Sunteți pe pagina 1din 24

PLAN DE AFACERI

(NUMELE AFACERII) …………………………………...

2019

Antreprenor

…………………………………………………………………..
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 1: PROFILUL AFACERII


Rezumatul Planului de afaceri - maxim o pagină, care sa cuprinda in principal: descrierea afacerii
şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activităţi, rezultate, indicatori). Planul
de afaceri se va implementa în Regiunea Centru, în mediul urban.

__________________________________________________________________________________
Descrierea Ideii de Afacere – Se va prezenta istoricul ideii de afaceri: De la ce a pornit ideea de
afaceri? Exista un studiu relevant pe baza caruia s-a dezvoltat ideea de afacere? Descrierea
produsului/serviciului. Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
a) Descrierea produsului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, caracteristici fizice, tehnologia utilizată în producerea lui (materii prime,
echipamente, forţa de muncă, patente etc – localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor elemente) sau
b) Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului, etape în
procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi.
c) Prezentarea in mod concret a functionarii firmei (procesul de productie sau realizare servicii), fluxul de productie/servicii
d) Prezentarea echipamentelor cheie necesare pentru functionarea firmei
e) Evidenţierea calităţilor/avantajelor produsului/ serviciului dvs. faţă de cel al competitorilor.
f) Enumerarea/descrierea produselor/serviciilor viitoare şi planificarea dezvoltării acestora, evidenţiind astfel evoluţia strategiei de dezvoltare
a produsului/serviciului în funcţie de evoluţia pieţei.
g) Prezentarea principalilor furnizori de materii prime şi materiale. Ponderea materiilor prime şi a materialelor, în funcţie de provenienţă (e.g:
local, indigen, import).
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 1: PROFILUL AFACERII


h) Descrieți dacă și în ce mod vor fi folosite soluții TIC în procesul de management (administrare) a afacerii.
i) In ce măsură firma ce va fi inființată va utiliza soluții TIC în producția și/sau furnizarea de produse și/sau servicii.
j) Propunerea de măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluţii TIC în procesul de
producţie/furnizare de bunuri, prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări).
k) Prezentarea modului în care vor fi promovate principiile dezvoltării durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică) în producerea/
menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.

Informatii personale:

Adresa:…………………………………………………………………………………..

Functia actuala:………………………………………………………………………….

Educatie: ………………………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………mobil:……………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………….
Piata tinta si Clientii (Descrieti profilul clientilor si de ce credeti ca ei doresc sau au nevoie de
produsul/serviciul dvs.?Descrieţi piaţa pe care urmeaza sa activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:
 aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
 clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/grupe de produse
 analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă.
(contract, abonament, )

Tendințe ale pieței țintite (in crestere, scadere sau maturitate). Se vor lua in calcul:
 analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe
 previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii
 definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului dvs.
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 1: PROFILUL AFACERII


SECTIUNEA 2: VIZIUNEA SI PERSONALUL

Descrieti motivatia pentru noua idee de afacere si principalele argumente avute in vedere.
PLAN DE AFACERI

________________________________________________________________________________
Analiza SWOT a afacerii și descrierea riscurilor ce pot aparea, astfel:
a) Analiza SWOT a afacerii (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)
b) Descrierea riscurilor ce pot apărea în activitatea firmei şi masuri de gestionare/contracarare a acestor riscuri.

Exemple de...... puncte tari, slabe, oportunitati amenintari

Ca probleme de urmarit in analiza firmei cu privire la Punctele tari ale societatii sunt:
- suficienta resurselor financiare disponibile;
- existenta unei competente distinctive pe unul sau mai multe din planurile:managerial;
organizatoric; cercetare-dezvoltare; calitatii produselor si/sau serviciilor; pregatirii personalului,
costurilor; comercial;
- posedarea unor brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care confera firmei
avantaj competitiv;
- posedarea unor abilitati deosebite in materie de inovare a produselor si/sau tehnologiilor;
detinerea pozitiei de lider sau de vârf de piata;
- posedarea unor abilitati comerciale deosebite;
- existenta unei imagini favorabile despre firma;
- posibilitatea de a practica economia de scara;
- existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategica;
- viteza de reactie decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern,
- calitatea culturii de intreprindere.

Ca probleme de urmarit in analiza firmei cu privire la Punctele slabe ale societatii sunt:
- inexistenta unei directii strategice clare;
- lipsa unor abilitati sau competente deosebite;
- existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral;
- lipsa competentei manageriale;
- deteriorarea continua a pozitiei competitive;
- erodarea imaginii firmei in perceptia detinatorilor de interese;
- vulnerabilitatea la presiunile concurentei;
- reducerea ponderii pe piata;
- existenta unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate).

