Sunteți pe pagina 1din 4

CAMINE DIN BETON

1. GENERALITATI
Caminele se pot realiza din beton armat monolit, pe amplasamentul indicat in planul de
situatie.
Partea superioara a caminelor va fi la nivelul terenului sistematizat.
La realizarea lor se va tine cont si de detaliile ce includ partea hidraulica. Pe toata durata
executiei caminelor, va exista personal tehnic calificat si atestat pentru astfel de lucrari care sa
conduca operatiunile de realizare a caminelor.
La proiectarea caminelor se tine cont de prevederile normativului P 73-78 Instructiuni tehnice
pentru proiectarea si executia recipientilor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide
precum si de Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat indicativ NE 012-1/2007 in alegerea betonului si a caracteristicilor sale.
2. LUCRARI PREGATITOARE
In prima faza se va executa trasarea pe teren. Acest lucru se va face cu teodolitul, iar
materializarea cu ajutorul bornelor din beton atat pentru axe cat si pentru cota de nivel. La
trasare se vor consulta in special urmatoarele normative si instructiuni:
STAS 9824/1-81 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice;
Indrumator privind executarea trasarii de detalii in constructii C83-81.
Sapatura pentru executia caminelor se va face in urmatoarele etape:
etapa I - executarea sapaturii pana la cota inferioara a caminului;
etapa a II-a - executarea a doua puturi de epuisment in afara perimetrului constructiei
pana la cota 2,50m si coborarea nivelului apei pe perioada executarii caminului.
Sapatura se va face cu sprijinirea peretilor, iar intre constructie si peretele gropii se va lasa o
bancheta de lucru de minim 50 cm.
In timpul executarii sapaturilor si a lucrarilor de executie a structurii de rezistenta se vor
respecta instructiunile privind protectia muncii.
Incinta santierului se va ingradi, iar circulatia va fi libera doar pentru personalul de executie a
lucrarii.
Excesul de pamant rezultat din sapatura va fi utilizat pentru nivelarea terenului sau va fi
depozitat in locuri special amenajate (gropi de imprumut, depozite de deseuri). Se interzice
depozitarea pamantului pe marginea transeei.
3. MONTARE ARMATURA SI TURNARE BETON
Dupa realizarea sapaturii se va trece la turnarea betonului de egalizare intr-un strat de 5 cm.
Clasa de beton utilizata va fi C8/10.
Apoi se va monta armatura din radier.
Betoanele si armaturile se vor prepara si confectiona in sectiile bazei de productie ale
Antreprenorului sau in sectii specializate ale furnizorilor. Fasonarea si montarea armaturilor vor
respecta conditiile impuse de STAS 10107/0-90 si NE 012-1/2007.
Pentru etansarea rostului de lucru dintre radier si pereti se va monta profilul din PVC plastifiat
(sau material expandabil la contactul cu apa din betonul proaspat din pereti, cu efect similar).
Montarea benzii de profil PVC la pozitie se face prin legarea cu sarma neagra (12 mm), trecuta
prin cleme si armatura radierului. Clemele se fixeaza pe conturul profilului la intervale de 33 cm.
Etansarea rostului se realizeaza prin incastrarea betonului proaspat si bine compactat, a aripilor
profilului, tubul central ramanand liber in inaltimea rostului format intre radier si pereti.
In timpul lucrarilor se vor respecta Instructiunile tehnice pentru folosirea profilului incastrat din
PVC plastifiat la etansarea rosturilor din cadrul constructiilor hidrotehnice C163-73.
