Sunteți pe pagina 1din 97

Proiect Twinning RO2006/IB/EN-08

mplementarea si Controlul Aquis-ului Comunitar de Mediu focusat pe Zgomotul Ambiental-


Faza

Proiect Twinning RO06/IB/EN-08
ntre Ministerul Federl l Mediului! Protec"iei Nturii #i $igurn"ei Nuclere din
%er&ni #i 'gen"i Regionl( )entru Protec"i Mediului Bucure#ti
AGENTA REGONAL PENTRU PROTEC|A MEDULU BUCUREST
Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6 Bucureti ROMNA
Project Twinning
Tel-Fax: 021 430 66 76
Web site: www.arpmb.ro
*on"inutul cestui &teril nu re)re+int( ,n &od necesr )o+i"i o-icil( .niunii
Euro)ene/
*on"inutul cestui &teril -ost el0ort de c(tre e1)er"i ger&ni c re+ultt l
Proiectului de Twinning RO 2006/IB/EN/08 derult ,n cdrul 'gen"iei Regionle )entru
Protec"i Mediului Bucure#ti si -inli+te in iunie 2002/ El nu re)re+int( ,n &od
o0ligtoriu )unctul de 3edere l Ministerului Mediului din Ro&4ni/
'cest g5id -ost )reg(tit de c(tre e1)er"ii )e ter&en scurt/ Totu#i! )re+entre ,ns(#i
nu re)re+int( un docu&ent l .E su l utorit("ilor ger&ne #i nu re)re+int( .niune
Euro)en( su )olitic ltor/ P(rerile e1)ri&te &i 6os )r"in utorilor/ 'cest
docu&ent este con-iden"il -"( de client #i nu ne su&(& nicio res)ons0ilitte -"(
de ter"ii c(ror li se -ce cunoscut cest docu&ent! su )(r"i le sle/ Oricre
se&ene )rte ,#i su&( )ro)riile riscuri )entru utili+re cestui docu&ent/
%5id )entru 0tore
cu o c)citte de scri-icre &i &re de 70 tone
)e +i


ARPM
Bucuresti
AGENTIA REGIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI
*u)rins
1. Introducere..............................................................................................................................5
1.1. Obser!"ii #ener!$e...........................................................................................................5
1.% Structur! #&idu$ui te&nic BAT..........................................................................................'
%. (Ce$e )!i bune te&nici dis*onibi$e+ , BAT............................................................................'
- A*$ic!bi$it!te! #&idu$ui ............................................................................................................
/ Sec"ii$e re$e!nte *entru )ediu .............................................................................................11
/.1 M!trice 0 Sec"ii$e 1i $e#is$!"i! *riind )ediu$...............................................................1/
/.1.1 0 A*2 3 !*2 re4idu!$2................................................................................................1/
/.1.% De1euri$e..................................................................................................................15
/.1.- Protec"i! 5)*otri! i)isii$or....................................................................................1'
/.1.- Protec"i! 5)*otri! i)isii$or....................................................................................16
/.1./ Protec"i! 5)*otri! subst!n"e$or *ericu$o!se3 Si#ur!n"! uti$!7e$or...........................1.
5.1 Produc"ie.........................................................................................................................%%
5.% Te&no$o#ii......................................................................................................................%%
5.%.1 Ab!to!re boine 1i *orcine.......................................................................................%'
5.%.1.1 Lini! de !b!tori4!re *entru boine....................................................................%'
5.%.1.% Lini! de !b!tori4!re *orci..................................................................................%.
5.%.1.- Cur2"!re! cu$o!re$or de !b!tori4!re boine 1i *orcine......................................--
5.%.1./ Pre*!r!re! 1i de*o4it!re! *roduse$or !ni)!$e secund!re *roenind de $! boine
1i *orcine.......................................................................................................................--
5.%.% Ab!to!re *2s2ri.............................................................................................................-'
5.%.%.1 Cu$o!ru$ *entru !btori4!re! *2s2ri$or ...................................................................-'
5.%.%.% Pre*!r!re! 1i de*o4it!re! sub*roduse$or...........................................................-6
5.- 8o$osire! sub*roduse$or !ni)!$e.....................................................................................-.
5./ Neces!ru$ ener#etic........................................................................................................./9
5./.1 A$i)ent!re! ener#etic2............................................................................................./5
5./.1.1 A$i)ent!re! cu curent e$ectric............................................................................../5
5./.1.- A$i)ent!re! cu co)bustibi$i ............................................................................/:
5./.1./ A$i)ent!re! cu !er co)*ri)!t........................................................................../:
5./.1.5 A$i)ent!re! cu !#ent ter)ic.............................................................................59
5./.1.' R2cire!...................................................................................................................51
5.5 A$i)ent!re! cu !*2 1i e!cu!re! ei.................................................................................5-
5.5.1 Consu)u$ de !*2 1i c!ntit!te! de !*! u4!t2.............................................................5-
5.5.% A$i)ent!re! din surse e;terne..................................................................................5-
5.5.- A$i)ent!re! din surse *ro*rii...................................................................................5-
5.5./ Pre$ucr!re! 1i tr!t!re! !*ei.......................................................................................5/
5.' M2suri de eit!re 1i reducere ! e<ecte$or !su*r! )ediu$ui 5ncon7ur2tor.........................5'
5.'.1 Surse de )iros 1i de e)isie......................................................................................5'
5.'.% M2suri de *reenire= reducere 1i de e!cu!re ! e)isii$or de *o$u!nti !t)os<erici 5n
!er 1i ! e)isii$or de )iros.................................................................................................5:
5.'.%.1 Boine 1i *orcine...............................................................................................5.
5.'.%.% P2s2ri.................................................................................................................'%
5.'.%.- Metod! e*ur2rii !eru$ui e!cu!t........................................................................'-
5.'.% >#o)ot.....................................................................................................................''
5.'.- A*! re4idu!$2...........................................................................................................':
5.'.-.1 C!ntit!te! de !*! re4idu!$2...............................................................................':
5.'.-.% C!r!cteristici$e !*ei re4idu!$e...........................................................................:9
5.'.-.%.1 Deers!re indirect2.....................................................................................:1
5.'.-.%.% Deers!re direct2 ?St!"ii de e*ur!re interne@..............................................:-
5.'.-.- Procedee de e*ur!re ! !*ei e!cu!te.................................................................:/
_________________________________________________________________________________
%
5.'.-./ Cur2"!re 1i de4in<ect!re.....................................................................................::
5.'.-./.1 Cur2"!re! e;terio!r2 ! !utoe&icu$e$or.......................................................::
5.'./ Tr!ns*ort 3 Lo#istic2...............................................................................................69
5.'./.1 Autoe&icu$e 3 *!rc !uto...................................................................................69
5.'./.1.1 Uti$i4!re! !utoe&icu$e$or..........................................................................69
5.'./.1.% Te&nici *entru !utoe&icu$e.......................................................................61
5.'./.1.- Inst!$!"ii de r2cire 1i !#re#!te de r2cire......................................................61
5.'./.1./ Motostiuito!re.........................................................................................6%
5.'.5 De*o4it 3 de*o4it c!rbur!n"i ....................................................................................6-
5.'.5.1 De*o4it..............................................................................................................6-
5.'.5.% De*o4it de )!teri!$e.........................................................................................6-
5.'.' Menten!n"! ..............................................................................................................6-
'. Conc$u4ii *entru ce$e )!i bune te&nici dis*onibi$e..............................................................6/
: Monitori4!re! e)isii$or..........................................................................................................6:
. Ane;e.....................................................................................................................................6.
Ane;! ..1 E;e)*$e de c!4....................................................................................................6.
_________________________________________________________________________________
-
*u34nt ,ninte
Poluarea mediului nu se oprete la grani[e i aceast problem afecteaz tot mai mult i
abatoarele. Avnd n vedere numrul mare de probleme nerezolvate, se emit reglementri
att la nivel interna[ional i european ct i na[ional, pentru ca rspunsurile i problemele
pentru protec[ia mediului nu mai pot fi gsite doar la un singur nivel.
Tocmai abatoarele sunt strns legate de agricultur i mediu. Ceea ce se inten[ioneaz a se
realiza n domeniul protec[iei mediului i a naturii afecteaz i pentru industria agrar i
abatoarele din Romnia, n ceea ce privete legisla[ia pe protec[ia mpotriva emisiilor, pe
deeuri i ape.
O dat cu aderarea Romniei la Uniunea Europeana trebuie transpuse i legile UE
corespunzatoare n domeniul protec[iei mediului. n proiectele desfurate n comun cu
statele membre UE mai vechi, aa numitele proiecte de Twinning, se sprijin transpunerea
legisla[iei de mediu UE n Romnia. Agricultura i deci i abatoarele au un rol foarte
important in Romnia. De aceea a fost selectat acest domeniu al abatoarelor n cadrul
acestui proiect. nstala[iile de sacrificare cu o capacitate de sacrificare de 50 tone corpuri
animale pe zi se consider a fi deosebit de poluante pentru mediu i intr astfel sub inciden[a
Directivei PPC [1].
ntroducerea de msuri conform celor mai bune tehnici disponibile" (BAT), este o
component esen[ial a acestei Directive PPC, regsindu-se astfel n reglementrile privind
mediul din statele membre. Deoarece introducerea celor mai bune tehnici disponibile va viza
n special extinderea instala[iilor, respectiv noile investi[ii, este cu att mai important s se
ofere nite puncte de orientare privind standardul actual al tehnicii din industria abatoarelor.
Ghidul de fa[ a fost elaborat avnd la baz BAT-urile pentru abatoare i valorificarea
produselor secundare animale [2], complexele de reglementri ale Asocia[iei nginerilor
Germani (VD) [3] i a Asocia[iei Germane pentru Gospodrirea Apelor, Apelor Reziduale i
a Deeurilor (DWA) [4].
n ghid nu sunt stabilite valori limit de emisie, ci sunt specificate valorile de emisie ce sunt
ob[inute prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. Valorile de emisie corespund
experien[elor prezentate n documentul BAT "Abatoarele i valorificarea produselor
secundare animale i experien[elor din abatoarele germane.
Ca rezultate ale altor proiecte de Twinning, mai trebuie luate n considerare:
Manualul Utilizarea Directivei PPC n Romnia"
Formularele de solicitare pentru autoriza[ia integrat de mediu introdus prin OM
36/2004 din 07.01.2004
Ghid pentru stabilirea i utilizarea BAT n procedura de autorizare
Manualul Monitoring"
Ghidul pentru monitorizarea emisiilor conform OUG 152/2004
_________________________________________________________________________________
/
8/ Introducere
8/8/ O0ser3"ii generle
Pe data de 24 septembrie 1996 a fost adoptat directiva 96/61/CE a consiliului referitoare la
Prevenirea i Controlul integrat al Polurii.
Prin Directiva 2008/1/CE Directiva PPC este disponibil n versiunea codificat n care s-au
introdus modificrile.
Scopul este de a orienta politica comuna de mediu n ceea ce privete poluatorul, n scopul
prevenirii polurii nc de la surs, iar dac nu este posibil, cel pu[in reducerea acesteia,
ob[inndu-se astfel o administrare prevztoare a resurselor de materie prim.
Transpunerea directivei europene n dreptul romnesc are loc sub forma Ordonan[ei de
Urgen[ a Guvernului 152/2005 in rela[ie cu OM 1158/2005.
Ordonan[a de Urgen[ a Guvernului nr.152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, publicat in Monitorul Oficial, partea , nr. 1078 din 30 noiembrie
2005.
n domeniul de aplicare al directivei PPC se regsesc categoriile de activit[i industriale
enumerate n anexa 1.
1. Aceast directiv nu se aplic pentru instala[iile sau prtile de instala[ie conform
anexei , cifra 1, care servesc cercetrii, dezvoltrii i testrii de produse i metode noi.
2. Pragurile de valori men[ionate n Anexa 1 se refer la capacitatea de produc[ie sau
puterea instala[iei . Dac un operator realizeaz activit[i diferite, dar care fac parte din
aceeai categorie de instala[ii sau n acelai loc, atunci capacit[ile se nsumeaz.
Capacitatea unei instala[ii reiese din capacitatea de exploatare legal i real posibil pe
care instala[ia o poate avea (n condi[iile n care aceasta poate fi exploatat n acest mod).
Aceast condi[ie preliminar nseamn c la ncadrarea dac instala[ia intr sau nu sub
inciden[a Directivei PPC va trebui sa aib la baza capacitatea instalat posibil real,
men[ionat n autoriza[ie.
Problema se pune altfel atunci cnd operatorul instala[iei existente se oblig, printr-un
contract cu autorit[ile, s utilizeze instala[ia numai sub capacitatea acesteia de produc[ie,
conform anexei nr.1 din Directiva PPC.
n cazul n care capacitatea de produc[ie a unei instala[ii existente este depit pentru
prima dat prin extindere (activitate care anterior nu intr sub inciden[a Directivei PPC)
atunci activitatea/instala[ia necesit o nou autoriza[ie PPC.
n vederea stabilirii dac o activitate intr sub inciden[a Directivei PPC, se vor nsuma
capacit[ile unor activit[i asemntoare, efectuate de ctre un singur operator, pe un singur
amplasament. Ca amplasament se va lua suprafa[a ntreprinderii. Dac operatorul de[ine
ntreprinderi nvecinate, legate ntre ele printr-un sistem de infrastructur intern, atunci
acestea se vor considera pe acelai amplasament.
n anexa din Directiva PPC la CATEGOR ALE ACTVT|LOR NDUSTRALE, pentru
care este obligatorie ob[inerea autoriza[iei PPC n conformitate cu articolul 1 din OUG nr.
152/2005 se specific urmtoarele:
Nr. 6.4. (a) sunt enun[ate instala[iile de abatorizare cu o capacitate de sacrificare (carcase de
animale) mai mare de 50 t pe zi.
_________________________________________________________________________________
5
nstala[iile de dezmembrare i prelucrare a crnii, produsele secundare animale i cele
necorespunztoare nu sunt men[ionate.
Cerin[ele Directivei PPC pentru instala[ii de abatorizare trebuie transpuse pe plan na[ional.
n ghid nu se abordeaz transpunerea legiferat na[ional a Directivei PPC.
8/2 $tructur g5idului te5nic B'T
Acest ghid tehnic a fost structurat dup cum urmeaz:
*)itol 9etlii
1 ntroducere
2 nterpretarea BAT
3 Sectoarele acoperite de acest ghid tehnic
4 Descrierea procesului, riscul pentru mediu i tehnici de control
5 Cele mai bune tehnici disponibile
6 Valorile limit de emisie aferente BAT
7 Monitorizarea conformrii
Acolo unde este relevant, se fac referin[e detaliate i la alte ghiduri; cum ar fi documente de
referin[ (BREF) publicate de Comisia European. Stabilirea BAT-urilor se face avnd n
vedere aceste documente.
nforma[iile din acest ghid tehnic au scopul de a fi utilizate ca instrument de sprijin la
stabilirea BAT-urilor pentru activit[i specifice.
2/ :*ele &i 0une te5nici dis)oni0ile; - B'T
')licre B'T ,n )rocedur de utori+re
Autoriza[iile integrate trebuie s con[in cerin[e i valori limit de emisie, care s asigure c
n prealabil au fost luate toate msurile necesare pentru protec[ia mediului. Valorile limit de
emisie trebuie stabilite pe baza BAT-urilor. La stabilirea BAT-urilor vor fi luate n considerare
urmtoarele conform anexei V din Directiva PPC:
1. ntroducerea i utilizarea unei tehnologi srace n produc[ia de deeuri
2. ntroducerea i utilizarea unor substan[e mai pu[in duntoare
3. Promovarea recuperrii i a refolosirii substan[elor produse sau utilizate n diferitele
procese, ct i a deeurilor
4. Metode comparabile, dispozitive i metode de func[ionare, care au fost folosite cu
succes la nivel industrial;
5. Progrese n tehnologie i n tiin[;
6. Modul, consecin[ele i cantitatea emisiilor;
7. Perioada de punere n func[iune a instala[iilor noi i a celor existente;
8. Timpul necesar pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
9. Consumul de materie prim i modul n care aceast materie prim a fost folosit la
diferitele procese (inclusiv ap) ct i eficien[a energiei;
10. Necesitatea de a evita i a diminua, pe ct posibil, consecin[ele totale ale emisiilor i
ale pericolelor pentru mediu;
11. Necesitatea de a preveni accidentele i de a reduce efectele acestora asupra mediului;
_________________________________________________________________________________
'
12. nforma[iile (BREF) publicate de ctre Comisia European, conform articolului 17
alineatul 2, sau de ctre organiza[iile interna[ionale;
B'T- Re-erence 9ocu&ents <BREF= <9ocu&ente de re-erin"(=
Pentru a sprijini statele membre la implementarea Directivei PPC, are loc un schimb de
informa[ii legat de BAT-uri ntre statele membre i industria/ in cauz. Scopul acestui schimb
de informa[ii este de a echilibra dezechilibrul pe plan tehnologic din Comunitate
(Armonizarea Standardelor) pentru a promova rspndirea interna[ional a valorilor limit i
a tehnicilor care au fost stabilite de Comunitate.
Rezultatul acestui schimb de informa[ii va fi publicat n BREF-uri. BREF-urile sunt orientative,
ns trebuie luate n considerare la stabilirea BAT-urilor i la stabilirea cerin[elor ce reies din
din BAT n autoriza[ii (Anexa V, numrul 12 din directiva PPC).
:Best 3il0le tec5ni>ue; cele &i 0une te5nici dis)oni0ile
Best available technique" reprezint nivelul de dezvoltare cel mai eficient i progresiv al
activit[ilor i metodelor de exploatare la care aplicabilitatea unor tehnici speciale se poate
demonstra practic. BAT-urile servesc n principal ca i baz pentru stabilirea valorilor limit
de emisii n scopul prevenirii polurii mediului iar n cazul n care acest lucru nu este posibil,
pentru a diminua n ansamblu emisiile i impactul asupra mediului n ntregul su. Se
subliniaz n special dou puncte:
BAT-urile sunt supuse unui continuu proces de mbunt[ire. Ceea ce astzi este
considerat cea mai bun tehnic disponibil, mine poate fi depit de progresele
tiin[ifice i de mbunt[irile tehnologice.
Pe de o parte, raportat la instala[iile de produc[ie i la emisiile acestora, BAT-urile fac
referire la msurile de mbunt[ire integrate n proces i produc[ie. Pe de alt parte, BAT-
urile fac referire i la msurile End-of-pipe". n principiu, BAT-urile se supun unei ordini
prioritare:
1. Trebuie evitate efectele asupra mediului (de exemplu prin alegerea altei metode de
produc[ie)
2. Trebuie reduse emisiile inevitabile de subsatan[e, iar n cazul n care este posibil acestea
s fie valorificate (de exemplu prin ridicarea randamentului sau prin reciclare intern).
3. Abia dup ce toate aceste msuri au fost luate, emisiile i deeurile rmase pot fi
ndeprtate ntr-un mod ct mai pu[in duntor posibil.
:Te5nici": Prin tehnici se n[elege att tehnologia aplicat, ct i modul n care instala[iile
sunt planificate, construite, ntre[inute, utilizate i scoase din exploatare.
;dis)oni0il: Ca disponibile" sunt desemnate acele tehnici care au nregistrat un nivel de
dezvoltare care faciliteaz aplicarea lor n brana industrial respectiv, n condi[ii
economice i tehnice viabile, lundu-se n considerare costurile i beneficiile. Este ns
nesemnificativ dac aceste tehnici sunt disponibile n interiorul statului membru n cauz sau
dac sunt realizate extern. mportant este, ca aceste tehnici s fie disponibile pentru operator
n condi[ii viabile. n afar de asta, n anumite cazuri, pe lng situa[ia economic a
ntreprinderii se pot lua n considerare i vechimea i durata de via[ a instala[iei (pr[ile
componente) ale acesteia.
;cele &i 0une?@ O tehnic poate fi desemnat cea mai bun" atunci cnd se poate atinge
n modul cel mai eficient un nivel ridicat de protec[ie a mediului, per ansamblu.
;integrt: Msurile sunt considerate integrate, atunci cnd datorit lor se atinge un nivel
nalt de protec[ie a mediului iar efectele asupra diferitor medii vor fi evaluate ntre ele, ntr-un
mod complet.
_________________________________________________________________________________
:
;'0ordre integrt(? ( Directiva PPC, articolul 7):
Abordarea integrat men[ionat n articolul 7 se refer la o procedur de autorizare complet
coordonat, n care sunt evaluate ntre ele punctele de vedere ale diferitelor autorit[i i
diferitele condi[ii exprimate de acestea n autoriza[ie. De asemenea trebuie luate n
considerare procedurile i deciziile care au fost luate de ctre celelalte autorit[i. n cele din
urm prin integrat" i abordare integrat" trebuie stabilit instala[ia/produc[ia/modul optim al
unei instala[ii industriale pentru un anumit amplasament.
Nucleul acestor cerin[e este ca mediul s fie ct mai pu[in posibil poluat prin construirea i
exploatarea instala[iilor industriale. Acest lucru va fi garantat prin utilizarea unor procese
tehnologice i metode de exploatare, n conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.
Autorit[ile de specialitate i exper[ii certifica[i de stat sunt n msur s verifice respectarea
cerin[elor.
's)ecte econo&ice
Stabilirea BAT-urilor, dup cum sunt definite n Directiva PPC, art. 2, nr. 12, trebuie s ia n
considerare att aspectul costuri/beneficii ct i prevenirea. Acest lucru este valabil mai nti
n general, dar i n cazuri particulare. Chiar i activitatea Grupurilor Tehnice de Lucru la
nivelul UE este planificat astfel, nct n cazuri particulare nu este posibil o evaluare
paual, ci se discut standardele aplicate pe scar larg.
Pentru a atinge un nivel nalt de protec[ie, trebuie gsite solu[ii adecvate i n conformitate cu
necesit[ile pentru fiecare bran. n aceast privin[ trebuie luate n considerare i metode
alternative, care n cazuri speciale pot oferi o solu[ie tehnic rezonabil i echivalent.
Trebuie s se [in cont de respectivele condi[ii de baz ale ntreprinderii pentru a putea
exprima punctul de vedere cuprinztor referitor la relevan[a de mediu a anumitor metode
resp. procese. Procesele care au loc n abatoare pot avea consecin[e asupra urmtoarelor
domenii:
- Energie
- Ap/ap rezidual
- Deeuri
- Zgomot
- Aer
- Siguran[a instala[iilor (Seveso )
- Norme de igien
- Protec[ia animalelor
Obligativitatea de raportare
Pentru activit[i industriale trebuie luat n considerare obligativitatea de raportare
interna[ional. n acest context se semnaleaz nlocuirea prevederilor na[ionale existente cu
Registrul European de Emisii (E-PRTR = European Pollutant Release and Transfer
Register).
_________________________________________________________________________________
6
A ')lic0ilitte g5idului
n Anexa OUG 152/2005 Categorii de Activit[i ndustriale, se gsesc activit[ile pentru care
este obligatorie ob[inerea autoriza[iei PPC, conform prevederilor art.1 din OUG nr. 152/2005
Nr. 6.4. (a) nstala[ii pentru abatorizare cu o capacitate de procesare (carcase animale) de
peste 50 tone/zi.
Aceast activitate este subiectul acestui ghid.
nstala[iile de sec[ionare, de prelucrare a crnii sau a produselor animale secundare nu sunt
incluse n acest ghid!
_________________________________________________________________________________
.
_________________________________________________________________________________
19
B $ec"iile rele3nte )entru &ediu
ntr-un abator, opera[iunile cu cel mai mare impact asupra mediului sunt: consumul de ap,
poluarea ridicat a apei reziduale cu substan[e organice i consumul de energie care
depinde de rcire i de nclzirea apei.
n tabelul urmtor sunt listate toate sectoarele din cadrul abatoarelor ale cror instala[ii se pot
ncadra ca fiind cu poten[iale efecte asupra mediului, cu emisii respectiv consumuri de
resurse. n continuare sunt enumerate sec[iile aferente, astfel nct instala[iile s poat fi
evaluate, respectiv sistematizate. Expunerile mai detaliate i abordrile relevante pentru
mediu pentru fiecare dintre instala[ii se regsesc n capitolele urmtoare.
B/8 Rece)[i ni&lelor $ec[ie
Vehicule
Rampe de descrcare
Hal de ateptare pentru animale
cu boxe de ateptare
Spltorie pentru camioane
Spa[iu pentru dejectii
B/2 Produc"i $ec[ie
nstala[ii de asomare
Sacrificarea
Tierea
Partea murdar"
Sngerarea
Splarea
Cur[area
Prlirea
Sterilizarea
Partea curat
Eviscerare
Despicare, transare
nspec[ia veterinar
Prelucrarea
Cntrirea
Selectarea
Rcirea
Laborator Aparatura de laborator

alimentare din surse externe
Transformatori
producerea proprie de energie Centrala termo-electric
(ac[ionare prin motor)
nstala[ie de cogenerare
(func[ioneaz pe turbine)
_________________________________________________________________________________
11
B/A 'li&entre cu energie

$ec[ie
A$i)ent!re! cu curent e$ectric
Turbin pe aburi
alimentarea cu carburant sta[ie de alimentare cu carburant
alimentarea cu combustibil
alimentarea cu gaz
Aprovizionarea i depozitarea
gazelor naturale

Aprovizionarea i depozitarea
gazelor lichefiate
alimentarea cu combustibil lichid
Aprovizionarea i depozitarea
combubstibilului lichid usor (CLU)
alimentarea cu aer comprimat
producerea aerului comprimat pe
baza de ulei
producerea aerului comprimat fr
ulei
producerea aburului
Cazanele
nstala[ii de recuperare a
condensatului

nstala[ii de preparare a apei
tehnice (apa de cazan)
Producerea de ap fierbinte Boiler
Baterii de amestec
nclzire/Climatizare Suflante de aer cald
nclzire / nstala[ii mici de ardere
B/7 Instl"i de rcire $ec[ie
Generarea de frig instala[ii de comprimare
instala[ii de absorb[ie
stocarea i distribuirea agentului
frigorific
nstala[ii de rcire a camerelor
(indirect )

nstala[ii de rcire a camerelor
(direct)
B/6 'li&entre cu )( #i e3cure
)ei
$ec[ie
_________________________________________________________________________________
1%
B/B 'li&entre cu c(ldur( $ec[ie
Furnizare de la agen[i ter[i
nstala[ii de preparare a apei (apa
municipal)
Aprovizionarea proprie Fntni
nstala[ii de preparare a apei (apa
proprie)
Procesul de tratare al apelor nstala[ii cu membrane
nstala[ii de post-rcire
Tratarea apei reziduale
Evacuarea indirect
nstala[ii de pre-tratare a apei
reziduale
Separatoare
Evacuarea direct
nstala[ii de tratare a apei uzate
B/C 9e)o+itre $ec[ie
Depozitarea materialelor
B/8 Eli&inre $ec[ie
Produse animale secundare
Buton de urechi pentru marcare etc.
B/2 Trtre erului re+idul $ec[ie
Sistem de aerisire i ventilare
Captarea aerului uzat
nstala[ia de epurare a aerului
rezidual
B/80 E1)ediere $ec[ie
Autovehicule de transport
B/88 Igieni+re i de+in-ec"i $ec[i
nstala[ii de cur[are a cutiilor,
pale[ilor
Locuri pentru splat
Filtre pentru aerul de ventilare si cel
uzat
n continuare sunt prezentate ntr-o matrice diferitele sec[ii i dac este posibil, se vor atribui
i domeniile reglementate. Ordonarea sec[iilor de operare ntr-o list simplific i faciliteaz
gsirea instala[iilor. Sec[iile sunt trecute vertical, domeniile reglementate sunt trecute
orizontal. Baza legal relevant pentru fiecare instala[ie este bifat n rndul corespunztor.
Valorile limit, pragurile cantitative, mrimile capacit[ilor .a. trebuie cercetate pentru fiecare
instala[ie n parte, n sursele legislative specifice.
_________________________________________________________________________________
1-
B/8 Mtrice D $ec"iile #i legisl"i )ri3ind &ediul
B/8/8 D ')( / )( re+idul(
')( / )( re+idul( D
regle&ent(ri legislti3e

P
r
o
t
e
c
"
i

)
e
l
o
r
L
e
g
e
a

G
o
s
p
o
d

r
i
r
i
i

A
p
e
l
o
r
L
e
g
e
a

p
r
i
v
i
n
d

t
a
x
e
l
e

p
e

a
p
e

u
z
a
t
e

R
e
g
l
e
m
e
n
t
a
r
i

p
r
i
v
i
n
d

d
e
t
e
r
g
e
n
[
i
i

R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e

L
e
g
i
s
l
a
[
i
a

p
r
i
v
i
n
d

n
g
r

m
i
n
t
e
l
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

d
e

e
u
r
i
l
e

b
i
o
d
e
g
r
a
d
a
b
i
l
e
L
e
g
i
s
l
a
[
i
a

p
r
i
v
i
n
d

a
p
a

p
o
t
a
b
i
l

L
e
g
i
s
l
a
[
i
a

p
r
i
v
i
n
d

n

m
o
l
u
l

d
e

e
p
u
r
a
r
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

s
u
b
s
t
a
n
[
e
l
e

c
a
r
e

s
u
n
t

d

u
n

t
o
a
r
e

a
p
e
l
o
r
S
t
a
t
u
t
u
l

l
o
c
a
l

p
r
i
v
i
n
d

a
p
e
l
e
C
e
r
i
n
[
e

p
e
n
t
r
u

s
t
a
[
i
i

d
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
V
a
l
o
r
i

l
i
m
i
t


p
e
n
t
r
u


d
e
v
e
r
s
a
r
e
a

a
p
e
l
o
r
B/6 'li&entre cu )( #i e3cure )ei
nstala[ii de preparare a apei (apa municipal) x
Fantani x x x
nstala[ii de preparare a apei (apa proprie) x x x
nstala[ii cu membrane x X
nstala[ii de refrigerare x x
nstala[ii de pre-tratare a apei reziduale (deversare
indirect)
x X x x x
nstala[ii de separare x x X x
nstala[ii de tratare a apei reziduale x x x X x x x x
B/88 *ur("re #i de+in-ec"ie
Depozitarea chimicalelor (instala[ii care corespund legii
de gospodrire a apelor)
x x
nstala[ii de cur[are a cutiilor si pale[ilor x
Locuri amenajate pentru splat x x
B/2 Produc"i
Aparatura de laborator x x x
B/80 E1)ediere!
Trns)ort/Eogistic(/9e)o+itre/Mentenn[
Parc de autovehicule/Vehicule cu instala[ie frigorific x
Depozitarea substan[elor auxiliare i a aditivilor x x x
Depozitarea mijloacelor de operare x x x
Ateliere x x x
_________________________________________________________________________________
1/
B/8/2 9e#eurile
$ec[iile de o)erre / Regle&ent(ri 6uridice
9
e
#
e
u
r
i
L
e
g
i
s
l
a
[
i
a

p
r
i
v
i
n
d

r
e
c
i
c
l
a
r
e
a

i

d
e

e
u
r
i
l
e

n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

c
a
t
a
l
o
g
u
l
u
i

e
u
r
o
p
e
a
n

p
e
n
t
r
u

d
e

e
u
r
i
P
r
e
v
e
d
e
r
i

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

d
e

e
u
r
i

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
P
r
e
v
e
d
e
r
i

p
r
i
v
i
n
d

d
e

e
u
r
i
l
e

n
e
p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
C
o
n
c
e
p
t
e

e
c
o
n
o
m
i
c
e

i

b
i
l
a
n
[
u
r
i

p
e
n
t
r
u

d
e

e
u
r
i

D
o
v
e
d
i
r
e
a

r
e
c
i
c
l

r
i
i

i

a

e
l
i
m
i
n

r
i
i
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
r
e
a

d
e

e
u
r
i
l
o
r
P
r
e
v
e
d
e
r
i

p
e
n
t
r
u

u
l
e
i
u
l

u
z
a
t
E
l
i
m
i
n
a
r
e
a

s
o
l
v
e
n
[
i
l
o
r

h
a
l
o
g
e
n
i

u
z
a
t

f
o
l
o
s
i
[
i
B/A 'li&entre cu energie
nstala[ia electro-termic (motorizare) x x x x x X x x x
nstala[ia n cogenerare (func[ioneaz pe
turbine)
x x x x x X x x
Sta[ie de alimentare cu carburant x x x x x X x x
Aprovizionare i depozitarea cu combustibil
lichid uor (HEL)
x x x x x X x x
Producerea aerului comprimat cu ulei x x x x x X x x
Producerea aerului comprimat fr ulei x x x x x X x x
B/B Furni+re de ) c(ldur(
nstala[ii de cazane x x x x x X x
Suflanta de aer cald x x x x x X x
B/7 %enerre de -rig
Compresoare x x x x x X x x
B/6 'li&entre cu )( #i e3cure
cestei
Fntni x x x x x X x
nstala[ii de preparare a apei (ap proprie) x x x x x X x
nstala[ii de pre-tratare a apei uzate x x x x x X x x
nstala[ii de separare x x x x x X x
nstala[ii de tratare a apei uzate x x x x x X x x
B/88 *ur("re #i de+in-ectre
nstala[ii de cur[are a cutiilor i a pale[ilor x x x x x X x
Locuri amenajate pentru splat x x x x x X x
nstala[ii de filtrare a aerului de ventilare i a
celui rezidual
x x x x x X x
_________________________________________________________________________________
15
B/8/A Protec"i ,&)otri3 i&isiilor
$ectii o)erti3e / Regle&ent(ri 6uridice
P
r
o
t
e
c
"
i


