Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM - 03 - Pag. 1 din


APRO!AT DIRECTOR "ENERA#

INSTRUIREA PERIODICA

...........................................................

A$t.1. SCOP Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor, in scopul reimprospatarii si reactualizarii cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. A$t.%. DOMENIU DE AP#ICARE Prezenta instructiune se defineste ca ghid, pentru toate tipurile de instruiri periodice, aplicabile tuturor activitatilor si functiilor exercitate in cadrul S.C. A$t.3. DE&INITII 3.1. Securitate si sanatate in munca ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor participanti la procesul de munca. 3. . Instruire periodica actiune!activitate cu caracter obligatoriu si "uridic, organizata prin gri"a anga"atorului, care are rolul de instrui permanent lucratorii cu specificul locului de munca# 3.3. $ucrator persoana anga"ata de catre un anga"ator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice%termenul este tradus direct din legislatia europeana si este sinonim cu cel de anga"at# 3.&. 'nga"ator persoana fizica sau "uridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii!unitatii. 3.(. $ucrator desemnat reprezinta persoana desemnata prin decizie scrisa de anga"ator si care are atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, nominalizate in fisa postului# A$t. . DOCUMENTE DE RE&ERINTA )ocumentele de referinta sunt prezentate in Ane'a 1 a prezentei instructiuni# A$t.(. INSTRUCTIUNEA (.1. *rganizarea si desfasurarea instruirii periodice a+ % Instruirea periodica se efectueaza pentru urmatoarele categorii de personal, % lucratorilor anga"ati cu contract individual de munca# % lucratorilor detasati de la o organizatie la alta# % lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar# b+ % Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul direct al locului de munca unde isi desfasoara activitatea lucratorii# c+ % )urata instruirii periodice va fi specificata in fiecare instructiune interna si va fi de % )# d+ % Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin procedura operationala si va fi, - *una$ +ent$u +e$,ona*u* de e'ecutie% t$ime,t$ia* pentru conducato$ii *ocu$i*o$ de munca ce au personal de executie in subordine si pentru personalul -.S'# e+ % In cazul desfasurarii unor lucrari speciale cu riscuri deosebite sau la schimbarea conditiilor de munca /transferul lucratorilor la alta lucrare+ intervalul dintre instructa"e poate fi mai mic decat duratele mentionate la punctul d+#

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM - 03 - Pag. % din

INSTRUIREA PERIODICA

f+ % $ocul desfasurarii instruirii periodice va fi la locul de munca al formatiei!echipei!sectiei. g+ % Instruirea periodica va fi facuta dupa o tematica anuala, intocmita de catre lucratorul desemnat si aprobata de )irectorul 0eneral al societatii# h+ % 1erificarea instruirii periodice se va face de catre seful ierarhic superior persoanei care a efectuat instruirea periodica si prin sonda" de catre )irectorul 0eneral al societatii# i+ % )upa efectuarea instruirii periodice conducatorul locului de munca va completa fisa de instruire cu tematica predata si semnaturile persoanelor implicate. "+ % -ematica de instruire si fisa de instruire se pastreaza la conducatorul locului de munca# 2+ % In,t$ui$ea +e$iodica ,e .ace ,u+*imenta$ , instruirii programate tim+ de / ), astfel, % cand un lucrator a lipsit peste 33 zile lucratoare consecutive de la locul de munca# % la modificarea prevederilor legislative sau a instructiunilor specifice referitoare la locul de munca unde se desfasoara activitatea# % la introducerea unei noi tehnologii sau modificarea celei existente# % la reluarea activitatii dupa ce un lucrator a suferit un accident de munca# % la modificarea echipamentului de munca existent sau introducerea unui echipament de munca nou# l+ % In cazul expirarii spatiului rubricilor libere ale fisei de instruire, conducatorul locului de munca va anunta lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca pentru deschiderea unei noi fise de instruire# m+ % In cazul transferului unui lucrator de la un punct de lucru la altul fisa de instruire va fi transferata conducatorului locului de munca al acestuia si va ramane la noul conducator al locului de munca# (. . In cadrul instrurii periodice se expun urmatoarele instructiuni interne conform tabelului alaturat,

