Sunteți pe pagina 1din 10

Academia de Studii Economice

Managementul afacerilor prin proiecte

Plan de afaceri

Masterand
Denumirea afacerii
Domeniul de activitate (CAEN principal)
Localizare

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


Structura planului de afaceri

I. CUPRINS.................................................................................................................................................................1
II. SUMARUL EXECUTIV........................................................................................................................................2
III. DESCRIEREA AFACERII...................................................................................................................................3
IV. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR...............................................................................................4
V. PLANUL DE MARKETING ȘI VÂNZĂRI.........................................................................................................5
VI. PLANUL OPERAŢIONAL..................................................................................................................................6
VII. MANAGEMENT SI ORGANIZARE.................................................................................................................7
VIII. PLANUL FINANCIAR.....................................................................................................................................8
IX. ANEXE.................................................................................................................................................................9

Nota: toate cerintele din cadrul fiecarui sectiuni vor fi abordare in realizarea planului de afaceri. Acolo unde o
cerinta nu este abordata, se va justifica acest aspect.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


II. SUMARUL EXECUTIV
Realizați un rezumat al planului de afaceri în 2-3 pagini.
Acest rezumat executiv este primul contact pe care îl au finantatorii cu ideea dvs. de afacere. Această primă impresie
poate influența decisiv decizia finantatorului de a accepta sau nu proiectul Dumneavoastră pentru a fi finanțat.
De aceea, nu uitați sa punctați următoarele:
 Viziunea, misiunea si obiectivele afacerii dvs.;
 O scurta descriere a afacerii;
 O scurta prezentare a produselor / serviciilor;
 Avantajul competitiv urmărit;
 Rezumatul planului de marketing;
 Informaţii financiare relevante;
 De ce credeți ca afacerea dvs. va avea succes?

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


III. DESCRIEREA AFACERII
 Profilul firmei. Descrieți pe larg afacerea dvs., având in vedere viziunea, misiunea, obiectivele, acționariatul,
forma de organizare, localizarea, etc.
 Descrieți modelul de afacere propus.
 Includeți informaţii despre industrie, având in vedere si tendințele observate.
 Punctați considerentele juridice de care trebuie sa țineți cont.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


IV. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR
 Descrieți detaliat produsele / serviciile oferite, inclusiv natura si destinația acestora, evidențierea caracteristicilor
definitorii (cost, calitate etc.)
 Mixul produs-piaţă.
 Ce nevoi satisfac produsele / serviciile oferite si ce va diferențiază de concurență?
 Care sunt costurile relaționate cu produsele/serviciile?
 Daca este vorba de producție, includeți detalii despre tehnologia de care aveți nevoie, capacitatea de producție pe
care o oferă si costurile relaționate cu procurarea acesteia. Daca este vorba de servicii, includeți detalii despre
capacitatea de livrare, raportat la dimensiunea propusa a afacerii.
 Indicarea licențelor şi patentelor folosite, dacă este cazul;
 Relevarea punctelor forte şi slabe ale produselor/serviciilor raportat la produsele/servicii concurenților;

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


V. PLANUL DE MARKETING ȘI VÂNZĂRI
 Prezentați o analiza consumatorului (prezentarea calitativă a clientului).
 Prezentați o analiza pieței, insistând asupra segmentelor de piață.
 Prezentați o analiză a concurenței.
 Analiza SWOT a afacerii
 Prezentați strategia de promovare a afacerii.
 Prezentați alte elemente ale Mixului de Marketing relevante (4P).
 Alte elemente relevante din punctul de vedere al marketingului, de exemplu, indicele de sezonalitate, reglementări
comerciale speciale, programe guvernamentale de asistență la export, noi tendințe de marketing pe alte piețe etc.
 Prezentați modelul de vânzări propus.
 Prezentați principalele obiective de marketing și vânzări avute în vedere.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


VI. PLANUL OPERAŢIONAL
 Includeți informaţii cu privire la spatiile de care aveți nevoie pentru derularea activităților, costurile relaționate si
avantajele localizării afacerii într-un anume loc.
 Descrieți pe larg operațiunile procesului de producție / prestare si cel de vânzare, inclusiv programarea producției.
 Gestiunea stocurilor de materii prime, semifabricate, piese de schimb etc. aferente fiecărui produs, ținând cont de
cerințele clienților.
 Programarea aprovizionării cu materii prime, în funcție de structura producției şi eșalonarea fabricației.
 Service-ul pentru produse.
 Relațiile contractuale cu furnizorii actuali şi sursele alternative de aprovizionare.
 Prezentați procedurile de lucru.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


VII. MANAGEMENT SI ORGANIZARE
 Prezentați informaţii privind conducerea afacerii, structura organizatorica, incluzând numărul de persoane pe care
vreți sa le angajați.
 Descrieți pe scurt posturile necesare derulării afacerii la început.
 Detaliați politica de personal (politici de recrutare, angajare, proceduri de înlocuire în caz de incapacitate
temporara sau permanenta, modalități de motivare a angajaților, pachete de salarizare pe care le veți adopta).
 Includeți informaţii relevante și/sau specific cu privire la legislația muncii in vigoare.
 Descrieți relația cu principalii stakeholderi.
 Indicați modalitățile de motivare a salariaților.
 Prezentați cum intenționați să asigurați serviciile de contabilitate şi juridice.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


VIII. PLANUL FINANCIAR
 Evaluați cheltuielile cu investiția inițială si cheltuielile fixe lunare.
 Calculați marja bruta pe care o aplicați produselor / serviciilor vândute si pragul de rentabilitate al afacerii dvs.
lunar si anual, având in vedere simularea vânzărilor.
 Realizați o previzionare a cheltuielilor si a veniturilor, pentru minim 12 luni, cat si o proiecție a profitabilității
afacerii pe minim 3 ani.
 Analizați necesarul de cash-flow (lunar si anual) si identificați sursele de finanțare necesare.
 Analiza break-even pentru ansamblul firmei şi principalele produse.
 Prezentați cum intenționați să utilizați banii din subvenția acordată.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021


IX. ANEXE
1. CV-urile persoanelor ce urmează să dețină părți sociale/acțiuni în cadrul firmei nou create.
2. Business Modelul Canvas-ul afacerii.

Start up si antreprenoriat, MAPP, 2021

S-ar putea să vă placă și