Sunteți pe pagina 1din 4

Template plan de afaceri

I. Rezumatul planului de afaceri

Prezentați pe scurt (max. ½ pag) ideea de afacere, oportunitatea afacerii, diferența față de
concurența existentă pe piață.

II. Descrierea afacerii

1. Numele firmei:
2. Forma juridică de constituire:
3. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societății:
4. Anul înființării:
5. Codul CAEN (https://caen.ro/):
6. Valoarea capitalului social:
7. Asociaţi/ acţionari:

Numele şi prenumele Pondere în Capital social %

8. Administratori
9. Categorie IMM: Microîntreprindere/ Mică/ Mijlocie
10. Viziunea și misiunea firmei: Care este esența afacerii dumneavoastră? Ce anume va
genera bani și profit?
11. Descrierea necesității și oportunității ideii propuse.
12. Descrierea produselor/ serviciilor oferite: Cu ce se diferențiază de oferta
concurenței? Care sunt aspectele inovatoare? Care sunt tehnologiile folosite? Ce
impact au aceste tehnologii asupra mediului înconjurător?
13. Situația economică inițială (dacă este cazul, dacă firma există deja) - istoricul
activității (evoluție cifra de afaceri, număr de salariați, investiții în active fizice, baza
materială etc.)
14. Prezentarea echipei de conducere (competențe, experiență relevantă în domeniul
vizat)

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa Studii/Specializări cu


vârsta principalele în domeniu impact asupra afacerii
responsabilităţi pe scurt propuse

15. Analiza mediului în care va evolua firma (Analiza PEST)

III. Planul de marketing

1. Descrierea pieței: industria vizată, tendințe, caracteristicile pieței, preferințe de


consum
2. Identificarea segmentului de piață: profilul clientului (cui se adresează produsul/
serviciul?)
3. Analiza concurenței: identificarea principalilor concurenți, oferte, prețuri și avantaje
oferite. Prin ce vă deosebiți de concurență? Enumerați punctele forte și punctele
slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurenței. Ce ar trebui să faceți pentru
a vă îmbunătăți poziția pe piață?
4. Descrierea pe scurt a politicilor privind:
- produsul: aspectele referitoare la specificațiile produsului/ serviciului oferit și la modul
în care relaționează cu cerințele consumatorilor.
- prețul: procesul de stabilire a prețului pentru un produs, stabilirea intervalului de preț,
reducerile de preț.
- promovarea: include reclama, relațiile publice, publicitatea și vânzările personale și
se referă la diferite metode de promovare a unui produs, brand sau firma.
- plasare/ vânzare/ desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului - se referă la
locația unde are loc vânzarea produselor/ serviciilor

IV. Planul operațional


1. Descrierea activității firmei: Se descrie fluxul activităților propuse prin planul de
afaceri și modul de realizare a acestora, prin care se asigură obținerea produsului
destinat vânzării sau a serviciului prestat. Se descrie modalitatea de desfășurare a
activităților comerciale.
2. Descrierea resurselor umane necesare desfășurării activității firmei
Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce
urmează a fi create: _____________
Precizați cum veți asigura recrutarea, selecția și angajare personalului necesar.
Dacă este cazul, se vor descrie activitățile privind formarea profesională sau instruirea
angajaților.
Se poate folosi tabelul de mai jos:
Poziția în cadrul firmei Calificare necesară Responsabilități principale Nr.
angajați

Total, din care:

permanenți

sezonieri

3. Modalitatea de implementare a planului de afaceri


Se va descrie proiectul prin care se dorește lansarea noii afaceri/ dezvoltarea noilor
produse sau servicii. În acest sens:
● se vor stabili obiectivele proiectului propus,
● se vor descrie principalele activități,
● se vor planifica activitățile în timp - se va realiza un grafic Gantt,
● se va realiza bugetul necesar implementării ideii de afaceri. Se poate folosi următorul
tabel:

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare unitară Valoarea totală fără


Crt. Cheltuieli Bucăţi fără TVA (lei) TVA (lei)

1.

...

Total fără TVA

Valoare TVA

Total general

Tipul societății:
____ Plătitoarea de TVA
____ Neplătitoarea de TVA
Durata de implementare a proiectului prin care se dorește punerea în practică a
planului de afaceri este de ……….. ani și ………. luni.
V. Riscurile afacerii

Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care pot influența activitatea firmei,
precum și soluții propuse pentru reducerea probabilității de apariție a riscului sau a
impactului potențial. Se recomandă folosirea unui tabel.

VI. Partea financiară


1. Structura de finanțare a planului de afaceri:
Sursa de finanțare

Lei %

Aport propriu

Altă sursă de finanțare: ………… (menționați care)

TOTAL valoare plan de afaceri 100%

2. Proiecții financiare
- Se prezintă ipotezele care stau la baza previziunilor
- Se realizează un flux de numerar previzionat pentru primul an după începerea
activității firmei (vezi exemplul făcut la seminar)

S-ar putea să vă placă și