Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA Ediia : 1

AUTORITATEA NATIONALA Revizia :0


PRIVIND
SANITAR VETERINAR I CONTROLUL
Data :19.02.2010
Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA UNITATILOR DE
ALIMENTELOR PRELUCRARE
S.N.C.U. IN VEDEREA
NEUTRALIZARII
Cod PS 009.14 Pag. 1 din 7

PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL UNITATILOR DE PRELUCRARE IN


VEDEREA NEUTRALIZARII S.N.C.U.

INDICATORUL REVIZIILOR I APROBRILOR

Nr. Ediia Data Capitolul, Nume, Prenume, Semntur


Crt. Revizia aplicrii subcapitol Elaborat Verificat Aprobat
Pagina
(modificat,
adugat)

NOT: Acest document este proprietatea ANSVSA

1. OBIECT
PROCEDURA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA Revizia :0
PRIVIND
SANITAR VETERINAR I CONTROLUL
Data :19.02.2010
Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA UNITATILOR DE
ALIMENTELOR PRELUCRARE
S.N.C.U. IN VEDEREA
NEUTRALIZARII
Cod PS 009.14 Pag. 2 din 7

Verificarea modului cum sunt indeplinite cerintele legale privind prelucrarea SNCU in
vederea neutralizarii

2. SCOP

Actiunile de control in vederea identificarii eventualelor riscuri privind prelucrarea SNCU


in vederea neutralizarii

3. DOMENIU DE APLICARE

Activitatea Serviciului de Inspectie si control din cadrul DSVSA judetene/municipiul


Bucuresti.

4. BAZA LEGISLATIVA

Legislatie aferenta proceduri generale si operationale.

5. DEFINIII

Conform definitiilor din actele normative in vigoare.

6. DESCRIEREA PROCEDURII
Inspectorul va analiza urmatoarele aspecte:

1.La nivel DSVSA se va verifica


- dosar cu legislatia in domeniu la serviciul de sanatate animala si la serviciul de igiena
si sanatate publica
- modul cum au fost efectuate instruirile, cum au fost prelucrata legislatia specifica in
domeniu, ordinele si notele de serviciu transmise de catre ANSVSA
- evidentele privind numarul de animale (bovine, ovine, caprine) sacrificate sau moarte
- verificarea corelarii dintre numarul de animale sacrificate sau moarte si numarul de
probe de laborator recoltate pentru EST
- raportrile din teritoriu, corelat cu raportrile ctre ANSVSA.
- frecventa controalelor in unitatile de neutralizare
- verificarea notelor de control intocmite in aceste unitati, masurile si sanctiunile
propuse
PROCEDURA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA Revizia :0
PRIVIND
SANITAR VETERINAR I CONTROLUL
Data :19.02.2010
Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA UNITATILOR DE
ALIMENTELOR PRELUCRARE
S.N.C.U. IN VEDEREA
NEUTRALIZARII
Cod PS 009.14 Pag. 3 din 7

2.La unitatile de prelucrare in vederea neutralizare se va verifica


- dosarul de autorizare;
- frecventa controalelor oficiale in unitate privind interzicerea totala a proteinelor
animale in hrana animalelor de ferma;
- ce tipuri de deseuri se prelucreaza in unitate;
- modul de neutralizare ( incinerare directa sau procesare in faina de carne si
incinerare);
- verificarea fluxului tehnologic;
- verificarea documentelor de insotire a transporturilor;
- verificarea mijloacelor de transport (autorizatie, proceduri de igienizare);
- verificarea confirmarilor pentru MRS si pentru deseuri;
- vestiare functionale pe sexe ;
- delimitarea zonelor curate de cele murdare;
- modul de stocare a deseurilor inainte de procesare, pe categorii;
- daca platforme si aleile sunt betonate (asfaltate), fara discontinuitati si asigura prin
pante drenarea apelor pluviale;
- daca exista colector de ape pluviale si daca acestea sunt deversate in statia de epurare;
- imprejmuirea unitatii;
- daca in unitate se controleaza accesul cainilor sau pisicilor
- daca personalul are echipament de protectie adecvat si complet ( pe culori, zona
salubra, zona insalubra)
- dezinfectorul rutier
- Statia de spalare, dezinfectie (verificarea dezinfectiei, proceduri)
- epurarea apelor reziduale
- protocolul si programarea activitatilor DDD si verificarea eficentei acesteia
- verificarea programului de autocontrol
- monitorizarea punctelor critice de control;
- schita de amplasare a AMC-urilor si verificarea periodica a calibrarilor acestora
- verificarea modului de monitorizare a tuturor parametrilor de procesarea si incinerare
si modul de inregistrare al temperaturii si presiunii pe flux
- verificarea evidentelor recoltarilor de probe (Salmonella, Clostridium,
Enterobacteriacee) si modul de aplicare al masurilor cand buletinele de analiza sunt
neconforme
- verificarea cantitatii de cenusa rezultata in corelatie cu cantitatea de material incinerat;
- verificarea modului cum se recolteaza cenusa, cum se transporta si cum/unde se
ingroapa, daca sacii sunt inscriptionati MRS;
PROCEDURA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA Revizia :0
PRIVIND
SANITAR VETERINAR I CONTROLUL
Data :19.02.2010
Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA UNITATILOR DE
ALIMENTELOR PRELUCRARE
S.N.C.U. IN VEDEREA
NEUTRALIZARII
Cod PS 009.14 Pag. 4 din 7

3.La unitati de procesare hrana pentru animale se va verifica


- dosarul de autorizare (concordanta intre activitatea desfasurata si profilul pentru care
a fost autorizata);
- frecventa controalelor oficiale in unitate privind interzicerea totala a proteinelor
animale in hrana animalelor de ferma;
- verificarea surselor de aprovizionare si originea materiilor prime furajere folosite la
procesare (documentele de calitate insotitoare);
- verificarea existentei si modul de aplicare planurilor de autocontrol in unitate;
- verificarea prelevarilor de probe materie prima si produs finit, atat in cadrul
Programului de autocontrol cat si a Programului Strategic;
- efectuarea actiunilor DDD si eficienta acestora (asigurarea evitarii prezentei
daunatorilor, prin elaborare unui plan de autocontrol in acest sens);
- verificarea transportului si depozitarea materiei prime;
- urmarirea evitarii riscului contaminarii incrucisate in cazul producerii furajelor
combinate pentru rumegatoare;
- existenta si functionarea liniilor separate pentru productia de furaje destinate
rumegatoarelor;
- verificarea monitorizarii parametrilor tehnici de fabricatie si concordanta acestora cu
inregistrarile existente
- monitorizarea punctelor critice de control si masurile corective aplicate in caz de
abateri
- Verificarea modului de distrugere a deseurilor si evidentele justificate privind
gestionarea acestora (registru special de evidenta, cantitati inregistrate, provenienta,
natura deseurilor, modul de distrugere, documente doveditoare)
- verificarea modului de igienizare a mijloacelor de transport
- verificarea modului de ambalare, etichetare, stocare si comercializare a produselor
finite
- verificarea documentelor ce demonstreaza trasabilitatea de fabricatie a fiecarui lot

7. RESPONSABILITATI

Conform fiselor de post.

8. INREGISTRARI

Nota de Inspectie.

9. ANEXE

Ghiduri inspectie G 24, G 25, G 26, G 27, G 28, G 29, G 30, G 31

S-ar putea să vă placă și