,
&
)
o
t
r
i
3


i
&
i
s
i
i
l
o
r
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

i
n
s
t
a
l
a
[
i
i

d
e

a
r
d
e
r
e

m
i
c
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

c
a
l
i
t
a
t
e
a

c
a
r
b
u
r
a
n
[
i
i
D
i
r
e
c
t
i
v
a

S
e
v
e
s
o

C
e
r
i
n
[
e

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
a


b
e
n
z
i
n
e
i

n
d
i
c
a
[
i
i

p
e
n
t
r
u

c
a
l
i
t
a
t
e
a

b
e
n
z
i
n
e
i
V
a
l
o
r
i

l
i
m
i
t


p
e
n
t
r
u

e
m
i
s
i
i

-

i
m
i
s
i
i

p
e
n
t
r
u

p
o
l
u
a
n
t
i
i

a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i

s
i

m
i
r
o
s
u
r
i
V
a
l
o
r
i

l
i
m
i
t


p
e
n
t
r
u

e
m
i
s
i
i


-

i
m
i
s
i
i

d
e

z
g
o
m
o
t
D
i
r
e
c
t
i
v
a

p
r
i
v
i
n
d

i
m
i
s
i
i
l
e

d
e

m
i
r
o
s
u
r
i

G

R
L
B/8Rece)"i ni&lelor
Autovehicule x
Rampe de descrcare X x x
Hal de ateptare a animalelor cu boxe de
ateptare
X x x
Spltorie pentru camioane x x
B/2 Produc"i
nstala[ii de asomare X x
Sacrificarea X x
Abatorizarea X x
Rcirea X
B/A Furni+re de energie
Sta[ie de alimentare cu carburan[i x x x X x
Aprovizionarea i depozitarea gazelor
naturale
X
Aprovizionarea i depozitarea gazelor
lichefiate
X x
Aprovizionarea i depozitarea
combustibilului lichid usor (CLU)
X x
B/B 'li&entre cu gent ter&ic
nstala[ii de cazane x X x
Suflante de aer cald x X x
nstala[ii de nclzire/nstala[ii mici de
ardere
x X x
2/7 Instl"ii de -rig
nstala[ii de comprimare x x
nstala[ii de absorb[ie x x
_________________________________________________________________________________
1'
nstala[ii de rcire a camerelor (indirect) x
nstala[ii de rcirea a camerelor (direct)
2/')ro3i+ionre cu )( #i e3cure
cestei
nstala[ii de refrigerare x
nstala[ii de pre-tratare a apei reziduale X x x
nstala[ii de separare X x x
nstala[ii de tratare a apei reziduale X x x
_________________________________________________________________________________
1:
B/8/A Protec"i ,&)otri3 i&isiilor
$ectiile o)erti3e / Regle&ent(ri
6uridice
P
r
o
t
e
c
"
i


,
&
)
o
t
r
i
3


i
&
i
s
i
i
l
o
r
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

i
n
s
t
a
l
a
[
i
i

m
i
c
i

d
e

a
r
d
e
r
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

c
a
l
i
t
a
t
e
a

c
a
r
b
u
r
a
n
[
i
l
o
r
D
i
r
e
c
t
i
v
a

S
e
v
e
s
o

C
e
r
i
n
[
e

p
e
n
t
r
u

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
a

b
e
n
z
i
n
e
i

n
d
i
c
a
[
i
i

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

c
a
l
i
t
a
t
e
a

b
e
n
z
i
n
e
i
V
a
l
o
r
i

l
i
m
i
t


p
e
n
t
r
u

e
m
i
s
i
i

i

i
m
i
s
i
i

p
e
n
t
r
u

p
o
l
u
n
a
t
i
i

a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i

s
i

m
i
r
o
s
u
r
i
V
a
l
o
r
i

l
i
m
i
t


p
e
n
t
r
u

e
m
i
s
i
i

i

i
m
i
s
i
i

p
e
n
t
r
u

z
g
o
m
o
t

s
i

p
o
l
u
a
n
t
i

a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i
D
i
r
e
c
t
i
v
a

p
r
i
v
i
n
d

i
m
i
s
i
i
l
e

d
e

m
i
r
o
s
u
r
i

G

R
L
B/88 *ur("re #i de+in-ectre
Depozitarea chimicalelor
Cur[area rezervoarelor de colectare X
B/C 9e)o+itre
Depozitarea mijloacelor de operare x
Silozuri x x
Rezervoare x x
Buncre x x
B/2 Trtre erului u+t
nstala[ii de filtrare a aerulu de
ventilare i evacuat
x X x
B/80 E1)ediere
Depozitul x x
Vehiculele de transport X x
_________________________________________________________________________________
16
B/8/B Protec"i ,&)otri3 su0stn"elor )ericulose/ $igurn" util6elor
$ec"iile o)erti3e / Regle&ent(ri legislti3e
P
l

n
u
l

d
e

u
r
0

n
i
s
&

i

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
"
i
i
P
r
e
v
e
d
e
r
i

d
e

u
r
b
a
n
i
s
m

i

c
o
n
s
t
r
u
c
[
i
i
l
e
V
e
r
i
f
i
c
a
r
e

t
e
h
n
i
c


d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
[
i
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

f
u
n
c
[
i
o
n
a
r
e
a

i
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

m
i
c
i

s
i

m
i
j
l
o
c
i
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

s
u
p
r
a
f
e
t
e
l
e

d
e

t
r
a
f
i
c
,

r
e
g
u
l
i

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
[
i
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

s
e
p
a
r
a
t
o
r
i

p
e
n
t
r
u

l
i
c
h
i
d
e

u

o
a
r
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

s
e
p
a
r
a
t
o
r
i

d
e

g
r

s
i
m
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

b
l
o
c
a
r
e
a

l
i
c
h
i
d
e
l
o
r

u

o
a
r
e

P
r
o
t
e
c
"
i


,
&
)
o
t
r
i
3


s
u
0
s
t

n
"
e
l
o
r

)
e
r
i
c
u
l
o

s
e
/
s
i
g
u
r

n
"


u
t
i
l

6
e
l
o
r
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

l
i
c
h
i
d
e
l
e

i
n
f
l
a
m
a
b
i
l
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

s
u
b
s
t
a
n
[
e
l
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

r
e
c
i
p
i
e
n
t
e
l
e

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

a
e
r
u
l

c
o
m
p
r
i
m
a
t
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

c
a
z
a
n
e
l
e

c
u

a
b
u
r
i
B/A 'li&entre cu energie
Transformatori x x
Centrala electro-termic x x
Cogenerare (func[ioneaz pe turbine) x x x
Turbin cu aburi x
Sta[ie de alimentare cu carburan[i x x x x x x x
Aprovizionare i depozitarea gazelor naturale x x
Aprovizionare i depozitarea gazelor lichefiate x ? x
Aprovizionare i depozitarea combustibilului
lichid uor (CLU)
x x x x
Producerea aerului comprimat cu ulei x x x
Producerea aerului comprimat fr ulei x x
_________________________________________________________________________________
1.
B/B ')ro3i+ionre cu gent ter&ic
nstala[ii cu cazane x x x x x x
nstala[ii de recuperare a condensatului x x x
nstala[ii de preparare a apei tehnice (apa din
cazane)
x x x
Boiler x
Baterii de amestec x
Suflante de nclzire x
nclziri/instala[ii mici de ardere X
B/7 %enerre de -rig
nstala[ii de comprimare X x x
nstala[ii de rcirea a camerei (indirect) X x x
nstala[ii de rcirea a camerei (direct) x x
Protecia mpotriva substanelor periculoase / Sigurana aparaturii
*tegorii de instl"ii / Regle&ent(ri
legislti3e
P
l

n
u
l

d
e

u
r
0

n
i
s
&

s
i

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

d
e

u
r
b
a
n
i
s
m

s
i

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i

V
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

t
e
h
n
i
c


d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
[
i
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

d
e

z
o
n
e
l
o
r

s
e
m
i
-
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

s
p
a
[
i
i
l
e

d
e
s
t
i
n
a
t
e

c
i
r
c
u
l
a
[
i
e
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

s
e
p
a
r
a
t
o
a
r
e

l
i
c
h
i
d
e

u

o
a
r
e

R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
e
n
t
r
u

s
e
p
a
r
a
t
o
a
r
e

g
r

s
i
m
i
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

o
p
r
i
r
e
a

l
i
c
h
i
d
e
l
o
r

u

o
a
r
e
P
r
o
t
e
c
"
i


,
&
)
o
t
r
i
3


s
u
0
s
t

n
"
e
l
o
r

)
e
r
i
c
u
l
o

s
e
/
s
i
g
u
r

n
"


u
t
i
l

6
e
l
o
r
R
e
g
l
e
m
e
n
t

r
i

p
r
i
v
i
n
d

l
i
c
h
i
d
e

i
n
f
l
a
m
a
b
i
l
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

l
i
c
h
i
d
e
l
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

r
e
c
i
p
i
e
n
t
e
l
e

s
u
b

p
r
e
s
i
u
n
e
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

a
e
r
u
l

c
o
m
p
r
i
m
a
t
O
r
d
o
n
a
n
[
a

p
r
i
v
i
n
d

c
a
z
a
n
e
l
e

c
u

a
b
u
r
_________________________________________________________________________________
%9
B/80 E1)ediere!
Trns)ort/Eogistic(/9e)o+itre/P(strre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Amenajri de depozitare X
Motostivuitor/nstala[ii de ncrcare-descrcare X x
Parc de autovehicule/Vehicule de refrigerare X x x
Silozuri X
Tehnica MSR X
Depozitarea substan[elor auxiliare i a aditivilor X x x
Depozitarea mijloacelor de operare X x x
Ateliere x x x
_________________________________________________________________________________
%1
7/ :*ele &i 0une te5nici dis)oni0ile; -B'T-
)entru sec"iile cu i&)ct su)r &ediului n cdrul 0torelor
Acest capitol ofer o privire de ansamblu asupra tehnologiilor utilizate la ora actual n
abatoare i impactul acestora asupra mediului.
Dup exemplele din practic, se va ncerca explicarea standardului tehnicii raportat la
protec[ia mediului, precum i costurile i beneficiile pentru diferitele sec[ii prezentate n
capitolul 4.
7/8 Produc"ie
n decursul ultimelor patru decenii, numrul abatoarelor exploatate de ctre consiliile locale
oreneti a sczut, acestea fiind nlocuite de abatoarele aflate n regiunile unde se practic
creterea a animalelor n scopul abatorizrii. Astfel s-au schimbat procesele tehnologice
esen[iale. n abatoarele oreneti, animalele se tiau par[ial n boxe de tiere individuale,
speciale pentru un anumit tip de animale (vaci, vi[ei, oi, porci). Pentru cai existau spa[ii sau
hale amenajate cu instala[ii tehnice speciale.
n majoritatea abatoarelor moderne, ra[ionalizate, speciile de animalele mai sus men[ionate
se sacrific n dou culoare de abatorizare, pentru bovine i porcine. Multe dintre abatoare
sunt specializate pe tierea de bovine sau porcine.
Abatoarele de psri sunt dotate de obicei doar pentru tierea unei singure specii.
Tehnologia este foarte asemntoare pentru toate speciile de psri, diferen[a constnd n
mrimea i particularit[ile animalelor.
7/2 Te5nologii
n cele ce urmeaz se ofer o privire de ansamblu asupra tehnologiilor utilizate n procesul
de abatorizare i impactul proceselor asupra mediului.
n cazul abatoarelor, consumul de ap, concentra[ia mare de substan[e organice n apa
uzat i consumul energetic pentru rcirea i nclzirea apei, sunt procesele cu cel mai mare
impact asupra mediului. Dintre toate deeurile lichide produse n abatoarele de animale mari
i psri, sngele de[ine cel mai mare necesar de oxigen chimic (COD).
Procesul de colectare, depozitare i prelucrare a sngelui constituie astfel un element
esen[ial n evaluarea i monitorizarea abatoarelor. nstala[ia de frig genereaz n majoritatea
abatoarelor, cel mai mare consum de curent. n timpul programului de lucru, 45% pn la
90% din consumul total de curent se datoreaz instala[iei de frig, iar n afara orelor de
produc[ie, 100%. Conform dreptului alimentar i veterinar n vigoare, n abatoare trebuie
utilizat ap potabil. De aceea nu exist practic nici o posibilitate refolosire a apei. Acest
fapt are consecin[e att pentru consumul de ap ct i pentru consumul energetic, atunci
cnd apa este nclzit. Emisiile de miros, provenind de ex. de la depozitarea i utilizarea
sngelui i de la tratarea apei evacuate, pot constitui problemele principale din punct de
vedere al mediului. Local pot exista i probleme de zgomot la descrcarea animalelor,
precum i datorit compresoarelor.
n afar de efectele secundare directe asupra mediului, prin aer evacuat, zgomot, ap
evacuat, trebuie respectate i cerin[ele referitoare la siguran[a alimentelor, siguran[a
muncii, precum i la protec[ia animalelor la transportare i sacrificare.
9eclr"ie con-/ Regul&entului <*E= Nr/ 87A/200B <In-or&"ii re-eritore l ln"ul
li&entr= F7G
_________________________________________________________________________________
%%
De la 1 ianuarie 2008 nu se mai permite tierea animalelor n abatoare, fr adeverin[ de
productor. Conform Regulamentului UE nr. 853/2004, animalele tiate n scop alimentar
trebuie s aib o adeverin[ de productor, pentru siguran[a alimentelor. nforma[iile
referitoare la lan[ul alimentar se refer la datele cresctorului de animale, privind sntatea
animalelor abatorizate n scop alimentar.
Protec"i ni&lelor l scri-icre
n scopul produc[iei de carne sau din alte motive n cadrul creterii de animale, animalele
trebuie ucise. Pentru protec[ia animalelor, prevederile UE au ca scop reducerea, pe ct
posibil, a suferin[ei inutile a animalelor la sacrificare.
n Directiva 93/119/CE se stipuleaz c la sacrificare si tiere animalele nu trebuie s sufere
dureri inutile i trebuie n continuare protejate de suferin[, durere sau alte stri, att n
interiorul ct i n afara abatoarelor. Directiva 93/119/CE, con[ine cerin[e minime pentru
abatoare i reguli de baz pentru tierea i uciderea animalelor, n msura n care acest
lucru este permis in afara abatoarelor (de ex. uciderea animalelor pentru combaterea
epidemiilor, uciderea animalelor cu blan .a.m.d.). Este general valabil ca animalele trebuie
scutite de orice agita[ie i durere inutil la descrcare, linitire, asomare, sacrificare respectiv
ucidere. Abatoarele trebuie construite i echipate n aa fel nct aceste cerin[e s fie
respectate. Personalul din abatoare trebuie colit i format n mod corespunztor. nainte de
tiere, animalele trebuie ori asomate ori ucise imediat. Tierea i sacrificarea n afara
abatoarelor este admis limitat, doar n cteva cazuri excep[ionale (combaterea epidemiilor,
uciderea animalelor pentru blan). Si aici sunt admise doar metodele de tiere i sacrificare
permise.
Carnea destinat consumului alimentar trebuie s provin ntotdeauna din abatoare
autorizate.
Protec"i ni&lelor l trns)ortre
Regulamentul CE Nr. 1/2005 referitor la protec[ia animalelor la transportare i activit[ile
conexe, contribuie la o mbunt[ire a condi[iilor de protec[ie a animalelor.
Regulamentul este rezultatul unei verificri radicale a reglementrilor comunitare deja
existente privind transportul i definete termenul de lan[ transportator, adic se stabilete,
"cine pentru ce rspunde", pentru ca noile reglementri s fie aplicate mai eficient.
Ordonan[a introduce mecanisme de monitorizare noi, mai eficiente, de exemplu din 2007
vehiculele de transport vor fi controlate prin sisteme de navigare prin satelit. Prevederile
pentru transporturi mai lungi de 8 ore au fost deasemenea nsprite, iar pentru vehiculele
care efectueaz transporturi mai lungi, vor intra n vigoare norme mai exigente.
Conform cerin[elor pentru protec[ia animalelor la transportare, vehiculele de transport trebuie
echipate pe viitor cu un sistem de navigare prin satelit pentru transporturile mai lungi de opt
ore. Acest lucru este valabil pentru mijloacele de transport utilizate ncepnd cu 1 ianuarie
2007 i pentru anumite mijloace de transport, ncepnd cu ianuarie 2009.
n urmtoarea imagine sunt prezentate etapele principale dintr-un abator, cu fluxul de intrare
i ieire. [2].
_________________________________________________________________________________
%-
_________________________________________________________________________________
%/
E #reu de ur)rit= *rob!bi$ este *osibi$ reor#!ni4!re! in<or)![iei *rin trecere! in<or)![ii$or
dintr,o co$o!n n !$t!
material electricitate ap electricitate/ ap ap ap propan ap Aer Refriger- aer Spum
aternut gaz/petrol comprimat/ an[i comprimat detergent
ap CO
%
electricitate aer nclzire electricitate aer electricitate electricitate electricitate ap
ap comprimat cu abur ap comprimat ap gaz apa ap compui igienizare
sare
apa ap r refrigeran[i
1 2 3 4(a) 4 (b) 4(c) 4 (d) 4 (e) 5 6 7 8 9
depozitare abatorizare sngerare jupuire ndepartarea oprire eliminare pr i prlire eviscerare deschidere rcire portionare cur[are
capului unghii i nghe[are
i a copitelor
dejec[ii CO
%
snge piei limb rezervor ap canalizare miros deeuri utilizabile SRM cldur rezidual ap splat
i aternut oprire grsimi inclusiv
ap pentru ap cu copite ap i nmol cldur evacuat zgomot refrigeran[i detergen[i
splat snge ap pentru pr i unghii organe pt utilizare volatili past carne i compui
ap pentru splat SRM ap splat ap farmaceutic ap igienizan[i
splat SRM ap de ap splat ap splat oase
splat snge splat grsimi resturi carne
mirosuri zomot
ap cu carcase
zgomot snge ambalaj
deeuri rezidual
Ap pentru inutilizabile
splat ap
SRM splat
con[inut
visceral
splarea
intestnal
mirosuri
ap
splat
Imaginea 2-1: Schema procesului de abatorizare din Modeul de abordare pentru producerea de ghiduri BAT pentru subdomenii specifice
din industria alimentar
Abatoare pentru carne rosie aport final: etapele de proces principale la abatoarele pentru carne de bo!ine " o!ina# $igura 1#
_________________________________________________________________________________
%5
7/2/8 '0tore 0o3ine #i )orcine
7/2/8/8 Eini de 0tori+re )entru 0o3ine
Diagrama pentru linia de abatorizare bovine arat paii esen[iali din procesul de sacrificare a
bovinelor, cu produse, produse secundare, emisii, ap uzat i deeuri.
Rece)"i ni&lelor! gr6dul de #te)tre
Animalele se livreaz de obicei n camioane i se descarc pe o ramp care duce la grajdul
de ateptare. Din motive care [in de protec[ia fa[ de imisii, descrcrile trebuie efectuate cu
por[ile halelor nchise. Aceasta nseamn c autovehiculele de tonaj trebuie s intre n hale
care pot fi nchise, unde se va efectua descrcarea, dup nchiderea por[ilor. Deasemenea,
grajdul de ateptare trebuie s fie construit ca spa[iu nchis.
Afirma[ia c aceste msuri trebuie luate n principiu, include i posibilitatea c n anumite
cazuri se pot recunoate i alte msuri, dac prin acestea se ajunge la o reducere
echivalent a emisiilor.
Ca msur de reducere a emisiilor echivalent, poate fi luat n considerare, din punct de
vedere tehnic, i construc[ia de rampe acoperite, pentru livrarea animalelor i o ventila[ie sub
presiune a boxei de ateptare, cu captarea i exhaustarea aerului poluat cu mirosuri din
ncpere.
_________________________________________________________________________________
%'
Produs secund!r Proces E)isii3A*2 re4idu!$2
Recepie animale i compartiment ateptare
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Aternut Desc2rc!re )iros
De7ec"ii - - - - - - e;!)in!re *e iu - - - - - - - 4#o)ot
st!bi$ire! identit2"ii !*2 re4idu!$2
#&id!re! 5n bo;e de !te*t!re
Asomare i luare snge
_________________________________
sBn#e , , , , , , #&id!re 5n bo;e *entru !so)!re , , , , , , !*2 re4idu!$2
!so)!re
A#[!re *e $ini! de !b!tori4!re
5n7un#&iere i sBn#er!re
Pre-abatorizare
co!rne _________________________________
*icio!re !nterio!re , , , , , , , t2iere! co!rne$ , , , , , , , !*2 re4idu!$2
c!* t2iere *icio!re <!"2
!tBrn!re i t2iere *icio!re s*!te
*re,7u*uire= 5nc&idere! intestinu$uis
t2iere! c!*u$ui
5nde*2rt!re! i 5nc&idere! eso<!#u$ui
*ie$e , , , , , , , , , , , , , , , Jupuire - - - - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
or#!ne interne , , , , , viscerarea i prelucrarea organelor - - - - - - !*2 re4idu!$2
resturi din des*ic!re , , , , , , !espicarea corpului animal - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
"ontrolul c#rnii - - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
#r2si)e3)2du23sec[iuni , , , , , , $oaletare/detaarea gr#simii - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
"nt#rire/sortare - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
R#cire - - - - - - - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2
c2$dur2 re4idu!$2
buc2"i , , , , , , , , , , , , , , , , , Porionare n s%erturi - - - - - - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$2

_________________________________________________________________________________
%:
S<erturi de it!
Flu1ul de )roces l unei linii de 0tori+re 0o3ine
Aternutul pentru bovine i dejec[iile se ndeprteaz manual din camionul care livreaz
animalele. Apoi camioanele se spal i se dezinfecteaz pe locul de splat vehicule. Boxele
i culoarele se cur[ n timpul tierii i dup.
%roduse secundare animale
gunoi de grajd, urin, aternut
Ap uzat:
din instala[ia de splare a vehiculelor sau din procesul de cur[are sus-numit.
emisii:
mirosuri, zgomot
Hl de scri-icre
n boxa pentru asomare, animalele se asomeaz cu ajutorul unui dispozitiv de mpucare a
capselor sau electric. Pentru eliminarea sngelui pe vertical animalul se leag de unul din
picioarele din spate i se transport cu ajutorul unui lift (elevator) spre banda de sngerare.
Este posibil i o njunghiere n pozi[ia culcat, pe instala[ia de transport corespunztoare.
Continuarea transportului pe banda de njunghiere se face manual, sau cu ajutorul unor
utilaje de transport.
njunghierea se face prin deschiderea arterei carotide, cu ajutorul unui cu[it. Sngele extras
n mod igienic este dus n sec[ia de prelucrare a sngelui; restul sngelui ajungnd ntr-un
rezervor sau n alt recipient.
n final se taie picioarele din fa[ i, n func[ie de tehnica de jupuire utilizat ulterior, capul.
Picioarele se colecteaz n recipiente.
Capetele tiate se jupoaie, se ndeprteaz coarnele i se taie limba. Nasul i gtul se
cltesc cu ap. Scalpul i coarnele se colecteaz n recipiente. Capul astfel preparat se
aga[ de banda pentru organe i se transport la sec[ia de verificare a crnii. O alt ordine
este deasemenea posibil.
La ag[area corpului animal pe banda de transport se separ picioarele i se colecteaz n
recipiente. Atrnarea se face cu ajutorul unei macarale, a unei instala[ii pneumatice de
ag[are sau cu ajutorul unei instala[ii de transport speciale. n cazul njunghierii n pozi[ia
culcat se pot utiliza i alte tehnici.
Pe banda de eviscerare are loc pre-jupuirea cu cu[itul sau cu un utilaj de jupuire manual
pneumatic sau electric. Ugerul se aga[ de banda de transport organe iar testiculele se
colecteaz ntr-un recipient. Restul jupuirii se face cu ajutorul unui utilaj de jupuire a bur[ii i
a spateului i de jur mprejur. Pieile se colecteaz n recipiente i eventual sunt transportate
ctre acestea cu ajutorul tehnicii de transportare. nainte sau dup se deschide sternul, cu
ajutorul unui fierstru. Dup jupuire se extrag organele interne i mruntaiele. Organele
interne (cu excep[ia ficatului) sunt duse la toboganul pentru mruntaie sau la transportatorul
pentru organe, iar dup ce carnea este verificat acestea sunt transportate la sec[ia de
prelucrare a intestinelor.
Conform prevederilor legale, rezultatelor cercetrilor oficiale i a eficien[ei economice,
diversele pr[i se colecteaz separat, pentru prelucrarea de alimente, sau ca alte
subproduse, conform Regulamentului (CE) Nr. 1774/2002.
Organele interne din zona toracelui i ficatul se aga[ de instala[ia de transportare pentru
organe i se transport deasemenea la sec[ia de control. n func[ie de rezultat, acestea
ajung la prelucrarea organelor, n camera de rcire a organelor sau n recipientul pentru
pstrarea produselor secundare.
_________________________________________________________________________________
%6
Apoi corpul animal se despic n jumtate, cu ajutorul unui topor sau a unei drujbe manuale
sau automatice. Apoi se ndeprteaz mduva, se colecteaz n recipientul pentru material
cu risc specific", iar corpurile animale se taie, verific, se tampileaz, se cntresc i apoi
se depoziteaz n camera de rcire, pe categorii.
Animalele care prezint neajunsuri se depoziteaz pn la evaluarea definitiv, n camere de
rcire separate.
Subproduse animale &nedestinate consumului alimentar':
Mai ales craniul, coarnele, scalpul, picioarele din fa[, picioarele din spate, ghearele,
pielea, ochii, urechile, intestinele, mduva, organele genitale, amigdalele, sngele,
mruntaiele, fica[ii, rinichii, ugerele care nu au calitatea necesar pentru consumul
alimentar, i pr[ile declarate de veterinar necomestibile. Acestea se separ i se
colecteaz n recipiente, conform Regulamentului (CE) Nr. 1774/2002.
Grsimea produs se colecteaz ntr-un recipient pentru grsime i este transportat la
sec[ia de prelucrare a grsimii.
Apa e!acuat:
din procesul de cur[are
emisii:
aer evacuat, vapori, mirosuri
7/2/8/2 Eini de 0tori+re )orci
Diagrama pentru culoarul de abatorizare porci arat paii esen[iali din procesul de tiere al
porcilor, cu produse, subproduse, emisii i deeuri.
Rece)"i ni&lelor #i 0o1 de #te)tre
Livrarea i introducerea animalelor n boxa de ateptare au loc n mod analog, ca n procesul
de tiere a bovinelor.
Subproduse animale:
excremente, urin, aternut
Ap e!acuat
din cur[area culoarului de tiere i a echipamentului de lucru
emisii:
mirosuri, zgomot
Hl de t(iere
n func[ie de dotarea i capacitatea liniei de tiere, porcii se introduc unul dup altul sau n
grupuri (ceea ce creeaz un zgomot mult mai mare), n instala[iile de asomare. Asomarea
are loc n boxele de asomare sau n instala[iile de asomare automate, electric sau cu ajutorul
gazelor de asomare (de ex. CO2/amestec cu aer). Cu ajutorul unor lan[uri, porcii se aga[
ulterior de unul din picioarele din spate ntr-un elevator, care i ridic pe banda de
njunghiere. La alte tehnici de tiere, animalele sunt njunghiate n pozi[ia culcat, pe o
instala[ie de transport, i doar dup njunghiere se leag de piciorul din spate de banda de
transport.
njunghierea se face prin deschiderea arterei carotide, cu ajutorul unui cu[it. Sngele extras
n mod igienic este transportat la sec[ia de prelucrare a sngelui. Restul sngelui se
colecteaz ntr-un rezervor sau n alte recipiente.
Restul transportului animalelor pe banda de njunghiere i ctre posturile de prelucrare se
face manual, cu ajutorul unei instala[ii de transport.
n principiu, se urmeaz urmtorii pai:
Oprirea la ca. 60 C
Depilarea mecanic
Depilarea termic (prlirea)
_________________________________________________________________________________
%.
Cur[are/razuirea suprafe[ei corpurilor
Aici se utilizeaz diferite procese i diverse combina[ii de utilaje. Se pot efectua mai mul[i
pai ntr-un utilaj combinat, sau corpurile animale trec prin mai multe instala[ii separate.
Se fierb dup cum urmeaz:
Cazan de oprire: introducerea complet a corpului animal n ap fiart
Tunel de oprire cu ap fiart: scufundarea capetelor i a extremit[ilor din fa[ n ap
fiart i stropirea restului corpului cu ap fiart. Corpul animal este legat de unul din
picioarele din spate.
Tunel de oprire cu procedeu de oprire-condensare: Corpurile, legate de piciorul din
spate, sunt transportate de ctre o instala[ie de transport, sunt acoperite cu aburi insufla[i
i sunt ventilate cu instala[ii de ventilare. Aburul saturat face condens la suprafa[a corpului
animal ac[ionnd un efect de oprire.
Imaginea: Tunel de oprire n abur (sursa: informa[i BAT)
Toate cele trei procedee au avantaje i dezavantaje, iar operatorul abatorului poate prefera
solu[ii diferite.
La procesul de depilare mecanic, animalele sunt desprinse de banda de transport.
Dup depilare, se cresteaz picioarele din spate pentru crligele de transport, porcul se
aga[ cu crlige i este transportat cu ajutorul unui conveer (elevator) la linia de tiere.
Corpul animal se usuc cu ajutorul unui utilaj cu perii, dup prlirea restului perilor de porc
ntr-un cuptor.
_________________________________________________________________________________
-9
Fiecare pas de lucru poate fi organizat pe linia de produc[ie ntr-o ordine diferit, de ex. mai
nti se pot detaa ochii i se pot colecta ntr-un recipient. Acest procedeu se poate efectua
ns i mai trziu pe linia de produc[ie, sau n anumite circumstan[e poate fi omis n
ntregime.
Se ndeprteaz rectul prin gurire, automat sau manual. La tierea tradi[ional, rectul se
extrage manual, cu cu[itul, dup tranarea osului pubian.
Se deschide burta i se extrag organele interne (mai pu[in ficatul). Acestea sunt depuse pe o
band de transport pentru organe, iar dup verificare sunt transportate la sec[ia de
prelucrare intestine sau la recipientele de colectare a produselor secundare. Limba,
laringele, traheea i esofagul, plmnii, inima, i rinichii sunt deasemenea extrase i puse pe
banda de transport organe. Dup verificare, organele ajung la sec[ia de prelucrare organe, n
camerele de rcire pentru organe sau n cazul n care nu primesc aviz, sunt depozitate n
recipientele de colectare a produselor secundare.
Anumi[i pai din procesul de tiere au devenit, ntre timp, par[ial sau complet automatiza[i.
De exemplu exist o instala[ie automatizat pentru ndeprtarea anusului, pentru
deschiderea ntregului corp animal , inclusiv a sternului, de ndeprtare a ghearelor i de
fragmentare a animalului cu ajutorul unor drujbe. Alte sisteme automatizate sunt n
dezvoltare, de ex. preluarea grsimii interne sau extragerea total a intestinelor i organelor
roii.
_________________________________________________________________________________
-1
Produs secund!r Et!*2 *roces E)isii3!*2 re4idu!$2
Recepia animalelor i gra&d ateptare
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Desc2rc!re )iros
De7ec"ii= !ternunt - - - - E;!)in!re *e iu - - - - - - -4#o)ot
St!bi$ire! identit2"ii !*2 re4idu!$2
G&id!re! 5n bo;e$e de !te*t!re
Asomare i sngerare
_________________________________
SBn#e , , , , , , G&id!re! 5n bo;e$e de !so)!re , , , , , , A*2 re4idu!$2
Aso)!re! ?
%
CO
s!u e$ectric@
AtBrn!re! *e $ini! de !b!tori4!re
Cn7un#&iere i scur#ere! sBn#e$ui
Op#rire i depilare
P2r _________________________________
G&i!re= co*ite , , , , , , , et$. s*2$!re! !ni)!$u$ui 5n!inte de t2iere , , , , , , , !*2 e!cu!t2
Urec&i= Oc&i o*2rire c2$dur! e)is
5nde*2rt!re! *2ru$ui
5nde*2rt!re! co*ite$or
!tBrn!re! 5n $ini! de !b!tori4!e
*Br$ire
usc!re $! rece
usc!re $! c!$d
et$. det!!re! oc&i$or i ! urec&i$or