Ca probleme de urmarit in analiza firmei cu privire la Oportunitati venite din analiza


mediului extern societatii sunt:
- cresterea rapida a cererii pietei specifice activitatii desfasurate;
- posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii;
- existenta cererii de noi produse si/sau servicii pe pietele existente sau pe piete noi;
- noi tendinte a cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente;
- posibilitati de integrare verticala;
- manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente,
- schimbari ale politicii de dezvoltare economica si sociala,
- noi strategii de dezvoltare globala si locala;
- alte schimbari

Ca probleme de urmarit in analiza firmei cu privire la Amenintari venite din analiza mediului
extern societatii sunt:
- adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil;
- intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international;
- schimbari demografice nefavorabile;
- schimbari ale nevoilor, gusturilor sau preferintelor clientilor;
- crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei;
- intrarea unor competitori puternici pe piata;
- cererea crescânda pentru produse de substitutie;
- presiunea crescânda a concurentei;
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 3: ORGANIZAREA
Organizarea afacerii. (Explicati forma de organizare si functionare pe care intentionati sa o
folositi si de ce este cea mai buna varianta pentru afacerea dvs.?)
În aceasta sectiune descrieţi în detaliu firma, menţionând următoarele:
 Denumirea firmei (orientativă) şi forma sa juridică de constituire;
 Obiectul de activitate înscris în statut (coduri CAEN);
 Valoarea şi natura capitalului;
 Sediul principal şi/sau punctele de lucru;
 Structura acţionariatului şi indicarea acţionarilor principali sau a asociaţilor. Detaliați cunostintele si/sau experiența acestora în domeniul în
care se dorește realizarea proiectului.
 Strategia intreprinderii în ceea ce priveşte managementul (administrarea) afacerii şi asigurarea funcţionării optime, în corelare cu
specificul serviciilor oferite: viziunea, misiunea, strategia şi obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung – planul de dezvoltare pentru următorii
ani (până la 3 ani); Descrieți obiective realiste și credibile. Obiectivele afacerii trebuie sa fie precise, clare, cuantificabile, realizabile, realiste
si cu precizarea termenelor de realizare. Nu se vor confunda obiectivele cu activitatile firmei.
 Descrierea activităților pe care urmează să le desfășoare firma care va fi inființată. Se va descrie în ce măsura aceste activități vor promova
concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării.

Exempu:
Strategia societatii în ceea ce priveşte administrarea afacerii, misiunea, viziunea şi
asigurarea funcţionării optime este sa ofere servicii de calitate la preturi accesibile, reusind astfel sa-si
creeze o clientela stabila care va recomanda firma noastra si altor clienti.

Obiective:
 1. realizarea unei cote de piata de cel putin 50% in primul an, cu posibilitati de crestere anuale
de peste 50%, pentru seviciile de Internet furnizate in judetul Valcea si localitatile limitrofe;
 2. crearea unei clientele fidele, care sa fie multumita de serviciile oferite de firma noastra;
 3. cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor;
 4. relizarea unui grad de ocupare a calculatoarelor de cel putin 50% in anul 1 si in urmatorii
doi ani.

Consultanța profesională (La ce tipuri de consultanta ati dori sa apelati: juridica, financiara,
contabila, manageriala, altele)
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 3: ORGANIZAREA
Licente (Ce tipuri de certificate / licente trebuie să obții ?)
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 4: AVIZE, APROBARI, REZERVARE NUME AFACERE


Descrieti procedurile pentru obtinerea licentelor, avizelor, aprobarilor, certificatelor si pentru
rezervare nume afacere si domeniu website; daca considerati necesara obtinerea abilitarii pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista posibila de avize:

Autorizarea functionarii unei firme din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

Autorizarea functionarii din punct de vedere sanitar

Autorizarea functionarii din punct de vedere sanitar veterinar (pentru productia de alimente)

Autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii

Autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei mediului


Eventual aprobari de la Ministerul Educatiei
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 5: PREMISE (AMPLASAMENTUL AFACERII)


Criteriile privind alegerea locației trebuie să aibă în vedere:
a) Descrierea spaţiilor de producţie/ prestare servicii necesare pentru functionarea firmei;
b) Prezentati modalitatea in care spatiul destinat functionarii va fi achizitionat: cumparat, inchiriat, este deja in proprietatea dvs., a fost inchiriat
anterior, etc.
c) Spatiul destinat functionarii necesita amenajari? Daca da, in ce constau.
d) Necesitati viitoare (in perspectiva) privind spatiul.
e) Studiu de analiza a locatiei (daca este necesar).
f) Studiu demografic al zonei.
g) Costul estimativ de ocupare ca procent din vanzari
h) Cat de usor pot fi obtinute aprobarile locale.
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 6: CONTABILITATE SI LICHIDITATE (CASHFLOW)


Contabilitatea. Se vor avea in vedere: modul de organizare si tinere a contabilitatii, elaborarea
balatei si proiectarea veniturilor la 6 luni/1 an.

Planificarea lichiditatii (cash-flow-ul). Elaborati un cash-flow pentru cel putin 1 an, incluzand in
analiza: vanzarile estimate, costurile totale, investitiile de capital

Analiza costurilor. Care sunt toate costurile: fixe, variabile, de produs, de livrare etc.

Controale interne: Explicati in ce vor consta aceste controale interne, cine va controla banii lichizi,
politica de semnaturi si de verificare a semnaturilor, politica de verificare a corectitudinii, de receptie
a produselor cumparate.
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 7: FINANTAREA
Valoarea necesara pentru implementarea planului de afaceri este de maximum 35.000 de
euro.Necesarul de finantare va avea in vedere urmatoarele:
 Prezentarea capitolelor de cheltuieli;
 Modul de finanţare a activitatii firmei (finantare din schema de minimis cu fonduri structurale europene, fonduri proprii, credite bancare, etc.);
 Mentionati modul de finantare dupa incetarea sprijinului (finantarii nerambursabile)
Strategia de finantare a firmei trebuie sa aiba in vedere:
- planul financiar, care trebuie sa fie complet (respectiv includerea de proiecţii financiare privind afacerea), corelat cu activităţile prevăzute şi cu resursele
necesare;
- prezentarea si justificarea structurii cheltuielilor de productie si functionare a firmei
- costurile, care trebuie sa fie realiste, fundamentate şi necesare pentru punerea în aplicare a planului financiar;
- demonstrarea ca afacerea se poate autosusţine după finalizarea sprijinului.
- costurile investiţiei, care trebuie sa fie suficient fundamentate; spre exemplu, prin oferte de preţ/cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel
puţin 3 surse)

Daca se poate sa se enume elementele din investia initiala cu sau fara valori
- amenajare spatiu
- echipamente
- calculator, imprimanta birouri, etc

_________________________________________________________________________________
Schitati toate sursele posibile de capital pentru initierea afacerii. Exista vreo posibilitate de
finantare guvernamentala sau programe de finantare nerambursabila la care ati putea aplica?
Daca aveti in vedere posibile imprumuturi, includeti si o proiectie de cash-flow pentru a evidentia
veniturile estimate si programul de returnare a imprumutului.
Faceti o lista cu institutii care pot acorda credite afacerii dvs.

_________________________________________________________________________________
Proiectii financiare. În elaborarea proiecţiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar
(neactualizat). În această metodă, valoarea fluxurillor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi
provizioanele) nu sunt luate în considerare.
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 7: FINANTAREA
În analiza sustenabilităţii financiare a proiectului se va aprecia:
 Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de
numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile şi toate sursele de finanţare (atât pentru infiintarea si operationalizarea intreprinderii cât şi
pentru operarea şi funcţionarea acesteia, inclusiv veniturile nete).
 Cifra de afaceri – in primul an de functionare (primele 12 luni) veniturile trebuie sa fie cel putin egale cu 30% din valoarea primei transe din finantatea
nerambursabila solicitata (max. 75% din aceasta).

Previziunile financiare vor avea următoarea structura:


 Proiecţia veniturilor/vânzărilor cu prezentarea raţionamentului prin care aţi realizat aceste previzionări;
 Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementării proiectului;
 Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli);
 Situaţiile financiare previzionate vor fi intocmite dupa modelul pus la dispozitie si vor fi anexate la Planul de afaceri.
Situatiile financiare previzionate constau in:
1. Bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru perioada de 12 luni de functionare in etapa a Iia a proiectului
2. Proiectia contului de Profit si Pierdere pentru o perioada de 3 ani
3. Tabloul fluxului de numerar pentru o perioada de 3 ani
Nota: Bugetul va contine obligatoriu cheltuieli pentru instruirea personalului in managementul
deseurilor si al dezvoltarii durabile.
Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioadă de functionare de 3 ani după infiintarea firmei.
Proiectul va fi considerat fezabil dacă:
 Fluxul net de numerar cumulat (cu finanţare nerambursabilă) pe întreaga perioadă analizată să fie pozitiv.
 Cifra de afaceri anuala este egala sau mai mare cu 30% din valoarea primei transe din finantarea nerambursabila solicitata (max. 75% din aceasta).
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 8: ACHIZITIILE
Elaborati o procedura pentru achizitii publice.Prezentati intr-un tabel achizitiile din proiect

