Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. ELISAV DEMOSTRUCT S.R.L.

APROBAT
Administrator,
TERHES VASILE-SERGIU

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI PE ANUL


2019

I . Tematica pentru instruirea introductiv generala :

a) Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare


impotriva incendiilor:
-Legea nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor
-Ordinul MAI nr.163/2007 – Normele generale de psi;
-Dispozitia MAI privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta ( 13-
07-2005) publicata in M.O. nr. 599 din data de 12.07.2005 si Ordinului MAI Nr. 786 din 2
septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, publicat în: Monitorul Oficial nr. 844 din 19 septembrie 2005;
d) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor în cadrul societăţii
comerciale.
e) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
f) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul
de utilizare a acestora.
g) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu;
h) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

II. Tematica pentru instruirea la locul de munca:

- caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor


utilizate;
- cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca;
- descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la
locul de munca;
- continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie in
caz de incendiu;
- descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere
din dotare;
- sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea
persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

1
S.C. ELISAV DEMOSTRUCT S.R.L.

III. Tematica pentru instruirea periodica:

OBSERVAŢII
Participanti
LUNA

Pentru personalul cu functii de executie sau operative (instructaj lunar):

 TEMA 1/2019 Ordinea interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor la


S.U.=1h
operatorii economici ,

Tot personalul
 PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA/ 2019 P.S.I.
IANUARIE

 IP 17/2019 OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIA PREVENIRII SI STINGERII


INCENDIILOR P.S.I. P.C.=1h
 IP 33/2019 INSTRUCTIUNI PROPII IN CAZUL DESCOPERIRI DE MUNITII
NEEXPLODATE Protectie Civila
 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale/ 2019, Protectie Civila
 Tema 2/2019 Organizarea apararii impotriva incendiilor la operatorii economici si

Tot personalul Tot personalul Tot personalul


FEBRUARIE

S.U.=1h
institutii
 IP 34/2019 Ordinea interioara privind prevenire si stingerea incendiilor P.S.I.
 IP 28/2019 REGULI NECESARE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR, P.S.I.
P.C.=1h
 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale /2019 (Protectie Civila)
 IP 31/2019 PLAN DE ACCTIUNE POLOAREA SOLULUI (Protectie Civila )
 Tema 3/2019 Normative si reglementari privind mijloacele tehnice P.S.I.
S.U.=1h
 IP 03/2019 OBLIGATIILE GENERALE ALE LUCRATORILOR IN SU/PSI
MARTIE

 IP 04/2019 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA


INCENDIILOR/ P.S.I.
 IP 10/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de inundatii, Protectie Civila P.C.=1h
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila
 Tema 4/2019 Cauze de incendiu si prevenirea acestora.
 IP 24/2019 INSTRUCTIUNI PENTRU ACTIVITATISPECIFICE LA PREVENIREA ŞI S.U.=1h
APRILIE

STINGEREA INCENDIILOR /P.S.I.


 IP 32/2019 SISTEMUL DE DEPISTARE SI CUNOASTERE A INCENDIILOR/ P.S.I.
 IP 15/2019 COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL Protectie Civila
P.C.=1h
 PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE/ 2019,
Protectie Civila
 Tema 5/2019 Instruirea salariatiilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
 IP 17/2019 OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIA PREVENIRII SI STINGERII S.U.=1h
Tot personalul

INCENDIILOR P.S.I.
 IP 04/2019 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA
MAI

INCENDIILOR/ P.S.I.
 IP 35/2019 OBLIGATIILE GENERALE ALE SALARIATILOR SITUATII URGENTA P.C=1h
Protectie Civila Nr.1449/16.01.2017
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila
 Tema 6/2019 Documentele din competenta cadrului tehnic si modul de intocmire a
S.U.=1h
acestora.
Tot personalul

 IP 17/2019 OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIA PREVENIRII SI STINGERII


IUNIE

INCENDIILOR P.S.I.
 IP 04/2019 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA
P.C.=1h
INCENDIILOR/ P.S.I.
 IP 10/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de inundatii, Protectie Civila
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila

2
S.C. ELISAV DEMOSTRUCT S.R.L.
 Tema 7/2019 Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor. S.U.=1h

Tot personalul
 IP 24/2019 INSTRUCTIUNI PENTRU ACTIVITATISPECIFICE LA PREVENIREA ŞI
STINGEREA INCENDIILOR /P.S.I.
IULIE

 IP 32/2019 SISTEMUL DE DEPISTARE SI CUNOASTERE A INCENDIILOR/ P.S.I.


 IP 11/2019 CUM SA TE PROTEJEZI IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR
P.C.=1h
NEEXPLODATE, Protectie Civila
 PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE/ 2019,
Protectie Civila
 Tema 8/2019 Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor.
 IP 30/2019 OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIA PREVENIRII SI STINGERII S.U.=1h

Tot personalul
INCENDIILOR P.S.I.
AUGUST

 IP 12/2019 INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A STINGATORULUI CU DIOXID DE


CARBON
 IP 35/2019 OBLIGATIILE GENERALE ALE SALARIATILOR PE LINIA PROTECTIEI
P.C.=1h
CIVILE Protectie Civila
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila
 Tema 9/2019 Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice.

