Sunteți pe pagina 1din 210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL - PENTRU 10 LOCURI DE MUNC -

(17 februarie-17 aprilie 2005)


Volumul II

CUPRINS

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumirea locului de munca Locul de munc nr. 1 - Activit i de birou

pag. 2

Locul de munc nr. 2.A - Gestionar depozit SC 1 Locul de munc nr. 2.B - Gestionar depozit SC 2 Locul de munc nr. 3.A - Gestionar - desc rc tor SC 1 Locul de munc nr. 3.A - nc rc tor - desc rc tor SC 2 Locul de munc nr. 4. Locul de munc nr. 5. Locul de munc nr. 6. Locul de munc nr. 7. - Electrician ntre inere i repara ii - Fochist centrala termic - Motostivuitorist Conduc tor auto - Tmplar manual ajustor montator

23 41 58 85 111 126 144 169 192

10

Locul de munc nr. 8.

Volumul II pag. 1/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR.1 - ACTIVIT

I DE BIROU

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/

februarie 2005
Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou pag. 2/210

1. PROCESUL DE MUNC - activit i de birou Activit i specifice manageriale, de marketing, de secretariat, financiar-contabile, resurse umane, protec ia muncii, administrative etc.

1.1

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Computer Imprimant Copiator Fax Mobilier de birou - mas de lucru, scaun de birou Rafturi, dulapuri Telefon Rechizite specifice ( agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) Prelungitoare, cabluri electrice de leg tur , cablu telefonic Materiale utilizate: - hrtie de scris - toner pentru copiator i imprimant , - fluid corector (inflamabil)

SARCINA DE MUNCA: Indosarieri acte, documente Lucrul la computer - oboseala vederii, - sindromul ochiului uscat, - tulbur ri la nivelul osteo-muscular-articular (TOMA) - factori de stres, generatori de tulbur ri emo ionale i psihosomatice ce ar putea influen a eficien a operatorului, - expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran Multiplicare de documente Convorbiri telefonice Lucrul cu clien ii Activit i specifice de protocol Postur static i gesturi repetitive - tulbur ri dureroase la nivel muscular i osos, - sindromul canalului carpian (SCC) (SCC inflama ia nervului carpian cauzat de ncordarea acestuia la nivelul ncheieturii minii; femeile sunt mai afectate de ct b rba ii precum i persoanele care sufer de obezitate)

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); - convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc ); Iluminat natural dar i artificial; Contact cu microorganisme: bacterii, viru i, ciuperci, protozoare care se afla pe bani.
Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou pag.4/210

EXECUTANTUL:
Activit ile de birou sunt realizate de 21 persoane, cu studii medii si

superioare, ntr-un singur schimb de 8h/zi. In structura de personal se reg sesc:


CATEGORIA PERSONAL Directori Sef Serviciu Economi ti Agen i comerciali Merceologi tehnicieni Secretara Inspector resurse umane Contabil Casier DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 4 6 2 3 2 1 1 1 1 2 Femei 2 B rba i 4 4 1 2 VECHIME In Unitate 0-4 ani >4ani

4 6

1 1

1 1

pag.5/210

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

1.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deschiderea sau nchiderea necontrolat a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci sau a u ilor de acces n birou - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase ale birourilor i meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hrtiei de scris - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente incendiu datorat b. Factori de risc chimic: Substan e periculoase provenind de la tonerul , cartu ele pentru imprimant cu jet de cerneal . c. Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Curen i de aer - afec iuni respiratorii. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); - convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc );

Volumul II / Locul de munc nr. 1- Activit i de birou

pag.6/210

Nivel de iluminare necorespunz tor - vizibilitate redus , oboseala vederii, boli profesionale - Iluminat insuficient - Lumin pulsatorie - Reflexie luminoas - Surse directe contra vederii - Contraste exagerate Efecte posibile : vizibilitate redus , oboseala vederii, suprasolicit ri vizuale, boli profesionale ( nistagmus, astenopie acomodativa, agravarea miopiei preexistente) Radia ia ecranului si sarcini electrostatice Calamit i naturale (cutremur) b. Factori de risc biologic: Contact cu microorganisme la manipularea banilor de casier C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Pozi ii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului - afec iuni musculoscheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran. Pozi ii de lucru statice i gesturi repetitive la utilizarea computerului b. Solicitare psihic : Suprasolicitare psihic - tulbur ri emo ionale i psiho-somatice - ritm de munc mare, - monotonia muncii, - opera ii repetitive - organizarea neadecvat a muncii i repartizarea neadecvat a sarcinilor de munc , - conflicte sau rela ii tensionate ntre colegi sau cu conducerea

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag.7/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Manevrarea gre ita a rechizitelor de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) - zgriere, n epare. Interven ii la partea mecanic a echipamentelor tehnice (computer, imprimant , fax, copiator, prize, corpuri de iluminat etc), neprev zute prin sarcina de munca -lovire, electrocutare. Manevrarea gre it a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci - prindere, lovire, strivire. Manevrarea brusc a u ilor de acces n birou - lovire, strivire. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de firele i cablurile l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele umede, alunecoase sau cu mochete neuniforme C dere de pe scaune sau alte improviza ii pentru accesul la p r ile superioare ale dulapurilor, fi etelor, bibliotecilor - lovire, strivire Deplasare cu pericol de lovire de col urile meselor de lucru - lovire Deplasare cu pericol de c dere la urcatul/cobortul sc rilor de acces c tre birou, f r folosirea minii curente a sc rilor b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag.8/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: LOCUL DE MUNCA: Activit i de birou
COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

FI A DE EVAL

UARE A LOCULUI DE MUNC Fisa nr. 1

NUM R PERSOANE EXPUSE: 21 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

ECHIPA DE EVALUARE: S.C.ACTEDM SRL, impreuna cu dl. Gh. Voicu Director General, dna. Mihaela Chiorpec- persoana cu atribu ii in domeniul protec iei muncii, dl. Ovidiu Constantin- medic de medicina muncii
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

MEDIU DE MUNCA

FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC FIZIC

2 1. Deschiderea sau nchiderea necontrolat a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci sau a u ilor de acces n birou - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase ale birourilor i meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hrtiei de scris - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu datorat 4. Substan e periculoase provenind de la toner, cartu e pentru imprimant cu jet de cerneal . 5. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas. 6. Curen i de aer - afec iuni respiratorii.

3 neglijabil

4 1 2 7 1 7 1

5
2 2 1 2 2 2

6 1 2 3 1 4 1
pag 9/210

ITM 3-45 zile DECES neglijabil DECES neglijabil

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

7. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc ); 8. Nivel de iluminare necorespunzator vizibilitate redus , oboseala vederii, boli profesionale Iluminat insuficient Lumin pulsatorie Reflexie luminoas Surse directe contra vederii Contraste exagerate 9. Radia ia ecranului si sarcini electrostatice 10. Calamit i naturale (cutremur) FACTORI DE RISC BIOLOGIC SOLICITARE FIZIC 11. Contact cu microorganisme Ia manipularea banilor de casier 12. Pozi ii de lucru defectuoase/vicioase la utilizarea computerului afec iuni musculo-scheletice, sindromul ochiului uscat, oboseala vederii, expunerea la radia iile electromagnetice emise de ecran. 13. Pozi ii de lucru statice i gesturi repetitive la utilizarea computerului 14. Suprasolicitare psihic - tulbur ri emo ionale i psiho-somatice - ritm de munc mare, - monotonia muncii, - opera ii repetitive - organizarea neadecvat a muncii i repartizarea neadecvat a sarcinilor de munc , - conflicte sau rela ii tensionate ntre colegi sau cu conducerea

neglijabil

ITM 3-45 zile

neglijabil DECES neglijabil ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile neglijabil

1 7 1 2 2 1

2 1 2 2 2 2

1 3 1 2 2 1

SARCINA DE MUNCA

SOLICITARE PSIHIC

Volumul 11 / Locul de munc nr. 1 - Activit i de birou

pag 10/210

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

OMISIUNI

15. Manevrarea gre ita a rechizitelor de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare) - zgriere, n epare. 16. Interven ii la partea mecanic a echipamentelor tehnice (computer, imprimant , fax, copiator, prize, corpuri de iluminat etc), neprev zute prin sarcina de munca - lovire, electrocutare. 17. Manevrarea gre it a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci - prindere, lovire, strivire. 18. Manevrarea brusc a u ilor de acces n birou - lovire, strivire. 19. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de firele i cablurile l sate liber pe pardoseal lovire, strivire 20. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele umede, alunecoase sau cu mochete neuniforme 21. C dere de pe scaune sau alte improviza ii utilizate pentru accesul la p r ile superioare ale dulapurilor, fi etelor, bibliotecilor - lovire, strivire 22. Deplasare cu pericol de lovire de col urile meselor de lucru - lovire 23. Deplasare cu pericol de c dere la urcatul/cobortul sc rilor de acces c tre birou, f r folosirea minii curente a sc rilor 24. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu

ITM 3-45 zile ITM 45180 de zile neglijabil neglijabil ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile neglijabil ITM 3-45 zile DECES

2 3 1 1 2 2 2 1 2 7

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

2 2 1 1 2 2 2 1 2 3

Nivelul de risc global al locului de munc este:

Nrgl = -

I>

I(4x4) + 3(3x3) + 10(2x2) + 10(lxl)_ 93 1x4 + 3x3 + 10x2 + 10x1 43

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pagii /210

Fig. 1.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNC nr.1: Activit i de birou NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,16

ac

LU b c . Q

<<
Q. _1 ^ 1

Z2

F1 F2 F3 F4 F5 FACTORI DE RISC

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24

Voiumul II / Locul de munc nr. 1- Activit i de birou

pag. 12/210

1.5 LEGENDA (la figura 1.4)

FI. Deschiderea sau nchiderea necontrolat a sertarelor/u ilor de la masa de lucru sau de la fi ete, dulapuri, biblioteci sau a u ilor de acces n birou -prindere, lovire, strivire. F2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase ale birourilor i meselor de lucru, ale rechizitelor de birou, ale hrtiei de scris - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F3. Instala ii electrice defecte, aparate electrice defecte, resturi de incandescente - incendiu datorat ig ri

F4. Substan e periculoase provenind de la toner, cartu e pentru imprimant cu jet de cerneal . F5. F6. F7. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas. Curen i de aer - afec iuni respiratorii. Zgomot de la: - aparate zgomotoase (imprimant , computer); - convorbiri/telefoane la locurile de munc nvecinate; - efecte sonore externe (zgomot stradal, alte locuri de munc );

F8. Nivel de iluminare necorespunzator vizibilitate redus , oboseala vederii, boli profesionale - Iluminat insuficient - Lumin pulsatorie - Reflexie luminoas - Surse directe contra vederii - Contraste exagerate F9. Radia ia ecranului si sarcini electrostatice

FIO. Calamit i naturale (cutremur) FII. Contact cu microorganisme la manipularea banilor de casier
Volumul IT / Locul de munc nr. 1- Activit i de birou pag. 13/210

1.6

FISA DE M SURI PROPUSE pentru locul de munc : Activit i de birou"

Nr. crt

LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC 2 4

M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1.

1 F5 - Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

3 M suri tehnice: - Efectuarea interven iilor numai de c tre personal autorizat; - Izolarea cablurilor de alimentare a echipamentelor tehnice - Interzicerea improviza iilor (ex: innadirea cablului), - Verificarea periodica a instala iei electrice din unitate - Verificarea i men inerea la parametrii de siguran a tuturor instala iilor de legare la p mnt; -Verificare regulat a dot rilor i instala iilor de c tre speciali ti; - Racorduri i cabluri pozate f r posibilitatea de forfecare i strivire M suri organizatorice: - Nu se utilizeaz echipamente defecte - Informare si instruire de protec ia muncii, ROF, Regulament intern - Semnalizare de securitate si/sau s n tate

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag. 15 / 210

Alte masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale in activit ile de birou:

Pentru activit ile specifice manageriale, de marketing, de secretariat, fmanciarcontabile, resurse umane, protec ia muncii, administrative etc. se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru prelucrarea automata a datelor / 37 Norme specifice de pentru transportul intern / 6 Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea angaja ilor asupra riscurilor de accidentare i/sau

mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: - lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; - m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); - obliga iile angaja ilor de respectare a legisla iei de protec ie a muncii; - numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc; - numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; - componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc nivelul unit ii; - m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; - alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii.
Volumul II / Locul de munc nr. 1 - Activit i de birou pag. 16/ 210

organizat la

La stabilirea m surilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de munc i/sau a bolilor profesionale, se va ine cont de factorii de risc identifica i i de evaluarea riscurilor la locul de munc , i se va avea n vedere asigurarea i a urm toarelor m suri tehnice si organizatorice: - asigurarea unor echipamente tehnice ( computere) certificate ethnic cu marcaj CE - marcarea vizibil a c ilor de circula ie a mijloacelor de transport si pietonale (vezi NGPM, tabelul 6) - men inerea c ilor de circula ie din birourin stare bun pentru utilizare: suprafa a neted , f r denivel ri, f r obiecte aruncate, f r a fi umede sau alunecoase; - verificarea periodic a instala iilor electrice de la locul de munc ; - amenajarea locurilor speciale pentru fumat; - asigurarea examenului medical la angajare i a controlului medical periodic; - dotarea cu truse de prim ajutor la locul de munc ; - asigurarea inform rii, instruirii si consult rii salaria ilor asupra problemelor de protec ia muncii; - implementarea semnaliz rii minime de securitate i/sau s n tate la locul de munc , conform prescrip iilor n vigoare panouri de interzicere : - fumatul interzis (fig 15 din prescrip ii minime) - interzis foc deschis i interzis fumatul (fig 12) panouri de avertizare: - pericol electric panouri de salvare sau prim ajutor: - cai / ie iri de salvare - direc ii de urmat - prim - ajutor panouri privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor: - furtun de incendiu - extinctor
Volumul 11 / Locul de munc nr. 1 - Activit i de birou pag. 17/ 210

marcajul c ilor de circula ie; Pentru evitarea accident rii de marginile ascu ite sau t ioase, se va avea in vedere: - asigurarea de mobilier cu muchii rotunjite; - evacuarea separat a hrtiei, sticlei, alte de euri; - utilizarea cu aten ie a cu itelor i foarfecilor. Pentru evitarea deschiderii sau nchiderii necontrolate a sertarelor/u ilor se va avea in vedere: - verificarea stabilit ii i portantei rastelelor, - asigurarea cu ncuietori, contra alunec rii, a sertarelor; - utilizarea de scaune rulante, asigurate contra r sturn rii (cu cinci ro i nfrnate) Pentru evitarea c derilor de la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare, se va avea in vedere: - asigurarea unor pardoseli plane, antiderapanate, f r muchii; - acoperirea i marcarea cablurilor de pe pardoseal ; - sertarele nu se las deschise; - c ile de acces nu se blocheaz cu obiecte. Pentru evitarea c derilor la accesarea p r ilor superioare ale dulapurilor/ fi etelor, se va avea in vedere: - utilizarea de sc ri sigure, certificate; - folosirea de sc ri i alte accesorii de n l ime suficient ; a nu se sui pe scaune rotative; Pentru reducerea nivelului de radia ii ale ecranelor monitoarelor de computer i pentru evitarea nc rc rilor electrostatice se va avea in vedere: - folosirea de ecrane cu radia ie redus certificate; - folosirea de covoare antistatice; - cur area suprafe elor exterioare cu mijloace antistatice; - m rirea umidit ii n atmosfera de lucru. Pentru prevenirea incendiilor se va avea in vedere: - folosirea de co uri de gunoi din materiale neinflamabile;

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag. 18/ 210

- nu se golesc scrumierele n co urile pentru hrtii sau n cele executate din materiale combustibile; - resturile de hrtie se elimin zilnic; - aparatele electrice se deconecteaz la sfr itul programului de lucru sau n pauzele mai lungi (noaptea) - amplasarea n locuri accesibile a mijloacelor de stingere a incendiilor (extinctorul, p tura contra incendiilor); - verificarea periodic a mijloacelor pentru stingerea incendiilor; - marcarea c ilor de evacuare i salvare n caz de incendiu; - men inerea ntotdeauna libere a c ilor de evacuare i salvare; - u ile pentru evacuare n caz de necesitate nu se vor ncuia; - afi area planului de evacuare n caz de necesitate; - instruirea angaja ilor privind comportarea n caz de necesitate. Pentru asigurarea unui microclimat corespunz tor al mediului de munc se va avea n vedere: - amplasarea mobilierului i a pere ilor desp r itori astfel nct s se evite formarea curen ilor de aer; - umectarea aerului (umiditate relativ peste 50%); - aerisirea natural efectuat n mod regulat (deschiderea ferestrei); - reglarea intensit ii luminoase n func ie de lucr rile efectuate; - vizibilitate spre exterior; - instala ii de iluminare f r pulsa ii; - evitarea reflexiilor pe ecrane; - iluminatul prismatic se amplaseaz paralel cu fereastra i perpendicular pe ecran; - direc ia de privire a ecranului paralel cu fereastra; - distan a minim dintre ecran i ochi de 45 cm; - distan a de la ecran la ochi s fie egal cu cota de vizibilitate; - redarea pe ecran i tastatur pozitive (negru pe fond alb). Pentru evitarea suprasolicit rilor fizice se va avea in vedere:
Volumul II / Locul de munc nr. 1- Activit i de birou pag. 19/ 210

- reglarea n l imii de a ezare (coapsele i antebra ele n pozi ie orizontal ); - unghiul bra elor i picioarelor s fie de minim 90; - picioarele proptite integral, eventual pe supor i; - sp tarul ajunge pn la mijlocul omoplatului; - sp tarul asigur forma de a ezare; - primul rnd afi at pe ecran nu trebuie s dep easc n l imea ochilor; - asigurarea suprafe ei pentru a ezarea minilor pe mas , n fa a tastaturii.

Volumul 11 / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag. 20/ 210

1.7 INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII LOCULUI DE MUNC : Activit i de birou > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc birou" este egal cu 2,16, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 24 factori de risc identifica i unul dep e te, ca nivel par ial de risc valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. > Factorul de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil este: F5 - Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas - nivel de risc par ial 4; > Pentru diminuarea sau eliminarea factorului de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". y Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 28,83 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 25 %, factori proprii mediului de munc ; 12,5 %, factori proprii sarcinii de munc ; 41,67 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 16,66 % dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces).

Volumul II / Locul de munc nr.l- Activit i de birou

pag.21 /210

Fig. 1.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC Locul de munca: Activit i de birou Nivel global de risc: 2,16
FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 41,67% FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 20,83%

Volumul II / Locul de munc nr. 1 Activit i de birou

pag. 22/210

FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC 12,50%

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR. 2A GESTIONAR DEPOZIT - S.C.l

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti V^ly Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 106c

martie 2005
Volumul 11 / Locul de munc nr. 2 A- Gestionar depozit / SCI pag. 23/210

2A. PROCESUL DE MUNC Gestionar depozit - sec ia comercial 1-

Gestiunea Sec iei comerciale 1 cuprinde 3 depozite (compartimente) de materii prime i materiale, separate ntre ele prin pere i, cu comunicare ntre ele i cu comunicare direct cu exteriorul. In aceste depozite (compartimente) se desf oar activit i specifice de gestiune, nc rcare - desc rcare i depozitare, a mai multor tipuri de materiale, cu manipularea manual i/sau mecanizat a acestora. > Compartimentul I n care se depoziteaz : materiale lemnoase n formate fixe (produse stratificate din lemn), care se aprovizioneaz sau se distribuie sub form de colete, colete cu pale i i/sau pl ci individuale, de diferite dimensiuni i greut i. supor i de lemn pentru depozitare, de diferite dimensiuni - regula de nc rcare-desc rcare a acestor tipuri de materiale este a a-zisa regul a celor 4 col uri, adic fiecare plac este transportat de minim 4 persoane, pe distan e cuprinse ntre 5 si 25 m; - materialele sunt depozitate direct pe podeaua de beton a depozitului; - supor ii de lemn sunt depozita i prin sprijinire de perete; - manipularea se face manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare i depozitare. > Compartimentul II- n care se depoziteaz : scule pentru prelucr ri mecanice ( pnze de circular ambalate sau neambalate, pnz de gatere, freze, burghie, colaci de pnz panglic etc), - Manipularea se face manual la nc rcare-desc rcare, pe distan e cuprinse ntre 5-20 m; - Depoyitarea materialelor nemabalate i/sau ambalate n cutii se face pe rafturi metalice cu n l imea de aproximativ l,5m; - Unele materiale ambalate n cutii sunt depozitate direct pe podeaua depozitului;
Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar depozit / SC 1 pag. 24/210

- Greutatea maxim a acestor scule este de 5 Kg/bucat ; - Materialele au suprafe e t ioase, col uroase, alunecoase. materiale abrazive, rulouri, discuri, manipulate manual la nc rcaredescarc re i la depozitare pe rastele; chituri pe baz de ap , n bidoane de max 25 Kg, manipulate manual la nc rcare-desc rcare i la depozitare; vat vrac siliconizat , n saci cu greutatea max de 5 Kg, manipulare manual la nc rcare-desc rcare i la depozitare. > Compartimentul III- n care se depoziteaz : Carton ondulat, suluri cu greutatea de 50-70Kg, depozitate la nivelul podelei, n stive de 2 suluri suprapuse, cu n l imea de aproximativ 2 m, manipulare manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare; Materiale textile ne esute, specifice tapi eriei de mobil , ambalate n saci, cu greutatea maxim de 5 Kg, manipulare manual la nc rcare-desc rcare. Supor i de lemn pentru depozitarea m rfurilor, manipulare manual . Materiale textile esute, n balo i cu greutatea de aproximativ 30 Kg pe balot, depozitate la nivelul podelei, unele peste altele, pn la n l imea de aproximativ 1 m, manipulare manual la nc rcare-desc rcare. Vopsele inflamabile i nocive, ambalate n bidoane de 5-10-25 Kg, individuale sau nfoliate n balo i de aproximativ 700Kg/balot, depozitate pe rafturi metalice pan la n l imea de aproximativ 2 m, manipulare manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare. Adezivi i granule de bai uri, ambalate n saci de hrtie de aproximativ 2025 Kg, depozita i la nivelul pardoselei, manipulare manuala la nc rcaredesc rcare. uruburi metalice, ambalate n cutii cu greutatea maxim de 3 Kg, depozitate pe rastele metalice, la n l imea de aproximativ l,5m, manipulare manual la nc rcare-desc rcare.

Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar depozit / SC 1

pag. 25/210

2A.1. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Mobilier de birou - mas de lucru, scaun de birou; Rechizite specifice de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare); Transpale i (lize); C rucior pe ro i; Motostivuitor; Circular portativ de debitat materiale lemnoase; Scule specifice: ciocan, cle te; Instala ie electric de iluminat; Mijloace de transport de diferite tonaje; Rafturi metalice; Cntar mecanic mare, cu sarcina de pn 500 Kg i cntar manual mic ( terezie) cu sarcina de aproximativ 20 Kg. Caracteristicile generale ale materialelor manipulate: - greutate medie; - unele sunt incomode i/sau greu de apucat; - unele sunt susceptibile s produc leziuni asupra angaja ilor din cauza marginilor, muchiilor i/sau a consisten ei lor (exemplu, materiale abrazive).

Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar depozit / SC 1

pag. 26/210

SARCINA DE MUNC : Timpul de munc este de 8 ore/zi, cu pauze; Ritmul de lucru nu implic exigen e temporale, complexitate-vitez , precizie, existnd perioade cu nc rcare maxim a timpului de lucru, dar i perioade n care timpul de lucru nu este acoperit n totalitate de sarcini; Activit ile de intocmire a eviden elor, ndosarieri acte, documente nu presupun un efort mental deosebit; Activit ile de gestiune i supraveghere a nc rc rii-desc rc rii i depozit rii materialelor, presupun efort fizic mediu; Participarea la activit ile de nc rcare-desc rcare a materialelor n/din mijloacele de transport, prin manipulare manuala i/sau mecanizat , poate poduce afec iuni musculo-scheletice (lombare si/sau ale membrelor) datorit : o C ratului de materiale cu bra ele; o mpingerii/tragerii c rucioarelor cu materiale; o Ridic rii bra elor cu materiale la nc rcarea manuala a mijloacelor de transport; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea corpului. Participarea la depozitarea materialelor pe rastele metalice sau pe podea, prin manipulare manual a sarcinilor poate duce la afec iuni musculo-scheletice (lombare si ale membrelor) datorit : o Ridic rii bra elor pentru a ezarea pe rafturi a materialelor, pn la n l imea de 1,5 m; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea sau aplecarea corpului la depozitarea la nivelul podelei a materialelor. Activit ile de gestiune si supraveghere a nc rcarii-desc rcarii si depozitarii produselor presupun lucrul cu: clien ii, cu incarcatorii-descarcatori, cu motostivuitoristul i cu conduc torul auto al mijlocului de transport.
Volumul 11 / Locul de munc nr 2A- Gestionar depozit / SC 1 pag. 27/210

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Praf, pulbere de lemn la debitarea pl cilor din material lemnos; Gaze de e apament de la motostivuitor i de la mijloacele de transport; Unele spa ii de deplasare sunt nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit i care pot determina dezechilibrare; Temperatura aerului sc zut pe perioada anotimpului de iarn .

