Sunteți pe pagina 1din 24

LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR MIHĂILESCU CRAIU

BELCEȘTI

Proiect pentru susţinerea


examenului de certificare a calificării
profesionale – Nivel 4

ÎNDRUMĂTOR, CANDIDAT,
prof. CIORPAC SABINA Apetrii Andreea
Clasa a XII-a A

2017-2018

1
TEMA:
Prezentarea și
justificarea planului de
afaceri la o societate
comercială

2
Cuprins

ARGUMENT....................................................................................................4
CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE PLANULUI DE
AFACERI.........................................................................................................5
1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE............................................................................5
1.2. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI...........................................................6
1.3. IMPORTANȚA UNUI PLAN DE AFACERI.........................................................8
CAPITOLUL 2.................................................................................................9
PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE AFACERI..........................9
2.1. CULEGEREA SI ORGANIZAREA INFORMAȚIILOR............................................9
2.1.1 Culegerea informatiilor....................................................................9
2.1.2. Organizarea informatiilor...............................................................10
2.2. DESCRIEREA CONTINUTULUI PLANULUI DE AFACERI..................................10
2.3. SFATURI PENTRU SCRIEREA PLANULUI DE AFACERI..................................16
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: PLANUL DE AFACERI AL UNEI FIRME
DE PE PIAȚA CAFENELELOR....................................................................18
3.1. IDENTIFICAREA AFACERII.........................................................................18
3.2. PLANUL DE AFACERI PROPRIU-ZIS...........................................................20
3.3. CIFRA DE AFACERI..................................................................................22
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................24

3
Argument

Probabil că majoritatea aţi auzit de „planul de afaceri”. Această noţiune este atât de uzitată
încât aproape nimeni nu se mai gândeşte decât că trebuie să îl aibă. Băncile cer planuri de afaceri,
autorităţile contractante ale finanţărilor nerambursabile la fel, orice potenţial asociat îl vrea la
discuţii, dacă vrei să te extinzi sau să vinzi afacerea trebuie prezentat şi lista poate continua. Pentru
că planul de afaceri este făcut „după chipul şi asemănarea” afacerii, există o mare diversitate în
abordări, după specificul industriei, mărimea şi complexitatea activităţii.

În prezentul material vom privi elementele planului de afaceri dincolo de aspecte tehnice, ne
vom concentra pe material în sine şi utilitatea sa. Mulţi dintre cei care se gândesc să scrie un plan de
afaceri, o fac pentru că vor să „obţină bani”, să „convingă un investitor”, să găsească o sursă de
capital. Dar să nu credem că numai acesta e rolul acestui document, că trebuie să o faci numai
pentru finanţare. Unele afaceri încep din economiile întreprinzătorului sau cu puţini bani şi merg
bine. Altele presupun de la început investiţii serioase. Dar pentru a fi de succes, o afacere trebuie să
fie bine planificată.

Pentru că implică timp și efort, multă lume amână sau ignoră necesitatea unui plan de
afaceri. Fie ca începeți o noua afacere sau aceasta deja funcționează, sunt întotdeauna treburi „mai
urgente” decât să creionați o strategie de business. Ar trebui să vă mobilizeze în acest sens
statisticile, care arată că in primii 2 ani de la înființare, 80% dintre noile afaceri dau faliment.

Planul de afaceri este un instrument util in primul rând antreprenorului în organizarea


internă si dialogului sau cu băncile, potențialii investitori, partenerii strategici , clienții, furnizorii,
distribuitorii, avocații, contabilii. Fiecare dintre aceștia va privi din perspectiva proprie planul de
afaceri. De exemplu, o bancă va fi interesată de situația actuală de garanții, documente contabile,
structura firmei, stabilitatea si eventualele probleme legale. Va face o analiză a viitorului firmei,
noile produse, amenințările, oportunitățile si proiecțiile financiare. Pe când, un partener de afaceri
va studia potențialul de creștere, perspectivele firmei și cât trebuie investit, ce expunere economică
va implica.

4
Capitolul 1.
Caracteristici generale ale planului de afaceri

1.1. Noțiuni introductive

Planul de afaceri este un instrument esenţial în activitatea de planificare/conducere a unei


afaceri. Planul de afaceri este un document care descrie afacerea, resursele de care dispun
proprietarii acesteia, piaţa, activităţile care urmează să fie întreprinse, rezultatele vizate. Planurile de
afaceri se deosebesc prin formă şi conţinut. Elaborarea planului de afaceri poate avea în vedere:
afaceri noi (instrument de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri) sau afaceri existente, în
derulare (instrument de management al unei firme). În structura planului de afaceri sunt incluse
elemente şi informaţii subordonate obiectivelor vizate. Etape ale elaborării planului de afaceri:

 documentarea, culegerea informațiilor;


 planificarea efectivă a activităţii firmei;
 redactarea propriu-zisă a planului.

Tipuri de planuri de afaceri în funcţie de scopul lor:

 Plan de afaceri iniţial (elaborat pentru iniţierea unei afaceri).


 Plan de afaceri strategic (elaborat pentru dezvoltarea afacerii pe termen mediu sau lung).
 Plan de afaceri pentru obţinerea unui împrumut bancar, unor finanţări.

În măsura în care vizează dezvoltarea unei afaceri existente, obţinerea unei finanţări, planul
de afaceri are un rol esenţial în realizarea efectivă a dezvoltării vizate, a obiectivelor propuse şi
planul va include şi date semnificative despre rezultatele anterioare obţinute de firmă.