Toate materialele ce se vor pune in opera vor avea certificat de calitate si vor respecta conditiile
impuse de standardele in vigoare.
Turnarea betonului se va face cu ajutorul urmatoarelor utilaje:
macara 16 tf;
bena de 0,8 m3 cu furtun flexibil;
vibrator de adancime si suprafata.
Inainte de betonare se va stabili ritmul de livrare a betonului, astfel incat betonarea sa fie
continua. Se interzice punerea in opera a betonului la care s-a depasit durata maxima intre
preparare si turnare (90 de minute), sau care prezinta inceput de priza. Betonarea radierului se
va face fara intrerupere cu ajutorul benei cu furtun. Se va avea grija ca inaltimea de cadere a
betonului sa nu fie mai mare de 1,00 m, astfel incat sa nu se produca segregarea lui.
Nu se va turna beton pe timp friguros sub 5C. Temperatura indicata de turnare este de 13-20
C. Transportul betonului se va face in general cu autospeciale. Vibrarea betonului din radier se
va face cu vibratorul de placa.
Inainte de inceperea lucrarilor de betonare constructorul va efectua probe prealabile pentru
determinarea retetei optime a betonului in vedera realizarii gradului de permeabilitate prescris.
Se trece apoi la cofrarea peretelui (partea exterioara) si montarea armaturii si a pieselor de
trecere. Dupa receptia acestora se cofreaza si partea interioara. Abaterile admisibile sunt cele
date de normativele P73-78, C56-85 si NE 012-1/2007.
La betonare se va folosi un beton greu, clasa C16/20, realizat cu agregate naturale grele, grad
de impermeabilitate P4/10, ciment I32,5. Consistenta betonului va fi T3/T4, iar raportul A/C
recomandat va fi de 0,45.
Calitatea betonului preparat va fi verificata la fiecare transport din punct de vedere al
concordantei cu clasele precizate si a respectarii duratei de transport. De asemenea de cel
putin doua ori pe schimb, constructorul va verifica consistenta betonului imediat dupa
descarcarea din mijlocul de transport. Ritmul de livrare a transportului de beton va fi stabilit pe
baza de program de lucru, astfel incat sa nu apara abateri ale perioadei de timp stabilita in plus
sau minus cu 15 minute.
Controlul calitatii lucrarilor din cadrul Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton
si beton armat NE 012-1/2007.
Armarea se va face cu otel beton OB37 si PC52. Acoperirea armaturii va fi de 4,5 cm in radier,
3,5 cm in pereti la partea exterioara si 2,5 cm in placa. Dupa turnarea peretelui se va realiza
placa de la partea superioara. Placa va avea o grosime de 20 cm si se va arma cu otel beton
OB 37 si PC52.
Decofrarea elementelor se va face cu respectarea instructiunilor din cadrul de practica NE 012-
1/2007
Atat pentru radier cat si pentru pereti se va asigura mentinerea umiditatii betonului timp de 14-
28 zile in functie de anotimp si conditiile de expunere. Totodata se va realiza protectia betonului
(in special in placa) cu diferite materiale (rogojini, folie PVC, prelate) functie de temperatura din
timpul executiei. Stropirea betonului cu apa va incepe de la 212 ore de la turnare. Sub +5C nu
se executa stropiri. La rezistente peste 5 N/mm nu se mai face stropirea.
Nu se va realiza umplutura de pamant in jurul constructiei fara verificarea betonului din pereti si
consemnarea intr- un proces verbal existent si demontarea sprijinirilor peretilor gropii.
Firul de detectie a conductelor, va fi intra in caminul de vane pe langa conducte, prin piesele de
trecere si se va lega de vane pentru a asigura continuitatea firului.