EXECUTANTUL:
Gestionarul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor de gestiune, sau atunci cnd particip la nc rcare-desc rcare i/sau depozitare a materialelor: - dac este necorespunz tor din punct de vedere fizic s participe la nc rcareadesc rcarea materialelor; - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii. Gestiunea Sec iei Comerciale 1, este realizat de un num r de 4 gestionari.
CATEGORIA PERSONAL Gestionari DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 4 Femei 1 B rba i 3
pag. 28/210

VECHIME In Unitate 0-4 ani >4ani

Volumul 31 / Locul de munc nr 2A- Gestionar depozit / SC 1

2A. 2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelorprindere, lovire, strivire b. Factori de risc chimic: R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu periculoase,

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC

a. Factori de risc fizic: Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii Calamit i naturale (cutremur)

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelor afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit/ SCI

pag. 29/ 210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire Nesincroniz ri ntre motostivuitorist materialelor - prindere, lovire, strivire i gestionar la manevrarea/depozitarea

Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, neasigurate - lovire, strivire c derea nc rc turii

Surprinderea de c tre mijloacele de transport, la manevrarea acestora pentru ntoarcere, prin pilotaj - prindere, lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru.

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SCI

pag. 30/ 210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: Sec ia Comercial 1 LOCUL DE MUNCA: GESTIONAR DEPOZIT

2A.3

FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 4 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dl. Burtica Nicolae - Director adjunct, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)
CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu 4. C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor - prindere, lovire, strivire

3 DECES

4 7 2 7 4 2

5 2 5 1 2 2

6 4 3 3 3 2

ITM 3-45 zile DECES INV. gr.III ITM 3-45 zile

FACTORI DE RISC CHIMIC

5. R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor periculoase, inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SC 1

pag. 31/ 210

MEDIU DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

6. Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii 7. Calamit i naturale (cutremur) 8. Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelor- afec iuni musculo-scheletiee ale coloanei sau ale membrelor

ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile

2 7 2

5 1 2

3 3 2

SARCINA DE MUNC

SOLICITARE FIZIC

9. Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elorafec iuni musculo-scheletiee ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

ITM 45-180 zile

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SCI

pag. 32/210

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

10. Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire 11. Nesincroniz ri ntre motosti vuitorist i gestionar la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire 12. Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare lovire, n epare, zgriere. 13. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, c derea nc rc turii neasigurate lovire, strivire. 14. Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere prin pilotaj - prindere, lovire, strivire 15. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire 16. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire 17. Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare 18. Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor prindere, lovire, strivire 19. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu 20. Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru

ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV gr. III

2 3 2 2 3 2 2 2 4

3 3 5 2 3 5 5 3 3

2 3 3 2 3 3 3 2 4

OMISIUNI

DECES ITM 3-45 zile

7 2

1 5

3 3
pag. 33/ 210

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SCI

Nivelul de risc global al locului de munc este:

l = SL^ _ 2(4x4) + 13(3x3) + 5(2x2)_ 169 _


rg

2%

Lr'

2x4 + 13x3 + 5x2

57

'

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SCI

pag. 34/ 210

Fig.2A.4

NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNC NR. 2A: gestionar - depozit NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,96

_i 3

l-l

1-1

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SCI

pag. 35 /210

2A.5. LEGEND (la figura 2A. 4)

FI- Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. F2- Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F3Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu F4- C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire F5- R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor periculoase, inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu F6- Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii F7Calamit i naturale (cutremur) F8- Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelorafec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor F9- Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare FIO- Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire FII- Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i gestionar la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire FI2- Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. FI3- Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire. FI4- Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere prin pilotaj - prindere, lovire, strivire
Volumul 11 / Locul de munc nr 2A- Gestionar - depozit / SCI pag. 36/210

FI5- C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire FI6- C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire FI7- Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare FI8- Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire F19Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu adecvat i a F20- Neutilizarea echipamentului individual de protec ie echipamentului individual de lucru

Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar - depozit/ SCI

2A. 6. FI A DE M SURI PROPUSE pentru LOCUL DE MUNC nr. 2A GESTIONAR - DEPOZIT" Nr. crt LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC 2 4 M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1

1 FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale prindere, lovire, strivire.

3 Masuri tehnice: sabo i de oprire pe teren n pant ; asigurarea contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal i a sistemului de frnare de ajutor i sabo i de oprire pe teren n pant . Masuri organizatorice: interzicerea deplas rii mijloacelor de transport n timpul efectu rii opera iilor de ncarc re-desc rcare; informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

2.

FI8 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor -prindere, lovire, strivire

M suri tehnice: - marcarea c ilor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. M suri organizatorice: - semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc ; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i eu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar - depozit / SCI

pag. 38/ 210

2A.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII pentru LOCUL DE MUNC NR. 2A GESTIONAR - DEPOZIT / SCI > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc gestionar - depozit" este egal cu 2,96 valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 20 factori de risc identifica i 2 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - nivel de risc par ial 4; FI 8 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - nivel de risc par ial 4. > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 25 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 10%, factori proprii mediului de munc ; 10 %, factori proprii sarcinii de munc ; 55 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 30% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr 2A- Gestionar - depozit / SCI

pag. 39/210

Volumul II / Locul de munc nr 2A - Gestionar - depozit / SC 1

pag. 40 / 210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNC NR. 2B GESTIONAR DEPOZIT - S.C. 2

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 10

- martie 2005 Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar depozit / SC2 pag. 41/210

2B. PROCESUL DE MUNC Gestionar depozit - Sec ia comerciala 2-

Gestiunea Sec iei Comerciale 2 cuprinde depozitele de mobil i anvelope care sunt depozite amenajate n spa ii disticte fiecare avnd comunicare direct cu exteriorul. In aceste depozite se desf oar activit i specifice de gestiune, nc rcare desc rcare i depozitare a produselor, cu manipularea manual i/sau mecanizat a acestora. > Depozitul de mobil : biblioteci, canapele, fotolii etc. ifoniere, paturi, comode, m su e, scaune,

Obiectele de mobil l tapi erie, se aprovizioneaz sau se distribuie sub form asamblat sau demontate, ambalate sau neamabalate, de diferite dimensiuni i greut i. - obiectele sunt depozitate la nivelul podelei; - manipularea se face manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare i depozitare. > Depozitul de anvelope: anvelope auto - Manipularea se face manual la nc rcare-desc rcare i/sau mecanizat, pe distan e cuprinse ntre 5-25 m; - Depozitarea se face la nivelul podelei, suprapuse n stive cu n l imea de aproximativ 1,5m; - Greutatea unei anvelope ntre 10-70 Kg/bucat . Obiecte de feronerie: balamale si capse de tapi erie - Materialele sunt ambalate n cutii de aproximativ 13-20 Kg/cutie; - Manipularea la nc rcare-desc rcare i depozitare se face manual i cu mijloace mecanizate, pe distante de aproximativ 30-35 m; Depozitarea se face pe rafturi metalice cu n l imea de aproximativ l,5m, sau la nivelul podelei
Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar depozit / SC 2 pag. 42/210

2B.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Mobilier de birou - mas de lucru, scaun de birou; Rechizite specifice de birou (foarfeci, cutere, agrafe de birou, bolduri, capsatoare, decapsatoare, perforatoare); Transpale i (lize) C rucior pe ro i Motostivuitor Instala ie electric de iluminat Mijloace de transport, de diferite tonaje Rafturi metalice Caracteristicile generale ale materialelor manipulate: - greutate medie i dimensiuni medii; - unele sunt incomode i/sau greu de apucat; - unele sunt susceptibile s produc leziuni asupra angaja ilor datorit marginilor, muchiilor.

Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar depozit / SC 2

pag. 43/210

SARCINA DE MUNC : Timpul de munc este de 8 ore/zi, cu pauze; Ritmul de lucru nu implic exigen e temporale, complexitate-vitez , precizie, existnd perioade cu nc rcare maxim a timpului de lucru, dar i perioade n care timpul de lucru nu este acoperit n totalitate de sarcini; Activit ile de gestiune i supraveghere a nc rc rii-desc rc rii i depozit rii materialelor, presupun efort fizic mediu; ntocmirea eviden elor, ndosarieri acte, documente nu presupun un efort mental deosebit; Participarea la activit ile de nc rcare-desc rcare a materialelor n/din mijloacele de transport, prin manipulare manual pot poduce afec iuni musculo-scheletice (lombare i/sau ale membrelor) datorit : o C ratului de materiale cu bra ele; o mpingerii/tragerii c rucioarelor, lizelor cu materiale; o Ridic rii bra elor cu materiale la nc rcarea manual a mijloacelor de transport; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea corpului. Participarea la activit ile de depozitare a materialelor pe rastele metalice sau la nivelul podelei, prin manipularea manual a sarcinilor, pot provoca afec iuni musculo-scheletice (lombare i ale membrelor) datorit : o Ridic rii bra elor pentru a ezarea pe rafturi a materialelor, pn la n l imea de 1,5 m; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea sau aplecarea corpului la depozitarea la nivelul podelei a materialelor. Activit ile de gestiune si supraveghere a nc rcarii-desc rcarii si depozitarii produselor presupun lucrul n echip cu nc rc torii-desc rc tori, cu motostivuitoristul i cu conduc torul auto al mijlocului de transport, precum i lucrul cu clien ii.
Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar depozit / SC 2 pag. 44/210

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Praf depozitat pe piesele de mobiler; Spa ii de deplasare nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit ti care pot determina dezechilibrare; Temperatura aerului sc zut pe perioada anotimpului de iarn .

EXECUTANTUL:
Gestionarul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor de ncarcaredesc rcare, depozitare a materialelor: - dac este necorespunz tor din punct de vedere fizic s realizeze sarcina de munc repartizat ; - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii, adecvat sarcinilor de munc repartizate. Activit ile de gestiune din cadrul Sec iei Comerciale 2, se realizeaz cu un num r de 5 salaria i.
CATEGORIA PERSONAL Gestionar depozit DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 5 Femei 2 B rba i 3
pag. 45/210

VECHIME In Unitate 0-4 ani >4ani

Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar depozit / SC 2

2B.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelorprindere, lovire, strivire Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier n timpul depozit rii - prindere, lovire, strivire

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii Calamit i naturale (cutremur)

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelor afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor.suDprioar.e_saulnferioare

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 46/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire Nesincroniz ri ntre motostivuitorist materialelor - prindere, lovire, strivire i gestionar la manevrarea/depozitarea

Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire Surprinderea de c tre mijloacele de transport, la manevrarea acestora pentru ntoarcere, prin pilotaj - prindere, lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru.

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 47/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: Sec ia Comercial 2 LOCUL DE MUNCA:

2B.3 FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 5 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

GESTIONAR DEPOZIT
COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dl. Sasu Vasile - Director adjunct, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

0
MIJLOACE DE PRODUC IE

1
FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu 4. C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor - prindere, lovire, strivire 5. Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier n timpul depozit rii - prindere, lovire, strivire

3 DECES ITM 3-45 zile DECES INV. gr.III ITM 3-45 zile

4 7 2 7 4 2

5 2 5 1 2 2

6 4 3 3 3 2
pag. 48/210

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

fp4p>i^p ^
FACTORI DE RISC FIZIC 6. Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii 7. Calamit i naturale (cutremur) 8. Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelor- afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile 2 7 2 5 1 2 3 3 2

MEDIU DE MUNCA

SARCINA DE MUNC

SOLICITARE FIZIC

9. Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elorafec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

ITM 45-180 zile

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 49/210

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

10. Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire 11. Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i gestionar la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire 12. Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare lovire, n epare, zgriere. 13. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire. 14. Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere prin pilotaj - prindere, lovire, strivire 15. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire 16. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire 17. Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare 18. Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor prindere, lovire, strivire 19. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu 20. Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru

ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV gr. III

2 3 2 2 3 2 2 2 4

3 3 5 2 3 5 5 3 3

2 3 3 2 3 3 3 2 4

OMISIUNI

DECES ITM 3-45 zile

7 2

1 5

3 3

ocul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag 50/210

Nivelul de risc global al locului de munc este:

Nr,l:

2>

= 2(4x4) + 13(3x3) + 5 (2 x2 ) _ 169 _ 2 , 2x4+13x3+5x2 57 '

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 51/210

r
Fig.2B.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNC NR. 2B: gestionar - depozit NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,96

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 52/210

2B.5. LEGENDA (la figura 2B. 4)

FI- Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. F2- Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F3Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu F4- C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire F5- Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier n timpul depozit rii - prindere, lovire, strivire F6- Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii F7Calamit i naturale (cutremur) F8- Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea/depozitarea materialelorafec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor F9- Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare FIO- Participarea n echipa de desc rcare/nc rcare, nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire FII- Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i gestionar la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire FI2- Manevrarea gre it a materialelor la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. FI3- Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire. FI4- Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere prin pilotaj - prindere, lovire, strivire
Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar - depozit / SC2 pag. 53/210

FI5- C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire FI6- C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire FI7- Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare FI8- Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire FI9- Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu F20- Neutilizarea echipamentului individual de protec ie echipamentului individual de lucru adecvat i a

Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar - depozit / SC2

pag. 54/210

2B. 6. FI A DE M SURI PROPUSE pentru LOCUL DE MUNC nr. 2B GESTIONAR - DEPOZIT" Nr. crt LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1

1 FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale prindere, lovire, strivire.

2 4

3 Masuri tehnice: sabo i de oprire pe teren n pant ; asigurarea contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal i a sistemului de frnare de ajutor i sabo i de oprire pe teren n pant . Masuri organizatorice: interzicerea deplas rii mijloacelor de transport n timpul efectu rii opera iilor de ncarc re-desc rcare; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

2.

FI8 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor -prindere, lovire, strivire

M suri tehnice: - marcarea c ilor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. M suri organizatorice: - semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc ; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 2B- Gestionar - depozit / SC2

pag. 55/210

2B.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII pentru LOCUL DE MUNC NR. 2B - GESTIONAR - DEPOZIT / SC2 > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc gestionar - depozit" este egal cu 2,96 valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 20 factori de risc identifica i 2 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - nivel de risc par ial 4; FI8 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - nivel de risc par ial 4. > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 25 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 10 %, factori proprii mediului de munc ; 10 %, factori proprii sarcinii de munc ; 55 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 30% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

pag. 56/210

Fig. 2B.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DEN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 2B: gestionar - depozit Nivel de risc global: 2,96
FACTORI PROPRII FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 55,00% FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE

25,00%'

SARCINII DE MUNC 10,00%

MEDIULUI DE MUNC/ 10,00%

Volumul II / Locul de munc nr 2B - Gestionar - depozit / SC2

ag. 57/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR. 3A INCARC TOR-DESC RC TQR -S.C.l

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1

martie 2005
Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI pag. 58/210

3A. PROCESUL DE MUNC - Sec ia comerciala 1-activit ti de nc rcare - desc rcare


Sec ia Comercial 1 cuprinde 3 depozite (compartimente) de materii prime i materiale, separate ntre ele prin pere i, cu comunicare ntre ele i cu comunicare direct cu exteriorul. In aceste depozite (compartimente) se desf oar activit i specifice de gestiune, nc rcare - desc rcare i depozitare, a mai multor tipuri de materiale, cu manipularea manual i/sau mecanizat a acestora. > Compartimentul I n care se depoziteaz : materiale lemnoase n formate fixe (produse stratificate din lemn), care se aprovizioneaz sau se distribuie sub form de colete, colete cu pale i i/sau pl ci individuale, de diferite dimensiuni i greut i. supor i de lemn pentru depozitare, de diferite dimensiuni - regula de nc rcare -desc rcare a acestor tipuri de materiale este a a-zisa regul a celor 4 col uri, adic fiecare plac este transportat de minim 4 persoane, pe distan e cuprinse ntre 5 si 25 m. - materialele sunt depozitate la nivelul podelei de beton a depozitului. - supor ii de lemn sunt depozita i prin sprijinire de perete. - manipularea se face manual i/sau mecanizat la ncarc re-desc rcare i depozitare. > Compartimentul II- n care se depoziteaz : scule pentru prelucr ri mecanice ( pnze de circular ambalate sau neambalate, pnz de gatere, freze, burghie, colaci de pnz panglic etc), - Manipularea se face manual la ncarc re-desc rcare, pe distan e cuprinse ntre 5-20 m, - Depozitarea materialelor nemabalate i/sau ambalate n cutii se face pe rafturi metalice cu n l imea de aproximativ l,5m - Unele materiale ambalate podeaua depozitului n cutii sunt depozitate direct pe

- Greutatea maxim a acestor scule este de 5 Kg/bucat - Materialele au suprafe e t ioase, col uroase, alunecoase
Volumul II / Locul de munc nr 3A- nc rc tor - desc rcator / SC 1 pag. 59/210

materiale abrazive, rulouri, discuri, manipulate manual la ncarcaredesc rcare i la depozitare pe rastele; chituri pe baz de ap , in bidoane de max 25 Kg, manipulate manual la ncarcare-desc rc re i la depozitare; vat vrac siliconizat , n saci cu greutatea max de 5 Kg, manipulare manual la nc rcare-desc rcare i la depozitare. > Compartimentul III- n care se depoziteaz : Carton ondulat, suluri cu greutatea de 50-70Kg, depozitate la nivelul podelei, n stive de 2 suluri suprapuse, cu n l imea de aproximativ 2 m, manipulare manual i/sau mecanizat la ncarcare-desc rc re Materiale textile ne esute, specifice tapi eriei de mobil , ambalate n saci, cu greutatea maxim de 5 Kg, manipulare manual la ncarcaredesc rc re. Supor i de lemn pentru depozitarea m rfurilor, manipulare manual . Materiale textile esute, n balo i cu greutatea de aproximativ 30 Kg pe balot, depozitate pe podea, unele peste altele, pn la n l imea de aproximativ 1 m, manipulare manual la nc rcare-desc rcare. Vopsele inflamabile i nocive, ambalate n bidoane de 5-10-25 Kg, individuale sau nfoliate n balo i de aproximativ 700Kg/balot, depozitate pe rafturi metalice pn la n l imea de aproximativ 2 m, manipulare manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare. Adezivi i granule de bai uri, ambalate n saci de hrtie de aproximativ 20-25 Kg, depozita i la nivelul pardoselei, manipulare manual la ncarcare-desc rc re. uruburi metalice, ambalate n cutii cu greutatea maxim de 3 Kg, depozitate pe rastele metalice, la n l imea de aproximativ l,5m, manipulare manual la nc rcare-desc rcare

Volumul II / Locul de munc nr 3A- nc rc tor - desc rcator / SC 1

pag. 60/210

3A.1. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Transpale i (lize); C rucior pe ro i; Motostivuitor; Cntar mecanic mare, cu sarcina de pn la 500 Kg i cntar manual mic ( terezie) cu sarcina de aproximativ 20 Kg; Circular portativ de debitat materiale lemnoase; Scule specifice: ciocan, cle te; Instala ie electric de iluminat; Mijloace de transport, de diferite tonaje; Rafturi metalice; Caracteristicile generale ale materialelor manipulate: - greutate medie i dimensiuni medii - unele sunt incomode i/sau greu de apucat - unele sunt susceptibile s produc leziuni asupra angaja ilor datorit marginilor, muchiilor i/sau a consisten ei lor (ex. materiale abrazive)

Volumul II / Locul de munc nr 3A- nc rc tor- desc rcator/ SC 1

pag. 61/210

SARCINA DE MUNC : Timpul de munc este de 8 ore/zi, cu pauze; Ritmul de lucru nu este un ritm care implic exigen e temporale, complexitatevitez , precizie, existnd perioade cu nc rcare maxim a timpului de lucru, dar i perioade n care timpul de lucru nu este acoperit n totalitate de sarcini; Activit ile de ncarcare-desc rcare i depozitare, presupun efort fizic mediu; Activit ile desf urate nu presupun un efort mental deosebit; Activit ile de inc rcare-desc rcare a materialelor n/din mijloacele de transport, prin manipulare manual i/sau mecanizat , pot poduce afec iuni musculoscheletice (lombare i/sau ale membrelor) datorit : o C ratului de materiale cu bra ele o mpingerii/tragerii c rucioarelor, lizelor cu materiale o Ridic rii bra elor cu materiale la nc rcarea manual a mijloacelor de transport o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea corpului Activit ile de depozitare a materialelor pe rastele metalice sau pe podea, prin manipularea manual a sarcinilor, pot provoca afec iuni musculo-scheletice (lombare i ale membrelor) datoirit : o Ridic rii bra elor pentru a ezarea pe rafturi a materialelor, pn la n l imea de 1,5 m o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea sau aplecarea corpului la depozitarea pe podea a materialelor Debitarea pl cilor de produse stratificate din lemn la diferite dimensiuni, la cererea clien ilor; Activit ile Activit ile de de ncarcare-desc rcare ncarcare-desc rcare presupun presupun lucrul lucrul n n echip echip la cu nc rcarea/desc rcarea materialelor de dimensiuni mari; motostivuitoristul i cu conduc torul auto al mijlocului de transport; MEDIUL DE MUNC :
Volumul II /Locul de munc nr 3 A- nc rc tor - desc rcator / SC 1 pag. 62/210

Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Praf, pulbere de lemn la debitarea pl cilor; Gaze de e apament de la motostivuitor i de la mijloacele de transport; Unele spa ii de deplasare sunt nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit i care pot determina dezechilibrare; Temperatura aerului sc zut pe perioada anotimpului de iarn .

EXECUTANTUL:
Angajatul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor de nc rcare-desc rcare, depozitare a materialelor: - dac este necorespunz tor din punct de vedere fizic s realizeze sarcina de munc repartizat ; - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii, adecvat sarcinilor de munc repartizate. Activit ile de nc rcare-desc rcare i depozitare din cadrul Sec iei Comerciale 1, se realizeaz cu un num r de 5 salaria i, ajuta i uneori i de gestionarul de depozit. n structura de personal a societ ii comerciale 1 se reg sesc:
CATEGORIA PERSONAL DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 5 Femei Barhati 5 VECHIME In Unitate 0-4 ani 3

U^tani-
2

Incarcatori-descarcatori Cod COR 933003

Volumul II / Locul de munc nr 3 A- nc rc tor - desc rcator / SC 1

pag. 63/210

3A.2. FACTORII DE RISC IDENTIFICA I


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate/ depozitate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire b. Factori de risc chimic: R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu periculoase,

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii Calamit i naturale (cutremur) b. Factori de risc chimic: Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material lemnos

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea/depozitarea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare
Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rcator / SCI pag. 64/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire la

Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor pentru transport, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire. Manevrarea gre it a obloanelor mijloacelor de transport, la nchiderea sau deschiderea acestora - lovire, strivire Manevrarea/fixarea gre it a prelatelor mijloacelor de transport precum chingilor de fixare a nc rc turii - lovire, zgriere, n epare Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere, prin pilotaj - prindere, lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru. i

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rcator / SCI

pag. 65/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: Sec ia Comercial 1 LOCUL DE MUNCA: NC RC TOR DESC RCATOR

FI A DE EVAL

3A.3 UARE A LOCULUI DE MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 5 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dl. Burtica Nicolae - Director adjunct, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)
CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA NIVEL DE PARPROBAIAL BILITATE DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

0
MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu

3 DECES ITM 3-45 zile DECES

4 7 2 7

5 2 5 1

6 4 3 3

4. C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor- prindere, lovire, strivire FACTORI DE RISC CHIMIC 5. R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor periculoase, inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu

INV. gr.III ITM 3-45 zile

4 2

2 2

3 2

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 66/210

MEDIU DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

6. Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii 7. Calamit i naturale (cutremur) 8. Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material lemnos- v t marea ochilor 9. Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor

ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

2 7 2 2

5 1 5 5

3 3 3 3

SARCINA DE MUNC

FACTORI DE RISC CHIMIC SOLICITARE FIZIC

10. Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

ITM 45-180 zile

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 67/210

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

11. Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire 12. Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire 13. Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. 14. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor pentru transport, c derea incarcaturii neasigurate - lovire, strivire. 15. Manevrarea gre it a obloanelor mijloacelor de transport, la nchiderea sau deschiderea acestora - lovire, strivire 16. Manevrarea/fixarea gre it a prelatelor mijloacelor de transport precum i chingilor de fixare a nc rc turii - lovire, zgriere, n epare 17. Surprinderea de c tre mijloacele de transport la manevrarea acestora pentru ntoarcere, prin pilotaj - prindere, lovire, strivire 18. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire 19. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire 20. Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare 21. Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor prindere, lovire, strivire 22. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu 23. Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru

ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV gr. III

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4

5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

OMISIUNI

DECES ITM 3-45 zile

7 2

1 5

3 3
pag. 68/210

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-descarc tor / SCI

Nivelul de risc global al locului de munc este:

23

1 = i ____ rg v

_ 3(4x4) + 19(3x3) + l(2x2)_ 223 _3 u 3x4 + 19x3 + 1x2 71

Volumul 11 / Locul de munc nr 3 A- Incarc tor-desc rc tor / SC 1

pag. 69/ 210

Fig.3A.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNC NR. 3A: nc rc tor - desc rc tor NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,14

6 * 5uj Q _J

< 4
h-

o r

<

^ 3-

F1

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr 3 A- Incarcator-descarcator / SCI

pag. 70/210

3A.5. LEGENDA (la figura 3A. 4)

FI -

Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire.