Or#!ne interne , , , , , 'tragerea i prelucarea organelor - - - - - !*2 e!cu!t2
Resturi din tr!n!re , , , , , , !espicarea animalului sacri%icat - - - - - - - - - - !*2 e!cu!t2
(eri%icarea c#rnii - - - - - - - - - - - - - !*2 e!cu!t2
Resturi3#r2si)e3)2du23creier , , , , , , ,"ur#are ulterioar# - - - - - - - - - - - - - !*2 e!cu!t2
"nt#rire/Sortare - - - - - - - - - - - !*2 e!cu!t2
R#cire - - - - - - - - - - - - - - - - - - !*2 re4idu!$
c2$dur2 e!cu!t2
Du)2t2"i de *orc

_________________________________________________________________________________
-%
Diagrama unei linii de abatorizare a porcilor
Urmtorii pai corespund pailor din linia de abatorizare a bovinelor.
Principalele subproduse animale:
pr de porc, gheare, ochi, urechi, organe genitale, mduv, organe roii i albe
neadecvate consumului alimentar, creier i snge
Ap evacuat:
Ap fiart, ap evacuat din cur[area animalului, ap provenit de la linia de abatorizare
i de la echipamentul de munc
Emisii:
Aer evacuat, instala[ia de oprire i cuptorul de prlire, mirosuri
7/2/8/A *ur("re culorelor de 0tori+re 0o3ine #i )orcine
Planul de cur[are pentru linia de abatorizare arat dup cum urmeaz:
Cu ajutorul mturii se mtur toate buc[ile mari de carne i alte resturi solide de pe
podea i se colecteaz n recipientele corespunztoare.
Pre-cur[area ulterioar se face cu utilaje cu presiune sczut. Dup aceast cur[enie,
ncperile se cur[ de mizeria evident (carne, snge etc.).
Utilizarea substan[elor de cur[are se face ntr-un procedeu cu spum.
Respectnd perioada de contact permis, are loc cur[enia principal cu utilaje cu
presiune sczut. Dup ncheierea cur[eniei principale ncperile sunt curate.
Respectnd concentra[ia necesar, n procesul de pulverizare se aplic dezinfectan[i n
ntreaga instala[ie.
Dup perioada de contact respectat, dezinfectantul se spal cu ap potabil.
Este recomandabil s se utilizeze alternativ solu[ii de cur[are acide i alcaline, pentru a se
evita precipitarea i depunerea resturilor de alimente pe pere[i i podea, pe utilaje i
instala[ii.
7/2/8/B Pre)rre #i de)o+itre )roduselor ni&le secundre )ro3enind de l
0o3ine #i )orcine
)r#simi interne
Grsimile interne se preiau de regul, n stare proaspt i sunt transportate la sec[ia de
prelucrare, ntr-un recipient pentru topirea grsimilor.
Organe interne
Organele interne se mpart n aa numitele organe roii i organe albe.
Organe ro*ii
Organele roii se traneaz pe banda de tiere, respectiv se colecteaz i se preiau direct,
pentru utilizarea ulterioar (consum alimentar, respectiv hran animal).
Ap rezidual:
din cur[area cldirilor
Organe albe
n sec[ia de prelucrare intestine se mrun[ete pachetul intestinal, iar stomacul i intestinele
(la porc) se golesc i se cur[, n func[ie de scopul utilizrii ulterioare. n afar de asta,
intestinul sub[ire de porc se cur[ de mucoas automat. Organele (cum ar fi: stomacul,
_________________________________________________________________________________
--
intestinul, splina, pancreasul) se pstreaz la rece, respectiv se sreaz i se depoziteaz.
Con[inutul stomacului i al intestinului se colecteaz i de arunc. Restul se colecteaz
separat, cu ajutorul recipientelor de transport, sau cu ajutorul unei instala[ii de transport.
Apa rezidual:
cur[are, cur[area cldirilor
emisii:
mirosuri, aer evacuat
Piei *i bl#nuri
Pieile, respectiv blnurile sunt transportate zilnic, n stare proaspt, la sec[ia de prelucrare,
i de aceea sunt pregtite fr alt tratare, ntr-o ncpere nchis, uscat, pentru preluare
imediat.
Ap rezidual:
de la cur[are
(misii:
mirosuri
P#r de porc
Prul de porc se pstreaz separat, pn la preluare.
Ap rezidual:
din transportul hidraulic i scurgerea de ap a prului de porc
(misii:
mirosuri
Oasele
Picioarele inferioare, n cazul animalelor mari i vrful copitelor, la porci, se colecteaz n
recipiente speciale i sunt transportate pentru valorificare.
Prelucrarea sngelui
Sngele este o substan[ care se deterioreaz uor. De aceea trebuie s fie rcit ct se
poate de repede. Felul depozitrii sau a preparrii sngelui depinde de scopul n care va fi
ntrebuin[at ulterior. Felul cel mai frecvent folosit n abatoare este extragerea de plasm.
Mod de o)erre l e1trgere de )ls&(
Prin adugarea unei cantit[i bine dozate de anticoagulant, sngele ajunge n rezervoare.
Sngele animal, care nu a primit avizul medico-veterinar se colecteaz separat. Sngele
proaspt eliberat este condus ntr-un separator de snge. Acolo, sngele proaspt se separ
n plasm i globule roii. Fiecare se colecteaz n recipiente separate, nchise.
%roduse animale secundare:
globule roii
Ap rezidual:
din cur[area instala[iilor
(misii:
aer evacuat din rezervoare
n abatoare plasma extras se depoziteaz i se prelucreaz n dou moduri:
Ca plasm lichid n rezervoare (aici este vorba despre o depozitare intermediar, pe
termen scurt, pn la preluarea i prelucrarea n industria alimentar, ntr-un recipient de
_________________________________________________________________________________
-/
rcire la maxim 3 C; nu exist emisii.)
Ca plasm cu buc[i de ghea[ (dac plasma lichid trebuie conservat pentru mai mult
timp, atunci se depoziteaz ntr-un automat cu ghea[ fiind transformat n buc[i de
ghea[, i apoi depozitat n ncperi de rcire; nu exist emisii.)
Snge gros/depozitarea sngelui picurat (n cazul unei depozitri greite sunt posibile
emisii de mirosuri foarte puternice

Lebenduntersuchung
Schlachterlaubnis
nein
ja
Tten und Entsorgen
Betuben/Schlachten
Entbluten
Blut
Restblut/Tropfblut Lebensmittelblut
Fleischuntersuchung
tauglich
BSE
Test
TSE
Tier
nein
neg. nein ja
pos. ja
Entsorgung
khlen
3 C Lager
Lagerung
Verkauf
Blutplasmagewinnung
ca. 60%
Blutplasma
ca. 40%
rote Blutkrperchen
(Dickblut )
gefroren gekhlt
Lagerverkauf
Palettiert
als Paletten
oder Sackware
Blutmehl
< 10 C < 10 C
3 C -18 C
Sc&e)! de *roces ! *re$ucrrii sn#e$ui
M2runt!ie
n cazul unei depozitri intermediare mai ndelungate, mruntaiele trebuie drenate mecanic,
n incinta abatorului. Mruntaiele proaspete sau drenate se depoziteaz intermediar n
_________________________________________________________________________________
-5
Contro$u$ n i![
Ai4 *entru !b!tori4!re
S!cri<ic!re i e!cu!re
nu
d!
Aso)!re 3 s!cri<ic!re
Sn#er!re!
Sn#e
Sn#e !$i)ent!r
Rest de sn#e3*icur!t
Contro$u$ crnii
bun
d!
nu
nu
de*o4it!re
e$i)in!re
r2cire
de*o4it!re!
E;tr!#ere! *$!s)ei
G$obu$e roii ?#ros@
P$!s)! de sn#e
En4!re
8in! de sn#e
En4!re din stoc
P!$et!t s!u n s!c
Rcit n#&et!t
containere, silozuri sau pe straturi uscate, se utilizeaz n agricultur sau ntr-o instala[ie de
biogaz, sau se composteaz.
Apa e!acuat:
de la cur[are, dejec[ii
(misii:
Mirosuri
ngrmnt provenit din tierea de bovine i porcine
ngrmntul se produce la cur[area vehiculelor de transport i la scoaterea dejec[iilor
proaspete din grajduri. Acest ori se depoziteaz temporar pe o hald de ngrmnt, ori se
preia proaspt. ngrmntul se depune n mod normal la marginea terenului abatorului.
Apa e!acuat:
ap de infiltra[ie
(misii:
Mirosuri
7/2/2 '0tore )(s(ri
7/2/2/8 *ulorul )entru 0tori+re )(s(rilor
Rece)"i ni&lelor
Recep[ia animalelor sa face ntr-o hal de descrcare bine aerisit i nchis. nstala[ia de
aerisire trebuie instalat conform necesit[ilor de aer curat i de temperatur a animalelor.
Aerul evacuat din utilajul de splat rezervoare i din instala[ia de splat vehicule este
evacuat direct n afar. Este interzis o aerisire pe orizontal, prin por[i.
%roduse animale secundare:
pene n hala de descrcare
Apa e!acuat:
din instala[ia de ap i din procesul de cur[are
(misii:
aer evacuat cu con[inut de praf din hala de descrcare, aer evacuat de la splarea
vehiculelor i a containerelor, mirosuri
$ec"i de de)lu&re
n abatoarele de psri se folosesc instala[ii de sacrificare automate, din cauza numrului
mare de tieri pe or. Animalele sunt asomate cu gaze speciale (CO2) admise, nainte de
sacrificare.
Sngele animalelor proaspt tiate se scurge din rigola de colectare a sngelui, ori direct
ntr-un recipient rezerva, ori ntr-un recipient de depozitare provizorie, din care se pompeaz
pin conducte n rezervorul rezerva.
Oprirea poate avea loc prin scufundare sau procedeul de oprire cu aer fierbinte, la
temperaturi de 48 C pn la 65 C.
Deplumarea se face cu ajutorul mai multor utilaje speciale (nainte de deplumare ra[ele se
mai scufund odat ntr-o baie de cear). Penele czute n acest proces ajung printr-un
procedeu de plutire, sau prin transportarea pe uscat (conveer), n recipientele potrivite.
Capetele i picioarele se depoziteaz separat n rezervoarele potrivite.
Subproduse animale:
_________________________________________________________________________________
-'
snge, pene de la mainile de deplumare, capete (la gini i la ra[e), gheare
Apa e!acuat:
din cazanele de oprire i din mainile deplumare, precum i din cur[area abatorului
(misii:
aer evacuat din cazanul de oprire, din mainile de deplumare i din aerisirea camerelor,
mirosuri
_________________________________________________________________________________
-:
Fertigprodukte
Nebenprodukt Emissionen/Abwasser Prozessschritt
Tiernlie-erung
Ru)-0teilung
$c5lc5t0teilung
'0IJ5len
Anlieferung in Lkws
Verwiegung der vollen Transportbehltnisse
Entnehmen der Tiere aus den
Transportbehltnissen und Einhngen ins
Schlachtband
Betuben
Tten und Entbluten
Brhen
Rupfen
Kpfe abziehen
Tierkrper umhngen
Reinigung und
Desinfektion der
Transportbehltnisse
Raumabluft
Staub
Geruchsstoffe
Abwasser
Blut
Federn
Kpfe
Beine
Gedrme
verworfene Tiere
Beine abschneiden
Kloake bohren
ffnen der Tierkrper
Ausnehmen
Veterinrkontrolle
Leber, Herzen, Mgen trennen und bearbeiten
Krpfebohrer, Hlsekneifer, Lungensauger
Halshaut abschneiden
nnen- und Aussenwsche
Endkontrolle
Raumabluft
Geruchsstoffe
Raumabluft
Geruchsstoffe
}
}
}
Fertigprodukte
Nebenprodukt Emissionen/Abwasser Prozessschritt
Tiernlie-erung Tiernlie-erung
Ru)-0teilung Ru)-0teilung
$c5lc5t0teilung
'0IJ5len '0IJ5len
Anlieferung in Lkws
Verwiegung der vollen Transportbehltnisse
Entnehmen der Tiere aus den
Transportbehltnissen und Einhngen ins
Schlachtband
Betuben
Tten und Entbluten
Brhen
Rupfen
Kpfe abziehen
Tierkrper umhngen
Reinigung und
Desinfektion der
Transportbehltnisse
Raumabluft
Staub
Geruchsstoffe
Abwasser
Blut
Federn
Kpfe
Beine
Gedrme
verworfene Tiere
Beine abschneiden
Kloake bohren
ffnen der Tierkrper
Ausnehmen
Veterinrkontrolle
Leber, Herzen, Mgen trennen und bearbeiten
Krpfebohrer, Hlsekneifer, Lungensauger
Halshaut abschneiden
nnen- und Aussenwsche
Endkontrolle
Raumabluft
Geruchsstoffe
Raumabluft
Geruchsstoffe
}
}
}
Schema de proces a liniei de abatorizare psri
Produsu$ secund!r
Sectiune! *rocesu$ui
E)isii 3 A*! u4!t!
Rece*[i! !ni)!$e$or
Lir!re! n c!)io!ne
Cntrire! co)*!rti)ente$or de
tr!ns*ort
Pre$u!re! !ni)!$e$or din
co)*o!rti)ente$e de tr!ns*ort i
*ri)ier! *e b!nd! de s!cri<ic!re
Curatarea si
dezinfectarea
compartimentelor de
transport
Sec[i! de de*$u)!re
Aerul uzat din
ncpere,
pulberi, substan[e
mirositoare
Sec[i! de tr!n!re
R2cire
Produse <in!$e
S!n#e= *ene=
c!*ete
Aer u4!t din
ncperi=
)irosuri
Aso)!re!
Ucidere! si s!n#er!re!
O*rire!
De*$u)!re!
Inde*!rt!re! c!*ete$or
Atrn!re! cor*uri$or
Tiere! *icio!re$or
Inde*rt!re! t!rtitei
Des*ic!re! cor*uri$or de !ni)!$e
Eiscer!re!
Contro$u$ eterin!ri$or
Det!s!re si *re$ucr!re! <ic!t= ini)!= *i*ote$e
Det!s!re #t$e7= *ie$ei de *e #t
S*$ri interne i e;terne
Contro$u$ <in!$
Aer u4!t din
ncperi=
)irosuri
Picio!re=
intestine
Ani)!$e res*inse
A*! u4!t
$ec"i de 0tori+re
)espicarea corpurilor animale *i e!iscerare acestora se face cu a+utorul automatelor de
despicare, respecti! de e!iscerare# -a ra.e *i la curci acest lucru se face par.ial manual#
ntestinele, ghearele i par[ial capete sunt transportate cu ajutorul unui sistem de transport,
cu vacuum, n recipientele corespunztoare.
Subproduse animale:
Resturi mruntaie, intestine i capete
Apa e!acuat:
de la automatele de deschidere respectiv eviscerare i de la spltor, precum i de la
cur[area abatorului
(misii:
aer evacuat din aerisirea spa[iului, mirosuri
R(cire ni&lului t(it
Corpul tiat se rcete ntr-un proces cu una sau dou etape. Aceasta se ntmpl mai ales
cu ajutorul curen[ilor de aer rece (rcire uscat), sau n procesul de pulverizare aer (rcire cu
pulverizare de aer).
Apa e!acuat:
de la dezghe[area provenit n urma vaporizatorului i de la cur[area abatorului
(misii:
nu exist
7/2/2/2 Pre)rre #i de)o+itre su0)roduselor
n multe abatoare se transport penele din sec[ia de deplumare, prin procedeul de plutire, n
recipientele corespunztoare, iar acolo, cu ajutorul separatoarelor (cum ar fi site rotative de
orice tip) se separ de ap i se depoziteaz n containere sau se transport uscate, cu
ajutorul benzilor de transport.
Pentru intestine, capete i picioare se utilizeaz deasemenea procesul de plutire (separarea
de ap cu ajutorul separatoarelor i depozitarea n container). n procesul de plutire
materialul se rcete i astfel, proteinele sunt descompuse ntr-o msur mai mic (mai
pu[ine mirosuri).
nainte ca apa evacuat s fie deversat ntr-o sta[ie de epurare, este necesar o pre-
epurare, cu ajutorul unei site automate tip grtar.
(misii:
aerul evacuat din aerisirea spa[iilor, mirosuri
La depoziaterea intermediar a produselor animale secundare rezultate din abatorul de
psri, trebuie ca acestea, s fie transportate ct de repede posibil la o unitate pentru
prelucrarea acestora. Un transport zilnic este posibil doar n abatoarele mai mari.
Produse animale secundare rezultate din tierea psrilor:
Gini
Propor[ie din greutate %
Curci
Propor[ie din greutate %
Ra[e
Propor[ie din greutate %
Snge 3 34 5
Pene 6 79 5
_________________________________________________________________________________
-6
Capete 3 12 6
Picioare 5 34 -*)
ntestine 8 45 10
*) Picioarele de ra[ se comercializeaz ca produs alimentar.
n anumite condi[ii, n recipientele specifice pot aprea mirosuri neplcute, ale cror emisii
trebuie mpiedicate.
Sngele animalelor proaspt tiate curge din rigola pentru snge ntr-un recipient
intermediar, iar de acolo se pompeaz printr-o conduct ntr-un rezervor de snge, din care
este colectat zilnic.
(misii:
Mirosuri la ridicare
7/A Folosire su0)roduselor ni&le
Subprodusele animale (de ex. pielea, prul de porc, penele, intestinele, pr[ile intestinale i
alte mruntaie) se vor ndeprta de la canalizare prin instala[ii cu sit specifice acesteia.
Acelai lucru este valabil i pentru carnea necomestibil i pentru buc[i de metal. Pentru
evitarea putrezirii i a mirosurilor trebuie asigurat o depozitare la rece i o evacuare rapid
a acestora.
Urmtorul tabel indic posibilit[ile de valorificare a subproduselor animale rezultate din
abatoare:
Cerin[e pentru manevrarea subproduselor animale, conform Directivei
Regulamentul (CE) Nr. 1774/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 3 octombrie
2002, privind prevederile de igien pentru produse animale secundare care nu sunt destinate
_________________________________________________________________________________
-.
$u0)rodus ni&l Posi0ilit("i de -olosire
Con[inut stomac i intestine nstala[ie biogaz
agricultur
compostare
Pr porc compostare
fabric de prelucrare a subproduselor animale
Pene fabric de prelucrare a produselor animale secundare
Snge fabric de prelucrare a produselor animale secundare
produc[ia de fin de snge ca aditiv pentru hran
animalelor de cas
nstala[ie de biogaz
Con[inut site Compostare
nstala[ie de biogaz
fabric de prelucrare a produselor animale secundare
Nmol flota[ie nstala[ie de biogaz
Alte subproduse nstala[ie de biogaz
fabric de prelucrare a produselor animale secundare
consumului alimentar uman (ABl. EG Nr. L 273 S. 1) in versiunea in vigoare, inclusiv deeuri
animale provenind din buctrie i alimenta[ie.
7/B Necesrul energetic
Consumul energetic trebuie determinat pentru fiecare proces n parte, pentru c prin aceast
msur se pot introduce programe pentru monitorizarea i dirijarea orientat a consumului,
care pot duce la o reducere semnificativ a costurilor.
n majoritatea abatoarelor, instala[ia de rcire are cel mai mare consum energetic. Aceasta
are un consum, n timpul de lucru, de 45 % pn la 90 % iar n afara timpului de produc[ie
nregistreaz 100 % din consumul energetic total. n sectoarele de rcire se afl i re[eaua
de aer condi[ionat, de rcire i refrigerare. Abatoarele mai mari dispun de o instala[ie
central cu compresor i condensare. Conform prevederilor pentru rcirea crnii abatorizate,
acestea trebuie s ating o temperatur de maxim 7 C, nainte de a prsi abatorul; pentru
mruntaie i snge, temperatura maxim prevzut este e 3 C (vezi Regulamentului (CE)
Nr. 853/2004).
Urmtoarele msuri s-au dovedit a fi eficiente n abatoare, din punct de vedere energetic:
proiectarea circuitului de rcire la o temperatur de condensare a agentului de rcire ct
mai mic
cur[area regulat a condensatorului pentru aer
dezghe[area vaporizatorului cu cldura de la suflant sau cu aer fierbinte, n locul unei
dezghe[ri electrice
Montarea sistemelor de blocare la intrrile n spa[iile de refrigerare prevzute cu perdele
lamerare, por[i cu rulaj rapid sau suflante de separare cu aer
recuperarea cldurii generat de instala[iile de rcire (de ex. suportul de transmisie a
cldurii)
recuperarea cldurii la generarea de aer comprimat
izolarea instala[iei de rcire
Utilizarea energiei pentru nclzirea apei este un alt punct energetic important. Pentru apa
fiart se utilizeaz n primul combustibil lichid cu con[inut sczut de sulf i/sau gaz metan. De
obicei, apa din cazan se dedurizeaz nainte de utilizare. Apa fierbinte se utilizeaz pentru
bazine i duuri, pentru rezervoarele de oprire a porcilor (58 C pn la 65 C), instala[ia de
stropire (60 C pn la 65 C) i instala[ia de dezinfec[ie (> 82 C).
La tierea porcilor se utilizeaz arztoare pe gaz metan, gaz lichid (n special propan) sau
combustibil lichid pentru prlirea corpurilor abatorizate cu flacr direct. Se recomand o
recuperare a cldurii. Este BAT (cea mai buna tehnic disponibil) folosirea gazului metan
ca urmare a impactului redus asupra mediului.
Urmtorul tabel arat consumul de energie, agent termic i ap al fiecrui proces de oprire
n parte, fcnd referin[ la capacitatea de tiere de ca. 400 unit[i/h pe o perioad medie de
tiere de 8 h (o unitate corespunde unui porc resp. vit).
Compara[ia diferitelor procese de oprire din punct de vedere al consumului de energie,
cldur i ap
_________________________________________________________________________________
/9
Se mai poate face economie energetic i prin utilizarea cldurii evacuate de compresoarele
de aer si cele de refrigerare. Prin instala[iile de recuperare a cldurii corespunztoare,
cldura cedat n timpul procesului de abatorizare se poate nclzi i nmagazina o parte din
apa utilizat zilnic la cur[are.
nstala[iile de dezinfec[ie a cu[itelor trebuie izolate i acoperite. Rezervoarele pentru oprire
i instala[ii de oprire cu abur pentru porci i psri trebuie de asemenea izolate.
Klori consu&
Urmtoarele grafice indic valorile de consum pentru energia caloric i pentru energia
electric, per unitate abatorizat, respectiv, la psri per kg, greutate abatorizat pentru un
abator de porcine, pentru un abator de bovine i pentru un abator de psri:
_________________________________________________________________________________
/1
*+n
o)(rire
Tunel )entru
o)(rire )ei!
t4rnt
Tunel )entru o)(rire
cu condensre!
t4rnt
Timp de oprire n minute 5 6,5 7
Distan[a dintre corpuri n mm 1200 614 614
Sistem de oprire - distan[a de
deplasare n m
40 27 29
Viteza de transport n m/s 0,133 0,069 0,069
Energie
electric(
Capacitate instalat n kW 5,5 37,5 11
kWh/unitate 0,011 0,075 0,022
Energie
ter&ic
Tip de energie
Ap cald
sau abur
Ap cald sau
abur
Abur
kWh/SE 1,6 1,7 1,9
*onsu&
de )(
Prima umplere n m/d 40 18 0
Completare per porc n 3 3 1
Consum de ap n
/unitate
15,5 8,6 1
Necesitate medie de cldur ntr-un abator de porcine

Frig
49%
Aer comprimat
5%
Abatorizare
30%
Transare
2%
Prelucarea mruntaie
3%
luminare/computere
2%
Ap curat
i
Ap rezidual
7%
Hala cazanelor
2%
Consum pe unitate: (8-13) KWh
_________________________________________________________________________________
/%
9i-erite )rocedee de o)(rire co&)r4nd consu&ul de energie! c(ldur( i )(

Cuptor de ardere
pentru ndeprtarea
prului de porc
30%
Generarea de
ap cald
60%
nclzirea cldirilor
10%
Consum pe unitate (9-17) KWh
Consum mediu de curent ntr-un abator de porcine

Generare ap
cald
90%
nclzirea cldirilor

10%
Consum pe unitate(9-15) KWh
Consum mediu de cldur ntr-un abator de bovine

Frig
51%
Aer comprimat
7%
Abatorizare
26%
Mrun ire
2%
Prelucrare mruntaie
3%
luminare/computere
2%
Ap curat
dual
Ap rezidual
7%
Hala cazanelor
2%
Consum pe unitate: (8-14)KWh
Necesitatea medie de curent ntr-un abator de bovine
_________________________________________________________________________________
/-

Oprire
a 30%
Generarea apei calde pentru deplumare si
igienizare/apa sanitar
60%
nlzirea cldirii
10%
Consum pe kg abatorizat: (0,065
0,10) KWh
Necesitate medie de cldur ntr-un abator de psri
livrarea i tierea
animalelor 17%
mrun ire i
prelucrare15%
ambalare
1%
frig
49%
pregtirea
mrfii10%
ap curat i ap
evacuat 8%
consum pe kg abatorizat:
Necesitate medie de curent electric ntr-un abator de psri
_________________________________________________________________________________
//
7/B/8 'li&entre energetic(
Alimentarea energetic ntr-un abator este, pe lng produc[ie, un subiect foarte important,
pentru c necesitatea energetic este una foarte mare. Din acest motiv, fiecare abator
ncearc s eficientizeze alimentarea energetic, ct mai mult posibil. Fiecare economie
energetic nseamn n acelai timp i o reducere a emisiilor.
7/B/8/8 'li&entre cu curent electric
Alimentarea din alte surse
Este necesar a se aduga tehnici de reducere a consumurilor de energie, pentru toate
formele sale: electricitate, abur, combustibili, sisteme de rcire industriale
Alimentarea cu electricitate ntr-un abator se face aproape exclusiv prin alimentarea cu
energie electric din surse externe, din re[eaua unei firme de furnizare energie. n func[ie de
puterea de racordare necesar, alimentarea se face ori prin tensiune joas (puteri mai mici)
ori prin tensiune medie (de ex. 20 kV, pentru puteri mai mari). n timp ce racordul de tensiune
joas de poate face direct, pentru o conectare de tensiune medie trebuie instalat de o sta[ie
de transformare cu instala[ie de distribu[ie corespunztoare, ntre re[eaua firmei de furnizare
energie i re[eaua abatorului. n func[ie de necesitate, trebuie msurat puterea
transformatorului i realizat o sta[ie de transformare corespunztoare. Alegerea, dac
transformatorul s fie rcit cu aer sau cu ulei, se face n func[ie de condi[iile de la fa[a locului.
Din cauza numeroaselor instala[ii motorizate, trebuie avut n vedere o compensa[ie
suficient pentru curentul inactiv. Astfel se evit solicitarea inutil a re[elei i costuri n plus.
Ar trebui s fie de la sine n[eles c pentru transformatoare s se utilizeze fr PCB. Pentru
instala[iile care mai func[ioneaz cu uleiuri ce con[in PCB se recomand i schimbarea
uleiului, dac acest lucru nu este oricum solicitat deja prin lege. Odat cu creterea
ntreprinderii, crete i extinderea spa[iului de produc[ie. Transmisia puterii pe distan[e mai
mari presupune i intersectri de cabluri (investi[ii) corespunztoare i pierderi de linii. Un alt
aspect important este o planificare inteligent i o dirijare a ncrcturilor (de ex.
reprezentarea consumului de curent pe sec[ii), nu doar pentru a evita orele scumpe de
consum curent, ci i pentru a reduce consumul din punct de vedere economic i al protec[iei
mediului. nstrumente simple i de mare ajutor sunt instala[iile de monitorizare pentru
maxime i evaluri regulate ale datelor de consum n parte.

