Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

Numar personae expuse:


SC SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Locul de munca : Postul de lucru : vizitator Echipa de evaluare a nivelului de risc:ing Weiner Marian-adm; Cosovanu Cosmin
–cond loc de munca ; Livint Neculai -lucrator desemnat;
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
EFECTUAREA 1. Pornirea echipamentelor de munca , mijloace de transport, utilaje,
DECES 7 2 4
DE OPERATII instalatii
EXECUTANT IN AFARA 2. Intreruperea functionarii instalatiilor sau Echipamentelor de munca DECES 7 1 3
SARCINILOR
3. Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau EM DECES 7 1 3
DE MUNCA
MIJLOACE 4. Alunecare ITM 45- 180 3 2 2
DEPLASARI
DE
SUB EFECTUL
PRODUCTIE 5. Rasturnare DECES 7 1 3
GRAVITATIEI
DEFICIENTE INV GR I
6. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice necorespunzatoare 6 2 4
DE
SARCINA DE
INDRUMARE 7. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la respectarea INV GR I
MUNCA 6 2 4
SI CONTROL regulilor de securitate si sanatate in munca
8. Neasigurarea conditiilor normale in mediul de munca ITM 45- 180 3 3 3
DE NATURA 9. Temperatura aerului ITM 3-45 2 1 1
FIZICA 10. Umiditatea aerului ITM 3-45 2 1 1
MEDIUL DE
DE NATURA 11. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
MUNCA
PSIHO –
12. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

2(1x1) + 3( 2x2 ) + 4(3x3 ) + 3 ( 4x4 ) 98


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,06 ( Nivel de risc – mic ; Nivel de securitate - mare )
2x1 + 3x2 + 4x3 + 3x4 32

Intocmit
Lucrator desemnat