Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

Numar personae expuse:


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Locul de munca Postul de lucru : instalator montaj CENTRALA TERMICA Echipa de evaluare a nivelului de risc:ing Weiner Marian-adm; Arion Ion –cond
loc de munca ; Livint Neculai -lucrator desemnat;-lucrator –
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI INV GR
2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile SSM 6 3 5
IDECES
3. Pozitionari, consolidari, fixari ITM 45- 180 3 3 3
EFECTUAREA
EXECUTANT
NECORESPUN- 4. Asamblari ITM 45- 180 3 2 2
ZATOARE A 5. Reglaje ITM 45- 180 3 2 2
SARCINILOR
6. Intretuperea functionarii instalatiilor sau EM DECES 7 1 3
DE MUNCA
7Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau a EM DECES 7 1 3
MISCARI 8. Functionare normala ITM 3-45 2 4 2
FUNCTIONALE 9. Pornire / oprire contraindicata ITM 45- 180 3 2 2
MIJLOACE DE
ALE
PRODUCTIE
MASINILOR SI 10. Imposibilitatea pornirii/ opririi DECES 7 1 3
MECANISME
DE NATURA
11. Iluminatul la locul de munca ITM 3-45 2 3 2
FIZICA
DE NATURA
MEDIUL DE 12. Gaze sau vapori toxici / caustici ITM 3-45 2 2 2
CHIMICA
MUNCA
DE NATURA 13. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
PSIHO –
14. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

1(1x1) + 8( 2x2 ) + 4(3x3 ) + 1(5x5 ) 94


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 2,76 ( Nivel de risc – mic ; Nivel de securitate - mare )
1x1 + 8x2 + 4x3 +1x5 34

Intocmit
Lucrator desemnat