Pentru ca viitorul afacerii sa nu devină o necunoscută imposibil de controlat, întreprinzătorul


trebuie să răspundă, încă din faza de inițiere a afacerii, la câteva întrebări, din care, ulterior, se
poate dezvolta practic planul de afaceri:
 Cine este utilizatorul produselor?
 Cine este clientul produselor oferite?
 Care este amplasamentul adecvat pentru afacere?
 Ce preț este potrivit pentru situația pieței într-un anume moment sau context?

5
 Cum vor fi distribuite produsele către clienti?
 Care sunt perspectivele pietei pe termen scurt si lung?
 Cum poate fi extinsă gama de produse?
 Cine sunt concurentii si care sunt punctele lor tari si slabe?
 Ce motivatii va avea un client pentru a cumpara produsul?
 Care este conceptul de marketing prin care se conduce afacerea?
 Care este necesarul de capital?
 Care este forma juridica cea mai potrivita pentru afacere?

1.2. Structura planului de afaceri

Structura unui plan de afaceri nu are o formă unică. Elemente structurale principale ale
planului de afaceri pentru afaceri noi:

Prezentarea firmei ocupă un loc important în elaborarea planului de afaceri, deoarece


exprimă calitatea ofertei firmei prin includerea unor aspecte principale referitoare la firmă în
ansamblul ei (date de identificare a firmei).

Descrierea afacerii presupune prezentarea activităţii care urmează să fie desfăşurată.

Planul managerial include informaţii cu privire la: organigrama firmei (care prezintă
compartimentele şi relaţiile de subordonare dintre acestea, distribuţia posturilor); echipa
managerială, responsabilităţi şi atribuţii ale acesteia; structura de personal (personalul angajat,
program de lucru). Managerul/echipa managerială au un rol esenţial în iniţierea, dezvoltarea şi
derularea afacerii. Managementul firmei se bazează pe o strategie elaborată de întreprinzător, care
răspunde în acest fel la întrebări definitorii pentru iniţierea, existenţa şi evoluţia firmei;
managementul bazat pe strategie se numeşte management strategic reprezintă un ansamblu de
decizii şi acţiuni, concretizate în elaborarea şi aplicarea de planuri proiectate pentru realizarea
obiectivelor firmei. Strategia fundamentează politica firmei, concretizată în planul anual al firmei
şi/sau în planuri pe anumite domenii (operaţional, marketing, financiar)

Planul de marketing presupune, includerea de informaţii referitoare la: produsul oferit, piaţa
vizată, clienţii potenţiali; mediul concurenţial; strategia de promovare şi vânzare a produsului.
Elaborarea planului de marketing este precedată de cercetarea de marketing; informaţiile rezultate
fundamentează deciziile de marketing.

6
Planul financiar, este elaborat în funcţie de scopul afacerii; reflectă cheltuielile prevăzute
pentru iniţierea şi derularea afacerii şi sursele financiare pentru acoperirea acestora. Cel mai simplu
plan financiar include două capitole de cheltuieli:

 cheltuieli pentru începerea afacerii;


 cheltuieli operaţionale (pentru susţinerea afacerii până în momentul în care devine
profitabilă).
1. Cheltuielile pentru începerea afacerii:
a. înfiinţarea şi autorizarea firmei;
b. achiziţionarea/amenajarea spaţiului;
c. cumpărarea/închirierea de utilaje şi echipamente;
d. cheltuieli de personal;
e. cheltuieli administrative.
2. Cheltuielile operaţionale:
a. cheltuieli de personal;
b. cheltuieli administrative;
c. cheltuieli cu materia primă, materiale,
d. producţie şi distribuţie.

In general, un plan de afaceri cuprinde următoarele capitole:


1. Titlul
2. Cuprins & Capitole
3. Sumar (scurtă introducere)
4. Descrierea firmei (afacerii)
5. Echipa si managementul firmei / companiei
6. Prezentare produs(e) / serviciu (ii)
7. Analiza pietei
8. Obiective
9. Strategia firmei / afacerii si modul de implementare
10. Informatii financiare
11. Anexe si alte documente

7
1.3. Importanța unui plan de afaceri

Planurile de afaceri diferă între ele deoarece au în vedere firme diferite care iniţiază afaceri
diferite. Acest lucru explică importanţa planului de afaceri ca instrument de lucru necesar
întreprinzătorului; prin planul de afaceri întocmit, întreprinzătorul demonstrează că are o imagine de
ansamblu asupra afacerii şi asupra perspectivelor acesteia. De fapt, prima dată, firma apare în
mintea întreprinzătorului; el porneşte de la ideea de afacere şi poate să ajungă la o viziune a
afacerii; în acest caz poate să treacă, prin stabilirea unei strategii (pentru realizarea viziunii), la
planul de afacere.

Astfel, planul de afaceri permite: formularea clară a obiectivelor acesteia; planificarea atentă
a etapelor de realizare a afacerii, a activităţilor, formularea unei strategii coerente; stabilirea
necesarului de resurse pentru derularea afacerii; stabilirea orientării firmei; utilizarea sa în moduri
diferite: instrument intern (ghid pentru luarea deciziilor, instrument de control în raport cu
rezultatele obţinute), instrument extern, de relaţionare cu alţi agenţi economici (finanţatori,
furnizori, clienţi etc.); identificarea nevoilor clienţilor potenţiali şi stabilirea mijloacelor necesare
satisfacerii lor; diminuarea riscurilor, prin luarea în considerare a oportunităţilor pe care le poate
folosi firma.