%enerre )ro)rie
O alt posibilitate a aprovizionrii cu energie electric este produc[ia proprie de curent. O
debranare total de le re[eaua public constituie mai degrab o excep[ie. Crescnd
mrimea abatoarelor cu o func[ionare a acestora n mai multe schimburi, exista un necesar
mai mare de energie electric precum i energie termic, astfel nct, la capacit[i de
func[ionare i timpi de lucru corespunztori este recomandabil o generare energetic
par[ial proprie, printr-o cogenerare. La aceast varianta se acoper necesarul de baza att
din punct de vedere electric ct i termic, realizat prin cogenerare. Restul necesarului de
energie electric se va extrage, n continuare, din re[eaua ntreprinderii de generare energie.
Prin utilizarea acestei tehnici se poate crete utilizarea energiei primare i se pot reduce
emisiile, n mod semnificativ. Dac exist posibilitatea de a se utiliza cldura cedat la
generarea de curent, pn la ca. 120C, atunci se preteaz instalarea unei centrale de co-
generare cu motoare de ardere, pentru c acestea nu genereaz o temperatur mai mare. n
cazul instala[iilor cu capacit[i mai mari, se poate avea n vedere utilizarea turbinelor cu gaz,
pentru generarea de abur. Cu ajutorul unor cazane se poate genera aburul necesar ntr-un
abator, la presiunea corespunztoare. Pentru c ntr-o turbin cu gaz are loc arderea gazului
_________________________________________________________________________________
/5
cu surplus de oxigen, se poate introduce mai mult combustibil n cazan, pentru a folosi i
restul de oxigen din gazul evacuat din turbina cu gaz. Cldura emis poate fi utilizat n
diverse scopuri n interiorul abatorului (ap cald). Respectarea valorilor limit pentru emisii
este posibil de obicei, fr probleme.
O alt variant pentru generarea proprie de curent este instalarea unei instala[ii cu turbin pe
baz de abur. Aici, n generatorul de abur, se produce abur cu o presiune mult mai mare
dect este necesar pentru func[ionarea normal a abatorului. ntr-o turbin cu abur cu
contra-presiune are loc destinderea aburului, la presiunea necesar pentru abator. Energia
astfel eliberat se utilizeaz n turbin la propulsarea generatorului. Acest tip de instala[ie
este destul de rar, i presupune o capacitate destul de mare. Rentabilitatea acestui tip de
instala[ie depinde foarte mult de diveri factori. Printre acetia se numr structura
abatorului, perioadele de func[ionare i orele de func[ionare pe an care reies de aici, prin
utilizarea concomitent de curent i abur. Un alt rol l joac i posibilele contracte cu
furnizorul de energie (de ex. pentru curent i gaz metan) i condi[iile pentru livrarea de gaz
metan, pentru restul necesar de curent i eventual necesara prevedere privind o livrare de
rezerv. n afar de asta, mai trebuie respectate i condi[iile cadru pentru repara[ii,
mentenan[ i asigurare a instala[iei.
7/B/8/2 'li&entre cu cr0urn"i
La instalarea i operarea sta[iilor pentru aprovizionarea cu carburan[i a autovehiculelor
trebuie respectate o serie de puncte. Cerin[ele pentru operarea instala[iilor specifice
pompelor de alimentare cu benzin i motorin sunt reglementate prin lege. ndiferent dac
sta[iile de carburan[i sunt nou construite sau sunt deja n func[iune, trebuie avut n vedere ca
nici solul, nici apa sau pnza freatic s nu fie afectate. Respectarea acestor prevederi
trebuie monitorizat sau respectarea ei trebuie asigurat prin instrumente de monitorizare.
Exist pericole n mai multe domenii tehnice. Rezervorul pentru carburan[i trebuie s fie
etan, s nu aib loc scurgeri de carburan[i.
Un alt poten[ial de risc exist chiar n procesul de alimentare cu carburan[i. Este inevitabil s
nu se risipeasc cantit[i mici de carburan[i. De aceea operatorul trebuie s se asigure c
carburantul nu ajunge n sol i/sau prin apa de suprafa[, n mediu. Stratul care acoper
solul trebuie s fie impermeabil. Aceast sigilare a solului trebuie fcut pe o suprafa[
suficient (lungimea maxim a furtunului plus 1 metru). n plus, o acoperire poate mpiedica
o splare a carburantului, aceast acoperire nu este ns obligatorie. Este esen[ial, ca
_________________________________________________________________________________
/'


turbin2 #!4
C!4!n !bur
C!4!n !bur
+nstalaie convenional#
$urbin# gaz igenerator
"azan pe aer curat
,tilizare combustibil -.-/0 1
+nstalaie combinat# cucazan pt c#ldura
cazancevacuat#Ab2itze3essel
vacuat# i recuperarea c#ldurii
,tilizare combustibil -44
1
-.=1 F
.%=- F
-.=1 F
'9=. F
Ener#ie
e$ectric2

.=1 F
Pierdere #!4e
e!cu!te i
!$te$e
-9 F
C2$dur2
uti$i4!t2


Pierdere #!4e
i !$te$e
19=' F
Ener#ie
e$ectric2

.=1 F
C2$dur2
uti$i4!t2


Pierdere #!4e
e!cu!te i
!$te$e
.=% F
turbin2 #!4
?Econo)i4er@
lichidele s treac printr-un separator de corpuri solide i substan[e uoare (separator de
uleiuri), pentru evitarea unei contaminri cu ap evacuat.
n cazul sta[iilor de alimentare, trebuie avut n vedere cadrul controalelor periodice proprii, ca
i solul din apropierea instala[iilor de cur[are cu ap s fie monitorizat. Mai departe, sta[iile
de alimentare trebuie verificate de ctre exper[i, la intervale regulate. Trebuie asigurat o
protec[ie suficient mpotriva incendiilor i a exploziilor, deoarece la carburant este vorba
despre lichide inflamabile. Dac sta[iile de alimentare se scot din func[iune, trebuie asigurat
o dezafectare regulamentar. Aici este vorba de ex. la rezervoarele subterane de cur[area
i evacuarea sau de umplerea rezervorului cur[at. Aceste opera[iuni pot fi efectuate doar
de ctre firme de specialitate. Trebuie solicitate dovezile necesare i prezentate autorit[ilor.
7/B/8/A 'li&entre cu co&0usti0ili
Cerin[ele referitoare la depozitarea combustibililor pentru generarea de energie ntr-un
abator se diferen[iaz n func[ie de tipul de combustibil utilizat.
Gaz metan:
La acest tip de combustibil utilizat nu este posibil o depozitare a combustibilului trecut n
mod continuu prin conducte. Montarea conductei de gaz se face conform reglementrilor
legislative. Conductele aflate n interiorul abatorului trebuie marcate corespunztor. Astfel
rmne doar necesitatea de a include aceste conducte de gaz n planul de evacuare n
caz de pericol, respectiv n cadastrul de protec[ia mpotriva incendiilor.
Gaz lichefiat:
Depozitarea de gaz lichefiat necesit msuri de siguran[ complexe, n func[ie de volumul
depozitat. n afar de asta trebuie desfurate i procedurile de autorizare de mediu. n
practic, toate acestea, precum i pre[ul destul de ridicat pentru combustibili au avut ca
efect ca n general s nu existe depozite mari de gaz lichefiat n incinta abatoarelor.
Combustibil lichid uor (CLU):
Combustibilul lichid uor este un combustibil des folosit, mai ales n combina[ie cu gazul
metan. La alimentarea cu CLU trebuie respectate prevederile privind lichidele inflamabile.
n general, la suprafa[ sunt instalate rezervoare cu bazine de captare. nstala[iile
subterane nu sunt recomandate din cauza costurilor de produc[ie i a costurilor de
monitorizare.
Combustibilul lichid greu (Pcura grea S):
Se va urmari nlocuirea acesteia cu CLU, n baza recomandrilor din BREF-uri.
Pentru depozitarea combustibilului lichid greu se aplic cerin[e similare ca pentru CLU,
dificultatea este indus de faptul c trebuie prenclzit combustibilului greu la ca. 80 C
pentru a putea fi pompat resp. transmis spre ardere.
La depozitarea combustibililor trebuie respectate prevederile privind substan[ele care
pericliteaz apele, cuprinse n legea privind gospodrirea apelor.
7/B/8/B 'li&entre cu er co&)ri&t
Generarea aerului comprimat
Cu creterea mrimii abatorului i a instala[iilor, a crescut i gradul de automatizare al
abatoarelor. n timp ce nainte doar pu[ine sarcini se fceau cu ajutorul aerului comprimat, n
ziua de astzi aerul comprimat este indispensabil, pentru o mul[ime de sarcini. Pentru
perioade scurte de lucru, pentru cantit[i mai mici de livrare i par[ial pentru presiuni mai
_________________________________________________________________________________
/:
mici, care nainte i chiar i acum mai sunt necesare n abatoarele mici, se recomand
compresoarele cu pistoane, din punct de vedere energetic i economic.
Abatoarele mai mari, cu un numr mare de instala[ii de produc[ie automate, necesit cantit[i
de livrare mai mari i presiuni mai mari in re[ea ca urmare a presiunii sistemelor, par[ial mai
ridicate, din instala[iile de produc[ie, i a re[elelor de aer comprimat. Pentru a face fa[
acestor cerin[e, utilizarea compresoarelor cu filet a ajuns ntre timp o practic comun.
Pentru generarea aerului comprimat se utilizeaz diverse tipuri de garnituri de etanare. n
mod normal, aceste garnituri se ung cu ulei, pentru diverse moduri de ntrebuin[are se
recomand ns utilizarea aerului comprimat generat fr ulei. Aerul comprimat generat fr
ulei trebuie utilizat doar acolo unde este ntr-adevr necesar.
Aerul comprimat este o form energetic foarte costisitoare, deoarece energia primar
trebuie mai nti transformat n curent electric, cu o eficien[ destul de sczut, iar aerul
comprimat este generat apoi cu un randament i mai sczut. Astfel, din energia electric
utilizat mai rmn ca. 5 % pentru aerul comprimat. Restul exist n form de cldur, care
ar trebui utilizat, pe ct posibil, n cadrul unui sistem de recuperare a cldurii, pentru a
mbunt[ii bilan[ul energetic.
1) puterea total electric.
Aceasta se calculeaz din puterea generat de motor plus cldura evacuat de motorul
angrenajului
2) cldura evacuat de motor angrenajului (condus la aerul rece). Aceast cantitate de
cldur depinde de eficien[a motorului care poate oscila ntre ca. 0,93, la motoare mai
mari i ca. 0,88, la agregate mai mici.
_________________________________________________________________________________
/6
Diagrama de caldur
3) transferul de cldur de la rcitorul de ulei la aerul rece. Printr-un sistem energetic,
aceasta participa[ie se poate utiliza pentru nclzirea apei industriale.
4) transfer de cldur de la
rcitorul cu aer comprimat la aerul rece
55) cldura care rmne n
aerul comprimat
6) eliberarea de energie n mprejurimi din instala[ia de comprimare 7)
7) cantitatea de cldur utilizabil din aerul de rcire pentru nclzirea spa[iilor
Utilizarea instala[iilor de generare a aerului comprimat genereaz emisii de zgomot, care
sunt luate n calcul n bilan[ul total al abatorului. Operatorul acestor instala[ii poate lua doar
msuri secundare pentru reducerea acestor emisii, cum ar fi de ex. camera de aer
comprimat nchisa sau instalarea plafoanelor antifonice. Si aici este valabil:
Un aspect important este o planificare inteligent i dirijarea consumurilor (de ex.
reprezentarea pe sec[ii a consumului de aer comprimat), pentru a evita orele de
consum cele mai scumpe, i a reduce consumul n mod economic i ecologic.
Un instrument simplu i de ajutor pentru aceasta sunt instala[iile de monitorizare a
consumului maxim i o evaluare regulat a datelor de consum n parte.
Pentru economisire se utilizeaz aerul comprimat care nu trebuie uscat i utilizeaz
compresoare cu dubla ac[ionare, n func[ie de necesitatea de aer comprimat
(compresor cu numr de rota[ii fix i compresor cu numr de rota[ii reglabil).
Trtre erului co&)ri&t
Odat cu aerul ambiental absorbit, intr n sistem i umiditatea aerului. Aceast ap este la
fel de nedorit precum un rest ridicat de ulei. Pentru ndeprtarea apei se utilizeaz
urmtoarele procedee de uscare:
1. Uscarea prin absorb[ie (regenerat la rece sau cald)
2. Uscare la rece (evaporare direct sau rcire la baz)
3. Uscarea prin adsorb[ie
Pentru fiecare caz n parte trebuie aleas varianta corespunztoare. Trebuie avut n vedere
dimensionarea i pozi[ionarea n instala[ie, de ex. direct n spatele compresorului, doar
pentru a acoperi aceast putere i nu i necesarul de vrf, care poate fi compensat prin
acumulator. nstala[ia i operarea utilajelor de uscare nseamn o pierdere suplimentar a
presiunii, i astfel o necesitate energetic mai mare, i ca urmare, cheltuieli de ntre[inere
mai mari. Utilizarea usctoarelor crete costurile generrii de aer comprimat n func[ie de
tipul de usctor ales. De ex. pentru usctoarele cu aer rece, se calculeaz o cretere a
costurilor cu ca. + 10% iar pentru usctorul prin absorb[ie pe baz de cldur, o cretere de
ca. +15%.
Pentru evacuarea condensului se utilizeaz diverse tipuri de conducte de evacuare.
Condensul este poluat cu ulei dac compresoarele au fost unse cu ulei, pentru c uleiul nu
este re[inut n propor[ie de 100% n compresoare sau n separatoarele ataate (de ex.
separatorul tip ciclon). Pentru ndeprtarea restului de ulei din condens, trebuie instalat un
sistem de separare ap/ulei. Dup aceast tratare, condensul poate fi deversat n canalizare,
iar uleiul trebuie eliminat conform cerin[elor. O alt etap de tratarea a aerului comprimat
este filtrarea. Prin acest mod de tratare, particulele de praf con[inute n aerul ambiental,
precum i particule de coroziune i rugin sunt eliminate din aerul comprimat. Aceast
microfiltrare poate fi efectuat cu calit[i diferite fiind dependent i de pierderea de
presiune, aa nct aceste procedee se pot utiliza i pentru uscare. Dup utilizare, filtrele
_________________________________________________________________________________
/.
trebuie predate unei firme specializate n eliminarea deeurilor. Toate acesta duc la
concluzia c tratarea aerului comprimat trebuie fcut doar respectnd toate cerin[ele, att
pentru a economisi energie, ct i pentru a reduce cheltuielile.

Repartizarea aerului comprimat
La alimentarea cu aer comprimat este necesar i o re[ea de [evi, pentru distribu[ia aerului
comprimat. Pentru c generarea de aer comprimat are un consum energetic intens
(costisitor), distribu[ia de la generator la consumatori trebuie fcut fr pierderi, deci trebuie
s existe o re[ea fr scurgeri. n urmtorul tabel sunt reprezentate efectele neetanrii. La
abatoarele cu program de func[ionare cu unul sau dou schimburi, poate fi avantajos, ca
dup terminarea programului s se nchid re[eaua de aer comprimat din centrala de aer
comprimat.
Pierderi de aer i energie prin lipsa etanrii:
9i&etrul [e3ii Pierdere de er l
6 0ri
Pierdere
energetic(
[mm] [m/min] [kWh]
1 0,074 0,75
2 0,375 3
4 1,263 7,5
6 2,2 12,5
7/B/8/7 'li&entre cu gent ter&ic
Alimentarea cu cldur a abatoarelor se va desfura aproape n exclusivitate prin
intermediul centralelor proprii, care con[in cazanele necesare i dispozitivele aferente.
Alimentarea extern cu energie termic a unui abator reprezint desigur o excep[ie.
Acoperirea necesarului de cldur, de regul cu apa cald din cazane, este legat de
emisiile relevante pentru mediul nconjurtor i reprezint, pe lng alimentarea cu curent, o
cheltuial esen[ial. Din acest motiv trebuie aspirat spre un mod de func[ionare optim.
Utilizarea cldurii cedate este practicat n multe domenii. Ca urmare a temperaturilor mari
de proces se vor utiliza doar n mod limitat sistemele de recuperare a cldurii, deoarece
cldura cedat este disponibil, de regul, la o temperatur prea sczut.
*o&0usti0ili
Combustibilul lichid poate ob[ine cu un con[inut diferit de sulf (< 1%, < 2%, < 3% i > 3%).
Gazul metan nu con[ine n principiu sulf. Dac este fcut racordul la re[eaua de gaz metan,
pot fi modificate cazanele pentru func[ionarea cu gaz metan, de exemplu prin modificarea
alimenta[iei cu combustibil i prin nlocuirea arztoarelor. Utilizarea gazului metan se poate
regla relativ uor i nu este necesar nici o instala[ie de depozitare.
A!anta+ele realizate pri!ind mediul /ncon+urtor:
Deoarece gazul metan nu con[ine n principiu sulf, se vor ob[ine, n compara[ie cu pcura,
emisii mai sczute de SO2 i nu vor fi necesare investi[ii pentru cur[area gazelor emise.
Con[inutul de azot al gazului metan este n general neglijabil, astfel nct emisiile NOx ale
combustibilului sunt practic egale cu zero.
*e &i 0un( te5nic( dis)oni0il( este ,nlocuire )(curii <co&0usti0ilului lic5id= cu
g+ul &etn/
_________________________________________________________________________________
59
7/B/8/6 R(cire
R(cire
Frigul reprezint o senza[ie, iar n limbajul uzual ne referim la temperaturi sub 0
o
C. n sens
fizic/material este totui cldur. Rcirea este deci retragerea cldurii, iar legat de aceasta
apare temperatura dorit.
La ac[ionarea instala[iilor de rcire trebuie avut n vedere o serie de norme:
Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 pentru stabilirea
conform Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului Uniunii Europene privind cerin[ele minime pentru certificarea
ntreprinderilor i personalului privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser n
echipamentele de refrigerare, climatizare i n pompele de cldur sta[ionare, precum
i condi[iile care trebuie ndeplinite pentru recunoaterea reciproc a certificatelor n
aceast privin[.
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al Consiliului Uniunii
Europene privind anumite gaze volatile cu efect de ser, din 17 mai 2006 (Jurnalul
Oficial al Comunit[ilor Europene din 14.06.2006 nr. L 161 pag. 1)
Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei pentru stabilirea conform
Regulamentului(CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al Consiliului Uniunii
Europene privind cerin[ele minime pentru certificarea ntreprinderilor i a
personalului privind anumite gaze volatile cu efect de ser n echipamentele de
refrigerare, climatizare i n pompele de cldur sta[ionare, precum i condi[iile care
trebuie ndeplinite pentru recunoaterea reciproc a certificatelor n aceast privin[,
din 2 aprilie 2008 (Jurnalul Oficial al Comunit[ilor Europene din 03.04.2008 nr. L 92
pag. 3)
Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Consiliului Uniunii Europene din 29 iunie 2000
privind substan[ele care distrug stratul de ozon (publicat n Jurnalul Oficial al
Comunit[ilor Europene L 244/1 din 29.09.2000)
Directiva Consiliului Uniunii Europene din 18 martie 1991 pentru modificarea
Directivei 75/442/CEE privind deeurile (publicat n Jurnalul Oficial al Comunit[ilor
Europene L 194 din 25.07.1975), modificat ultima dat prin Directiva 96/350/CE
(Jurnalul Oficial al Comunit[ilor Europene L 135 din 06.06.1996)
Directiva 92/1/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 privind controlul temperaturii din
mijloacele de transport i din spa[iile de antrepozitare i depozitare a alimentelor
congelate rapid
Directiva 93/43/CEE a Comisiei din 14 iunie 1993 privind igiena alimentelor (Sistemul
HACCP)
n abatoare exist compresoare utilizate permanent. Frigoriferele cu absorb[ie, n care gazul
e absorbit de ap, iar prin admisie de cldur este scos din nou afar, reprezint excep[ia.
Motivul pentru aceasta este c zonele de temperatur corelate la fluxurile necesare de
caldur cedat nu sunt de obicei disponibile. Astfel de instala[ii sunt utile doar atunci, cnd
sunt necesare cantit[i mari de cldur cedat respectiv puteri mari i se poate realiza o
legatur eficient de cogenerare.
nstala[iile de rcire trebuie s garanteze men[inerea crnii ntotdeauna rece i c
temperatura sa interioara va corespunde normelor de igien.
Pentru producerea frigului se vor folosi propriet[ile anumitor agen[i frigorifici, pentru a
retrage cldura din carne i din spa[iile de rcire i pentru ca, n acelai timp, agentul
frigorific s se evaporeze. Gazul rezultat n timpul evaporrii se va comprima i se va lichefia
din nou, cednd cldur, iar agentul frigorific va fi reintrodus n circuit. n cadrul evaporrii
_________________________________________________________________________________
51
directe are loc un schimb de cldur direct cu agentul frigorific n apropierea vaporizatorului,
agentul frigorific devenind n acelai timp i mediu frigorific. nstala[ia de rcire lucreaz fr
ntrerupere n timpul acestui proces. n cazul unei acumulri centrale a frigului este necesar
un agent frigorific separat (solu[ie srat: MgCl2, NaCl, CaCl2), care, la nevoie, va fi adugat
n agentul de rcire. Rcirea mediului frigorific separat va avea loc prin intermediul evaporrii
indirecte.
Pentru rcire se vor folosi agen[i frigorifici cu o cldur de evaporare ridicat, adic
substan[e a cror entalpie este foarte mare i care pe baza propriet[ilor lor pot absorbi
foarte mult cldur n timpul evaporrii, cum ar fi de exemplu: amoniac, R 12 (scurs), R 22
(agent frigorigen) sau R 134a. Frigul este necesar n abatoare att pentru rcirea camerelor
ct i pentru rcirea produselor i derivatelor acestora.
Conform regulilor ordonan[ei de interdic[ie a HCFC-Halon este interzis utilizarea
urmtoarelor substan[e: R 11, R 12, R 13, R 22, R 112, R 113, R 114, R 115, halon 1211,
halon 1301, halon 2402, tetraclorur de carbon, metil-cloroform, precum i n anumite cazuri
R 22. Deja de la 1 ianuarie 1992 este interzis introducerea n circula[ie sau utilizarea unui
agent frigorific, precum i fabricarea sau comercializarea unor produse, cu un con[inut mai
mare de 1% din substan[ele amintite. Aceast interdic[ie a fost valabil mai nti doar pentru
produsele care con[ineau acest agent frigorific n circuite nchise (ncepnd cu o cantitate de
5 kg), iar de la 1 ianuarie 1994 este valabil i pentru instala[ii de rcire mobile. nterdic[ia
este valabil din 1 ianuarie 1995 pentru toate produsele care con[in mai pu[in de 5 kg ale
acestor agen[i frigorifici n circuite nchise.
Datorit agen[ilor frigorifici substituen[i publica[i n decembrie 1995, pentru produsele care
con[in R 12 se poate utiliza urmtorul agent de rcire substituent conform stadiului tehnicii :
- pentru R 12 (= diclordifluormetan, formul chimic CCl2F2)
- R134a (=1,1,1,2 tetrafluoretan, formul chimic FH2 C-CF3)
Deoarece i R 22 este interzis ca agent frigorific, trebuie folosite alternative pentru R22. n
func[ie de domeniu, se vor utiliza amoniac (NH3), hidrocarburi (propan, butan, propen),
hidrofluorocarburi &0$1' 123a sau mi4turi din diferite 0$1-uri# )atorit interdic.iei 01$1-
0alon /ntreaga economie este obligat s se adapteze agen.ilor frigorifici substituen.i cu un
poten.ial mai sczut de distrugere a stratului de ozon# Abatoarele trebuie s se conformeze
noilor condi.ii#

Amoniacul (NH3) este unul dintre cei mai vechi agen[i frigorifici, precum i unul dintre pu[inii
agen[i care sunt neutri fa[ de mediul nconjurtor. Acesta nu duneaz nici stratului de ozon
i nici nu contribuie n mod direct la efectul de ser - n compara[ie cu HCFC. Acest fapt va fi
dovedit prin urmtoarele prezentri. Capacitatea sa frigorific specific ridicat, iar n acelai
timp necesarul de energie sczut, vor avea un efect favorabil asupra cheltuielilor
ntreprinderii. Pentru utilizarea NH3 n cadrul frigotehnicii nu exist interdic[ii. Valoarea limit a
mirosului su este situat undeva la 5 ppm. Un posibil pericol apare de abia la o concentra[ie
de o sut de ori mai mare. El posed un efect de alarm timpurie i astfel este suficient timp
pentru o interven[ie.
'cu&ulre #i distri0uire c(ldurii
nstala[iile HCFC se mai utilizeaz doar ntr-o msur mai mic i n domeniile cu o
productivitate mai sczut.
Pentru instala[iile noi a sczut n ultimii ani limita de capacitate la utilizarea de NH3. Aceasta
s-a ntmplat din cauza discu[iilor privind mediul nconjurtor afectat de utilizarea HCFC i
interzicerea unor agen[i frigorifici (de ex. R 12). Conform estimrilor industriei frigorifice,
punctul determinant, referitor la mrimea util a instala[iilor din punct de vedere tehnologic i
_________________________________________________________________________________
5%
economic, se afl la ca. 100 KW capacitate frigorific. Pentru reducerea cantit[ii de amoniac
se preteaz folosirea unui circuit suplimentar de solu[ie srat, de exemplu: glicol. La
instala[iile de rcire a ncperii se preteaz ca alternativ la R 12/R 22 (agent frigorigen) doar
folosirea de R134a, R 404a, respectiv func[ionarea cu glicol, iar pentru instala[ii mai mari,
rcitoare cu ap sau evaporarea direct a NH3.
7/7 'li&entre cu )( #i e3cure ei
n fiecare ntreprindere care prelucreaz alimente se folosete apa att pentru rcire,
nclzire, splare, diluarea solu[iilor de cur[are, producerea aburilor, producerea ghe[ii sau a
apei cu cuburi de ghea[, ct i pentru prelucrarea direct a alimentelor. Potrivit ordonan[ei
privind apa potabil trebuie ca apa industrial pentru ntreprinderi, n care se produc sau se
prelucreaz alimente n mod industrial, s aib calitatea apei potabile. Apa potabil nu are
voie s con[in agen[i patogeni sau impurit[i care ar putea duna snt[ii umane.
7/7/8 *onsu&ul de )( #i cntitte de ) u+t(
n cadrul alimentrii cu ap a abatoarelor, deosebim alimentarea din surse externe
(alimentarea public cu ap) i alimentarea din surse proprii (priza de ap la suprafa[,
respectiv din fntn). Alimentarea din surse proprii necesit un aviz juridic privind apa, n
care sunt definite limitele corespunztoare de captare i alimentare. Pentru eventuala
reducere a consumului de ap i pentru evitarea cheltuielilor privind apa curent i cea
rezidual, se vor putea face afirma[ii concrete doar n cazuri individuale, deoarece sunt mul[i
factori implica[i. Fiecare ntreprindere dorete s reduc( consumul de ap i cheltuielile
aferente ct mai mult.
Cantitatea de ap rezidual poate fi determinat att din cantitatea de ap proaspt ct si
prin msurarea cantit[ii apei reziduale. Exist multe puncte de pornire interne pentru
reducerea pierderilor de produse i astfel a polurii cu ape reziduale i a efortului financiar.
n cadrul cheltuielilor pentru igien, costurile apei curente i reziduale, precum i costurile
pentru cur[ire i dezinfectare, posed cel mai mare poten[ial de economisire. Astfel este
recomandabil un management al costurilor n domeniul cheltuielilor privind apa rezidual, n
cadrul cruia se preteaz sisteme de management ale apei reziduale i ale igienei. O analiz
detaliat a sursei i verificarea regulat a consumului de ap prin msurri descentralizate ar
trebui s precead acestea, pentru a putea optimiza cur[irea i dezinfectarea. Cu ajutorul
unor tehnici inteligente de msurare i control se pot realiza concepte privind fluxul par[ial,
pentru a separa fluxurile par[iale de toat apa rezidual i pentru a scdea costurile de
tratare. Prin diferite investi[ii se pot ob[ine msuri de economisire a apei.
7/7/2 'li&entre din surse e1terne
Apa potabil este un aliment important care nu poate fi nlocuit. Alimentarea public cu ap
asigur aprovizionarea cu ap potabil impecabil. Mijloacele financiare pentru investi[ii,
exploatare i rezervele pentru viitor sunt procurate din pre[ul apei, care trebuie avut n
vedere la stabilirea pre[ului de baz i a celui pe cantitate pentru a acoperi costurile.
7/7/A 'li&entre din surse )ro)rii
F4nt4n
Apa extras din pu[uri adnci este de obicei clar i de o calitate impecabil (chimic i
bacteriologic). Un dezavantaj n ntreprindere l poate constitui con[inutul de fier, mangan
sau H2S# 5nlturarea acestor substan.e nedorite nu necesit utilizarea chimicalelor, ci
_________________________________________________________________________________
5-
alimentarea cu o4igen /n scopul o4idrii care duce la dega+area srii de fier *i de mangan,
respecti! la e!acuarea gazului cu con.inut de sulf# (!acuare are loc prin intermediul filtrelor
de pietri*, care trebuie sp(late la anumite inter!ale# %entru /ndeprtarea substan.elor tulburi
se !or monta de asemenea filtre de pietri* *i site, de a cror salubrizare se !a ocupa o firm
ter.#
7.5.4 Prelucrarea i tratarea apei
Pentru dezinfectarea apei potabile i industriale sunt admise ozonul i dioxidul de clor, pe
lng utilizarea chimicalelor cunoscute pe baz de clor activ. La chimicalele pe baz de clor
activ pot aprea produse nedorite de reac[ie (aa-numitele trihalogen-metani). Acestea sunt
supuse unei restric[ii severe din cauza efectelor nedorite asupra snt[ii. Aceste substan[e
nedorite se produc foarte rar, dac pentru dezinfec[ie se folosete dioxidul de clor n locul
clorului. Dioxidul de clor este un gaz instabil, care nu poate fi depozitat, i de aceea trebuie
produs la fa[a locului n instala[ii speciale sub forma unei solu[ii diluate. Clorura format( este
relativ stabil( i are suficient efect pe termen lung. n principiu se deosebesc dou metode
de fabricare:
- Metoda cu clor/dioxid de clor: nseamn oxidarea clorurii de sodiu prin intermediul
surplusului de clorul gazos
Avantaje: cheltuieli sczute pentru ntreprindere
Dezavantaje: costuri ridicate pentru investi[ie, cheltuieli nsemnate privind
siguran[a, din cauza folosirii clorului gazos
- Procedeul acid/clorur : nseamn reac[ia de dis-propor[ionare a unui solu[ii de
clorur de sodiu acidulat prin intermediul unui acid clorhidric
Avantaje: cheltuieli sczute pentru investi[ie i siguran[
Dezavantaje: costuri mai ridicate pentru ntreprindere
Comparativ cu acestea, tratarea cu raze ultraviolete cu o capacitate de utilizare mai
sczut - nu are efect pe termen lung . Aceste procedeu este recomandat doar n cazuri
speciale, tocmai din cauza lipsei efectului pe termen lung. Pentru producerea razelor
ultraviolete se folosesc, aproape n exclusivitate, lmpi cu vapori de mercur (arz(toare cu
presiune nalt i sczut). Aportul de lumin UV-C este mai ridicat la lmpi cu vapori de
mercur cu presiune sczut. De asemenea i durabilitatea este mai mare. Se recomand
montarea icanelor pentru producerea turbulen[elor. Esen[ial este puterea de strpungere a
razelor ultraviolete. Chiar i la lichidele limpezi, penetra[ia este foarte sczut, astfel nct
acestea pot fi tratate doar ntr-un strat foarte sub[ire. Tratarea nu are drept urmare o
modificare chimic a apei sau probleme legate de miros i gust. Pentru conservarea apei n
instala[iile de depozitare cu ghea[ se vor utiliza preparate pe baz de argint dac este
necesar.
Prepararea apei, ca tem central a fiecrei ntreprinderi, poate fi abordat n diferite moduri,
n func[ie de substan[ele con[inute care ridic probleme. Dac se folosete ap fierbinte sau
din cazane, atunci trebuie avut n vedere duritatea ei privind depunerile, respectiv formarea
pietrei pe cazan. Srurile dizolvate de calciu, magneziu i fier fac apa dur. (grade de
duritate: 1,0 mVal/l > 10 mVal/l; foarte moale pn la foarte dur).
ntervalele i gradele de duritate ale apei
ntervale de duritate Duritate total exprimat n
mmol/l
1 < 1,3 moale
2 1,3 2,5 medie
3 2,5 - 3,8 dur
_________________________________________________________________________________
5/
4 > 3,8 Foarte dur
O duritatea ridicat a apei nu este de obicei dorit n industria alimentar. Ea duce, mai ales
n timpul nclzirii, la formarea pietrei (de ex. CaCO3, MgCO3, CaSO4, Fe(OH)3), care se
depune pe pere[ii cazanului. Trebuie de asemenea avut n vedere, ca apa prea moale poate
avea efect corosiv din cauza excedentului de dioxid de carbon. Urmarea este faptul c nu se
formeaz stratul de protec[ie. Acesta s-ar forma, n cazul unei durit[i carbonice suficiente
compus din oxigen din cristalele de carbonat de calciu incluznd i fier () i din compui
de magneziu.
n cadrul unei instala[ii de dedurizare prin intermediul nlocuitorului de ioni, substan[ele care
determin duritatea apei, calciul i magneziul, sunt nlocui[i cu ioni de sodiu. La epuizarea
rinii schimbtoare de ioni are loc regenerarea prin sare de buc(t(rie. Solu[ia de clorur de
sodiu este transmis prin intermediul rinii, n timp ce calciul i magneziul, substan[ele care
determin duritatea apei, depuse pe rina schimbtoare, sunt limpezite i se depun din nou
ioni de sodiu. Rina este iari regenerat, ea avnd capacitatea de a transmite apei iar
ioni de sodiu i de a primi ioni de calciu i magneziu. Con[inutul de sare al apei preparate
rmne neschimbat. Practic se produce nlocuirea ionilor de calciu i magneziu cu ioni de
sodiu.
Prin intermediul unui instala[ii de osmoz invers( nu este posibil o dedurizare sistematic a
apei. Mai degrab vor fi nlturate toate srurile dizolvate, rmnnd un rest de aprox. 1-2%.
Din acest rest fac parte i substan[ele care determin duritatea apei, calciul i magneziul. Din
acest motiv apa epurat (permeat) dintr-o instala[ie de osmoz invers( este aproape fr
sare. Cantitatea de permeat este n propor[ie de 75%, iar cantitatea de ap uzat
(concentrat) reprezint aprox. 25% din apa brut. Concentratul con[ine toate srurile
nlturate, astfel nct con[inutul de sare este mai ridicat dect n apa brut. n modulele
instala[iei de osmoz invers( se pot produce depuneri datorit durit[ii. Pentru a evita acest
lucru, trebuie ca apa brut s fie stabilizat corespunztor cu chimicale, respectiv va avea
loc n prealabil o dedurizare special conform procedeului de schimb a ionilor descris mai
sus.

