Sunteți pe pagina 1din 10

I.

PROCESUL DE MUNCA

Cuprinde posturile de șef șantier, maistru, coordonator de SSM. Organizarea si


coordonarea activitatii din cadrul unui santier.

II. ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

a. Mijloace de productie:
- planuri, documentatie tehnica;
- diferite utilaje de lucru;
- calculator;

b. Sarcina de munca:
- sosirea la serviciu;
- ia legatura cu subordonatii pentru raportarea situatiei din ziua precedenta si
stabilirea unor noi sarcini de serviciu ;
- transmite suborbonatilor sarcinile de lucru din ziua respectiva ;
- rezolva corespondenta sosita ;
- ia legatura telefonic cu antreprenori, furnizorii de materiale, diriginte santier si
proiectanti pentru rezolvarea problemelor curente ;
- se deplaseaza pe santier pentru verificarea lucrarilor executate, inchidere lucrari
ascunse ;
- receptioneaza materialele dpdv calitativ si cantitativ ;
- coordonare activitate santier pentru realizarea sarcinilor de munca-calitativ si
cantativ;

c. Mediul de munca:
- mediul exterior sau spatii neincalzite (sub 10˚C) in perioada
octombrie-martie;
- trasee de circulatie cu diferente de temperatura de peste 15˚C;
- temperatura scazuta a aerului- sub 0˚C;
- temperatura ridicata a aerului- peste 30˚C;
- recipitatii, vant, viscol;
- suprafete alunecoase, inclinate, etc;
- sol umed, teren accidentat;
- calamitati naturale- trasnet, vant, grindina;
- pulberi netoxice in atmosfera-praf;

III. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

47
a.Factori de risc mecanic :
- Suprafete sau contururi periculoase :
= contact al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, nebavurate,
muchii ascuţite;
- Deplasări ale mijloacelor de transport:
= lovire de către mijlocul de transport auto în timpul deplasării pedestre
sau accidente auto;
- Alunecare, rostogolire, rasturnarea libera de materiale ;
- Deplasari sub efectul gravitatiei datorita :
= alunecarilor, rasturnarilor ;
= surparilor, prabusirilor ;

b. Factori de risc chimic:


- Pulberi pneumoconiogene- praf in aer netoxic ;

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


a. Factori de risc fizic:
- Temperatura aerului:
= temperatura scăzută a aerului la lucrul în aer liber ;
= temperatura ridicată a aerului:
· la lucru în aer liber in perioada de vara;
- Curenţi de aer:
= vântul, la lucrări executate în aer liber;
- Umiditate :
= precipitatii ;

b. Radiatii :
- Lucrul sub razele soarelui :
= in perioada de vara ;
- Lucrul la calculator ;

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a. Sarcina supradimensionată în raport cu capacitatea executantului:


- Solicitare fizica- Efort static si dinamic sustinut, oboseala fizica accentuate;
- Solicitare psihica datorita concentrarii permanente, stresului;

D. Factori de risc proprii executantului


a.Acţiuni greşite:
- Executarea din proprie initiativa a diverselor operatii neprervazute in
48
sarcina de lucru;
- Deplasări, staţionări în zone periculoase:
= stationarea in zona de lucru a utilajelor, cai de acces auto;

- Deplasări, pericol de cădere:


= la acelaşi nivel:
· prin dezechilibrare;
· prin alunecare;
· prin împiedicare;
= cădere de la înălţime:
· prin alunecare, scări, umezeală, ghiaţă;
· prin dezechilibrare;
b.Omisiuni:
b - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare.

49
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4
S.C. FLODOR TRANSCOM S.R.L.
FIȘĂ DE EVALUARE
DURATA EXPUNERII: 8 h / zi
A LOCULUI DE MUNCĂ
ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
SEF SANTIER Ing. Tabacu Mircea
SEF SANTIER
CONSE- CLASA
COMPONENTA CLASA NIVEL
FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA DE
SISTEMULUI DE PARTIAL
RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA
DE GRAVI DE
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- -BILI-
MUNCĂ -TATE RISC
ZIBILĂ TATE
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deplasari ale mijloacelor de transport, ale DECES 7 2 4
PRODUCTIE RISC utilajelor, autodeclansari sau autoblocari
MECANIC
contraindicate ale miscarilor functionale ale
echipamentelor tehnice;
2. Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, DECES 7 2 4
rostogolire, rasturnare, cadere liberă de piese, scule,
materiale de la cotele superioare;
INV 4 2 3
3. Proiectare de corpuri sau particule;
GR.III
4. Contact in timpul executarii activitatii cu INV GR 4 2 3
suprafete intepatoare, taioase; III