Orice plan de afaceri, pentru a fi cu adevărat util întreprinzătorilor în conducerea unei


afaceri, trebuie: să fie simplu, sugestiv, clar, aplicabil, uşor de urmat; să propună obiective concrete
si măsurabile; să fie realist; să fie bine întocmit, revizuit periodic.

            

8
Capitolul 2.

Procesul de elaborare a planului de afaceri

2.1. Culegerea si organizarea informațiilor

Deși planul de afaceri nu are o forma standard, mărimea si conținutul acestuia variind in funcție de
scopul urmărit, procesul elaborării lui cuprinde doua mari etape: culegerea informațiilor si
organizarea acestora.

2.1.1 Culegerea informațiilor

Un plan de afaceri eficient trebuie sa se bazeze pe informații exacte si convingătoare.


Informațiile necesare întocmirii planului de afaceri trebuie sa fie disponibile înainte de începerea sa,
pentru a nu se întrerupe procesul de elaborare din cauza lipsei de informații.

Informațiile necesare elaborării unui plan de afaceri cuprind următoarele:

o numele și adresa firmei, data inregistrarii si sfera de activitate;


o structura legala;
o prezentarea fondurilor si a asociatilor principali;
o statistici ale pietei (marime, tendinte);
o factori de influenta ce pot afecta dezvoltarea in viitor;
o date referitoare la concurenti: cifra vanzarilor, profituri, studii de marketing, tendinte
actuale ale vanzarilor lor;
o date referitoare la costul materialelor si manoperei;
o articole aparute in presa despre afacere;
o marturii scrise ale fostilor si actualilor beneficiari prin care se arata ca sunt multumiti
de produse (servicii);
o beneficiari potentiali;
o principalii furnizori;
o proiecte actuale si de perspectiva privind cercetarea si dezvoltarea firmei;
o reglementari si legi care ar putea afecta afacerea;
o informatii referitoare la patente, marci, drepturi de autor

9
2.1.2. Organizarea informatiilor

Planul de afaceri trebuie sa cuprindă secțiuni distincte privind descrierea afacerii, strategia
acesteia, produsele sau serviciile, strategiile de marketing, planul de operații, informațiile financiare.

            Un posibil model de plan de afaceri poate avea următoarea structura:

            1.  Pagina de titlu

            2.  Obiectivul principal

            3.  Cuprins

            4.  Rezumat

            5.  Istoricul firmei

            6.  Descrierea afacerii

            7.   Descrierea produselor/serviciilor

            8.   Planul de marketing

            9.   Planul managerial

            10. Planul de management financiar

            11. Propunerea de împrumut.

2.2. Descrierea conținutului planului de afaceri

            1. Pagina de titlu o pagina de titlu trebuie sa cuprindă:

- identificarea firmei;
- precizarea sediului firmei.

10
            Pagina de titlu nu trebuie sa fie încărcată. Ea trebuie sa fie elegantă, atractivă și ordonată.
Dacă planul se va folosi pentru solicitarea unui împrumut, se va folosi o coperta distinctă pentru
fiecare bancă sau sursă de capital solicitată.

            2. Obiectivul principal. Prima pagină a planului de afaceri trebuie să prezinte obiectivul


principal pe cât de simplu este posibil. Conținutul ei este in funcție de scopul urmărit. Daca, de
exemplu, planul de afaceri este elaborat pentru a se obține un împrumut, obiectivul principal trebuie
sa răspundă la o serie de întrebări privind solicitantul împrumutului,  forma de societate comercială
adoptată, suma solicitată, scopul împrumutului, modul de folosire a banilor, în ce fel va influența
mersul afacerii suma împrumutată, modul de restituire a împrumutului. In mod obișnuit, obiectivul
principal nu trebuie sa depășească o pagină.

            Obiectivul principal nu poate fi redactat până nu s-a calculat necesarul de capital de


împrumut si nu s-a elaborat secțiunea privind informațiile financiare.

            3. Cuprinsul planului de afaceri. Un plan de afaceri are cinci secțiuni: descrierea afacerii,
descrierea produselor/serviciilor, planul de marketing, planul managerial, planul de management
financiar. Ele pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de gradul de detaliere dorit. Dacă se urmărește
suplimentarea unui credit existent sau obținerea unui fond de investiții relativ mic, este suficient un
plan care indică domeniul și perspectivele firmei. Un astfel de plan este indicat sa se elaboreze de
firmele fără tradiție, în primele faze de dezvoltare. El poate fi utilizat însă și de firmele cu tradiție,
dacă doresc să testeze poziția unor eventuali investitori față de acestea. Daca însă se urmărește
acordarea unui împrumut mai mare, va trebui elaborat un plan care să conțină in profunzime studiul
pieței, vânzările proiectate pe o perioada de cinci ani, informații detaliate asupra cercetării și
dezvoltării și date financiare care să susțină prevederile și proiectele activității firmei.

            4. Rezumatul. Rezumatul descrie toate elementele esențiale ale planului de afaceri în 2-3
pagini și trebuie să conțină următoarele informații:

- o scurta descriere a produsului sau serviciilor;

            - o scurta descriere a pieței si a locului firmei pe aceasta piață;

            - o scurta prezentare a calificării echipei de conducere care asigură succesul în afaceri;

            - o prezentare condensată a datelor financiare;

11
            - venitul anual si câștigul net pe ultimii cinci ani;

            - o estimare a sumei necesare a fi împrumutată si prezentarea modului în care vor fi folosiți
banii si a modului de restituire a împrumutului. Sintetizarea informațiilor de mai sus intr-o formă
concentrată va putea permite formarea unei viziuni clare si precise asupra planului complet.
Obiectivul rezumatului planului este de a convinge creditorii si investitorii sa-și continue lectura
planului de afaceri. Un rezumat concis, frumos redactat și convingător va reține întotdeauna atenția
si va crea o prima impresie favorabilă despre întreprinzător și afacerea sa.

