Sunteți pe pagina 1din 10

MEMORIU GENERAL

1. Date generale
1.1. Denumirea proiectului: 1.2. Amplasament :
1.3. Beneficiar:
1.4. Proiectant:
1.5. Forma de detinere a terenului:
-proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
-nr. Carte funciara 14.843/N;
-nr. cadastral al corpului de proprietate - 5959/8 si
5959/13;
-suprafata terenului – 427,73mp;
1.6. Suprafete teren:

2.1. Amplasament
P.U.Z. SUD VII aprobata prin HCL 371/23.12.2003.

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice localitatii


Tulcea.
Clima este temperat continentala, cu vanturi
dominante dinspre zona N-E si temperaturi care variaza
intre 35°C vara si - 24°C iarna. Fenomenele specifice sunt
ploile torentiale.
2.4. Geologia si seismicitatea
Nu sunt accidente de teren de tipul alunecarilor sau
prabusirilor.
Gradul seismic (cont . . P 100 /92) - zona seismica de
calcul - < D > , coeficientul Ks = 0,16, perioada de colt
Tc = 1,5 sec. Adancimea maxima de inghet este de 80 cm.

2.5. Categoria de importanta a obiectivului


In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
privind Calitatea in constructii (art. 4,5,22 ), importanta
obiectivului se incadreaza in categoria "C" -normala.
Clasa de importanta a constructiei in conformitate cu
normativul P 100/92 este III - constructii de importanta
normala cu coeficient α =1,0.
Cladirea se incadreza in gradul II de rezistenta la foc.

1
3.Descrierea obiectivului

3.1. Detalii despre contructie:


Prin tema de proiectare stabilita impreuna cu
beneficiarul, s-a propus realizarea unei constructii cu
functiunea de locuinta. Avand in vedere conditiile oferite
de amplasament prin proiect s-a propus realizarea unei
constructii cu regim de inaltime : demisol, parter si
mansarda.
Se vor face urmatoarele modificari :
- Se va inchide cu BCA balconul pe latura de vest
si se renunta la peretele care desparte spatiul
interior de terasa din partea de vest.
La demisol sunt urmatoarele spatii :
P1 - zona tehnica centrala termica
P2 - zona depozitare
P4 - casa scarii
La parter sunt urmatoarele spatii:
P1 - dormitor
P2 - living
P3 - grup sanitar
P4 - bucatarie
P5 - garaj
P6 - camara
P7 - hol
La mansarda
P1 - dormitor 1
P2 - dormitor 2
P3 - spatiu de recreere
P4 - grup sanitar
P5 - terasa
P6 - hol distributie

3.4. Finisaje
Finisajele interioare :
Pardoseli :
- mocheta si parchet in camerele de locuit si dormitoare;
-gresie ceramica pe holuri, in bai, bucatarie;
Pereti :
- zugraveli cu vopseluri lavabile de calitate;
- placaje ceramice in bucatarie si bai;
Finisaje exterioare :

2
-tamplarii din P.V.C. cu geam temorezistent soclu
similipiatra;
-pereti — tencuieli driscuitc, texturate, dominante de ocru
deschis si alb;
-invelitoare sarpanta cu tabla;
-terasele circulabile, acoperile sau descoperite vor avea
pardoseli din placi ceramic sau lemn.

3.5. Rezistenta
Structura de rezistenta:
Infrastructura este alcatuita din din talpi si grinzi de
fundare, peste care se va amplasa o placa in zona
subsolului avand o grosime de 13cm.
Sub talpa fundatiei se va dispune o perna de piatra
Sparta cu o grosime de 47cm si o latime de 170cm.
Suprastructura este din cadre din beton armat cu
plansee din beton armat, iar anvelopa exterioara a
obiectivuli realizata din zidarie din BCA cu o grosime a
zidurilor de 35cm.
Descrierea in detalii a modului de executie a
structurii de rezistenta este cuprinsa in memoriu de
specialitate, parte componenta a acestei documentatii.

3.6. Instalatii
Instalatii sanitare
Locuinta este prevazuta la parter si mansard cu grup
sanitar de serviciu si o baie pentru dormitorul
matrimonial.
Toate baile au fost dotate cu obiecte sanitare :
lavoar
closet
cada/dus
Pentru bucatarie s-a prevazut un spalator cu
platforma.

