Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TEMPLATE PLAN DE AFACERE

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI


(PISA)

PLAN DE AFACERE

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

NUME PRENUME:
UNIVERSITATEA:
IDEEA AFACERII:

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. Contextul actual și necesitatea afacerii. Misiune viziune și obiective

CAPITOLUL 2. Descrierea resursei umane vizată în cadrul afacerii

CAPITOLUL 3. Strategia de marketing

CAPITOLUL 4. Analiza operațională a afacerii

CAPITOLUL 5. Proiecțiile financiare

CAPITOLUL 6. Riscurile afacerii

ANEXE
CAPITOLUL 1. Contextul actual și necesitatea afacerii. Misiune viziune și obiective

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Transpune aici analizele, informațiile, datele și concluziile rezultate în urma analizei strategice a
industriei
Descrierea succintă a ideii tale de afaceri, a modelului de business, potențialul pieței, a nevoilor
identificate
Explică în câteva paragrafe care este VIZIUNEA COMPANIEI ȘI OBIECTIVELE GENERALE ȘI
SPECIFICE stabilite pentru afacerea ta. În alte cuvinte care este scopul afacerii tale și obiectivele
propuse a fi atinse în următorii 3 ani. (INDICATORII AFACERII) Descrie activitatea pe care dorești să
o desfășori, forma legală pentru care optezi, codul CAEN pentru care soliciți finanțare, factorii cheie
care vor contribui la succesul afacerii. In final, descrie-ne ACTIVITATILE NECESARE
IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERI

CAPITOLUL 2. Descrierea resursei umane vizată în cadrul afacerii


Câte persoane îți propui să implici în startup-ul tău? Care sunt, concret, contribuțiile acestora în
afacerea ta? Completează Fișa Structura capitalului uman.
Care sunt activitățile principale ale startup-ului tău? Definește aceste activități conform Fișei de
planificare a activităților.
Care sunt nevoile de resurse umane ale startup-ului tău (număr persoane-cheie, nevoi de formare, nevoi
de competențe, profil uman etc.) raportate la activitățile principale? Stabilește cât mai concret aceste
nevoi utilizând Fișa de Analiză a nevoilor.
Care sunt atribuțiile și responsabilitățile persoanelor-cheie / pozițiilor-cheie din startup-ul tău? Descrie-
le cât mai specific. Poți alcătui și fișa de post.
Pentru a fi funcțional, startup-tău trebuie să se concentreze nu doar asupra oportunității de afacere, ci și
asupra organizării muncii. Startup-ul e o organizație alcătuită din oameni care trebuie să se dezvolte, să
funcționeze bine împreună și să-ți atingă obiectivele comune. Care este structura organizației tale?
Alcătuiește o organigramă cât mai detaliată a startup-ului tău utilizând modelele de organigrame
prezentate în suportul de curs.

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CAPITOLUL 3. Strategia de marketing


Segmentarea pieței
Includeți informații cu privire la clienții dvs în funcție de vârsta, gen, nivel al veniturilor, educație, zona
geografica (persoane fizice) respectiv tipul de companie, domeniul de activitate, zona geografica, cifra
de afaceri, număr de angajați (persoane juridice)
Clienții potențiali
Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, din ce
categorie fac parte: persoane fizice sau juridice, instituţii publice - cum veţi extinde piaţa sau identifica
noi pieţe, etc.
Anul curent (N)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

Clienţi 1
Interni 2
3
Total piaţă internă
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export

Anul (N+1)

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

Clienţi 1
Interni 2
3
Total piaţă internă
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export

Anul (N+2)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii lei %

Clienţi 1
Interni 2
3
Total piaţă internă
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export

Concurența

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Transpune aici analizele, informațiile, datele și concluziile rezultate în urma analizei competitorilor și
analizei SWOT. Poți atașa resurse (studii de piața, rapoarte de industrie, date statistice, articole,
referințe, analizele făcute, grafice, tabele sau alte resurse folosite în aceasta etapa).
Explica in detaliu diferentierea fata de principalii competitori, care sunt avantajele/dezavantajele
produselor/serviciilor/lucrarilor fata de produse similare.
Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?
Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe
1
2
3
4

Produsele și/sau serviciile oferite. Principalele avantaje


Descrieți pe scurt ce nevoi satisfac produsele sau serviciile oferite. Arătați corelații între
caracteristicile, calitățile produselor și beneficiile pentru clienți. Care dintre beneficii sunt oferite
exclusiv de către start-up sau doar de un număr mic de alte companii. Explicați cum și de ce sunt mai
bune decât ale competiției
Prețul
Care sunt preturile la care vor fi vândute produsele și serviciile și cum se situează ele în raport cu
preturile competitorilor. Argumentați prețul și din perspectiva beneficiilor și avantajelor.
Promovarea online și offline
Care ste imaginea pe care doriți să o oferiți companiei, respectiv produselor sau serviciilor și prin ce
eforturi de publicitate și promovare doriți să o sprijiniți? Motivați fiecare decizie privind strategia
aleasa Cum veți promova afacerea și produsele dvs. și cum va veți maximiza bugetul pentru
promovare? Ce cai de promovare veți folosi?

