Sunteți pe pagina 1din 2

Adresa punct de lucru magazin METRO 16 BACAU

Subunitatea : Magazinul METRO Bacau


Adresa : DN 2 KM 280 BACAU – FOCSANI
Telefon : 0234/203150 Fax : 0234/573767

METRO Cash & Carry România S.R.L - Şos. Bucureşti-Ploieşti 289 cod 71914 - CP O -13 Otopeni-Ilfov (România)
………………………………………………………………………………………………………

Decizie interna
Nr._____din_______

În baza prevederilor art. 20, alin. 2, lit.b) şi art. 106 din NORMELE
GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Nr. 163/2007.

Conducerea MAGAZINULUI hotaraste:

Art.1- Se reglementează fumatul în spaţiile aparţinând S.C. METRO CASH & CARRY
ROMANIA S.R.L. , PUNCT LUCRU : MAGAZINUL 16 BACAU
Art.2- În toate spaţiile de lucru şi depozitare, precum şi la punctele de colectare şi
depozitare a resturilor menajere (deşeurilor) din cadrul unităţii, fumatul este interzis cu
desăvârşire.
Art.3 - Personalul angajat poate fuma numai în locurile special amenajate:
- sediul administrativ si sala de sedinte;
- în exterior la ieşirea din clădiri (in locurile special amenajate);
Art.4 - Răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul urmatorii:
- Sefii de departament
- Cadru tehnic P.S.I.;
- Inspector Protectia Muncii;
- Inspector Siguranta.
Art.5 - Alte precizări privind reglementarea fumatului:
- În toate zonele ( locurile ) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de
securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare;
- Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă
mai mică de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile,
EXPLOZIVI, VAPORI INFLAMABILI, ETC), 10 M FAŢĂ DE LOCURILE ÎN CARE
EXISTĂ MATERIALE SOLIDE COMBUSTIBILE ( LEMN, TEXTILE, CARTON ASFALTAT,
HÂRTIE, BITUM ) ŞI 50 M FAŢĂ DE CULTURILE DE CEREALE PĂIOASE ÎN PERIOADA
COACERII ŞI RECOLTĂRII SAU DE ZONELE ÎMPĂDURITE;
- La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau
pământ, gropi şi se vor instala inscripţii “LOC PENTRU FUMAT”;
- În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se

DECIZIE PRIVIND REGLEMANTAREA FUMATULUI


S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. - MAGAZINUL 16 BACAU
Adresa punct de lucru magazin METRO 16 BACAU
Subunitatea : Magazinul METRO Bacau
Adresa : DN 2 KM 280 BACAU – FOCSANI
Telefon : 0234/203150 Fax : 0234/573767

METRO Cash & Carry România S.R.L - Şos. Bucureşti-Ploieşti 289 cod 71914 - CP O -13 Otopeni-Ilfov (România)
………………………………………………………………………………………………………

amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere,
cum sunt cele de birotică şi altele;
- Depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile
( hârtie, carton, textile, etc ) este interzisă;
 Golirea scrumierelor şi a vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există
materiale combustibile este interzisă;
- Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri este interzisă.

APROBAT DIRECTOR MAGAZIN,


GAFENCU DUMITRU

DECIZIE PRIVIND REGLEMANTAREA FUMATULUI


S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. - MAGAZINUL 16 BACAU