Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. _____________________S.R.L. Localitatea____________________ Strada________________Nr.______ Bl.____Sc.____Ap._____ C.U.I. ________________________ Nr.Reg.Com.

___________________

NUME/PRENUME

TEST VERIFICAREA CUNOSTINTELOR LA INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

1 Comisia a) b) c) 2

de cercetare a evenimentului va fi compusa din : din 2-3 persoane din 3 persoane din cel putin 3 persoane

Munca trebuie adaptata la om si invers este : a) adevarat b) fals

3 Accidentul de munca de traseu reprezinta: a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la local de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul b) accidental survenit pe peritada pauzei reglementate de masa in locura organizate de angajator pe traseul normal de deplasare de la local de munca la local unde ia masa si invers si a antrenat vatamarea sau decesul c) accidental survenit pe traseul normal de deplasare de la local de munca la local unde isi incastaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul 4 Care este scopul Legii SSM: a) instituirea de masuri privind promovarea inbunatatirii SSM a lucratorilor b) asigurarea dreptului la munca a tuturor lucratorilor c) obligarea angajatorilor la plata salariului minim brut pe tara

Care este domeniul de aplicare a Legii: a) in toate sectoarele de activitate , atat publice cat si private b) armata, politia c) tuturor angajatilor, lucratorilor si reprezentantii lucratorilor Prin pericol grav si iminent de accidentare se intelege: a) situatia concreta, reala si actuala carea ii lipseste doar prilejiul declansator pentru a produce un accident in ori ce moment

b) situatia concreta, reala si actuala in urma careia se poate produce un accident la un moment dat c) evenimentul identificabil cum ar fi: explozia, incendiul, avaria.
7 In

cazul unui pericol grav si iminent, angajatorul trebuie sa se asigure ca atunci cand seful ierarhic imiediat superior nu poate fi contactat toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun: a) da b) nu c) nu este cazul Echipamentul individual de protectie se distribuie: a) gratuit b) gratuit la cerere c) dupa cum solicita lucratorii cercetarea accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice urmat de incapacitate temporara de munca raspunde: a) angajatorul care a organizat transportul b) angajatorul la care este angajata victima accidentului c) Inspectoratul Teritorial de Munca

9 De

10 Personalul care luceraza in conditii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la a) normele PSI impuse a fi respectate in local de munca respectiv b) riscuri de accidentare si modul de actiune in caz de aparitie a acestora c) primul ajutor 11 Mijloacele de semnalizare care contin culoarea de securitate rosu are semnificatia: a) semn de interdictie b) pericol-alarma c) semn de prim ajutor 12 Care este Legea fundamentala a Romaniei a) Codul muncii-Legea 53/2003 modificata si completata ulterior b) Constitutia Romaniei c) Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Raspunsuri 1. c 2. b 3. a,b,c 4. a 5. a,c 6. a 7. a 8. a 9. a 10.b,c 11.a 12.b