Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

Numar personae expuse:


SC WEIMAR SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8h /zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Echipa de evaluare a nivelului de risc:ing Weiner Marian- Administrator ;
Locul de munca : Postul de lucru : fierar betonist Arion Ion – conducator loc munca ;Livint Neculai – lucrator desemnat SSM;
Mihai Neculai - lucrator
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( Consecinta Clasa Nivelul
Natura factorilor Clasa de
Sistemului identificati ) maxima de de risc
de risc gravitate
de munca previzibila probabilitate
0 1 2 3 4 5 6
1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
OMISIUNI 2. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile securitatii INV GR I
6 3 5
si sanatatii in munca .
EFECTUAREA INV GR I
3. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN-
ZATOARE A 4. Pozitionari, consolidari, fixari etc. ITM 45-180 3 3 3
SARCINILOR
5. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie INV GR II 5 3 4
DE MUNCA
EFECTUAREA 6. Pornirea echipamentelor de munca,mijloace de transport, masini
DECES 7 2 4
DE OPERATII unelte, utilaje, instalatii
EXECUTANT IN AFARA 7. Intreruperea functionarii instalatiilor sau echipamentelor de munca DECES 7 1 3
SARCINII DE 8. Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau
DECES 7 1 3
MUNCA echipamentelor de munca
9. De la acelasi nivel ITM 45-180 3 5 4
CADERI
10. De la inaltime DECES 7 4 6
11. Sub influenta alcoolului, medicamente, droguri
PREZENT LA DECES 7 2 4
LUCRU IN
12. Stare de oboseala
CONDITII DECES 7 2 4
PSIHO- FIZIOL.
13. Stari emotionale puternice
NECORESP. DECES 7 1 3
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( Consecinta Clasa
Natura factorilor Clasa de Nivelul
Sistemului identificati ) maxima de
de risc gravitate de risc
de munca previzibila probabilitate
DEPLASARI
SUB EFECTUL 14. Alunecare ITM 3-45 3 2 2
GRAVITATIEI
MISCARI
FUNCTIONALE
15. Pornire / oprire contraindicata ITM 3-45 3 2 2
ALE MASINILO
SI MECANISME
MIJLOACE DE CURENT 16. Atingere directa DECES 7 2 4
PRODUCTIE ELECTRIC 17. Atingere indirecta DECES 7 2 4
FACTORI RISC
18. Contact cu substante toxice / caustice / acide ITM 45-180 3 3 3
CHIMIC
FACTORI RISC 20. Pozitii de lucru fortate / vicioase ITM 3-45 2 1 1
DE ALTA 21. Efort static / fizic mare ITM 3-45 2 1 1
NATURA 22. Sub / suprasolicitare sau monotonie ITM 3-45 2 2 2
23. Contact prelungit cu elemente ale mediului de munca ( apa, vapori
INV GR III 4 1 2
curenti de aer,etc.)
OMISIUNI 24. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4
ERORI 25. In prestabilirea operatiilor de munca INV GR I-II 5 2 4
REPARTIZARE 26. Fara instruire sau cu instruire incomplete in domeniul securitatii si
INVGR I- II 5 3 4
NECORESPUNZ sanatatii in munca
A SARCINILOR INV GR I
27. Cu incompatibilitati psiho – fiziologice 6 1 3
DE MUNCA DECES
LIPSURI IN
SARCINA ASIGURAREA
28. Utilizarea unor materii prime si/ sau materiale necorespunzatoare ITM 45-180 3 1 2
DE CONDITIILOR
MUNCA DE SSM

DEFICIENTE 29. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I


6 2 4
DE necorespunzatoare DECES
INDRUMARE
SI CONTROL
30. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
6 2 4
respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca DECES
Componenta Consecinta Clasa
Natura factorilor Forma concreta de manifestare a factorilor de risc ( identificati ) Clasa de Nivelul
Sistemului maxima de
de risc gravitate de risc
de munca previzibila probabilitate
DE NATURA 31. Temperatura aerului ITM 3-45 2 1 1
FIZICA 32. Umiditatea aerului ITM 3-45 2 1 1
MEDIUL DE
DE NATURA 33. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
MUNCA
PSIHO –
34. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

5(1x1) + 9( 2x2 ) + 6(3x3 ) + 12 ( 4x4 ) + 1 (5x5 )+1(6x6) 348


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,48 ( Nivel de risc - mic ; Nivel de securitate -mare )
5x1 + 9x2 + 6x3 + 12x4 + 1x5 + 1x6 100

Intocmit
Lucrator desemnat
LIVINT NECULAI