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM - 03 - Pag. 3 din

INSTRUIREA PERIODICA

Ane'a 1

OPIS INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. . ". $. %. &. 10. 11. 12. 13. 14. 1 . 1". 1$. 1%. 1&. 20. 21. 22. 23. 24. 2 . 2". 2$. 2%. 2&. 30. 31. 32. 33. 34. 3 . 3". 3$. 3%. 3&. 40. 41. 42. 43. 44. 4 . 4" 4$ 4% 4& COD DOCUMENT IPSSM-01-RBS IPSSM-02-RBS IPSSM-03-RBS IPSSM-04-RBS IPSSM-0 -RBS IPSSM-0"-RBS IPSSM-0$-RBS IPSSM-0%-RBS IPSSM-0&-RBS IPSSM-10-RBS IPSSM-11-RBS IPSSM-12-RBS IPSSM-13-RBS IPSSM-14-RBS IPSSM-1 -RBS IPSSM-1"-RBS IPSSM-1$-RBS IPSSM-1%-RBS IPSSM-1&-RBS IPSSM-20-RBS IPSSM-21-RBS IPSSM-22-RBS IPSSM-23-RBS IPSSM-24-RBS IPSSM-2 -RBS IPSSM-2"-RBS IPSSM-2$-RBS IPSSM-2%-RBS IPSSM-2&-RBS IPSSM-30-RBS IPSSM-31-RBS IPSSM-32-RBS IPSSM-33-RBS IPSSM-34-RBS IPSSM-3 -RBS IPSSM-3"-RBS IPSSM-3$-RBS IPSSM-3%-RBS IPSSM-3&-RBS IPSSM-40-RBS IPSSM-41-RBS IPSSM-42-RBS IPSSM-43-RBS IPSSM-44-RBS IPSSM-4 -RBS IPSSM-4$-RBS IPSSM-4%-RBS IPSSM-4&-RBS IPSSM- 0-RBS DENUMIRE Instructiune proprie privind instruirea introductiv -generala Instructiune proprie privind instruirea la locul de munca Instructiune proprie privind instruirea periodica Instructiune proprie privind efectuarea controalelor de medicina muncii Instructiune proprie privind comunicarea! cercetarea si inregistrarea evenimentelor Instructiune proprie privind acordarea primului a#utor Instructiune proprie privind protectia salariatilor impotriva accidentelor de traseu Instructiune proprie privind locurile de munca Instructiune proprie privind depo'itarea si manipularea materialelor Instructiune proprie privind activitati de taiere cu flacara Instructiune proprie privind activitati de sudare Instructiune proprie privind activitati cu stivuitoare Instructiune proprie privind activitati cu e(cavatoare cu greifer Instructiune proprie privind activitati cu incarcatoare frontale Instructiune proprie privind instalatia )ldan Instructiune proprie privind activitati de transporturi auto Instructiune proprie privind activitati de transporturi pe cale ferata Instructiune proprie privind activitati de de'mem*rare a autove+iculelor scoase din u' Instructiune proprie privind instalatia de granulare a polipropilenei Instructiune proprie privind presa de *alotat +artie Instructiune proprie privind activitati de prelucrare pe masini unelte Instructiune proprie privind activitati de manipulare a acumulatorilor Instructiune proprie privind activitati de instalatii te+nico-sanitare Instructiune proprie privind autori'area interna a electricienilor Instructiune proprie privind e(ploatarea instalatiilor electrice Instructiune proprie privind protectia impotriva pericolului de electrocutare Instructiune proprie privind cerinte generale aplica*ile masinilor de ridicat Instructiune proprie privind responsa*ilitatile personalului care deserveste masini de ridicat Instructiune proprie privind elementele de transmiterea miscarii Instructiune proprie privind utili'area ec+ipamentelor de munca Instructiune proprie privind utili'area ec+ipamentelor individuale de protectie Instructiune proprie privind semnali'area de securitate si,sau sanatate Instructiune proprie privind lucrul la inaltime Instructiune proprie privind lucrari si intretinere reparatii mecanice Instructiune proprie privind activitati de vopsire Instructiune proprie privind protectia si igiena in munca Instructiune proprie privind personalul care desfasoara activitati de deservire curatenie Instructiune proprie privind personalul -)S. Instructiune proprie privind activitati cu ecrane de vi'uali'are Instructiune proprie privind protectia grupurilor sensi*ile la risc Instructiune proprie privind protectia delegatilor si a vi'itatorilor Instructiune proprie privind protectia impotriva 'gomotului si a vi*ratiilor Instructiune proprie privind circulatia pe drumurile pu*lice Instructiune proprie privind circulatia in incinta societatii Instructiune proprie privind activitati cone(e Instructiuni foc+istInstructiuni pentru presa de *alotat mat. metalice neferoase Ima*e-/0-1 00 Instructiuni la PR)S. 1) B.23-.- 1)4)5RI M)-.2I/) 6 /0I7. 8 Instructiune pentru presa de *alotat deseuri din ta*la su*tire 6Satu Mare8