50
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta DECES 7 1 3
RISC (conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită
ELECTRIC
şi/sau umedă, legături la instalaţia de împământare
cu grad ridicat de coroziune, izolaţii străpunse
accidental);
MEDIUL DE FACTORI DE 6. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si ITM 3-45 2 4 2
MUNCA RISC FIZIC ridicata vara (peste 30˚C), trasee de circulatie cu zile
diferente de temperatura de peste 15˚C, lucru in
mediul exterior sau spatii neincalzite ( sub 10˚C) in
perioada octombrie- martie;
ITM 3-45 2 5 3
7. Curenti de aer – vant;
zile
ITM 3-45 2 2 2
8. Umiditatea aerului – precipitatii;
zile
ITM 3-45 2 5 3
9. Radiatii – solare si la lucrul la calculator;
zile
10. Calamitati naturale – trasnet, inundatie, DECES 7 1 3
grindina;
ITM 3-45 2 2 2
11. Pulberi in suspensie in aer- praf;
zile
SARCINA DE SOLICITARE 12. Solicitare psihica ( decizii dificile in timp scurt, ITM 3-45 2 3 2
MUNCA PSIHICA stes, oboseala, etc.); zile
SOLICITARE 13. Efort static si dinamic sustinut, oboseala fizica ITM 3-45 2 5 3
FIZICA accentuate; zile
EXECUTANT ACTIUNI 14. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina DECES 7 1 3
GRESITE de lucru ( pornirea/oprirea echipamentelor de
munca alimentarea/intreruperea alimentarii cu
energie electrica);
51
15. Deplasari, stationari in zone periculoase ( in DECES 7 1 3
zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto);
16. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, ITM 3-45 2 5 3
dezechilibrare, pasire in gol sau impiedicare zile
(suprafeţe alunecoase, denivelate);
17. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau DECES 7 1 3
alunecare (suprafeţe alunecoase, denivelate);
OMISIUNI 18. Neutilizarea echipamentului de protectie DECES 7 1 3
individual sau a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare;

V. Nivelul de risc global al locului de muncă este:

Nrg = Σ ri · Ri / Σ ri = [ 2∙(4∙4) + 12·(3·3) + 4∙(2∙2)] / ( 2·4 + 12·3 + 4∙2) = 156 / 52 = 3,00

Fig. 1 Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc


52
Locul de muncă: ȘEF ȘANTIER
Nivel global de risc:
3,00

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18
FACTORI DE RISC

VI. Fişa de măsuri propuse


53
Locul de muncǎ: Sef santier

NIVEL MĂSURI PROPUSE/


Nr. LOC DE MUNCǍ/
DE NOMINALIZAREA MASURII
crt. FACTOR DE RISC
RISC
1. F1. Deplasari ale mijloacelor de 4 Măsuri organizatorice:
transport, ale utilajelor, autodeclansari sau - semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
autoblocari contraindicate ale miscarilor locurilor periculoase si a cailor de acces;
functionale ale echipamentelor de munca, - imprejmuirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza de
stationari in zone periculoase (in raza de actiune a utilajelor;
actiune a utilajelor si autovehiculelor); - purtarea in permanenta in incinta santierului a echipamentului
individual de protectie – casti de protectie, bocanci cu bombeu
metalic, salopeta ;
- instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare;
2. F2. Deplasari sub efectul gravitatiei: 4 Măsuri organizatorice:
alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere - semnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
liberă de piese, scule, materiale de la locurilor periculoase si a cailor de acces;
cotele superioare; - purtarea in permanenta in incinta santierului a echipamentului
individual de protectie – casti de protectie, bocanci cu bombeu
metalic;
- instruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare;

54
VII. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Sef santier”


este egal cu 3,00, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de
muncă cu nivel de risc foarte mic spre mic, situat sub limita maximǎ
acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că


din totalul de 18 de factori de risc identificaţi, numai 2 depăşesc, ca nivel
parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu
-4.

Cei 2 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


● F1. Deplasari ale mijloacelor de transport, ale utilajelor, autodeclansari
sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor
tehnice – nivel partial de risc 4;
● F2. Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, rostogolire, rasturnare,
cadere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare – nivel partial
de risc 4 ;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se


situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate
în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare,


situaţia se prezintă după cum urmează:

28 % factori proprii mijloacelor de producţie;


33 % factori proprii mediului de muncă
11 % factori proprii sarcinii de muncă;
28 % factori proprii executantului ;

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 57% dintre factorii de risc


identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).

55
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCĂ: SEF SANTIER


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,00

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE
PRODUCTIE
28.00%
FACTORI DE RISC PROPRII
EXECUTANTULUI
28.00%

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA
SARCINII DE MUNCA 33.00%
11.00%

56