            Daca planul este trimis unor financiari care nu-l cunosc pe întreprinzător sau care ar putea sa
nu fie interesați de ofertă, se poate trimite numai rezumatul cu o scrisoare de prezentare. In felul
acesta se păstrează secretul asupra detaliilor planului, iar daca rezumatul trezește interesul
financiarilor, se va expedia si restul planului.

            5. Istoricul firmei. Managerul unei firme existente trebuie să elaboreze un scurt istoric al
firmei care trebuie sa cuprindă data înființării, scopul ei, realizările mai importante, eventuala
modificare a profitului, eșecurile și crizele prin care a trecut. Unii manageri omit, de regula,
ultimele doua aspecte, însă deși nu trebuie insistat prea mult asupra eșecurilor, ele trebuie
menționate, pentru a da credibilitate planului.

6. Descrierea afacerii. In aceasta secțiune trebuie să se facă  o descriere detaliată a afacerii.

            Pentru familiarizarea creditorilor si investitorilor cu natura afacerii, întreprinzătorii trebuie


să cuprindă în planul de afaceri si o descriere generală a afacerii. Ea trebuie sa înceapă cu
prezentarea scopurilor generale ale afacerii si o definire mai limitată a obiectivelor sale imediate.
Scopurile se referă la o perioada mai mare de timp, reflectând intenția firmei intr-un viitor mai
îndepărtat. Ele reprezintă aspirațiile care ghidează direcția generală a afacerii și exprimă rațiunea de
a fi a firmei.

            Obiectivele sunt sarcini specifice pe termen scurt care pot fi atinse, măsurabile si
controlabile. Fiecare obiectiv trebuie sa reflecteze un anumit scop general al afacerii si cuprinde o
tehnica de măsurare a progresului înregistrat de firmă.

            Descrierea generală a afacerii trebuie deci sa cuprindă situația actuală a afacerii și să


identifice factorii cheie ai succesului. Cu alte cuvinte, trebuie precizat domeniul de activitate al
afacerii (comerț, servicii, industrie), produsele si/sau serviciile, clienții. De asemenea, se va reflecta

12
stadiul afacerii: noua, expansiune, preluarea unei afaceri existente. Nu trebuie omisă nici forma de
societate comercială a firmei. Se va arata si modul in care va ajunge profitabilă afacerea, data când
va începe să se deruleze. Răspunsurile vor fi, desigur, diferențiate in funcție de faptul că dacă
afacerea este incipienta sau este o preluare a unei afaceri existente. Tot in acest subcapitol se vor
prezenta si influentele reglementărilor guvernamentale și legislative asupra derulării afacerii.

            7. Descrierea produselor/serviciilor. Planul de afaceri trebuie sa cuprinda si o descriere


generala a produselor/serviciilor firmei si a modului lor de folosire. Descrierea trebuie facuta in asa fel
incat creditorii si investitorii sa fie convinsi ca oferta prezentata de intreprinzator este mai eficienta
decat cea a concurentei. Se pot folosi in acest sens desene, diagrame si fotografii sau mostre. De mare
ajutor poate fi prezentarea pozitiei produsului in cadrul ciclului  sau de viata. Financiarii sunt
deosebiti de interesati de existenta unor patente si drepturi de autor care sa protejeze produsul si sa
impiedice concurenta de a anula produsul, odata ce acesta are succes pe piata. Planul de afaceri
trebuie sa cuprinda si o comparatie a produselor sau serviciilor firmei cu cele ale competitorilor,
prezentand elementele specifice si caracteristicile ce dau unicitate produselor sau serviciilor. Trebuie,
de asemenea, aratata evolutia produselor. Investitorii rareori sprijina firma care realizeaza un singur
produs. De aceea, se vor arata ce noi produse sau servicii pot fi generate si cand pot fi introduse
acestea.

Pentru produse se va face si o descriere a procesului de productie, materiile prime de baza


necesare si sursele lor de aprovizionare. De asemenea, se vor arata metodele de productie folosite si
se va prezenta o schita a amplasarii fabricii.

8. Planul de marketing. Marketingul joaca un rol vital in investitiile de succes. Elementul


cheie al unui plan de marketing de succes este buna cunoastere a nevoilor, dorintelor si asteptarilor
clientilor. Identificind acesti factori, se poate realiza o strategie de marketing care va permite
satisfacerea nevoilor clientilor.

Prin planul de marketing trebuie sa se raspunda la urmatoarele intrebari:

-        Cine sunt clientii? Definirea pietei vizata.

-        Piata este in crestere? Constanta? In declin?

-        Poate fi extinsa piata?

13
-        Cum se va mentine si creste cota de piata?

-        Care este politica de preturi?

-        Care este sistemul de distributie folosit?

Concurenta. Mediul de afaceri este un mediu volatil si inalt competitiv, de aceea pentru a


avea succes, trebuie cunoscuta foarte bine concurenta. Pentru aceasta, trebuie sa se dea raspuns la
intrebarile:

-        Care sunt primii cinci concurenti directi?