F2 - Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive ale materialelor manipulate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F3 Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu F4 - C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire F5 - R sturnarea, v rsarea, scurgerea accidentala a substan elor periculoase, inflamabile/nocive - inhalare de vapori nocivi, pericol de incendiu F6 - Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii F7 Calamit i naturale (cutremur) F8 - Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material lemnos- v t marea ochilor F9 Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor FIO- Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare FII - Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire F12- Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire F13 - Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere.

Volumul 11 / Locul de munc nr 3 A- Incarcator-descarcator / SCI

pag. 71/210

3A. 6. FI A DE M SURI PROPUSE pentru LOCUL DE MUNC nr. 3A NC RC TOR - DESC RC TOR" Nr. crt LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC 2 4 M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1

I FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale prindere, lovire, strivire.

3 Masuri tehnice: sabo i de oprire pe teren n pant ; asigurarea contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal i a sistemului de frnare de ajutor i sabo i de oprire pe teren n pant . Masuri organizatorice: interzicerea deplas rii mijloacelor de transport n timpul efectu rii opera iilor de ncarc re-desc rcare; informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

2.

FIO - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

M suri tehnice: -adaptarea manevrelor de mpingere/tragere a c rucioarelor i/sau a lizelor, la n l imea optim , astfel nct lucr torul s nu se aplece atunci cnd mpinge/trage. M suri organizatorice: - echipament individual de protec ie adecvat (exemplu: centura lombar ); - examen medical la angajare i control medical periodic; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Inc rc tor-desc rc tor / SCI

pag. 73 / 210

3.

F21 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor -prindere, lovire, strivire

M suri tehnice: - marcarea c ilor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. M suri organizatorice: - semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc ; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Inc rc tor-desc rc tor / SCI

pag. 74 /210

Pentru activit ile de nc rcare-desc rcare, manipulare i depozitare a materialelor desf urate n Sec ia Comercial 1 se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitarea materialelor / 57 Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul intern / 6 Norme specifice de securitatea muncii pentru comer ul cu ridicata am nuntul / 62 i

Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea lucr torilor asupra riscurilor de accidentare i/sau

mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: - lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; - m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); - obliga iile lucratorilor de respectare a legisla ei de protec ie a muncii; - numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc; - numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; - componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc unit ii; - limitele maxime admise pentru manipularea manual a maselor; - m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; - alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii. organizat la nivelul

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 75/ 210

La stabilirea m surilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de munc i/sau a bolilor profesionale, se va ine cont de factorii de risc identifica i i de i a evaluarea riscurilor la locul de munc , i se va avea n vedere asigurarea urm toarelor m suri: - asigurarea unor mijloace de transport nemecanizate adaptate i reziste condi iilor de exploatare, care se vor utiliza numai pentru executarea opera iilor pentru care au fost destinate; - nscrierea pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, a capacit ii de transport a acestuia; - asigurarea unor locuri destinate permanent pentru opera iile de nc rcare, desc rcare i depozitare, precum i c ile de acces la aceste locuri, nivelate (pavate sau podite) i amenajate pentru scurgerea apelor; - men inerea n stare nealunecoas a locurilor destinate opera iilor de nc rcaredesc rcare, cur area de de z pad pe timp de iarn ; - asigurarea iluminatului conform reglement rilor n vigoare a locurilor de nc rcare-desc rcare care s asigure condi ii optime n cazul lucrului pe timp de noapte; - asigurarea de rafturi, stelaje pentru depozitare omologate, cu stabilitate corespunz toare, prinse de pere i prin dispozitive speciale de prindere; - verificarea periodic a orizontalit ii rafturilor; - nscrierea pe rafturi i stelaje, la loc vizibil, a sarcinii maxime admis , care nu trebuie dep it ; - dotarea cu sc ri simple i duble pentru a ezarea i manipularea m rfurilor din rafturi. Sc rile vor fi prev zute cu dispozitive de prindere n partea superioar cauciuc la partea inferioar i cu lan de siguran n cazul sc rilor duble; i cu armaturi ascu ite montate i pl ci de

- dotarea cu sc ri de acces pe platforma mijlocului de transport, special confec ionate, cu crlige de fixare pe partea superioar pe partea inferioar n vederea stabiliz rii acestora; - marcarea vizibil a c ilor de circula ie a mijloacelor de transport mecanizate i nemecanizate, conform normelor n vigoare (vezi NGPM, tabelul 6)

Volumul II / Locul de munc nr 3A- lncarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 76/ 210

- men inerea c ilor de circula ie din depozite n stare bun

pentru utilizare:

suprafa a neted , f r denivel ri, f r obiecte aruncate, f r a fi umede sau alunecoase; - asigurarea drumurilor sau spa iilor de ntoarcere pentru autovehicule, cu o raz de curbur care s permit manevrarea nepericuloas . Atunci cnd nu exista spa ii de ntoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj; - verificarea periodic a instala iilor electrice de la locul de munc ; - amenajarea locurilor speciale pentru fumat; - dotarea depozitelor cu mijloace de stins incendiul adecvate materialelor depozitate; - supravegherea opera iilor de desc rcare-nc rcare de c tre eful forma iei, n mod special a opera iilor care implic lucrul n echip a mai multor lucr tori deodat ; - dotarea lucr torilor cu echipamente individuale de protec ie adecvate riscurilor, de exemplu: m nu i sau palmare de protec ie rezistente la uzur , sf iere i penetra ie i cu aderen mare; inc l minte de protec ie cu bombeu metalic, rezistent la oc; centur abdominal ; ochelari de protec ie i masc de praf pentru opera iile de debitare a pl cilor, etc. - asigurarea examenului medical la angajare i a controlului medical periodic; - dotarea cu truse de prim ajutor la locul de munc ; - asigurarea inform rii, instruirii si consult rii salaria ilor asupra problemelor de protec ia muncii; - implementarea semnaliz rii minime de securitate i/sau s n tate la locul de munc , conform prescrip iilor n vigoare panouri de interzicere : - fumatul interzis (fig 15 din prescrip ii minime) - interzis foc deschis i interzis fumatul (fig 12) panouri de avertizare: - vehicole de manipulare a m rfurilor - pericol electric - materiale combustibile panouri de salvare sau prim ajutor: - cai / ie iri de salvare - direc ii de urmat prim - ajutor
Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI pag. 77/ 210

panouri privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor: - furtun de incendiu - extinctor marcajul c ilor de circula ie; comunicarea verbal .

La intocmirea instruc iunilor proprii de protec ie a muncii pentru activit ile de nc rcare- desc rcare, i in cadrul instructajului periodic de protec ie a muncii, se vor avea n vedere prelucrarea i a urm toarelor prevederi: - In timpul manipul rii manuale a maselor, salariatul sau salaria ii trebuie s aib vizibilitate; - Se interzice transportul prin purtare a maselor care mpiedic vizibilitatea; - Se interzice manipularea de c tre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibr ri; - Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunz toare; - Se interzice manipularea sau transportul prin purtare n acela i timp a maselor care sunt instabile ntre ele; - Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunz tor n interiorul ambalajelor: cutii, l zi etc;. - In timpul transportului prin purtare traseul nu trebuie s fie cu obstacole, instabil sau alunecos; - Manipularea i transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafe e t ietoare sau care datorit naturii lor pot produce leziuni ale minilor se va face numai cu palmare; - Se interzice manipularea manual a maselor n/din locuri n care nu exist spa iu pe orizontal sau vertical corespunz tor pentru realizarea acestei activit i; - Se interzice utilizarea salaria ilor la manipularea i transportul manual al maselor dac nu au echipament individual de protec ie i / sau de lucru corespunz tor i n bun stare;
Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarctor-desc rc tor / SCI pag. 78/ 210

- nainte de a se trece la nc rcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistndu-se asupa platformei pe care se a eaz sarcina; - nainte de nc rcare se vor examina ambalajele materialelor de c tre conduc torul forma iei de lucru. Pentru evitarea r nirilor la mini, cuiele ie ite i capetele parmelor trebuie s fie ndoite. Nu se vor nc rca materialele ale c ror ambalaje sunt deteriorate; - nainte de inceperea opera iilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal si a sistemului de frnare de ajutor si sabo i de oprire pe teren in panta; - Se interzice deplasarea mijloacelor de transport in timpul efectu rii opera iilor de incarcare-descarcare; - Se interzice incarcarea-descarcarea simultana a/ din 2 mijloace de transport auto daca nu se pot respecta distantele minime prescrise de normele specifice de securitate a muncii, care trebuie sa fie de: Im intre autocamioane; 2 m intre autostivuitoare si de 1,5 m intre tractoarele cu remorci; - La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa sa stea in lateral la capetele obloanelor, la distanta pentru a nu fi prin i de oblong sau de material in cazul c derii accidentale; - La incarcarea/descarcarea mijloacelor de transport, lucratorii trebuie astfel a eza i incat san u se loveasc intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaz ; - nainte de nceperea opera iilor de nc rcare sau desc rcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplas rii necomandate, prin frnare cu mecanismul de frnare propriu pe teren orizontal i prin frnare cu mecanism propriu de frnare i cu sabo i de oprire pe teren n pant . Se interzice deplasarea vehiculelor n timpul efectu rii opera iilor de nc rcare sau desc rcar; - Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezint defec iuni; - Se interzice utilizarea c rucioarelor cu 3 sau 4 ro i care au sistemul de autofrnare defect;
Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI pag. 79/ 210

- Depozitarea materialelor pe rafturi se face n a a fel nct s nu fie posibil c derea lor; - Stivuirea se va face f r deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu acelea i forme i dimensiuni sau din ambalaje de acela i tip i dimensiuni; - Nu este permis stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite; - In cazul depozit rii materialelor ambalate n cutii, l zi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cnd suprapunerea se face direct pe ambalaje, pere ii ambalajelor trebuie s reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, s nu prezinte deform ri sau deterior ri, iar n l imea de stivuire va fi determinat rezisten a mecanic fabrica ie; - Scoaterea materialelor din stiv se va face astfel nct s se evite pr bu irea stivei; - Cnd nc rcarea, desc rcarea sau transportul materialelor se efectueaz de doi sau mai mul i salaria i efortul repartizat pe o persoan nu trebuie s dep easc limitele admise; - Totodat , se va asigura ca obiectele respective, s se poat prinde bine cu unelte de apucare sau cu minile; - n cazul n care o sarcin este nc rcat , desc rcat sau transportat , prin purtare, concomitent de c tre mai mul i muncitori, ace tia vor ridica i cobor sarcina numai la comanda conduc torului opera iei; - nc rc turile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate mpotriva deplas rii, r sturn rii sau c derii. nc rc tura va fi astfel aranjat conduc torul mijlocului de transport s poat supraveghea drumul parcurs; - nc rc tura stivuit nu va dep i capacitatea maxim a mijlocului de transport nemecanizat, iar n cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie s ating solul n timpul mersului; nct a ambalajelor, stabilit de prin standarde sau norme interne de

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 80/ 210

- La nc rcarea i desc rcarea vehiculelor, salaria ii trebuie s fie astfel a eza i nct s nu se loveasc ntre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaz ; - Distan a dintre doi nc rc tori manuali care lucreaz nc rcare/desc rcare, trebuie s fie de cel pu in 3 m; - Se interzice accesul la locul de desc rcare - nc rcare manual a persoanelor care nu au nici o atribu ie la aceste opera ii; - In cazul n care pentru nc rcarea i desc rcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exist o instala ie de ridicat corespunz toare, aceste opera ii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri nclinate dimensionate corespunz tor sarcinilor la care sunt supuse. Planurile nclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare i nu vor dep i nivelul platformelor mijlocului de transport; - Se interzice sta ionarea muncitorilor n dreptul materialelor care se descarc , precum i oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salaria ii trebuie s sta ioneze lateral n timpul desc rc rii; - Se interzice coborrea n acela i timp a mai multor obiecte pe planul nclinat; fiecare obiect se va cobor numai dac cel precedent a fost luat de pe planul nclinat i numai la semnalul dat de c tre conduc torul forma iei de lucru; - Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan nclinat se va face de c tre cel pu in dou persoane, prin utilizarea unor funii, salaria ii stnd la partea superioar . Se va manipula cte un singur colet sau obiect; - Dac unele materiale lungi se transport pe umeri, to i salaria ii se a eaz pe aceea i parte a piesei. Coborrea n vederea depozit rii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe bra n caden comandat ; - Se interzice desc rcarea materialelor lungi prin c dere sau rostogolire liber ; - n cazul n care nu se dispune de instala ii de ridicat, nc rcarea-desc rcarea i deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de c tre o forma ie de lucru cu experien i cu respectarea urm toarelor m suri; i apoi depunerea pe sol la comanda conduc torului forma iei de lucru. Mersul celor ce transport o pies va fi n acela i pas, n acela i timp la

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 81/ 210

= terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie s fie eliberat de toate obiectele str ine ce mpiedic deplasarea; = n cazul deplas rii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie s dep easc l imea piesei ns nu mai mult de 300 mm; = se interzice ndep rtarea manual a rolelor de sub nc rc tur ; ndep rtarea acestora se va face numai dup ce rolele se vor elibera complet de nc rc tur ; = n timpul deplas rii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi mpinse numai din partea opus sensului de deplasare (spate) folosind r ngi; n cazul cnd este necesar ca piesa s fie tras din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta n zona periculoas creat de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor p stra o distan suficient fa de pies pentru a nu fi surprin i, n cazul unei deplas ri sau c deri accidentale a acesteia. - Se interzice salaria ilor accesul cu flac ra deschisa in spatiile de depozitare - Se interzice purtarea echipamentului de lucru (Halate, salopete) fara a avea inchisi nasturii.

Volumul TI / Locul de munc nr 3A- Incarc tor-desc rc tor / SCI

pag. 82/ 210

3A.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII pentru LOCUL DE MUNC NR. 3A NC RC TOR - DESC RC TOR / SCI > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc nc rc tor - desc rc tor" este egal cu 3,14 valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 23 factori de risc identifica i 3 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. ^ Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - nivel de risc par ial 4; FIO - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare - nivel de risc par ial 4; F21 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - nivel de risc par ial 4. > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 21,74 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 13,05 %, factori proprii mediului de munc ; 8,69 %, factori proprii sarcinii de munc ; 56,52 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 26,08% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr 3A- Incarcator-descarcator / SCI

pag. 83/210

Fig. 3 A.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC : nc rc tor - desc rc tor Nivel de risc global: 3,14

FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 56,52% k

FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 21,74%'

\\

k <m
FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC 8,69%

^
/

c_
- MEDIULUI DE MUNC

HSBB

13,05%

Volumul II / Locul de munc nr 3 A- Incarcator-descarcator / SCI

pag. 84/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNC NR. 3B INCARC TOR-DESC RC TOR- S.C. 2

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/2004

- martie 2005 Volumul II / Locul de munc nr 3B- Incarc tor-desc rc tor / SC2 pag. 85/210

3B. PROCESUL DE MUNC - Sec ia comerciala 2-- activit i de nc rcare - desc rcare -

Sec ia Comercial 2 cuprinde gestiunea depozitelor de mobil i anvelope care sunt depozite amenajate n spa ii disticte fiecare avnd comunicare direct cu exteriorul. In aceste depozite se desf oar activit i specifice de gestiune, nc rcare desc rcare i depozitare a produselor, cu manipularea manual i/sau mecanizat a acestora. > Depozitul de mobil : biblioteci, ifoniere, paturi, comode, m su e, scaune, canapele, fotolii etc. Obiectele de mobil i tapi erie, se aprovizioneaz sau se distribuie sub form asamblat sau demontate, ambalate sau neamabalate, de diferite dimensiuni i greut i. - obiectele sunt depozitate la nivelul podelei. - manipularea se face manual i/sau mecanizat la nc rcare-desc rcare i depozitare. > Depozitul de anvelope: anvelope auto - Manipularea se face manual la nc rcare-desc rcare i/sau mecanizat, pe distan e cuprinse ntre 5-25 m; - Depozitarea se face la nivelul podelei, suprapuse n stive cu n l imea de aproximativ l,5m; - Greutatea unei anvelope ntre 10-70 Kg/bucat . Obiecte de feronerie: balamale si capse de tapi erie - Materialele sunt ambalate n cutii de aproximativ 13-20 Kg/cutie; - Manipularea la nc rcare-desc rcare i depozitare se face manual i cu mijloace mecanizate, pe distante de aproximativ 30-35 m; Depozitarea se face pe rafturi metalice cu n l imea de aproximativ l,5m, sau la nivelul podelei
Volumul II / Locul de munc nr 3B- nc rc tor - desc rcator / SC 2 pag. 86/210

3B.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE Transpale i (lize) C rucior pe ro i Motostivuitor Instala ie electric de iluminat Mijloace de transport, de diferite tonaje Rafturi metalice Caracteristicile generale ale materialelor manipulate: - greutate medie i dimensiuni medii; - unele sunt incomode i/sau greu de apucat; - unele sunt susceptibile s produc leziuni asupra angaja ilor datorit marginilor, muchiilor.

SARCINA DE MUNC : Timpul de munc este de 8 ore/zi, cu pauze; Ritmul de lucru nu este un ritm care implic exigen e temporale, complexitatevitez , precizie, existnd perioade cu nc rcare maxim a timpului de lucru, dar i perioade n care timpul de lucru nu este acoperit n totalitate de sarcini; Activit ile de ncarcare-desc rcare i depozitare presupun efort fizic mediu; Activit ile desf urate nu presupun un efort mental deosebit;

Volumul II / Locul de munc nr 3B- nc rc tor - desc rcator / SC 2

pag. 87/210

Activit ile de nc rcare-desc rcare a materialelor n/din mijloacele de transport, prin manipulare manual pot poduce afec iuni musculo-scheletice (lombare i/sau ale membrelor) datorit : o C ratului de materiale cu bra ele; o mpingerii/tragerii c rucioarelor, lizelor cu materiale; o Ridic rii bra elor cu materiale la nc rcarea manual a mijloacelor de transport; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea corpului. Activit ile de depozitare a materialelor pe rastele metalice sau la nivelul podelei, prin manipularea manual a sarcinilor, pot provoca afec iuni musculoscheletice (lombare i ale membrelor) datorit : o Ridic rii bra elor pentru a ezarea pe rafturi a materialelor, pn la n l imea de 1,5 m; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea sau aplecarea corpului la depozitarea la nivelul podelei a materialelor. Activit ile Activit ile de de nc rcare-desc rcare nc rcare-desc rcare presupun presupun lucrul lucrul n n echip echip la cu nc rcarea/desc rcarea materialelor de dimensiuni mari; motostivuitoristul i cu conduc torul auto al mijlocului de transport.

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Praf depozitat pe piesele de mobiler; Spa ii de deplasare nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit i care pot determina dezechilibrare; Temperatura aerului sc zut pe perioada anotimpului de iarn .
Volumul II / Locul de munc nr 3 B- nc rc tor - desc rcator / SC 2 pag. 88/210

EXECUTANTUL:
Angajatul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor de nc rcare-desc rcare, depozitare a materialelor: - dac este necorespunztor din punct de vedere fizic s realizeze sarcina de munc repartizat ; - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii, adecvat sarcinilor de munc repartizate. Activit ile de nc rcare-desc rcare i depozitare din cadrul Sec iei Comerciale 2, se realizeaz cu un num r de 2 salaria i, ajuta i uneori si de gestionarii de depozit. In structura de personal a societ ii comerciale 1 se reg sesc:
CATEGORIA PERSONAL DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 2 Femei B rba i 2 VECHIME In Unitate 0-4 ani 2 >4ani

Incarcatori-descarcatori Cod COR 933003

Volumul II / Locul de munc nr 3B- nc rc tor - desc rcator / SC 2

pag. 89/210

3B.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor manipulate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier, n timpul nc rc rii/desc rc rii i depozit rii - prindere, lovire, strivire B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii Spa ii nguste de depozitare - lovire, strivire Calamit i naturale (cutremur)

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rcator / SC2

pag. 90/ 210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor pentru transport, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire Manevrarea gre it a obloanelor mijloacelor de transport, la nchiderea sau deschiderea acestora - lovire, strivire Manevrarea/fixarea gre it a prelatelor mijloacelor de transport precum i chingilor de fixare a nc rc turii - lovire, zgriere, n epare Manevrarea gre it , prin pilotaj, a mijloacelor de transport la ntoarcerea acestora prindere, lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru. la

Volumul 11 / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rcator / SC2

pag. 91/ 210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: Sec ia Comercial 2

3B.3 FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 2 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

LOCUL DE MUNCA: NC RC TOR -

DESC RCATOR

ECHIPA DE EVALUARE: S.C.ACTEDM SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dl. Sasu Vasile - Director adjunct, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

0
MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

2
1. Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. 2. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor manipulate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 3. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu

3 DECES ITM 3-45 zile DECES

4 7 2 7

5 2 5 1

6 4 3 3

4. C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor - prindere, lovire, strivire 5. Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier, n timpul nc rc rii/desc rc rii, depozit rii prindere, lovire, strivire
Volumul II / Locul de munc nr 3B- Incarc tor-desc rc tor / SC2

INV. gr.III ITM 3-45 zile

4 2

2 5

3 3

pag. 92/ 210

MEDIU DE MUNC

FACTORI DE RISC FIZIC

6. Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii afec iuni respiratorii

ITM 3-45 zile

7 . Spatii nguste de depozitare - lovire, strivire 8. Calamit i naturale (cutremur) SARCINA DE MUNC SOLICITARE FIZIC 9. Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor 10. Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile

2 7 2

2 1 5

2 3 3

ITM 45-180 zile

Volumul II / Locul de munca nr 3B- Incarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 93/ 210

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

11. Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire 12. Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire 13. Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. 14. Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor pentru transport, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire. 15. Manevrarea gre it a obloanelor mijloacelor de transport, la nchiderea sau deschiderea acestora lovire, strivire 16. Manevrarea/fixarea gre it a prelatelor mijloacelor de transport precum i chingilor de fixare a nc rc turii - lovire, zgriere, n epare 17. Manevrarea gre it , prin pilotaj, a mijloacelor de transport la ntoarcerea acestora - prindere, lovire, strivire 18. C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire 19. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire 20. Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare 21. Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor prindere, lovire, strivire

ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV gr. III

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4

5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

OMISIUNI

22. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu 23. Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru

DECES ITM 3-45 zile

7 2

1 5

3 3
pag. 94/ 210

Volumul II / Locul de munc nr 3B- Incarc tor-desc rc tor / SC2

Nivelul de risc global al locului de munc este:

5>
Nrgl =
23

2>

_ 3(4x4) + 19(3x3) + l(2x2)_ 223 = 3,14 71 3 x4 +1 9 x3 +1 x2

Volumul II / Locul de munc nr 3B- Incarctor-desc rc tor / SC2

pag. 95/ 210

Fig. 3B. 4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC NR. 3B: nc rc tor - desc rc tor NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,14

5
Q 3i 4

3-

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag. 96/210

3B.5. LEGEND (la figura 3B.4)

FI- Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - prindere, lovire, strivire. F2- Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor manipulate - zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F3Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu F4- C derea materialelor din mijloacele de transport, la deschiderea obloanelor prindere, lovire, strivire F5- Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier, n timpul nc rc rii/desc rc rii, depozit rii - prindere, lovire, strivire F6- Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii F7F8Spatii nguste de depozitare - lovire, strivire Calamit i naturale (cutremur)

F9- Solicitare fizic prin efort dinamic la manipularea manual a materialelor nc rcate/desc rcate sau la manipularea mecanizat (c rucioare, transpale i) afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor FIO- Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare FII- Nesincroniz ri ntre lucr tori la lucrul n echip , la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate - lovire FI 2- Nesincroniz ri ntre motostivuitorist i nc rc tor/desc rc tor la manevrarea/depozitarea materialelor - prindere, lovire, strivire FI3- Manevrarea gre it a materialelor la nc rcarea/desc rcarea manual , la manipulare sau la depozitare - lovire, n epare, zgriere. FI4- Manevrarea brusc /gre it a c rucioarelor si lizelor pentru transport, c derea nc rc turii neasigurate - lovire, strivire.
Volumul 11 / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2 pag. 97/210

FI5FI6F17FI8FI9F20F21F22F23-

Manevrarea gre it a obloanelor mijloacelor de transport, la nchiderea sau deschiderea acestora - lovire, strivire Manevrarea/fixarea gre it a prelatelor mijloacelor de transport precum i chingilor de fixare a nc rc turii - lovire, zgriere, n epare Manevrarea gre it , prin pilotaj, a mijloacelor de transport la ntoarcerea acestora - prindere, lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate liber pe pardoseal - lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual echipamentului individual de lucru de protec ie adecvat i a

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag. 98/210

3B.6. FI A DE M SURI PROPUSE pentru LOCUL DE MUNC 3B NC RC TOR - DESC RC TOR" Nr. crt LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC 2 4 M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1.

