Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI

IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

LOCUL DE MUNCA 2:

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI


IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
PENTRU LOCUL DE MUNCA « INGINER SANTIER » (13)

1.PROCESUL DE MUNCĂ

Asigura conducerea santierului, aducind la indeplinire sarcinile trasate de conducerea


societatii.

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

A. Mijloace de producţie:
Totalitate instalatiilor, utilajelor uneltelor, mijloacelor de transport, materiale,
baracamente, tehnica de calcul, utilizate in procesul de productie.

B. Sarcina de muncă
 Organizeaza procesul de productie, repartizeaza sarcinile personalului din subordine,
verivica si raspunde de realizarea integrala a indicatorilor de plan.
 Ia masuri pentru a asigura asistenta tehnica de specialitate pe toate schimburile, urmarind
respectarea tehnologiilor de lucru.
 Prognozeaza necesarul de materiale, pise de schimb, utilaje necesare lucrarilor executate.
 Urmareste la fiecare loc de munca cu grad ridicat de pericol in exploatare, sa fie afisate,
si aplicate intocmai instructiunile tehnice specifice, privind siguranta in functionare a
instalatiilor si echipamentelor respective.
 Urmareste executarea intocmai a dispozitiilor ce le primeste privind procesul tehnologic.
 Informeaza compartimentele de profil din societate asupra dificultatilor tehnice de lucru
si stabileste impreuna cu acestea solutiile, urmarind alicarea lor.
 Asigura ordinea si disciplina la locurile de munca.
 Controleaza, indruma, raspunde de functionarea in conditii tehnice de securitate si
exploatare rationala a tuturor mijloacelor din dotare.
 Asigura supravegherea permanenta a lucrarilor prin intermediul adjuntului, inginerilor
sau maistrilor controlind indeplinirea sarcinilor acestora.
 Organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea de securitatea muncii si Situatii de
urgenta. din cadrul obiectivului. Ia masuri ca procedeele de munca sa se desfasoare in
conditii de deplina securitate. Organizeaza si ia masurile necesare pentru cunoasterea si
respectarea de catre intreg personalul, a prevederilor actelor normative care
reglementeaza activitatea de securitatea muncii si Situatii de urgenta.
 Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea societatii.

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

C. Mediul de muncă
 Activitatea se desfasoara in aer liber,
 iluminat natural si artificial;
 zgomot;
 temperatură coborâtă iarna;
 temperatura ridicata vara;
 Potentiale calamitati naturale (trasnet, vint, grindina, viscol, alunecari sau surpari de
teren)

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

UNITATEA:
SC CONSTRUCT INVEST SRL NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 13
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
ECHIPA DE EVALUARE:
NR. 2
Evaluator autorizat: ...
LOCUL DE MUNCĂ: Lucrator desemnat: ...
INGINER SANTIER Medic medicina muncii: ...
CONSE-
CLASA NIVEL
COMPO-NENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE PARTIAL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
MUNCĂ GRAVI- DE
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBIL BILITATE
TATE RISC
Ă
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către
PRODUCTIE MECANIC mijloacele de transport in incinta santierului sau acces la locul DECES 7 1 3
de muncă cu mijloace auto

2. Rostogolire piese (scule), cilindrice, material tubular INV. GR. III 4 2 3


neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 3. Devierea de la traictoria normala a maselor manevrate cu
PRODUCTIE MECANIC mijloace de ridicat – sistemul macara –geamblac, macarale, INV. GR. III 4 2 3
automacarale

4. jet, de ulei la fisurarea accidentala a traseelor hidraulice ITM 3-45 ZILE 2 2 2

5. Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat, azot si


DECES 7 1 3
butelii de oxigen sau acetilena
6. Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii
FACTORI DE RISC
de pas: legături la instalaţia de împământare cu grad ridicat de DECES 7 1 3
ELECTRIC
coroziune, fără papuci de priză; izolaţii străpunse accidental
MEDIUL FACTORI DE RISC
7. Temperatura aerului: ridicata sau scazuta ITM 3-45 zile 2 6 3
DE MUNCĂ FIZIC
8. Zgomot peste limita admisibila ITM 3-45 zile 2 5 3
9. Iluminatul – nivelul de iluminat scazut NEGLIJABILE 1 1 1
10. Potentiale calamitati naturale (trasnat, inundatii, vint, grindina, DECES 7 1 3
viscol, alunecari sau surpari de teren
SARCINA DE SOLICITARE
11. Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu de zgomot ITM 3-45 zile 2 5 3
MUNCA PSIHICA
EXECUTANT ACTIUNI GRESITE ITM 45-180
12. Deplasari sau stationari in zone periculoase 3 3 3
zile
13. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
MEDII 3 5 4
împiedicare – suprafeţe alunecoase, denivelate
OMISIUNI 14. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
DECES 7 3 5
celorlalte mijloace de protecţie din dotare

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

Nivelul de risc global al locului de muncă este: 3,23

14

r  R i i
1  (5  5)  1  (4  4)  10  (3  3)  1  (2  2)  1  (1  1) 136
N rg  i 1
   3,23
14
1  5  1  4  10  3  1  2  1  1 42
ri 1
i

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

NIVELURI PARTIALE DE RISC


FIG. 1. NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de munca Inginer santier

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,23

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
FACTORI DE RISC

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

LEGENDA FIGURA 1

F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport in incinta santierului sau
acces la locul de muncă cu mijloace auto
F2-
Rostogolire piese (scule), cilindrice, material tubular neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate
F3- Devierea de la traictoria normala a maselor manevrate cu mijloace de ridicat – sistemul macara –
geamblac, macarale, automacarale
F4- jet, de ulei sau fluid de foraj la fisurarea accidentala a traseelor hidraulice
F5- Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat, azot si butelii de oxigen sau acetilena
F6- Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas: legături la instalaţia de
împământare cu grad ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii străpunse accidental
F7- Temperatura aerului: ridicata sau scazuta
F8- Zgomot peste limita admisibila
F9- Iluminatul – nivelul de iluminat scazut
F10- Potentiale calamitati naturale (trasnat, inundatii, vint, grindina, viscol, alunecari sau surpari de teren

F11- Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu de zgomot


F12- Deplasari sau stationari in zone periculoase
F13-
Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, denivelate
F14- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA „INGINER SANTIER”

Nivel MASURI PROPUSE


Nr.
FACTORI DE RISC de
crt Nominalizarea masurii
risc
0 1 2 3
1 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte 5
mijloace de protecţie din dotare MASURI ORGANIZATORICE:
 Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate – neatentie fata de
operatiile executate, omiterea unora dintre operatiile prevazute prin
sarcina de munca, intrarea, chiar si numai cu portiuni ale corpului, in
interiorul zonelor de pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompleta sau
utilizarea unor mijloace individuale de protectie necorespunzatoare;
Verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin
sondaj, din partea sefilor ierarhici superiori

2 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – 4 MASURI ORGANIZATORICE:


suprafeţe alunecoase, denivelate  Utilizarea incaltamintei de protectie;
 Mentinerea suprafetelor cailor de deplasare in perfecta stare de
curatenie si marcarea denivelarilor, obstacolelor etc;
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

INTERPRETATREA REZULATATELOR EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA 1

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca „INGINER SANTIER” este egal cu
3,23, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare” din care se observa ca din totalul de 14
factori de risc identificati (fig. 1) numai 2 depasesc, ca nivel partial de risc valoarea 3, 1 incadrandu-
se in categoria factorilor de risc mare, iar cel de al doilea incadrandu-se in categoria factorilor de
risc mediu.
Cei 2 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F14 Neutilizarea echipamentului individual de NP 5


protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare

F13 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare NP 4


alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase,
denivelate

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situeaza in domeniul
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse” pentru locul
de munca 3.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta
dupa cum urmeaza (vezi fig. 2):

 42,85%, factori proprii mijloacelor de productie;


 28,57%, factori proprii mediului de munca;
 7,14%, factori proprii sarcinii de munca;
 21,42%, factori proprii executantului;

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 50,00% din factorii de risc identificati pot avea
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

FIG. 2. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE


MUNCA
Locul de munca INGINER SANTIER

NIVELUL GLOBAL DE RISC: 3,23

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
21,42 42,85

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
SARCINII DE MUNCA
MEDIULUI DE MUNCA
7,14
28,57