Dac este vorba despre o pur dedurizare a apei, iar con[inutul de sare poate fi acceptat,
atunci este ntotdeauna de preferat o instala[ie de dedurizare prin intermediul schimbului de
ioni. Totui dac, pe lng duritatea ridicat, este i con[inutul de sruri ridicat (clorur,
sulfat), este eficient o combina[ie, respectiv o instala[ie de osmoz invers cu condi [ionare,
mai ales cnd vaporii pot trece n produs.
Tratarea fizic a apei prin producerea unui cmp magnetic artificial ar fi o tehnic foarte
ecologic dac ar func[iona n general. Practica prezint ns doar rezultate par[ial
mul[umitoare. Demonstra[iile tiin[ifice ala mecanismului de func[ionare lipsesc pn n
momentul de fa[. Aceste aparate se folosesc n apropierea nemijlocit a consumatorilor
care nu-i doresc precipitarea durit[ii. O utilizare general nu este posibil din cauza calit[ii
apei care difer de la o localizare la alta. Ba dimpotriv, posibilit[ile de utilizare se pot
recunoate de abia prin montarea la fa[a locului i func[ionarea efectiv.
O importan[ deosebit o reprezint prelucrarea prin intermediul chimicalelor a apei de
suplimentare pentru turnurile de rcire, condensatorii prin evaporare i instala[iile de cazane,
pentru a evita coroziuni i depuneri n sistem. Analiza apei este necesar pentru aprecierea
i alegerea procedeului de prelucrare eficient. n general, chimicalele de stabilizare a durit[ii
se dozeaz n conductele de alimentare, iar curen[ii de ap se decanteaz par[ial - pentru a
regla ngroarea produs prin evaporarea apei recirculate. Cantitatea total de suplimentare
necesar rezult din suma cantit[ii de ap evaporat, decantat i stropit.
Trtre )ei de )roces
_________________________________________________________________________________
55
Pentru utilizarea apei de proces exist, n principiu, mai multe alternative:
1) Utilizarea pentru alimentarea cazanelor, respectiv ca ap de suplimentare pentru
condensatorii prin evaporare
2) Utilizare ca substituent al apei potabile pentru procedeele de cur[ire (splarea
exterioar a autovehiculelor, cur[irea pardoselii n domeniile mai pu[in preten[ioase
etc.)
n cadrul produselor numite este vorba despre utilizarea obinuit a apei de proces, care
dup folosire este evacuat n canalizare i epurat n instala[iile aferente.
7/6 M(suri de e3itre #i reducere e-ectelor su)r &ediului ,ncon6ur(tor
7/6/8 $urse de &iros #i de e&isie
Emisiile de miros rezult din mirosuri proprii ale corpurilor animale i din produsele de
descompunere ale substan[elor organice. Tabelul urmtor ofer o privire de ansamblu
asupra surselor de emisie relevante. mpr[irea surselor de emisie pentru miros n cadrul
abatoarelor se efectueaz n func[ie de intensitatea mirosului, estimat pe baza experien[ei.
ntensitatea mirosului este ncadrat pe trei nivele de intensitate, dup cum urmeaz:
mic
medie
mare
Evaluarea surselor de emisie din cadrul abatoarelor n func[ie de nivelul de intensitate al
mirosului:
$urs de e&isie Ni3el de
intensitte
'0tore )entru 0o3ine #i )orcine
Grajdul de ateptare pentru bovine Mic
Grajdul de ateptare pentru porcine fr irigare Mare
Grajdul de ateptare pentru porcine cu irigare Medie
Hala de sacrificare a vitelor
Mic
Hala de sacrificare a procinelor, partea curat
Mic
ndeprtarea prului prin oprire Mare
ndeprtarea prului prin ardere Mic
Sec[ia de prelucrare mruntaie
Medie
Stocarea subproduselor animale
Medie
ndeprtarea subproduselor animale
Medie
Depozitul pentru prul de porc
Medie
Depozitarea sngelui rezidual / din picurare
Medie
ndeprtarea sngelui rezidual / din picurare
Medie
Depozitarea con[inuturilor stomacale i ale intestinelor Mare
ndeprtarea con[inuturilor stomacale i ale intestinelor Mare
Depozitul pentru piei Medie
Depozitul pentru ngrminte Mic
Cur[area canalizrii Medie
_________________________________________________________________________________
5'
$urs de e&isie Ni3el de
intensitte
Gurile de scurgere a canalizrii Medie
ndeprtarea con[inuturilor separatorului de grsimi Mare
'0tore de )rocesre c(rnii de )s(re
Preluarea animalelor
Medie
Sec[ia de deplumare fulgi
Medie
Cazanul de oprire Mare
Maina de deplumare Mare
Sec[ia de sacrificare Mic
Stocarea subproduselor animale
Medie
ndeprtarea subproduselor animale
Medie
Depozitarea sngelui rezidual
Medie
ndeprtarea sngelui rezidual
Medie
Cur[area canalizrii
Medie
Gurile de scurgere a canalizrii
Medie
ndeprtarea con[inuturilor din separatorul de grsimi Mare
Evacuarea aerului viciat al surselor emisiilor poate duce la neplceri n ceea ce privete
mirosul, aa nct este imperios necesar luarea de msuri n vederea diminurii emisiilor de
miros.
Sursele de miros dintr-un abator de procesare a crnii se pot constitui din surse punctuale
sau din surse difuze. Prin surse difuze (fugitive) n[elegem acele surse care eman n
atmosfer emisii necontrolate i nedefinibile. Astfel, emisia are loc, de regul, n cantit[i
mici.
n vederea evalurii unei situa[ii olfactive, n cadrul unui abator de procesare a crnii, trebuie
luate ca puncte de reper sursele de emisie men[ionate mai sus, prin tabele.
ndeosebi n ceea ce privete efectuarea de prognoze cu privire la emisiile de miros, dar i
cu privire la inspec[iile de miros, aceste surse de miros men[ionate mai sus trebuie avute n
vedere.
7/6/2 M(suri de )re3enire! reducere #i de e3cure e&isiilor de )olunti t&os-erici
,n er #i e&isiilor de &iros
*erin"e generle )entru instl"iile de 0tori+re ni&lelor
mpactul cauzat de abatoare supra mediului nconjurtor, poate fi diminuat n mod
considerabil, prin respectarea anumitor cerin[e, mai ales n ceea ce privete executarea
lucrrilor de construc[ie a acestor ntreprinderi.
9istn"( &ini&( (conform TA Luft)
Ar fi utila o comparatie intre masurile existente intr-o autorizatie romaneasca si una germana
La construc[ia abatoarelor de procesare a crnii, se recomand respectarea unei distan[e
minime de 350 m fa[ de cea mai apropiat unitate locativ sau fa[ de cea mai apropiata
unitate locativ ce se afl nc n proiectare. Distan[a minim poate fi modificat, n cazul n
care emisiile de miros sunt diminuate prin intermediul unor msuri primare, sau n cazul n
care gazul emis, ncrcat cu miros, este prelucrat ntr-o unitate special, de cur[are a
gazelor. Posibila diminuare a distan[ei minime prin diminuarea emisiei de miros poate fi
stabilit cu ajutorul unui model corespunztor pentru calcularea dispersiei mirosurilor, model
_________________________________________________________________________________
5:
ce trebuie prezentat spre aprobare autorit[ii competente. Distan[a minim poate fi totodat
diminuat, dac ncrcarea ntreprinderii aferente abatorului de procesare a crnii nu
depete o suprafa[ de 250 h/a; n acest caz este necesar o evaluare separat,
suplimentar.
*erin"e de construc"ie #i -unc"ionre
Trebuie aplicate urmtoarele cerin[e de construc[ie i func[ionare:
a) Descrcrile trebuie efectuate strict cu por[ile halelor nchise. Structura cldirilor,
zonele de sacrificare a animalelor, instala[iile necesare la prelucrarea produselor
secundare i a reziduurilor sunt prevzute n principiu n spa[ii nchise. Se recomand
evitarea depozitrilor intermediare deschise.
mediat dup descrcarea complet a mainilor de transport, aternutul din acestea
mpreun cu gunoiul de grajd, trebuie depozitat pe platforma de ngrminte.
Mainile ce transport animalele trebuie apoi duse la un loc fix, special amenajat n
apropierea platformei de ngrminte, pentru a fi cur[ate i splate cu aparate de
apa cu presiune. Boxele trebuie scoase imediat dup golirea acestora i trebuie
splate prin stropire. De asemenea, trebuie prevzute instala[ii pentru stropirea
porcinelor la aducerea acestora n staule.
b) Sngele vitelor i al procinelor trebuie depozitat la temperaturi de sub 10 C.
Coagularea sngelui trebuie evitat prin recirculare prin pompare. Se va folosi
procedura de tur - retur gaz n vederea golirii rezervorului de snge. Rezervorul de
snge trebuie cur[at n mod regulat.
n cazul ntreprinderilor mari, cu o capacitate de sacrificare a animalelor mai mare de
10t de greutate animal vie, trebuie cuprins aerul de reprimare i trebuie instalat un
sistem de cur[are a gazelor n cazul umplerii rezervorului de snge (de ex. filtre cu
crbuni activi).
c) Reziduurile de pe urma sacrificrilor de animale i produsele secundare acestei
opera[iuni trebuie depozitate n recipiente nchie sau n spa[ii nchise. Temperatura
reziduurilor de pe urma sacrificrilor de animale i a produselor secundare acestei
opera[iuni trebuie s se afle sub 10 C sau acestea trebuie s fie depozitate n
principiu n spa[ii care s aib o temperatur de sub 5 C sau care s fie pstrat sub
aceast temperatur zilnic. Transferul n vederea transportului acestora ctre
instala[ia de ndeprtare a corpurilor animale trebuie s se desfoare n recipiente
etane.
d) Gazele de evacuare a sec[iilor de produc[ie, a instala[iilor de procesare i depozitare
a reziduurile de pe urma sacrificrilor de animale i a produselor secundare acestei
opera[iuni trebuie cuprinse i direc[ionate ctre un sistem de cur[are a gazelor de
evacuare sau vor fi aplicate alte msuri de diminuare a emisiilor, echivalente cu
celelalte op[iuni men[ionate mai sus.
Cuptoare cu reverbera[ie