1 FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale prindere, lovire, strivire.

3 Masuri tehnice: - asigurarea sabotilor de oprire pe teren in panta; - asigurarea contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal si a sistemului de frnare de ajutor si sabo i de oprire pe teren in panta Masuri organizatorice: interzicerea deplas rii mijloacelor de transport in timpul efectu rii opera iilor de incarcare-descarcare; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, precum si cu prevederile Regulamentului intern.

2.

FIO - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculoscheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

Masuri tehnice: - adaptarea mnerelor de impingere/tragere a c rucioarelor i lizelor, la n l imea optim , astfel nct lucr torul sa nu se aplece atunci cnd impinge/trage. Masuri organizatorice: - echipament individual de protec ie adecvat (exemplu: centura lombara); - examen medical la angajare si control medical periodic; - informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, precum si cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag. 99/210

2.

F21 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor -prindere, lovire, strivire

Masuri tehnice: - marcarea cailor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. Masuri organizatorice: - semnalizarea de securitate si/sau s n tate la locul de munca; - informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, precum si cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag. 100/210

Pentru activit ile de nc rcare-desc rcare, manipulare i depozitare a materialelor desf urate n Sec ia Comercial 1 se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor / 57 Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul intern / 6 Norme specifice de securitatea muncii pentru comer ul cu ridicata i am nuntul / 62 Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea lucr torilor asupra riscurilor de accidentare i/sau

mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: - lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; - m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); - obliga iile lucratorilor de respectare a legisla ei de protec ie a muncii; - numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc; - numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; - componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc unit ii; - limitele maxime admise pentru manipularea manual a maselor; - m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; - alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii. organizat la nivelul

Volumul 11 / Locul de munc nr 3B - lncarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 101/ 210

La stabilirea m surilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de munc i/sau a bolilor profesionale, se va ine cont de factorii de risc identifica i i de i a evaluarea riscurilor la locul de munc , i se va avea n vedere asigurarea urm toarelor m suri: - asigurarea unor mijloace de transport nemecanizate adaptate i reziste condi iilor de exploatare, care se vor utiliza numai pentru executarea opera iilor pentru care au fost destinate; - nscrierea pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, a capacit ii de transport a acestuia; - asigurarea unor locuri destinate permanent pentru opera iile de nc rcare, desc rcare i depozitare, precum i c ile de acces la aceste locuri, nivelate (pavate sau podite) i amenajate pentru scurgerea apelor; - men inerea n stare nealunecoas a locurilor destinate opera iilor de nc rcaredesc rcare, cur area de de z pad pe timp de iarn ; - asigurarea iluminatului conform reglement rilor n vigoare a locurilor de nc rcare-desc rcare care s asigure condi ii optime n cazul lucrului pe timp de noapte; - asigurarea de rafturi, stelaje pentru depozitare omologate, cu stabilitate corespunz toare, prinse de pere i prin dispozitive speciale de prindere; - verificarea periodic a orizontalit ii rafturilor; - nscrierea pe rafturi i stelaje, la loc vizibil, a sarcinii maxime admis , care nu trebuie dep it ; - dotarea cu sc ri simple i duble pentru a ezarea i manipularea m rfurilor din rafturi. Sc rile vor fi prev zute cu dispozitive de prindere n partea superioar cauciuc la partea inferioar i cu lan de siguran n cazul sc rilor duble; i cu armaturi ascu ite montate i pl ci de

- dotarea cu sc ri de acces pe platforma mijlocului de transport, special confec ionate, cu crlige de fixare pe partea superioar pe partea inferioar n vederea stabiliz rii acestora; - marcarea vizibil a c ilor de circula ie a mijloacelor de transport mecanizate i nemecanizate, conform normelor n vigoare (vezi NGPM, tabelul 6)

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 102/210

- men inerea c ilor de circula ie din depozite n stare bun

pentru utilizare:

suprafa a neted , f r denivel ri, f r obiecte aruncate, f r a fi umede sau alunecoase; - asigurarea drumurilor sau spa iilor de ntoarcere pentru autovehicule, cu o raz de curbur care s permit manevrarea nepericuloas . Atunci cnd nu exista spa ii de ntoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj; - verificarea periodic a instala iilor electrice de la locul de munc ; - amenajarea locurilor speciale pentru fumat; - dotarea depozitelor cu mijloace de stins incendiul adecvate materialelor depozitate; - supravegherea opera iilor de desc rcare-nc rcare de c tre eful forma iei, n mod special a opera iilor care implic lucrul n echip a mai multor lucr tori deodat ; - dotarea lucr torilor cu echipamente individuale de protec ie adecvate riscurilor, de exemplu: m nu i sau palmare de protec ie rezistente la uzur , sf iere i penetra ie i cu aderen mare; inc l minte de protec ie cu bombeu metalic, rezistent la oc; centur abdominal ; ochelari de protec ie i masc de praf pentru opera iile de debitare a pl cilor, etc. - asigurarea examenului medical la angajare i a controlului medical periodic; - dotarea cu truse de prim ajutor la locul de munc ; - asigurarea inform rii, instruirii si consult rii salaria ilor asupra problemelor de protec ia muncii; - implementarea semnaliz rii minime de securitate i/sau s n tate la locul de munc , conform prescrip iilor n vigoare panouri de interzicere : - fumatul interzis (fig 15 din prescrip ii minime) - interzis foc deschis i interzis fumatul (fig 12) panouri de avertizare: - vehicole de manipulare a m rfurilor - pericol electric - materiale combustibile panouri de salvare sau prim ajutor: - cai / ie iri de salvare - direc ii de urmat prim - ajutor
Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2 pag. 103/ 210

panouri privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor: - furtun de incendiu - extinctor marcajul c ilor de circula ie; comunicarea verbal .

La intocmirea instruc iunilor proprii de protec ie a muncii pentru activit ile de nc rcare- desc rcare, i in cadrul instructajului periodic de protec ie a muncii, se vor avea n vedere prelucrarea i a urm toarelor prevederi: - n timpul manipul rii manuale a maselor, salariatul sau salaria ii trebuie s aib vizibilitate; - Se interzice transportul prin purtare a maselor care mpiedic vizibilitatea; - Se interzice manipularea de c tre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibr ri; - Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunz toare; - Se interzice manipularea sau transportul prin purtare n acela i timp a maselor care sunt instabile ntre ele; - Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunz tor n interiorul ambalajelor: cutii, l zi etc;. - n timpul transportului prin purtare traseul nu trebuie s fie cu obstacole, instabil sau alunecos; - Manipularea i transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafe e t ietoare sau care datorit naturii lor pot produce leziuni ale minilor se va face numai cu palmare; - Se interzice manipularea manual a maselor n/din locuri n care nu exist spa iu pe orizontal sau vertical corespunz tor pentru realizarea acestei activit i; - Se interzice utilizarea salaria ilor la manipularea i transportul manual al maselor dac nu au echipament individual de protec ie i / sau de lucru corespunz tor i n bun stare;
Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2 pag. 104/ 210

- nainte de a se trece la nc rcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistndu-se asupa platformei pe care se a eaz sarcina; - nainte de nc rcare se vor examina ambalajele materialelor de c tre conduc torul forma iei de lucru. Pentru evitarea r nirilor la mini, cuiele ie ite i capetele parmelor trebuie s fie ndoite. Nu se vor nc rca materialele ale c ror ambalaje sunt deteriorate; - nainte de inceperea opera iilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplas rii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de ajutor, pe teren orizontal si a sistemului de frnare de ajutor si sabo i de oprire pe teren in panta; - Se interzice deplasarea mijloacelor de transport in timpul efectu rii opera iilor de incarcare-descarcare; - Se interzice incarcarea-descarcarea simultana a/ din 2 mijloace de transport auto daca nu se pot respecta distantele minime prescrise de normele specifice de securitate a muncii, care trebuie sa fie de: Im intre autocamioane; 2 m intre autostivuitoare si de 1,5 m intre tractoarele cu remorci; - La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa sa stea in lateral la capetele obloanelor, la distanta pentru a nu fi prin i de oblong sau de material in cazul c derii accidentale; - La incarcarea/descarcarea mijloacelor de transport, lucratorii trebuie astfel a eza i incat san u se loveasc intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaz ; - nainte de nceperea opera iilor de nc rcare sau desc rcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplas rii necomandate, prin frnare cu mecanismul de frnare propriu pe teren orizontal i prin frnare cu mecanism propriu de frnare i cu sabo i de oprire pe teren n pant . Se interzice deplasarea vehiculelor n timpul efectu rii opera iilor de nc rcare sau desc rcar; - Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezint defec iuni; - Se interzice utilizarea c rucioarelor cu 3 sau 4 ro i care au sistemul de autofrnare defect;
Volumul 11 / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2 pag. 105/ 210

- Depozitarea materialelor pe rafturi se face n a a fel nct s nu fie posibil c derea lor; - Stivuirea se va face f r deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu acelea i forme i dimensiuni sau din ambalaje de acela i tip i dimensiuni; - Nu este permis stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite; - In cazul depozit rii materialelor ambalate n cutii, l zi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cnd suprapunerea se face direct pe ambalaje, pere ii ambalajelor trebuie s reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, s nu prezinte deform ri sau deterior ri, iar n l imea de stivuire va fi determinat rezisten a mecanic fabrica ie; - Scoaterea materialelor din stiv se va face astfel nct s se evite pr bu irea stivei; - Cnd nc rcarea, desc rcarea sau transportul materialelor se efectueaz de doi sau mai mul i salaria i efortul repartizat pe o persoan nu trebuie s dep easc limitele admise; - Totodat , se va asigura ca obiectele respective, s se poat prinde bine cu unelte de apucare sau cu minile; - In cazul n care o sarcin este nc rcat , desc rcat sau transportat , prin purtare, concomitent de c tre mai mul i muncitori, ace tia vor ridica i cobor sarcina numai la comanda conduc torului opera iei; - nc rc turile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate mpotriva deplas rii, r sturn rii sau c derii. nc rc tura va fi astfel aranjat nct conduc torul mijlocului de transport s poat supraveghea drumul parcurs; - nc rc tura stivuit nu va dep i capacitatea maxim a mijlocului de transport nemecanizat, iar n cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie s ating solul n timpul mersului; a ambalajelor, stabilit de prin standarde sau norme interne de

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 106/ 210

- La nc rcarea i desc rcarea vehiculelor, salaria ii trebuie s fie astfel a eza i nct s nu se loveasc ntre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaz ; - Distan a dintre doi nc rc tori manuali care lucreaz nc rcare/desc rcare, trebuie s fie de cel pu in 3 m; - Se interzice accesul la locul de desc rcare - nc rcare manual a persoanelor care nu au nici o atribu ie la aceste opera ii; - In cazul n care pentru nc rcarea i desc rcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exist o instala ie de ridicat corespunz toare, aceste opera ii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri nclinate dimensionate corespunz tor sarcinilor la care sunt supuse. Planurile nclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare i nu vor dep i nivelul platformelor mijlocului de transport; - Se interzice sta ionarea muncitorilor n dreptul materialelor care se descarc , precum i oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salaria ii trebuie s sta ioneze lateral n timpul desc rc rii; - Se interzice coborrea n acela i timp a mai multor obiecte pe planul nclinat; fiecare obiect se va cobor numai dac cel precedent a fost luat de pe planul nclinat i numai la semnalul dat de c tre conduc torul forma iei de lucru; - Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan nclinat se va face de c tre cel pu in dou persoane, prin utilizarea unor funii, salaria ii stnd la partea superioar . Se va manipula cte un singur colet sau obiect; - Dac unele materiale lungi se transport pe umeri, to i salaria ii se a eaz pe aceea i parte a piesei. Coborrea n vederea depozit rii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe bra n caden comandat ; - Se interzice desc rcarea materialelor lungi prin c dere sau rostogolire liber ; - n cazul n care nu se dispune de instala ii de ridicat, nc rcarea-desc rcarea i deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de c tre o forma ie de lucru cu experien i cu respectarea urm toarelor m suri; i apoi depunerea pe sol la comanda conduc torului forma iei de lucru. Mersul celor ce transport o pies va fi n acela i pas, n acela i timp la

Volumul 11 / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 107/210

= terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie s fie eliberat de toate obiectele str ine ce mpiedic deplasarea; = n cazul deplas rii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie s dep easc l imea piesei ns nu mai mult de 300 mm; = se interzice ndep rtarea manual a rolelor de sub nc rc tur ; ndep rtarea acestora se va face numai dup ce rolele se vor elibera complet de nc rc tur ; = n timpul deplas rii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi mpinse numai din partea opus sensului de deplasare (spate) folosind r ngi; n cazul cnd este necesar ca piesa s fie tras din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta n zona periculoas creat de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor p stra o distan suficient fa de pies pentru a nu fi surprin i, n cazul unei deplas ri sau c deri accidentale a acesteia. - Se interzice salaria ilor accesul cu flac ra deschisa in spatiile de depozitare - Se interzice purtarea echipamentului de lucru (Halate, salopete) fara a avea inchisi nasturii.

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarc tor-desc rc tor / SC2

pag. 108/210

3B.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII pentru LOCUL DE MUNC NR. 3B NC RC TOR - DESC RC TOR / SC2 > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc nc rc tor - desc rc tor" este egal cu 3,14 valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 23 factori de risc identifica i 3 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrnduse n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI - Deplas ri necomandate ale mijloacelor de transport n timpul opera iilor de nc rcare/desc rcare materiale - nivel de risc par ial 4; FIO - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase la manipularea manual a materialelor sau la tragerea/mpingerea c rucioarelor, lizelor pentru transport, care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor- afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare - nivel de risc par ial 4; F21 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport si/sau in zona de desc rcare a materialelor - nivel de risc par ial 4. > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 21,74 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 13,04 %, factori proprii mediului de munc ; 8,70 %, factori proprii sarcinii de munc ; 56,52 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 26,08% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag.109/210

Fig. 3B.8. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 3B: nc rc tor - desc rc tor Nivel de risc global: 3,14
FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 56,52% FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 21,74%'

8,70%

MEDIULUI DE MUNC ! 13,04%

Volumul II / Locul de munc nr 3B - Incarcator-descarcator / SC2

pag. 110/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNC NR. 4 Electrician de ntre inere i repara ii -

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/2004

- martie 2005 Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii pag. 111/210

4. PROCESUL DE MUNC
Supravegherea func ion rii la parametri tehnologici nchiriate ale unit ii. i de siguran a

instala iilor i a echipamentelor electrice din spa iile folosite dar i din spa iile

4.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT MIJLOACE DE PRODUC IE - dispozitive de lucru: de acces, control, fixare; - scule, dispozitive, verificatoare (patent, sfic, urubelni , ciocan, creion de tensiune, lamp de verificat) - sc ri pentru accesul la zonele de inaltime mica; - punct de distribu ie.

SARCINA DE MUNC : - lucr ri de remediere i prevenire a deranjamentelor sau incidentelor; - lucr ri la instala iile de iluminat general; - instalarea/montarea i urm rirea n func ionare a re elelor de instala ie electric ; - executarea de revizii la tablourile electrice; - interven ii n cazul deranjamentelor i avariilor din instala iile electrice; - nlocuirea patroanelor fuzibile ale siguran elor de joasa tensiune; - controlul i supravegherea instala iilor electrice; - asigurarea iluminatului n incint i la nivelul echipamentelor tehnice; - izolarea electric a por iunilor din instala ie la care urmeaz s se lucreze;
pag. 112/210

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

Realizarea sarcinilor de munc presupune: timp de munc este de 8 ore/zi, cu pauze; ritm de lucru normal, care nu implic exigen e temporale, complexitate-vitez ; efort fizic normal, pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase n general de scurt durat ; aten ie sporit i concentrare ;

lucrul la n l ime mic ", numai pe perioade scurte de timp i cu frecven foarte rar (la schimbarea corpurilor de iluminat din hal )

MEDIUL DE MUNC : Temperatura aerului ridicat / sc zut pe perioada anotimpului de iarn ; Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Unele spa ii de deplasare sunt nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit i care pot determina

dezechilibrare;

EXECUTANTUL:
Electricianul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor: - dac nu este autorizat pentru desf urarea activit ilor; - dac nu poart echipamentul individual de protec ie adecvat; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii.
CATEGORIA PERSONAL DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 1 Femei B rba i 1 VECHIME In Unitate 0-4 ani 1 >4 ani

Electrician ntre inere i repara ii

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 113/210

4.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Instala ii, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu Proiectare elemente contactori din cauza arcului electric la sl birea presiunii la contact - leziuni ale ochilor; n ep ri, t ieri n muchii, contururi periculoase, capete de lucru neprotejate. b. Factori de risc termic: Fl c ri, flame din cauza arcului electric provocat accidental - arsur . c. Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Con inut necorespunz tor al sarcinii de munc : Succesiune gre it a opera iilor - electrocutare Pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase, de scurt durat - afec iuni musculo scheletice

Volumul 11 / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 114/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Accesul la n l ime pe sc ri neomologate sau pe mijloace improvizate -prindere, lovire, strivire; Executarea de interven ii n prezen a tensiunii- electrocutare; M surarea m rimilor electrice cu mijloace improvizate- electrocutare ; Executarea leg turilor din memorie- electrocutare; Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor- prindere, lovire, strivire; C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire; C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal lovire, strivire. b. Omisiuni: Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor (m nu i electroizolante, cizme, centur de siguran )

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 115/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A.

4 ^ FISA DF FVAIJIARF A T.OCTII.TIT T)F MTINC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 1 DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.

SEC IA:
LOCUL DE MUNCA: ELECTRICIAN DE NTRE INERE I REPARA II ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM PREST SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dna. Csiszer Camelia- sef serviciu, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii

COMPONENTA FACTORI DE SISTEMULUI DE RISC MUNCA IDENTIFICA I

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

0
MIJLOACE DE PRODUC IE

1
FACTORI DE RISC MECANIC

2
1. Instala ii, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu 2 . Proiectare elemente contactori din cauza arcului electric la sl birea presiunii la contact - leziuni ale ochilor; 3. n ep ri, t ieri n muchii, contururi periculoase, capete de lucru neprotejate.

CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL 3 DECES INV gr III

CLASA DE GRAVITATE 4 7 4

CLASA DE PROBABILITATE 5 1 2

NIVEL PARIAL DE RISC

6 3 3 3 3 4

FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC

4. Fl c ri, flame din cauza arcului electric provocat accidental arsur

ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile DECES

2 3

5 3

5. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 116/210

0 MEDIUL DE MUNCA SARCINA DE MUNCA

1 FACTORI DE RISC FIZIC CON INUT NECORESPUNZ TOR AC IUNI GRE ITE

2 6. Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii 7. Succesiune gre it a opera iilor - electrocutare 8. Pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase, de scurt durat - afec iuni musculo scheletice 9 . Accesul la n l ime pe sc ri neomologate sau pe mijloace improvizateprindere, lovire, strivire 10. Executarea de interven ii n prezen a tensiunii - electrocutare 11. M surarea m rimilor electrice cu mijloace improvizate - electrocutare 12 Executarea leg turilor din memorie- electrocutare 13. Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor- prindere, lovire, strivire 14. C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase- lovire, strivire 15. C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal - lovire, strivire

3 ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile DECES DECES DECES INV. gr.III

4 2 7 2 3 7 7 7 4

5 5 1 2 5 1 2 2 2

6 3 3 2 4 3 4 4 3

EXECUTANT

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES

2 2 7

5 5 2

3 3 4
pag. 117/2)0

OMISIUNI

16. Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor (m nu i electroizolante, cizme, centur de siguran )

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

Nivelul de risc global al locului de munc este:

Nrg4 =

1=1

16

2>

_ 5(4x4) + 10(3x3) + l ( 2 x2 ) _ 174 5 x4 +1 0 x3 +1 x2

52 = 3,34

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 118/210

Fig. 4.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC NR. 4: Electrician de ntre inere i repara ii NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,34

FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr. 4 -Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 119/210

4.5. LEGENDA (la figura 4.4)


FI - Instala ii, aparate electrice defecte, resturi de ig ri incandescente -incendiu F2 - Proiectare elemente contactori din cauza arcului electric la sl birea presiunii la contact - leziuni ale ochilor; F3 - n ep ri, t ieri n muchii, contururi periculoase, capete de lucru neprotejate. F4 F5 Fl c ri, flame din cauza arcului electric provocat accidental - arsur Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

F6 - Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii F7 Succesiune gre it a opera iilor - electrocutare

F8 - Pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase, de scurt durat - afec iuni musculo scheletice F9 - Accesul la n l ime pe sc ri neomologate sau pe mijloace improvizateprindere, lovire, strivire FIO FI 1 F12 Executarea de interven ii n prezen a tensiunii - electrocutare M surarea m rimilor electrice cu mijloace improvizate - electrocutare Executarea leg turilor din memorie- electrocutare

F13 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor- prindere, lovire, strivire F14- C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase- lovire, strivire F15- C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal - lovire, strivire F16- Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor (m nu i electroizolante, cizme, centur de siguran )

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

pag. 120/210

4.6

FI A DE M SURI PROPUSE LOCUL DE MUNC

Nr. 4:

ELECTRICIAN DE NTRE INERE I REPARA II"

Nr. crt

LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC

M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1.

1 F5 - Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas

2 4

3 M suri tehnice: Izolarea de protec ie a instala iilor cu materiale electroizolante nchideri in carcase acolo unde este posibil; Legarea la pamant, legarea la nul de protec ie; Scoaterea de sub tensiune a intalatiei la care se efectueaz interven ia Izolarea amplasamentului, ingradiri; Utilizarea mijloacelor de protec ie electroizolante M suri organizatorice: Autorizarea electricianului din punct de vedere al protec ie muncii; Executarea interven iilor numai de electricianul autorizat si instruit; Executarea interven iilor in baza atribu ii de serviciu (AS) si/sau a obliga ii de serviciu (OS) stabilite si aporbate de conducerea unit ii; Instruc iuni proprii de lucru pentru interven ii la instala iile electrice" ntocmirea si respectarea Fiselor tehnologice privind intretinerea si repararea instala iilor electrice", e alonarea opera iilor de interven ie; Program de organizare si executare a verific rilor periodice ale masurilor de protec ie impotriva atingerilor directe Semnalizarea de securitate Verificarea periodic a cuno tin elor profesionale ale personalului de interven ie; Instruirea periodic de protec ia muncii; Prelucrarea prevederilor Regulamentul intern al unit ii.
pag. 121/210

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

2.