-        Cine sunt concurentii indirecti?

-        Cum sunt afacerile lor: constante, in crestere, in declin?

-        Care sunt punctele lor tari si cele slabe?

-        Prin ce difera produsul firmei de cel al concurentilor?

Politica de pret si vanzari. Politica de pret este o alta tehnica de marketing care contribuie
la competitivitatea firmei. Trebuie studiata si politica de pret a concurentilor

Publicitatea, promotiile si relatiile publice. Felul in care sunt promovate bunurile si


serviciile poate contribui la succesul sau esecul afacerii.

9. Planul managerial. Cel mai important factor in succesul unei afaceri il reprezinta


conducerea. Creditorii si investitorii apreciaza in mod deosebit abilitatea si experienta echipei de
conducere in luarea deciziilor financiare. In acest sens, trebuie prezentate aptitudinile si competenta
managerilor, introducandu-se un paragraf privind formatia fiecarui membru al echipei, incluzand
date despre existenta profesionala, realizarile profesionale, locuri de munca avute, cu date exacte si
motivele schimbarii serviciului, studii (scoli urmate, diplome obtinute, absolviri, cu date exacte). De
asemenea, trebuie descrisa si personalitatea membrilor echipei de conducere si modul cum ei se
completeaza reciproc. Financiarii investigheaza nu numai creditul de care se bucura firma ci si cel
al echipei de conducere

Planul managerial trebuie sa rapunda la anumite intrebari, cum ar fi:

14
-        Cum contribuie experienta antreprenoriala la succesul afacerii?

-        Cine va face parte din echipa manageriala?

-        Care sunt punctele tari si cele slabe ale echipei manageriale?

-        Care sunt responsabilitatile acesteia?

-        Sunt bine definite aceste responsabilitati?

-        Care este necesarul curent de personal?

-        Care sunt planurile privind angajarea si instruirea  personalului?

-        Ce salarii, beneficii, concedii sunt oferite salariatilor?

            10. Planul de management financiar Managementul financiar solid este una dintre cele


mai bune cai pentru ca afacerea  sa ramana profitabila si solvabila. Creditorii si investitorii
analizeaza cu foarte multa atentie informatiile financiare cuprinse in planul de management financiar.
Ei folosesc, de asemenea, situatiile financiare ale firmei pe anii precedenti pentru a analiza sanatatea
financiara a firmei si posibilitatea ei de a rambursa imprumuturile sau de a obtine un venit
corespunzator. Intreprinzatorul trebuie sa elaboreze cu atentie si proiecte financiare pe urmatorii ani.
Pentru aceasta se utilizeaza unele documente de control, cum sunt bilantul, declaratiile de venit, fluxul
de casa. De asemenea, pentru a elabora un plan demanagement financiar cat mai convingator va trebui
sa foloseasca analiza punctului critic si analiza deviationala si sa proiecteze un flux de casa adecvat de
casa.

Planul de management financiar trebuie sa cuprinda urmatoarele cheltuieli:

-        Personal, Asigurari, Chirii, Amortizari, Plata imprumuturilor,

-        Publicitate si promovare, Contabilitate, Cheltuieli neprevazute,

-        Salarii si prime, Utilitati, Datorii / subscriptii / Onorarii, Taxe, Reparatii.

Planul de management financiar trebuie sa cuprinda balanta de verificare,  proiectia


veniturilor reale (profitul si pierderile prevazute) si fluxul de casa.

15
            11. Propunerea de imprumut In acest subcapitol al planului de afaceri se prezinta scopul
imprumutului, suma ceruta si termenele de restituire a imprumutului. Scopul imprumutului trebuie sa
fie descris in mod detaliat, precizandu-se modul exact de folosire a fondurilor. O formulare a scopului
folosirii fondurilor de genul 'modernizare', 'fond de rulment' sau 'expansiune' este insuficienta si este
greu de presupus ca va fi acceptata ca fiind multumitoare de catre creditor sau investitor. De aceea, se
vor face descrieri amanuntite cum ar fi, de exemplu, modernizarea productiei prin introducerea a cinci
noi razboaie de tesut de mare randament care vor mari productivitatea cu 10%.

            Intreprinzatorul trebuie, de asemenea, sa precizeze suma exacta ceruta ca imprumut, anexand


si unele date ajutatoare, cum sunt volumul vanzarilor trecute si nivelul productiei realizate. El nu
trebuie sa ceara o suma mai mare de bani pentru a obtine macar o parte din ei, deoarece financiarii
sunt familiarizati cu structura costurilor industriale si comerciale.

            Un alt element cheie al propunerii de imprumut sau investitie il reprezinta programul de
rambursare a fondurilor solicitate. Proiectele financiare trebuie sa reflecte capacitatea firmei de a
rambursa imprumutul si de a realiza un venit corespunzator. Fara o astfel de dovada, cererea de
imprumut este grea de crezut ca va fi acceptabila.

            In sfarsit, intreprinzatorul trebuie sa includa si un plan de evaluare in timp a proiectului


propus. In acest sens se va arata data estimata a lansarii proiectului si termenele principale de realizare
a diferitelor etape.

2.3. Sfaturi pentru scrierea planului de afaceri


Ce trebuie să faci şi ce trebuie să eviţi?

 Creează un plan clar, concis, la obiect şi convingător!