4. SOLUTII TEHNICE PENTRU CAMINE


Caminul de 1,25 x 1,25 x 1,50 m va avea o forma patrata in plan, avand dimensiunile exterioare
de 1,55 m x 1,55 m. Caminul va avea pe verticala o inaltime de 1,65 m. La baza s-a prevazut un
strat de beton de egalizare de cinci centimetri. Radierul va avea o grosime de 15 cm, iar peretii
vor avea o grosime de 15 cm. Placa de la partea superioara va fi detasabila si va avea o
grosime de 20 cm. Inaltimea libera a caminului va fi de 1,50 m.
Caminul de 1,50 x 1,50 x 1,50 m va avea o forma patrata in plan, avand dimensiunile exterioare
de 1,80 m x 1,80 m. Caminul va avea pe verticala o inaltime de 1,65 m. La baza s-a prevazut un
strat de beton de egalizare de 5 centimetri. Radierul va avea o grosime de 15 cm, iar peretii vor
avea o grosime de 15 cm. Placa de la partea superioara va fi detasabila si va avea o grosime
de20 cm. Inaltimea libera a caminului va fi de 1,50 m.
Caminul de 2,00 x 2,00 x 1,50 m va avea o forma patrata in plan, avand dimensiunile exterioare
de 2,40 m x 2,40 m. Caminul va avea pe verticala o inaltime de 1,75 m. La baza s-a prevazut un
strat de beton de egalizare de 5 centimetri. Radierul va avea o grosime de 25 cm, iar peretii vor
avea o grosime de 20 cm. Placa de la partea superioara va fi detasabila si va avea o grosime
de 20 cm. Inaltimea libera a caminului va fi de 1,50 m.
Pentru tipurile de camine enumerate mai sus, la partea superioara s-a prevazut un gol cu forma
circulara pentru vizitarea caminului.
La interiorul caminului se va aplica o hidroizolatie. La exterior, caminul se va proteja prin
executarea unei hidroizolatii din membrana bituminoasa lipita pe strat suport.
Clasa de beton utilizata va fi C16/20, iar armarea cu otel beton OB37 si PC52.
Nu se vor monta piesele de trecere fara consultarea in prealabil si a detaliilor prevazute in
proiectul tehnic. Nu se va efectua turnarea betonului fara a fixa in prealabil, toate piesele
metalice si piesele de trecere pe cofraje.

5. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Toate verificarile se vor efectua bucata cu bucata si se vor inscrie in procese verbale de lucrari
ascunse, conform instructiunilor respective.
La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe
parcurs, comparandu-l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor
admisibile.
In cazul turnarii betonului din masive, prin faza de lucrare se intelege - in plus fata de
instructiunile pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o
grupare de tronsoane, in asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in
zone din centrul masivului unde vin montate conductele.
La receptia preliminara se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul sondajelor
poate fi redus la 1/20 din cele initiale.
Se vor verifica:
stratul de baza si planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura
denivelare de + 15 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie.
corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm
admise.
respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier, conform
normativului C 112-80.
6. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETON SI BETON ARMAT
Verificarea calitatii lucrarilor este mentionata in C 56 - 1985 + C 56-2002 Normativ pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii aferente, si se va face pe parcursul
urmatoarelor operatii:
verificarea calitatii materialelor componente ale betonului;
executarea cofrajelor:
o alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinirile;
o incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii
necesare;
o dimensiunile in plan ale sectiunilor transversale;
o pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la
nivele inferioare;
o pozitia golurilor.
calitatea si montarea armaturilor:
o numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni ale elementelor
structurii;
o distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;
o lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi
inglobate in elemente ce se toarna ulterior;
o pozitia innadirilor si lungimilor de petrecere a barelor;
o calitatea sudurilor;
o numarul si calitatea legaturilor dintre bare;
o dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;
o modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile
acestuia;
o pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.
inainte de inceperea betonarii se verifica daca sunt corespunzator pregatite suprafetele
de beton turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou, in sensul ca
s-au indepartat zonele de beton necompactat. Suprafetele in cauza trebuie sa prezinte
rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel vechi si sa fie
in stare umeda.
calitatea betonului livrat de statia de betoane se verifica daca:
o datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund celor
prevazute in proiect si nu s-a depasit durata admisa de transport;
o lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute;
o conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;
o se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe;
o sunt corespunzatoare masurile adoptate si mentinerea pozitiei armaturilor si
formei cofrajelor;
o se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere ale
betonului proaspat.
conditiile de turnare si compactare a betonului;
decofrarea elementelor.

S-ar putea să vă placă și