F9 - Accesul la n l ime pe sc ri neomologate sau pe mijloace improvizate - prindere, lovire, strivire

M suri tehnice: Asigurarea mijloacelor (sc ri, platforme etc) omologate si verificate pentru accesul la inaltime. M suri organizatorice: Instruirea periodic de protec ia muncii; Prelucrarea prevederilor Regulamentul intern al unit ii.

3.

FI 1 - M surarea m rimilor electrice cu mijloace improvizate - electrocutare

M suri tehnice: Utilizarea dispozitivelor de m sur i control Utilizarea mijloacelor de protec ie electroizolante (cel pu in a 2 mijloace de protec ie electroizolante); M suri organizatorice: Executarea interven iilor numai de electricianul autorizat si instruit; Instruc iuni tehnice interne de protec ia muncii (ITI-PM); Executarea interven iilor in baza atribu ii de serviciu (AS) si/sau a obliga ii de serviciu (OS) stabilite si aporbate de conducerea unit ii Verificarea periodic a cuno tin elor profesionale ale personalului de interven ie; Instruirea periodic de protec ia muncii; Prelucrarea prevederilor Regulamentul intern al unit ii

pag. 122/210

4.

FI 2 - Executarea leg turilor din memorie - electrocutare

M suri organizatorice: Executarea interven iilor in baza atribu ii de serviciu (AS) si/sau a obliga ii de serviciu (OS) stabilite si aporbate de conducerea unit ii Verificarea periodic a cuno tin elor profesionale ale personalului de interven ie; Instruc iuni tehnice interne de protec ia muncii (ITI-PM); Instruirea periodic de protec ia muncii; Prelucrarea prevederilor Regulamentul intern al unit ii

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

F16 - Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor (m nu i electroizolante, cizme, centur de siguran )

M suri organizatorice: Instruc iuni tehnice interne de protec ia muncii (ITI-PM); Instruirea periodic de protec ia muncii;

Volumul 11 / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

4.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII


pentru LOCUL DE MUNC NR. 4 ELECTRICIAN NTRE INERE I REPARA II > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc electrician ntre inere i repara ii" este egal cu 3,34, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 16 factori de risc identifica i 5 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrnduse n categoria factorilor de risc mediu. y Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: F5 - Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect sau tensiune de pas - nivel de risc par ial 4; F9 - Accesul la n l ime pe sc ri neomologate sau pe mijloace improvizate - nivel de risc par ial 4; FI 1 - M surarea m rimilor electrice cu mijloace improvizate - nivel de risc par ial 4; F12 - Executarea leg turilor din memorie - nivel de risc par ial 4; F16 - Neutil izare echipament individual de protec ie corespunz tor (m nu i electroizolante, cizme, centur de siguran ) - nivel de risc par ial 4; > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 31,25 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 6,25 %, factori proprii mediului de munc ; 12,5 %, factori proprii sarcinii de munc ; 50 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 56,25 % dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel nct locul de munc poate fi ncadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.
Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii pag. 124/210

Fig. 4.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 4: Electrician de ntre inere i repara ii NIVEL DE RISC GLOBAL: 3,34
FACTORI PROPRII] MIJLOACELOR DE j PRODUC IE 31.25%'

FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 50.00%

pag. 125/210

Volumul II / Locul de munc nr. 4 - Electrician de ntre inere i repara ii

FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC 12.50%

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR. 5 - Fochist -

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS

060/2004

- martie 2005
Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist pag. 126/210

5. PROCESUL DE MUNCA
Supravegherea func ion rii, ntre inerea tehnologici i de siguran a centralei termice. i exploatarea la parametri

5.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUC IE - Recipiente sub presiune: Cazan 1- model BAR PREX 800/870 i Cazan 2 model BAR PREX 400/440 combustibil - gaz metan; presiunea maxim de func ionare 5 bar; presiunea nominala 3,5 bar; tensiune de alimentare 3 x 380 V; presiunea de alimentare a apei 4,4 bar; - Elemente sub presiune: supape de siguran cu arc - 2 buc/cazan; vi de fum;

tub focar; plac frontal , plac posterioar ; Flan e i tu uri de racord (ex. : tu de conexiune vas de expansiune, tu de golire cazan, racord de ie ire la co gaze arse, racorduri hidraulice tur/retur); - Conducte de combustibil i ap ; - Hidrofor tip serie cu ac ionare electric ; - Aparate de m sur - Tablou de comand i control; i control;
pag. 127/210

- Perie pentru cur area drumurilor de gaze arse;


Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

SARCINA DE MUNCA: - exploateaz - deserve te instala iile din centrala termic conform instruc iunilor de a instala iilor din

exploatare a punctelor termice ISCIR n vigoare; i urm re te continuu func ionarea normal centrala termic : supravegheaz direct buna func ionare a cazanelor, a efilor direc i defec iunile i preluarea schimbului,

instala iilor anexe din centrala termic , comunic - verific func ionarea instala iilor la predarea

constatate, consemnnd n registrul jurnal de supraveghere; consemnnd n registru de supraveghere predarea-primirea; - efectueaz ntre inerea periodic , la intervalele prev zute de cartea tehnic ( ex.: cur area focarului de funingine, cur area filtrului de gaz al arz torului, etc.) - efectueaz ntre inerea sezonier , conf prescrip iilor din cartea tehnic ( ex.: cur area focarului, a drumului de gaze de ardere, a tubulaturilor de hotel, etc.) - asigur cur enia la locul de munc ; Realizarea sarcinilor de munc presupune: timp de munc este de 8 ore/zi; ritm de lucru normal, care nu implic exigen e temporale, complexitate-vitez ; Solicitare psihic permanent sporit datorit mediului poten ial exploziv, aten ie i concentrare n realizarea sarcinilor de munc ;

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 128/210

MEDIUL DE MUNC : Temperatura aerului ridicat anelor; Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Fluide de desc rcare din supapa de siguran : gaze, vapori, lichide; Concentra ia gazului metan n aer, n zona de respira ie a angajatului, nu trebuie s dep easc valoarea limit de expunere stabilit n Anexa 31 a Normelor Generale de Protec ie a Muncii i anume trebuie s fie sub 1200 mg/mc pentru o perioada de 8 ore de expunere i sub 1500 mg/mc n perioada de vrf de 15 minute de expunere. Gazul metan este foarte inflamabil, cu o rat de explozie ridicat . Substan a prezint un risc major de aprindere sau explozie atunci cnd este eliberat n aer, deoarece vaporii s i pot forma amestecuri explozive cu aerul. Se aprinde u or sub influen a c ldurii, scnteilor sau a fl c rilor. Metanul este un gaz f r miros, culoare i gust, este substan asfixiant care poate dislocui cantitatea minima de oxigen din atmosfera de lucru, fapt ce poate conduce la accidente grave. Dislocarea semnificativ are ca rezultat o atmosfer deficitar n oxigen f r nici un fel de avertisment. Asfixia poate avea loc n special n spa ii nchise sau slab ventilate. Simptomele ini iale ale efectelor gazelor asfixiante sunt: apari ia unei respira ii sacadate nso it de o senza ie acut de lips de aer, o diminuare din ce n ce mai accentuat a capacit ii mentale, o stare de alert coordonare a mi c rilor. Ca o consecin urmat de deces. a lipsei de oxigen apar tulbur ri de judecat , oboseal rapid , grea , vom , ame eal , le in sau sufocare, convulsii i n final com ce poate fi i o sc dere a capacit ii de n toate anotimpurile datorit func ion rii caz

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 129/210

EXECUTANTUL:
Fochistul poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor: - dac nu este autorizat pentru desf urarea activit ilor; - dac nu poart echipamentul individual de protec ie adecvat; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii.
CATEGORIA PERSONAL Fochist DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 2 Femei B rba i 2 VECHIME In Unitate 0-4 ani >4 ani 2
pag. 130/210

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

5.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Scurgeri de gaz datorit neetan eit ilor sistemului tehnologic sau spargerii accidentale a conductei din cauza unei fisuri la instala ia de combustibil -explozie Blocarea accidental a pl cii de explozie din spatele cazanului - explozie Suprafe e sau contururi periculoase - n ep ri, t ieri, zgrieri Recipiente sub presiune - explozie b. Factori de risc termic: Temperatura foarte ridicat a suprafe elor cazanelor i a conductelor - arsur c. Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Temperatura aerului ridicata n toate anotimpurile - deshidratare, sau afec iuni respiratorii in anotimpul rece datorita diferentelor de temperatura interior-exterior Curen i de aer - afec iuni respiratorii b. Factori de risc chimic Gaze asfixiante n atmosfera locului de munc - ame eli, vom , gre uri

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag.131/210

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA a. Solicitare fizic : Efort static - afec iuni ale coloanei b. Solicitare psihic : Solicitare psihic , datorit lucrului n mediu poten ial exploziv - stres

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Utilizarea instala iilor electrice cu improviza ii, posibilit i de scurt circuit incendiu Neverificarea supapelor de siguran - explozie Neurm rirea aparatelor de m sur i control - explozie Utilizarea focului deschis i fumatul - incendiu Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase Manevre gre ite n timpul interven iilor de ntre inere periodica sau sezoniera lovire, strivire C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire Interven ii cu scule metalice cu posibilitatea producerii scnteilor mecanice incendiu b. Omisiuni: Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor in cazul interven iilor de urgen

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 132/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A.

S"

FTSA T)F FVAT TTARF A TOCULUI DF MTINC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 2 DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.

SEC IA: LOCUL DE MUNC : FOCHIST


ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM PREST SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dnul. Pop Silviu - responsabil ISCIR, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CONSECLASA CLASA NIVEL (descriere, parametri) CIN A DE DE PARMAXIM PREVIZIBIL GRAVITATE PROBABILITATE IAL DE RISC

COMPONENTA FACTORI DE RISC SISTEMULUI DE IDENTIFICA I MUNCA

0
MIJLOACE DE PRODUC IE

1
FACTORI DE RISC MECANIC

2
1. Scurgeri de gaz datorit neetan eit ilor sistemului tehnologic sau spargerii accidentale a conductei din cauza unei fisuri la instala ia de combustibil explozie 2 . Blocarea accidental a pl cii de explozie din spatele cazanului - explozie 3. Suprafe e sau contururi periculoase - n ep ri, t ieri, zgrieri 4. Recipiente sub presiune - explozie

3
DECES

4 7

5 2

6 4

DECES ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile DECES

7 2 7 2 7

1 5 2 5 1

3 3 4 3 3
pag. 133/210

FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC


Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

5. Temperatura foarte ridicat a suprafe elor cazanelor i a conductelor arsur 6. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect

MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

7. Temperatura aerului ridicata n toate anotimpurile - deshidratare, sau afec iuni respiratorii in anotimpul rece datorita diferentelor de temperatura interior-exterior 8. Curen i de aer - afec iuni respiratorii

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile DECES DECES DECES INV. gr.III ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 45- 180 zile

2 3 2 2 3 7 7 7 4 2 2 3 3

4 5 6 6 5 1 2 2 3 5 5 5 5

2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
pag. 134/210

FACTORI DE RISC CHIMIC SARCINA DE MUNCA SOLICITARE FIZIC SOLICITARE PSIHIC AC IUNI GRE ITE

9. Gaze asfixiante n atmosfera locului de munc - ame eli, vom , gre uri 10. Efort static - afec iuni ale coloanei 11. Solicitare psihic , datorit lucrului n mediu poten ial exploziv - stres 12. Utilizarea instala iilor electrice cu improviza ii, posibilit i de scurt circuit - incendiu 13. Neverificarea supapelor de siguran 14. Neurm rirea aparatelor de m sur - explozie i control - explozie

EXECUTANT

15. Utilizarea focului deschis i fumatul - incendiu 16. Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase 17. Manevre gre ite n timpul interven iilor de ntre inere periodica sau sezoniera - lovire, strivire 18. C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire 19. Interven ii cu scule metalice cu posibilitatea producerii scnteilor mecanice - incendiu OMISIUNI
Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

20. Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor in cazul interven iilor de urgen

t^m

w^

^m

wm

-^

Nivelul de risc global al locului de munc este:

N5 =

2>A

9(4x4) + 10(3x3) + l ( 2 x 2 )_ 238 _ - , 9 x 4 +1 0 x3 +1 x2 68 '

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 135/210

Fig. 5.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC NR. 5: Fochist NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,50
1 ---------------------------------------------------------

o
c/>
LLI

_!
h-CC

< >
2 1

Ol

- 3~

- n FT

1 I

II
~T~B~I~Bco
CD

" " ~W"


n-l'i 1,1
ro co cn o

n TI

->-

oi

cn

FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 136/210

5.5. LEGENDA (la figura 5.4)

FI - Scurgeri de gaz datorit neetan eit ilor sistemului tehnologic sau spargerii accidentale a conductei din cauza unei fisuri la instala ia de combustibil explozie F2 F3 F4 F6 Blocarea accidental a pl cii de explozie din spatele cazanului - explozie Suprafe e sau contururi periculoase - n ep ri, t ieri, zgrieri Recipiente sub presiune - explozie Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect

F5 - Temperatura foarte ridicat a suprafe elor cazanelor i a conductelor -arsur F7 - Temperatura aerului ridicata n toate anotimpurile - deshidratare, sau afec iuni respiratorii in anotimpul rece datorita diferentelor de temperatura interiorexterior F8 F9 Curen i de aer - afec iuni respiratorii Gaze asfixiante n atmosfera locului de munc - ame eli, vom , gre uri

FIO - Efort static - afec iuni ale coloanei FII - Solicitare psihic , datorit lucrului n mediu poten ial exploziv - stres F12- Utilizarea instala iilor electrice cu improviza ii, posibilit i de scurt circuit incendiu F13 - Neverificarea supapelor de siguran - explozie F14 - Neurm rirea aparatelor de m sur i control - explozie FI5 - Utilizarea focului deschis i fumatul - incendiu F16 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase F17- Manevre gre ite n timpul interven iilor de ntre inere periodica sau sezoniera lovire, strivire FI8- C dere la acela i nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire F19- Interven ii cu scule metalice cu posibilitatea producerii scnteilor mecanice incendiu F20 - Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor in cazul interven iilor de urgen

Volumul 11 / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag.137/210

5.6

FI A DE M SURI PROPUSE LOCUL Nr. 5: FOCHIST"

DE MUNC

Nr. crt 0 1.

LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC 1 FI - Scurgeri de gaz datorit neetan eit ilor sistemului tehnologic sau spargerii accidentale a conductei din cauza unei fisuri la instala ia de combustibil - explozie

NIVEL DE RISC 2 4

M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii) 3 Masuri tehnice si organizatorice: - revizia tehnica periodica a sistemului tehnologic - verificarea tehnica a sistemului tehnologic la preluarea schimbului; - supravegherea permanenta a aparatelor de m sura si control; - afi area instruc iunilor proprii de lucru si de protec ia muncii - respectarea instruc iunilor de lucru (utilizare, intretinere) si de protec ie a muncii; - instruirea periodica de protec ia muncii a personalului de exploatare si intretinere. Masuri tehnice si organizatorice: -revizia tehnica ISCIR la termenele stabilite prin cartea tehnica; - autorizarea si reautorizarea personalului de exploatare si intretinere conf prescrip iilor tehnice ISCIR; - verificarea tehnica a sistemului tehnologic la preluarea schimbului; - semnalizarea de securitate: inscrip ionarea cu etichete de avertisment a aparatelor, a butoanelor/manetelor pentru reducerea riscului de manevrare incorecta - supravegherea permanenta a aparatelor de m sura si control; - afi area instruc iunilor proprii de lucru si de protec ia muncii - respectarea instruc iunilor de lucru (utilizare, intretinere) si de protec ie a muncii; - controlul periodic al cuno tin elor profesionale si a reglementarilor ISCIR, - instruirea periodica de protec ia muncii a personalului
pag. 138/210

2.

F4 - Recipiente sub presiune - explozie

Volumul IT / Locul de munc nr. 5 - Fochist

6.

F15 - Utilizarea focului deschis i fumatul - incendiu

Masuri organizatorice: - afi area instruc iunilor proprii de lucru si de protec ia muncii - semnalizarea de securitate si/sau santate la locul de munca (obligatoriu FUMATUL OPRIT) - respectarea instruc iunilor de lucru (utilizare, intretinere) si de protec ie a muncii; - controlul periodic al cuno tin elor profesionale si a reglementarilor ISCIR; - instruirea periodica de protec ia muncii a personalului de exploatare si intretinere - instruirea periodica cu prevederile Regulamentului intern Masuri tehnice si organizatorice: - marcarea cailor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. - semnalizarea de securitate si/sau s n tate la locul de munca; - informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, precum si cu prevederile Regulamentului intern. Masuri organizatorice: - afi area instruc iunilor proprii de lucru si de protec ia muncii - semnalizarea de securitate si/sau santate la locul de munca (obligatoriu FUMATUL OPRIT) - respectarea instruc iunilor de lucru (utilizare, intretinere) si de protec ie a muncii; -controlul periodic al cuno tin elor profesionale si a reglementarilor ISCIR; - instruirea periodica de protec ia muncii a personalului de exploatare si intretinere - instruirea periodica cu prevederile Regulamentului intern Masuri organizatorice: -controlul periodic al cuno tin elor profesionale si a reglementarilor ISCIR; instruirea periodica de protec ia muncii a personalului de exploatare si intretinere instruirea periodica cu prevederile Regulamentului intern
pag. 140/210

7.

FI6 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase

8.

FI9 - Interven ii cu scule metalice cu posibilitatea producerii scnteilor mecanice - incendiu

9.

F20 - Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor in cazul interven iilor de urgen

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

5.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII


pentru LOCUL DE MUNC NR. 5 FOCHIST

> Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc fochist" este egal cu 3,50, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 20 factori de risc identifica i 9 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI - Scurgeri de gaz datorit neetan eit ilor sistemului tehnologic sau spargerii accidentale a conductei din cauza unei fisuri la instala ia de combustibil - explozie - nivel de risc par ial 4; F4 - Recipiente sub presiune - explozie - nivel de risc par ial 4; F9 - Gaze asfixiante n atmosfera locului de munc - ame eli, vom , gre uri nivel de risc par ial 4; F12 - Utilizarea instala iilor electrice cu improviza ii, posibilit i de scurt circuit - incendiu - nivel de risc par ial 4; F14 - Neurm rirea aparatelor de m sur i control - explozie - nivel de risc par ial 4; FI5 - Utilizarea focului deschis i fumatul - incendiu - nivel de risc par ial 4; F16 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase - nivel de risc par ial 4; F19 - Interven ii cu scule metalice cu posibilitatea producerii scnteilor mecanice - incendiu - nivel de risc par ial 4; F20 - Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor in cazul interven iilor de urgen - nivel de risc par ial 4.

> Pentru diminuarea sau eliminarea celor 9 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse".

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 141 /210

> Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint urmeaz : 30 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 15 %, factori proprii mediului de munc ; 10 %, factori proprii sarcinii de munc ; 45 %, factori proprii executantului.

dup

cum

> Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 40% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 142/210

Fig. 5.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC
LOCUL DE MUNC NR. 5: Fochist NIVEL DE RISC GLOBAL: 3,50
FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 45.00% FACTORI PROPRII FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 30.00%'

SARCINII DE MUNC

FACTORI PROPRII MEDIULUI DE MUNC

10.00%

15.00%

Volumul II / Locul de munc nr. 5 - Fochist

pag. 143/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR. 6 - MOTOSTIVUITORIST

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti \ 't * ^ M Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/2004 ^*^*

t 2\

- martie 2005
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 144/210

6. PROCESUL DE MUNCA
- MOTOSTIVUITORISTAsigurarea n condi ii de siguran acestora la nivelul pardoselei din depozite. a desc rc rii/ nc rc rii materialelor din

sec ia comercial 1 i sec ia comercial 2 din/n mijloacele de transport i depozitarea

6.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUC IE motostivuitor de 1,5 t - 1 bucat ; materiale manipulate : - materiale lemnoase n formate fixe (produse stratificate din lemn), sub form de colete sau colete cu pale i i/sau pl ci individuale, de diferite dimensiuni i greut i. - carton ondulat, suluri cu greutatea de 50-70Kg; - materiale textile esute, n balo i cu greutatea de aproximativ 30 Kg; - vopsele inflamabile i nocive, nfoliate n balo i de aproximativ 700Kg/balot; - adezivi i granule de bai uri - n saci de hrtie de aproximativ 20-25 Kg, - obiectele de mobil i tapi erie, - anvelope auto cu greutatea intre 10-70Kg - materiale ambalate n cutii de aproximativ 13-20 Kg/cutie instala ia de for a si iluminat

Volumul 11 / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 145/210

SARCINA DE MUNCA Principalele componente ale sarcinii de munc sunt: Controlul/ verificarea motostivuitorului la nceperea fiec rei zile de lucru : - controleaz starea tehnic a utilajului; - verific starea frnelor de la mecanismul de deplasare i cel de ridicare, starea de uzur a lan urilor i cablurilor ; - verific dac sistemul hidraulic este corespunz tor facd probe de ridicare-coborare, precum i de nclinare nainte-napoi a cadrului; - verific dac nu sunt pietre sau alte corpuri tari ntre cauciucuri ( scoate aceste corpuri prin demontarea ro ii laterale i nu prin lovire cu ciocanul sau levierul) - verific dispozitivele de securitate, Asigurarea conducerii/manevr rii n stare de siguran deplasare legale i normelor de securitate a muncii; Asigurarea nc rc rii/desc rc rii materialelor n/din mijloacele de transport, transportarea acestora la/de la depozite i depozitarea lor, sub supravegherea gestionarului de depozit; Respectarea prescrip iilor tehnice i a instruc iunilor de lucru privind i depozitarea exploatarea motostivuitorului n scopul prevenirii accidentelor ; Respectarea instruc iunilor de lucru privind manipularea materialelor; Informarea conduc torului locului de munc despre orice neregul , defec iune, situa ie ce poate genera pericol n desf urarea activit ii ; Utilizarea n caz de incendiu a dispozitivelor i mijloacelor de prim interven ie pentru protec ia mpotriva incendiului n cadrul depozitului; Men inerea c ilor de acces libere, neblocate i n stare bun . Realizarea sarcinilor de munc presupune : efort static, cu pozi ii de lucru vicioase, care pot produce afec iuni ale coloanei vertebrale ; solicitare psihic , opera ii repetitive de ciclu scurt.
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 146/210

a motostivuitorul pe

c ile de acces stabilite i marcate n acest scop, cu respectarea vitezelor de

MEDIUL DE MUNCA : Lucr torii i desf oar activitatea n incinta depozitelor i pe c ile de acces ale societ ii ; iluminatul la locul de munc este natural dar i artificial ; temperatura aerului variabil vara/iarna ; curen i de aer ; zgomot; vibra ii; unele spa ii de deplasare sunt nguste ; podelele prezint denivel ri.

EXECUTANTUL
Conduc torul cerin e : - vrsta peste 18 ani; -s fie autorizat n baza colariz rii i verific rii cuno tin elor conform Prescrip iilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instala iilor mecanice sub presiune i a instala iilor de ridicat n vigoare, elaborate de ISCIR; - s aib asupra sa autoriza ia de conduce i dup caz foaia de lucru ; - s cunoasc i s respecte indicatoarele de circula ie i mijloacele de avertizare ntlnite n incint . Conduc torul motostivuitorului poate fi expus la riscuri: - dac nu este instruit si autorizat pentru conducerea autostivuitorului; - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii, adecvat sarcinilor de munc repartizate. motostivuitoarului trebuie s ndeplineasc urm toarele

Volumul 11 / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 147/210

6.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Organe de ma ini n mi care (lan ul de antrenare) - prindere, lovire, strivire. R sturnare, derapare pe c ile de acces cu urme de ulei, carburan i, noroi -prindere, lovire, strivire C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport prindere, lovire, strivire Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase b. Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect .

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Con inut necorespunz tor al sarcinii de munc : Conducerea utilajelor de c tre persoane neautorizate, neinstruite, f r testare psihologic i f r a fi desemnate - deces b. Solicitare fizic : Efort static, cu pozi ii de lucru vicioase - afec iuni ale coloanei vertebrale b. Solicitare psihic Solicitare psihic , opera ii repetitive de ciclu scurt.
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 148/210

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Neadaptarea vitezei de circula ie n interiorul halelor, n locurile nguste, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i - prindere, lovire, strivire Urcarea / coborrea din motostivuitor n timpul mersului - prindere, lovire, strivire Transportarea suprasarcinilor, a sarcinilor instabile / f r pilotaj / f r vizibilitate r sturnare Pornirea sau frnarea brusc a motostivuitorului cu sarcina ridicat i/sau ridicarea / coborrea sarcinilor n timpul deplas rii motostivuitorului -r sturnare, prindere, lovire, strivire Interven ii de repara ii a defec iunilor n timpul func ion rii motostivuitorului Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, lucrul sub influen a b uturilor alcoolice, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. Utilizarea motostivuitoarelor cu defec iuni la sistemul de i frnare, de direc ie i de semnalizare, f r bandaje de cauciuc la ro i sau cu bandaje uzate Utilizarea motostivuitoarelor la care nu s-a f cut verificarea tehnic Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire Manipularea motostivuitorului cu o singur mn , din pozi ia stnd pe sol lng acesta sau n timp ce este angajat in discu ii - prindere, lovire, strivire C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase -lovire, strivire b. Omisiuni: Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 149/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A.

fi Ti FISA T)F FVALUARF A LOCUI,UI DF MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 3 DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.

SEC IA:
LOCUL DE MUNCA: MOTOSTIVUITORIST ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM PREST SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dnul Pop Silviu - Resp. ISCIR, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

COMPONENTA FACTORI DE SISTEMULUI DE RISC MUNCA IDENTIFICA I

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Organe de ma ini n mi care (lan ul de antrenare) - prindere, lovire, strivire. 2 . R sturnare, derapare pe c ile de acces cu urme de ulei, carburan i, noroi prindere, lovire, strivire 3. C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport - prindere, lovire, strivire 4. Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase

3 ITM 45-180 zile INV gr III ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile DECES

4 3 4 3 2 7

5 3 3 2 2 1

6
3 4 3 2 3

FACTORI DE RISC ELECTRIC

5. Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect

Volumul II / Locul de munc nr. 6 Motostivuitorist

pag. 150/210

0 MEDIUL DE MUNCA SARCINA DE MUNCA

1 FACTORI DE RISC FIZIC CON INUT NECORESPUNZ TOR AL SARCINII DE MUNC SOLICITARE FIZICA SOLICITARE PSIHIC AC IUNI GRE ITE

2 6. Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer afec iuni respiratorii 7. Conducerea utilajelor de c tre persoane neautorizate, neinstruite, f r testare psihologic i f r a fi desemnate - deces

3 ITM 3-45 zile DECES

4 2 7

5 5 2

6 3 4

8. Efort static, cu pozi ii de lucru vicioase - afec iuni ale coloanei vertebrale 9. Solicitare psihic , opera ii repetitive de ciclu scurt. 10 . Neadaptarea vitezei de circula ie n interiorul halelor, n locurile nguste, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i - prindere, lovire, strivire 11. Urcarea / coborrea din motostivuitor n timpul mersului - prindere, lovire, strivire 12. Transportarea suprasarcinilor, a sarcinilor instabile / f r pilotaj / f r vizibilitate - r sturnare 13. Pornirea sau frnarea brusc a motostivuitorului cu sarcina ridicat si/sau ridicarea / coborrea sarcinilor n timpul deplas rii motostivuitorului r sturnare, prindere, lovire, strivire 14. Interven ii de repara ii a defec iunilor n timpul func ion rii motostivuitorului

EXECUTANT

ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile INV. Grd III INV. Grd III INV. Grd III ITM 45-180 zile

3 2 3

4 2 5

3 2 4

4 4 4

3 3 3

4 4 4

3
pag. 151/210

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

15. Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, lucrul sub influen a b uturilor alcoolice, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. 16. Utilizarea motostivuitoarelor cu defec iuni la sistemul de frnare, de direc ie i de semnalizare, f r bandaje de cauciuc la ro i sau cu bandaje uzate 17. Utilizarea motostivuitoarelor la care nu s-a f cut verificarea tehnic 18. Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor- prindere, lovire, strivire 19. Manipularea motostivuitomlui cu o singur mn , din pozi ia stnd pe sol lng acesta sau n timp ce este angajat in discu ii - prindere, lovire, strivire 20. C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele eu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire OMISIUNI 21. Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor

INV. Grd III

INV. Grd III INV. Grd III INV. gr.III

4 4 4

3 3 2

4 4 3

ITM 45- 180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

3 2

4 5

3 3

3
pag. 152/210

Volumul 11 / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

Nivelul de risc global al locului de munc este:

21

TrJt
N 6= S rg

______ <^

_ 9(4x4) + 10(3x3) + 2(2x2)_ 242 _ 3 ^ 9x4 + 10x3 + 2x2 70

'

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

p3g_ 153/ 210

Fig. 6.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC NR. 6: Motostivuitorist NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,45

r1 -

H-

TI n TI

n n n

->

FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 154/210

6.5. LEGEND (la figura 6.4)

FI - Organe de ma ini n mi care (lan ul de antrenare) - prindere, lovire, strivire. F2 - R sturnare, derapare pe c ile de acces cu urme de ulei, carburan i, noroi prindere, lovire, strivire F3 - C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport prindere, lovire, strivire F4 F5 Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase Electrocutare prin atingere direct , atingere indirect

F6 - Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii F7 - Conducerea utilajelor de c tre persoane neautorizate, neinstruite, f r testare psihologic i f r a fi desemnate - deces F8 F9 Efort static, cu pozi ii de lucru vicioase - afec iuni ale coloanei vertebrale Solicitare psihic , opera ii repetitive de ciclu scurt.

FIO - Neadaptarea vitezei de circula ie n interiorul halelor, n locurile nguste, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i - prindere, lovire, strivire FII - Urcarea / coborrea din motostivuitor n timpul mersului - prindere, lovire, strivire F12 - Transportarea suprasarcinilor, a sarcinilor instabile / f r vizibilitate - r sturnare pilotaj / f r

F13 - Pornirea sau frnarea brusc a motostivuitorului cu sarcina ridicat si/sau ridicarea / coborrea sarcinilor n timpul deplas rii motostivuitorului r sturnare, prindere, lovire, strivire F14- Interven ii de repara ii a defec iunilor n timpul func ion rii motostivuitorului FI5 - Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, lucrul sub influen a b uturilor alcoolice, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. F16 - Utilizarea motostivuitoarelor cu defec iuni la sistemul de frnare, de direc ie i de semnalizare, f r bandaje de cauciuc la ro i sau cu bandaje uzate
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 155/210

F17 -

Utilizarea motostivuitoarelor la care nu s-a f cut verificarea tehnic

F18 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe caile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor- prindere, lovire, strivire F19 - Manipularea motostivuitorului cu o singur mn , din pozi ia stnd pe sol lng acesta sau n timp ce este angajat in discu ii - prindere, lovire, strivire F20 - C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase lovire, strivire F21 Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 156/210

6.6 FI A DE M SURI PROPUSE LOCUL DE MUNC Nr. 6: MOTOSTIVUITORIST"

Nr. crt

LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC 2 4

M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1.

1 F2 . R sturnare, derapare pe c ile de acces cu urme de ulei, carburan i, noroi - prindere, lovire, strivire

3 M suri tehnice: stabilirea, amenajarea si marcarea cailor de circula ie; M suri organizatorice: men inerea cailor de circula ie n permanen libere, curate, asigurate mpotriva pericolului de alunecare i derapare; instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

2.

F7. Conducerea utilajelor de c tre persoane neautorizate, neinstruite, f r testare psihologic i f r a fi desemnate deces

M suri organizatorice: instruirea i autorizarea personalului conf. prevederilor legale; de inerea asupra sa a autoriza iei de conducere; instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul TI / Locul de munc nr. 6 - Motosti vuitor ist

3.

FIO. Neadaptarea vitezei de circula ie n interiorul halelor, n locurile nguste, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i - prindere, lovire, strivire

M suri tehnice: panouri de semnalizare a vitezelor maxime de deplasare: 10 km/h pe c ile de acces, 5 km/h n intriorul magaziilor i 2-3 km/h n locurile nguste; Stabilirea si marcarea cailor de acces; M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern. M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern. Masuri tehnice: dotarea cu grilaje pentru protec ia conduc torului; inscrip ionarea sarcinii maxime admisa, limita admisa a capacit ii de ridicare. M suri organizatorice: stabilirea unui limbaj de pilotare; instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

3.

FII. Urcarea / coborrea din motostivuitor n timpul mersului - prindere, lovire, strivire

4.

FI2. Transportarea suprasarcinilor, a sarcinilor instabile / f r pilotaj / f r vizibilitate - r sturnare

5.

FI3. Pornirea sau frnarea brusc a motostivuitorului cu sarcina ridicat , si/sau ridicarea / coborrea sarcinilor n timpul deplas rii motostivuitorului - r sturnare

M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii; informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii; informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitor ist

7.

FI 5. Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, lucrul sub influen a b uturilor alcoolice, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc.

M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

8.

FI6. Utilizarea motostivuitoarelor cu defec iuni la sistemul de frnare, de direc ie i de semnalizare, f r bandaje de cauciuc la ro i sau cu bandaje uzate

Masuri tehnice: revizuirea st rii tehnice n ateliere specializate, de c tre personal calificat. M suri organizatorice: intocmirea si respectarea graficului de revizii tehnice, in baza instruc iunilor de exploatare informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

9.

F17 - Utilizarea motostivuitoarelor la care nu s-a f cut verificarea tehnic

M suri tehnice: revizuirea st rii tehnice n ateliere specializate, de c tre personal calificat. M suri organizatorice: intocmirea si respectarea graficului de revizii tehnice, in baza instruc iunilor de exploatare informarea si instruirea periodica de protec ie a muncii, informarea si instruirea cu prevederile Regulamentului intern.

Volumul II /Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 159/210

Pentru activit ile desf urate de motostivuitorist se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul intern / 6 Norme specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitarea materialelor / 57 Norme specifice de securitatea muncii pentru comer ul cu ridicata i am nuntul / 62 Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea motostivuitoristilor asupra riscurilor de accidentare i/sau mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); obliga iile lucr torilor de respectare a legisla iei de protec ie a muncii; numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc; numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc nivelul unit ii; m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii. organizat la

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 160/210

Pentru activit ile desf urate de motostivuitorist se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul intern / 6 Norme specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitarea materialelor / 57 Norme specifice de securitatea muncii pentru comer ul cu ridicata i am nuntul / 62 Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea motostivuitoristilor asupra riscurilor de accidentare i/sau mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); obliga iile lucr torilor de respectare a legisla iei de protec ie a muncii; numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc.; numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc nivelul unit ii; m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii. organizat la

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 160/210

La stabilirea m surilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de munc i/sau a bolilor profesionale, se va ine cont de factorii de risc identifica i i de evaluarea riscurilor pentru locul de munc " motostivuitorist" i se va avea n vedere asigurarea j a urm toarelor m suri: Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de c tre persoane a c ror vrst a dep it 18 ani; Persoanele care vor conduce autostivuitorul vor fi instruite i autorizate pe baz de colarizare i verificare a cuno tin elor conform prevederilor din "Prescrip iile tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instala iilor mecanice sub presiune i a instala iilor de ridicat " CR-5, n vigoare, elaborate de ISCIR; Conduc torul autostivuitorului trebuie s conducere i, dup caz, foaia de lucru. aib asupra sa autoriza ia de

Se vor stabili si marca c ile de acces pentru circula ia autostivuitoarelor n acest scop; C ile de acces vor fi men inute libere si cur ate permanent de urme de uleiuri, carburan i i noroi, iar n timpul iernii se vor pres ra cu nisip i sare pentru evitarea form rii ghe ii i poleiului, astfel incat sa se evite derap rile, L imea c ilor de circula ie n incinta unit ii se va stabili n func ie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circula iei (ntr-un sens sau n ambele sensuri), natura i dimensiunile materialelor transportate. Ea nu poate fi mai mic dect cea prev zut n tabelul 1 din "Normele generale de protec ie a muncii". Circula ia pietonilor, de regul va fi separat de circula ia autovehiculelor, ncruci rile c ilor de circula ie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunz toare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare ro ie. Locurile destinate pentru opera iile de nc rcare i desc rcare a mijloacelor de transport trebuie prev zute cu c i de acces amenajate corespunz tor i spa ii de ntoarcere cu o raz de curbur care s permit o manevrare nepericuloas . Se va acorda motostivuitoristului echipament de lucru si echipament individual de protec ie adecvat sezonului si locului de munca, conform Normativului cadru". Instructajul de protec ia muncii se va face pe faze, n conformitate cu prevederile Normelor generale de protec ie a muncii n vigoare.
Volumul 11 / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 161 /210

La intocmirea instruc iunilor proprii de protec ie a muncii pentru activit ile de nc rcare- desc rcare, transport materiale cu motostivuitorul, i in cadrul instructajului periodic de protec ie a muncii, se vor avea n vedere prelucrarea i a urm toarelor prevederi: Conduc torul autostivuitorului este obligat naintea nceperii lucrului, s controleze starea tehnic a utilajului, s verifice dac sistemul hidraulic este corespunz tor f cnd probe de ridicare-coborre a unei sarcini n func ie de capacitatea ma inii, precum i de nclinarea napoi a cadrului; Conduc torul autostivuitorului va verifica, nainte de nceperea lucrului dac nu sunt pietre sau alte corpuri tari ntre cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea ro ii laterale; Conduc torilor de autostivuitoare le este interzis ac iune a mijloacelor de ridicat; sta ionarea n zona de

Conduc torii de autostivuitoare trebuie s respecte urm toarele: - s nu transporte persoane n cabine, pe sc rile i p r ile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau nc rcate; - s asigure stabilitatea i siguran a nc rc turii; - s nu permit persoanelor str ine s conduc utilajul; - s evite pornirea sau oprirea brusc , pentru a preveni c derea sarcinilor sau r sturnarea utilajului -la intrarea - ie irea din magazie, precum i la trecerea pe lng o persoan s semnalizeze acustic. Conduc torii de motostivuitoare care transport trebuie s verifice dac : nc rc turi inflamabile

- e apamentul este montat n partea din spate i este prev zut cu parascntei i ap r toare metalic ; - exist mijloace corespunz toare de stingere a incendiilor, n func ie de natura nc rc turii transportate; - pe p r ile laterale, n fa a i n spatele utilajului este scris, cu litere vizibile "PERICOL DE FOC". Nu trebuie admise n exploatare autostivuitoarele cu stare tehnic necorespunz toare sau care prezint defec iuni la ca drul de ridicare a sarcinii; Periodic, pe baza graficului i a instruc iunilor de exploatare, se va revizui starea de func ionare a autostivuitoarelor i, n special, sistemul de ridicare, de frnare, de direc ie, de semnalizare i stabilitatea; Lucr rile de repara ii ale autostivuitoarelor trebuie executate, numai n ateliere specializate, de c tre personal calificat. Este interzis nc rcarea autostivuitoarelor peste limita admis a capacit ii de ridicare;
Volumul 11 / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 162/210

Este interzis urcarea sau coborrea din autostivuitor n timpul mersului; Este interzis manipularea sarcinii de c tre muncitori, cnd aceasta este suspendat pe furci; Este interzis s se ridice i s se transporte sarcinile numai pe vrful fucilor; Este interzis oprirea voluntar a autostivuitorului pe liniile de cale ferat sau treceri de folosin comun (pentru pietoni i alte mijlloace de transport); Este interzis transportul cu autostivuitorul prin trre direct a materialelor sau utilajelor, cu excep ia celor prev zute cu sanie; Este interzis ridicarea sau coborrea sarcinilor n timpul deplas rii autostivuitorului; Este interzis folosirea autostivuitorului pe terenuri accdientate i/sau nerezistente; Este interzis transportul lichidelor inflamabile, indiferent de cantit i, n vase ca: damigene, g le i sau alte vase descoperite; Este interzis plecarea din parcare a autostivuitoarelor n stare de ntre inere necorespunz toare (scurgeri de carburan i i lubrefian i, lipsa bu oanelor de la rezervoare etc); Este interzis sporirea contragreut ilor cu scopul de a ridica i tmasporta sarcini a c ror greutate dep e te capacitatea de ridicare a autostivuitorului; Este interzis pornirea unui autostivuitor prin mpingere cu furcile de c tre un alt autostivuitor; Este interzis pornirea motorului autostivuitorului dac acesta s-a oprit datorit unei defec iuni, avnd sarcina ridicat ; Este interzis pornirea sau frnarea brusc a autostivuitorului cu sarcina ridicat , pentru a se evita r sturnarea utilajului; Este interzis utilizarea autostivuitoarelor f r instala ie de semnalizare acustic , optic precum i f r sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nop ii sau pe cea ; Este interzis s se conduc autostivuitorul cu o singur mn ; Este interzis, conduc torului de autostivuitoare, s angajeze discu ii n timp ce manevreaz utilajul; Se interzice conduc torului s p r seasc utilajul cu sarcina ridicat . In caz de nevoie, la p r sirea utilajului, se va l sa sarcina pe sol, se va trage frna de mn i se va scoate cheia din contact; Este interzis ridicarea persoanelor cu autostivuitorul; Se interzice conduc torului s manipuleze autostivuitorul stnd pe sol lng acesta. nc rc tura care se ridic sau se transport trebuie s fie uniform distribuit pe l imea furcilor, iar centrul de greutate al acesteia nu trebuie s dep easc 500 mm de la coloana de ridicare a furcilor; In cazul n care apare tendin a de pierdere a stabilit ii autostivuitorului prin ridicare a ro ilor din spate, se va cobor imediat sarcina pe sol;
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 163/210

nainte de coborrea nc rc turii, se va examina cu aten ie terenul pe care urmeaz a se a eza sau stivui nc rc tura; Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcin sau palet , trebuie f cut lent, f r smucituri i cu vitez redus ; In cazul n care nc rc tura mpiedic vizibilitatea conduc torului, acesta va fi dirijat de o alt persoan ; Manevrele n zona de lucru trebuie f cute cu vitez redus i cu mult aten ie, numai dup ce conduc torul utilajului s-a asigurat c nu sunt persoane n apropiere; Viteza de deplasare a autostivuitorului trebuie adaptat la condi iile drumului. Aceasta nu va dep i 10 km/h pe c ile de acces, 5 km/h n intriorul magaziilor i 2-3 km/h n locurile nguste. In locurile n care i i desf oar activitatea grupuri de persoane, n caz de aglomera ie, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i, se va mic ora viteza de deplasare i se vor emite semnale acustice; Deplasarea autostivuitoarelor se va face numai n sensul nainte. Mersul napoi este permis numai pentru efectuarea ntoarcerilor, ie irilor din locuri nguste i din vagoane, precum i la coborrea cu sarcin a pantelor, conform prevederilor c r ii tehnice; n timpul transportului cu autostivuitorul precum i la ridicarea paletei nc rcate la nivelul compartimentului liber din rastel, muncitorii trebuie s stea la o distan de minimum 2,5 m i n nici un caz sub sarcina ridicat ; Transportarea pale ilor suprapu i este permis numai daca sunt asigurate: stabilitatea sarcinii, pilotarea i vizibilitatea. Nu trebuie dep it capacitatea de ridicare; Manevra de dep ire a altor utilaje este permis numai dac este absolut nevoie i numai dup ce conduc torul autostivuitorului s-a asigurat c manevra nu prezint pericol pentru circula ie; Coborrea cu sarcin se va face cu spatele, sarcina fiind men inut n pozi ie nclinat napoi. Dac nclina ia pantei este mai mic dect nclina ia maxim a cadrului, se poate cobor n mers nainte, cu sarcina complet nclinat spre napoi i asigurat cu lan . n ambele cazuri, circula ia se va face cu vitez redus , cu ac ionarea progresiv a frnei; Deplasarea autostivuitorului cu sau f r sarcin este admis numai pe drumuri netede i cu cadrul n pozi ie de transport; Deplasarea se va face cu sarcina ridicat la cel mult 200-300 mm de la sol, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi nclinat astfel nct s se asigure o stabilitate corespunz toare a sarcinii; Deplasarea autostivuitorului cu sarcina ridicat la mai mult de 300 mm de la sol este permis numai la opera ia de stivuire i se va executa numai n fa a stivei; transportul carburan ilor cu autostivuitorul este permis numai n butoaie metalice; Cnd se manevreaz utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu vitez redus i cu mult aten ie;
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 164/210

In depozite, magazii, vor fi folosite numai autostivuitoare a c ror capacitate i gabarit permit p trunderea i manevrarea lor n spa ii mici i numai dac acestea sunt special preg tite pentru lucrul n interior i nu pot deveni surse de incendiu; Sarcinile de greutate i volum mare (produse laminate legate, l zi, vitrine etc.) trebuie transportate direct pe furcile utilajului, lundu-se m suri suplimentare de asigurare contra c derii sau alunec rii, precum i m suri de interzicere a sta ion rii i circula iei persoanelor n raza de manevr a autostivuitorului; In cazul n care se constat unele defec iuni n func ionare autostivuitoarelor (zgomote suspecte, scntei la electromotoare precum i alte fenomene neobi nuite n func ionarea mecansimului de ac ionare hidraulic sau electric sau n cazul altor ansamble), conduc torii sunt obliga i s opreasc lucrul si s aduc la cuno tin conduc torului locului de munc starea de fapt. Lucrul se va rencepe numai dup nl turarea defec iunilor cons tatate; Presiunea aerului n pneuri trebuie s corespund cu cea prev zut de cartea tehnic n func ie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmeaz s lucreze utilajul i de condi iile atmosferice; Motostivuitoarele cu e apare liber a gazelor trebuie folosite numai n depozite deschise, neacoperite sau n hale prev zute cu ventila ie; func ionarea n spa ii nchise care nu ndeplinesc condi ia de ventila ie de mai sus este permis numai dac motostivuitoarele sunt prev zute cu dispozitive de epurare a gazelor; n timul deplas rii conduc torul autostivuitorului va p stra fa de utilajul din fa o distan care s -i permit , n cazul c acesta opre te sau i schimb direc ia de mers, evitarea unei coliziuni; Pentru a evita deraparea, conduc torii de autostivuitoare care circul pe c ile de circula ie aflate n aer liber, trebuie s foloseasc lan urile antiderapante din dotare; Pornirea motostivuitoarelor cu manivela se va face numai de c tre conduc torul utilajului; In cazul n care autostivuitorul se defecteaz , avnd sarcina ridicat nainte de remedierea defec iunilor, conduc torul trebuie s ia m suri de nl turare a persoanelor din zona periculoas ; In cazul c un autostivuitor se defecteaz pe linia de cale ferat , conduc torul lui va anun a imediat partida de manevr i pe eful de echip , dup care va lua m suri urgente de scoatere din gabaritul acesteia, solicitnd ajutorul persoanelor de la fa a locului; La terminarea lucrului sau ori de cte ori conduc torul p r se te autostivuitorul, acesta l va asigura contra deplas rii, n special atunci este oprit n pant , prin tragerea frnei de mn i introducerea manetei n una din treptele de vitez .

