Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat: Administrator Verificat: Conducator echipa SA Elaborat: Echipa SA

PLANUL HACCP -Branza proaspata de vaci


Limite Monitorizare Acţiuni Corective
Etapă proces CCP Pericolul Măsuri control Verificat Înregistrare
critice Modul de lucru Frecvenţă Responsab. Procedura Responsab.
-analize ale laptelui Prezenta -conform Bilunar
Lapte contaminat pentru depistarea (limite cf, instructiunilor fiecare -procedura de
laborant
cu antibiotice antibioticelor – RCE.....) produselor compartiment receptie -Registru analize
screening test rapid utilizate de cisterna -procedura privind lapte materie prima
Lapte cu un număr -analize ale laptelui NTG max produsele
pentru determinarea 100.000 -Raport acţiune
total de germeni Bilunar neconforme
Receptia numărului total de CS max Conducător corectivă
sau cu un conţinut fiecare Conducător -procedura privind
calitativa a 1 germeni (test rapid), 400.000 echipa SA
de celule somatice compartiment echipa SA managementul -Fisa de
laptelui a numărului de celule test resurselor umane Confirmare a
peste limita somatice mastitic
de cisterna pt
Standarde ISO laborant -procedura privind Instruirii
maxima admisa. NTG si CS
-teste mastitice pozitiv actiunile corective
Lapte provenit de Test mastitic -Registrul produs
cand este - IL pt. CCP1
la animale bolnave neconform
sau suspecte de cazul
boala
-diagrama de flux
-procedura privind -Termograma
-Respectarea -înregistrare
Distrugerea -permanent administrator Conducător produsele
valorilor termograma -Raport acţiune
insuficientă a echipa SA neconforme
parametrilor de - t=72-76oC corectivă
microorganismelor -procedura privind Conducator
pasteurizare şi - timp=30 Conducător managementul echipa SA -Fisa de
Pasteurizarea 2 datorită
monitorizarea sec -verificare echipa SA resurselor umane
nerespectării -zilnic administrator Confirmare a
termograma -procedura privind Instruirii
parametrilor de acţiunile corective
pasteurizare Conducător -Registrul produs
Analize: testul - IL pt. CCP2
-zilnic laborant echipa SA neconform
fosfatazei -procedura privind
Controlul DMM

Cod 761 Ex. Rev.0 Planul HACCP Branza proaspata de vaci Pagina 1 din 1