Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1

Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PODETE Data: 5.02.2008

Cine
Nr. Documente de efectueaza Documentul
Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata
Crt. referinta controlul / Intocmit
verificarea
0 1 2 3 4 5
1 Preluarea amplasamentului Normativ: Inainte de inceperea exeecutiei -proiectant; P.V.de preluare
C182-87;C83-75; lucrarilor -Consultanta; amplasament si trasare
Proiect executie; Antreprenor ; lucrari
STAS9824/1-75
2. Verificarea pichetarii lucrarii; Proiect exec. Inainte de inceperea executiei -sef CQ P.V. de control
2.1. Axa drumului Normativ lucrarilor -R.T.E.
2.2. Ampriza C 56-85 -topometru
2.3. Identificarea instalatiilor subterane si aeriene C83-75
3 Trasarea pe teren a podetului Proiect exec. Dupa verificarea lucrarilor -R.T.E. P.V.de control
Caiet de sarcini pregatitoare -sef P.Vtie
STAS 9824/1–75 -topometru
4. Receptia naturii si cotei terenului de fundare Proiect exec. Inainte de efectuarea cofrajelor -Proiectant P.V. de control
STAS 9824/1-75 pentru fundatii aripi si radier. -Consultant P.V A40
C56-85 -Antreprenor P.V E 27
5. Receptia cofrajelor pentru fundatii,aripi si casete C2 Proiect exec. Ininte de turnarea betonului -R.T.E. P.V. de receptie
Caiet de sarcini -sef P.Vtie calitativa
C140-86 -Consultant
6. Verificarea calitatii betonului la locul de punere in opera; Proiect exec.
Responsabil elaborare: Verificat :
Nume: CQ RTE, Pag 1 / 2
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PODETE Data: 5.02.2008

6.1. Verificarea documentelor de transport STAS 1759 – 88 La fiecare transport -R.T.E. Condica de betoane
6.2. Verificarea lucrabilitatii betonului NE 012-99 La fiecare transport -sef P.Vtie -Raport de analiza
6.3. Det. rezistentei la compr. pe cuburi la 28 zile STAS 1275 –88 Cel putin o proba la 100 mc -sef laborator
7. Verificarea elementelor prefabricate; Prioect exec. La fiecare lot aprovizionat -R.T.E. Condica de montaj
7.1.Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate; NE 012-99 -sef P.Vtie prefabricate
7.2.Examinarea aspectului si incadrarea in tolerantele -sef laborator
dimensionale de P.V si calitate
8. Verificarea materialelor pentru hidroizolatie, a datelor inscrise in Prioect exec. La terminarea lucrarilor -R.T.E. P.V.de receptie calitativa
certificatele de calitate C56-85 -sef P.Vtie P.V A40
-sef laborator P.V E 27
Consultanta
9 Receptia hidroizolatiei Proiect exec. La terminarea lucrarilor -R.T.E. P.V A40
C56-85 -consultant P.V E 27
11 Receptia drenului Proiect exec. La terminarea lucrarilor -R.T.E. P.V A40
C56-85 -sef P.Vtie P.V E 27
-consultant
12 Receptia pe faze Caiet de sarcini -La terminarea fiecarei faze de -consultant P.V A40
( lucrari ascunse ) executie, inainte de trecerea la o -R.T.E. P.V E 27
faza urmatoare. -sef P.Vtie

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ RTE, Pag 2 / 2
Semnatura:

S-ar putea să vă placă și