Instalatii electrice
Pentru iluminatul spatiilor s-a prevazut un circuit
pentru iluminat, care va fi realizat din conductor 2Fy
1.5mp protejat in tub de protectie IPY16, montat ingropat.
Pe circuitul de iluminat vor fi montate corpuri de iluminat
cu lampi incandescente. Prizele vor fi montate pe un
circuit separat.
Cele doua circuite vor fi protejate in tabloul electric
prin disjunctoare cu protectie diferentiala. Racordul la

3
sistemul de alimentare cu energie electrica se va realiza
pe baza unei documentatii distincte intocmite de
specialisti atestati si in conformitate cu avizul de
bransament.

Instalatii termice
Pentru incalzirea incaperilor s-a prevazut un sistem
de incalzire cu corpuri statice tip radiator.
Agentul termic folosit este apa calda cu parametrii
de 80-60°C furnizat de o centrala termica proprie murala.
Centrala termica va folosi drept combustibil lemnul. Apa
calda va fi asigurata de boilere electrice montate in
fiecare baie.
Racorduri si bransamente
Pe amplasament nu exista bransament la apa potabila
si nici bransament la reteaua de canalizare menajera. Se
va face racordul la reteau electrica alfata in apropierea
lotului.

Evacuarea deseurilor menajere


Colectarea rezidurilor solide si a resturilor
alimentare se va face in pubele cu capac. Din aceste
pubele, deseurile menajere se evacueaza de serviciile de
salubritate in baza contractului de prestari servicii.
Deseurile menajere lichide si apele reziduale rezultate din
folosirea gospodariei vor fi evacuate intr-o fosa septica
vidanjabila.

IV. ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII


In vederea realizarii calitatii constructiei in toate
etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare
a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii
prevazut in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
Sistemul calitatii se compune din:
1. Reglementarile tehnice in constructii;
2.Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
3. Agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
4 .Verificarca proiectelor, a executiei lucrarilor si
expertizarea proiectelor si constructiilor;
5. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii:
6. Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si
incercari in activitatea de constructii;
7. Activitatea metrologica in constructii;
8. Receptia constructiilor;
4
9. Comportarea in exploatare si interventii in timp;
10.Postutilizarea constructiilor;
11.Controlul de stat al calitatii in constructii.

IV.1. Solutii de proiectare. Reglementari tehnice in


Construcii

IV.1.1. Cerinta A (REZISTENTA SI STABILITATE)


Din punct de vedere a protectiei antiseismice,
amplasamentul se incadreaza in zona seismica "D", cu
Ks=0,I6: iar perioada de colt a amplasamentului Tc - 1,5
sec. Zona climatica este "B". Conform P100/92 cladirea se
incadreaza in clasa de imponanta III (α= 1,0).
Urmarirea comportarii in timp a constructiei se va executa
de catre beneficiar conform "P 130-97 Normativ privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor".

IV.1.2. Cerinta B (SIGURANTA IN EXPLOATARE)


Conceptia architectural a fost facuta respectand
prevederile reglementarilor in vigoare pentru eliminarea
cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor
(lovire, cadere, etc):
CE 1-1995 Normativ privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare
STAS 6131-79 Inaltimi de siguranta si alcatuirea
parapetelor.
Prin dimensionarea justa, spatiile, golurile si
elementele de constructie corespund necesitatilor
exploatarii in conditii de siguranta maxima, astfel:
-pardoseli interioare antiderapante
-parapetii ferestrelor respecta criteriile de alcatuire
si inaltime prevazute.

S-au prevazut urmatoarele solutii tehnice :


-iluminarea naturala corespunzatoare diferitelor
spatii, conform normativelor in vigoare.
-iluminarea artificiala, conform nivelului de
iluminare adecvat fiecarui tip de spatiu, respectand
normativele in vigoare ;
-ventilatia spatiilor se face natural,
-pentru accesul neingradit al persoanelor cu
disabilitati s-a prevazut o rampa cu panta de 8%, in

5
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare si un
ascensor interior;

IV.1.3. Cerinta C (SIGURANTA LA FOC)


IV.1.3.1. GENERALITATI
S-a impus verificarea conformarii constructiei
conform nomiativelor de specialitate, determinan-du-se
alcatuirea, numarul si dimensionarea cailor de evacuare si
incadrarea in cerintele legate de siguranta la foc astfel
incat sa se asigure:
-limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri
materiale;
-impiedicarea propagarii incendiilor de la un nivel la
altul si la vecinatitti;
-prevenirea avariilor la constructii si instalatii
invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate;
-protectia echipelor de interventie pentru stingerea
incendiilor si evacuarea ocupantilor si a bunurilor
materiale.
Categoria de importanta a constructiei propuse este
C — constructie cu importanta normala.

