Sunteți pe pagina 1din 5

Abrobat,

Director/Administrator
Director general
S.C.


PLAN ANUAL DE MASURI SSM CU ALOCAREA SUMELOR AFERENTE

Nr.
Crt.
Masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca Persoana
responsabila
Termen Suma alocata
1. Efectuarea evaluarilor pe locurile de munca neevaluate sau
pe meseriile noi (daca este cazul) si intocmirea PPP aferente

2. Efectuarea reevaluarii locurilor de munca pentru care:
a)au intervenit schimbri sau modificri n ceea ce privete
tehnologia, echipamentele de munc, substanele ori
preparatele chimice utilizate i amenajarea locurilor de
munc/posturilor de munc;
b)s-a produs un eveniment;
c)s-a constatat omiterea unor riscuri sau apariia unor riscuri
noi;
d)la utilizarea postului de lucru de ctre un lucrtor
aparinnd grupurilor sensibile la riscuri specifice;
e)la executarea unor lucrri speciale.
Intocmirea PPP aferente

3. Intocmirea de instructiuni proprii pentru locurile de unca
unde acestea nu exista si reactualizarea celor existente in
cazul in care au aparut schimbari.

4. Revizuirea si completarea Regulamentului intern si a Fiselor
de post in cazul schimbarilor sau reorganizarilor in societate,
a unor noi atributii si responsabilitati SSM .

5. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a
masurilor prevazute in PPP, IP, precum si a atributiilor si
responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM, stabilite prin
fisa postului

6. Achizitionarea de documentatii cu caracter tehnic de
informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM conform
necesarului stabilit

7. Intocmirea/ reactualizarea tematicilor de instruire pentru
toate fazele de instruire, reanalizarea periodicitatii instruirii
pentru fiecare loc de munca si mentionarea acesteia in IP

8. Elaborarea programului de instruire si testare a lucratorilor
9. Intocmirea/ reactualizarea planului de evacuare a
lucratorilor si afisarea la loc vizibil
Instruirea si testarea lucratorilor in vederea aplicarii corecte
a acestuia.

10. Stabilirea/ revizuirea modului operativ de anuntarea la nivel
ierarhic superior a pericolului grav si iminent (desemnarea si
instruirea lucratorilor responsabili cu anuntarea si cu
eliminarea starii de pericol, existenta si starea
corespunzatoare a mijloacelor de comunicare, a mijloacele
tehnice necesare interventiei, stabilirea serviciilor
specializate care pot interveni)

11. Nominalizarea si localizarea/ revizuirea zonelor cu risc ridicat
si specific si stabilirea masurilor si actiunilor respectiv
verificarea respectarii acestora.
Instruirea lucratorilor in vederea cunoasterii acestor
informatii.

12. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare SSM/ verificarea
existentei celor deja amplasate si inlocuirea celor
deteriorate.

13. Autorizarea / reautorizarea meseriilor prevazute de legislatia
specifica

14 Efectuarea
-controlului medical periodic al angajatilor, a examenelor
medicale suplimentare, a testarii aptitudinilor si a controlului
psihologic conform recomandarilor medicului de medicina
muncii.

-controlului medical la angajare a noilor angajati cu
medic de medicina muncii.15. Efectuarea reviziilor periodice ale sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a AMC-urilor, instalatiilor de ventilare sau a
instalatiilor pentru controlul noxelor in mediul de munca, in
conformitate cu periodicitatea recomandata in cartile/
instructiunile tehnice ale acestora.

16. Verificarea starii de functionare a sistemelor si dispozitivelor
de alarmare, avertizare, semnalizari de urgenta, precum si a
sistemelor de siguranta conform instructiunilor tehnice.

17. Efectuarea controalelor interne la locurile de munca si
informarea in scris a angajatorului privind deficientele
constatate si masurile propuse pentru remedierea acestora

18. Efectuarea reviziilor periodice a echipamentelor de munca
si reactualizarea evidentei acestora per loc de munca

19. Achizitionarea de EIP in conformitate cu necesarul intocmit
20. Efectuarea:
-instruirii introductiv generale

- instruirii la locul de munca

- instruirii periodice
- efectuarea instruirilor suplimentare
21. Asigurarea materialelor igienico- sanitare si punerea la
dispozitia angajatilor:
-sapunuri lichide, prosoape de unica folosinta, hartie
igienica, substante de igienizare,
Completarea materialelor consumate si/sau inlocuirea celor
expirate din trusa de prim ajutor
Achizitionarea de truse sanitare pentru locurile de munca in
care nu exista- permanent


- la nevoie


- daca este
cazul

22. Efectuarea verificarii instalatiei electrice si a impamantarilor
cu eletrician autorizat.
- semestrial
23. Igienizare generala, dezinsectizarea, deratizarea etc. a
locurilor de munca
- la nevoie
24. -Asigurarea apei potabile (plata sau minerala)
-Asigurarea de ceaiuri calde pe perioadele din timpul iernii
pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in exterior
- permanent
- pe perioade
geroase


25. Achizitionarea de mobilier ergonomic pentru imbunatirea
conditiilor de munca
- la nevoie
26. Imbunatatirea iluminatului la locurile de munca (inlocuire,
completare, curatare, etc.)
- anual sau la
nevoie

27. Imbunatatirea sistemului de incalzire la locurile de munca
(verificare, completare, reparatii, inlocuire, etc.)
- anual sau la
nevoie

28. Verificarea etanseitatii ferestrelor , usilor pentru a elimina - anual sau la
curentii de aer la locurile de munca nevoie
29. Imbunatatirea pregatirii profesionale si pe linie SSM a
personalului angajat (prin participare la cursuri etc.)
- la nevoie
30. Reactualizarea deciziilor privind organizarea si
responsabilitatile pe linie SSMSUMA TOTALA ALOCATA ...........

S-ar putea să vă placă și