Cuptoarele cu reverbera[ie n cazul sacrificrii de porcine trebuie instalate n aa fel, nct
durata de men[inere n cuptor a gazelor n zona de reac[ie s se ridice pe ct posibil la o
secund, iar dac nu, la minimum 0,5 secunde. Temperatura din zona de reac[ie trebuie s
fie ntre 600 C i 700 C. Stabilirea atent a amestecului de gaze i aer va permite o
func[ionare a cuptoarelor cu reverbera[ie cu miros minim. Cuptoarele cu reverbera[ie pot
func[iona doar pe baz de gaz natural.
n ceea ce privete msurile de construc[ie, msurile tehnice i msurile organizatorice,
trebuie totodat [inut cont, printre altele, ca n zonele ce necesit o cur[are uoar s fie o
_________________________________________________________________________________
56
cur[enie impecabil, spa[iile s dispun de o aerisire foarte bun i direc[ionarea gazelor de
evacuare ctre curen[ii de aer s fie efectuat fr impediment (calot pentru deflector n loc
de acoperi mpotriva ploii) i depozitrile intermediare dar i transporturile pe distan[e scurte
din interiorul ntreprinderii s fie efectuate corespunztor (prevenirea formrii de mucegai).
Spa[iul cur[ii trebuie fixat (rezistent la acizi, fr pericol de alunecare i uor de cur[at, de
ex. cu beton de asfalt fin) i trebuie s dispun de o nclinare definit n direc[ia propice
cur[rii reziduurilor.
7/6/2/8 Bo3ine #i )orcine
5ivrarea *i ad#postirea n staulul de a*teptare
mediat dup descrcarea mainii transportatoare, aceasta trebuie mturat foarte bine, iar
gunoiul mare rezultat trebuie aezat pe platforma de ngrminte sau ntr-un recipient
intermediar. n urma acestei opera[iuni, mainile transportatoare trebuie aduse ntr-un spa[iu
special amenajat pentru splarea i dezinfectarea acestora, n apropierea platformei de
ngrminte sau a recipientului intermediar, cu ajutorul unor aparate de ap cu presiune.
Boxele tip staul trebuie mturate imediat dup ce animalele au fost descrcate (gunoiul este
aezat pe platforma de ngrminte) i trebuie udate prin stropire pn la cur[are.
Prin instalarea unui aparat de irigare n boxele tip staul ale porcinelor, mirosurile sunt
cur[ate prin ap, opera[iune care linitete animalele. Mai mult dect att, s-a dovedit faptul
c o trimitere a porcinelor spre a fi asomate n grup este mult mai pu[in stresant i implicit
mai pu[in productoare de zgomot, dect trimiterea individual a porcinelor.
n cazul boxelor tip staul ale vitelor nu exist neplceri relevante cauzate de mirosuri, n
condi[iile n care sunt respectate regulile de cur[enie.
Sacri%icarea animalelor
La sacrificarea animalelor, emisiile de miros sunt de regul mai puternice n cazul porcinelor
dect n cazul vitelor. De aceea trebuie avut n vedere luarea de msuri speciale n ceea
ce privete sacrificarea porcinelor.
nlocuirea cazanului de oprire nchis cu un cazan de oprire deschis i permanent
func[ional duce la o diminuare considerabil a cantit[ilor de aer uzat. Unei astfel de
instala[ii i poate fi adugat un sistem de aspira[ie, dup caz.
n cazul unei fierberi prin atrnare, se poate diminua cantitatea de aer uzat prin instalarea a
unor ui pendulare duble. Pentru a evita emisiile difuze, halele de sacrificare a animalelor
trebuie s dispun de sisteme de aspira[ie dimensionate corespunztor acestor hale.
Gazele de evacuare produse prin procesul de nlturare a prului prin oprire (cuptoare cu
reverbera[ie) pot fi ca lipsite de miros, prin:
Setarea corespunztoare a combina[iei dintre gaz i aer,
Temperatura de reac[ie aflat ntre 600 C i 700 C,
Durata de sta[ionare a gazelor de evacuare n zona de reac[ie de la 0,5 secunde pn la
1,0 secund.
Cuptoarele cu reverbera[ie pot fi puse n func[iune cu gaz sau cu tipuri de carburan[i, care s
permit o func[ionare a acestor cuptoare la un nivel de emisii i un nivel de mirosuri sczute.
_________________________________________________________________________________
5.
Pregtirea subproduselor animale
n vederea evitrii emisiilor difuze, sec[ia de prelucrare mruntaie trebuie s dispun de un
sistem de aspira[ie corespunztor. nstala[ia de recuperare a plasmei trebuie fixat ntr-un
spa[iu rcoros.
Depozitarea subproduselor animale
Sistemele de depozitare cu recipiente alternan[i trebuie preferate n fa[a acelor la care marf
depozitat trebuie transferat. n orice caz, subprodusele animale trebuie transportate de la
aceste depozite ntr-un stadiu de prospe[ime. Dup fiecare golire a recipientelor, acestea
trebuie cur[ate prin splare cu aparate cu ap sub presiune.
Pentru evitarea emisiilor difuze, exist urmtoarele metode posibile:
a) Depozitarea subproduselor animale n spa[ii care s dispun de o capacitate de
aspira[ii corespunztoare;
b) Rcirea subproduselor animale la o temperatur de sub 10 C sau depozitarea
acestor n spa[ii n care temperatura camerei s msoare sub 5 C;
c) Depozitarea subproduselor animale n recipiente nchise.
Urmtorul tabel reprezint tipurile de metode potrivite pentru tipul de subprodus animal:
Eviden[a cu privire la metodele de depozitare a subproduselor animale:
$u0)rodus Metod(
Con[inuturi stomacale i ale
intestinelor, gunoi de grajd
A
Piei A
Pr a sau c
Puf C
Oase B
Snge b*
)
Alte subproduse B
*
)
Rcire la 3 C pentru alimente; < 10 C
pentru alt tip de snge.
n cazul n care con[inuturile stomacale i ale intestinelor sunt separate i depozitate separat
n cadrul unui abator de procesare a crnii, acest recipient de depozitare trebuie conectat la
un sistem de purificare a aerului evacuat (biofiltre / filtre cu crbuni activi).
Indic"ii su)li&entre )ri3itore l de)o+itre
%r
Descompunerea foarte rapid poate fi oprit prin depozitarea rapid n ap sau ntr-un
spa[iu respectiv ntr-un recipient nchis rcoros care s dispun de o instala[ie de
vaporizare a apei (rcirea i precipitarea simultan a mirosurilor rezultate). Sistemele prin
care prul este transportat etan n mod direct ntr-un recipient plin cu ap s-au dovedit a
fi foarte eficiente. Recipientele din cadrul sistemului de transbordare trebuie montate n
aa fel, nct con[inutul s poat ajunge prin cdere n mod integral n maina
transportatoare.
6ase
Transportul zilnic al oaselor este solu[ia cea mai bun n ceea ce privete prevenirea
mirosurilor. n func[ie de cantitatea respectiv, oasele trebuie depozitate n recipiente tip
containere, n cutii mari tip Big-Box sau n pale[i tip co, i pozi[iona[i ntr-un spa[iu
rcoros sau bine aerisit.
_________________________________________________________________________________
'9
n cazul n care nu poate fi evitat o depozitare repetat, este necesar depozitarea la
rece a acestora.
7lobulele roii"S8nge rezidual
Rezervorul de snge trebuie instalat astfel, nct [evile de golire s fie pe ct posibil de
scurte. O pomp sta[ionar pentru elementele cu o consisten[ mare e preferabil s
dispun de un sistem de absorb[ie prin vacuum.
Formarea mirosurilor poate fi diminuat prin urmtoarele:
Transportul zilnic al sngelui cu o consisten[ mare i a sngelui rezidual, ntr-un
stadiu ct mai proaspt posibil,
Depozitarea la rece a sngelui (n rezervoare n pmnt, dup caz, cu un sistem de
rcire suplimentar, 10 C),
Conservarea chimic, determinat temporar pe o perioad scurt de timp, cu acizi
sulfurici sau cu derivate ale acestora, de ex. natriumdisulfit (Na2S2O5). Sngele
colectat n urma sacrificrii animalelor poate fi depozitat la 25 C timp de 21 zile fr s
prezinte o descompunere microbiana relevant, n condi[iile n care i se adaug 1 %
Na2S2O5.
Prin adugarea de conservan[i nu este permis ngreunarea sau afectarea n sens
negativ a valorificrii ulterioare a acestuia.
n ceea ce privete tuburile i [evile, dar mai ales n ceea ce privete sistemul de tur -
retur prin pendularea gazelor, trebuie instala[i conectori stabili (de ex. conectori utiliza[i de
pompieri).
Eliminarea sngelui
Subproduse restante
Formarea mirosurilor poate fi evitat sau diminuat prin urmtoarele:
Depozitare la rece
Transporturi mai multe zilnic
Spa[iu de depozitare cu sistem de aerisire i purificare a aerului corespunztor
dimensiunilor spa[iului respectiv
Transportarea n containere de schimb, fr transbordare
nchiderea etan a containerelor pe toat perioada transporturilor
Cur[area i dezinfectarea containerelor imediat dup golire
Cur[area aerisirii
Plt-or& de ,ngr(#(&inte
Cldirea destinat depozitrii trebuie s dispun de o deschidere pe trei laturi pentru a avea
o depozitare curat i de lung durat, fiind totodat protejat de ploaie printr-un acoperi
_________________________________________________________________________________
'1
Abator
Pomp
Transportor cu cisterna
Rezervor
de snge
Tratarea aerului evacuat
Pendularea" aerului reprimat
Pomp
corespunztor. Pere[ii, construi[i pn la nivelul de depozitare, i podeaua, cu o structur
definit, trebuie s fie construi[i dintr-un beton impermeabil. Apa care va curge din
elementele depozitate trebuie direc[ionat prin intermediul unor spturi (plci de scurgere)
ctre un canal sau o groap nchis.
Containerele nchise ofer posibilitatea de a transporta ngrmintele fr a necesita
transbordare. Aceast posibilitate condi[ioneaz transportul, n sensul c acesta trebuie
efectuat cnd materialul cu ngrminte se afl ntr-o stare proaspt.
n condi[iile n care sunt respectate regulile de igien, nu sunt prezente mirosuri neplcute la
aceste transporturi.
7/6/2/2 P(s(ri
5ivrarea p#s#rilor
Livrarea psrilor trebuie organizat n aa fel, nct s fie doar un camion n ateptare la
recep[ie.
Recepia p#s#rilor
Recep[ia psrilor trebuie efectuat ntr-o hal spa[ioas, nchis, n care psrilor s li se
acorde o perioad de odihn dup transport. Este recomandat instalarea unui sistem de
aerisire a halei. Aerul evacuat, care con[ine praf i puf de psri, trebuie filtrat i ndeprtat.
n acest sens, s-au dovedit a fi foarte eficiente sistemele cu ap. La splarea recipientelor
utilizate la transport trebuie avut n vedere i partea superioar a transportorului.
Secia de deplumare
Aerul din spa[iul aferent acestei activit[i atinge o umiditate de 85 % - 95 %, fcndu-se
remarcate i diverse mirosuri. n acest sens, o construc[ie nchis care dispune de un sistem
de aerisire este absolut necesar. Prin aceasta se reduc sursele difuze de miros.
Cazanele de oprire i mainile de deplumare trebuie nchise foarte bine; resturile aferente
acestor activit[i trebuie i ele ndeprtate n consecin[. n cazul n care este necesar,
trebuie prevzut o epurare a aerului evacuat.
Secia de sacri%icare
Aerul din spa[iul aferent acestei activit[i atinge o umiditate de 70 % bis 90 %, nefcndu-se
remarcate mirosuri puternice. n vederea eliminrii acestora i n vederea evitrii de emisii
difuze, este necesar o absorb[ie cuprinztoare.
!epozitarea subproduselor animale
Aerul din spa[iul n care se depoziteaz subprodusele animale (puf, picioare, capete,
intestine) atinge o umiditate de 70 % pn la 85 % i are un miros intens.
Acest spa[iu de depozitare trebuie aerisit foarte bine, iar sistemul de evacuare a aerului
trebuie i el, la rndul su, cur[at foarte atent. Biofiltrele s-au dovedit n acest caz a fi cele
mai eficiente.
_________________________________________________________________________________
'%
Eficient este ca ntotdeauna s existe o regularitate la intervale scurte de timp n ceea ce
privete transportul de subproduse animale. Recipientele potrivite pentru aceasta trebuie
cur[ate i dezinfectate n mod regulat i amnun[it.
Depozitarea sngelui poate fi organizat dup schema ndeprtrii sngelui (vezi imaginea
precedent). n acest sens trebuie [inut cont de urmtoarele:
Conducte i [evi de umplere i golire a sngelui ct mai scurte posibil
La recuperarea sngelui, transportatorul cu rezervor pentru snge trebuie s fie conectat
printr-o [eav de legtur flexibil, cu elemente de conexiune stabile. Sngele trebuie
pompat din rezervorul de snge respectiv i trebuie direc[ionat ctre transportator.
Emisiile de miros sunt mai mici ca intensitate n cazul umplerii de la baz dect prin
intermediul procedurii de absorb[ie.
Aerul de evacuare uzat trebuie tratat neaprat pe parcursul procedurii de absorb[ie. Ca
metode eficiente s-au dovedit a fi urmtoarele: arderea termic, biofiltrele i filtrele cu
crbuni activi.
Conservarea chimic de scurt durat, spre exemplu cu acid sulfuric sau cu derivate ale
acestuia, mpiedic descompunerea microbian relevant pe o perioad de cteva zile.
7/6/2/A Metod e)ur(rii erului e3cut
Aerul evacuat din abatoare nu trebuie transmis de regul prin instala[ii de purificare a aerului.
Aceste instala[ii trebuie s existe i s func[ioneze corespunztor doar acolo unde exist o
poluare a mediului nconjurtor prin aceste emisii.
Necesitatea acestor sisteme de purificare a curen[ilor de aer evacuat sau cea par[ial a
acestora trebuie analizat i verificat n func[ie de dimensiunile existente, de procesele de
func[ionare, de cantitatea de aer evacuat i de poten[ialul de prejudiciere rezultat din toate
aceste aspecte.
Alte metode de purificare a aerului evacuat ulterioare reprezint doar variante ale metodelor.
n principiu, sunt posibile i combina[ii ntre metodele men[ionate aici, fiind chiar
recomandate i eficiente n cazul unui volum i o cantitate de aer uzat corespunztoare. ntr-
un astfel de caz trebuie optat individual, n func[ie de situa[ie.
Puri%icarea aerului evacuat pe cale biologic#
Purificarea aerului evacuat pe cale biologic poate fi utilizat n cazul n care exist elemente
poluante. Premisa pentru aceasta const totui n capacitatea acestor elemente de a se
descompune biologic, transformndu-se de regul n CO2 sau H2O prin apelarea la micro-
organisme. Aici trebuie men[ionat faptul c existen[a i activitatea micro-organismelor este
doar atunci eficient, cnd sunt ndeplinite anumite condi[ii de mediu (printre altele,
umiditate, valoarea pH, con[inutul de oxigen, temperatura). Deoarece micro-organismele
sunt influen[ate de condi[iile de via[, este important s fie luat n considerare, la momentul
punerii n func[iune a abatorului sau la momentul implementrii unor modificri n ceea ce
privete func[ionarea abatorului, anumite perioade de (adaptare).
Se poate conta pe un comportament func[ional eficient i stabil al cur[rii biologice atunci
cnd exist o constan[ relevant n compunerea gazului brut, concentra[ia acestuia, debitul
volumic i temperatura existent; fluctua[ii de scurt durat a gazului brut pot fi ajustate
printr-o dimensionare corespunztoare a instala[iei.
mportant n cazul oricrei metode de purificare biologice a aerului evacuat este alimentarea
permanent cu oxigen a micro-organismelor, ceea ce nseamn c n cazul unei func[ionri
discontinue i a unei ntreruperi de func[ionare (de ex.la sfritul sptmnii) trebuie ca
aceast aerisire s se realizeze la un minim necesar..
_________________________________________________________________________________
'-
n zona de sacrificare a animalelor sunt cunoscute aproape doar emisiile ce pot fi
descompuse biologic, mai exact, sistemele de splare biologic i biofiltrele pot fi utilizate n
astfel de cazuri pentru a reduce emisiile de miros.
Sistem de sp#lare biologic# 6bioscrubar7
n cazul sistemelor de splare biologic fie se disperseaz micro-organisme fie n ap
(instala[ii de nmolului activ) i/sau se concentreaz pe elementele scrubarului ca i aternut
biologic (instala[ii de percola[ie). n vederea mbunt[irii condi[iilor de eliminare poate fi
necesar setarea valorii pH a fluidului de splare n mod acid sau alcalin. Substan[ele
eliminate prin intermediul sistemului de epurare biologic a apelor uzate cu ajutorul
nmolului activ (de ex. sruri, COD) trebuie controlate n ceea ce privete condi[iile de
evacuare a apei uzate.
n vederea ob[inerii biomasei i asigurrii func[ionrii imaculate, n cazul unei opriri a
func[ionrii, trebuie avute n vedere urmtoarele:
Micro-organismele trebuie s fie alimentate cu o cantitate suficient de oxigen
Trebuie s existe o cantitate suficient de substrat nutritiv pentru microorganisme.
Mai departe, n cazul compunerii inegale a elementelor nocive din aer, poate fi necesar
dozarea mrit continu a substan[elor nutritive i a microelementelor.
8io%iltre
n cazul biofiltrelor se utilizeaz drept material de umplutur materie organic precum lemn
de rdcini rupt, amestec vegetal din scoar[ mrun[it, vreascuri, hric, compost sau
combina[ii ntre acestea. Mai mult, aceste umpluturi pot con[ine materiale de adaos inerte,
care sunt menite s mbunt[easc de exemplu caracteristicile apei sau structura
substratului.
Aceste materiale sunt de regul aranjate pe straturi de umplutur, care sunt ptrunse de
curen[ii de aer uzat, ce trebuie purificat.
Substan[ele nocive din aerul evacuat sunt absorbite n filmul de ap sau la suprafa[a
substan[ei portante i sunt descompuse cu ajutorul microbiologiei aplicate.
Necesarul de spa[iu aferent unei instala[ii cu biofiltru este determinat n principiu de
cantitatea de aer evacuat ce trebuie epurat, de concentra[ia de gaze naturale i de structura
con[inutului acestuia.
n vederea func[ionrii biofiltrului este foarte important, ca umiditatea mediului portant s nu
depeasc sau s nu aib mai pu[in dect o anumit cot de ap con[inut. Pentru a evita
acest posibil dezechilibru, este obligatorie o umectare a aerului evacuat la o umiditate
relativ > 98 % obligatoriu. n plus, instala[iile cu biofiltre trebuie s aib ncorporate un
aparat de irigare suplimentar. Apa cauzat de drenaj trebuie s fie colectat i ndeprtat.
n general, trebuie pornit de la premisa c un biofiltru ndeplinete func[ia de epurare, dac
mirosul tipic gazului brut, natural, cu privire la intensitate, calitate i efectul hedonistic nu mai
este perceput, i dac gazul epurat, ce con[ine i mirosul propriu al materialului biofiltrului, nu
prezint o intensitate a mirosului relevant i acest miros nu are un efect neplcut. Gazul
curat este verificat n sensul celor aici men[ionate, prin intermediul proban[ilor, care sunt
obinui[i cu mirosul tipic al gazului brut, , crora li se ofer spre analiz acest gaz, nediluat n
intensitate n nici un fel sau crora li se ofer ocazia, prin vizitarea locului, s analizeze gazul
epurat.
Verificrile n cazul biofiltrelor deschise, de suprafe[e au dus la concluzia c distan[a la care
ajung mirosurile biofiltrelor nu depete n general 100 m, atunci cnd biofiltrele sunt puse
n func[iune n mod corespunztor i atunci cnd gazul curat nu prezint nici o urm de gaz
brut.
_________________________________________________________________________________
'/
Absorbia
Procesele de absorb[ie (vezi imaginea de mai jos) sunt utilizate la eliminarea impurit[ilor
gazoase provenite din gaze evacuate, ce nu pot fi deloc descompuse sau pot fi descompuse
biologic foarte dificil. n general, aceast procedur este utilizat doar n situa[iile n care
volumul aerului evacuat este mic, dispunnd de o concentra[ie mare.
n cazul abatoarelor de procesare a crnii, procedura de absorb[ie activa cu crbuni servete
ndeosebi la diminuarea mirosurilor din aerul evacuat la recipientele de depozitare pentru
snge, care nu poate fi folosit drept aliment. Restul de aer evacuat, de ex. de la siloz pentru
depozitarea con[inuturilor intestinelor, poate fi epurat la rndul su, prin intermediul acestei
proceduri cu crbuni activi.
La fel, aerul evacuat n ceea ce privete transportatoarele poate fi epurat prin intermediul
acestei proceduri de absorb[ie, atunci cnd nu exist o pendulare a gazelor.
Deoarece aerul evacuat din abatoare dipsune n general de o umiditate mrit, s-a dovedit a
fi eficient utilizarea de crbuni activi hidrofobi. n vederea mbunt[irii gradului de efect
este important ca aerul evacuat ce urmeaz a fi purificat s nu creeze condens pe parcursul
procesului de epurare. Nu se va realiza o nclzire a crbunilor activi deoarece aceasta ar
absorbi emisiile depuse prin aceasta.
Pentru schimbarea materialului de absorb[ie, curen[ii de aer evacuat trebuie s poat fi
nchis, pentru a evita astfel emisiile libere. Mai departe, prin izolarea acestuia este posibil
punerea n pericol a personalului.
n vederea verificrii eficacit[ii materialului de absorb[ie trebuie efectuat o msurare n
func[ie de instala[ia de absorb[ie.
Prezentare schematic a diferitelor forme de sisteme de absorb[ie active cu crbuni
Absorbia
Absorb[ia unui gaz ntr-un produs fluid este determinat de solubilitatea acestuia.
n cadrul tehnicii de epurare a gazelor evacuate este utilizat absorb[ia acelor elemente
con[inute de aerul evacuat, care sunt specifice sau care n majoritatea cazurilor nu pot fi
descompuse sau pot fi descompuse foarte greu, respectiv care pot fi descompuse biologic
ntr-un mod problematic, de ex. H2S sau NH3. Pentru a permite o func[ionare eficient i
economic, valoarea pH-ului acelui fluid este setat fie ca fiind acid sau bazic. Astfel,
aceast instala[ie ca func[iona ca o instala[ie de splare chimic.
Aparatele de absorb[ie sunt puse la dispozi[ie ntr-o gam larg de tipuri de astfel de
sisteme, diferen[iate dup structura construc[iei lor.
_________________________________________________________________________________
'5
Gas curat
Gas brut
Plan sectiune
Vedere lateral
Vedere de sus
Ca umplutur a filtrului
Este recomandat ca aparatele de absorb[ie care sunt utilizate fr aditivi pentru separarea
curat a mirosurilor s nu fie utilizate aici. n acest caz sunt avantajoase procedurile
biologice.
n cazul sistemelor de splare chimic trebuie verificate att modul de depozitare a
elementelor de ac[ionare, ct i produsele finale.
Sistemele care dispun doar de splare chimic trebuie s fie utilizate doar n cazul curen[ilor
de aer evacuat par[ial, pentru a spori eficacitatea de func[ionare i eficien[a economic.
"ombinaii ntre metode
n ultima vreme, s-au dovedit a fi foarte eficiente instala[iile care prezentau diverse combina[ii
ntre procedurile de ordin fizic, chimic i biologic.
Cu ajutorul acestor instala[ii, n func[ie de dimensionare i pozi[ionare, este posibil o
separare clar a particulelor, a elementelor nocive, si a mirosului.
Condi[ionat de combina[ia de proceduri, pot fi atinse n majoritatea cazurilor grade de
eficien[ nalte, ceea ce este posibil i prin sec[ionarea selectiv.
n functie de combina[ia de metode sunt posibile de cele mai multe ori randamente foarte
bune iar printr-o separare selectiv se pot ob[ine efecte importante..
7/6/2 Lgo&ot
n abatoare, zgomotul provine din diverse surse de emisie:
Lgo&otul )ro3enit din tr-ic
Sursele de zgomot din circula[ia dintre instala[ii joac un rol esen[ial. Pentru reducerea
zgomotului la sursele descrise trebuie aplicate diverse msuri, care pot avea efect singure
sau combinate. Se pot lua msuri de construc[ie, precum construc[ii pentru protec[ia
mpotriva zgomotului (diguri, pere[i), sau o aezare a cldirilor n aa fel nct s existe o
protec[ie mpotriva zgomotului. Punctele de acces al terenului abatorului (drum acces, intrare
i ieire) ar trebui construite la mare distan[ fa[ de zonele protejate. Prin msuri
organizatorice, (de ex. reglementarea programului) se poate ob[ine deasemenea o reducere
a zgomotului.
Instl"ii de erisire #i r(cire! 3entiltore
La instala[iile de aerisire i rcire, precum i la ventilatoare, sunetele generate se transmit
prin aer, la mare deprtare.
Ca msur de reducere a zgomotului se poate reduce nivelul de zgomot din instala[iile de
aerisire, prin izolare fonic, msuri de izolare i amortizare a sunetului. Se utilizeaz n mare
msur amortizoarele de sunet prin absorb[ie. n continuare, poate avea loc o ncapsulare a
surselor de zgomot. Racordurile ventilatoarelor la canale ar trebui fcute prin elemente de
legtur elastice, pentru evitarea transmiterii sunetului prin corpuri.
*l(dirile destinte 0tori+(rii
Sursele de zgomot provin de la utilaje, n interiorul cldirilor. n afar de asta, dirijarea
porcilor spre boxele de anesteziere contribuie n mod semnificativ la zgomot.
Ca msur de reducere a zgomotului se aplic izolarea fonic a cldirilor. Zgomotul generat
la dirijarea porcilor poate fi diminuat semnificativ prin dirijarea porcilor n grup. n plus, dirijare
porcilor n grup nseamn mai pu[in stres pentru acetia.
Este astfel important, ca nicio activitate s nu se desfoare cu uile sau ferestrele cldirii
deschise, i ca nicio activitate s nu se desfoare n exterior.
Lgo&otul )ro3enit de l instl"iile de r(cire )entru c&ione
Sursele principale de zgomot de la instala[iile de rcire sunt garniturile motoarelor i
ventilatorul. Conform cunotin[elor actuale, utilajele pentru frig cu motor pe motorin pot fi
_________________________________________________________________________________
''
folosite doar limitat, datorit emisiilor mari de zgomot. Motoarele electrice reduc zgomotul.
Trebuie avut n vedere utilizarea acestora, mai ales dac este necesar func[ionarea pe
timp de noapte.
7/6/A ') re+idul(
Majoritatea abatoarelor i deverseaz apa evacuat n sta[ia de epurare oreneasc sau o
epureaz mpreun cu apa uzat oreneasc.
Premisele pentru o func[ionare fr probleme a tratrii apei evacuate sunt:
Omogenizarea ncrcturilor i a cantit[ilor
O pre-epurare suficient (substan[e solide)
Evitarea valorilor pH prea mari sau prea mici
Evitarea varia[iilor de temperatur
Utilizarea substan[elor de dezinfec[ie i cur[are biodegradabile
Apa evacuat din abatoare trebuie deversat ori n sta[ia de epurare oreneasc ori n
sta[ia de epurare proprie. n ambele cazuri, n afar de epuizarea msurilor de protec[ie
interne, trebuie efectuat intern i o pre-tratare a apei evacuate din produc[ie. La unit[ile
care deverseaz indirect, tipul i cantitatea pre-tratrii se orienteaz dup cerin[ele
operatorului sta[iei de epurare oreneasc. De obicei, acestea prevd, c o poluare intens
n anumite perioade i poluarea cu mirosuri, precum i o influen[ negativ asupra sta[iei de
epurare publice, trebuie evitate. O pre-tratare a apei evacuate este recomandabil i n cazul
deversrii indirecte, pentru c astfel, costurile totale pentru eliminare pot fi reduse. Avnd n
vedere creterea cheltuielilor, att pentru epurarea apei ct i pentru eliminarea resturilor
solide, o optimizare a ntregului concept de eliminare a deeurilor devine tot mai important.
Apa evacuat se compune din urmtoarele fluxuri:
Apa evacuat din abator: apa pentru cur[enie i apa evacuat provenit din activit[ile cu
consum de ap mare
Apa provenit din instala[iile sanitare, precum i apa de la instala[iile de rcire i apa de
ploaie
7/6/A/8 *ntitte de ) re+idul(
Din punct de vedere al procesului, precum i din punct de vedere igienic, apa joac un rol
foarte important n procesul de abatorizare i de tratare a crnii. Aproape tot procesul de
produc[ie, ncepnd de la locul de livrare al animalelor pn la spa[iile de depozitare i
camerele frigorifice, este legat de generarea de ap evacuat. Din cauza procesului, deseori
fluxul de ap evacuat este discontinuu, de ex. la golirea cazanelor de oprire sau a altor
recipiente de mari dimensiuni. O poluare special a apei evacuate provine din utilizarea
substan[elor de cur[are i dezinfec[ie. n afar de asta, se adaug apa murdar din incinta
abatorului (apa din curte, apa cu care sunt splate vehiculele) precum i apa evacuat din
departamentul social-sanitar (grupuri sanitare, cantin) i eventual din sec[ia pentru
prelucrarea produselor animale secundare. Se mai adaug apa de rcire nepoluat precum
i procesele de tratare a apei din abator.
n procesul de tiere, urmtoarele activit[i s-au dovedit a genera o mare cantitate de ap
evacuat:
- descrcarea, introducerea n grajduri i cur[area animalelor
- njunghierea animalelor
_________________________________________________________________________________
':
- jupuirea, oprirea, depilarea respectiv deplumarea animalelor, detaarea i cur[area
intestinelor, mai ales eviscerarea, cur[area i prelucrarea intestinelor i a stomacelor
(detaarea grsimii, etc.)
- transportare plin plutire a mruntaielor de psri
- despicarea corpurilor animale precum i tierea capetelor, a gturilor, picioarelor i a
altor pr[i corporale
- cltirea corpurilor i a diferitelor pr[i
- rcirea i depozitarea animalelor
- cur[area i dezinfectarea halelor, a utilajelor, grajdurilor, a vehiculelor respectiv a
recipientelor pentru transportarea psrilor
- igien personal, tronsoane de igiena
Urmtoarea imagine indic apa evacuat dintr-un abator pentru porcine i vite mari, precum
i apa evacuat dintr-un abator de psri.
_________________________________________________________________________________
'6
_________________________________________________________________________________
'.
A*! *ot!bi$2
*re$u!re !b!tori4!re
tr!ns*ort recu*er!re
S!nit!r !ni)!$= st!u$ &!$e *re$ucr!re! *roduse !*2 r2cire c2$dur2
s*2$!re !te*t!re !b!tori4!re intestine secund!re recircu$!re
e&icu$e c2$dur2
Con"inut intestin!$
c!*tur!re, n2)o$ cu #r2si)e
c!*tur!re ri#o$2 sBn#e n2)o$
n2)o$= et$ se*!r!tor sBn#e
se*!r!tor #r2si)e
co)bustibi$ !ternut
sub*roduse
sit2
Apa evacuat dintr-un abator de bovine respectiv porcine
Deeuri diverse, solide sau lichide, precum i concentrate (snge, limf) duc, n func[ie de
tipul abatorului i de eficien[a msurilor de precau[ie interne, la o poluare mai mare sau mai
mic a apei utilizate n procesul de produc[ie.
Sngele, avnd o mare concentra[ie de BOD5, de ca. 160 g/l, este una dintre componentele
poluante principale. Chiar dac sngele este colectat, la tierea unui porc rezult 0,5 litri, la
tierea unei vite 2,0 litri snge pe animal. n abatoarele modern echipate, canitatea de snge
rest poate fi redus la 5 pn la 10 % din cantitatea total.
Dac are loc o njunghiere n pozi[ia culcat, atunci se poate calcula o concentra[ie de poluare
mai mare cu ca. 500 pn la 800 mg/l n apa evacuat. Alt surs de poluare pentru apa
evacuat este sec[ia de prelucrate a intestinelor. Con[inutul intestinal i stomacal ajunge de
regul n apa evacuat. n abatoarele modernizate acestea se capteaz separat.
Ca resturi solide sunt de men[ionat aternutul i gunoiul, cu o cantitate de 1,5 kg/unitate
abatorizat, n plus i dejec[ii i urin, care reprezint ca. 3,9 pn la 7,0 kg/zi per porc i ca.
15 pn la 60 kg/zi per vit. Aceste substan[e se gsesc att n aternut i gunoi, precum i
n apa de splare, care rezult din splatul vehiculelor. Timpul de ateptare n abatoare este
de ca. 1 pn la 3 ore.
Apa evacuat din produc[ie, poluat cu substan[e organice solide sau dizolvate, se
caracterizeaz mai ales prin grsimi precum proteinele i produsele de descompunere ale
acestora, precum acizii volatili i al[i compui organici pe baz de azot. Carbohidra[ii
(glucoza, celuloza), precum i multe alte componente din snge, limf, intestin, stomac, sunt
prezente n apa evacuat n form dizolvat.
Caracterizat prin temperaturi ridicate, apa evacuat are o puternic nclina[ie spre
descompunere, constituind un sol foarte bun pentru germeni. n general, apa evacuat din
abator con[ine i virui, din punct de vedere igienic aceasta trebuie clasificat ca periculoas.
Si animale sntoase din punct de vedere clinic, pot fi latent infectate i gzdui adesea
germeni patogeni precum bacteria generatoare de tuberculoz, antrax, bacterii anaerobe,
salmonela precum i alte tipuri de virui. Adesea animalele gzduiesc i parazi[i n stadii
diferite de dezvoltare. Odat cu splarea con[inutului intestinelor, viermii i larvele ajung n
apa evacuat.
7/6/A/2 *rcteristicile )ei re+idule
n abatoare diferit structurate, n care se are n vedere re[inerea sngelui precum i a
con[inutului intestinal, apa evacuat din abatoare indic valori de BOD5 ntre 1.000 i 4.000
mg/l, precum i valori COD de 1.000 pn la 6.000 mg/l. Pentru apa evacuat din industria
prelucrrii crnii se aproximeaz concentra[ii mai sczute, i anume cu valori BOD5 ntre 500
i 2.500 mg/l precum i valori COD de 800 pn la 3.000 mg/l.
Apa evacuat din abatoare se caracterizeaz n general prin
Poluare organic ridicat(COD/N)
Oscila[ii puternice (cantitate i ncrctur)
Con[inut mare de grsime
Substan[e solide n apa evacuat
Con[inut de clorur ridicat
Utilizarea substan[elor de dezinfec[ie i cur[are (AOX, tenside)
Cantit[ile de apa evacuat i de ncrctur poluant per unitate abatorizat difer de la
abator la abator, n diverse domenii. Dac sngele, con[inutul intestinal, stomacal i alte
subproduse sunt colectate cu grij, rezult diferen[e semnificativ la valorile indicate ale apei
evacuate.
Cantitatea apei evacuate specifice se stabilete n continuare prin tipul i cantitatea
produselor secundare, produse n abatoare (de ex. prelucrarea intestinelor). Dar i premisele
tehnologice ale operatorului influen[eaz cantitatea de ap evacuat. ntroducerea unor noi
_________________________________________________________________________________
:9
procese de prelucrare poate duce la modificarea cantit[ii de ap evacuat specific. Dac
oprirea porcilor este nlocuit de un tunel de oprire cu condens, atunci consumul de ap
se reduce. Si diferitele capacit[i de tiere ale abatoarelor joac aici un rol important. La un
numr mic de animale, rezult o propor[ie destul de mare de ap pentru cur[are.
Apa rezidual con[ine att grsimi ct i proteine. Mai ales grsimile contribuie la poluare
apei reziduale. Apa evacuat poate avea un con[inut ridicat de sruri, prin srarea pieilor i
prepararea intestinelor. Concentra[ia de substan[e nutritive n apa evacuat a abatoarelor
este, n func[ie de msurile luate n abator, ntre 200 mg/ i 400 mg/ azot, total, i 30 mg/
si 70 mg/ fosfor, total.
Urmtorul tabel indic cantit[ile de ap evacuat specifice i ncrctura poluant, care
trebuie luate n calcul la o respectare atent a msurilor de precau[ie obinuite dintr-un
abator (mai ales n cea ce privete re[inerea sngelui, a con[inutului stomacal i intestinal i
a grsimilor), pentru fiecare domeniu de produc[ie cunoscut n industria prelucrrii crnii.
C!ntit!te! de !*! e!cu!t2 s*eci<ic2 1i c!ntit!te de *o$u!nt $! !b!to!re ?*o$u!nt n !*2
e!cu!t2 5n r!*ort cu !*! e!cu!t2 <2r2 sedi)ente@
7/6/A/2/8 9e3ersre indirect(
Abatoarele sunt considerate unit[i care genereaz o cantitate mare de ap evacuat, pentru
care pot exista prevederi legale pentru apa deversat n sta[iile de epurare oreneti.
ndica[iile pentru deversarea apei evacuate din unit[ile comerciale i industriale ntr-o sta[ie
pentru apa evacuat public, stabilesc valori pentru anumi[i paramentrii, care, dac sunt
respecta[i, nu exist nici influen[ negativ asupra func[ionrii sta[iei de epurare oreneti,
sau a persoanelor angajate (temperaturi de deversare crescute, valori limit pentru pH,
propor[ia de uleiuri i grsimi).
n general pre-tratarea se deosebete dup procedeul principal de cur[are, i se clasific n:
procedeu mecanic, mecanic-chimic i biologic. Pentru toate instala[iile de pre-tratare sau
tratare complet este n principiu valabil, n msura n care este posibil, deversarea separat
a apei evacuate provenite din sistemul sanitar, naintea sistemului de tratare.
Se recomand, ca la deversarea n canalizare s se evite prezen[a n ap a unor substan[e
solide precum snge, grsimi, dejec[ii lichide, pentru a evita nfundarea canalizrii.
Apa provenit din sistemul de rcire trebuie deversat separat de celelalte ape reziduale.
Pre-tratare *i pre-epurare mecanic#
Se iau urmtoarele msuri pentru pre-tratarea apei evacuate:
- Re[inerea substan[elor solide cu ajutorul sitelor fixe i a sitelor rotative,
_________________________________________________________________________________
:1
.nit("i de re-erin"( *ntitte de )(
)olut( s)eci-ic(
nc(rc(tur( )olunt( s)eci-ic(
n /unitate de
referin[
BO97
n g/unitate de
referin[
*O9
n g/unitate de
referin[
Abatorizarea unei vite 5001000 10003500 14005000
Abatorizarea unui porc 100300 200350 300600
Abatorizare psri
(la 1 kg greutate abatorizat)
510 630 1040
Abatorizare curci
(la 1 kg greutate abatorizat)
47 624 832
Abatorizare ra[e
(la 1 kg greutate abatorizat)
58 520 630
- Sit fin, centrifug mare i filtre mari,
- Re[inerea grsimilor cu ajutorul separatoarelor de grsimi, a centrifugilor i a
instala[iilor pentru flota[ie
- Utilizarea calcarului,
- Montarea bazinelor aerisite pentru amestecare i compensare.
Conform Regulamentului (CE) Nr. 808/2003 privind unit[ile de prelucrare pentru materiale
de categoria 1, i alte ntreprinderi n care se ndeprteaz material de risc specificat,
abatoarele i unit[ile de prelucrare a materialelor de categoria 2 trebuie s efactueze un
proces de pre-tratare pentru re[inerea i colectarea materialelor de provenien[ animal, ca
prim etap de tratare a apei evacuate. nstala[iile pentru pre-tratare sunt compuse din
deschideri de proces cu cte cu o deschidere de cel mult 6 mm, pe por[iunea de final a
procesului sau a sistemelor echivalente, care asigur ca corpurile solide din apa evacuat,
care trec prin aceast instala[ie, s nu fie mai mari de 6 mm.
Con[inutul separatorului de grsimi poate fi utilizate de ex. de ctre unit[i de reciclare
autorizate sau n instala[ii de biogaz, dup igienizare.
n cazul n care este necesar compensare pentru polurile de vrf prin cantitate,
concentra[ie de poluan[i, temperatur i valoare pH, bazinele de amestecare i de
compensare fr aerisire constituie o posibilitate de pre-tratare a apei evacuate. Volumul
bazinelor trebuie ajustat zilnic i potrivit la cantitatea de ap evacuat zilnic. O golire
regulat, complet, mpiedic depunerea de nmol i probleme eventuale legate de mirosuri
(anaerob), precum i formarea de nitrit.
Pre-tratare mecanico-c2imic i pre-epurarea
Aici sunt incluse acele proceduri care se bazeaz pe reac[ii chimico-fizice i care trateaz
preliminar sau cur[ par[ial apele uzate fr a apela la procese biologice. Neutralizarea
trebuie executat n acest caz ca fiind cea mai important procedur. Pe baza rezervoarelor
de amestecare i de echilibrare poate fi cauzat o auto-neutralizare (n zona pH-ului ce
trebuie introdus). Cu toate c ar trebui mai degrab s se ia distan[ prin adugarea de acizi
anorganici sau de leie (HCL, H2SO4, HNO3,), nu se poate renun[a integral la efectele pe
care acestea le produc n anumite circumstan[e (n caz de defec[iune). Dac valoarea pH-
ului rmne tot n stadiul alcalin, se poate recurge la dozarea dioxidului de carbon. Cel mai
eficient se poate realiza aceasta prin gaze fumigene care con[in CO2 (gaze de evacuare ale
procesului de produc[ie a cldurii). Din cauza gradului mic de dizolvare a CO2, apa uzat din
re[eaua de canalizare nu poate fi supra-acidulat; srurile care rezult din aceasta sunt mai
tolerabile de ctre mediul nconjurtor dect ionii de SO4
--
respectiv ionii de Cl
-
, iar aplicarea
gazului fumigen care con[ine CO2 drept mijloc de neutralizare diminueaz pe deasupra
emisia de CO2 n atmosfer. Ca efect negative men[ionm costurile de investi[ie ridicate i
disponibilitatea gazelor fumigene (perioadele de func[ionare a instala[iilor de cazane). Din
motivele mai sus men[ionate, trebuie clarificate aspectele economice legate de o astfel de
msur, i anume, neaprat preliminar instalrii.
Flota[ia, ndeosebi flota[ia de destindere prezint un sistem de tratare a apei uzate cu scopul
de a diminua ncrctura poluant. Separarea dintre materialele dizolvate ntr-o substan[
fluid se realizeaz mpotriva sedimentrii printr-un sistem de activare prin intermediul
bulelor de aer lipite de acest element mic. Pr[ile materialelor cu structur solid trebuie s
prezinte un comportament hidrofob care s constituie premisa cea mai important, ceea ce
se realizeaz printr-un mijloc suplimentar potrivit pentru aceasta. Flota[ia este utilizat att n
cazul cur[rii apei ct i n cazul reciclrii materialelor refolosibile (aici este vorba de
elemente de grsimi). Din motive de igien, flotatul trebuie fie s fie ars, fie poate s fie
anexat la instala[ia de biogaz dup efectuarea unui proces de igienizare.
_________________________________________________________________________________
:%
Pre-tratarea i pre-epurarea biologic
n cazul cur[rii biologice par[iale sau complete a procedurii de reactivare mecanic sau
fizico-chimic a apei uzate existente, este posibil n prezent ndeosebi procedura aerob cu
n#mol activ. O alt posibilitate existent const n utilizarea de proceduri cu privire la grsimi
(de ex. picurtori, procedura cu biofiltru). Aplicarea procedurii anaerobe este posibil, n caz
particular, dar n func[ie de aspectele eficien[ei economice. Problema tratrii i a nlturrii
nmolului existent trebuie luat neaprat n calcul n cazul procedurilor biologice.
Metod cu n(&ol cti3 @
La dimensionarea instala[iilor aerobe care dispun de un singura treapta, n vederea cur[rii
par[iale a apei uzate la sacrificarea animalelor, ncrctura cu nmol de tipul BOD5 trebuie s
aiba la baz 0,15 kg/kg d. nstala[iile cu nmol activ utilizate cu scopul de a pre-trata
biologic apa uzat la sacrificarea animalelor exist doar n rare cazuri, fiind utilizate n baza
unor dispozi[ii specifice.
Metod )icur(torului@
Nu sunt recomanda[i picurtorii cu umplutur de zgur. Exist modalit[i interesante pe care
n schimb le ofer utilizarea de picurtori care au n structura lor elemente de umplutur din
mase plastice compacte sau mase plastice care atrn. Pentru a evita efectele nocive
asupra mediului nconjurtor se recomand alegerea construc[iei nchise pentru picurtorii
din mase plastice care func[ioneaz individual (conectate la un sistem de aerisire sintetic).
nstala[iile pot suporta o ncrctur de poluant relativ mare (BR,BOD5 = 2,0 pn la 3,0 kg/m
3