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cheltuieli pentru promovarea


produselor/serviciilor pe categorii de Anul N Anul N+1 Anul N+2
cheltuieli (mii Lei)

Total cheltuieli de promovare

Distribuția
Descrieți procesul/ etapele prin care produsele ajung la clientul final și cum reușiți să faceți acest lucru
mai bine decât concurenții sau cum puteți derula acest proces eficient și pentru a oferi o experiență
plăcută clienților

CAPITOLUL 4. Analiza operațională a afacerii


Descrieți procesul de producție/ furnizare:
Tipul procesului de producție: producție de masă, de serie sau unicat
Descrieți procesul tehnologic
Prezentați informaţii cu privire la spațiile de care aveți nevoie pentru derularea:
- activităților de producție;
- activităților de management şi organizare;
- activităților de vânzare;
- activităților de furnizare de servicii.
Ce tip şi mărime a spațiilor sunt necesare?

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Care este forma de proprietate/ dreptul de utilizare asupra spațiilor?


Informaţii privind costurile spațiilor;
Explicați avantajele localizării afacerii într-un anume loc (daca este cazul);
Argumentați alte elemente care prezinta relevanță în contextul planului operațional

Menționați echipamentele de care veți avea nevoie în derularea afacerii:


Componente de tehnologie: echipamente, mașini, instalații (dacă este cazul) pentru producție sau
pentru vânzare;
Precizați dacă sunt aplicabile anumite metode de producție, echipamente sau facilități speciale;

Precizați varianta avantajoasă de achiziție pentru echipamente și instalații:


Cumpărare (echipamente noi sau utilizate): pe termen lung, un echipament nou este mai rentabil.
Închiriere: soluție pentru debutul afacerii.
Leasing: avantaje: echipament modern, la nivelul tehnicii moderne, procurat fără cheltuieli majore de
investiții, prezintă dreptul de opțiune al întreprinzătorului: de a cumpăra echipamentul, de a prelungi
contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
Active corporale
Active fixe necorporale
Prezentați care sunt activele fixe necorporale de care aveți nevoie, precum şi procedurile de dobândire
ale acestora: autorizații, certificate, licențe, brevete, drepturi de autor, mărci înregistrate.
Proprietatea intelectuală: produse, acţiuni sau procese pe care le-aţi creat şi care vă oferă un avantaj
competitiv

Furnizori, termene și modalități de plată

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Prezentați informaţii referitoare la: furnizori, termene și modalități de plată, stocuri de mărfuri,
frecvență aprovizionare etc

CAPITOLUL 5. Proiecțiile financiare


Utilizează modulul pus la dispoziție pentru realizarea proiectiilor financiare. Asigură-te că valorile sunt
valori realiste și corelate cu restul capitolelor..
Estimarea cheltuielilor inițiale, a cheltuielilor fixe si variabile
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea Durata de
estimată (lei) amortizare (ani)
Echipament 1
Echipament 2
...
TOTAL:

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE Valoarea Durata de


ACTIVE AMORTIZABILE amortizare
(mii Lei)

Estimarea cheltuielilor fixe și variabile

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cheltuieli de producţie directe Suma % din total


cheltuieli
Mii Lei
Materii prime
Materiale auxiliare
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii
sociale)
Energie, alte utilităţi
Subansamble
Servicii sau lucrări subcontractate
Alte cheltuieli directe (detaliaţi)
Total cheltuieli directe
Cheltuieli de producţie indirecte Suma % din total
cheltuieli
Mii Lei
Administraţie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport
Cheltuieli de Pază
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului
Alte chetuieli indirecte
Total cheltuieli indirecte (detaliaţi)
TOTAL

Estimarea vânzărilor

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Estimarea fluxului de numerar net (scenariu optimist, pesimist si probabil)


Scenarii
Numărul de bucăți vândute Pesimist
Probabil
Optimist
Vânzări preconizate Pesimist
Probabil
Optimist
Cota de piață preconizată Pesimist
Probabil
Optimist
Rata de creștere a pieței Pesimist
Probabil
Optimist

Viabilitatea financiară a afacerii

Indicatorii financiari ai investiţiei

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ Vâzări
Serviciul datoriei
Punctul critic al vânzărilor (PCV)
Rentabilitatea netă a capitalului propriu
Indicatori de lichiditate:
Rata curentă a lichidităţii
Rata rapidă a lichidităţii
Indicatori de creditare:
Rata de acoperire a dobânzii
Indicatori investiţie:
Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
Rata internă de rentabilitate financiară %
Valoarea netă actualizată Mii lei
Rata actualizare %

Identificarea surselor de finanțare


Principalele surse de finanțare pe care le are la dispoziție întreprinzătorul sunt:
- capitalul firmei
- disponibilități bănești aduse de asociați
- credite bancare
- leasing-ul
- credite de la furnizori
- credite în cadrul unor programe internaționale
- credite nerambursabile
Sursa de finanţare Suma %
Credite bancare
Capital propriu
Alte surse
Total

Situația veniturilor și cheltuielilor


Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări
Costuri de producţie

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Profit brut ( impozabil)


Impozit pe profit
Profit net

CAPITOLUL 6. Riscurile afacerii


Definirea riscurilor
Analiza Probabilitate
Metode de tratare a riscurilor / Plan de măsuri

ANEXE

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

S-ar putea să vă placă și