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 165/210

6.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII


pentru LOCUL DE MUNC NR. 6 - MOTOSTIVUITORIST > Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc motostivuitorist" este egal cu 3,45, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 21 factori de risc identifica i 9 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. >> Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: F2 - R sturnare, derapare pe c ile de acces cu urme de ulei, carburan i, noroi - prindere, lovire, strivire - nivel de risc par ial 4; F7 - Conducerea utilajelor de c tre persoane neautorizate, neinstruite, f r testare psihologic i f r a fi desemnate - deces - nivel de risc par ial 4; FIO - Neadaptarea vitezei de circula ie n interiorul halelor, n locurile nguste, la trecerea pe lng u i, la curbe, la trecerea prin por i - prindere, lovire, strivire - nivel de risc par ial 4; FI 1 - Urcarea / coborrea din motostivuitor n timpul mersului - prindere, lovire, strivire - nivel de risc par ial 4; F12 - Transportarea suprasarcinilor, a sarcinilor instabile / f r pilotaj / f r vizibilitate - r sturnare - nivel de risc par ial 4; FI3 - Pornirea sau frnarea brusc a motostivuitorului cu sarcina ridicat , si/sau ridicarea / coborrea sarcinilor n timpul deplas rii motostivuitorului r sturnare - nivel de risc par ial 4; F15 - Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, lucrul sub influen a b uturilor alcoolice, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. - nivel de risc par ial 4;
Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist pag. 166/210

FI6 - Utilizarea motostivuitoarelor cu defec iuni la sistemul de frnare, de direc ie i de semnalizare, f r bandaje de cauciuc la ro i sau cu bandaje uzate - nivel de risc par ial 4; F17 - Utilizarea motostivuitoarelor la care nu s-a f cut verificarea tehnic nivel de risc par ial 4; > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 9 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 23,81 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 4,76 %, factori proprii mediului de munc ; 14,29 %, factori proprii sarcinii de munc ; 57,14 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c invaliditate). 47,62% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 167/210

Fig. 6.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 6: Motostivuitorist NIVEL DE RISC GLOBAL: 3,45
FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 23.81% FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 57.14%

FACTORI PROPRII MEDIULUI DE MUNC 4.76%

FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC 14.29%

Volumul II / Locul de munc nr. 6 - Motostivuitorist

pag. 168/210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNC NR. 7 - CONDUC TOR AUTO

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/2004

- martie 2005 Volumul II / Locul de munc nr. 7- Conduc tor auto pag. 169/210

7. PROCESUL DE MUNC CONDUC TOR AUTO Scopul acestei activit i este conducerea mijloacelor de transport pe drumurile publice, efectundu-se transport de materiale specifice activit ilor desf urate n unitate, i conducerea autoturismelor pentru transport persoane. Conducerea autoturismelor pe drumurile publice este permis numai n condi iile prev zute de Regulamentul privind circula ia pe dramurile publice i a instruc iunilor i dispozi iilor n vigoare emise de Ministerul Transpoturilor, precum i respectarea prevederilor Acordului European referitor la Transportul rutier interna ional al produselor periculoase" (ADR).

7.1. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT MIJLOACE DE PRODUC IE echipamentele tehnice: - 2 buc. autoturisme; - 1 buc. Autoutilitara de 7t; scule i unelte specifice; piese auto; dot ri specifice materiale transportate : materiale specifice domeniului de activitate al intreprinderii SARCINA DE MUNC Principalele componente ale sarcinii de munc pentru conduc torii auto sunt: verificarea st rii tehnice ale autovehiculului inainte de plecarea in cursa; semnarea pe foaia de parcurs ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic;
Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto pag.170/210

conducerea pe drumurile publice a autovehiculului, respectnd regulile de circula ie precum transportate; controlul si ntre inerea zilnic a autovehiculului; asigurarea autovehiculului mpotriva deplas rii f cnd leg tura la p mnt, nainte de a ncepe opera ia de nc rcare-desc rcare; supravegherea ac iunii de nc rcare-desc rcare, fiindu-i interzis desc rcare pentru efectuarea repara iilor; efectuarea lucr rile de intretinere (repara ie) curenta (ex: efectuarea unei pene la una dintre ro i) ce rezult din controlul i ngrijirea zilnic utiliznd sculele din dotarea autoturismului; completarea foaii de parcurs pentru fiecare deplasare. Efectuarea sarcinilor de munc presupune: Timp de lucru de 8 ore / zi; Ritm de lucru care implic exigen e temporale, complexitate-vitez , precizie; Solicitare psihic permanent n timpul conducerii autovehiculului, care poate produce stres, oboseal ; Efort static i pozi ii de lucru vicioase, care pot produce afec iuni ale coloanei vertebrale; Lucrul n echip cu conduc torul forma iei de nc rcare-desc rcare i cu nc rc torii-desc rc tori. p r sirea autovehiculului n timpul acestui proces, dar i sta ionarea n zona de nc rcarei m surile generale de securitate pentru produsele

Volumul II / Locui de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag.171 / 210

MEDIUL DE MUNCA: Mediul de munc cuprinde: Curen i de aer Varia ii de temperatur , ridicat / sc zut Zgomot Iluminat obositor pe timpul serii sc zut/str lucire/plpire Calamit i naturale (tr znet, vnt, viscol, seisme) i al nop ii - nivel de iluminare

EXECUTANTUL:
Conduc torul auto trebuie: s aib calificarea corespunz toare impus de caracteristicile mijlocului de transport conform Regulamentului privind circula ia pe drumurile publice i a instruc iunilor i dispozi iilor n vigoare emise de Ministerul Transpoturilor; s utilizeze echipamentul individual de protec ie atunci cnd este cazul; sa fie informat i instruit corespunz tor din punct de vedere al protec iei muncii

Volumul 11 / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag.172 / 210

7.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic Organe de ma ini n mi care: transmisiile prin curele ventilator / pompa de apa, curea distribu ie - prindere, lovire, strivire (antrenare mn sau articole de vestimenta ie, mneci, cravate, fular etc) Autoblocarea func ion rii mecanismului de direc ie sau a sistemului de frnare, n mers - r sturnare, deviere de la traiectorie, coliziune C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport prindere, lovire, strivire Scurgere accidental de carburan i din sistemul de alimentare Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase - zgriere, n epare Proiectare de particule de parbriz ca urmare a spargerii acestuia - n epare, zgriere b. Factori de risc termic Temperatura ridicat a unor suprafe e atinse accidental la controlul acestora (galerii sistem evacuare, bloc motor) - arsur c. Factori de risc electric Instala ie electric defect , leg turi improvizate, cabluri neizolate, etc d. Factori de risc chimic Lucrul cu substan e chimice periculoase: antigel, lichid de frn , electrolitul bateriilor de acumulatori, combustibili, uleiuri, unsori etc B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii Nivel de iluminare necorespunz tor, la deplasarea pe timp de noapte, datorit folosirii incorecte a luminilor de c tre partenerii de trafic - fenomenul de orbire instantanee Calamit i naturale - tr snet, inunda ie, alunec ri de teren, pr bu iri de copaci, seisme
Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto pag.173/210

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic Efort static, cu pozi ii de lucru fixe/ vicioase, mai ales la parcurgerea traseelor lungi - afec iuni ale coloanei vertebrale b. Solicitare psihic Solicitare psihic , permanent , a aten iei n timpul deplas rii, decizii dificile n timp scurt, care uneori necesit interven ii pe baza reflexelor dobndite, efort mai accentuat n cazul deplas rilor n condi ii atmosferice grele - cea , ploaie, ninsoare, opera ii repetitive de ciclu scurt D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite Neadaptarea vitezei de circula ie la condi iile atmosferice, la starea tehnic a drumurilor i la condi iile de trafic - derapaje, coliziune Urcarea / coborrea din autovehicul f r asigurarea prealabil , mai ales la sta ion rile accidentale pe carosabil Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, sub influen a a unor medicamente, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. - deces Nerespectarea regulilor de circula ie pe drumurile publice, vitez excesiv , manevre nepermise de regulamentul de circula ie - deviere de la traiectorie, coliziune Manevre gre ite la schimbarea manual a ro ilor - lovire, strivire Conducerea autovehiculelor n stare de func ionare necorespunz toare (pneuri uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite admise, sistem de frnare defect, etc.) - explozie pneuri, deviere de la traiectorie, coliziune Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase -lovire, strivire b. Omisiuni Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor Omiterea utiliz rii mijloacelor de semnalizare i avertizare n timpul sta ion rii pe drumurile publice, n special pe timp de noapte
Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto pag.174/210

UNITATEA: S.C. COMPIL PIPERA S.A.

7 ^ FISA OF FVATTTARF A T,OCTI,ITT TIF MTINC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 2 DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.

SEC IA:
LOCUL DE MUNCA: CONDUC TOR AUTO: autoturism si autoutilitara de 7t ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM PREST SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dna Popa Viorica - Sef serv., dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii
CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

MIJLOACE DE PRODUC IE

1 FACTORI DE RISC MECANIC

1. Organe de ma ini n mi care: transmisiile prin curele ventilator / pompa de apa, curea distribu ie - prindere, lovire, strivire (antrenare mn sau articole de vestimenta ie, mneci, cravate, fular etc) 2. Autoblocarea func ion rii mecanismului de direc ie sau a sistemului de frnare, n mers - r sturnare, deviere de la traiectorie, coliziune 3. C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport - prindere, lovire, strivire 4. Scurgere accidental de carburan i din sistemul de alimentare 5. Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase - zgriere, n epare 6. Proiectare de particule de parbriz ca urmare a spargerii acestuia - n epare, zgriere

3 ITM 45-180 zile DECES ITM 45-180 zile ITM 3-45 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

4
3

5 3 2 2 3 5 5

6 3 4 3 2 3 3

7 3 2 2 2

Volumul

de munc

- Conduc tor auto

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^H^, ,

FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTROI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC FIZIC

7. Temperatura ridicat a unor suprafe e atinse accidental la controlul acestora (galerii sistem evacuare, bloc motor) - arsur 8. Instala ie electric defect , leg turi improvizate, cabluri neizolate, etc

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES

2 2

2 5

2 3

MEDIUL DE MUNCA

9. Lucrul cu substan e chimice periculoase: antigel, lichid de frn , electrolitul bateriilor de acumulatori, combustibili, uleiuri, unsori etc 10. Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii 11. Nivel de iluminare necorespunz tor, la deplasarea pe timp de noapte, datorit folosirii incorecte a luminilor de c tre partenerii de trafic - fenomenul de orbire instantanee 12. Calamit i naturale - tr snet, inunda ie, alunec ri de teren, pr bu iri de copaci, seisme

2 2 7

2 5 1

2 3 3

DECES ITM 45-180 zile ITM 3 - 45 zile DECES INV. Grd III

7 3 2

1 4 5

3 3 3

SARCINA DE MUNCA

SOLICITARE FIZICA SOLICITARE PSIHIC

13. Efort static, cu pozi ii de lucru fixe/ vicioase, mai ales la parcurgerea traseelor lungi - afec iuni ale coloanei vertebrale 14. Solicitare psihic , permanent , a aten iei n timpul deplas rii, decizii dificile n timp scurt, care uneori necesit interven ii pe baza reflexelor dobndite, efort mai accentuat n cazul deplas rilor n condi ii atmosferice grele - cea , ploaie, ninsoare, opera ii repetitive de ciclu scurt 15 . Neadaptarea vitezei de circula ie la condi iile atmosferice, la starea tehnic a drumurilor i la condi iile de trafic derapaje, coliziune 16. Urcarea / coborrea din autovehicul f r asigurarea prealabil , mai ales la sta ion rile accidentale pe carosabil

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

7 4

5 2

7 3

Volumul II / Locui de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 176/210

17. Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, sub influen a a unor medicamente, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. - deces 18. Nerespectarea regulilor de circula ie pe drumurile publice, vitez excesiv , manevre nepermise de regulamentul de circula ie - deviere de la traiectorie, coliziune 19. Manevre gre ite la schimbarea manual a ro ilor - lovire, strivire 20. Conducerea autovehiculelor n stare de func ionare necorespunz toare (pneuri uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite admise, sistem de frnare defect, etc.) - explozie pneuri, deviere de la traiectorie, coliziune 21. Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire 22. C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase - lovire, strivire OMISIUNI 23. Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor 24. Omiterea utiliz rii mijloacelor de semnalizare i avertizare n timpul sta ion rii pe drumurile publice, n special pe timp de noapte
Volumul II / Locul de munc nr. 7 Conduc tor auto

DECES

DECES

ITM 3- 45 zile DECES

2 7

5 2

3 4

INV. gr.III

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES

2 7

5 1

3 3

pag. 177/210

Nivelul de risc global al locului de munc este:

2>

_ 2(7x7) + 2(4x4) + 17(3x3) + 3(2x2)_ 79 295 _ 2x7+2x4+17x3+3x2

3,73

Volumul U / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 178/210

Nivelul de risc global al locului de munc este:

5>*
N 6 = ^L^ _ 2(7x7) + 2(4x4) + 17(3x3) + 3(2x2)_ 295 _ 3 ?3 rg -^ 2x7 + 2x4 + 17x3 + 3x2 79 '

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 178/210

Fig. 7.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL


DE MUNC NR. 7: Conduc tor auto NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,73

o
(O

cu 5 LU Q

<
0-J 3 ni

>
2 1-

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24

FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 179/210

7.5. LEGEND (la figura 7.4)

FI - Organe de ma ini n mi care: transmisiile prin curele ventilator / pompa de apa, curea distribu ie - prindere, lovire, strivire (antrenare mn sau articole de vestimenta ie, mneci, cravate, fular etc) F2 - Autoblocarea func ion rii mecanismului de direc ie sau a sistemului de frnare, n mers - r sturnare, deviere de la traiectorie, coliziune F3 - C deri de materiale n timpul nc rc rii - desc rc rii mijloacelor de transport prindere, lovire, strivire F4 F5 Scurgere accidental de carburan i din sistemul de alimentare Suprafe e sau contururi n ep toare, t ioase - zgriere, n epare

F6 - Proiectare de particule de parbriz ca urmare a spargerii acestuia - n epare, zgriere F7 - Temperatura ridicat a unor suprafe e atinse accidental la controlul acestora (galerii sistem evacuare, bloc motor) - arsur F8 Instala ie electric defect , leg turi improvizate, cabluri neizolate, etc F9 - Lucrul cu substan e chimice periculoase: antigel, lichid de frn , electrolitul bateriilor de acumulatori, combustibili, uleiuri, unsori etc FIO- Temperatura aerului sc zut n anotimpul rece, curen i de aer - afec iuni respiratorii FII - Nivel de iluminare necorespunz tor, la deplasarea pe timp de noapte, datorit folosirii incorecte a luminilor de c tre partenerii de trafic -fenomenul de orbire instantanee F12 - Calamit i naturale - tr snet, inunda ie, alunec ri de teren, pr bu iri de copaci, seisme F13 - Efort static, cu pozi ii de lucru fixe/ vicioase, mai ales la parcurgerea traseelor lungi - afec iuni ale coloanei vertebrale F14 - Solicitare psihic , permanent , a aten iei n timpul deplas rii, decizii dificile n timp scurt, care uneori necesit interven ii pe baza reflexelor dobndite, efort mai accentuat n cazul deplas rilor n condi ii atmosferice grele - cea , ploaie, ninsoare, opera ii repetitive de ciclu scurt FI5 - Neadaptarea vitezei de circula ie la condi iile atmosferice, la starea tehnic a drumurilor i la condi iile de trafic - derapaje, coliziune F16 - Urcarea / coborrea din autovehicul f r asigurarea prealabil , mai ales la sta ion rile accidentale pe carosabil
Volumul 11 / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto pag. 180/210

FI7- Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instruc iunilor de lucru i protec ia muncii, conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, sub influen a a unor medicamente, obosi i, n perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere etc. - deces FI8- Nerespectarea regulilor de circula ie pe drumurile publice, vitez excesiv , manevre nepermise de regulamentul de circula ie - deviere de la traiectorie, coliziune F19 Manevre gre ite la schimbarea manual a ro ilor - lovire, strivire F20 - Conducerea autovehiculelor n stare de func ionare necorespunz toare (pneuri uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite admise, sistem de frnare defect, etc.) - explozie pneuri, deviere de la traiectorie, coliziune F21 - Deplas ri, sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/ sau n zonele de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire F22 - C dere la acela i nivel prin mpiedicare de obiecte l sate libere pe pardoseal , prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivel ri, umede, alunecoase lovire, strivire F23 Neutilizare echipament individual de protec ie corespunz tor F24 - Omiterea utiliz rii mijloacelor de semnalizare i avertizare n timpul sta ion rii pe drumurile publice, n special pe timp de noapte

Volumul 11 / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 181/210

7.6

FI A DE M SURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC

Nr.7 CONDUC TOR AUTO"

Nr. crt

LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC

M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

0 1.

1 F2. Autoblocarea func ion rii mecanismului de direc ie sau a sistemului de frnare, n mers r sturnare, deviere de la traiectorie, coliziune

2 4

3 M suri tehnice: asigurarea lucr rilor de ntre inere n conformitate cu prescrip iile din Cartea tehnic ; respectarea condi iilor tehnice impuse de art 12 al NSSM 23 M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii o verificarea nainte de plecarea n curs , de c tre conduc torul auto, a mecanismului de direc ie si a sistemului de frnare ; o confirmarea de c tre conduc torul auto, prin semn tur pe foaia de parcurs, c autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic o verificarea n mers a eficacit ii sistemului de frnare; o verificarea func ionarii frnelor dup sp larea autovehiculelor; instructajul periodic de protec ie a muncii - lunar i Ia fiecare schimbare a tipului de autovehicul i/sau a nc rc turii transportate ; informare cu privire la prevederile Regulamentului intern. M suri organizatorice: respectarea vitezei de circula ie stabilit prin "Regulamentul privind circula ia pe drumurile publice" ; respectarea regulilor de ciculatie pentru timp de ceata, ploaie toren ial , de ninsoare abundent , de viscol sau n alte condi ii atmosferice care determin reducerea vizibilit ii. adaptarea vitezei la condi iile create de starea drumurilor pe care circul ;

2.

FI5. Neadaptarea vitezei de circula ie la condi iile atmosferice, la starea tehnic a drumurilor i la condi iile de trafic - derapaj, coliziune

Volumul II / Locul de munc nr. 7 -Conduc tor auto

pag. 182/210

oprirea autovehiculul n parcurs dup minim 250 km i verificarea st rii pneurilor, direc ia, buloanele de fixare a jantelor; instructajul periodic de protec ie a muncii lunar ; F18. Nerespectarea regulilor de circula ie pe drumurile publice, viteza excesiv , manevre nepermise de regulamentul de circula ie - deviere de la traiectorie, coliziune

3.

M suri organizatorice: respectarea "Regulamentului privind circula ia pe drumurile publice" adaptarea vitezei la condi iile create de starea drumurilor pe care circul ; oprirea autovehiculul n parcurs dup minim 250 km i verificarea st rii pneurilor, direc ia, buloanele de fixare a jantelor; instructajul periodic de protec ie a muncii lunar ; informare cu privire la prevederile Regulamentului intern. M suri tehnice: asigurarea lucr rilor de ntre inere n conformitate cu prescrip iile din Cartea tehnic ; respectarea condi iilor tehnice impuse de art 12 al NSSM 23 M suri organizatorice: instruc iuni de lucru si de protec ia muncii: o confirmarea de c tre conduc torul auto, prin semn tur pe foaia de parcurs, c autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic o oprirea autovehiculul n parcurs dup minim 250 km i verificarea st rii pneurilor, direc ia, buloanele de fixare a jantelor; o verificarea n mers a eficacit ii sistemului de frnare; o verificarea func ionarii frnelor dup sp larea autovehiculelor; instructajul periodic de protec ie a muncii - lunar i la fiecare schimbare a tipului de autovehicul i/sau a nc rc turii transportate ; informare cu privire la prevederile Regulamentului intern.

4.

F20. Conducerea autovehiculelor n stare de func ionare necorespunz toare (pneuri uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite admise, sistem de frnare defect, etc.)explozie pneuri, deviere de la traiectorie, coliziune

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 183/210

Pentru activit ile desf urate de motostivuitorist se vor respecta prevederile Normelor Generale de Protec ia Muncii (NGPM) i prevederile normelor specifice de securitate a muncii: Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul rutier/ 23 Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul intern / 6 Norme specifice de securitatea muncii pentru manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitarea materialelor / 57 Norme specifice de securitatea muncii pentru comer ul cu ridicata i am nuntul / 62 Prescrip ii minime pentru semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice n medii normale /111 Alte norme conexe Pentru informarea motostivuitoristilor asupra riscurilor de accidentare i/sau mboln vire profesional existente la locul de munc , angajatorul va avea n vedere organizarea la locul de munc a unui punct de informare "Protec ia Muncii" unde se vor afi a: lista factorilor de risc de accidentare identifica i la locul de munc ; m surile de prevenire luate de conducerea unit ii (m surile tehnice i organizatorice); obliga iile lucr torilor de respectare a legisla iei de protec ie a muncii; numerele de telefon utile: salvare, pompieri, medicul de medicina muncii, inspectoratul teritorial de munc etc.; numele persoanei cu atribu ii de protec ia muncii i nr. de telefon; componen a Comitetului de Securitate i S n tate n Munc nivelul unit ii; m surile de prim ajutor n caz de accidentare, incendiu; alte informa ii de interes n domeniul protec iei muncii. organizat la

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 184/210

La stabilirea m surilor tehnico-organizatorice de prevenire a accidentelor de munc i/sau a bolilor profesionale, se va ine cont de factorii de risc identifica i i se va avea n vedere asigurarea i a i de evaluarea riscurilor pentru locul de munc urm toarelor m suri: Asigurarea men inerii autovehiculelor in stare tehnica corespunz toare prin asigurarea lucr rilor de ntre inere a autovehiculelor n conformitate cu prescrip iile din Cartea tehnic a autovehiculului respectiv Conducerea autovehiculelor este permis conduc torilor auto numai n condi iile prev zute de Regulamentul privind circula ia pe drumurile publice i instruc iunile i dispozi iile n vigoare emise de Ministerul Transporturilor. Instructajul de protec ia muncii se va face pe faze, n conformitate cu prevederile Normelor generale de protec ie a muncii n vigoare. Instructajul periodic se va face lunar i la fiecare schimbare a tipului de autovehicul i/sau a nc rc turii transportate Stabilirea traseelor de acces la/de la drumurile publice precum i traseele interioare; Asigurarea condi iilor de parcare a autovehiculelor; Asigurarea condi iile de efectuare a lucr rilor de ntre inere i exploatare auto; Asigurarea amenaj rii i ntre inerii n stare de circula ie a drumurilor de acces si a locurilor de nc rcare- desc rcare a autovehiculelor; Asigurarea descongestion rii drumurilor de acces i a spa iului de manevr pentru intrarea i ie irea la locurile de nc rcare- desc rcare a autovehiculelor; Asigurarea marc rii i semnaliz rii locurilor sau a zonelor periculoase n care se limiteaz viteza de circula ie a mijloacelor de transport; Asigurarea iluminatului pe timp de noapte a c ilor de acces, a spa iilor pentru nc rcarea - desc rcarea i manevrarea autovehiculelor i a altor puncte de lucru periculoase; Asigurarea instruirii persoanelor care piloteaz autovehicule; Persoanele desemnate ( efii forma iei de lucru) vor lua m suri pentru informarea conduc torilor auto asupra particularit ilor de conducere a autovehiculelor n caz de polei, mzg , cea etc.

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 185/210

La intocmirea instruc iunilor proprii de protec ie a muncii pentru conduc torii auto i in cadrul instructajului periodic de protec ie a muncii, se vor avea n vedere prelucrarea i a urm toarelor prevederi: Conduc torii auto au obliga ia ca, pentru asigurarea condi iilor tehnice ale autovehiculelor, s verifice nainte de plecarea n curs urm toarele: a) instala ia de alimentare cu carburan i, instala ia electric , instala ia de evacuare a gazelor arse (e apate), instala ia de nc lzire, sistemul de direc ie, semnalizare, rulare i frnare care trebuie s fie n stare corespunz toare i f r improviza ii; c) existen a i integritatea fizic retrovizoare; i func ional a oglinzilor

d) u ile s fie n bun stare de func ionare; e) s confirme, prin semn tur pe foaia de parcurs, c autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic Este interzisa plecarea n curs a autovehiculelor care prezint stare tehnic i estetic necorespunz toare sau care dep esc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentra iile maxime admise ale noxelor n gazele de evacuare. La manevrarea, pozi ionarea i fixarea autovehiculelor pentru nc rcare desc rcare, conduc torii auto vor respecta prevederile normelor de protec ie a muncii specifice locurilor de munc respective. Conduc torii auto vor supraveghea ca nc rc tura s fie repartizat uniform pe platforma autovehiculelor, precum i respectarea tonajului i gabaritului. Conduc torul autovehiculului care efectueaz transportul va verifica la plecarea n curs i n parcurs modul cum a fost legat nc rc tura. Se interzice plecarea n curs dac acesta constat c nc rc tura nu a fost legat corespunz tor. A ezarea m rfurilor n autovehicule se va face astfel nct s fie asigurat stabilitatea lor n timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de a ezare i de ancorare a nc rc turii revine unit ii la care se face nc rcarea. Conduc torul auto va refuza efectuarea transportului dac aceasta nu ndepline te condi iile de tonaj i/sau gabarit. n cazul nc rc turilor formate din l zi, butoaie, cutii sau colete, se interzice s se lase locuri goale ntre acestea. La nevoie, ntre rnduri se vor pune chituci sau ipci de lemn. n caroseria autocamioanelor se pot transporta mpreun cu nc rc tura numai nc rc torii sau nso itorii m rfurilor prev zu i n foaia de parcurs, cu obliga ia s nu c l toreasc deasupra nc rc turii sau n picioare i s nu fumeze. Pentru transportul lor se amenajeaz un spa iu prev zut cu banc fixat rigid de platform , n partea din spate a caroseriei.

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 186/210

Este interzis s se transporte n caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afl n stare de ebrietate. Se interzice urcarea sau coborrea persoanelor n timpul mersului. Se interzice accesul la locul de nc rcare - desc rcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au nici o atribu ie la aceste opera ii. nc rcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel f cut nct conduc torul auto s aib vizibilitatea necesar n mers i posibilitatea supravegherii parcursului. Se interzice manevrarea autovehiculului n spa ii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum i n spa ii nguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijat de o persoan de la sol. n timpul manevr rii autovehiculului se interzice urcarea sau coborrea conduc torului auto sau a altor persoane n sau din autovehicule. n timpul efectu rii cursei conduc torii auto au urm toarele obliga ii: a) s respecte viteza de circula ie stabilit prin "Regulamentul privind circula ia pe drumurile publice" i s o adapteze la condi iile create de starea drumurilor pe care circul ; b) s respecte itinerariul i mersul programat al cursei stabilite; c) s opreasc autovehiculul n parcurs dup minim 250 km i s verifice starea pneurilor, direc ia, buloanele de fixare a jantelor .a. De asemenea, s opreasc autovehiculul n cazul apari iei unor zgomote anormale i ori de cte ori consider c este necesar s se efectueze controlul tehnic n parcurs; d) s verifice n mers eficacitatea sistemului de frnare, lund toate m surile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere; e) s coboare pantele cu motorul n func iune i angrenat n trepte de viteze corespunz toare. Dup trecerea autovehiculului prin vaduri sau dup sp larea lui (cnd frnele nu mai func ioneaz normal), conduc torul auto va verifica func ionarea frnelor mergnd pe o anumit distan cu vitez redus , ac ionnd u or frnele pn cnd acestea se nc lzeasc i apa se evapor . n cazul cnd la una din ro ile duble ale autovehiculului se produce o pan de cauciuc, aceasta va fi remediat sau se va nlocui cu roata de rezerv . Este interzis continuarea drumului cu anvelopa dezumflat sau explodat . Este interzis circula ia autovehiculelor cu pietre prinse ntre ro ile duble. Dac autovehiculul patineaz , pentru a se m ri aderen a cauciucurilor fa sol, se admite s se pun sub ro i: a) nisip, pietri etc. (n cazul unei z pezi b t torite);
Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto pag. 187/210

de

b) scnduri (n cazul unui teren mocirlos sau cu z pad afnat ); c) piatr spart , vreascuri (n cazul unui teren alunecos, dar tare). Art.415 Pe timp de cea , autovehiculele vor circula cu vitez redus pn la limita evit rii oric rui pericol. Pe timp de cea , n mers i n sta ionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate i n timpul zilei, iar conduc torii acestora sunt obliga i s dea semnale sonore i s r spund prin acelea i semnale la avertiz rile altor autovehicule ce se apropie. Regulile de circula ie stabilite pentru timp de cea sunt obligatorii i n caz de ploaie toren ial , de ninsoare abundent , de viscol sau n alte condi ii atmosferice care determin reducerea vizibilit ii. Cnd se circul pe un drum acoperit cu z pad , conduc torii autovehiculelor sunt obliga i ca, la ntlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, s reduc viteza pn la limita evit rii oric rui pericol. In apropierea autovehiculelor destinate desz pezirii drumurilor, conduc torii auto care vin din direc ia opus sunt obliga i s opreasc pe partea dreapt , pentru a se face loc acestora.

Volumul II /Locul de munc nr. 7 -Conduc tor auto

pag. 188/210

7.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII pentru LOCUL DE MUNC NR. 7 - CONDUC TOR AUTO

> Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc conduc tor auto" este egal cu 3,73, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. > Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 24 factori de risc identifica i 4 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, doi ncadrndu-se n categoria factorilor de risc ridicat i 2 n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: FI5 - Neadaptarea vitezei de circula ie la condi iile atmosferice, la starea tehnic a drumurilor i la condi iile de trafic - derapaj, coliziune - nivel de risc par ial 7; F18 - Nerespectarea regulilor de circula ie pe drumurile publice, viteza excesiv , manevre nepermise de regulamentul de circula ie - deviere de la traiectorie, coliziune - nivel de risc par ial 7; F2 - Autoblocarea func ion rii mecanismului de direc ie sau a sistemului de frnare, n mers - r sturnare, deviere de la traiectorie, coliziune - nivel de risc par ial 4; F20 - Conducerea autovehiculelor n stare de func ionare necorespunz toare (pneuri uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite admise, sistem de frnare defect, etc.)-explozie pneuri, deviere de la traiectorie, coliziune - nivel de risc par ial 4;

> Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse".

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 189/210

> Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint urmeaz : 37,5 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 12,5 %, factori proprii mediului de munc ; 8,33 %, factori proprii sarcinii de munc ; 41,67 %, factori proprii executantului.

dup

cum

> Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 41,66% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 190 /210

Fig. 7.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 7: Conduc tor auto NIVEL DE RISC GLOBAL: 3,73
FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNC FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE

41.67%

37.50%'

8.33% MEDIULUI DE MUNCA 12.50%

Volumul II / Locul de munc nr. 7 - Conduc tor auto

pag. 191 /210

S.C. COMPIL PIPERA S.A.

ANALIZA FACTORILOR DE RISC I EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL

LOCUL DE MUNCA NR. 8


TMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR

Evaluator: S.C. ACTEDM PREST S.R.L. Bucure ti Societate abilitat de MMSSF cu certificatul nr. 43 PS 1060/2004

- martie 2005
Volumul II / Locul de munc nr 8- Tmplar manual ajustor montator pag. 192/210

8. PROCESUL DE MUNC - TMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR Activitatea desf urat de tmplarul manual ajustor montator se desf oar n Sec ia Comerciale 2 i cuprinde activit i specifice asupra obiectelor de mobilier: biblioteci, ifoniere, paturi, comode, m su e, scaune, canapele, etc. Interven iile asupra obiectelor de mobilier, care se aprovizioneaz greut i, se refer n principal la : - opera ii de desfacere a ambalajelor ; - opera ii de asamblare, consolidare a mbin rilor, de ajustare (u i, t blii, rafturi); - opera ii de ambalare i asigurare a obiectelor de mobilier. sau se distribuie sub form asamblat sau demontate i care sunt de diferite dimensiuni i

8.1 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT MIJLOACE DE PRODUC IE circular pendular electric; scule specifice: ciocan, urubelni , chei pentru uruburi; materiale : cuie, cepuri, capse, aracet; instala ie electric de iluminat; Caracteristicile generale ale materialelor la care se face interven ia de : - greutate medie i dimensiuni medii; - unele sunt incomode i/sau greu de apucat; - unele sunt susceptibile s produc leziuni asupra angaja ilor datorit marginilor, muchiilor.
Volumul 11 / Locul de munc nr 8- Tmplar manual ajustor montator pag. 193/210

SARCINA DE MUNCA: Timpul de munc este de 8 ore/zi; Ritmul de lucru nu implic exigen e temporale, complexitate-vitez , precizie; Activit ile desf urate presupun efort fizic mediu; Activit ile nu presupun un efort mental deosebit; Participarea la activit ile de nc rcare-desc rcare a materialelor n/din mijloacele de transport, prin manipulare manual pot poduce afec iuni musculo-scheletice (lombare i/sau ale membrelor) datorit : o C ratului de materiale cu bra ele; o mpingerii/tragerii c rucioarelor, lizelor cu materiale; o Ridic rii bra elor cu materiale la nc rcarea manual a mijloacelor de transport; o Pozi iilor de lucru vicioase cu torsionarea corpului.

MEDIUL DE MUNC : Curen i de aer; Iluminat natural dar i artificial; Praf depozitat pe piesele de mobiler; Spa ii de deplasare nguste; Pardoseala prezint denivel ri, neregularit i care pot determina dezechilibrare; Temperatura aerului sc zut pe perioada anotimpului de iarn .

Volumul II / Locul de munc nr 8- Tmplar manual ajustor montator

pag. 194/210

EXECUTANTUL: Tmplarul manual ajustor montator poate fi expus la riscuri n timpul opera iilor: - dac poart haine, nc l minte sau alte lucruri personale necorespunz toare; - dac nu este informat i instruit, din punct de vedere al protec iei muncii, adecvat sarcinilor de munc repartizate. Activit ile de tmplarie din cadrul Sec iei Comerciale 2, se realizeaz cu un tmplar manual ajustor montator.
CATEGORIA PERSONAL DE NUM R MEDIU SCRIPTIC Total 1 Femei B rba i VECHIME In Unitate 0-4 ani >4 ani 1
pag. 195/210

Tmplar manual ajustor montator

Volumul II / Locul de munc nr 8- Tmplar manual ajustor montator

8.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE a. Factori de risc mecanic: Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor -zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu R sturnarea accidental a obiectelor mari de mobilier n timpul interven iilor Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier - prindere, lovire, strivire

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material lemnos - v t marea ochilor

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Solicitare fizic : Solicitare fizic prin efort dinamic n cazul particip rii la manipularea/depozitarea materialelor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 196/2 10

::

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. Ac iuni gre ite: Nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate n cazul particip rii n echipa de desc rcare/nc rcare - lovire, strivire Manevrarea gre it a sculelor i materialelor folosite (ciocan, cuie, capse, etc) lovire, n epare, zgriere. Manevrarea gre it a circularului pendular electric - t iere, zgriere Manevrarea brusc /gre it a obiectelor n spa iile nguste - lovire, strivire C dere de pe mijloace improvizate folosite pentru accesul la p r ile superioare, nalte ale obiectelor asupra c rora se face interven ia - lovire, strivire C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase, sau cu obiecte l sate libere - lovire, strivire Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/sau n zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire b. Omisiuni: Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat i a echipamentului individual de lucru

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 19 7 /2 10

UNITATEA:

S.C. COMPIL PIPERA S.A. SEC IA: Sec ia Comercial 2

8.3

FI A DE EVAI UARE A LOCULUI DE MUNC

NUM R PERSOANE EXPUSE: 1 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

LOCUL DE MUNCA: TMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR

ECHIPA DE EVALUARE: S.C. ACTEDM PREST SRL, mpreun cu reprezentan ii unit ii: dl. Sasu Vasile - Director adjunct, dna. Mihaela Chiorpec - persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, precum i cu dl. Ovidiu Constantin - medic de medicina muncii
CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARIAL DE RISC

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1
FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. 2. Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu 3. R sturnarea accidental a obiectelor mari de mobilier n timpul interven iilor

3 ITM 3-45 zile DECES ITM 45-180 zile

4 2 7 3

5 3 1 3

6 2 3 3

MEDIUL DE MUNC

FACTORI DE RISC FIZIC

4. Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de ITM 3-45 la mobilier prindere, lovire, strivire zile 5. Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe ITM 3-45 perioada iernii - afec iuni respiratorii zile 6. Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material ITM 3-45 lemnos - v t marea ochilor zile

2 2 2

2 5 5
pag. 198/210

2 3 3

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

SARCINA DE MUNC

SOLICITARE FIZIC

7. Solicitare fizic prin efort dinamic n cazul particip rii la manipularea/depozitarea materialelor - afec iuni musculo-seheletice ale coloanei sau ale membrelor 8. Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor -afec iuni musculoseheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare 9. Nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate n cazul particip rii n echipa de desc rcare/nc rcare - lovire, strivire 10. Manevrarea gre it a sculelor i materialelor folosite (ciocan, cuie, capse, etc) lovire, n epare, zgriere. 11. Manevrarea gre it a circularului pendular electric - t iere, zgriere

ITM 3-45 zile ITM 45- 180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile DECES

EXECUTANT

AC IUNI GRE ITE

2 2 3

4 5 3

2 3 3

12. Manevrarea brusc /gre it a obiectelor n spa iile nguste - lovire, strivire 13. C dere de pe mijloace improvizate folosite pentru accesul la p r ile superioare, nalte ale obiectelor asupra c rora se face interven ia - lovire, strivire 14. C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase, sau cu obiecte l sate libere - lovire, strivire 15. Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare 16. Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/sau n zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire OMISIUNI 17. Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu i a

2 2

2 5

2 3

2 3

3 4

2 4

7 2

1 5

3 3

18. Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat echipamentului individual de lucru Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

ITM 3-45 zile

pag. 199/210

Nivelul de risc global al locului de munc este:


s YrJL t ___ v

N 8= rg

2(4x4) + 10(3x3) + 6(2x2)_ 146 = 2 gj 2x4 + 10x3 + 6x2 50 '

Z>

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 200/210

76o co cu 5 UJ

Fig. 8.4 NIVEL PAR IAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC NR. 8: Tmplar manual ajustor montator NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,92

o a. <
Q.

-i 3 UI

>
2 1 -0 -

.. - . ---

. .

n
o

n
P

> .

n
c

n
i a

"
)

n
-

v i

n
c

o - > - r o FACTORI DE RISC

Volumul II / Locul de munc nr. 8 Tmplar manual ajustor montator

.ag. 201 /210

8.5. LEGENDA (la figura 8.4)

FI - Suprafe e sau contururi periculoase, n ep toare, t ioase, ale materialelor zgrieri, t ieri, n ep ri, loviri. F2 Instala ii electrice defecte, resturi de ig ri incandescente - incendiu

F3 - R sturnarea accidental a obiectelor mari de mobilier n timpul interven iilor F4 - Deschiderea necontrolat a u ilor, sertarelor, c derea rafturilor interioare de la mobilier - prindere, lovire, strivire F5 - Varia ii de temperatur , curen i de aer, temperatur sc zut n depozit pe perioada iernii - afec iuni respiratorii F6 - Pulberi de lemn, a chii, particule grosiere, la debitarea pl cilor de material lemnos - v t marea ochilor F7 Solicitare fizic prin efort dinamic n cazul particip rii la manipularea/depozitarea materialelor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau ale membrelor

F8 - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor -afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare F9 - Nesincroniz ri ntre membrii echipei, la ridicarea sau coborrea sarcinii purtate n cazul particip rii n echipa de desc rcare/nc rcare - lovire, strivire FIO - Manevrarea gre it a sculelor i materialelor folosite (ciocan, cuie, capse, etc) - lovire, n epare, zgriere. FI 1 - Manevrarea gre it a circularului pendular electric - t iere, zgriere F12 - Manevrarea brusc /gre it a obiectelor n spa iile nguste - lovire, strivire F13 - C dere de pe mijloace improvizate folosite pentru accesul la p r ile superioare, nalte ale obiectelor asupra c rora se face interven ia - lovire, strivire

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 202/210

F14 - C dere de la acela i nivel prin dezechilibrare sau alunecare pe podele cu denivel ri, umede sau alunecoase, sau cu obiecte l sate libere - lovire, strivire F15 - Urcarea/coborrea n/din mijloacele de transport cu pericol de lovire, strivire, c dere prin p ire n gol, c dere prin dezechilibrare FI6- Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/sau n zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire FI7 - Omiterea stingerii ig rilor la locurile special amenajate - incendiu FI 8- Neutilizarea echipamentului individual de protec ie adecvat echipamentului individual de lucru i a

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 203/210

11111111
8.6 FI A DE M SURI PROPUSE LOCUL DE MUNC Nr. 8: Tmplar manual ajustor montator"
Nr. crt LOC DE MUNC / FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC 2 4 M SURI PROPUSE (Nominalizarea m surii)

II

0 1.

1 F8 - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor - afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare

3 M suri organizatorice: - echipament individual de protec ie adecvat (exemplu: centura lombar ); - examen medical la angajare i control medical periodic; - informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern. M suri tehnice: - marcarea c ilor de acces ale autovehiculelor; - semnalizarea zonelor periculoase. M suri organizatorice: - semnalizarea de securitate i/sau s n tate la locul de munc ; -informarea i instruirea periodic de protec ie a muncii, precum i cu prevederile Regulamentului intern.

2.

F16 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/sau n zona de desc rcare a materialelor - prindere, lovire, strivire

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 204 /210

8.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII


pentru LOCUL DE MUNC NR. 8 - T MPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR

> Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc tmplar manual ajustor
montator" este egal cu 2,92, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil.

> Analiza datelor din Fi a de evaluare" eviden iaz faptul c din totalul de 18 factori de risc identifica i 2 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. > Factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: F8 - Solicitare fizic prin pozi ii de lucru ortostatice i/sau vicioase care presupun torsionarea sau aplecarea corpului, precum i ridicarea bra elor afec iuni musculo-scheletice ale coloanei sau bra elor superioare sau inferioare - nivel de risc par ial 4; F16 - Deplas ri/sta ion ri n zone periculoase, pe c ile de acces ale mijloacelor de transport i/sau n zona de desc rcare a materialelor -prindere, lovire, strivire - nivel de risc par ial 4. > Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n "Fi a de m suri propuse". > Reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz : 22,22 %, factori proprii mijloacelor de produc ie; 11,11%, factori proprii mediului de munc ; 11,11%, factori proprii sarcinii de munc ; 55,56 %, factori proprii executantului. > Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 11,11% dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 205/210

Fig. 8.8 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA I DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC NR. 8: Tmplar manual ajustor montator NIVEL DE RISC GLOBAL: 2,92
FACTORI PROPRII I SARCINII DE MUNC r FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 22.22%'

FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI 55.56%

11.11%

Volumul II / Locul de munc nr. 8 - Tmplar manual ajustor montator

pag. 206/210

CONCLUZII
Lucrarea con ine Analiza factorilor de risc i evaluarea nivelului de risc de accidentare i mboln vire profesional pentru 10 locuri de munc din cadrul unit ii S.C. COMPIL PIPERA S.A. Bucure ti, n baza prevederilor Legii nr.90/1996 a Protec iei Muncii, republicat i a Normelor Generale de Protec ie a Muncii (2002), acte normative care reglementeaz organizarea i desf urarea activit ii de protec ie a muncii de c tre angajatori, obliga iile i drepturile angajatorului i angaja ilor, precum i prescrip iile minime de securitate i s n tate n munc care trebuie respectate. Evaluarea s-a realizat prin aplicarea metodei Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Muncii de evaluare a riscurilor de accidentare i mboln vire profesional pe loc de munc , avizat de Ministerul Muncii i Protec iei Sociale n anul 1993 i experimentat pn n prezent n peste 2.000 de locuri de munc din majoritatea ramurilor industriale. Evaluarea s-a bazat pe datele furnizate de beneficiar, respectiv con inutul proceselor tehnologice i al proceselor de munc i pe situa ia riscurilor i a m surilor de prevenire adoptate n unit i cu profil similar din ar . Dignoza locurilor de munc s-a realizat prin parcurgerea urm toarelor etape: - analiza activit ii din unitate; - descrierea locurilor de munc sistemului de munc ; - identificarea factorilor de risc pentru fiecare loc de munc ; - stabilirea consecin elor maxime previzibile a ac iunii factorilor de risc asupra organismului uman, pentru fiecare factor n parte; ncadrarea n clase de gravitate i de probabilitate (frecven a probabil a producerii consecin ei
pag. 207/210

sub aspectul celor patru componente ale

maxime previzibil );
Volumul 11 - Concluzii

- calculul nivelului de risc global al fiec rui loc de munc ; - interpretarea rezultatelor evalu rii prin prisma legisla iei n vigoare; - completarea fi elor de m suri propuse pentru fiecare loc de munc , pentru factorii al c ror nivel de risc par ial se situeaz peste valoarea 3-valoare limit accesibil . Rezultatele evalu rii sunt prezentate n lucrare, pentru fiecare loc de munc n parte, cu ajutorul instrumentelor formalizate ale metodei, respectiv: - fi ele de evaluare a locurilor de munc ; - fi ele de m suri propuse pentru factorii de risc par ial care dep esc limita de accesibilitate. Aplicarea metodei a permis : - identificarea factorilor de risc da la fiecare loc de munc opera ie necesar n vederea elabor rii instruc iunilor proprii de protec ia muncii; - radiografierea situa iei existente la fiecare loc de munc , astfel nct rezult riscurile acceptabile sau cele care se nscriu sub curba de acceptabilitate a riscului; - stabilirea dimensiunii riscurilor (nivelurile de risc) la fiecare loc de munc , i ierarhizarea acestora; - stabilirea priorit ilor privind m surile de prevenire la fiecare loc de munc , respectiv utilizarea optim a resurselor alocate n acest scop; - stabilirea unei ierarhiz ri a locurilor de munc periculozit ii i nocivit ii acestora; - compararea diverselor locuri de munc sub aspectul pericolelor de accidentare i mboln vire profesional , cu aplica ii n utilizarea optim economice; - gestionarea computerizat a riscurilor la locurilor de munc , dac se constituie b nci de date cu rezultatele evalu rii. a prghiilor din punct de vedere al

Volumul II - Concluzii

pag. 208/210

Ierarhizarea locurilor de munc n func ie de nivelurile de risc Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. Locul de munc Conduc tor auto Fochist centrala termic Motostivuitorist Electrician ntre inere i repara ii nc rc tor - desc rc tor SC 1 Nivelul de risc global 3,73 3,50 3,45 3,34 3,14

6. 7. 8. 9. 10.

nc rc tor - desc rc tor SC 2 Gestionar depozit SC 1 Gestionar depozit SC 2 Tmplar manual ajustor montator Activit i de birou

3,14 2,96 2,96 2,92 2,16

Nivelul global de risc, la nivelul unit ii se calculeaz cu formula: Ns = ^ ------unde: rp = rangul locului de munc p" (egal ca valoare cu nivelul de securitate al locului); n = num rul de locuri de munc analizate; Nsp = nivelul mediu de securitate a muncii petnru locul de munc p" Nivelul global de risc calculat pentru unitatea S.C. COMPIL PIPERA S.A. este 3,18 ceea ce situeaz unitatea n limita nivelului de risc acceptabil (mic spre mediu), adic a unui nivel de securitate mare spre mediu.

t ra N,
Nf-

3,18 99,6554 31,3

Si
Volumul II - Concluzii

pag. 209/210

Lucrarea reprezint

un instrument necesar

i util angajatorului pentru i anume

ndeplinirea responsabilit ilor

i obliga iilor care i revin prin Lege

asigurarea securit ii i s n t ii lucr torilor n toate aspectele legate de munc . Rezultatele ob inute prin Analiza factorilor de risc i evaluarea nivelului de risc de accidentare i mboln vire profesional , se vor prezenta conduc torilor locurilor de munc s n tate n munc . Angajatorul, mpreun cu persoana cu atribu ii n domeniul protec iei muncii, cu membrii comitetului de securitate i s n tate n munc i cu medicul de medicina muncii, pot folosi informa iile i rezultatele prezentei lucr ri n vederea : - stabilirii m surilor tehnice i organizatorice de protec ie a muncii, corespunz tor condi iilor de munc i factorilor de risc evalua i la locurile de munc , pentru asigurarea securit ii i s n t ii angaja ilor; - stabilirii n bugetul de cheltuieli a sumelor necesare pentru implementarea m surilor de prevenire stabilite; - elabor rii programului anual de protec ie a muncii ( m suri/ termen de realizare/ buget alocat/ reponsabil pentru ndeplinire); - elabor rii politicii proprii de prevenire a accidentelor de munc mboln virilor profesionale; - implement rii unui sistem de management al securit ii i s n t ii n munc , care va fi parte component a sistemului general de management. Exerci iul de Analiz a factorilor de risc i de evaluare a nivelului de risc de accidentare i mboln vire profesional la locul de munc nu este un exerci iu unic, procesul se reia ori de cte ori sunt modificate condi iile de munc , apar accidente de munc i mboln viri profesionale sau cnd m surile luate se dovedesc a fi necorespunz toare. Volumul II-Concluzii pag. 210/210 i a i angaja ilor i vor fi supuse analizei comitetului de securitate i