Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

Numar personae expuse: 4


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Locul de munca : Postul de lucru : zugrav vopsitor Echipa de evaluare a nivelului de risc:Sing STOILESCU Vasile –cond loc de
munca ; LIVINT Neculai -lucrator desemnat;-lucrator – MOROIANU Valentin
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI 2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile securitatii INV GR II
5 3 4
si sanatatii in munca .
EFECTUAREA INV GR I
3. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN-
ZATOARE A 4. Pozitionari, consolidari, fixari etc. pozitie de lucru fortata,
ITM 45-180 3 3 3
SARCINILOR vicioasa,ortostatica,inclinata,aplecata pentru operatiile de munca
DE MUNCA 5. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie INV GR II 5 3 4
EXECUTANT
6. De la acelasi nivel,prin dezechilibrare,alunecare,impiedicare
ITM 45-180 3 5 4
CADERI suprafete de lucru alunecoase
7. De la inaltime, prin cadere in gol, dezechilibrare sau alunecare DECES 7 4 6
PREZENTA LA 8. Sub influenta alcoolului, medicamentelor, drogurilor.
DECES 7 2 4
LUCRU IN
CONDITII
PSIHO- FIZIOL. 9. Stare de oboseala DECES 7 2 4
NECORESP.
DECES 7 2 4
10 Risc de electrocutare prin atingere directa a conductorilor electrici
neizolati sau cu izolatia imbatranita si / sau umeda
CURENT
MIJLOACE ELECTRIC 11. Risc de electrocutare prin atingere indirecta, legarea la instalatia
DE de impamantare cu grad ridicat de coroziune, izolatii strapunse
DECES 7 2 4
PRODUCTIE accidental sau fara legatura la pamant;

FACTORI DE
12Contact cu substante toxice, caustice, acide ITM 45-180 3 5 4
RISC DE
NATURA
13 Contact cu substante inflamabile , explozive, periculoase DECES 7 2 4
CHIMICA
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
14. Neasigurarea suprafetelor de pozitionare si nefolosirea centurii
OMISIUNI INV GR I-II 5 2 4
de siguranta ;
SARCINA
DE
15. In prestabilirea operatiilor de munca
MUNCA ERORI INV GR I-II 5 2 4

16. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I


6 2 4
DEFICIENTE necorespunzatoare
DE 17. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
6 2 4
INDRUMARE respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca
MEDIUL DE
SI CONTROL INV GR I
MUNCA 18. Neasigurarea corelarii operatiilor in cadrul unor lucrari complexe 6 2 4
DE NATURA 19. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
PSIHO –
20. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

1(1x1) + 2( 2x2 ) + 1(3x3 ) + 15 ( 4x4 ) + 1 (6x6 ) 294


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,97 ( Nivel de risc - mediu ; Nivel de securitate -mediu )
1x1 + 2x2 + 1x3 + 15x4 + 1x6 74

Intocmit
Lucrator desemnat
LIVINT NECULAI