Sunteți pe pagina 1din 1

ALTE LINKURI NECESARE

Reziduuri de antibiotice: RCE 37/2010. Se va gasi la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-


content/RO/TXT/?qid=1488742362484&uri=CELEX:02010R0037-20170125

Reziduuri de pesticide: RCE 396/2005. Baza de date a substanțelor se va găsi la adresa:


http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=product.selection&language=RO

Standarde (denumirea corecta si numărul ISO) se găsesc la adresa: www.iso.org

Denumirile in romana a standardelor sau standarde românești pot fi găsite (doar pentru vizualizarea
numerelor de standard, restul fiind disponibil doar contra cost) la adresa: http://magazin.asro.ro/

Pentru a găsi liste cu metode de analiza se poate verifica lista analizelor acreditate RENAR la adresa:

http://www.renar.ro/ro/oec/

In câmpul de căutare „Nume OEC” se trece numele unui laborator (nu este necesar numele complet,
ci doar parțial) de ex: „ICA Research” sau „Bioresurse”. In partea de jos a paginii va apare un tabel cu
„certificat”, anexa”, „data…” etc.

Se va intra pe anexe si in aceste anexe se pot găsi multe dintre metodele de lucru necesare (numărul
ISO sau SR ISO al acestora). Metodele se vor verifica pe renar.ro sau iso.org.