 Declară deschis nevoile de finanţare!
 Prezintă-ţi ideea ca o investiţie serioasă cu un câştig măsurabil.
 Contactează competitorii, finanţatorii, potenţialii furnizori pentru a obţine informaţii cât mai
relevante şi actuale privind produsele/serviciile şi preţurile lor!
 Nu prezenta planul de afaceri celor care nu se pot implica direct în desfăşurarea lui, inclusiv
băncilor, irosindu-vă reciproc timpul
 Stabileşte un termen-limită pentru realizarea fiecărei secţiuni şi respectă-l!

16
 Dacă nu poţi demonstra că poţi obţine şi gestiona fonduri pentru afacerea ta riscurile ca
planul de afaceri să rămană pe hârtie sunt majore. Concentrează-te pe ne voi l e şi surs e l e
de finanţare, caută alternative!
 Nu folosi jargonul specific domeniului tău şi nici a c r o n i m e , c u v i n t e pretenţioase şi
termeni care nu vor fi înţeleşi, deoarece îţi micşorezi şansele de reuşită!
 Include toate elemente financiare uşor de înţeles, realiste şi fezabile!
 Încearcă să realizezi secţiunile în colaborare şi cooperare cu profesionişti pentru a-ţi asigura
calitatea fiecăreia!
 Arată importanţa pe care o acorzi auto-evaluării, „actualizării planurilor” şi demonstrează o
abordare realistă în privinţa măsurării rezultatelor!
 Nu uita că mediul afacerilor este unul concurenţial şi că nu toate planurile de afaceri au
şanse de reuşită! Sfat Include note care să cuprindă o detaliere clară a costurilor şi să arate
de ce fiecare categorie de cheltuieli este importantă pentru reuşită.
 Dezvoltă relaţii cu potenţialii colaboratori (avocaţi, contabili, consultanţi, ingineri), pune
întrebări, clarifică indicaţiile lor, implică-i, verifică-i!
 Include documentele următoare:
o strategia afacerii
o analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) § obiective
SMART (Specific, Măsurabil, Abordabil, Realizabil şi precizat în Timp) la nivel de
companie, de echipă şi individual
o strategia de instruire şi dezvoltare, metode de prioritizare şi scheme clare de evaluare
La momentul dat al procesului de pregătire a planului de afaceri trebuie să fii gata să
exprimi toate lucrurile sus menţionate în forma lor finală. Întreaga ta echipă trebuie
deja să aibă datele organizate într-o schemă riguros întocmită.

Următoarele tale acţiuni sunt:

a. Detalierea pe componente şi etape a planului de afaceri ţinând cont de structura schemei de


bază
b. Analizarea cu obiectivitate a planului de afaceri
c. Respectarea formatului standard al planului de afaceri solicitat de către evaluatori
d. Prezentarea convingătoare a planului de afaceri

17
Capitolul 3.
Studiu de caz: Planul de afaceri al unei firme de pe piața
cafenelelor

3.1. Identificarea afacerii


a. Conceptul şi oportunitatea afacerii
Piaţă cafenelelor din Iași are în continuare un imens potenţial, în condițiile în care numărul
actual de cafenele este insuficient pentru populaţia existenţa. În Iași există o varietate mare de
cafenele, de la cele de renume internaţional, până la cafenele româneşti cu un renume mai mult sau
mai puţin cunoscut, dar majoritatea practică preţuri destul de ridicate, chiar și cele orientate către
segmentul mediu. Marja aplicată este considerabil mai mare pentru o cafenea premium. Societatea
urmăreşte deschiderea unei cafenele care să ofere produse și servicii de calitate la preţuri medii,
reuşind să-şi creeze astfel o clientela stabilă care va recomandă cafeneaua şi altor clienţi.

b. Descrierea produselor şi serviciilor

Oferta cafenelei este centrată pe cafea: de la cafele clasice (espresso,cappuccino, cafe latte,
marocchino, etc), până la cocktailuri originale, precumComfort Coffee, Frozen Irish Coffee, Hoţ
Dylan, Scrump Coffee, BostonCarribean Coffee etc. Oferta este completată de un meniu
cuprinzător de ceaiuriaromate calde şi reci, de băuturi alcoolice şi non-alcoolice. Nu în ultimul
rând,alături de o ceaşcă de cafea, clienţii cafenelei pot degusta produse de patiserie, prăjituri,
sandwich-uri sau îngheţată. Se va lucra în mod exclusiv cu anumitifurnizori de cafea, băuturi,
îngheţată, astfel încât să se asigure un înalt standard decalitate. Produsele de patiserie, prăjiturile şi
sandwich-urile vor fi procurate de la un laborator de prăjituri bine cunoscut din Iași şi de la un
magazin specializat în prepararea de sandwich-uri.

c. Piaţă

România este în momentul de faţă afectată de criză economică financiară, observându-se o


scădere a pieţei anumitor produse. Previziunile privind evolutia economiei româneşti sunt în
continuare incerte, chiar contradictorii. Dacă unii specialisti consideră că economia României va
avea o creştere semnificativ redusa in 2016 faţă de 2015, alţii sunt convinşi că evoluţia României în
2016 va fine negativa. Consumul prin cafenele a crescut în ultima perioada, împreună cu o scăderea
timpului petrecut la masă, după modelul occidental. Românii au început să iasamai mult în oraş, să

18
socializeze într-un bar, restaurant sau cafenea. Clientul obisnuit al unei cafenele are vârstă cuprinsă
între 18 şi 45 de ani, este educat și apreciază produsele şi serviciile de calitate. În funcţie de locaţia
cafenelei, oamenii de afaceri pot reprezenta între 50% şi 70% din clienţi. Criză economică actuală
va duce cel mai probabil la o scădere a valorii notei de plata cu 10%-15% şi mai puţină numărului
de clienţi.

