Sunteți pe pagina 1din 7

Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI


Disciplina/Modulul Clasa
Protecția mediului XD

Subiectul lecției
Măsurarea densității cu ajutorul picnometrului

Obiectivele operaționale ale


lecției O1 – La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să
(Studentul practicant va menționa definească corect noțiunea de densitate având la
obiectivele operaționale ale lecției. îndemână manualul.

O2 – La sfarșitul lecției elevul va fi capabil să definească


corect noțiunea de picnometru având la îndemână
manualul

O3 – La sfarșitul lecției elevul va fi capabil să scrie


relația de calcul a densității relative indicând ce
înseamnă fiecare component al relației, având la
dispoziție notițele din caiet.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

1|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și descrieți
activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului și a didactică evaluare
elevilor) (Precizați (Descrieți
metode de succint cum
instruire, realizează
forme de profesorul
organizare a evaluarea
activității elevilor)
elevilor și
mijloace de
instruire
utilizate)
Organizarea Notează absenții
clasei pentru Creează o atmosferă de începere a lecției Orală
lectie Conversația
frontală

Adresează elevilor urmatoarele întrebări: Conversația


Verificarea Care este unitatea de măsură a densității? frontală Orală
cunostintelor Conversația
anterioare orală
Răspunde întrebării:
Unitatea de măsură a densității în SI este
kg/m3, iar ca unitate tolerată g/cm3

2|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Transmiterea Expunerea
noilor Scrie titlul lecției pe tablă:”Măsurarea densității Orală
cunostinte cu ajutorul picnometrului” și comunică elevilor
obiectivele
Elevii notează titlul Frontală

O1 – Enunță și explică noțiunea de densitate: Expunerea


Să definească Explicația Orală
corect Densitatea este o mărime derivată în SI si Manualul
noțiunea de reprezintă masa conținută în
densitate unitatea de volum
având la ρ = m
îndemână V
manualul. Unitatea de măsură a densitații în SI este
kg/m3, iar ca unitate tolerată g/cm3

Elevii sunt atenți, notează în caiet

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului și a elevilor) didactică evaluare
(Precizați (Descrieți
metode de succint cum
instruire, realizează
forme de profesorul
organizare a evaluarea
activității elevilor)
elevilor și
mijloace de
instruire
utilizate)

3|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Obținerea Solicită elevilor să definească noțiunea de Conversația Orală
performanțelor densitate
Frontală

Răspund solicitărilor profesorului

Asigurarea Confirmă raspunsurile corecte și intervine dacă e Conversatia Orala


conexiunii cazul cu explicatii suplimentare.
inverse Explicatia

Frontala

Asculta explicatiile suplimentare

O2 – La Picnometrele sunt vase de sticlă cu o anumită


sfarsitul lectiei capacitate ( 2-250cm3 ) etalonate şi de forme
elevul va fi diferite, folosite pentru determinarea prin Expunere
capabil sa cântărire a densităţii substanţelor lichide. Frontala
defineasca Temperatura de lucru şi capacitatea Plansa Orala
corect picnometrului sunt gravate pe peretele exterior al
notiunea de acestuia. Gâtul picnometrelor este şlefuit în
picnometru interior şi se închide etanş cu un dop rodat, prin
avand la mijlocul căruia este practicat un orificiu capilar.
indemana Unele picnometre sunt prevăzute şi cu
manualul termometru. Temperatura de lucru este de 20°C.

4|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

Elevi sunt atenti si noteaza

Obtinerea Conversatia Orala


performantei
Solicita elevilor sa defineasca corect notiunea de Frontala
picnometru avand la indemana manualul

Elevii raspund solicitarilor profesorului

Asigurarea conexiunii Confirma raspunsurile corecte si Orala


inverse intervine daca e cazul cu Conversatia
informatii suplimentare. Explicatia

Asculta explicatiile suplimentare

5|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
O3 – Sa scrie relatia Explica si enunta: Expunere Orala
de calcul a densitatii Frontala
relative indicand ce Pentru determinarea Caietul cu
inseamna fiecare densităţii relative a unui lichid notite
component al relatiei, oarecare se recurge la următoarea
avand la dispozitie formulă de calcul.
notitele din caiet.
m3 – m1
d2020 =
m2 –m1

unde : - m3 – masa
picnometrului cu produs la
20°C în grame.
- m2 – masa
picnometrului cu apă
distilată , la 20°C în
grame.
- m1 - masa
picnometrului gol,
curat şi uscat, în
grame.
- m2 – m1 – cifra de
apă în grame.
Notă: În absenţa unui termostat se
va proceda la fel, dar se va folosi o
baie de apă.

Densitatea absolută se poate


determina cu următoarea formulă:

m3 – m1
ρa = + ρaer g/cm3
V

Elevii noteaza
Obtinerea Solicita elevilor sa scrie relatia de Orala
performantelor calcul a densitatii relative indicand
ce inseamna fiecare component al
relatiei, avand la dispozitie Conversatia
notitele din caiet
Frontala
Elevii raspund solicitarilor
profesorului.

6|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Asigurarea conexiunii Orala
inverse Confirma raspunsurile corecte si Conversatia
intervine daca e cazul cu Frontala
informatii suplimentare

Asculta explicatiile suplimentare

Asigurarea retentiei si Formuleaza aprecieri, observatii si Orala


transferului celor recomandari Conversatia
invatate Frontala
Enunta tema de casa

Retin aprecierile, observatiile,


recomandarile
Noteaza tema de casa

7|3