Investitie U.M. Cantitate Valoare Unde se regasesc pe


fluxul de
productie/functionare
Amenajari ………
Echipament 1 buc
Echipament 2 seturi
……………………….
Alte cheltuieli anterioare
inceperii activitatii
…………..
TOTAL X X

Aveti o echipa de consultanti? Cine o compune( juristul, contabilul, bancherul, brokerul etc.)?Ce
documente ale furnizorilor trebuie inspectate( financiare, legate de vanzari, situatia platilor,
impozitelor, facturilor s.a.). Folositi franchiza, leasingul ? Care sunt conditiile de piata pentru
achizitii? Ce metoda de achizitii se va folosi?
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 9: MARKETING
Descrieti strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piată (sau de mentinere/
îmbunătătire a cotei de piată în cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidenţia strategia de
marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitătile de punere în practică a
acesteia, inclusiv:
 Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite faţă de competitori
 Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferenţiază de competitori
 Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ, caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei
 Promovarea produsului/ serviciului; metodele preconizate a fi folosite; estimati costurile anuale cu promovarea
 Distribuţia produsului/ serviciului; modalitati de vanzare (ex: vanzare directa, magazine proprii, retea de magazine specializate, prin distribuitori, online, etc.)
 Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)
 Politica de preturi
 Previzionarea vânzărilor
 Riscuri identificate în legătură cu desfacerea produselor/serviciilor şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.

Competitia. Descrieti competitia, si anume: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele
tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi
indirecţi);elemente care influenţează comportamentul cumpărătorilor. Cum veti actiona sa
contracarati competitia ?
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 9: MARKETING

Cum credeti ca puteti fi avantajati din valorificarea punctelor slabe ale competitiei?

Procedura de realizare a cumpararilor si de verificare a stocurilor.


PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 10: PROGRAM DE CRESTERE


Expansiunea. Aveti un program de extindere a afacerii si cum se va manifesta in timp: ce segment
credeti ca poate fi extins, cand, cu ce eforturi financiare, cu ce efecte ?

Ce probleme majore pot aparea in implementarea afacerii si cum crezi ca le poti raspunde? (de
ex. cum vei actiona in situatia in care vanzarile vor suferi o scadere de cca.20%, sau daca vor aparea
noi competitori in piata etc).Ar trebui sa proiectati si un cash flow pesimist (la cel mai mic nivel pe
care il puteti estima) si sa aratati ce costuri ar trebui sa reduceti pentru a mentine lichiditatea.
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 11: MANAGEMENTUL PERSONALULUI


Planul de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de munca în termen de 6 luni de la data
infiintarii firmei. Persoanele angajate în cadrul firmelor ce se vor înfiinţa, vor avea, în mod
obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru, în mediul urban sau rural.
Politici de personal. Descrieti planurile de angajare personal si de pregatire a celor implicate in
vanzari. Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte referitoare la politica de resurse umane:
- Organigrama firmei sau schema organizatorică;
- Fiecare firma nou infiintata va trebui sa desemneze o persoana care sa raspunda de gestionarea corespunzatoare a deseurilor.
- Politica de resurse umane trebuie sa fie clar definita
- Descrieţi calificările, expertiza necesara lucratorilor ce urmeaza a fi angajati;
- Descrieti posturile cheie pentru functionarea firmei;
- Recrutarea si selecţia lucratorilor;
- Promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminarii.

Serviciile legate de salarizare le efectueaza persone angajate sau le externalizati?

Elaborati Fise de post pentru toate functiile si locurile de munca necesare desfasurarii activitatii
( pentru tot personalul pe care intentionati sa-l angajati).

Elaborati o Cerere de angajare si o procedura de angajare.


PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 11: MANAGEMENTUL PERSONALULUI


Elaborati o Fisa a beneficiilor asteptate de la angajati.

Elaborati un Regulament de Ordine Interioara si un Manual al angajatului.

Elaborati un posibil program de instruire si perfectionare profesionala pentru personalul angajat.

Considerati necesar sa apelati la un jurist specializat pe dreptul muncii care sa te consilieze pe


probleme legate de personal?

Anexe şi alte documente . Planul de afaceri va avea anexate formularele bugetului de venituri si
PLAN DE AFACERI

SECTIUNEA 11: MANAGEMENTUL PERSONALULUI

cheltuieli pentru perioada de 12 luni de functionare, proiectiile contului de profit si pierdere pentru o
perioada de 3 ani, tabloul fluxului de numerar pentru o perioada de 3 ani, precum si orice alte
documente pe care le consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de vedere din planul
de afaceri (oferte, devize, fundamentări suplimentare, analize de preţ).
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI

S-ar putea să vă placă și