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM - 03 - Pag. din

INSTRUIREA PERIODICA

0 1 2 3 4 " $ % & "0 "1 "2 "3 "4 " "" "$ "% "& $0 $1 $2 $3 $4

IPSSM- 1-RBS IPSSM - 2-RBS IPSSM- 3-RBS IPSSM- 4-RBS IPSSM- -RBS IPSSM- "-RBS IPSSM-1&-RBS rev. 1 IPSSM-1&-RBS rev. 2 IPSSM- $IPSSM- %IPSSM- &IPSSM-"0-?.. IPSSM-"1-. IPSSM-"2-.. IPSSM-"3-? IPSSM-"4-? IPSSM-" -? IPSSM-""-? IPSSM-"$-? IPSSM-"%-.....IPSSM-0&-RBSR)<I@I. I IPSSM-10-RBSR)<I@I. 1 IPSSM-20 -R)<I@I. I .-.S.M)7- 2. IPSSM-1"-

Instructiune SIS-)M52 1) 1R)7.R) M1S 2 952I S)1. Instructiune proprie pentru S+redder Instr. la presa de *alotat deseuri metalice neferoase6BIRIM M.9I7.8-2.5R Instructiune Proprie IPSSM 4 :3.R:)/. 0.RRIS Instructiune :3.R:)/. /R3/31I2 40$ S0).R Instructiune proprie PR)S. 1) B.23-.R) 7)M)-.2I/) - /.RR):35R Instructiune proprie privind instalatia de granulare a polipropilenei Instructiune proprie privind instalatia de granulare a polipropilenei ;Sectia 7emetalice ./-I<I-.-I I7/.-1)S/./.R) S) 1)S:. SIM52-.7 /5 .2-) ./-I<I-.-I I7S-R5/-I57I PR3PRII 2. -.I)R). /5 :2./.R. /5 3=I>)7 I7 R)/IPI)7S-.BI2 /ontainer cu autopresare P)RI3.1) /5 -)MP)R.-5RI )=-R)M) /3:R.R)-1)/3:R.R) 25/R.RI 1) 152>0)RI) .ctivitati de pa'a si protectie /onfectionarea si montarea armaturilor /onfectii metalice 2)>.-3R 1) S.R/I7. )IP pentru lucrul la inaltime I7S-R5/-I57I S-I7>.-3.R) Instr. pentru manipularea!sortarea si depo'itarea maselor -.I)-3R /5 :2./.R. Presa de *alotat +artie .ctivitati de transport

S-ar putea să vă placă și