d. Politică de preţ

Preţurile practicate vor încadra cafeneaua în categoria medie. În funcţie de produs, cafeneaua va
practică un ados comercial de la 30% (băuturile alcoolice sinon-alcoolice) până la 300% (produsele
pe baza de cafea şi ceaiurile). Astfel, ocafea va costă între 5 şi 15 lei, o ciocolată caldă între 7 şi 10
lei, băuturile non-alcoolice între 5 şi 8 lei, berea între 6 şi 12 lei.În cursul săptămânii, între orele
15.00 şi 18.00, cafeneaua va practică preturi reduse cu 20% pentru a atrage clientela.

e. Locaţia

Un punct cheie în demararea acestei afaceri este găsirea locaţiei potrivite, care să asigure
vizibilitate şi traficul necesar de clienţi. Locaţia aleasă va ajută sau va pune piedici dezvoltării
afacerii. Cafeneaua va fi localizată în zona centrală a Iașiului, având un spaţiu de 100 mp şi o
deschidere de 7 metri. Avantajul este că acest spaţiu este al unei rude şi astfel chiria lunară este de
doar 500 euro/luna. Spaţiul va fi renovat şi amenajat, astfel încât să inspire o atmosfera primitoare.

f. Aparatele necesare

Aparatele necesare (pentru prepararea cafelei, păstrarea băuturilor alcoolicesi răcoritoare şi a


îngheţatei) vor fi achiziţionate de la acel furnizor care poate impune un target lunar obligatoriu (ex.
12 kg. de cafea / luna pentru un grup deaparate oferit, acest grup fiind format dintr-un macinator, un
expressor şi undedurizator).Avantajele de a lucra în parteneriat cu furnizori în loc de a achiziţiona
produsele dintr-un hipermarket precum Metro / Selgros / Carrefour / Cora:

 economia de timp - furnizorul va aduce necesarul de cafea / băuturi laintervale de timp stabilite;
 costuri reduse - aparatele sunt luate în custodie în mod gratuit, nuachizitionate sau închiriate, iar
service-ul este gratuit; se primesc deasemenea şi toate materialele necesare servirii în mod
gratuit (ceşti, tave,meniuri, pahare, şerveţele, etc.);
 personalul este instruit de către furnizorul de cafea cum să utilizeze aparatelede cafea şi cum să
servească preparatele.
g. Surse de finanţare

19
Capitalul disponibil la deschiderea afacerii 100.000 LEI şi s-a mai contractat un credit de la
BCR pe termen lung în valoare de 100.000 LEI cu o dobanda lunara 10% - rată lunară 500 LEI. In
urmă aprobării creditului şi intrării în posesie a magazinului am trecut laintocmirea actelor pentru
constituirea firmei, cheltuielile de constituire a firmeiajungand la suma de 1.000 LEI .

3.2. Planul de afaceri propriu-zis


a. Cheltuieli cu investiţia iniţială

Amenajările vor fi realizate de firma Construct SRL, conform devizului decheltuieli antecalculat
cu ocazia întocmirii planului de afaceri. Astfel:

 instalaţia electrică : pentru iluminat şi funcţionarea unor utilaje : 1000 LEI ;


 instalaţiile sanitare, care cuprind alimentarea cu apă caldă, rece sicanalizarea pentru
evacuarea apei menajere : 1000 LEI ;
 instalaţia de încălzire / răcire : asigura confortul prin temperatura, umiditateconstanta şi aer
purificat : 1000 LEI;
 amenajări interioare :
o plafon şi pereţi rigips : 1000 LEI ;
o îndreptat pereţi şi zugrăvit cu vopsea lavabilă : 1000 LEI ;
o parchet 80 mp: 2000 LEI ( 15 €/mp parchet+ 10€/mp manoperă);
o gresie 20mp : 600 LEI (20 €/mp gresie + 10 €/mp manoperă) ;
 organizarea interioară a cafenelei :
o barul – 4 mp :
o cost achiziţie bar: 1000 LEI
o oficiu pentru spălarea şi păstrarea paharelor şi a veselei;
o macinator de cafea – asigurat gratis de către furnizorul de cafea;
o expressor – asigurat gratis de către furnizorul de cafea;
o dedurizator – asigurat gratis de către furnizorul de cafea;
o blender – asigurat gratis de către furnizorul de cafea;
o 1 frigider pentru băuturi răcoritoare – asigurat gratis de catrefurnizorul de băuturi
răcoritoare;
o 1 frigider pentru bere – asigurat gratis de către furnizorul de băuturi alcoolice;
o frigider/congelator pentru îngheţată – asigurat gratis defurnizorul de îngheţată;
o dozator pentru bere – asigurat gratis de furnizorul de bere;