IV.1.4. Cerinla D (IGIENA, SANATATEA


OAMENILOR, PROTECTIA SI REFACEREA
MEDIULUI)
Prin insasi destinatia sa, spatiul constructiei nu
constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea
utilizatorilor sau a vecinatatilor si mediului, neexistand
surse de degajari de gaze, de poluare, etc.
In cursul elaborarii proiectului s-au respectat
prevederile:
- Legii protectiei muncii, nr. 90/1996;
- Normelor generale de protoctie a muncii, elaborate
de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia
Muncii si avizate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale, cap. 3 referitor la cladiri si alte constructii.
- "Regulamentului privind protectia si igiena muncii
in constructii" elaborat de IPC-S.A. si aprobat dc
M.L.P.A.T. cu decizia nr. 9/N/15.03.1993.
In cursul executarii lucrarilor de constructii trebuie
respectate prevederile:
Legii protectiei muncii, nr. 90/1996;
Normelor generale de protectie a muncii, elaborate
de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia

6
Muncii si avizate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale.
- "Regulamentului privind protectia si igiena muncii
in constructii" elaborat de IPC-S.A si aprobat de
m.M.P.A.T, cu decizia nr. 9/N/I5.03.1993;
NE 002-97 Norme privind masurile de asigurare a
igienei si sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei
mediului la lucrarile de executie a constructiilor.
Exploatarea utilajelor de constructii.
Molozul rezultat in urma santierului va fi transportat
prin grija beneficiarului, la locul indicat de Primarie prin
autorizatia de construire.

IV.1.5. Cerinta E (PROTECTIA TERMICA,


HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE)
Prin proiectare s-au luat masurile necesare pentru a
conduce la reducerea consumului de energie pentru
incalzire (iarna) si pentru racire (vara) asigurandu-se
termoizolarea corespunzatoare a peretilor si elementelor
din beton prin sistem termoizolant, asigurandu-se
coeficientul global de izolare tennica corespunzator
normativului C 107/1 97.
Aceasta termoizolare cu sistem termoizolant va fi
compusa din: polistiren expandat de 7 cm grosime prins
cu adeziv, plasa pvc si rondele din pvc prinse in dibluri de
pvc (asigurand si prinderea polistirenului).
Se respecta prevederile:
C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea
lucrarilor de izolatii termice lacladiri NP 200-89
Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la
stabilitate tennica a elementelor de inchidere a cladirilor.
La elaborarea proiectului au fost respectate
prevederile standardelor STAS 647243-89 si STAS
6472/6-89, asigurandu-se coeficientul global de izolare
termica necesar si economisind energia.
lzolatiile hidrofuge preconizate respecta normativele
in vigoare, fiind de natura bituminoasa. Pentru
economisirea de energic, s-au mai prevazut: contorizarea
agentului tennic, a apei, a energici electrice etc.,
asigurarea unui iluminat natural eficient.

IV.1.6. Cerinta F (PROTECTIA LA ZGOMOT)


Zgomotul produs este redus, practic nu este afectata
in nici un fel vecinatatea.
Sunt respectate reglementarile din P 123-89
Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de
7
izolare fonica la cladiri civile, social- culturale si tehnico-
administrative.
Data fiind functiunea imobilului, noul imobil nu va
creea disfunctionalitati locuirii.

IV.2. Asigurarea calitatii in executie


IV.2.1. Modelul de asigurare a calitatii
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii (art. 4, 5, 22) si cu
incadrarea in categoria "C" de importanta (conform
prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr.
766/21.11.1997 pentru aprobarca unor regulamente
privind calitatea in constructii), in executie se va adopta
modelul nr. 2 de asigurarca a calitittii, conform
Regulatnentului privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii.

IV.3. Masuri P.S.I. si de protectie a muncii in timpul


executiei
IV.3.1. Masuri P.S.I.
In vederea realizarii protectiei impotriva incendiilor
in timpul executarii constructiei vor fi respectate
prevederile urmatoarelor normative:
P 118-99 "Normativ de siguranta la foc a
constructillor" elaborat de ipc - r S.A. Bucuresti si aprobate
de CTS al MLPAT cu avizele nr. 222/10.03.1998 si 91 si
92/04.09.1998;
Ordonanta OR nr. 60/28.08.1997 privind apararea
impotriva incendiilor;
"Norme generale de prevenire si stingere a
incendiilor" aprobate de MI cu ordinul nr.
775/22.07.1998;
C 300-94 "Normativ de prevenire si stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora" aprobat de MLPAT cu decizia
nr. 20/N/I 1.07.94;
C 58196 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea materialelor si produselor combustibile din
lemn si textile utilizate in constructii, aprobate cu nr.
24/N/03.04.1996.

IV.3.2. Masuri de protectie a muncii in cursul


executarii lucrarilor de constructii trebuie respectate
prevederile:

8
Legii protectiei muncii, nr. 90/1996;
Normelor generale de protectie a muncii, elaborate
de lnstitutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia
Muncii si avizate de Ministerul Muncii si Protetiei
Sociale, cap. 3 referitor la cladiri si alte constnictii;
"Regulamentului privind protectia si igiena muncii in
constructii" elaborat de IPC-S.A. si aprobat de,
M.L.P.A.T. cu decizia nr. 91N/15.03.1993;
NE 002-97 Norme privind masurile de asigurare a
igienei si sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei
mediului la lucrarile de executie a constructiilor.
Exploatarea utilajelor de constructii;
IM 006-96 Norme specifice de protectia muncii
pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje
in constructii, aprobat cu nr. 73/N/15.10.1996;
- IM 007-96 Normele specifice de protectia muncii
pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje,
aprobat cu nr. 74/N15.10.1996.
Aplicarea acestor prevederi pe perioada executiei se
va face de calm executant prin personalul insarcinat cu
protectia muncii si a prevenirii incendiilor, prin
organizarea santierului si a lucrarilor specifice necesare
de protectie.
Aceste prevederi nu sunt restrictive, executantul
putand Iua on de ate on va ti necesar m5suri suplimentare
pentru evitarea produeerii °hearth accident.

V. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
Exploatarea si Intretinerea imobilului nu vor
comporta masuri speciale, materialele folosite facand
parte din categoria obisnuita a materialelor in constructie.
Intretinerea si reparatia curenta a cladirii se va face
pentru fiecare material component conform instructiunilor
de exploatare elaborate de producatorii acestora.
*
* *
In conformitate cu indrumatorul (aprobat cu ordinul
ML.PAT nr. 77/N/28.10.1996) privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare
(arnica de calitate a proiectelor, a executie lucrarilor si
a constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/95, Anexa 1
(Cerintele la care se verifica tehnic proiectele de
specialitate, functie de categoria de importanta a
constructiilor) in ftmctie de Incadrarea in categoria de
importanta C — normala — este necesara verificarea

9
proiectului de ciltre specialist verificator de proiecte
atestat la cerintele:
Al. Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile,
industriale, etc. cu structura de rezistenta din beton, beton
armat, zidarie si lemn.
*
* *
Conform prevederilor art. 22 pct. e) din Legea
10/1995 se stabileste convocarea fazelor detrminante de
control (de catre constructor) conform Programului de
urmarire a calitatii lucrarilor de constructii pe faze
determinate si stadii critice (vezi programul in
continuarea memoriului tehnic de rezistenta).
In conformitate cu prevederile art. 22 pct. d) din
Legea nr. 10/1995, la faza Proiect de Executie se
elaboreaza caietele de sarcini.
Pentru orice problema aparuta pe timpul executarii
lucrarilor va fi chemat proiectantul de specialitate pentru
solutionarea acesteia.
In conformitate cu prevederile art. 23, pct. g din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
proiectul de executie trebuie respectat. Orice modificari
ale acestui proiect se pot face numai cu avizul
proiectantului.

Intocmit,

10

S-ar putea să vă placă și