Tot personalul
SEPTEMBRIE

 IP 5/2019 OBLIGATIILE CONDUCATORULUI PUNCTULUI DE LUCRU IN S.U.=1h


DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR
 IP 24/2019 INSTRUCTIUNI PENTRU ACTIVITATISPECIFICE LA PREVENIREA ŞI
STINGEREA INCENDIILOR / P.S.I.
 IP 31 PLAN DE ACCTIUNE POLOAREA SOLULUI Protectie Civila
P.C.=1h
 IP 16/2019 COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL, Protectie Civila
 Tema 10/2019 Dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor,intretinerea si verificarea acestora. S.U.=1h

Tot personalul
OCTOMBRIE

 IP 7/2019 INSTRUCŢIUNIDE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PRIVIND CAILE


SI IESIRILE DE URGENTA
 IP 23/2019 INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA P.C.=1h
INSTALATIILE DE VENTILARE P.S.I.
 IP 10/2019 um sa te protejezi si sa intervii in caz de inundatii, Protectie Civila
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila
 Tema 11/2019 Ordinea interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor la operatori
economici si institutii. S.U.=1h

Tot personalul
NOIEMBRIE

 IP 17/2019 OBLIGAŢIILE GENERALE ALE LUCRATORILOR IN PSI SU P.S.I.


 IP 15/2019 MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
 IP 11/2019 CUM SA TE PROTEJEZI SI SA INTERVII IN CAZUL DESCOPERIRII
P.C.=1h
MUNITIILOR NEEXPLODATEProtectie Civila
 IP 9/2019 PROTECTIE CIVILA CUM SA TE PROTEJEZI SI SA INTERVII IN CAZ DE
INZAPEZIRI Protectie Civila
 Tema 12/2019 Organizarea apărării împotriva incendiilor la operatori
S.U.=1h
Tot personalul

economici şi instituţii.
DECEMBRIE

 IP 22/2019 GHID CU NORME DE COMPORTARE ÎN CAZ DEZASTRE


 IP 25/2019 ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 IP 22/2019 GHID CU NORME DE COMPORTARE ÎN CAZ DEZASTRE
P.C.=1h
 IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila

3
S.C. ELISAV DEMOSTRUCT S.R.L.

OBSERVAŢII
Participanti
Pentru personalul TESA, al birourilor, sefii sectoarelor si
LUNA

compartimentele de activitate (instructaj trimestrial):

 TEMA 1/2019 Ordinea interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor la operatorii


economici , S.U.=1h

Tot personalul
 PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA/ 2019 P.S.I.
IANUARIE

 IP 17/2019 OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIA PREVENIRII SI STINGERII


INCENDIILOR P.S.I.
 IP 33/2019 INSTRUCTIUNI PROPII IN CAZUL DESCOPERIRI DE MUNITII
P.C.=1h
NEEXPLODATE Protectie Civila
Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale/ 2019, Protectie Civila
 Tema 4/2019 Cauze de incendiu si prevenirea acestora.

Tot personalul
S.U.=1h
 IP 24/2019 INSTRUCTIUNI PENTRU ACTIVITATISPECIFICE LA PREVENIREA ŞI
APRILIE

STINGEREA INCENDIILOR /P.S.I.


 IP 32/2019 SISTEMUL DE DEPISTARE SI CUNOASTERE A INCENDIILOR/ P.S.I.
 IP 15/2019 COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL Protectie Civila P.C.=1h
1. PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE/ 2019,
Protectie Civila
 Tema 7/2019 Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor. S.U.=1h

Tot personalul
 IP 24/2019 INSTRUCTIUNI PENTRU ACTIVITATISPECIFICE LA PREVENIREA ŞI
IULIE

STINGEREA INCENDIILOR /P.S.I.


 IP 32/2019 SISTEMUL DE DEPISTARE SI CUNOASTERE A INCENDIILOR/ P.S.I.
P.C.=1h
 IP 11/2019 CUM SA TE PROTEJEZI IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR
NEEXPLODATE, Protectie Civila
1. PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE
 Tema 10/2019 Dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor,intretinerea si verificarea acestora. S.U.=1h

Tot personalul
OCTOMBRIE

 IP 7/2019 INSTRUCŢIUNIDE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PRIVIND CAILE SI


IESIRILE DE URGENTA
 IP 23/2019 INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALATIILE
DE VENTILARE P.S.I.
P.C.=1h
 IP 10/2019 um sa te protejezi si sa intervii in caz de inundatii, Protectie Civila
1. IP 29/2019 Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur, Protectie Civila

Elaborat de catre:
Serviciu Extern Prevenire si Protectie
EURO SMART SOLUTIONS SRL
Ing. Ciugureanu Adrian
Data: 15.03.2019

4
S.C. ELISAV DEMOSTRUCT S.R.L.

S-ar putea să vă placă și