20
o vitrină frigorifică pentru mâncare şi prăjituri – 500 LEI.
o cuptor cu microunde: 100 LEI;
o casă de marcat specială pentru cafenele şi soft (furnizor softTop Horeca): 1200 LEI;
o maşină de făcut gheaţă: 200 LEI;
o mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere:1000 LEI.
 Spaţii de primire şi servire: 80 mp (35-40 de locuri):
o mese pătrate (90x90 cm): 15 buc x 100 LEI/ buc = 1500 LEI
o canapea de colţ (2 persoane): 2 buc x 400 LEI / buc =800 LEI
o sistem sonorizare: 1000 LEI
 Inventarul pentru servire (veselă):
o farfurii deşert: 40 * 2 LEI / buc = 80 LEI
o tacâmuri (set: furculiţe + cuţite + linguriţe): 40 x 4 LEI / set =160 LEI
o ceşti cu farfurioară pentru cafea şi ceai, pahare pentru bauturialcoolice şi răcoritoare,
scrumiere, şerveţele, tavi, suporturi pentru meniuri – asigurate în mod gratuit de către
furnizorii decafea, ceai, băuturi alcoolice şi răcoritoare şi ţigări.
 Camera pentru depozitare: rafturi – 100 LEI
 Birou – 4 mp
 un calculator: 500 LEI
 imprimantă / copiator / fax / scaner: 500 LEI
 un telefon: 50 LEI
 diverse – birotică (dosare, hârtie, pixuri, etc.): 50 LEITotal cheltuieli de investiţii 15.645
LEI
b. Cheltuieli cu personalul

Cost total pentru


Poziție Număr Salar individual net
firma
Șef cafenea /
1 1500 Lei 2504 Lei
Responsabil
Barman 1 1000 Lei 1719 Lei
Chelner 2 1000 Lei 1719 Lei
Personal de curațenie 1 700 Lei 1213 Lei
Total 5 5200 Lei 7845 Lei
Cost total lunar cu salarizarea: 7.845 LEI

21
c. Cheltuieli cu chiria

Chiria reprezintă în general costul lunar cel mai mare.5 eur / mp * 100 mp = 500 EUR

d. Cheltuieli cu utilităţile

(medie / lună): 250 LEI

Electricitate şi apă: 250 LEI

Abonament RDS: 10 LEI

e. Cheltuielile cu aprovizionarea
 Consumul dintr-o cafenea se împarte în medie astfel:
 Produse pe baza de cafea sau ceai – 40%;
 Băuturi răcoritoare –15%;
 Bere – 25%;

Produse de patiserie, prăjituri, îngheţată – 20%Un client consumă în medie 2 - 3 produse. Un kg


de cafea de calitate (ex. Julius Meinl) costă între 100 şi 119 RON iar prepararea unei cafele
necesită 8 g de pulbere de cafea, ceea ce rezultă că dintr-unkilogram de cafea se pot prepară până la
125 de cafele.Pentru 100 de clienţi / zi * 30 de zile = 3000 de clienţi lunar = 14.875 RON / 4.3
=3500 EUR Calcul: 3000 de clienţi lunar * 2.5 produse / client = 7500 produse / lunaProduse de
cafea şi ceai (40%) = 3000 produse, dintre care 1000 ceaiuri = 2200RON / 4.3 = 450 EUR

 Cost cafea: 16 kg * 100 RON = 1600 RON / 4.3 = 350 EUR


 Cost ceai: 1000 * 0.6 RON = 600 RON / 4.3 = 140 EUR

Lapte condensat, zahăr, pliculeţe de miere = 300 RON / 4.3 = 80 EUR Băuturi răcoritoare
(15%): 1125 prod lunar * 2 RON = 2250 RON / 4.3 = 460 EUR Băuturi alcoolice (25%): 1875 prod
lunar * 3 RON = 5625 RON / 4.3 = 1300 EUR Produse de patiserie, prăjituri şi îngheţată: (20%):
1500 produse lunar * 3 RON =4500 RON / 4.3 = 1000 EUR

f. Cheltuielile cu promovarea:

1% din vânzări = 160 EUR / luna în primul an

3.3. Cifra de afaceri


Notă de plata pentru o persoană într-o cafenea conţine 2 sau 3 produse.

22
Flux de clienţi: în primul an se estimează un flux de 100 de clienţi zilnic, afacerea urmand să
crească cu 25% pe an şi să ajungă în al doilea an la 125 de clienţi zilnic,iar în al III-lea la 150 de
clienţi zilnicIn primul an – 100 de clienţi zilnic – 3000 de clienţi lunar

Cifra de afaceri lunară = 36.000 LEI = 422.000 LEI ANUAL

În al II-lea an – creştere cu 25% – 527.500 LEI ANUAL

In al III-lea an – creştere cu 25% faţă de anul ÎI – 659.500 LEI ANUAL

Fond iniţial necesar

Investiţia iniţială în amenajare: 15.645 LEI

Salarii 6 luni: 47.070 LEI

Chiria 6 luni: 12.000 LEI

Utilitati 6 luni: 4.200 LEI

Aprovizionare 6 luni: 89.250 LEI

Promovare 6 luni: 5.760 LEI

Total: 173.925 lei – aprox 175.000 LEI

Profit lunar

Salarii: 7.845 LEI

Chiria: 2.000 LEI

Utilitati: 700 LEI

Aprovizionare: 14.875 LEI

Promovare: 640 LEI

Cheltuieli lunare = 26.060 LEI

Încasări lunare = aprox. 36.000 LEI

Profit lunar: 9900 LEI

Investiţia iniţială de 15.645 LEI se amortizează în 2 luni.

23
Bibliografie

 www.manager.ro
 www.plandeafacere.ro
 www.jobclubom.ro
 www.ro.wikipedia.org
 www.aippimm.ro
 www.rubinian.com
 www.ideideafaceri.manager.ro/
 www.ro.scribd.com
 www.cofetariachocotime.files.wordpress.com/
 www.incubatorsacueni.ro/
 www.businesspass.ro/

24

S-ar putea să vă placă și