d; qA < 1,4), atingnd astfel, prin economisirea de energie i printr-o func[ionare sigur,
respectnd condi[iile, o cur[are par[ial biologic avansat. Nmolul care provine din
picurtor dac acest lucru este necesar este separat cu ajutorul utilajelor de separare.
Trtre nero0( )ei re+idule@
O posibilitate promi[toare este luare n considerare a utilizrii unei proceduri anaerobe mai
mici. Pentru desfurarea metodei tratrii preliminare anaerobe a apei evacuate sunt
discutate la momentul actual reactoarele de curen[i ascenden[i, reactoarele de flota[ie
(CSTR), precum i instala[ii active anaerobe cu o treapt sau cu dou trepte.
7/6/A/2/2 9e3ersre direct( <$t"ii de e)urre interne=
n cazul deversrii directe, mai exact n cazul epurrii complete a apei evacuate de pe urma
func[ionrii instala[iilor, pn la stadiul calit[ii apelor curgtoare, trebuie respectat legisla[ia
n vigoare.
De obicei, apa de produc[ie evacuat de pe urma utilizrii acesteia la procesul de sacrificare
a animalelor este direc[ionat ctre sistemele comunale de epurare a apei, fiind introdus
spre a fi prelucrat n sta[ii centrale de epurare a apei pe cale mecanico-biologic. Deoarece
materialele con[inute de aceast ap uzat pot fi uor degradabile biologic, aceasta nu
cauzeaz probleme n a fi epurat mpreun cu apa evacuat de ctre sistemele menajere.
Trebuie luate n considerare, pe lng elementele ce polueaz con[inutul apei evacuate cu
substan[e organice din sistemele menajere (grsimi i elemente proteice), i con[inuturile
mijloacelor de cur[are i dezinfectare, mpreun cu temperaturile par[ial nalte i factorii
poluan[i.
Procedura de tratare aerob s-a dovedit a fi extrem de eficient n cazul ntreprinderilor cu
inserare direct, ce corespunde BAT. Pe lng variantele de reactivare corespunztoare (ce
dispun de un nivel sau de dou nivele), sunt ac[ionate i instala[iile cu mai multe nivele care
_________________________________________________________________________________
:-
se afl conectate la un sistem de picurtori. n plus fa[ de toate aceste sisteme enumerate
aici, mai exist i iazuri de epurare a apei evacuate, de mare dimensiuni, aerisite.
n cazul n care sunt ac[ionate proceduri anaerobe, att avantajele ct i dezavantajele
acestei tehnici de procedur pot fi evaluate dup cum urmeaz:
A!anta+e: %rocedeul anaerob:
- nstala[iile anaerobe cu ncrctur mare pot fi puse n func[iune drept instala[ii
aerobe. Reziduurile de grsimi, con[inuturile rumenului, a stomacului, precum i urina
de provenien[ animal pot fi tratate i acestea, astfel scznd printre altele costurile
aferente transportului i nlturrii reziduurilor.
- Reziduurile de nmol n cazul metodei anaerobe se prezint ntr-o cantitate relevant
mai mic, la fel ca i factorii olfactivi disturban[i, prin intermediul sistemelor nchise.
- Biogazul rezultat de pe urma procedurii anaerobe poate acoperi n mare parte
necesarul de energie al abatorului.
- n cazul n care se utilizeaz o desfurare a procesului de tipul termofil (50 pn la
60 C), rezult o grada[ie a organismelor patogene (durata de repaus minim; 8 pn
la 12 ore).
)eza!anta+e: Metoda anaerob:
- Nitrificarea este exclus, nitratul exist sub form de nitrat mineralizat, n form de
amoniac cu concentra[ii de la 50 pn la 1.400 mg NH4/l pe parcursul func[ionrii
instala[iei.
- Comportamentul sistemului de deshidratare a nmolului poate deveni dezavantajos
n cazul gazrii ulterioare.
- n cazul n care se utilizeaz o desfurare a procesului de tipul termofil se
calculeaz cu nite caracteristici de canalizare mai slabe calitativ i cu concentra[ii de
amoniac mai mari pe parcursul func[ionrii instala[iei, n compara[ie cu procedura de
tip mezofil.
7/6/A/A Procedee de e)urre )ei e3cute
Procedee 0iologice de )ro)or"ii reduse
n cazul cur[rii biologice complete a apei evacuate din ntreprinderile apar[intoare
industriei crnii se utilizeaz ndeosebi procedura de reactivare. n compara[ie cu aceast
procedur exist procedura cu picurtori, creia i se d importan[ doar la nivelul 1 sau la
etapa de cur[are preliminar a unei sta[ii de epurare comunale.
%icurtori *i contactori biologici rotati!i
n cazul picurtorilor i a contactorilor biologici rotativi trebuie s fie activate n principiu
nivele de procedur mecanice performante. Nu sunt recomanda[i picurtorii cu umplutur
deoarece exist riscul ca aceti picurtori s se nfunde. La activarea ca nivel 1. trebuie s
fie folosite ca material de umplutur ine atrnate, elemente de umplutur aezate
(pachete") sau corpuri de umplutur turnate (de ex. rozete) din mase plastice. Picurtorii din
mase plastice trebuie s fie executa[i n principiu n structuri de construc[ie nchise, care
dispun de aerisire printr-o procedur de transfer de aer, unde aerul evacuat trebuie
dezodorizat prin intermediul filtrelor de compost sau a unor filtre asemntoare.
Ca valori de msurare pot fi recomandate urmtoarele:
ncrctura spa[iului prin poluan[i: BR = 2 pn la 3 kg BOD5/m
3
d
Stratul de suprafa[: qA > 1,4 m
3
/m
2
h
Avantajele procedurii constau n costurile de energie sczute (de la 0,1 pn la 0,2 kWh/kg
BOD5), lipsa problemelor cauzate de existen[a nmolului umflat i a posibilit[ii de a cerne
nmolul prin maini de cernut speciale, n func[ie de caz.
_________________________________________________________________________________
:/
Contactorii biologici reactivi sau alte corpuri de scufundare rotative asemntoare s-au situat
la evaluare n ierarhia cascadei la sisteme cu 4 pn la 5 nivele de cascad, unde ultima
cascad este, dup caz, menit s fie acoperit prin denitrifiere i s fie utilizat fr aport
de aer.
La procesul de epurare ulterior, nmolul ndeprtat trebuie extras n mod permanent, cci
altfel exist riscul ca acesta s ac[ioneze.
Instala.ii cu nmol acti!
n ceea ce privete cur[area complet biologic a apei evacuate de pe urma folosirii
acesteia la activit[ile abatoarelor, n prezent este utilizat mai ales procedura activa aerob.
Astfel nu se aplic doar metoda activ conven[ional, ci i metoda cu ncrctur mare,
procedura cu ncrctur mic i procedura cu stabilizare simultan.
Acti!area cu o singura treapta:
n cazul metodei cu nmol activ cu un singur nivel folosit pentru tratarea apei evacuate n
industria crnii, doar ncrcri mici in nmol sunt potrivite pentru aceasta.
Cerin[ele cu privire la inserarea n ap sunt respectate cu destul siguran[, n condi[iile n
care ncrcturile cu nmol de tipul BOD5 nu depesc nivelul de 0,05 kg/kg d. La acest
nivel este de ateptat o nitrificare ulterioar, fapt pentru care instala[iile trebuie s aib
ncorporate un sistem de denitrificare corespunztor.
Pentru treptele cu nmol activ din sta[iile de epurare ale ntreprinderilor se aleg de obicei
bazine de amestec sau bazine mixte. n cazul bazinelor de rota[ie se fac remarcate pn n
prezent gropile de reactivare. Pe lng acestea exist exemple pentru utilizarea de gropi
rotunde n bazinul de epurare ulterioar central, i anume fie cu aerisire rotativ, fie cu
aerisire cu bule de aer.
Pentru a economisi energie, este avantajos ca aerisirea i rota[ia s fie separate din punct
de vedere func[ional. Deoarece exist perioade de repaus mai lungi sau mai scurte pe
perioada sfriturilor de sptmn i a perioadelor de concedii, este recomandabil ca n
principiu s existe un sistem de aerisire intermitent pentru aceste perioade.
Nmolul activ poate deveni temporar relativ uor. De aceea se recomand dimensionarea
bazinelor de epurare ulterioar pentru un index al nmolului SV = 150 ml/g conform
reglementrilor ATV. Deoarece este de ateptat ca nmolul s ac[ioneze (de ex. prin
procese de denitrificare), trebuie luat n calcul montarea unor instala[ii de eliminare a
nmolului plutitor, ce sunt mai performante dect instala[iile comunale.
nstala[iile cu nmol activ cu un nivel structurate n form de cascad respectiv cu un sistem
cu picuri dispun la aceeai ncrctur de un grad al eficacit[ii mai bun i mai stabil i de un
risc mai mic n ceea ce privete formarea de nmol umflat, n compara[ie cu bazinele mixte
integral.
S-a dovedit faptul c se poate atinge o mbunt[ire a indexului nmolului prin pre-ac[ionarea
a unui reactor anoxic performant sau, cum au artat experimente tehnice de mare anvergur
n industria alimentar, prin pre-ac[ionarea unui selector aerob.
Instala.ia cu nmol acti! n dou trepte:
Primul nivel trebuie s se situeze relativ sus ca grad de ncrctur (BTS = 1,0 kg CBO5/kg TS
d) sau, i mai bine, foarte sus (BTS = 2 bis 10 kg CBO5/kg TS d), deoarece n caz contrar
exist pericolul, ca la al doilea nivel de ncrctur s se ajung la o sub-ncrcare i implicit
la probleme de func[ionare a instala[iei (ndeosebi prin scderea calitativ a
comportamentului de decantare i prin diminuarea activit[ii nmolului activ).
nstala[iile cu nmol activ cu dou nivele au fost introduse cu scopul de epurare a apei n
cazul abatoarelor doar la nivel individual. Aceste instala[ii sunt relativ preten[ioase n ceea
ce privete mentenan[a, astfel nefiind recomandate ntreprinderilor mici. Mai mult dect att,
_________________________________________________________________________________
:5
din cauza nitrificrii necesare, este obligatorie i denitrificarea din motive de stabilitate a
func[ionrii, aceasta putnd ac[iona mai bine prin instala[iile cu un singur nivel.
Proceduri 0iologice de su)r-[ &re
n cazul epurrii apei evacuate n industria crnii, iazurile aerisite de cur[are complet
trebuie utilizate doar n cazuri speciale, deoarece aceste iazuri nu respect condi[iile de
deversare n ceea ce privete deversarea n emisar. azurile de sedimentare i alte tipuri de
iazuri fr aerisire tind s deranjeze olfactiv i prezint un randament sczut n special pe
perioada iernii.
azurile aerisite se vor dimensiona dup cum urmeaz:
ncrctura suprafe[ei BA = de la 10 pn la 15 g BOD5/m
2
d.
azurile de protejare plantate i-au dovedit eficacitatea doar n etapa de cur[are ulterioar.
Pentru aerisirea n instala[iile SBR (reactor secven[ial), sunt disponibile mai multe tipuri de
sisteme de aerisire sub presiune i de suprafa[.
Proceduri nero0e
n ceea ce privete tratarea anaerob a apei evacuate n industria crnii, s-au dovedit a fi
eficiente urmtoarele:
- Procedura de contact (procedur de reactivare anaerob cu direc[ionarea nmolului)
- Rezervoarele de fermentare cu amestec integral fr recircularea nmolului (CSTR)
- Filtrele anaerobe
- Sistemele UASB
- Reactorul cu alimentare periodica cu nmol
nstala[iile anaerobe de mari dimensiuni pentru industria tehnic, utilizate la epurarea apei
evacuate n industria crnii dispun de o procedur mecanic de ndeprtare a materiei solide
(de la site rotative pn la flota[ii cu bazine de decantare, dup caz).
n cazul n care func[ioneaz metodele prin contact, reactoarele de tipul UASB i filtrele
anaerobe fr ncrcturi poluante critice, sunt posibile eliminri de tipul COD de pn la 90
% i scaderi de tipul BOD5 de pn la 96 %. Pe parcurs s-au depistat cu instala[iile CSTR
rate de descompunere sczute n care au fost tratate n special ape uzate foarte concentrate
i deeuri.
n cazul apei evacuate cu valori pentru BOD5 de la 600 pn la 24.000 mg/l, se potrivesc
procedura de tipul UASB i procedura prin contact, precum i filtrele anaerobe.
Procedurile de tipul UASB sunt mai avantajoase din cauza duratei de pstrare hidraulice
posibile la concentra[ii la BOD5 de pn la aproximativ 10.000 mg/l i la concentra[ii ale
substan[elor solide ale apei evacuate, n timp ce procedura prin contact este de preferat n
cazul concentra[iilor de BOD5 mai mari de 6.000 mg/l i la apa evacuat care prezint
substan[e solide. Filtrele anaerobe sunt recomandate n cazul concentra[iilor apei evacuate
de tipul BOD5 de la 1.500 pn la 5.000 mg/l an.
Post-epurare
Nmolul activ poate fi relativ uor pe perioade determintate, n func[ie de metoda biologic
de cur[are la care s-a apelat. De aceea se recomand luarea n considerare la
dimensionarea bazinului de post-epurare a unui index al nmolului SV = 150 ml/g. La
mbunt[irea indexului nmolului s-a dovedit eficient pre-activarea bazinelor de contact cu
10-20 kg de BOD5 per m
3
i per zi. Prin intermediul acestor bazine se atinge i eliminarea
fosforului pe cale biologic.
_________________________________________________________________________________
:'
7/6/A/B *ur("re #i de+in-ectre
Epurarea pierdut
Solu[iile de cur[are folosite se utilizeaz doar o singur dat cu scopul cur[rii. La final,
solu[ia de cur[are, acum murdar, este direc[ionat prin sistemul aferent apei evacuate.
Efortul din punct de vedere tehnic pe care l depun aceste sisteme este relativ mic, fapt
pentru care acest sistem este utilizat des n cazul instala[iilor de mici dimensiuni sau n cazul
acelor instala[ii care sunt folosite rar. n orice caz exist la abatoare i instala[ii suplimentare,
care trebuie cur[ate prin pierdere pentru a fi eficiente, cci murdria din instala[iile ce
urmeaz a fi cur[ate este att de mare, nct este exclus o refolosire a solu[iilor de
cur[are respectiv ar periclita efectul de cur[are al altor instala[ii.
9e)o+itre c5i&iclelor
Depozitarea solu[iilor de cur[are i dezinfectare necesit o aten[ie special n abatoare.
Toate substan[ele i combina[iile de substan[e utilizate trebuie verificate spre a fi conforme,
n baza specifica[iilor de securitate ale U.E. i a indica[iilor productorului acestora, aa nct
s se stabileasc dac este vorba de o substan[ nociv. Aceste substan[e trebuie
nregistrate n ndexul Substan[elor Nocive, valabil pentru toat ntreprinderea (Cadastrul
Substan[elor Nocive). Acest index al substan[elor nocive trebuie s con[in cel pu[in
urmtoarele indica[ii conforme (dup caz, prezentarea legisla[iei romneti, respectiv a
Ordonan[ei privind substan[ele nocive):
Denumirea substan[ei periculoase
Clasificarea substan[ei periculoase
Cantitatea substan[elor periculoase n companie
Zone de lucru, n care se lucreaz cu substan[e periculoase.
Acest index al materialelor duntoare trebuie completat n cazul modificrilor relevante i
trebuie verificat cel pu[in o dat pe an.
7/6/A/B/8 *ur("re e1terior( uto3e5iculelor
Locuri de splat
n cazul abatoarelor, cerin[ele cu privire la igien sunt ridicate, aa nct pn i la mainile
care transport animalele trebuie respectat obligativitatea pstrrii unui grad de cur[enie
nalt. Din acest motiv, pe lng cur[area interioar a acestor maini de transport i
cur[area exterioar, fcut la intervale regulate. Deoarece aceste vehicule trebuie s
mearg pe multe drumuri de [ar, are loc o murdrire profund mai ales n cazul vremii
ploioase. La ndeprtarea impurit[ilor se cur[ implicit i urme de grsimi i uleiuri. Pentru
ca acestea s nu fie introduse n apa uzat, sunt necesare locuri de splare a vehiculelor
separate. Aceste zone trebuie prevzute cu un sistem care s colecteze apa uzat.
Colectarea apei uzate urmeaz apoi un proces de tratare prin intermediul precipitatorilor,
nainte ca apa s se scurg n re[eaua general a apei evacuate.
_________________________________________________________________________________
::
nstala[ii de splare a autovehiculelor
n cazul unei ntreprinderi care dispune de un parc auto mare i care implicit prezint un
numr mare de cur[ri ale vehiculelor, este eficient instalarea unui sistem de splare a
vehiculelor automat. Avantajul acestor instala[ii const n utilizarea specific i astfel
economic a apei pentru cur[are. Aceste sisteme de splare au o structur asemntoare
cu cea cunoscut n cazul instala[iilor de splare a vehiculelor mici, doar c dimensiunile se
potrivesc vehiculelor mari care fac obiectul acestor instala[ii.
Instl"ii de se)rre
Curen[ii de ap evacuat care provin din cur[area exterioar a mainilor i cei care provin
din locurile n care se afl rezervoarele trebuie constituite separat, fiind introduse sisteme de
separare n acest sens. Primul nivel de separare const n colectarea nmolului, proces prin
care nisipul colectat este separat i eliminat prin sedimentare. Aceast colectare a nmolului
nu ar trebui s fie proiectat cu dimensiuni prea mici, deoarece marfa transportat de
camioane este variat. Dup acest nivel urmeaz separarea hidrocarburii con[inute n ap
printr-un sistem de separare uoar. Ce tip trebuie utilizat depinde de practica de cur[are
respctiv i de valorile specifice ce trebuie atinse. Detaliile aferente acesteia sunt
reglementate (trebuie s fie reglementate ntr-o ordonan[ romneasc). La dimensiuni de
construc[ie mai mici n ceea ce privete instala[ia de colectare a nmolului i sistemul de
separare, este posibil un tip de construc[ie integrat. Drept corp de construc[ie final trebuie
prevzut un bazin de colectare de probe n vederea controlului func[ionalit[ii. nstala[ia de
colectare a nmolului i sistemul de separare trebuie cur[ate la intervale regulate, resturile
colectate de pe urma acestei cur[ri fiind obligatoriu ndeprtate.
Prezentarea aceasta arat schematic structura unui separator de coalescen[. Acest
tip de separatoare sunt utilizate acolo, unde apar ap poluat cu uleiuri sau emulsii
instabile pe parcursul procedurii de splare.
_________________________________________________________________________________
:6
Func[ionarea instala[iei de splare a autovehiculelor i utilizarea aparatelor de cur[are
cu jeturi de aburi, de exemplu la cur[area vehiculelor, necesit utilizarea unui
separator de coalescen[.
Colectarea nmolului de ex. separator de coalescen[
separator al bazinului de colectare de probe
n func[ie de cerin[e, n locul separatorului prin coalescen[ se poate utiliza i un separator
pe benzin sau o combina[ie a celor dou.
n domeniile ce [in de mediul nconjurtor precum energie, ap / ap evacuat, reziduuri i
emisii, se dau urmtoarele indica[ii n vederea diminurii efectelor duntoare asupra
mediului nconjurtor:
Trebuie verificat, dac n cazul instala[iilor de splare a vehiculelor este avantajoas
instalarea unui sistem de reciclare a apei uzate.
n cazul cur[rii exterioare a vehiculelor trebuie verificat folosirea apei mai pu[in
murdare provenite din produc[ie.
n cazul cur[rii manuale trebuie luate msuri organizatorice pentru a face posibil
consumul econom al apei.
_________________________________________________________________________________
:.
Separatoarele trebuie golite complet cel pu[in de dou ori pe an i cur[ate. Exist i
posibilitatea de a permite intervale mai mari de timp pentru cur[area acestora, dar n
condi[iile n care se efectueaz controale regulate ale instala[iilor de ctre o persoan
abilitat, rezultatele verificrilor fiind trecute ntr-un jurnal de control.
7/6/B Trns)ort / Eogistic(
n domeniul transport, logistic i depozitare sec[iile subordonate trebuie s fie vzute
separat i tratate ca atare. Se recomand astfel o structurare n ceea ce privete parcul auto
i o administrare a depozitului. Parcul auto include vehicule, echipamentele aferente acestor
vehicule i func[ionarea acestora. n domeniul administrrii depozitului este n principal vorba
de emisiile de zgomot prin procesele de ncrcare - descrcare, precum i de posibilele
riscuri cu privire la mediul nconjurtor, n ceea ce privete depozitele de carburan[i i
instala[iile de siloz.
7/6/B/8 'uto3e5icule / )rc uto
Func[ionarea unui parc auto are efecte relevante asupra mediului nconjurtor. Aici nu este
important doar tehnica aplicat, ci i ac[ionarea acesteia. Urmtoarele mrimi au relevan[
n ceea ce privete efectele asupra mediului nconjurtor n cazul unui parc auto:
Utilizarea de vehicule / Capacitatea suportat de un parc auto
Optimizarea segmentelor de drum
Tehnica vehiculelor / Diminuarea emisiilor duntoare i a zgomotului produs
Diminuarea poluan[ilor i a zgomotului produs n func[ie de situa[ie
Siguran[a n cazul transportului, depozitrii mrfii transportate i a comportamentului fa[
de aceasta, de ex. substan[e periculoase.
7/6/B/8/8 .tili+re uto3e5iculelor
O optimizare a capacit[ii vehiculelor i a organizrii desfurrii activit[ilor de transport
aduce avantaje n ceea ce privete att abatorul ct i mediul nconjurtor. Prin aceasta se
permite scderea cheltuielilor i mbunt[irea gradului de competitivitate. Mai mult dect
att, infrastructura i mediul nconjurtor sunt scutite astfel de un trafic ngreuntor. Utilizarea
ra[ional i contientizarea mediului nconjurtor ncepe deja de la momentul alegerii corecte
a vehiculelor cu privire la mrime, numr i echipamentele tehnice. n acest sens este
necesar o analiz individual, specific respectivei ntreprinderi, referitoare la acest necesar
i la utilizare. n vederea optimizrii eficacit[ii i a compatibilit[ii cu mediul nconjurtor la
func[ionarea zilnic, sistemul integral cu privire la transport i mpr[ire trebuie s fie
prelucrat n mod continuu. Modificrile ce survin cu privire la structura clientelei respectiv la
volumul de munc i cantit[i necesit o ajustare imediat n acest sens. Printr-o folosire a
vehiculelor corespunztoare mrimilor vehiculelor respective n ceea ce privete planificarea
zilnic a transporturilor, precum i o mai bun cuprindere a capacit[ilor i o optimizare a
perioadelor de transport i a segmentelor de drum, duce la o degrevare a mediului
nconjurtor. Aceasta duce implicit i la o mpr[ire a mrfii n aa fel nct i costurile s
scad.
Transporturile goale nu sunt doar nerentabile, ci afecteaz n mod considerabil mediul
nconjurtor. Stabilirea obiectivelor trebuie s includ ca prioritate eliminarea transporturilor
goale respectiv o optimizare n ceea ce privete raporturile de ncrcturi. O minimalizare a
_________________________________________________________________________________
69
cuantumului de transporturi goale din cadrul rutelor, precum i o o minimalizare general a
distan[elor ce trebuie parcurse, duc la o ncrcare mai mic a traficului rutier i la o
economisire a carburan[ilor, dar i la o uzur mai sczut a vehiculelor n compara[ie cu
cuantumul de servicii prestate. Mijloace de ajutorare moderne n vederea atingerii acestor
obiective constau n sistemele computerizate de planificare a rutelor. Acestea mresc gradul
de flexibilitate a companiei, permit efectuarea de modificri n cadrul rutelor, dar i o ajustare
flexibil a stadiului comenzilor. Printr-o simulare specific a situa[iilor comenzilor pot fi gsite
solu[ii deja anterior apari[iei unei situa[ii problematice reale.
7/6/B/8/2 Te5nici )entru uto3e5icule
Motorizarea autovehiculelor / emisii poluante
Motorizarea vehiculelor cu utilaje de ardere are o influen[ direct asupra afectrii mediului
nconjurtor prin substan[e nocive. Dar n general nu se poate renun[a la utilizarea
vehiculelor sau a camioanelor. Astfel, obiectivul trebuie s constea n diminuarea emisiilor
nocive mediului nconjurtor, prin utilizarea tehnologiei cele mai bune accesibile, precum i
prin dezvoltarea continu a sistemelor existente i prin cercetarea n vederea depistrii de
alternative.

7/6/B/8/A Instl"ii de r(cire i gregte de r(cire
Pstrarea lan[ului de rcire este o premis pentru asigurarea calit[ii alimentelor uor
alterabile. Cel mai slab element al acestui lan[ este transportul de la productor la
consumatorul final. n vederea prevenirii unei nclziri nepermise a mrfii, transportul are loc
prin intermediul unor maini ce dispun de instala[ii de rcire. Decisiv la alegerea i
dimensionarea instala[iilor de rcire destinate mainilor de transport este modul transportului
i temperatura de transport aferent acestuia.
Structur / mod de func[ionare
nstala[iile de rcire de pe camioanele transportatoare constau de regul n instala[ii de
rcire cu compactor, conven[ionale. Acestea sunt puse n func[iune fie pe cale electric, prin
intermediul unui generator cuplat la motorul camionului, cu func[ionare hidraulic, fie prin
intermediul unei maini de ardere. Agregatele care func[ioneaz de obicei pe cale electric
sunt alimentate de o surs extern pe perioada pe parcursul creia camionul sta[ioneaz.
Motoarele camioanelor moderne au n prezent un grad de eficacitate de pn la 45%.
Aceast capacitate nu poate fi atins de un motor mai mic la o instala[ie de rcire, motor
care func[ioneaz n zona de ncrctur par[ial. De aceea, dezvoltarea se concentreaz
pe instala[iile de rcire, care dispun de o surs de energie emis de un generator ce poate fi
cuplat la motorul camionului. n acest caz rezult o economisire a carburantului de pn la
30% fa[ de o instala[ie de rcire cu motor propriu. Generatoarele aferente agregatelor de
rcire ating ele nsele un grad de eficacitate de aproape 90%. De asemenea, nu este de
neglijat forma schimbului de aer n spa[iul de depozitare. Un transfer regulat de aer asigur o
rcire echilibrat a mrfii.
Agen[i de rcire
_________________________________________________________________________________
61
Urmtorii agen[i de rcire activeaz n cadrul instala[iilor de rcire ale camioanelor:
R69l, R134a, R290 (Propan), R404a, R407, R410
R410 prezint avantajul, n compara[ie cu R134a i R404a, utilizate n mod obinuit, c
economisete energie n procentaj de 10% pn la 20% n cazul sistemelor cu alimentare
pe baz de generator i n cazul separrii termice a motorului diesel de ciclul de rcire.
Nivelul ridicat de presiune a agentului de rcire R410, care duneaz stratului de ozon,
prezint nereguli de sistem n ceea ce privete func[ionarea instala[iilor de rcire alimentate
cu motorin.
7/6/B/8/B Motosti3uitore
n principiu, motostivuitoarele care dispun de un motor de ardere pot fi utilizate n spa[ii
nchise i par[ial nchise, dac aerul care se inspir nu prezint concentra[ii nocive relevante,
care pot duna snt[ii prin gazele evacuate. Spa[iile de lucru par[ial sau complet nchise
sunt spa[ii de lucru astfel limitate arhitectural, care s nu permit o aerisire natural
corespunztoare. Printre acestea se numr, spre exemplu, halele de produc[ie.
n acest scop trebuie verificat, dac sarcinile ce trebuie executate nu pot fi efectuate i cu
ajutorul altor tehnici de ac[ionare, de exemplu, cu ajutorul motostivuitoarelor care
func[ioneaz pe baz electric. nlocuirea motostivuitoarelor care func[ioneaz pe baz de
motor diesel poate avea loc n urmtoarele condi[ii:
Lundu-se n considerare capacitatea de lucru este necesar mai pu[in de o baterie per
un schimb n cazul func[ionrii electrice.
Portan[a necesar este de mai pu[in de 5 t.
Diferen[e de nl[imi mai mari de 1 metru pot fi depite rar.
Distan[ele de transport medii nu depesc 80 metri per etapa de transport.
Ruginirea sau periclitarea bateriei nu este de luat n calcul, deoarece
Nu exist perioade de repaus mari, respectiv prin func[ionarea pe perioada sezonier,
Nu exist efecte termice speciale ce s survin din exterior.
n cazul n care se vor utiliza n continuare motostivuitoare cu motor diesel dup aceast
verificare, trebuie luate msuri de diminuare a DME. n categoria acestor msuri intr, spre
exemplu:
Utilizarea de filtre pentru particulele din motorin cu un grad de separare de minimum 70
%, raportat la ciclul de msurare i ncrcare (conform Agen[iei Federale pentru Mediu),
Utilizarea de filtre cu particule flexibile i mobile pentru vehicule strine
Desfurarea unei mentenan[e regulate i o reglare corespunztoare a motorului. n
acest scop trebuie efectuat un control cu privire la gazele de eapament dup 800 ore de
func[ionare sau cel trziu la 6 luni de la punerea n func[iune.
Utilizarea motoarelor diesel cu emisie redus de poluanti
Utilizarea de carburan[i diesel care prezint o concentra[ie de sulf sczut, i anume mai
mic de 0,1 %.
_________________________________________________________________________________
6%
n cazul utilizrii motostivuitoarelor care func[ioneaz cu gaz, problemele men[ionate mai jos
au o importan[ inferioar. Cu toate acestea se vor lua n considerare cerin[ele de siguran[
exigente n ceea ce privete folosirea gazului fluid. Aceasta se aplic i n cazul instala[iilor
de alimentare cu carburan[i. n ceea ce privete motostivuitoarele care func[ioneaz pe cale
electric se recomand utilizarea aparatelor de ncrcare reglate. n ceea ce privete
cerin[ele cu privire la spa[iul de depozitare trebuie luate n considerare indica[iile
productorului (de ex. aerisire i ventila[ie). Din cauza multiplelor sarcini ale
motostivuitoarelor, o analiz a efectelor func[ionrii acestora asupra mediului nconjurtor
este imposibil, dar este important de men[ionat faptul c motostivuitoarele pe motorina
trebuie folosite doar n cazuri de maxim necesitate.
7/6/7 9e)o+it / de)o+it cr0urn"i
7/6/7/8 9e)o+it
Afectarea principal a mediului nconjurtor n zona depozitului const n zgomotul produs.
La metodele de descrcare, zgomotul survine ca urmare a folosirii motostivuitoarelor i a
traficului rezultat din aceasta. Sursele principale de zgomot constau n majoritatea cazurilor
n crucioarele de transport manuale, care sunt ncrcate pe camioane i descrcate pe
camioane. Pentru evitarea zgomotului pe parcursul nop[ii se recomand folosirea de aa-
numite "ro[i silen[ioase la aceste crucioare manuale.
7/6/7/2 9e)o+it de &terile
La instalarea i pe parcursul func[ionrii depozitelor de materie prim, cel mai important
criteriu de evaluare const n clasa de periclitare a apei de ctre produse. Trebuie s se
asigure faptul c nu este posibil murdrirea apelor, a pnzei freatice i a solului. Pentru ca
aceasta s fie posibil, exist rezervoarele cu pere[i dubli, dup caz cu senzori de infiltra[ie,
vane de colectare sub recipiente, scurgeri inferioare nchise, etc. Accesul la depozit trebuie
efectuat n aa fel, nct persoanelor autorizate s nu li se poat permite accesul. n func[ie
de tipul carburan[ilor trebuie avute n vedere caracteristicile acestora i trebuie ntocmit o
list cu tipurile de carburan[i depozita[i i cu cantit[ile aferente. n afar de aceasta trebuie
luate n considerare msurile de prevenire a incendiilor i, dup caz, echiparea
corespunztoare a personalului. n cazul n care emisiile sunt cauzate de materiile
depozitate, acetia trebuie ndeprta[i n condi[ii sigure i neduntoare angaja[ilor i
mediului nconjurtor. Mrimea depozitului i tipul de carburan[i, precum i forma acestora i
mrimea fasciculelor sunt factorii care determin nii reglementrile aferente acestora.
7/6/6 Mentenn"
Mentenan[a i atelierul sunt responsabile cu premisele tehnice pentru derularea n bune
condi[ii a activit[ilor ntreprinderii. Aici sunt incluse lucrrile de prevenire i lucrrile care [in
de func[ionare n ceea ce privete dotarile, mentenan[a, instala[ia i montajul, precum i
ntre[inerea i nlturarea defec[iunilor. Activitatea atelierului are loc att n incinta atelierului,
ct i la instala[iile propriu-zise. Astfel sunt afectate toate zonele relevante pentru mediu.
nfluen[ele asupra mediului nconjurtor ale respectivelor instala[ii au fost tratate deja n
capitolele de mai sus. Materialele cele mai relevante pentru mediu nconjurtor i pr[ile de
instala[ii sunt procurate prin intermediul atelierului, care le i elimin controlat n consecin[,
dup caz. Aici se face remarcat responsabilitatea atelierului n modul cel mai clar. La
procurarea materialelor se va pune accent n prealabil pe un grad avantajos de
suportabilitate fa[ de mediul nconjurtor a materialelor i instala[iilor respective. La fel se va
[ine cont de aspectul protec[iei mediului nconjurtor la punerea n func[iune i la utilizarea
materialelor i instala[iilor, printr-un comportament corespunztor. Acelai lucru este valabil
_________________________________________________________________________________
6-
i n cazul nlturrii acestora. Zona atelierului este responsabil cu aruncarea acelor
reziduuri, care nu pot fi evacuate mpreun cu resturile de produc[ie i ambalare "obinuite,
respectiv cu resturile menajere. n aceast categorie se includ, spre exemplu, substan[ele
dizolvan[ii, materialele necesare func[ionrii precum carburan[i, lubrifian[i, reziduuri de lacuri
i vopsele, lavete de cur[are care con[in uleiuri, componente ale instala[iilor, metale i
reziduuri. Pentru a ndeprta respectiv pentru a recicla aceste reziduuri n mod
corespunztor, sortarea acestora este indispensabil. Aceasta nseamn totodat c trebuie
[inut cont de caracteristicile materialelor i de specifica[iile i reglementrile rezultate din
aceasta. Aici se men[ioneaz pe lng depozitarea intermediar n siguran[ i stabilirea
cilor de reciclare i documenta[ia aferent, mpreun cu dovezile par[iale aferente.
6/ *onclu+ii )entru cele &i 0une te5nici dis)oni0ile
Urmeaz o listare a celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Se face referin[ la paragrafele
corespunztoare din documentul BREF. Din paragrafele citate se pot extrage detaliile
tehnice [2].
B'T-uri )entru 0tore )resu)un ,nde)linire ur&(torelor )uncte@
1 Utilizarea unui sistem de management al mediului (vezi paragrafele 4.1.1 i 5.1.1.1)
2 Efectuarea colarizrilor (vezi paragraful 4.1.2)
3 Utilizarea unui concept de mentenan[ planificat (vezi paragraful 4.1.3)
4 Msurarea direct a consumului apei (vezi paragraful 4.1.4)
5 Separarea apei evacuate provenite din procesul de produc[ie de restul apei evacuate
(vezi paragraful 4.1.5)
6 nlturarea tuturor furtunurilor i repararea tuturor robinetelor i toaletelor din care se
scurge ap (vezi paragraful 4.1.7)
7 Echiparea scurgerilor cu site i/sau recipiente de captare, pentru a mpiedica ca
substan[ele solide s ajung n apa evacuat (vezi paragraful 4.1.11)
8 Cur[area uscat a instala[iilor i transportul uscat al produselor secundare (vezi
paragraful 4.1.12), urmat de o cur[are cu ap cu presiune (vezi paragraful 4.1.10),
pentru furtunurile ce pot fi activate manual (vezi paragraful 4.1.9); n cazul n care
trebuie utilizat ap fiart, trebuie utilizate termostate pentru ventile de abur i ap (vezi
paragraful 4.1.23)
9 Echiparea rezervoarelor mari cu dispozitiv mpotriva supraumplerii (vezi paragraful
4.1.13)
10 Echiparea rezervoarelor mari cu diguri pentru rezervoare (vezi paragraful 4.1.14)
11 Utilizarea unui sistem de management al energiei (vezi paragrafele 4.1.16 i 4.1.17)
12 Utilizarea unui sistem de management al rcirii (vezi paragraful 4.1.18)
13 Monitorizarea perioadei de func[ionare a instala[iei de rcire (vezi paragraful 4.1.19)
14 Modernizarea turnurilor de rcire cu dispozitive de nchidere (vezi paragraful 4.1.21)
15 Recuperarea cldurii din instala[iile de rcire (vezi paragraful 4.1.22)
16 Utilizarea de termostate reglabile pentru ventilele de abur i gaz (vezi
paragraful 4.1.23)
17 Ra[ionalizarea i izolarea conductelor de abur i ap (vezi paragraful
4.1.24).
18 zolarea alimentrii cu abur i ap (vezi paragraful 4.1.25).
19 Utilizarea unui sistem pentru managementul luminii (vezi paragraful 4.1.26)
20 Depozitarea pe termen scurt a produselor animale secundare, dac este posibil, la rece
(vezi paragraful 4.1.27)
21 Verificarea mirosurilor (vezi paragraful 4.1.28)
22 Dezvoltarea i construc[ia de vehicule, utilaje i cldiri uor de cur[at (vezi paragraful
4.1.30)
23 Cur[area repetat a zonelor n care se depoziteaz materiale (vezi paragraful
_________________________________________________________________________________
6/
4.1.31)
24 Utilizarea unui sistem de management pentru zgomot (vezi paragraful 4.1.36)
25 Reducerea zgomotului, de ex. la ventilatoarele de pe acoperi, i la instala[iile de rcire
(vezi paragrafele 4.1.3, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38 i 4.1.39)
26 nlocuirea pcurii prin gaz metan, n msura disponibilit[ii celui din urm (vezi
paragraful 4.1.40)
27 Pstrarea n spa[ii nchise a produselor animale secundare pe durata transportului, a
ncrcrii i descrcrii i a depozitrii (vezi paragraful 4.1.29)
28 O rcire ct mai rapid a sngelui care nu poate fi prelucrat, nainte ca procesul de
descompunere s creeze probleme de miros sau de calitate; aceast perioad de timp
trebuie s fie ct mai scurt, pentru reducerea gradului de descompunere (vezi
paragraful 4.2.1.8) i
29 Continuarea utilizrii cldurii i/sau energiei care nu poate fi utilizat la fa[a locului
1erin.e speciale
1. Cur[area uscat a vehiculelor care livreaz (vezi paragraful 4.2.1.1) naintea utilizrii
utilajelor de cur[are de mare presiune (vezi paragraful 4.2.1.2)
2. Evitarea, sau, dac nu este posibil reducerea splrii animalelor, n combina[ie cu o
tehnic de abatorizare curat (vezi paragraful 4.2.1.4)
3. Colectarea continu a produselor animale secundare, uscate i separat, de-a lungul
ntregii linii de tiere (vezi paragraful 4.2.1.6), iar sngerarea i colectarea sngelui
trebuie optimizate (vezi paragraful 4.2.2.2.1), iar diversele subproduse trebuie
depozitate i prelucrate separat (vezi paragraful 4.2.5.1)
4. Utilizarea unui sistem de scurgere dublu n fa[a halei de sngerare (vezi paragraful
4.2.1.7)
5. Colectarea uscat a deeurilor de pe podea (vezi paragraful 4.2.1.9)
6. nlturarea tuturor robinetelor inutile din zona liniei de tiere (vezi
paragraful 4.2.1.13)
7. zolarea i acoperirea dispozitivelor de sterilizare a cu[itelor (vezi paragraful 4.2.1.14)
precum i sterilizarea cu[itelor cu abur sub presiune sczut (vezi paragraful 4.2.1.17)
8. Operarea unor cabine de cur[are pentru mini i or[uri unde apa este, n mod
normal, nchis (vezi paragraful 4.2.1.18)
9. Reglementarea i monitorizarea utilizrii aerului comprimat (vezi paragraful 4.2.1.19)
10. Reglementarea i monitorizarea aerisirii (vezi paragraful 4.2.1.20).
11. Utilizarea unui ventilator centrifugal pentru sistemele de rcire i aerisire (vezi
paragraful 4.2.1.21)
12. Reglementarea i monitorizarea utilizrii apei fierte (vezi paragraful
4.2.1.22) i
13. Tierea tuturor pieilor/blnurilor care nu sunt tbcite n continuare, imediat dup
jupuirea animalului, n afara cazului n care exis posibilitatea de a utiliza/prelucra
aceste reziduuri (vezi paragraful 4.2.2.9.10).
B'T-uri di"ionle )entru t(iere )(s(rilor &ri
n -r( de &(surile generle! B'T-urile )entru t(iere ni&lelor &ri cu)rind
,nde)linire ur&(torele )uncte@
1. ncetarea hrnirii animalelor cu 12 ore nainte de tiere (vezi paragraful
4.2.2.1.1) precum i reducerea perioadei petrecute de animale n abator, pentru
reducerea cantit[ii de gunoi (vezi paragraful 4.2.2.1.2)
2. Aprovizionarea cu ap potabil n func[ie de necesitate (vezi paragraful 0)
3. Duarea porcilor cu duze economice, cu timp reglabil (vezi paragraful
4.2.2.1.5)
4. Cur[are uscat a podelei din staulul de ateptare i cur[area regulat cu ap a
acesteia (vezi
paragraful 4.2.2.2.2)
5. Utilizarea unui mop din gum pentru prima cur[are a bazinului de colectare snge
_________________________________________________________________________________
65
(vezi paragraful 4.2.2.2.2)
6. Oprirea cu abur a porcilor (oprire vertical) (vezi paragraful 4.2.2.3.1)
7. n abatoarele deja existente, n care trecerea la oprirea cu abur nu este nc rentabil,
din punct de vedere economic, izolarea i acoperirea rezervorului pentru oprirea
porcilor(vezi paragraful 4.2.2.3.2) i controlul nivelului de ap n acest rezervor (vezi
paragraful 4.2.2.3.3)
8. Reutilizarea apei reci n utilajele pentru ndeprtarea prului de porc (vezi
paragraful 4.2.2.4.1) i nlocuirea conductelor de iriga[ie prin duze (vezi
paragraful 4.2.2.4.2)
9. Reutilizarea apei reci utilizat la prlirea porcilor (vezi paragraful 4.2.2.5.1)
10. Recuperarea cldurii din gazele evacuate provenite in instala[ia de gaz evacuat, pentru
prenclzirea apei (vezi paragraful 4.2.2.5.2)
11. Duarea porcilor dup prlirea prin duze (vezi paragraful 4.2.2.5.3)
12. nlocuirea conductelor de iriga[ie prin duze pentru tratarea oriciului, n abatoarele
pentru porcine (vezi paragraful 4.2.2.6.1)
13. Sterilizarea drujbei utilizate pentru deschiderea sternului, ntr-un dulap cu duze de ap
fierbinte automate (vezi paragraful 4.2.2.7.1)
14. Reglementarea i minimalizarea cantit[ii apei utilizate pentru transportul intestinelor
(vezi paragraful 4.2.2.7.2)
15. Rcirea porcilor fie cu ap fie ntr-un tunel de rcire oc (vezi paragrafule 4.2.2.8.1 i
4.2.2.8.2).
16. Evitarea durii porcilor nainte de rcire ntr-un tunel de rcire (vezi
paragraful 4.2.2.8.3)
17. Golirea uscat a con[inutului stomacal (vezi paragraful 4.2.2.9.2)
18. Golirea uscat a con[inutului intestinelor sub[iri (vezi paragraful 4.2.2.9.3), indiferent
dac aceste sunt prelucrate n continuare ca nveliuri, sau nu (vezi paragraful
4.2.2.9.4)
19. Reglementarea i reducerea la minim a consumului de ap pentru splarea intestinului
sub[ire i gros (vezi paragraful 4.2.2.9.6)
20. Reglementarea i minimalizarea consumului de ap pentru cltirea limbilor i a inimilor
(vezi paragraful 4.2.2.9.9)
21. Utilizarea unui separator de grsimi mecanic, pentru ndeprtarea grsimii din ap (vezi
paragraful 4.2.2.9.7)
22. Conform )ocumentului de referin. referitor la cele mai bune tehnici disponibile la
tbcirea pieilor animale *i a blnilor [273, EC, 2001], n vigoare, cele mai bune tehnici
disponibile cuprind prelucrarea pieilor i blnilor animale proaspete n msura
disponibilit[ii acestora"
23. Depozitarea imediat a pieilor i blnilor animale la temperaturi de 10-15 C, dac nu
este posibil prelucrarea acestora n decurs de maxim 8-12 ore, aceast perioad
variind n func[ie de condi[iile de la fa[a locului (vezi paragraful 4.2.2.9.11).
24. Rcirea imediat a blnilor animale la 2 C, dac nu este posibil prelucrarea n decurs
de 8-12 ore i 5-8 zile, aceast perioad variind n func[ie de condi[iile de la fa[a locului
(vezi paragraful
4.2.2.9.15) i
25. Srarea imediat a tuturor pieilor i blnilor animale ntr-un butoi, dac acestea trebuie
depozitate mai mult de 8 zile, de ex. pentru un transport transatlantic (vezi paragraful
4.2.2.9.12), i adunarea pe uscat a resturilor de sare (vezi paragraful 4.2.2.9.14).
B'T-uri di"ionle )entru t(iere )(s(rilor
n -r( de &(surile generle! B'T-urile )entru 0tore de )(s(ri )resu)un #i
,nde)linire ur&(torelor cerin"e@
1. Msuri pentru combaterea prafului n sta[iile de livrare, descrcare a psrilor (vezi
paragraful 4.2.3.1.2, 1.1.1.1.1 i 4.2.3.1.4)
_________________________________________________________________________________
6'
2. Anestezierea psrilor n module. n cazul instala[iilor noi i la nnoirea instala[iilor de
anesteziere existente i n vehiculele de transport psri, trebuie utilizate gaze inerte
(vezi paragraful 4.2.3.2.1)
3. Reducerea consumului de ap la tierea animalelor prin ndeprtarea instala[iilor de
splare a animalelor tiate din linia de produc[ie, n afar de cele de dup procesul de
deplumare i eviscerare (vezi paragraful 4.2.1.11)
4. Oprirea cu abur a psrilor (vezi paragraful 4.2.3.3.1)
5. zolarea rezervorului de oprire n instala[iile existente, n care oprirea cu abur nu este
nc rentabil (vezi paragraful 4.2.3.3.2)
6. Utilizarea duzelor n locul [evilor de iriga[ie pentru splarea psrilor n timpul jumulirii
(vezi paragraful 4.2.3.4.1)
7. Refolosirea apei, de ex. din rezervorul de oprire pentru transportul penelor (vezi
paragraful 4.2.3.4.2)
8. Utilizarea unui cap de du cu economie de ap la splarea psrilor n timpul
eviscerrii (vezi paragraful 4.2.3.5.1) i
9. Rcirea psrilor prin scufundare, precum i controlul, reglementarea i minimalizarea
consumului de ap (vezi paragraful 4.2.3.6.2).
n anexa 9.2 sunt prezentate studii de caz pentru anumite abatoare.
C Monitori+re e&isiilor
$u0stn"e )olunte ,n er
n manualul Monitoring" sunt descrise bazele valabile i pentru instala[ii pentru o capacitate
de abatorizare de peste 50 tone/zi. Se face referin[ la acest ghid i la documentul BREF-
Monitorizare
1
.
Msurtori discontinue:
Dup ce s-a ajuns la o operare normal a abatorului, cel devreme la 3 lini i cel trziu la 6
luni de la punerea n func[iune a instala[iei schimbate/nou montate, i apoi la fiecare 3 ani,
operatorul trebuie s aduc dovezi asupra msurtorilor realizate de ctre un birou autorizat,
i asupra nedepirii valorilor limit stabilite n autoriza[ie.
Msurrile pentru stabilirea emisiilor trebuie efectuate n aa fel nct rezultatele pentru
emisiile instala[iei s fie reprezentative i s poat fi comparate cu rezultatele altor instala[ii.
Msurrile trebuie efectuate pe o perioad de func[ionare continu, n condi[iile de
func[ionare cu cele mai ridicate emisii (cel pu[in trei msurri discontinue respectiv cel pu[in
6 msurri discontinue n cazul n care emisiile au un comportament variabil, de ex. la
procedeul de cur[are sau regenerare sau la procese de pornire sau oprire).
Durata msurrilor discontinue este de regul de o jumtate de or; rezultatul msurrilor
singulare trebuie calculat i indicat ca valoare medie pe jumtate de or.
Trebuie respectate cerin[ele normativului EN 15259 Msurarea emisiilor din surse sta[ionare
strategie de msurare, planificare de msurare, raport de msurare i construirea locurilor
de msurare".
Msurrile pentru stabilirea emisiilor trebuie efectuate folosind proceduri de msurare i
instala[ii care corespund standardului tehnicii de msurare.
1
IntCEr!ted Po$$ution Preention !nd Contro$ ?IPPC@ G Re<erence Docu)ent on t&e Gener!$ Princi*$es o< Monitorin# Du$H
%99-
_________________________________________________________________________________
6:
Trebuie ntocmit un raport de msurare despre rezultatul msurrilor discontinue. Acest
aport de msurare trebuie s con[in date referitoare la planificare, rezultatul fiecrei
msurri n parte, procedeul de msurare utilizat i condi[iile din abator, care sunt importante
pentru evaluarea valorilor i a rezultatelor msurrii. Aici se ncadreaz i referin[e despre
combustibili i substan[e utilizate, precum i despre stadiul instala[iei i instala[iile pentru
reducerea emisiilor.
Datele despre abator necesare la raportul de msurare, precum i datele abatorului la
momentul msurrii, trebuie puse la dispozi[ia biroului specializat nsrcinat cu msurarea i
ntocmirea raportului de msurare.
n cazul substan[elor prezente n diferite forme de agregat, trebuie luate msuri speciale la
msurare, pentru includerea tuturor pr[ilor.
Msurri continue:
n manualul Monitoring sunt descrise premisele, de cnd este necesar supravegherea
continu a surselor de emisie relevante.
') re+idul
Monitorizarea fluxurilor de ap evacuat poate fi efectuat dup cum urmeaz:
a) continuu (printr-o cur[are continu)
monitorizare continu on-line a valorilor principale de monitorizat
verificare deas, manual a valorilor de monitorizare principale
b) pe arje, dup verificarea valorilor de monitorizare principale
Ambele op[iuni pot fi o parte a sistemului de management. mediat ce valorile monitorizate
sunt depite, se pot aplica msurile necesare, n urma unei avertizri, prin alarmare
automat la sistemul on-line, n urma verificrii manuale.

8/ Bi0liogr-ie / Indicre surselor
[1] Directiva 96/6 1/CE Consiliului din 24 septembrie 1996 privind evitarea i reducerea
integrat a polurii mediului (Directiva PPC) Monitorul Oficial al CE Nr. L257 ABl. CE
L 257/26 din 10.10.1996 n completarea Directivei 2003/35/CE din 26.5.2003 (ABl.
EU L 156/17 din 25.6.2003)
[2] BAT (engl.: Reference Document on Best Available Techniques, pe scurt: BREF)
pentru Abaoare, pentru prelucrarea produselor animale secundare (Link:
http://eippcb.jrc.es/pages/Factivities.htm), Mai 2005
[3] VD 2596: 2008 Reducerea emisiilor n abatoare Berlin: Editura Beuth
[4] ATV-manual pentru tehnica apei evacuate (1997), Ape reziduale poluate organic din
industria alimentar, Editura Ernst&Sohn Berlin
[5] Ordonan[a (CE) Nr. 853/2004 a Parlamentului European i a Consiliului din 29. Aprilie
2004 con[innd prevederile de igien specifice, de provenien[ animal (Monitorul
Oficial al Uniunii Europene L 139 din 30. Aprilie 2004) n forma revizuit a publicrii
Monitorului Oficial al Uniunii Europene Nr. L 226 din 25.6.2004
_________________________________________________________________________________
66
2 'ne1e
'ne1 2/8 E1e&)le de c+
*+ul 8
Pre-tratarea apei evacuate pentru o fabric de produse din carne i mezeluri
Este vorba despre o instala[ie de pre-tratare a apei evacuate cu tratare ulterioar n
sta[ia de epurare oreneasc. n instala[ie este deversat apa rezidual provenit din
produc[ia de carne i mezeluri, apa provenit de la instala[iile sanitare se deverseaz
direct n sta[ia de epurare oreneasc.
Produc[ie:
90 t/zi (ca. 50 % carne i 50 % mezeluri)
Cantitatea de ap evacuat i ncrctura poluant (rezultatele msurrilor):
Qd,max. = 400 m
3
/zi (valoare limit pentru apa deversat)
Qh,max. = 16,6 m
3
/or (valoare limit pentru apa deversat)
Bd,CCO,max. = 986 kg/zi
Bd,Lip.substante,max. = 159 kg/zi
Pre-tratarea apei evacuate:
- sit (ciur rotativ, deschidere = 1,0 mm)
- flota[ie chimico-fizic (flota[ie pentru eliminarea presiunii cu sta[ie de dozare a
chimicalelor)
- Bazine de amestecare i bazin de compensare (V = 350 m
3
, reglare prin
msurarea O2)
- sta[ie de cur[are a spumei
- deschidere pentru predare (msurarea cantit[ilor, a pH/ului i a temperaturii)
- instala[ie compact de biofiltre
Rezultate:
Parametrii Unitate *Rezultatul din fabric Valorile
cerute
Valorile proceselor
bazinele M + A
Bd,COD kg/zi 75 < 360
Bd,BOD5 kg/zi 10 < 180
Co,Lip.Stoffe mg/l 5 < 100
Co,Nges,anorg. mg/l 26 < 100
_________________________________________________________________________________
6.
* rezultatele din fabric n urma unui control pentru cadastrul
apei evacuate, timp de o sptmna, s-a luat n calcul valoarea
maxim calculat, capacitatea a fost de 30 %.
*+ul 2
Tratarea anaerob a deeurilor din abatorul de porci
Numrul de tieri i volumul prelucrrii:
n patru ani de produc[ie s-au tiat n medie 25.000 de porci pe sptmn, cu o
cantitate de ap evacuat de 260 litrii pe bucat porc.
Cantitatea de ap evacuat i ncrctura poluant:
2.130 m
3
/zi de lucru (zl)
3.500 kg CBO5/zi de lucru (zl)
Tratarea apei evacuate:
- Sit
- Bazin de amestecare i echivalare aerisit, cu o perioad de re[inere de t = 2 h
- 2 instala[ii de flota[ie (sulf cu sruri feroase, Q = 110 m
3
/h je flota[ie)
- Bazin de amestecare i echivalare aerisit (flota[ie)
- Deschidere pentru procesare
Tratare nmol:
- recipient pentru amestecare (30 m
3
/z con[inut stomac i intestin; 60 m
3
/z flotat i
snge picurat; TS = 7 %);
- recipient pentru putrezire (V = 1.650 m
3
; tR = 25 d; BR = 1,9 kg oTS/m
3
d);
- decantor (TS = 32 pn la 36 %);
- depozit intermediar;
- reutilizarea nmolului ud n agricultur.
Rezultatele din produc[ie
Gaz utilizat: 320 l/porcine ( 70 % metan cu 2,24 kW/porc)
Pierderea de cldur n urma fermentrii: ca. 60 %
Con[inutul nisipos din con[inutul stomacal i intestinal au dus la depuneri sedimentare n
recipientul pentru putrezire.
*+ul A
Pre-tratarea apei evacuate dintr-un abator
Este vorba despre o instala[ie de pre-tratare a apei evacuate. nstala[ia trateaz apa
evacuat din sec[ia de tiere i mrun[ire, fr ap de ploaie.
n interior este montat o pres cu sit, prin care trece apa evacuat din abator.
ntestinele sunt predate negolite la TBA, con[inutul stomacal este dus la recipientele
pentru fermentare oreneti.
Pe sta[ia de epurare oreneasc s-a construit sta[ia de pre-tratare, compus din sit
fin (3 mm), flota[ie pentru eliberarea presiunii i instala[ie SBR.
Flota[ia are un grad de eficien[ de > 60 %, raportat la BOD5. Flotatul din flota[ie este
condus la recipientul pentru fermentare, nmolul dup separarea nisipului se transmite
n containarul cu material strecurat.
_________________________________________________________________________________
.9
Numrul animalelor tiate (date tehnice)
Se pot tia maxim 8.000 porcine per zi de lucru, respectiv 40.000 porcine per
sptmn, pentru care se calculeaz ca. 300 l ap evacuat.
Cantitatea de ap evacuat i ncrctura poluant (date tehnice)
Cantitatea indus n instala[ia SBR:
Qd = 2.100 m
3
/zi resp. 150 m
3
/h
Bd,BOD5 = 1.200 kg BOD5/zi de tiere
Bd,TKN = 265 TKN/zi de tiere
Bd,P = 0 kg P/zi de tiere
nstala[ia de evacuat apa
- Pomp pneumatic (de la abator la sta[ia de epurare)
- Sit fin (3 mm)
- Flota[ie pentru eliminarea presiunii
- Rezervoare (V = 300 m
3
)
- nstala[ie SBR (compus din 3 bazine ptrate; Vje Becken = 1.285 m
3
, aerisite prin 3
ventilatoare, amestectoare cu motor subacvatice)
- Pomp
Rezultate din produc[ie
La baza rezultatelor din produc[ie stau valori msurate zilnic (vezi tabela de mai jos).
Este vorba de valori medii ale tuturor valorilor msurate, fiind indicate att valorile
minime ct i valorile maxime.
Eun Medi
cntit("i
i de )(
e3cut
( M
Medi
concentr
"iei
*O9
indus
Medi
,nc(rc(tu
rii de/
*O9
Medi
grdului
de
rec"ie
*O9
&
A
/+i &g/l Ig/+i N
anuarie 2.050 4.234 8.613 63
Februarie 1.620 4.726 8.063 62
Martie 1.640 5.007 8.685 61
Aprilie 2.030 4.198 9.362 64
Mai 2.310 5.554 11.217 61
unie 2.360 5.413 13.222 62
ulie 2.185 5.949 13.864 60
August 2.065 5.914 13.528 63
_________________________________________________________________________________
.1
Septembrie 2.290 7.200 17.100 67
Octombrie 2.550 6.090 14.100 69
Valoare
minim pe
zi
1.200 3.000 - 45
Valoare
maxim pe
zi
3.000 9.000 - 88
Valoare [el 2.100 - < 14.700 ~ 65
Rezultatele din produc[ia unui abator (flota[ie i instala[ie SBR)
*+ul B
nstala[ie de pre-tratare a apei evacuate ntr-un abator
n abator s-a nceput cu modernizarea i extinderea instala[iei de pre-tratare a apei, care
s-a pus n func[iune etapizat.
Dup o prim faz de epurare n incinta abatorului, apa evacuat se trateaz n
continuare n sta[ia de epurare oreneasc. nducerea n sta[ia de epurare se face
printr-o conduct proprie de ap evacuat. Dup a doua etap de epurare, (flota[ie),
urmeaz inducerea apei evacuate n etapa cu nmol activ. ncrctura maxim admis
este de 16.500 EGW40.
Sta[ia de pre-tratare purific toate apele provenite din produc[ie, precum i apa
contaminat din gospodrie. Apele din sec[ia de prelucrare intestine se trateaz la locul
n care sunt produse, printr-o sit fin.
Numrul animalelor tiate:
SE pot tia maxim 30.000 animale pe sptmn i 6.000 animale pe ziua de tiere.
Cantitatea de ap este de 180 pn la 220 l/animal.
Rezultatele medii (Apa evacuat netratat):
Qd = 1.200 m
3
/z
BOD5 = 2.435 mg/l
COD = 7.757 mg/l
Fosfor = 51 mg/l
TKN = 331 mg/l
Sta[ia de ap evacuat:
- instala[ie ciur cu sit fin 0,5 mm
- bazin stocare cu pomp
- Flota[ie pentru eliminarea presiunii fr adaos chimic (80 m
3
/h)
- Biofiltru
Loc de splate vehicule transport animale
- rezervor pentru amestecul cu flotat
- 3 buc[i separator pres 35 m
3
/h (1 bucat rezerv) (apa
presat este indus n pomp) cu sistem de transport pentru
umplerea containerelor
- Pomp pentru apa evacuat: (2 pompe 120 m
3
/h)
_________________________________________________________________________________
.%
bazine pentru amestec i echivalare
(V = 1.200 m
3
, echipat cu 1sistem de amestecare, inclusiv
aerisire, reglarea cantit[ilor din proces, n func[ie de capacitatea
sta[iilor de epurare oreneti).
- flota[ie chimico-fizic (80 m
3
/h) ( se introduce direct n etapa de
epurare ecologic).
Observa[ie: Flotatul din prima etap de epurare se composteaz. Flotatul din a doua
etap de epurare se las s fermenteze n rezervorul de fermentare al
sta[iei de epurare oreneasc.
Rezultate:
n 4 zile s-a msurat flota[ia mecanic (prima etap de epurare), pentru a stabili eficien[a
(vezi tabelul de mai jos).
9t Or *O9 Nges $u0stn"
e cre )ot
-i e1trse
E-icien"( E-icien"( E-icien"(
N N N
03.02.1
998
13.00
-
03.00
38 - -
04.02.1
998
03.00
-
13.00
31 - 87
05.02.1
998
13.00
-
03.00
53 35 -
05.02.1
998
03.00
-
13.00
57 42 80
06.02.1
998
13.00
-
03.00
28 - 99
06.02.1
998
03.00
-
13.00
8 - 41
Rezultatele flota[iei mecanice dintr-un abator
_________________________________________________________________________________
.-
*+ul 7
Tratarea comun a apei evacuate din abator i a apei oreneti
Patru comune cu capacitatea a ca. de 5.000 locuitori, zona industrial cu capacitatea a
ca. 13.000 locuitori i carmangeria cu capacitatea a ca. 27.000 locuitori au necesitat
construc[ia unei sta[ii de epurare noi, cu un grad de extindere pentru ca. 46.000 locuitori.
ntreaga sta[ie de epurare a fost construit pe dou culoare, parcurgnd urmtoarele
etape:
- pre-epurare mecanic cu site, inclusiv compactizarea con[inutului sitelor
- recipient pentru captarea nisipului i a grsimilor
- etap biologic, ca bazin rotativ (Vtotal = 18.000 m), 4 bazine anaerobe (Vtotal =
3.600 m) pentru eliminate biologic de fosfor i denitrificarea nmolului evacuat,
aparate de msurate on-line, pentru Ptotal, NH4-N i NO3-N pentru dirijarea aerisirii
- post-epurare
Dispozitivul de pompare, sta[ia de preluare a dejec[iilor i rezervorul pentru pstrarea
nmolului, precum i o tratare biologic a aerului evacuat din partea de preluare a
dejec[iilor i trecerea lor prin sit, completeaz sta[ia. Drenarea nmolului se face prin
centrifugare (pe dou culoare). Eliminarea nmolului evacuat se face n agricultur.
Substan[ele toxice se afl cu mult sub valorile limit stabilite n Ordonan[a privind
nmolul evacuate/
Etapa biologic a fost planificat i construit conceptual, ca nitrificare cu proces de
denitrificare eliminare biologic i chimic de fosfat simultan, i stabilizare aerob a
nmolului simultan.
Rezultate:
Centru c!rne
A*! or!1u$ui3din
!$te !ctie.
co)erci!$e3*reci*i
t!"ii
Tot!$
?Iesire *re,e*ur!re@
"antitate ap# m9/d .59 ?Lu,Ei@ '65 1.'-5 ?Lu,Ei@ 1.%:9 i.M.
m9/a %1%.999 %59.999 ?di c!re 1-9.999 !*2 )urd!r2@
"oncentraii la intrare mg/l M!; M!;
COD %.6./ '.''5 /-' 1.566
TIN %99 --6 /9 1-9
P,tot!$ -5 '- ' %1
Subst!n"e <i$tr!te '9' 1./99 -59 /59
"antitate la intrare 3g/zi
COD %.:/. 5./-: %.. %.5.'
TIN 1.9 %: %1-
P,tot!$ -- / -/
Subst!n"e <i$tr!te 5:' %/9 :-'
_________________________________________________________________________________
./
"antitate la intrare 3g/a
COD '19.'-/ 19..999 :1..'-/
TIN /%.-/- ...99 5%.%/-
P,tot!$ :./19 1./'9 6.6:9
Subst!n"e <i$tr!te 1%6.-99 6:.'99 %15..99
"oncentraii la ie1ire mg/l M!;
COD --=- /.=-
BOD
5
5=6 1/=/
N
/
NJ
9=% %=:
N
-
NO 6=/ 15=1
N,tot!$ 6=' 15=%
P,tot!$ 1=% %=9
!atele abatorului Min Mediu M!;
Po$u!re n2)o$ K# COD3K# TSLd 9=9-
TS BB K#3)M %=. /=9 5=9
Te)*er!tur2 NC '=6 1/=9 %%=%
ISE )$3# 19% 1%' 1/'
Produc"ie sur*$us de n2)o$ t TS3! /1- %%9- )M3! ?%6F TS@
Produc"ie sur*$us n2)o$
s*eci!$
K# TS3K# CCO e$. 9=5:
Utilizarea substan[elor de cur[are i dezinfec[ie
La utilizarea substan.elor de cur.are *i dezinfec.ie exist mai ales dou grupe de
substan[e care prezint probleme: produse ce con[in clor activ i tenside. Prin trecerea
la produse fr clor surplusul de nmol a putut fi reutilizat n agricultur. n abator nu s-a
putut renun[a pe termen lung la aceast substan[, ns este suficient o utilizare de 14
zile, pentru a combate germenii. O alternativ la clorul activ este de exemplu oxigenul
activ, dar pre[ul acestor produse este mai ridicat dect cel al substan[elor pe baz de
clor activ.
Substan.e de cur.are care con.in tenside, care servesc la emularea mizeriilor grase, au
ca efect o scdere puternic a eficien[ei separatorului de grsimi. n combina[ie cu o
temperatur mare a apei evacuate, o mare parte din grsime rmne n apa evacuat
ducnd la mari probleme la pre-epurarea n sta[ie precum i n bazinul de revitalizare.
Se pot aduce mbunt[iri la sta[ia de epurare i prin reducerea substan[elor de cur[are
are con[in tenside, care pot fi par[ial nlocuite cu produse pe baz de enzime, prin
prelungirea perioadei de trecere prin separatorul de grsimi, a depozitrii, a
propor[ionrii apei de cur[are i prin reducerea temperaturilor.
*+ul 6
Epurare biologic a aerului evacuat ntr-un abator mare
_________________________________________________________________________________
.5
ntr-un abator mare, cu nu numr de tieri de peste 20.000 porci/zi, aerul evacuat se
epureaz i apoi se evacueaz deasupra acoperiului cldirii. Apa evacuat rezultat
din epurarea aerului evacuat se purific ntr-o sta[ie de epurare, mpreun cu apa
evacuat rezultat din procesul de tiere.
nstala[ia este montat pe acoperiul celei mai nalte cldiri. Este vorba despre un corp
de picurare biologic. Aceast procedur reprezint o dezvoltare a unui biofiltru obinuit.
Spre deosebire de biofiltre, microorganismele sunt imobilizate ntr-un material conductor
inert, compus din plastic. Acestea formeaz un film sub[ire, aa numitul biofilm.
Substan[ele poluante i mirosurile din aer sunt absorbite de ctre acest biofilm i sunt
descompuse biologic de ctre microorganisme.
Principiul
corpului
biologic de picurare
9te des)re erul e3cut@
Volumul aerului evacuat: 120.000 m
3
/h
Temperatura aerului evacuat: 20 25
o
C
Umiditatea aerului evacuat: 7 10 g/kg
Miros n gazul brut: 5.000 GE/m
2
9te des)re erul curt@
Miros n gazul curat: 300 GE/m
2
9te des)re )roduc"ie
Durata func[ionrii: 8.600 ore/an
')ro3i+ionre cu )(/cntitte de )( e3cut(/3lori orientti3e )entru
consu&/&entenn"(
_________________________________________________________________________________
.'
Microorganismele sunt aprovizionate cu ap proaspt i hran prin stropire. Prin
aceast instala[ie de stropire, cu o capacitate de 5.000 l, apa se pompeaz cu ajutorul a
dou pompe cu dispozitive de urmrire de dozare a pH-ului, pe acoperiul cldirii.
Cantitatea transportat este de 40 m
3
/h. Pentru concentratul de nutrien[i sunt necesari
4.500 l/a. Ca aditiv chimic se adaug o substan[ cu con[inut de 20% NaOH (450 l/a).
Cantitatea de ap evacuat cu o valoare pH de 6,5 7,5 are urmtoarele calit[i:
Valoarea CS 500 1.000 mg/l
Amoniu 50 500 mg/l
Fosfat 10 100 mg/l
Sulfat 50 500 mg/l
Pentru ntre[inere se efectueaz un control zilnic, o msurare lunar a pH-ului i se
recomand o ntre[inere mecanic i biologic. Aceast instala[ie s-a dovedit eficien[a n
practic.

_________________________________________________________________________________
.: