Sunteți pe pagina 1din 183

S.C.EXTENSIV S.R.L.

PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC MIHAIL VASILE

SITUATII DE URGENTA

INTOCMIT
CADRU TEHNIC P.S.I.
IONESCU DAN SIMA

OPIS
A. LEGEA NR.307 DIN 12 IULIE 2006 PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR
A.1. Capitolul I -Dispoziii Generale
A.2. LEGEA 307/2006 PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR
Capitolul II -obligaii privind aprarea mpotriva incendiilor
Seciunea 1 -obligaii generale
A.3. LEGEA 307/2006 PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR
Capitolul II -Obligaii privind aprarea mpotriva incendiilor
Seciunea a 6-a -obligaiile administratorului, conductorului instituiei, utilizatorului si
salariatului

A.4. LEGEA 307/2006 PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR


Capitolul V -Rspunderea juridic
B. LEGEA 481/2004 PRIVIND PROTECTIA CIVILA MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN
LEGEA 212/2006 REPUBLICATA IN 22.07.2008
B.1. Capitolul I - Dispozitii generale
B.2. Capitolul III - Drepturile si obligatiile cetatenilor
Sectiunea 1 Drepturi
Sectiunea 2 - Obligatii

B.3. Capitolul VI - Protectia populatiei si a bunurilor materiale


Sectiunea 1 - Instiintarea, avertizarea si alarmarea
C. ORDONANTA DE URGENTA NR. 21 DIN 15/04/2004 PRIVIND SISTEMUL NATIONAL DE
MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA
Capitolul I- Dispozitii generale
D. HOTARARE DE GUVERN NR.1854 DIN 22/12/2005 PENTRU APROBAREA STRATEGIEI
NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII
D.1. INTRODUCERE
D.2. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

I. atributii si responsabilitati
1. consiliile judetene
D.3. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

II. atributii si responsabilitati


2. consiliile locale (municipale, orasenesti si comunale)
D.4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

III. atributii si responsabilitati


3. cetatenii
E. ORDIN M.A.I.1.184/2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ORG. I ASIGURAREA
ACTIVITII DE EVACUARE N SITUAII DE URGEN
NORME PRIVIND ORGANIZAREA I ASIGURAREA ACTIVITII DE EVACUARE N SITUAII DE
URGEN

Cap. I- Dispoziii generale


F. ORDINUL M.A.I. NR.163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APRARE
MPOTRIVA INCENDIILOR
F.1. Msuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrrilor cu foc deschis
F.2. Msuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrrilor cu foc deschis
F.3. Msuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cilor de evacuare
F.4. Modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta si in cazul observarii si anuntarii unui incendiu

Cutremur-afis
Modul de aciune n cazul producerii unui incendiu
Stingatorul portativ de incendiu-afis
Modul de utilizare al stingatorului portativ de incendiu-afis
Pericole care pot aprea n caz de incendiu /explozii i regulile, msurile de prevenire a acestora

Modul de aciune la evacuarea n caz de interventie


- Plan de evacuare
- Plan de interventie
Modul de aciune n cazul inundatiilor
Inundaie-afis
Modul de actionare specific inzapezirilor
Modul de actionare in cazul producerii de dezastre chimice
anexa 1 -componenta colectivului constituit pentru actiune in cazul aparitiei unei situatii de urgenta
anexa 2 -lista punctelor critice din societate de unde pot proveni incendii
anexa 3-programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii incendiilor
anexa 4-componenta echipelor de interventie
anexa 5-lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea incidentului / accidentului
anexa 6-responsabilitatile conducatorilor locului de munca in cazul aparitiei unei situatii de urgenta

DECIZII PIVIND APARAEA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI PROTECTIE CIVILA

DECIZIA NR.1 PRIVIND ORGANIZAREA APARARII MPOTRIVA INCENDIILOR

anexa nr. 1-atribuiile personalului numit n structurile de aprare mpotriva incendiilor


Atribuiile echipei de intervenie i evacuare-tabel
DECIZIE NR.2 PRIVIND NUMIREA CADRULUI TEHNIC P.S.I. SI A MODULUI DE ORG.
A ACTIVITII DE INSTRUIRE A PERSONALULUI N DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN

anexa 1-tematici orientative de instruire n domeniul situaiilor de urgen


OPIS-TEMATICA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
1.
2.
3.
4.

TEMATICA DE INTRODUCERE
TEMATICA DE INSTRUIRE INTRODUCTIV-GENERALA
TEMATICA DE INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA
TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA

Materiale,produse utilizate la locul de munca,efecte nocive ale focului asupra organismului


B.1. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APRARE
MPOTRIVA INCENDIILOR
CAPITOLUL III -norme generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i executarea
construciilor, instalaiilor i amenajrilor
seciunea a 3-a-limitarea izbucnirii, propagrii i dezvoltrii incendiului i a efluenilor incendiului
n interiorul i n afara incintei focarului de incendiu.
B.2. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APRARE
MPOTRIVA INCENDIILOR
CAPITOLUL III -norme generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i executarea
construciilor, instalaiilor i amenajrilor
seciunea a 4-a instalaiile aferente construciilor i instalaiile tehnologice
B.3. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APRARE
MPOTRIVA INCENDIILOR
CAPITOLUL III -norme generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i executarea
construciilor, instalaiilor i amenajrilor
seciunea a 6-a-evacuarea utilizatorilor i securitatea forelor de intervenie
C. Cauzele incendiilor
D. Stingtoare de incendiu
E. Sarcini specifice pentru situatii de urgenta si realizarea masurilor de protectie civila
Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu
Masuri de protectie civila in cazul cutremurelor de pamant

Masuri de protectie civila in cazul inundatiilor


Masuri de protectie civila in cazul inzapezirilor
Masuri de protectie civila in cazul accidentelor rutiere, feroviare si aeriene
DECIZIE NR. 3 PRIVIND APROBAREA INSTRUCTIUNILOR DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR SI ATRIBUTIILE SALARIATILOR LA LOCUL DE MUNCA

Procedura de evacuare n caz de urgenta


Evidentierea pericolelor ce determina riscul de incendiu sau explozie
Instructiuni privind activitatea de transporturi rutiere i condiiile de parcare
Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la Statiile de distributie G.P.L.
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor la colectarea i depozitarea deeurilor i ale
resturilor menajere
Instruciuni interne de stingere i evacuare a personalului salariat, n caz de incendiu
Instructiuni de ordine interioar obligatorii de urmat pentru persoanele din exterior(vizitatori)
Instruciuni proprii privind protectia civila
DECIZIA NR.4 PRIVIND REGLEMENTAREA FUMATULUI
DECIZIA NR.5 PRIVIND MASURI SPECIALE PENTRU CONTRACARAREA
EFECTELOR PERIOADELOR CANICULARE,SECETOASE SI SPECIFICE SEZONULUI
RECE
anexa 1 reguli i msuri speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor care s
contracareze efectele perioadelor de anotimp rece, canicular i secetos
DECIZIA NR.6 PRIVIND ORGANIZAREA INTERVENIEI LA LOCUL DE MUNC
Msuri tehnice i organizatorice peniru realizarea interveniei n caz de incendiu
DECIZIA NR. 7 PRIVIND STABILIREA PUNCTELOR VITALE - VULNERABILE LA
INCENDIU DIN CADRUL INSTITUTIEI
Modul de sistare a constructiilor
Oprirea functionarii in cazul anularii avizului autorizatiei de risc la incendiu
Acte de autoritate, documente i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor
DECIZIA NR.8 PRIVIND REGULI SI MASURI LA UTILIZAREA, MANIPULAREA,
TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE
Verificarea i ntreinerea stingtoarelor-tabel
Periodicitatea verificrii stingtoarelor-tab
Evidena i situaia strii tehnice a stingtoarelor tabel
E v i d e n a exerciiilor de intervenie si evacuare efectuate la S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI-tabel
Planificarea exercitiilor de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie civila -tabel
Proces-verbal
Sisteme si instalaii de stingere a incendiilor
Principalele tipuri de dezastre i caracteristicile acestora identif. Conform H.G. 642/2005
Incadrare in tip de risc-tabel
DECIZIA NR.9 PRIVIND REGLEMENTAREA COLECTARII DEEURILOR,
REZIDUURILOR COMBUSTIBILE I AMBALAJELOR, PRECUM I NEUTRALIZAREA
ACESTORA
Planul de actiune in situatii de urgenta-misiunile salariailor n cadrul E.P.I.(echipe de prim
intervenie n caz de incendiu)
Reguli de comportare la introducerea semnalelor de alarmare ale proteciei civile

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Apararea impotriva incendiilor, apararea vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o


problema de interes public, la care trebuie sa participle, in conditiile legii, autoritatile administratiei
publice locale si centrale, persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit,
dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice,
precum si alte activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a
asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor despre acestea, precum si interventia
operative pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea
incendiilor si limitarea efectelor acestora.
Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor care
decurg; existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor
tehnologice pe care le detin sau le administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta;
de produsele (substantele) pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza
sa le comercializeze.
Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura integrarea masurilor privind dezvoltarea si
perfectionarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, in programele de dezvoltare economicosociala ce se intocmesc la nivel national si local.
Situatia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii unui incendiu, pana la
terminarea operatiunilor de interventie, constituie o urgenta publica de incendiu.

A. LEGEA NR.307 DIN 12 IULIE 2006


PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

A.1. CAPITOLUL I -DISPOZIII GENERALE


Art. 1. - (1) Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de activiti specifice,msuri i
sarcini organizatorice,tehnice,operative,cu caracter umanitar i de informare public,planificate, organizate
i realizate potrivit prezentei legi,n scopul prevenirii i reducerii riscurilor de producere a incendiilor i
asigurrii interveniei operative pentru limitarea i stingerea incendiilor,in vederea evacurii,salvrii i
proteciei persoanelor periclitate, protejrii bunurilor i mediului mpotriva efectelor situaiilor de urgen
determinate de incendii.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile referitoare la situaii de urgen, factori i tipuri de risc,
intervenie operativ i evacuare au nelesul prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr.21/2004
privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 15/2005, iar termenii i expresiile specifice aprrii mpotriva incendiilor au urmtorul
neles:
a) autorizaie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, n baza legii, de inspectoratul pentru
situaii de urgen judeean sau al municipiului Bucureti, prin care se certific, n urma verificrilor n
teren i a documentelor privind realizarea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, ndeplinirea cerinei
eseniale securitate la incendiu-la construcii,instalaii tehnologice i alte amenajri;autorizaia de securitate
la incendiu confer persoanelor fizice sau juridice,deintoare ale construciilor,instalaiilor i ale altor
amenajri,dreptul de a le edifica,de a le pune n funciune i de a le exploata din punctul de vedere al
ndeplinirii cerinei eseniale securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu-actul emis,n baza legii,de inspectoratul pentru situaii de urgen
judeean sau al municipiului Bucureti, dup verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor
tehnice n vigoare a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, adoptate n documentaiile tehnice de
proiectare, pentru ndeplinirea cerinei eseniale-securitate la incendiu-a construciilor,instalaiilor i altor
amenajri;
c) incendiu-ardere autontreinut,care se desfoar fr control n timp i spaiu,care produce pierderi de
viei omeneti i/sau pagube materiale i care necesit o intervenie organizat n scopul ntreruperii
procesului de ardere;
d) cauz a incendiului-suma factorilor care concur la iniierea incendiului,care const,de regul,n sursa
de aprindere,mijlocul care a produs aprinderea,primul material care s-a aprins,precum i mprejurrile
determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor:sisteme,instalaii,echipamente,utilaje,aparate,
dispozitive,accesorii,materiale,produse,substane i autospeciale destinate prevenirii,limitrii i stingerii
incendiilor;
f) operaiuni de lung durat-interveniile pentru stingerea incendiilor i eliminarea efectelor negative ale
acestora cu o durat mai mare de 4 ore;
g) organizare a interveniei n caz de incendiu-ansamblul msurilor tehnico-organizatorice necesare
stabilirii forelor,responsabilitilor,sarcinilor,mijloacelor,metodelor i procedeelor ce pot fi utilizate pentru
evacuarea i salvarea persoanelor i animalelor,protecia bunurilor i vecintilor,precum i pentru
stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu-situaia creat de cumularea factorilor care concur la iniierea incendiului,
declanarea acestuia fiind posibil n orice moment;
i) schem cu riscurile teritoriale-documentul ntocmit de inspectoratul pentru situaii de urgen judeean
sau al municipiului Bucureti,care cuprinde tipurile de riscuri specifice,precum i resursele estimate pentru
gestionare;

j) plan de analiz i acoperire a riscurilor-documentul care cuprinde riscurile poteniale dintr-o unitate
administrativ-teritorial,msurile,aciunile i resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor-totalitatea aciunilor de mpiedicare a iniierii i propagrii incendiilor,de
asigurare a condiiilor pentru salvarea persoanelor i bunurilor i de asigurare a securitii echipelor de
intervenie;
l) raport de intervenie-documentul operativ de informare i analiz statistic n care se nscriu datele
eseniale constatate la locul interveniei privind amploarea i intensitatea incendiului, cauza probabil a
acestuia, efectele produse, desfurarea interveniei, forele participante i timpii operativi realizai;
m) stingere a incendiilor-totalitatea aciunilor de limitare i ntrerupere a procesului de ardere prin
utilizarea de metode, procedee i mijloace specifice;
n) utilizator-persoana fizic sau juridic ce folosete un bun, cu orice titlu,n interesul su,al altuia sau n
interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu-documentul care descrie calitativ evoluia unui incendiu n timp,
identificnd evenimentele-cheie care l caracterizeaz i l difereniaz de alte incendii posibile ntr-o
incint.
Art. 2.Aprarea mpotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naional, cu caracter
permanent,la care sunt obligate s participe,in condiiile prezentei legi,autoritile administraiei publice
centrale i locale,precum i toate persoanele fizice i juridice aflate pe teritoriul Romniei.
Art. 5.Persoanele fizice i juridice rspund, potrivit legii, de stabilirea i aplicarea msurilor de aprare
mpotriva incendiilor,precum i de consecinele producerii incendiilor.

A.2. LEGEA 307/2006


PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL II -OBLIGAII PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR


SECIUNEA 1 -OBLIGAII GENERALE
Art. 6. - (1)Persoanele fizice i juridice sunt obligate s respecte reglementrile tehnice i dispoziiile de
aprare mpotriva incendiilor i s nu primejduiasc, prin deciziile i faptele lor, viaa, bunurile i mediul.
(2) Persoana care observ un incendiu are obligaia s anune prin orice mijloc serviciile de urgen,
primarul sau poliia i s ia msuri, dup posibilitile sale, pentru limitarea i stingerea incendiului.
(3) n cazul n care anunul de incendiu s-a fcut cu rea-credin, fr motiv ntemeiat, autorul rspunde
contravenional sau penal, potrivit legii, i suport cheltuielile ocazionate de deplasarea forelor de
intervenie.
Art.7.(1)n caz de incendiu,orice persoan trebuie s acorde ajutor, raional posibil,semenilor aflai n
pericol sau n dificultate,din proprie iniiativ ori la solicitarea victimei,a reprezentanilor autoritilor
administraiei publice, precum i a personalului serviciilor de urgen.
(2) n cazul incendiilor produse la pduri, plantaii, culturi agricole, miriti, puni i fnee, persoanele
aflate n apropiere au obligaia s intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea i
stingerea acestora.
Art. 8. - n cazurile de for major determinate de incendii, persoanele fizice i juridice care dein,cu orice
titlu, terenuri, construcii, instalaii tehnologice sau mijloace de transport au urmtoarele obligaii:
a) s permit necondiionat accesul serviciilor de urgen i al persoanelor care acord ajutor;
b) s permit necondiionat utilizarea apei, a materialelor i a mijloacelor proprii pentru operaiuni de
salvare, de stingere i de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) s accepte msurile stabilite de comandantul interveniei pentru degajarea terenurilor,demolarea unei
construcii sau a unei pri din construcie,tierea/dezmembrarea mijloacelor de transport,oprirea temporar
a activitilor sau evacuarea din zona periclitat i s acorde sprijin, cu fore i mijloace proprii, pentru
realizarea acestor msuri.

A.3. LEGEA 307/2006


PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL II -OBLIGAII PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR


SECIUNEA A 6-A -OBLIGAIILE ADMINISTRATORULUI, CONDUCTORULUI INSTITUIEI,
UTILIZATORULUI I SALARIATULUI

Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munc, urmtoarele obligaii principale:
a) s respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor,aduse la cunotin,sub orice form,de
administrator sau de conductorul instituiei, dup caz;
b) s utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele,mainile,aparatura i echipamentele,potrivit
instruciunilor tehnice,precum i celor date de administrator sau de conductorul instituiei,dup caz;
c) s nu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de aprare
mpotriva incendiilor;
d) s comunice, imediat dup constatare, conductorului locului de munc orice nclcare a normelor de
aprare mpotriva incendiilor sau a oricrei situaii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum i orice defeciune sesizat la sistemele i instalaiile de aprare mpotriva incendiilor;
e) s coopereze cu salariaii desemnai de administrator, dup caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat,
care are atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, n vederea realizrii msurilor de aprare
mpotriva incendiilor;
f) s acioneze, n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc, n cazul apariiei oricrui pericol
iminent de incendiu;
g) s furnizeze persoanelor abilitate toate datele i informaiile de care are cunotin, referitoare la
producerea incendiilor.

A.4. LEGEA 307/2006


PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL V -RSPUNDEREA JURIDIC


Art. 43. - nclcarea dispoziiilor prezentei legi atrage rspunderea disciplinar,contravenional,material,
civil sau penal,dup caz.
Art. 44. - Constituie contravenii urmtoarele fapte i se sancioneaz dup cum urmeaz:
I. cu amend de la 100 lei la 500 lei:
a) nerespectarea de ctre primar, administrator sau conductorul instituiei a obligaiilor de informare a
inspectoratului despre izbucnirea i stingerea, cu fore i mijloace proprii, a unui incendiu i de transmitere
a raportului de intervenie;
b) neasigurarea i nepunerea n mod gratuit la dispoziia forelor chemate n ajutor, de ctre administrator
sau conductorul instituiei, a mijloacelor tehnice pentru aprare mpotriva incendiilor i a echipamentelor
de protecie specifice riscurilor care decurg din existena i funcionarea unitii, precum i a antidotului i
medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnarea de ctre persoanele fizice i juridice n actele de transmitere temporar a dreptului de
folosin, precum i de antrepriz a rspunderilor ce le revin n ceea ce privete aprarea mpotriva
incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care dein pri din acelai imobil n vederea asigurrii
msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
II. cu amend de la 500 lei la 1.000 lei:
a) neanunarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgen, a primarului sau a poliiei de ctre persoana care
observ un incendiu i, dup caz, neluarea msurilor, dup posibilitile sale, pentru limitarea i stingerea
incendiului;
b) neangajarea de ctre autoritile administraiei publice centrale i celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti, consiliile judeene sau locale, instituiile publice i operatorii economici care desfoar
activiti cu risc de incendiu, prevzui la art. 12 alin. (2), a cel puin un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
c) nerespectarea de ctre primar, administrator sau conductorul instituiei a obligaiilor de ncadrare a
serviciului de urgen voluntar sau privat cu personal atestat n condiiile legii, de pregtire profesional i
antrenare a acestuia pentru intervenie;
d) nerespectarea de ctre primar a obligaiilor ce i revin n conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) i
m)-o);
e) nerespectarea de ctre salariai a obligaiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) i f);
f) nerespectarea de ctre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor a obligaiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) i ale art.
27 alin. (1) lit. c)-e);
g) nerespectarea de ctre utilizator a obligaiilor stabilite la art. 21 lit. d) i e);
III. cu amend de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) inaciunea persoanelor fizice i juridice aflate n apropierea incendiilor produse la pduri, plantaii,
culturi agricole, miriti, puni i fnee i care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru
limitarea i stingerea acestora;
b) nendeplinirea de ctre Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureti, consiliile judeene, consiliile locale i persoanele juridice prevzute la art. 8 a
obligaiei de organizare a colaborrii prin convenii ncheiate ntre pri;
c) nerespectarea de ctre primar a obligaiilor ce i revin n conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f)
i h);
d) nendeplinirea de ctre ministere i celelalte organe ale administraiei publice centrale de specialitate a
obligaiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
e) nendeplinirea de ctre administrator sau conductorul instituiei a obligaiilor pe care le are n
conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) i l);

f) necunoaterea i nerespectarea de ctre utilizator a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, stabilite


de administrator, proprietar, productor sau importator, dup caz;
g) nendeplinirea de ctre salariai a obligaiilor pe care le au potrivit dispoziiilor art.22 lit. c),d) i g);
h) nendeplinirea de ctre proiectani a obligaiilor ce le revin n conf. cu prevederile art.23 lit.d) i e);
i) nerespectarea de ctre executanii lucrrilor de construcii i de montaj de echipamente i instalaii a
dispoziiilor art.24 lit.b) i c);
j) nendeplinirea de ctre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor a obligaiilor pe care le au potrivit prevederilor art.26 alin.(1) lit.a) i c) i ale art.27
alin.(1) lit.b) i f);
IV. cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) nendeplinirea de ctre persoanele fizice i juridice a obligaiilor ce le revin n situaii de for major
determinate de incendii, prevzute la art. 8;
b) nendeplinirea de ctre primar a obligaiilor pe care le are potrivit dispoziiilor art. 14 lit. a), c) i g);
c) nendeplinirea de ctre ministere i celelalte organe ale administraiei publice centrale de specialitate a
obligaiilor ce le revin n conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) i f);
d) nendeplinirea de ctre administrator a obligaiilor pe care le are n conformitate cu prevederile art. 19
lit. a), b), d)-f), i), o) i q);
e) nerespectarea de ctre persoanele fizice i juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) i c);
f) nendeplinirea de ctre proiectani a obligaiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
g) nerealizarea de ctre executanii lucrrilor de construcii i de montaj de echipamente i instalaii,
integral i la timp, a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, cuprinse n proiecte, cu respectarea
condiiilor de calitate prevzute de lege;
h) nceperea lucrrilor de execuie la construcii i instalaii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori
schimbarea destinaiei celor existente, precum i punerea n funciune a acestora fr obinerea avizului sau
a autorizaiei de securitate la incendiu, dup caz;
i) nesolicitarea i neobinerea de ctre persoanele fizice ori juridice care finaneaz i realizeaz investiii
noi sau intervenii la construciile existente ori, dup caz, de ctre beneficiarul investiiei a avizelor i/sau
autorizaiilor prevzute de prezenta lege;
j) neelaborarea de ctre ministere i celelalte organe ale administraiei publice centrale de specialitate a
strategiilor sectoriale privind aprarea mpotriva incendiilor n domeniul lor de competen i neasigurarea
aplicrii acestora;
k) efectuarea de lucrri de proiectare, montare, verificare, ntreinere, reparare a sistemelor i instalaiilor
de aprare mpotriva incendiilor, de verificare, ntreinere, reparare a mijloacelor tehnice de aprare
mpotriva incendiilor i de lucrri de ignifugare i termoprotecie de ctre persoane fizice i juridice
neatestate;
l) emiterea de rapoarte de ncercri la foc de ctre laboratoare neautorizate conform legii;
m) utilizarea i comercializarea de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, necertificate conform
legii;
V. cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) nerespectarea cerinelor care au stat la baza eliberrii avizului sau a autorizaiei de securitate la incendiu;
b) continuarea executrii lucrrilor de construcii sau funcionarea ori utilizarea construciilor/amenajrilor
respective dup anularea avizului sau a autorizaiei de securitate la incendiu.
Art. 45. - (1) Sanciunile contravenionale se aplic persoanelor fizice sau juridice, dup caz.
(2) Contravenientul poate achita n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori,
dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute n prezenta lege, pentru
fiecare categorie de contravenii.
(3)Contraveniile la normele de prevenire i stingere a incendiilor i sanciunile contravenionale se
stabilesc prin hotrre a Guvernului.

B. LEGEA 481/2004 PRIVIND PROTECTIA CIVILA MODIFICATA SI


COMPLETATA PRIN LEGEA 212/2006
REPUBLICATA IN 22.07.2008

B.1. CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE


Art. 1 (1) Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu
integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si
de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si
reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva
efectelor negative ale situatiilor de urgenta,conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora
si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.
(2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe
indeplinirea obligatiilor ce revin,potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.
Art. 2 Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si
se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii,
corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.
Art. 3 (1) Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:
a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe
teritoriul Romaniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia
civila;
c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de
autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si
modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru
situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;
e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila;
f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului
impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei in situatii de protectie civila;
h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea
si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;
i) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
j) participarea la misiuni internationale specifice;
k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau
conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
(3) Indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila se realizeaza, potrivit legii, de catre serviciile de
urgenta publice sau private, profesioniste si voluntare.
(4) Serviciile de urgenta private se infiinteaza de catre operatori economici si institutii sau se constituie ca
societati comerciale, in conditiile legii.
Art. 9 (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om,
generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate si
consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind
gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;
b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun in pericol sau
afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;
c) instiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau
producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau

locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie;


d) avertizare-aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau
producerea unor dezastre;
e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea
producerii unui atac aerian;
f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor
dezastre sau a unui atac aerian;
g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de
patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, impotriva efectelor acestora.
Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectie in situatii specifice,
proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor*);
h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea munitiei
neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale structurilor de aparare, ordine
publica si securitate nationala.
(2) Termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de riscuri, stare de alerta,
interventie operativa si evacuare au intelesurile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 15/2005.

B.2. CAPITOLUL III - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CETATENILOR


SECTIUNEA 1 - DREPTURI

Art. 17 Cetatenii au dreptul sa incheie contracte de voluntariat pentru incadrarea in serviciile de urgenta
voluntare cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale. Statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenta voluntare se aproba prin hotarare a Guvernului,la propunerea Ministerului
Administratiei si Internelor.
Art. 18 (1) Cetatenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat
ori ca urmare a executarii interventiei de catre serviciile de urgenta au dreptul la ajutoare de urgenta si la
despagubiri, dupa caz.
(2) Despagubirile se acorda in urma solicitarii scrise a celui prejudiciat, adresata primarului, pe baza actului
de constatare intocmit de organele competente si a hotararii consiliului local, din fondurile prevazute in
bugetul local cu aceasta destinatie sau din cele aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 19 Personalul serviciilor de urgenta voluntare si cetatenii care participa la actiuni preventive si de interventie
pentru limitare,recuperare si reabilitare pe timpul situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti,drepturi
sociale si alte facilitati stabilite in Statutul personalului voluntar prevazut la art. 17.
SECTIUNEA 2 - OBLIGATII

Art. 20 (1) Cetatenii sunt obligati:


a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei
publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai
organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;
b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente
sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;
c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin
apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care
iau cunostinta;
d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea
numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;
e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;
f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la
amenajarea spatiilor de adapostire din teren;
g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte
materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;
h) sa permita, in situatii de protectie civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe
terenuri proprietate privata;

i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de
locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea
intretinerii acestora;
j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor
dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;
k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.

B.3. CAPITOLUL VI - PROTECTIA POPULATIEI SI A BUNURILOR MATERIALE


Art. 39 Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu
de activitati constand in: instiintare, avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, biologica si
chimica, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.
SECTIUNEA 1 - INSTIINTAREA, AVERTIZAREA SI ALARMAREA
Art. 40 (1) Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile
de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care
monitorizeaza sursele de risc.
(2) Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa
caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Art. 41 (1) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile
de urgenta profesioniste,dupa caz,pe baza informatiilor primite de la Statul Major General,si de structurile
specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens.
(2) Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale,dupa caz,
prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Art. 42 (1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.
(2)Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si
instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare se elaboreaza de Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor**) si se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, mesajele de avertizare si alarmare se
transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul
Romaniei.
Art. 43 In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu s-a declarat starea de razboi,primele mesaje de
prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului internelor si reformei administrative,pe baza
instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate,
conform planurilor de cooperare intocmite in acest sens.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

OBLIGATIILE SALARIATILOR
CONFORM CAP.II.SEC.6,ART.22 DIN
LEGEA 307/2006 -PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR

1. Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta,


sub orice forma de conducatorul societatii;
2. Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si a celor date de conducatorul
societatii;
3. Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
4. Sa comunice imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare
a normelor de aparare impotriva incendiilor sau oricarei situatii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile
de aparare impotriva incendiilor;
5. Sa coopereze cu salariatii desemnati de conducatorul societtii care au atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor in vederea realizarii masurilor de aparare
mpotriva incendiilor;
6. Sa actioneze in conformitate cu prevederile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
7. Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor;
8. Sa participle la instruirea organizata la nivelul locului de munca ;

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

OBLIGATIILE SALARIATILOR
CONFORM CAP.IV,ART.31 DIN
LEGEA 481/2004-PROTECTIA CIVILA MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN LEGEA 212/2006
REPUBLICATA IN 22.07.2008

1. Sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament


medical si antidoturi, daca sunt incadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc
nuclear, chimic sau biologic;
2. Sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele
de intrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;
3. Sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;
4. Sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

C.ORDONANTA DE URGENTA NR. 21 DIN 15/04/2004


PRIVIND SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL
SITUATIILOR DE URGENTA
CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
Art. 1.-(1)Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,denumit in continuare Sistem
National,se infiinteaza,se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta,asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare
restabilirii starii de normalitate.
(2) Sistemul National este organizat de autoritatile administratiei publice si se compune dintr-o retea de
organisme, organe si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, constituite pe niveluri sau
domenii de competenta, care dispune de infrastructura si de resursele necesare pentru indeplinirea
atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile folosite au urmatorul inteles:
a) situatia de urgenta-eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar,care prin amploare si intensitate
ameninta viata si sanatatea populatiei,mediul inconjurator,valorile materiale si culturale importante, iar
pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de
resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;
b) amploarea situatiei de urgenta - marimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia in
care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor statului democratic, valorile si
interesele comunitatii;
c) intensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive si gradul de perturbare a
starii de normalitate;
d) starea potential generatoare de situatii de urgenta-complex de factori de risc care prin evolutia lor
necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingere vietii si populatiei,valorilor materiale si
culturale importante si factorilor de mediu;
e) iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a unei situatii
de urgenta;
f) starea de alerta - se declara potrivit prezentei ordonante de urgenta si se refera la punerea de indata in
aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a
consecintelor situatiei de urgenta;
g) managementul situatiei de urgenta-ansamblul activitatilor desfasurate si procedurilor utilizate de
factorii de decizie, institutiile si serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de
risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si
implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate;
h) monitorizarea situatiei de urgenta-proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii
parametrilor situatiei create,cunoasterii tipului,amplorii si intensitatii evenimentului,evolutiei si
implicatiilor sociale ale acestuia,precum si a modului de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea
situatiei de urgenta;
i) factor de risc-fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente,in acelasi timp si spatiu,care pot
determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
j) tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de
teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajari, esuarea sau scufundarea
unor nave,caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos,tornade,avalanse,esecul serviciilor de utilitati
publice si alte calamitati naturale,sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori
favorizate de factorii de risc specifici;
k) gestionarea situatiilor de urgenta-identificarea,inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor
determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati,avertizarea populatiei, limitarea,inlaturarea sau
contracararea factorilor de risc,precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele
exceptionale respective;
l) interventia operativa - actiunile desfasurate, in timp oportun, de catre structurile specializate in scopul
prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia;

m) evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii
unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod
organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si
dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si
valorilor, de functionare a institutiilor publice si agentilor economici.
Art. 3. - Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:
a) previziunea si prevenirea;
b) prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;
c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;
e) cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;
f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu
conduca la agravarea efectelor produse;
g) continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul
autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in
functie de amploarea si de intensitatea acestora;
h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.
Art. 4. -(1) Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se
intreprind, in conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru:
a) avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
b) declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintarii sau producerii situatiei de urgenta;
c) punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz,
hotararea evacuarii din zona afectata sau partial afectata;
d) interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si
inlaturarea efectelor negative;
e) acordarea de ajutoare de urgenta;
f) instituirea regimului starii de urgenta, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia Romaniei,
republicata;
g) solicitarea sau acordarea de asistenta internationala;
h) acordarea de despagubiri persoanelor juridice si fizice;
i) alte masuri prevazute de lege.
(2) Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constitutia
Romaniei, republicata, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare,dupa
caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate
privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu
modalitatile specifice de gestionare a acesteia.
(3) Masurile de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati prevazute la alin. (2) trebuie sa
fie proportionale cu situatiile care le-au determinat si se aplica cu respectarea conditiilor si limitelor
prevazute de lege.
(4) Actiunile si masurile prevazute la alin. (1), (2) si (3) se stabilesc in regulamente, planuri, programe sau
in documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispozitii emise conform reglementarilor in
vigoare.

D.HOTARARE DE GUVERN NR.1854 DIN 22/12/2005


PENTRU APROBAREA STRATEGIEI NATIONALE DE
MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII
D.1. INTRODUCERE
Inundatiile constituie fenomene naturale si sunt o componenta a ciclului hidrologic natural al
pamantului.Inundatiile si in special marile inundatii constituie unele dintre fenomenele naturale care au
marcat si marcheaza profund dezvoltarea societatii umane, ele fiind din punct de vedere geografic cele mai
raspandite dezastre de pe glob si totodata si cele mai mari producatoare de pagube si victim omenesti.In
acelasi timp, marile inundatii au constituit factorul declansator si catalizatorul unor mari schimbari in
modul de abordare a acestui fenomen,de la acceptarea inundatiilor ca pe un capriciu al naturii, la incercarea
omului de a se opune naturii prin abordari de genul lupta impotriva inundatiilor, la cele de aparare
impotriva inundatiilor si pana nu cu mult timp in urma la prevenirea inundatiilor. Inundatiile produse in
numeroase tari in ultimii 5-10 ani si consecintele ce le-au urmat, au condus, pe fondul unei cresteri a
responsabilitatii sociale la o noua abordare, aceea de management al riscului la inundatii, abordare in care
constientizarea si implicarea comunitatilor umane au un rol esential in evitarea pierderilor de vieti omenesti
si reducerea pagubelor. Aceasta abordare este astazi cvasi generala si este aceea care a deschis calea spre a
face fata provocarilor viitoare prin introducerea unor noi concepte cum sunt mai mult spatiu pentru rauri
sau convietuirea cu viiturile si mai ales prin asimilarea conceptului dezvoltarii durabile in managementul
riscului la inundatii.
Practica mondiala a demonstrat ca aparitia inundatiilor nu poate fi evitata, insa ele pot fi gestionate, iar
efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un sir de masuri si actiuni menite sa
contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundatiilor este usurat de faptul
ca locul lor de manifestare este predictibil si adesea este posibila o avertizare prealabila,iar in mod obisnuit
este posibil sa se precizeze si cine si ce va fi afectat de inundatii.
Managementul riscului la inundatii inseamna aplicarea unor politici, proceduri si practici avand ca
obiective identificarea riscurilor, analiza si evaluarea lor, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscurilor in
vederea reducerii acestora astfel incat comunitatile umane, toti cetatenii, sa poata trai, munci si sa-si
satisfaca nevoile si aspiratiile intr-un mediu fizic si social durabil.Riscul la inundatii este caracterizat prin
natura si probabilitatea sa de producere, gradul de expunere al receptorilor (numarul populatiei si al
bunurilor), susceptibilitatea la inundatii a receptorilor si valoarea acestora, rezultand implicit ca pentru
reducerea riscului trebuie actionat asupra acestor caracteristici ale sale.
Problema esentiala in managementul riscul lui la inundatii este aceea a riscului acceptat de
populatie si decidenti, stiut fiind ca nu exista o protectie totala impotriva inundatiilor (risc zero),
dupa cum nu exista nici un consens asupra riscului acceptabil. in consecinta, riscul acceptabil trebuie sa fie
rezultatul unui echilibru intre riscul si beneficiile atribuite unei activitati ca urmare a reducerii riscului la
inundatii sau a unei reglementari guvernamentale.
Diminuarea pagubelor si a pierderilor de vieti omenesti ca urmare a inundatiilor nu depinde numai de
actiunile de raspuns intreprinse in timpul inundatiilor,actiuni abordate uneori separat,sub denumirea de
managementul situatiilor de urgenta. diminuarea consecintelor inundatiilor este rezultatul unei combinatii
ample, dintre masurile si actiunile premergatoare producerii fenomenului, cele de management din timpul
desfasurarii inundatiilor si cele intreprinse post inundatii (de reconstructie si invataminte deprinse ca
urmare a producerii fenomenului). ca urmare, la nivel mondial se utilizeaza notiunea mai completa de
management al inundatiilor care include atat managementul riscului la inundatii cat si managementul
situatiilor de urgenta generate de inundatii.
Pentru ca eforturile guvernului, ale autoritatilor si agentiilor competente, ale comunitatii, sa fie
coordonate si sa aiba ca efect o comunitate pregatita sa faca fata fenomenului de inundatii,gestionarea
inundatiilor trebuie abordata intr-o maniera integrata. intr-o abordare comprehensiva,principalele activitati
ale managementului inundatiilor constau din:
Activitati preventive (de prevenire, de protectie si de pregatire)
Aceste actiuni sunt :

Concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potentiale generate de inundatii prin:


- evitarea constructiei de locuinte si de obiective sociale, culturale si/sau economice in zonele
potential inundabile, cu prezentarea in documentatiile de urbanism a datelor privind efectele
inundatiilor anterioare; adaptarea dezvoltarilor viitoare la conditiile de risc la inundatii;
promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor si a terenurilor agricole si silvice;
- realizarea de masuri structurale de protectie, inclusiv in zona podurilor si podetelor;
- realizarea de masuri nestructurale (controlul utilizarii albiilor minore, elaborarea planurilor
bazinale de reducere a riscului la inundatii si a programelor de masuri; introducerea sistemelor de
asigurari etc.);
- identificarea de detaliu, delimitarea geografica a zonelor de risc natural la inundatii de pe
teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, inscrierea acestor zone in planurile de urbanism
general si prevederea in regulamentele de urbanism a masurilor specifice privind prevenirea si
atenuarea riscului la inundatii, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor;
- implementarea sistemelor de prognoza, avertizare si alarmare
Pentru cazuri de inundatii:
- intretinerea infrastructurilor existente de protectie impotriva inundatiilor si a albiilor cursurilor
de apa;
- executia lucrarilor de protectie impotriva afuierilor albiilor raurilor in zona podurilor si
podetelor existente;
- comunicarea cu populatia si educarea ei in privinta riscului la inundatii si a modului ei de a
actiona in situatii de urgenta.
Activitati de management operativ(managementul situatiilor de urgenta)ce se intreprind in timpul
desfasurarii fenomenului de inundatii:
- detectarea posibilitatii formarii viiturilor si a inundatiilor probabile;
- prognozarea evolutiei si propagarii viiturilor in lungul cursurilor de apa;
- avertizarea autoritatilor si a populatiei asupra intinderii, severitatii si a timpului de aparitie al
inundatiilor;
- organizarea si actiuni de raspuns ale autoritatilor si ale populatiei pentru situatii de urgenta;
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judetean pentru interventia
operativa;
- activarea institutiilor operationale, mobilizarea resurselor etc.
Activitati ce se intreprind dupa trecerea fenomenului de inundatii:
- ajutorarea pentru satisfacerea necesitatilor imediate ale populatiei afectate de dezastru si
revenirea la viata normala;
- reconstructia cladirilor avariate, a infrastructurilor si a celor din sistemul de protectie impotriva
inundatiilor;
- revizuirea activitatilor de management al inundatiilor in vederea imbunatatirii procesului de
planificare a interventiei pentru a face fata unor evenimente viitoare in zona afectata, precum si
in alte zone.

D.2. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL


RISCULUI LA INUNDATII
I.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

1. CONSILIILE JUDETENE

Actiuni preventive:
- elaborarea si implementarea planurilor de amenajare a teritoriului in corelare cu prevederile prezentei
strategii;
- identificarea zonelor inundabile de pe raza judetului aflate in jurisdictia lor;
-elaborarea planurilor judetene operative de aparare impotriva inundatiilor in conformitate cu legislatia
specifica existenta privind managementul situatiilor de urgenta;
-conducerea si deciderea procedurilor de reglementare a utilizarii terenurilor din zonele inundabile si
aplicarea legislatiei nationale in domeniul utilizarii terenurilor din zonele inundabile;
-elaborarea strategiei de protectie impotriva inundatiilor la nivel judetean pe baza cunoasterii
vulnerabilitatii fizice, economice, culturale si a sistemului de valori;
-elaborarea unei carte privind riscul la inundatii, destinata primariilor, comunitatilor umane si instituirea la
nivel de judetean a unui serviciu permanent de monitorizare a fenomenelor de inundatii si a consecintelor
acestora;
-coordonarea activitatilor de elaborare a hartilor de identificare a hazardurilor, a hartilor de hazard si a
hartilor de risc la inundatii la nivel de judet, precum si coordonarea elaborarii acestor documentatii la
nivelul unitatilor administrativ-teritoriale componente;
-aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de
cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
-participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila,precum si a
serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
-stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
-infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul inspectoratului general pentru situatii de urgenta,centre de
formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
-gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin
serviciile specializate din subordine;
-asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare,paza si
securitatea acestora si a centrelor operationale,precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de
interventie;
- elaborarea planurilor de evacuare a persoanelor si a bunurilor si asigurarea utilitatilor necesare;
-consultarea, inainte de adoptarea oricarei decizii a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei
publice locale prevazute de lege, in toate problemele care le privesc in mod direct potrivit legii si preluarea
punctelor de vedere oportune in continutul proiectelor actelor normative;
-aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
-intreprinderea de actiuni pentru informarea, educarea si pregatirea populatiei privind modul de comportare
inainte,in timpul si dupa producerea fenomenului si a rolului protectiei individuale.

Actiuni in timpul producerii fenomenului de inundatii:


-actiuni prevazute de legislatia in vigoare privind managementul situatiilor de urgenta generate de
inundatii;

D.3. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL


RISCULUI LA INUNDATII
II.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

2. CONSILIILE LOCALE (MUNICIPALE, ORASENESTI SI COMUNALE)


Actiuni preventive:
Protectia impotriva inundatiilor constituie o responsabilitate comuna a autoritatilor centrale si locale,a populatiei si a
operatorilor economici.
Autoritatile locale si populatia oricarei comunitati umane expusa riscului la inundatii trebuie sa fie pregatite sa faca
fata fenomenului de inundatii,ele fiind primele care iau contact cu fenomenul si sa adopte propriile masuri pana la
interventia autoritatilor central:
- aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale,analizeaza annual si ori de cate ori
este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
-participa,potrivit legii,la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila,precum si a serviciilor de
urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
- stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
- infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul inspectoratului general pentru situatii de urgenta, centre de formare si
evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
- gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile
specializate din subordine;
- asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea
acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie;
- consultarea, inainte de adoptarea oricarei decizii a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice
locale prevazute de lege, in toate problemele care le privesc in mod direct potrivit legii si preluarea punctelor de
vedere oportune in continutul proiectelor actelor normative;
- aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
- reabilitarea capacitatii de evacuare a podurilor si podetelor de pe caile de comunicatii aflate in jurisdictia lor;
- controlul utilizarii terenurilor in conformitate cu planul de amenajare al teritoriului;
- incheierea de conventii de intrajutorare in caz de inundatii cu localitatile invecinate.
Actiuni in timpul producerii fenomenului de inundatii:
- activitatile cuprinse in legislatia in vigoare privind managementul situatiilor de urgenta;
- mentinerea in stare de functionare a drumurilor judetene si a drumurilor de acces in zonele inundate;
- asigurarea ordinei publice si protectia vietii si a bunurilor;
- coordonarea actiunilor de ajutor;
- asigurarea asistentei medicale;
- evacuarea persoanelor in locuri dinainte stabilite si asigurarea conditiilor de trai;
- coordonarea actiunilor pentru asigurarea necesitatilor esentiale ale persoanelor sau comunitatilor izolate;
- asigurarea sanatatii animalelor afectate de inundatii;
- organizarea si instruirea grupurilor de voluntari in vederea participarii la actiunile de salvare,evacuare a populatiei
afectate de inundatii.
Actiuni dupa trecerea fenomenului:
- mobilizarea comunitatii la actiunile privind activitatile de inlaturare a efectelor inundatiilor,de refacere a
locuintelor si gospodariilor afectate de inundatii;
- mobilizarea comunitatii la actiunile de aprovizionare cu hrana,imbracaminte si distribuirea acestora, precum si
pentru cazarea in locuinte temporare;
- actiuni pentru restabilirea serviciilor de baza si aprovizionarea cu hrana, imbracaminte,asigurarea de locuinte
temporare si a igienei;
- asigurarea conditiilor pentru asistenta sanitara;
- coordonarea activitatilor de reconstructie si restaurare a activitatii normale;
- organizarea activitatii de ajutor financiar;

- gestionarea raspunsurilor la apelurile populatiei;


- revizuirea planurilor operative de aparare pentru situatii de urgenta;
- elaborarea unor studii privind pagubele economice, sociale si de mediu provocate de inundatii.

D.4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL


RISCULUI LA INUNDATII

III.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

3. CETATENII
- Acceptarea faptului ca locuirea intr-o zona inundabila comporta riscuri.
- Adoptarea de masuri proprii pentru reducerea riscului la inundatii la locuinte si anexe gospodaresti cu
respectarea cadrului legal privind construirea si locuirea.
- Respectarea, cunoasterea si aplicarea deciziilor organelor cu atributii si responsabilitati in gestionarea
situatiilor de urgenta privind protectia, interventia, evacuarea si refacerea in cazul producerii inundatiilor.
- Participarea ca voluntari la actiunile de salvare-evacuare a populatiei afectate de inundatii,precum si la
actiunile de refacere.
- Incheierea de asigurari pentru cazuri de inundatii.
- Cunoasterea modului de comportare inainte, in timpul si dupa trecerea inundatiilor.

Informarea si educarea populatiei


- in aceasta actiune trebuie sa se implice toate autoritatile, societatea civila, cetatenii.
- in vederea informarii si educarii populatiei in problemele inundatiilor,autoritatile cu atributii si
responsabilitati in gestionarea situatiilor de urgenta provocate de inundatii vor elabora ghiduri,indrumare,
pliante,afise ce vor cuprinde informatii asupra cauzelor producerii inundatiilor,a modalitatilor de prevenire
a acestora, precum si a actiunilor de protectie si interventie individuala si de grup.
- distributia materialelor informative referitoare la prevenirea si protectia populatiei in caz de inundatii se
face prin grija autoritatilor administratiei publice locale cu participarea activa a institutiilor de cult si de
invatamant.
- in zonele expuse riscului la inundatii trebuie utilizate forme speciale de comunicare cu populatia, de
educare a acesteia in care trebuie sa se implice toate institutiile statului si ale comunitatii.
- populatia trebuie invatata cum sa se comporte inainte de inundatii, in timpul acestora, in timpul evacuarii
si dupa trecerea fenomenului. ideea de baza trebuie sa fie aceea ca fiecare comunitate situata intr-o zona
inundabila trebuie sa fie adaptata inundatiilor,pornind de la ideea ca vietuirea intr-o zona inundabila atrage
in mod inevitabil consecinte.
- in vederea adaptarii la inundatii a comunitatii trebuie realizate campanii de informare,adaptate pe nevoile
comunitatii.

E. ORDIN M.A.I. NR.1.184/2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND


ORGANIZAREA I ASIGURAREA ACTIVITII DE EVACUARE N SITUAII
DE URGEN

NORME PRIVIND ORGANIZAREA I ASIGURAREA ACTIVITII DE EVACUARE N


SITUAII DE URGEN
CAP. I- DISPOZIII GENERALE
ART. 1 n sensul prezentelor norme, prin evacuare se nelege msura de protecie civil luat nainte, pe
timpul sau dup producerea unei situaii de urgen,la declararea strii de alert,care const n scoaterea din
zonele afectate sau potenial a fi afectate, n mod organizat,a populaiei,a unor instituii publice,operatori
economici,animalelor,bunurilor materiale i n dispunerea lor n zone sau localiti care asigur condiii de
protecie i supravieuire.
ART. 2 (1)Aciunile de evacuare se planific i se organizeaz n funcie de tipul de risc,avndu-se n
vedere parametrii specifici ce caracterizeaz evoluia i amploarea consecinelor acestuia.
(2) Evacuarea se execut n baza planurilor ntocmite n condiiile prevzute de prezentele norme.
ART. 3 n caz de situaii de urgen aciunea de evacuare ncepe imediat dup identificarea pericolului ori
dup producerea acestuia, acordndu-se prioritate evacurii populaiei.
ART. 4 n funcie de situaia creat, evacuarea se execut din:
a) localitile prevzute n hotrrea Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen,denumit n continuare
Comitet Naional;
b) localitile dispuse n zonele de planificare de urgen,de accident chimic sau n aval de construciile
hidrotehnice,n cazul producerii unor dezastre;
c) alte localiti/zone/obiective n care viaa i sntatea locuitorilor i a animalelor sau/i sigurana
bunurilor materiale sunt puse n pericol n cazul unor situaii de urgen.
ART. 5 1) Executarea aciunilor de evacuare trebuie s permit funcionarea instituiilor statului,
meninerea ordinii publice i desfurarea activitilor sociale vitale n situaii de urgen.
2) Localitile n care se execut evacuarea trebuie s asigure legturi de comunicaii, condiii de cazare,
hrnire i asisten medical, precum i pentru continuarea activitii social-economice, funcionarea
instituiilor i operatorilor economici, desfurarea procesului de nvmnt etc.
ART. 6 (1) n funcie de evoluia situaiei de urgen i de gradul de asigurare cu mijloace de transport,
evacuarea dintr-o zon/localitate se poate efectua n totalitate sau parial, simultan ori succesiv.
(2) n toate situaiile se va avea n vedere i posibilitatea autoevacurii. Desfurarea acestei activiti
impune intervenia organelor specializate ale autoritilor administraiei publice pentru evitarea confuziei,
panicii, aglomeraiei i blocajelor pe cile de comunicaii, precum i a dezordinii i actelor antisociale.
ART. 7 (1) Evacuarea se execut, de regul, pe teritoriul judeului respectiv, cu excepia municipiului
Bucureti, caz n care se poate executa i pe teritoriul altor judee.
(2) Localitile/zonele din/n care se execut evacuarea n situaii de urgen se stabilesc de comitetele
pentru situaii de urgen judeene i locale, cu avizul efului inspectoratului pentru situaii de urgen
judeean.
(3) Localitile/zonele limitrofe municipiului Bucureti n care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul
Naional, la propunerea Comitetului pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti.

F. ORDINUL M.A.I. NR.163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR

GENERALE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR


F.1. MSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXECUTAREA
LUCRRILOR CU FOC DESCHIS
Art. 97(1) Utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu i pe timp de vnt este interzis;
Locurile cu pericol de incendiu, n care se aplic aceast interdicie, se stabilesc i se marcheaz de
persoanele n drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis n incintele unitilor, n zonele de agrement i
n gospodriile populaiei se face numai n locuri special amenajate, n condiii i la distane care s
nu permit propagarea focului la construcii, depozite, culturi agricole, pduri, plantaii sau la alte
vecinti.
(3) Arderea resturilor vegetale,gunoaielor,deeurilor i a altor materiale combustibile se face n
locuri special amenajate ori pe terenuri pregtite,cu luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea
propagrii focului la vecinti,asigurndu-se supravegherea permanent a arderii,precum i stingerea
jarului dup terminarea activitii.
(4)Arderea miritilor se face numai dup luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea propagrii
focului la vecinti, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii.
(5)Utilizarea focului deschis nu se admite la distane mai mici de 40 m fa de locurile cu pericol de
explozie:gaze i lichide combustibile,vapori inflamabili,explozivi etc.,respectiv 10 m fa de materiale sau
substane combustibile:lemn,hrtie,textile,carton asfaltat, bitum,ulei etc.,fr a fi supravegheat i asigurat
prin msuri corespunztoare.
(6)Luarea msurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul n condiii i n locuri n care se pot produce
incendii constituie o obligaie a persoanelor care rspund,potrivit legii,de creterea,educarea i ngrijirea
copiilor.
Art. 98(1) Reglementarea de ctre administratorul operatorului economic/conductorul instituiei sau, dup
caz, de consiliul local a modului de executare a lucrrilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde,periodic sau permanent,se pot efectua lucrri cu foc deschis,cum sunt
topirea bitumului, arderea deeurilor combustibile, currile prin ardere, precum i a persoanelor care le
supravegheaz;
b) stabilirea i marcarea locurilor cu pericol de incendiu n care este interzis utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul s emit permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere,semnare,aducere la cunotin i pstrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instruciuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrri.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deeuri sau reziduuri combustibile se efectueaz cu respectarea legislaiei
specifice privind protecia mediului.
Art. 99 (1) Efectuarea lucrrilor de sudare,tiere,lipire sau a altor asemenea operaiuni care prezint pericol
de incendiu,n construcii civile(publice),pe timpul programului cu publicul,n instalaii tehnologice cu risc
de incendiu sau explozie,n depozite ori n alte spaii cu pericol de aprindere a materialelor,produselor sau
substanelor combustibile este interzis.
(2)Lucrrile prevzute la alin.(1)se pot executa n spaiile respective numai dup ce s-au luat msuri pentru:
evacuarea persoanelor,ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile,golirea,splarea,blindarea
traseelor de conducte ori a utilajelor,aerisirea sau ventilarea spaiilor,dotarea locurilor de munc cu
mijloace de limitare i stingere a incendiilor.
(3) Lucrrile menionate la alin.(1)i la art.97 alin.(4)se execut numai pe baza permisului de lucru cu foc,
al crui model este prezentat n anexa nr. 4
(4) n toate cazurile prevzute la alin.(1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuie,control i
supraveghere asupra msurilor de aprare mpotriva incendiilor, precum i informarea serviciului privat/
voluntar pentru situaii de urgen.la prezentele norme generale.
Art. 100 (1) permisul de lucru cu foc, prevzut la art. 99
(2) permisul de lucru cu foc este valabil o singur zi.

Alin. (3), se ntocmete n dou exemplare, dintre care unul se nmneaz efului formaiei de lucru sau
persoanei care execut operaiunile cu foc deschis, iar cellalt rmne la emitent.
(3) la terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se pred de ctre executant emitentului.
Art. 101 eful sectorului de activitate, atelier, secie, depozit, instalaie etc. n care se execut operaiuni cu
foc deschis are obligaia s asigure msuri pentru:
a) pregtirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dup terminarea lucrrii.
Art. 102 (1) executantul lucrrii are obligaia de a utiliza pentru executarea lucrrilor cu foc deschis numai
echipamente i aparate n bun stare de funcionare.
(2) Toate echipamentele i aparatele pentru executarea lucrrilor cu foc deschis se ntrein i se verific n
conformitate cu instruciunile furnizorului.
Art. 103 n timpul executrii lucrrii trebuie s se asigure:
a) supravegherea permanent a flcrii,a rspndirii i a traiectoriilor scnteilor sau particulelor de materiale
incandescente i a intensitii fluxului de cldur;
b) strngerea i depozitarea resturilor de electrozi n vase speciale cu nisip sau cu ap;
c) nchiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de acetilen,dac durata ntreruperii executrii
lucrrii depete 10 minute;
d) interzicerea agrii arztoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilen;
e) neefectuarea de deplasri cu arztoarele aprinse n afara zonei de lucru sau de urcri pe scri,schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, n cazul ntreruperii lucrului pe o perioad mai ndelungat.
Art. 104 Dup terminarea lucrrii, eful sectorului de activitate, prevzut la art. 101
a) verificarea locului n care s-a executat lucrarea, precum i a spaiilor adiacente i a celor situate la cotele
inferioare sau superioare, pentru a constata dac nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente,
miros de ars sau degajri de fum etc.,trebuie s asigure urmtoarele msuri:
b) descoperirea tuturor zonelor protejate,verificndu-se dac starea lor este intact,i luarea de msuri n
consecin;
c) verificarea,la anumite intervale,pe parcursul mai multor ore i n timpul nopii,a situaiei existente la
locul n care s-a efectuat lucrarea i n imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea n condiii de siguran a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe poziiile iniiale a elementelor i materialelor combustibile la cel puin 6 ore de la
terminarea lucrrii;
f) colectarea lamului de carbid n containere destinate acestui scop i depozitarea acestora ntr-un loc
special amenajat.
Art. 105 (1) Folosirea flcrii: lumnri, fclii, tore i altele asemenea pe timpul spectacolelor de
teatru,oper,operet,a festivitilor desfurate n restaurante sau pentru ambian ori divertisment n
restaurante,baruri,cluburi,discoteci etc. este interzis.
(2)Pentru durate scurte,stabilite precis,se admite folosirea flcrii n situaiile menionate la alin.(1),cu
condiia asigurrii condiiilor de mpiedicare a iniierii i propagrii incendiului, dup cum urmeaz:
a)evitarea amplasrii n apropierea sau contactul cu materiale combustibile:decoruri,costume,haine,perdele;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin rsturnare, manevrare greit etc.;
d) stingerea obligatorie a flcrilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigur supravegherea i intervenia n caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aprare mpotriva incendiilor;
g) anunarea,dup caz,a serviciului profesionist,voluntar sau privat,pentru situaii de urgen,a cadrului
tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul menionat la alin.(1),care au loc pe timpul unei stagiuni,se transmite la
inspectoratul pentru situaii de urgen judeean/al municipiului bucureti, la nceputul stagiunii, programul
spectacolelor respective.

F.2. MSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXECUTAREA


LUCRRILOR CU FOC DESCHIS
Art. 106 (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie n cadrul
fiecrui operator economic sau al fiecrei instituii publice i se face prin dispoziie scris,dat de persoana
cu atribuii de conducere.
(2)Pentru situaiile n care o construcie sau o amenajare este folosit de mai muli utilizatori,reglementarea
fumatului se face prin dispoziie emis de proprietarul construciei sau al amenajrii respective, nsuit de
utilizatorii n cauz.
(3) n dispoziia pentru reglementarea fumatului se menioneaz:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lng spaiile publice nchise, conform legii,n care
este interzis fumatul sau, dup caz, accesul cu igri, chibrituri sau brichete; se prevd obligatoriu locurile
cu schele, cofraje i eafodaje, realizate din materiale combustibile, precum i lanurile de cereale n faza de
coacere i zonele mpdurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate s rspund de supravegherea respectrii reglementrii, pe locuri i sectoare de
activitate;
d) alte date i informaii necesare s fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile n care este interzis fumatul se marcheaz conform legii.
(5) Locurile n care este permis fumatul se marcheaz cu indicatorul "loc pentru fumat".
(6) Locurile pentru fumat stabilite n exteriorul cldirilor sunt amplasate la o distan mai mare de 40 m
fa de locurile n care exist pericol de explozie: gaze i lichide combustibile,explozivi,vapori inflamabili
etc.10 m fa de locurile n care exist materiale solide combustibile:lemn,textile,hrtie,carton asfaltat,
bitum,i 50 m fa de culturile de cereale pioase n perioada coacerii i recoltrii sau de zonele mpdurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevd cu:
a) scrumiere sau vase cu ap, nisip sau pmnt;
b) instruciuni afiate,cuprinznd msuri de prevenire a incendiilor i reguli de comportare n caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cldirilor se amplaseaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea materialelor
combustibile din apropiere,cum ar fi draperii,perdele,jaluzele.
(9)Depunerea n scrumiere a altor deeuri de materiale combustibile,cum sunt hrtia,cartonul,textilele,este interzis.
(10) Golirea scrumierelor n courile de hrtie sau n alte locuri n care exist materiale combustibile este interzis.
(11) Aruncarea la ntmplare a resturilor de igri sau chibrituri aprinse este interzis.

PERMIS DE LUCRU CU FOC


Nr. ..... din .....
Se elibereaz prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..............................., ajutat de
doamna/domnul ..................................., care urmeaz s execute .....................................,
folosind .......................... la (n) ............... . Lucrrile ncep la data de ............................
ora
........, i se ncheie la data de .................. ora ........ .
Premergtor, pe timpul i la terminarea lucrrilor cu foc se vor lua urmtoarele msuri:
1. ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrrilor i din
apropierea acesteia, pe o raza de .......
metri, astfel:
2. Golirea, izolarea, splarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaiilor, prin:
3. Ventilarea spaiilor n care se executa lucrrile se realizeaz astfel:
4. Verificarea zonei de lucru i a vecintilor acesteia, nlturarea surselor de aprindere i a
condiiilor care favorizeaz producerea incendiilor i a exploziilor, protejarea antifoc a
materialelor din zona.
5. nceperea lucrrilor cu foc s-a fcut n baza buletinului de analiza
.........................., eliberat de .......................... (acolo unde este cazul)

nr. ................ din

6. Respectarea normelor de aprare mpotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. n zona de lucru se asigura urmtoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrrile cu foc deschis nu se executa dac sunt condiii de vnt


9. Pe timpul lucrrilor se asigura supravegherea acestora de ctre doamna /domnul
10. eful serviciului public voluntar/privat pentru situaii de urgenta
nceperea, ntreruperea i ncheierea lucrrii.

este anunat despre

11. Controlul msurilor de aprare mpotriva incendiilor se asigura de ctre doamna/domnul .


12. Supravegherea lucrrilor cu foc se asigura de ctre doamna/domnul
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anuna la ..................., prin ...............................
14. Alte msuri specifice de aprare mpotriva incendiului
15. Personalul de execuie, control i supraveghere a fost instruit asupra msurilor de aprare
mpotriva incendiului.
Responsabili
Numele i prenumele
Semntura
Emitentul
eful sectorului n care se
executa lucrrile
Executanii lucrrilor cu foc
Serviciul public voluntar / privat
pentru situaii de urgenta

ANEXA 1 PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOTIN I PSTRARE


A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC
EXECUTAREA unor lucrari, care necesita foc deschis, n cadrul societii, se realizeaza numai pe baza
unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectueaza lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei
(conventie civila, contract, protocol, etc).
PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca forma. este prezentat in Anexa nr. 6 la Normele Generale de
Aprare mpotriva Incendiilor / 28.02.2007, publicate in M. Of. Nr. 216/29.03.2007 si se elibereaza pentru
urmatoarele lucrari:
-sudura oxiacetilenica sau electrica;
-taiere a metalelor cu acetilena sau gaze;
-lipire cu flacara;
-topire a bitumului;
-de orice natura, care pot provoca scantei.
EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de catre persoana desemnat prin decizie.
Permisul de lucru cu foc va fi intocmit in doua exemplare, repartizate astfel:
- un exemplar va rmne la persoana emitent;
- al doilea exemplar va fi nmnat executantului lucrrii, care l va purta permanent asupra sa.
Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.
ntocmirea permisului se face, de regul, cu 24 h nainte de nceperea lucrului i el este valabil numai
pentru un schimb de lucru, respectiv 8h. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu sunt valabile.
nainte de emiterea permisului de lucru cu foc, coordonatorul AII. cu atribuii p. s. i., desemnat prin
decizie, va efectua o verificare n teren, la locul n care se va executa lucrarea, dispunnd o serie de msuri
de pregtire, i anume:
stabilirea amplasamentului;
ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;
interzicerea accesului persoanelor strine sau a publicului n zona n care se efectueaz lucrarea, pentru
aceasta va delimita zona de lucru cu band de avertizare;
aducerea, la faa locului, a stingtoarelor;
instruirea personalului salariat;
asigurarea supravegherii permanente a lucrrii.
ADUCEREA LA CUNOTIN, a msurilor pregtitoare, se face n scris, de ctre coordonatorul cu
atribuii p. s. i., desemnat, n acest sens, prin decizie. n acest scop, se va ntocmi o not de serviciu ctre
conductorul locului de munc sau ctre utilizator (chiria), n care se vor specifica msurile care trebuie
duse la ndeplinire.
Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la
normele P. S. I. specifice societii i va primi un exemplar din instruciunile specifice.
nainte cu maxim 2 h de nceperea lucrrii, directorul de locatie avand atribuii p. s. i. va verifica
respectarea msurilor impuse si va testa executantul.
Dup terminarea lucrrii, se va efectua un control riguros al ntregii zone.
PSTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, dup terminarea lucrrii, revine coordonatorului
P.S.I. din locatie, care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant i l va ndosaria.

ANEXA 2
INSTRUCIUNI INTERNE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRRILE CU FOC
DESCHIS
1 - Se vor ndeprta materialele combustibile pe o raz de minim 10 m n jurul punctului de lucru.
2 - Spaiul nchis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din
carton sau lemn, lzi, etc).
3 - n cazul executrii lucrrii cu flacr oxiacetilenic, se vor respecta urmtoarele distane de siguran:
minim 5 m ntre tubul de oxigen i generatorul de acetilen i cel puin 10 m ntre acestea i locul n care se
execut lucrarea.
4 - Materialele care nu pot fi ndeprtate de la locul sudurii vor fi umezite cu ap sau protejate cu panouri
incombustibile.
5 - Instalaiile electrice, asupra crora se vor executa lucrri de sudur sau de tiere oxiacetilenic, vor fi
scoase de sub tensiune.
6 - Se vor lua msuri ca sursele de foc (scntei, brocuri, etc.), ce rezult n urma sudurii s nu ptrund prin
eventualele deschideri existente n perei.
7 - Pe parcursul efecturii operaiilor de sudare i tiere oxiacetilenic, precum i dup terminarea lucrului,
se va cerceta, cu atenie, dac nu s-au creat focare de incendiu, verificndu-se, n mod amnunit, starea
tuturor elementelor protejate.
8 - Este interzis deplasarea, n afara zonei, cu arztorul aprins.
9 - Se vor controla arztoarele (suflaiurile) de sudur, att nainte de nceperea lucrului, ct i dup
terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta nchidere a robinetelor de oxigen i acetilen.
10 - n cazul n care lucrul se va ntrerupe mai mult de 10 minute, se vor nchide robinetele de la
generatorul de acetilen i de la tubul de oxigen.
11 - n cazul ocurilor produse de ntoarcerea flcrii, se vor lua urmtoarele msuri:
- se vor nchide robinetele pentru acetilen i oxigen;
- se va introduce becul ntr-un vas cu ap rece, curat;
- se va purja furtunul pentru acetilen;
- se va controla dac nivelul apei din supapa de siguran este la nlimea robinetului de control.
12 - Locurile, din spaiile nchise sau deschise, n care se sudeaz, vor fi nconjurate de paravane de
protecie, din materiale incombustibile, cu o lime de minim 2 m.
13 - Izolaia cablurilor electrice, ce se utilizeaz la sudur, nu trebuie s aib fisuri, degradri, rupturi,
franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaii.
14 - Aezarea cablurilor n locuri umede, n locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic, este interzis.
15 - Realizarea i montajul ntregii instalaii de sudur electrice, trebuie s corespund intensitii nominale
a curentului electric. Instalaia de sudare i piesele trebuie legate electric la pmnt. Punerea la pmnt se
va realiza astfel nct s nu existe posibilitatea formrii de arcuri electrice sau scntei, care s aprind
materialele combustibile din jur, sau din zone ndeprtate.
16 - Fixarea conductorilor i a cablurilor electrice la utilaje i aparate electrice se va face prin piese special
asigurate cu uruburi.
17 - n cazul unui nceput de incendiu, se va opri sudura i se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la
dispoziie.
O atenie deosebit se va acorda generatoarelor mobile de acetilen i buteliilor cu gaze sub presiune, care
vor fi urgent ndeprtate de focar, lundu-se msuri de protejare mpotriva radiaiilor sau a flcrilor, lovirii
sau rsturnrii.

F.3. MSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXPLOATAREA


CILOR DE EVACUARE
Art.107. Pentru asigurarea condiiilor de evacuare i salvare a utilizatorilor n siguran n caz de incendiu
se adopt urmtoarele msuri:
a. ntreinerea n bun stare de funcionare a sistemelor de decomprimare sau de etanare la fum i gaze
fierbini, precum i a elementelor de limitare a propagrii focului ori de izolare termic din compunerea
construciilor i instalaiilor;
b. pstrarea cilor de evacuare libere i n stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate i realizate;
c. funcionarea iluminatului de siguran i a celei de-a doua surse de energie electric,conform reglementrilor
tehnice;
d. funcionarea sistemelor de alarmare i semnalizare a incendiilor la parametrii de performan pentru care au fost
proiectate;

e. organizarea i desfurarea, periodic,de exerciii i aplicaii cu salariaii, n condiiile legii.


Art.108. (1) Cile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, n refugii sau n alte locuri special
amenajate pentru evacuare, se marcheaz cu indicatoare standardizate, conform reglementrilor tehnice
specifice, astfel nct traseele acestora s fie recunoscute cu uurin, att ziua ct i noaptea, de persoanele
care le utilizeaz n caz de incendiu.
(2) Se monteaz indicatoare corespunztoare la rampele scrilor care duc la demisol sau subsol ori la uile
de acces ctre alte spaii i ncperi din care evacuarea nu poate fi continuat.
Art.109. (1) Dispozitivele care asigur nchiderea automat n caz de incendiu a elementelor de protecie a
golurilor,cele de acionare a trapelor i clapetelor, precum i cele care menin n poziie nchis uile
ncperilor tampon se menin n permanen n stare de funcionare.
(2) Se interzice blocarea n poziie deschis a uilor caselor scrilor, a celor de pe coridoare, a celor cu
dispozitive de nchidere automat sau a altor ui care, n caz de incendiu, au rolul de a opri ptrunderea
fumului, gazelor fierbini i propagarea incendiilor pe vertical sau orizontal.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigur nchiderea automat a uilor, se verific periodic i se menin
n stare de funcionare.
(4) Sistemul de nchidere a uilor de pe traseele de evacuare trebuie s permit deschiderea uoar a
acestora n caz de incendiu.
Art.110. (1) Este interzis blocarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie cu materiale care reduc
limea sau nlimea liber de circulaie stabilit ori care prezint pericol de incendiu sau explozie, precum
i efectuarea unor modificri la acestea, prin care se nrutete situaia iniial.
(2) n casele scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare ale cldirilor se interzic amenajarea de boxe
ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maini de fotocopiat,
dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care ar putea mpiedica evacuarea persoanelor i bunurilor, precum i
accesul personalului de intervenie.
Art.111.(1) Accesul mijloacelor i personalului pentru interveniile operative n caz de incendiu, n vederea
salvrii i acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i limitrii efectelor
acestora, trebuie s fie asigurat n permanen la toate:
a. construciile i ncperile acestora;
b. instalaiile tehnologice i anexe;
c. depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate, produse finite i auxiliare;
d.mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor, precum i la punctele de comand ale acestora, cum
sunt: centrale i butoane de semnalizare a incendiilor, staii de pompare a apei, hidrani de incendiu,
stingtoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare i castele de ap, rampe ale surselor de ap naturale;
e. dispozitivele de acionare a unor mijloace cu rol de protecie n caz de incendiu: cortine de siguran,
sisteme de evacuare a fumului i a gazelor fierbini, clapele de pe tubulatura de ventilare i altele asemenea;
f. tablourile de distribuie i ntreruptoarele generale ale instalaiilor electrice de iluminat, de for i de
siguran, precum i la sursele de alimentare de rezerv care sunt destinate alimentrii receptoarelor
electrice cu rol n caz de incendiu;
g. vanele instalaiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate n caz de incendiu i punctele de
comand ale acestora: gaze i lichide combustibile, benzi transportoare i altele asemenea;
h. alte mijloace utilizate pentru intervenie n caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport,
cisterne ori autocisterne pentru ap i altele asemenea.

(2) Persoanele fizice sau juridice care dein sau administreaz construciile, instalaiile, sistemele,
dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate s marcheze prin indicatoare, potrivit reglementrilor
tehnice specifice, prezena mijloacelor de la alin. (1) i s afieze regulile specifice care trebuie respectate.
Art.112. (1) Intrrile n incintele unitilor i circulaiile carosabile din interiorul acestora, prin care se
asigur accesul la cldiri i instalaii, la racordurile de alimentare cu ap, cum sunt reele, bazine, ruri,
lacuri, traversrile de cale ferat i altele asemenea, se menin, indiferent de sezon, practicabile, curate i
libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zpad i altele asemenea, care ar putea
mpiedica intervenia operativ pentru stingerea incendiilor.
(2) n cazul n care acest lucru nu este posibil, se asigur i se marcheaz, potrivit reglementrilor tehnice
specifice, ci de acces i circulaii ocolitoare.
Art.113. Cile de acces i de evacuare din cldiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie,
electrocutare, radiaii, locurile n care sunt amplasate utilajele i instalaiile pentru stingerea incendiilor i
orice alte instalaii care, n caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaz vizibil, potrivit
reglementrilor tehnice specifice.
Art.114.Platformele de acces i de amplasare a autospecialelor de intervenie i salvare de la nlimi,
prevzute n imediata vecintate a construciilor, se marcheaz corespunztor i se menin libere.
Art.115.Ascensoarele de pompieri se menin permanent n bun stare de funcionare, pentru a putea fi
utilizate operativ n caz de necesitate, i se marcheaz corespunztor.

F.4. MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE


URGENTA SI IN CAZUL OBSERVARII SI ANUNTARII UNUI INCENDIU

REGULI DE COMPORTAE,MASURI DE PREVENIRE SI INTERVENTIE:


Fiecare membru al comunitatii umane este obligat prin lege, dar si prin perceptia de convietuire in
conditii de intelegere si ajutor reciproc avantajoasa, sa se inteleaga cu ceilalti membri ai comunitatii in
interesul general atit pe termen scurt ,cit si pe termen llung.
In aceste conditii, fiecare membru al comunitatii umane trebuie sa cunoasca zona locului, si localitatile
zonei in care traieste si isi desfasoara activitatea, ca atunci cind i se cere, sa poata participa util si eficient la
vulnerabilitatea posibila care ar putea sa-i aduca pierderi atit umane,cit si materiale ;
Indiferent de locul in care traieste si isi desfasoara activitatea , fiecare membru al comunitatii umane este
dator, in limita nivelului de percceptie a pericolului, sa cunoasca foarte bine la ce tipuri de dezastru se poate
expune si modalitatile prin care ,prin masuri elementare de actiune,se poate salva si se poate contribui la
salvarea semenilor din apropiere.
Prin pregatirea populatiei asupra modului de a actiona in caz de dezastru se urmareste atingerea catorva
scopuri esentiale :
- realizarea unui mod de comportament calm, care sa asigure un maximum de eficienta in desfasurarea
activitatilor impuse de situatia de urgenta ;
- asigurarea realizarii unor deprinderi corecte de actiune in propria locuinta si in vecinatate in caz de
dezastre,apreciata ca fiind de autoaparare ;
- crearea unui climat de disciplina si calm in caz de dezastru pentru diminuarea daunelor materiale si a
pierderilor de vieti omenesti.
Pentru realizarea acestor scopuri este necesar ca intreaga populatie sa cunoasca urmatoarele
reguli de comportare la dezastre :
- Semnalul ,,ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete ( cu pauza de 4 secunde intre sunete) ;
- Semnalul ,,ALARMA CHIMICA se compune din 5 sunete ( cu pauza intre sunete de 10 secunde) ;
- Semnalul ,,CALAMITATE NATURALA se compune din 3 sunete ( cu pauza de 12 secunde) ;
- Semnalul ,,INCETAREA ALARMEI AERIENE se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi
intensitate, cu durata de minim 2 minute.

I. REGULI DE COMPORTARE N CAZ DE CUTREMUR


Masuri de pregatire a locului de munc pentru prevenirea distrugerilor provocate de
efectele unui seism.
a) Protecia antiseismic la locul de munc
Msuri de pregtire a locului de munc pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:

- evitarea aglomerrii spaiilor de la locul de munc cu piese de mobilier sau aparatur instabile la seism i
amplasate n vecintatea locurilor n care se aglomereaz de obicei familia, sau n spaiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse i nalte, ntre ele i prin prindere de un perete,
grinda solid n locurile unde se aglomereaz de obicei persoane la locul de munc;
- amplasarea echipamentelor tehnice i aparatelor mai grele sau a celor pe roi de exemplu: copiatoare,
calculatoare mari, frigidere etc., astfel nct s nu se afle n vecintatea ieirilor din ncperi spre a nu bloca
prin deplasarea lor accesul n cazul unui seism;
- fixarea aparatelor n aa fel nct racordurile s nu sufere deteriorri n caz de cutremur;
- amplasarea obiectelor fragile i valoroase ntr-un loc mai jos i sigur;
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili n dulapuri n care s nu se poat rsturna, n ncperi n
care nu se locuiete i nu exist pericolul de contaminare i de incendiu;
- asigurarea uilor dulapurilor cu nchiztori eficiente la oscilaii, astfel nct deplasarea materialelor
depozitate s nu produc accidente;

- reinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranelor, robinetelor generale i locale pentru ap,
gaze i electricitate i a modului lor de manevrare, astfel nct, la nevoie, dup seism, s putei lua msurile
minime de intervenie de urgen nchidere/deschidere;
- pstrarea la ndemn a unei truse de scule adecvate.
Reinei n memoria dvs. particularitile localitii, cartierului, ale drumului pe care v deplasai zilnic la
serviciu, avnd n vedere eventualele pericole descrise mai jos:
- cderea unor elemente de construcie nestructurale: tencuieli, crmizi etc.;
- spargerea i cderea unor geamuri, n special la cldirile nalte;
- cderea unor obiecte, mobilier etc.;
- cderea unor stlpi i linii electrice;
- incendii rezultnd din scurtcircuite electrice,conducte de gaz rupte,rsturnarea unor instalaii de nclzire etc.;
- alunecri de teren,avalane n zona muntoas,lichefierea unor terenuri nisipoase.
Obinuii-v s v protejai i cnd v aflai ntr-o alt situaie: n concediu, n delegaie, etc..
Discutai cu colegii un plan despre ce ai face fiecare n caz de cutremur i faceti periodic repetiii.
b) Reguli de comportare raional, individuale i de grup la locul de munc, n timpul producerii
seismului
1. Pstrai-v calmul, nu intrai n panic, linistii-i i pe ceilali, protejai copiii, btrnii i femeile. Nu
v speriai de zgomotele din jur.
2. Prevenii tendinele de a prsi camera, deoarece faza seismic iniial are o durat redus, astfel nct
tocmai faza puternic a micrii seismice v poate surprinde pe scri, holuri, paliere, n aglomeratie i
panic, conducnd la accidente grave, nedorite.
Atenie! Scrile sunt elemente de construcii foarte sensibile la deplasrile difereniate ale etajelor i,
chiar dac ar rezista, deplasarea persoanelor pe scri sub efectul oscilaiei seismice este extrem de
periculoas. Chiar dac ieirea de la etajele inferioare ar fi n principiu posibil i fezabil n scurt timp, n
special pentru persoane tinere, afar sunt multe alte riscuri: calcane i couri de fum, parapete, ornamente,
vitraje etc..
3. Rmnei n ncpere, departe de ferestre care se pot sparge i v pot accidenta, protejati-va sub o
grind, toc de u solid, sub un birou sau mas care sunt suficient de rezistente spre a v feri de cderea
unor obiecte, lmpi, tencuieli ornamentale etc.
n lipsa unor astfel de posibiliti v putei proteja stnd la podea lng un perete solid, pe genunchi i
coate, cu faa n jos iar cu palmele mpreunate v vei proteja capul, ceafa, iar cu antebraele pe lateral
capul. Aceast recomandare implic o cunoatere prealabil a acelor elemente de construcie rezistente,
prin consultarea unui specialist atestat.
4. Dac este posibil, nchidei sursele de foc ct putei mai repede iar dac a luat foc ceva intervenii
imediat dup ce a trecut ocul puternic.
5. Nu fugii pe u, nu srii pe fereastr, nu alergai pe scri, nu utilizai liftul, evitai aglomeraia,
mbulzeala, iar dac este posibil deschidei ua spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, n vederea
evacurii dup terminarea micrii seismice.
6. Nu alergai n strad.
7. Dac v aflai n afara unei cldiri, deplasai-v ct mai departe de cldire, ferii-v de tencuieli,
crmizi, couri, parapete, cornie, geamuri, ornamente care de obicei se pot prbui n strad. Nu fugii pe
strad, deplasai-v calm spre un loc deschis i sigur.
8. Acordai prim ajutor persoanelor rnite.
9. n cazul n care suntei surprini de cderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rsturnate, cutai s
v protejai capul i membrele sau s v asigurai supravieuirea; ulterior vei cuta s alarmai prin diferite
metode echipele de salvare-intervenie de prezena dvs.
c) Comportarea dup producerea unui cutremur:
1. Nu prsii imediat spaiul, cldirea n care v-a surprins seismul. Acordai mai nti primul ajutor celor
afectai de seism. Calmai persoanele intrate n panic sau speriate.
2. Ajutai pe cei rnii sau prini sub mobilier, obiecte sau elemente uoare de construcii, s se degajeze.
Nu micai rniii grav, dac nu sunt n pericol imediat de a fi rnii suplimentar din alte cauze pn la
acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. ngrijii-v de sigurana copiilor, bolnavilor, btrnilor, asigurndu-le mbrcminte i nclminte
corespunztoare sezonului n care s-a declanat seismul, n vederea unei eventuale evacuri din cldire
pentru o perioad anume, de la cteva ore la cteva zile.

4. Nu utilizai telefonul dect pentru apeluri la salvare, pompieri sau de ctre organismul cu nsrcinri
oficiale n privina interveniei post-dezastru, n cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Dac s-a declanat un incendiu, cautai s-l stingei prin fore proprii.
6. Verificai preliminar starea instalaiilor electrice, gaze, ap, canal, verificai vizual starea construciei n
interior. n cazul constatrii de avarii, nchidei alimentarea local sau general i anunai unitatea pentru
intervenie. Nu folosii foc deschis.
7. Prsii cu calm cldirea, fr a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificai mai nti scara i drumul spre
ieire spre a nu v expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, prevenii rnirea provocat de cderea unor tencuieli, crmizi etc. la ieirea
din cldire utiliznd o casc de protecie sau n lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector:
geant, cri groase etc..
9. Dac la ieire ntlnii ui blocate, acionai fr panic pentru deblocare. Dac nu reuii, iar acestea au
vitraje, procedai cu calm la spargerea geamului i curirea ramei i a zonei de cioburi, utiliznd un scaun,
o vaz etc. Dac se constat c n ascensor sunt persoane blocate, linistii-le, mai nti, dup care solicitai
concursul persoanelor autorizate.
10. Evitai cldirile grav avariate, cu excepia unor cazuri de ajutor sau salvare, msuri ce trebuie
ntreprinse cu un minimum de msuri de securitate i fr riscuri inutile. Evitai s fii confundat cu
rufctorii patruni n astfel de cldiri, nu aglomerai fr rost zonele calamitate.
11. Ajutai echipele de intervenie pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultai numai anunurile posturilor de radioteleviziune naionale i recomandrile de aciune imediat
ale organelor n drept.
13. Fii pregtii psihic i fizic pentru eventualitatea unor ocuri ulterioare primei micri seismice, aa
numitele replici, fr a intra n panic. Nu dai crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dup seisme,
chiar dac aparent sunt vehiculate de aa zii specialiti!
14. La evacuare dai prioritate celor rnii sau copiilor, btrnilor, femeilor i ascultai ntocmai
recomandrile salvatorilor.
15. Experiena cutremurelor precedente a dovedit c este util s avei cunotine necesare supravieuirii
pn la intervenia echipelor de salvare n cazul unei situaii extreme n care, de exemplu, ai fi surprini
sub nite drmturi, mobilier rsturnat sau ntr-o camer, incint, ascensor etc. blocat, prin nepenirea
uilor sau din alte cauze.
16. n primul rnd trebuie s fii calmi, s i linitii pe cei ocai, s nu permitei reacii de panic, s
acordai primul ajutor celor rnii iar dac dumneavoastr sau alt persoan din grup are posibilitatea de
micare s facei un mic plan de salvare. Deblocarea cii de acces se poate ncerca numai dac prin aceasta
nu se nrutete situaia, de exemplu prin micarea drmturilor sau a mobilierului.
O variant clasic de comunicare cu cei din afar, este s batei la intervale regulate cu un obiect tare n
conducte nvecinate sau n pereii incintei, iar dac ai stabilit contactul verbal, furnizai informaiile cerute
i cerei primul ajutor necesar. Inspectoratul judeean/local pentru Situaii de Urgen va concentra personal
specializat i aparate de ascultare ca s identifice locurile cu persoane blocate.
Nu v preocupai de durata timpului scurs pn la salvare, deoarece n astfel de condiii, dei timpul pare
nesfrit, corpul uman i mobilizeaz resurse nebnuite pentru a trece peste o perioad critic. n acest
mod se explic durate extreme de rezisten de sute de ore n condiii de blocare la cutremur a unor
persoane aparent fragile, nregistrate n ara noastr n 1977 i n mod similar n ntreaga lume.

CUTREMUR

La prima micare a pmntului, va trebui s:

Dac suntei ntr-o cldire, adpostii-v sub


o mas, un pat, etc. Nu prsii cldirea pe timpul
cutremurului.

Pentru a v proteja de cderile de obiecte (televizor,


etajere, geamuri sparte.)

Dac suntei pe strad, ndeprtai-v de


cldiri i cabluri electrice; dac nu putei, adpostiiv sub un paravan

Pentru a v proteja de cderile unor pri de construcie

Pentru a v proteja de cderile unor pri de construcie

Dac suntei n main, oprii la distan de


construcii i cabluri electrice. Rmnei n vehicul.

Dup prima replic, trebuie s:

Pentru a cunoate instruciunile de urmat

Ascultai posturile de radio

Oprii gazul i electricitatea. S nu existe


nici o flacr sau igar aprins.

Pentru a evita orice risc de explozie sau incendiu

Pentru a atepta forele de intervenie

Evacuai locul lund cu dumneavoastr


actele de identitate, un radio cu baterii, o lantern i
baterii de schimb, mbrcminte clduroas,
medicamentele personale

Nu folosii liftul

Pentru a evita s rmnei blocai n lift

Nu intrai ntr-o cldire afectat

Pentru a evita accidentele determinate de cderea unor


pri de construcii
coala se ocup de ei

Nu mergei la coal s v cutai copii

Reflexe care salveaz


IN TIMPUL

DUP

Adpostii-v sub
o mobil solid

Oprii electricitatea i gazul

Evacuai cldirea

ndeprtai-v de cldire

Ascultai posturile de radio pentru a


cunoate instruciunile de urmat

Nu v ducei la coal s v luai copii:


coala se ocup de ei

Pentru a cunoate mai bine riscurile i cum pot fi ele prevenite, ntrebai specialitii din primrie si ISU
-

II. MODUL DE ACIUNE N CAZUL PRODUCERII UNUI INCENDIU


1. Obligaiile personalului n cazul izbucnirii unui incendiu
1.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoan trebuie s dea alarma de incendiu i s ncerce stingerea

focului, utiliznd mijloacele i materialele tehnice din dotarea locului de munc (stingtoare, hidrani, etc.).
1.2. n acelai timp se va anuna telefonica pompierii,la numrul 112,din cea mai apropiat zon neafectat
de incendiu, comunicndu-se detalii referitoare la locaia exact i la amploarea incendiului.
1.3. La declanarea alarmei de incendiu, salariaii sunt obligai s nceteze orice activitate, vor opri
instalaia, echipamentul sau aparatul la care lucreaz, precum i utilitile (curent, gaze, etc.) i prsesc
imediat cldirea prin ieirile de urgen sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenie,
ndreptndu-se ctre locul de adunare stabilit i meninnd libere cile de acces ctre cldire.
1.4. Salariaii trebuie s respecte indicaiile primite de la membrii echipei de intervenie i s asigure
evacuarea n siguran a persoanelor din afara societii sau a celor aflate n pericol.
1.5. n msura posibilitilor se va asigura i evacuarea bunurilor materiale, fr ns a se expune la riscuri
inutile.
2. Obligaiile membrilor echipei de prima intervenie
2.1. Membri echipei de intervenie trebuie s asigure n cel mai scurt timp posibil operaiunile de pregtire

i desfurare a interveniei: adunarea pentru intervenie, deplasarea la locul interveniei, realizarea


dispozitivului premergtor, recunoaterea, salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor, realizarea
dispozitivului de intervenie, stingerea i nlturarea efectelor incendiului.
2.2. La recepionarea semnalului de alarma stabilit (verbal etc.) membri echipei de intervenie nceteaz
activitile curente i se deplaseaz cu repeziciune, pe itinerarul cel mai scurt la locul unde s-a produs
incendiul.
2.3. eful echipei (nlocuitorul acestuia) se asigur c pompierii au fost anunai.
2.4. Dispozitivul premergtor se realizeaz imediat de catre vanzator fiind stabilit n funcie de mijloacele
i materialele tehnice PSI folosite i de poziia acestora fa de focarul incendiului, urmnd ca pe timpul
stingerii s se aduc coreci, necesare n funcie de evoluia incendiului.
2.5. n aciunile de stingere a incendiilor sau de nlturare a urmrilor avariilor, exploziilor i calamitilor
naturale, este obligatoriu executarea recunoaterii, analizrii situaiei. Recunoaterea const n cercetarea
direct a locului aciunii prin observarea nemijlocit i culegerea de informaii de la personalul muncitor.
2.6. La recunoatere se va stabili gradul de pericol pentru oameni, cile, mijloacele i procedeele de
salvare, posibilitile de evacuare, locul, natura, proporiile i posibilitile de propagare a incendiului,
urmrile avariei, exploziei sau calamitaii naturale, pericolul de explozie, intoxicare, prbuire sau
electrocutare, starea obstacolelor mpotriva incendiilor i a instalaiilor fixe de stingere, posibilitile
transmiterii incendiului prin instalaiile de exhaustare si ventilaie, necesitatea evacurii bunurilor materiale
i protejrii lor, necesitatea executrii de demolrii ale unor elemente de construcie, etc.
2.7. Pe baza datelor obinute pe timpul recunoaterii, se analizeaz situaia incendiului i se va determina
modul de aciune pentru salvarea oamenilor i evacuarea unor bunuri, caracterul incendiului, proporiile,
viteza si direcia de propagare a acestuia, caracterul zonei afectate de avarie, cile favorabile de atac a
focarului de ardere sau de aciune pentru nlturarea urmrilor avariei, exploziei, punctele importante de
aprat, eficiena instalaiilor de stingere, procedeele de utilizare a mijloacelor i substanelor de stingere,
modul de asigurare a proteciei echipei de intervenie, etc.
2.8. In urma analizei situaiei, pentru asigurarea succesul aciunii, pentru folosirea judicioas a forelor i
mijloacelor se realizeaz dispozitivul de intervenie.
3. Misiuni ce revin componenilor echipei de intervenie
3.1. ntreruperea curentului electric:

- tablourile electrice de distribuie vor fi amplasate n zone uor accesibile personalului de specialitate de
ntreinere i n locuri ferite de pericol de deteriorare prin lovire.
- ele vor fi prevzute cu carcase de protecie, iar uile se vor menine nchise i ncuiate. Tablourile
electrice i zona din jurul acestora se vor menine curate i libere.

- pentru ntreruperea sau conectarea circuitelor electrice, tablourile electrice vor fi prevzute cu
ntreruptor general exterior.
- pe ua tabloului electric va fi inscripionat zona din spaiul de lucru pe care o deservete.
- persoana nominalizat n cadrul echipei, special format pentru intervenia la instalaiile electrice, va
ntrerupe, n caz de incendiu, alimentarea cu curent electric, n zona incendiului astfel nct apa de la furtun
s nu vin n contact cu instalaii electrice sub tensiune i va avea grij s nu se cupleze ntmpltor de o
alt persoan, care ar putea, fr s tie, s nchid circuitul.
- la sosirea pompierilor raporteaz n ce zon este scoas tensiunea.
3.2. Alertarea salariailor din spaiul de vanzare.-se v-a realiza verbal.
3.3. Anunarea pompierilor:
- cu ajutorul telefonului, formnd numrul 122 i comunicnd la pompieri numele persoanei care anun
incendiul, numrul telefonului de la care se anun i ct mai clar, locul unde este incendiul.
4. Salvarea persoanelor i evacuarea bunurilor
4.1. Este misiunea principal, de prima urgen a echipei de intervenie si se organizeaz cnd incendiul,

cldura, fumul i gazele toxice amenin direct oamenii, ori cnd acetia nu se pot deplasa singuri.
4.2. n toate cazurile trebuie s se acioneze cu rapiditate,pricepere, curaj, calm, sim de orientare,
prevenind panica.
4.3. Cnd oamenii sunt direct ameninai de incendiu, iar cile de salvare sunt ntrerupte sau pot fi
ntrerupte, se va organiza eliberarea acestora prin folosirea mijloacelor PSI pentru a nlesni aciunea de
evacuare.
4.4. De regul, aciunea de salvare a oamenilor se desfoar, concomitent cu aciunea de stingere, dar, la
nevoie, toate forele i mijloacele vor fi folosite pentru aciunea de salvare a persoanelor.
4.5. Ordinea salvrii oamenilor se stabilete in funcie de pericolul ce-i amenin, folosind cele mai scurte
ci si mai puin periculoase.
4.6. In principiu, procedeele de salvare sunt dirijarea liber a persoanelor ameninate pe direciile fr
pericol, evacuarea persoanelor care nu prezint garania ieirii independente; evacuarea nemijlocit de ctre
membri echipei de intervenie a persoanelor ce nu se pot deplasa.
4.7. Cnd cile de acces sunt blocate, salvarea se va face cu ajutorul corzilor, pe scrile de incendiu ori cu
alte mijloace la ndemn.
4.8. Cnd se dein informaii c in zona incendiat mai sunt oameni ameninai, se cut pn sunt gsiii.
Cutarea nceteaz numai dup ce echipa de intervenie se convinge c nu mai sunt persoane ameninate n
zona incendiat.
4.9. n toate cazurile oamenii salvai trebuie transportai n locuri sigure, iar la nevoie, cu ambulanele la
cele mai apropiate uniti sanitare.
4.10. Evacuarea bunurilor materiale se execut atunci cnd acestea sunt ameninate direct de incendiu, cnd
efectele evenimentului negativ creeaz pericole suplimentare, cnd sunt supuse deteriorrii ca urmare a
cldurii, apei, fumului sau sunt expuse pericolului de prbuire a unor instalaii sau elemente de construcii.
4.11. De regul, operaiunile de evacuare se execut concomitent cu aciunea de stingere
4.12. n prima urgen se evacueaz materialele care prezint pericol de explozie i cele cu valori mari.
4.13. Evacuarea se face n sistem releu care s exclud micrile dezordonate ale personalului, (sistemul se
aplic in cazul evacurii obiectelor cu volum i greutate mic).
4.14. Ordinea evacurii se stabilete innd seama de valoarea i importanta obiectelor:de art,documente de
valoare,arhiv,care au pot fi protejate de efectul cldurii i apei, a celor care datorit greutii pot favoriza prbuirea
plafoanelor.
4.15. Echipamentele valoroase in stare de fixaie vor fi protejate prin acoperirea cu prelate i cu ajutorul jeturilor de
ap.
4.16. Bunurile vor fi transportate intr-o zon liber, opus direciei vntului si a celei de propagare a

incendiilor, organizndu-se paza acestora.


5. Dispozitivul de stingere
5.1. Se adopt n raport de situaia incendiului, el trebuind s asigure executarea de aciuni hotrte i

dinamice pe direcia principal pentru oprirea procesului de ardere i propagrii incendiului, folosirea
eficient a forelor si mijloacelor cu care se intervine.
5.2. Totodat trebuie s se asigure cile de acces a forelor de pompieri,accesul la sursele de ap stabilite
prin planurile de intervenie.

5.3. Dispozitivul de stingere poate fi circular, atunci cnd forele de care dispune formaia poate acoperi cel

puin trei laturi ale zonei incendiate, ori in linie, atunci cnd mprejurrile permit lucrul numai pe una sau
dou laturi.
6. Stingerea incendiilor
6.1. Se materializeaz prin aciunea hotrt pentru ntreruperea procesului de ardere, cuprinznd, de

regul, doua etape: localizarea i lichidarea.


6.2. Acestea se realizeaz, de regul, simultan, iar atunci cnd echipa nu dispune de fore suficiente,
succesiv.
6.3. n organizarea stingerii incendiilor, trebuie s in seama de elementele care contribuie la reducerea
sau creterea intensitii procesului de ardere.
6.4. Pentru obinerea succesului, incendiul trebuie atacat cu toate forele avute la dispoziie i substanele
stingtoare adecvate pe direciile principale de propagare, pentru a realiza localizarea.
6.5. Localizarea se face prin punerea in funciune a instalaiilor de rcire, stingere, de creare a perdelelor de
ap, dispozitive antifoc, trape de evacuare a fumului, cortine metalice etc., punerea n funciune a
hidranilor, ndeprtarea materialelor combustibile din vecintatea zonei de ardere, protejarea locurilor cu
pericol de explozie si a elementelor de construcie portante, realizarea de deschideri spaii intre
suprafeele incendiate si cele neincendiate ca si protejarea cu prelate umede si perdele de ap a agregatelor
valoroase.
6.6. Pentru lichidarea incendiului, trebuie s se acioneze cu toate, forele asupra focarelor, astfel nct
arderea s nu mai poat fi continuat.
6.7. Succesul aciunii depinde in mare msur de poziia de lucru, de apropierea de focar, situarea mai sus
sau in acelai plan cu focarul, ca si stabilitatea in poziia de lucru care s permit folosirea jetului de ap cu
randament maxim.
6.8. n cazul incendiilor la acoperiuri att in interior ct i in exterior, jetul de apa trebuie dirijat spre
coam, iar la suprafee verticale se acioneaz de sus in jos.
6.9. Cei care utilizeaz hidranii trebuie s nainteze continuu astfel nct s se asigure localizarea i
lichidarea incendiului pe ntreg frontul de aciune a jetului de ap.
6.10. In ncperile incendiate ca si n cele alturate trebuie evacuate gazele de ardere prin ventilare pentru a
uura lucrul membrilor echipei de intervenie.
6.11. n vederea folosirii cu eficien a agentului stingtor sau pentru ptrunderea echipei de intervenie, la
nevoie se pot realiza desfaceri sau demolri.
6.12. Membrii care execut astfel de msurii vor arunca materialul numai dup ce vor avea confirmarea de jos c se
poate arunca, pentru a nu provoca accidente. n zona n care se arunc material rezultat din demolri se va interzice
circulaia persoanelor.
6.13. Pentru a mpiedica propagarea incendiilor pe timpul efecturii deschiderilor, ca urmare a afluenei in zona, de
ardere a unei mari cantiti de aer, acestea se vor efectua numai dup ce dispozitivul de intervenie imediat a fost
realizat.
6.14. n cazul in care pe timpul stingerii apar modificri negative ale situaiei care pot crea pericole pentru echipa
de intervenie (necesitatea unor noi salvri, propagarea pe direcii nebnuite, etc.) se va regrupa i se va redistribui
forele n raport de noile mprejurri astfel nct s se recreeze avantaje in ducerea luptei de stingere a incendiului.
6.15. Dup lichidare se verific amnunit locul unde s-a acionat, nlturndu-se posibilitatea de reizbucnire a
incendiului, trecnd apoi la ndeprtarea elementelor de construcie care prezint pericol de prbuire i accidentare
i la evacuarea apei din cldiri.

7. Limitarea si nlturarea efectelor incendiilor


7.1. Aceasta se realizeaz n principal prin salvarea persoanelor surprinse de incendii sub drmturi, instalaii
prbuite, oprirea alimentrii cu produse combustibile a instalaiilor afectate, nchiderea apei care poate inunda zone
periculoase ori populate, evacuarea bunurilor de mare valoare, deblocarea cilor de acces, etc.

STINGATORUL PORTATIV DE INCENDIU


TOARELE PORTATIVE DE INCEND

CEL MAI BUN LOC DE AMPLASARE A STINGATOARELOR DE


INCENDIU ESTE ACOLO UNDE POATE FI LUAT RAPID ORI DE
CATE ORI ESTE NEVOIE.
STINGTOARELE PORTATIVE DE INCENDIU SUNT
EFICIENTE SI FOARTE USOR DE UTILIZAT AL STINGATORULUI
PORTATIV DE INCENDIU

MODUL DE UTILIZARE AL STINGATORULUI PORTATIV DE INCENDIU

In cazul n care va trebui s folosii stingtorul,


ntr-un incendiu real, trebuie s tii cum s-l
mnuii:
1. Tragei de acul de siguran-Aceast aciune v permite ca extinctorul s
poat fi descrcat
2. intii la baza incendiului-Dac intii flcrile (lucru care tenteaz cel mai
tare),focul nu va fi stins, agentul de stingere fiind pulverizat fr efect.
3. Strngei mnerul stingtorului - Aceast aciune duce la depresurizarea
stingtorului i la eliminarea agentului de stingere
4. Mturai cu jetul la baza flcrilor -Executai aceast manevr pn cnd focul
este complet stins, Incepei folosirea stingtorului de la o distan de
siguran (6-7m) i micai-v n fa. Imediat ce focul a fost stins,
supravegheai zona astfel nct el s nu se reaprind.

PSTRAREA I SEMNALIZAREA STINGATOARELOR

Stingtoarele trebuie plasate n locuri vizibile i uor


accesibile.
Instruciunile de funcionare trebuie s fie ligibile.
Piedica de siguran trebuie s fie prezent.
Stingtoarele trebuie s fie n stare bun, fr urme de
rugin sau
coroziune.
Indicatorul de presiune trebuie s indice presiunea corect.
Stingtoarele de incendiu trebuie inspectate periodic pentru
a v
asigura c sunt n stare bun de funcionare, n termenul de
garanie.

Aceste echipamente se identific pri

III. PERICOLE CARE POT APREA N CAZ DE INCENDIU /EXPLOZII


I REGULILE, MSURILE DE PREVENIRE A ACESTORA

1. Intoxicri
Intoxicarea unei persoane se poate produce prin inhalarea (inspirarea) n cantitate mare a gazelor rezultate
pe timpul arderii. Avnd densitatea mai mare dect a aerului, aceste substane se concentreaz la suprafaa
solului, putnd da natere la intoxicri pentru personalul din zon.
Msuri de prevenire:
- personalul care acioneaz n zona incendiului va fi dotat cu echipament de protecie corespunztor
(masca de gaze);
- se va evacua din zona incendiului personalul care nu are atribuiuni n zona de stingere;
- se va opri circulaia de orice fel, cu excepia mainilor de intervenie i salvare n zona norului de gaze;
- se va asigura antidot pentru personalul care acioneaz n zona norului de gaze pe timpul incendiului.
Primul ajutor n caz de intoxicaii:
- scoaterea intoxicatului din atmosfera toxic;
- n caz de stop cardio-respirator se va face respiraie artificial i masaj cardiac extern;
- transportul intoxicatului la spital sau la cea mai apropiat unitate medical.
Recunoaterea intoxicrii:
- ameeli, puls slab, pe buze i pe mucoasa bucal apar pete glbui sau albicioase, uneori miros caracteristic
potrivit toxicului inhalat.
2. Arsuri
Datorit cantitilor mari de cldur care se degaj prin ardere, exist pericolul producerii de arsuri n
timpul declanrii incendiilor sau pe perioada de intervenie pentru stingerea acestuia.
Msuri de prevenire:
- personalul care acioneaz n zona incendiului va fi dotat cu echipament de protecie corespunztor;
- se va evacua din zona incendiului personalul care nu are atribuiuni n aciunea de stingere.
Primul ajutor n caz de arsuri:
n cazul unor arsuri uoare i puin ntinse se procedeaz astfel:
- se cur pielea mprejurul zonei cu soluie antiseptic (bromocet, tinctur de iod);
- cnd arsura prezint bici, acestea nu se sparg;
- dac arsura este mai mic putem aplica dup curirea pielii din jur, un pansament steril;
- n arsurile grave, profunde i ntinse se vor ndeprta hainele care vin n contact cu rana,va fi transportat
de urgen la spital.
3. Traumatisme
Explozia fiind un fenomen violent care se produce instantaneu, exist pericolul procedurii de traumatisme asupra
personalului care n timpul declanrii se afl n zon ( prin loviri cu materiale antrenate de suflul exploziei, cderi
de la nlime, etc.)
Msuri de prevenire:
- personalul care acioneaz n zona incendiului va fi dotat cu echipament de protecie corespunztor (centura de
siguran, casca de protecie, etc.)
Primul ajutor n caz de fracturi:
- nu se mic accidentatul de pe loc pentru a-l feri de dureri i nlturarea complicaiilor care pot s apar, dect dac
acesta se afl n zona de aciune a focului. Imobilizarea se face cu ajutorul atelelor. Aceste atele trebuie s depeasc
articulaiile de deasupra i de sub fractur. nainte de aplicare, atelele vor fi nfurate n vat, tifon sau crpe pentru
a evita rnirea pielii.
- n cazul fracturilor deschise nainte de imobilizare se vor presa plgile fr a ncerca de a scoate achiile oaselor.
Dac exist i hemoragie se va opri nti aceasta i apoi se va imobiliza fractura. Dup aceea atelele se vor fixa pe
locul unde au fost aplicate prin legare cu cteva batiste.
- dup ce s-au luat aceste msuri de prim ajutor se va transporta accidentatul la spital.
Imobilizrile se deosebesc ca procedeu dup regiunea fracturat astfel:
- antebra: o atel se fixeaz pe faa antebraului de la ndoitura cotului pn la podul palmei, iar a doua se aplic pe
partea opus a antebraului depind cotul cu civa cm pn spre vrful degetelor. Cu cotul ndoit se suspend
antebraul ntr-o fa sau earf dup gtul accidentatului.
- braul: se aplic o atel pe faa interioar a braului din subsuoar la civa cm sub cot. A doua atel se aplic pe
partea opus depind cu civa cm umrul i cotul. Se fixeaz braul n earf sau fa ca la fractura de antebra.
- gamba: se aplic o atel pe partea intern a gambei i una pe partea extern,ambele depind clciul i genunchiul.
Se fixeaz ntr-un bandaj strns.
- coapsa: se aplic o atel pe partea intern a coapsei de la rdcina ei i pn la civa cm sub clci. Se fixeaz
membrul superior n fa cu genunchiul ntins, iar partea superioar a atelei din afar se fixeaz de old.

- fractura de coloan vertebral: imobilizarea se face prin introducerea unei scnduri late sau a unei ui sub
accidentat, n poziia n care se afl, fr a-l deplasa. Dup aceea se fixeaz n aa fel nct accidentatul s nu-l poat
mica.
Primul ajutor n caz de rniri:
Foarte des plgile n special cele tiate sunt nsoite de hemoragii. Prima grij pe care trebuie s o avem este s
oprim hemoragia, deoarece pierderea de snge poate pune n pericol viaa accidentatului. n afara acestor complicaii,
infeciile constituie pentru plgi pericolul imediat i cel mai important care se instaleaz rapid n primele ore de la
accident. Orice plag este infectat, n primul rnd prin nsi obiectul care a cauzat rana, iar n al doilea rnd, prin
microbii care se gsesc pe piele i care , prin accident intr n plag. n aceast infecie simpl i inevitabil, n
general mai puin important , se adaug o suprainfecie care rezult din contactul plgii cu mini murdare sau
obiecte nesterilizate. De aceea, pentru a preveni suprainfecia, rana nu trebuie atins din momentul accidentului,
protejndu-se locul respectiv cu un pansament fcut numai din material steril.
La prezena unei plgi trebuie respectate anumite reguli n acordarea primului ajutor:
- n cazul unei plgi complicate, cu hemoragie abundent, se va da prioritate opririi acesteia;
- n cazul unei plgi complicate cu fractur, vom da prioritate plgii care va fi pansat, apoi se va imobiliza fractura.
Examinarea i tratarea plgilor se va face cu mare blndee pentru a nu agrava distrugerea esuturilor i pentru a nu
mri durerea. De aceea vom ncerca s calmm durerea cu orice avem la ndemn : antinevralgice, algocalmine, etc.
Din aceleai motive vom evita s turnm pe ran substane antiseptice iritante (tinctura de iod, alcool) n afar de
faptul c accentueaz durerea, acestea favorizeaz infeciile deoarece distrug un numr mare de celule vii. Ne vom
feri s aplicm pe rni unguente, alifii cu sau fr antibiotice sau orice fel de substane grase, deoarece aplicarea lor
atta timp ct rana este secretant, ntrzie vindecarea ei. Acordarea primului ajutor pentru plgi trebuie s nceap
prin prevenirea infestrii, protejndu-se de orice contact cu obiecte murdare i infectate. Principalul mijloc de
protejare a plgilor contra infeciilor este realizat prin aplicarea bandajelor, pansamentelor sterile, modul aplicrii
acestora variaz dup ntinderea i profunzimea rnilor.
Primul ajutor n caz de hemoragii:
n general, pentru a opri hemoragia venoas este suficient s se aplice un pansament compresiv pe ran.
n cazul unei hemoragii arteriale se procedeaz astfel:
- se face compresia manual a arterei;
- se ntinde accidentatul pe un plan nclinat cu capul jos, fr a opri
compresia arterei;
- se aplic garoul pe traseul arterial ntre plag i inim;
- se panseaz sumar plaga;
- se acoper corpul accidentatului cu o ptur;
- se plic un bilet cu ziua i ora aplicrii acestuia;
se transport de urgen accidentatul la spital;
4. Electrocutarea
Prin explozie exist pericolul ruperii cablurilor electrice sau de iluminat, ceea ce poate duce la accidentarea
personalului din zon prin electrocutare.
Msuri de prevenire:
- personalul care acioneaz n zona incendiului va fi dotat cu echipament de protecie corespunztor;
- se va ntrerupe ct mai repede posibil tensiunea din tabloul electric care deservete zona respectiv.
Primul ajutor n accidentele provocate de curentul electric:
- scoaterea accidentatului din circuitul electric prin ntreruperea curentului electric de la surs, n caz c nu se poate
face ntreruperea curentului electric se vor tia conductorii cu un topor cu mner de lemn uscat sau cu alte unelte
izolante;
- dac ndeprtarea sursei de curent este dificil, se va ndeprta victima de sursa de curent, trgnd de hainele
acestuia dac sunt uscate;dac acestea sunt umede, se va proceda la scoaterea accidentatului prin orice metod:
traciune cu funie, crlig, etc.;
- salvatorul i va lua toate msurile de siguran: se va aeza pe o scndur uscat i i va nfura mna i braul
ntr-o hain uscat i nu va atinge prile neacoperite ale accidentatului;
- se va asigura cderea victimei la sol cu saltelele, aternut de paie pentru amortizarea cderii;
- dup aezarea victimei n poziie culcat, i se va susine maxilarul inferior,mpingndu-l nainte, n scopul evitrii
nghiirii limbii;
- dac electrocutatul nu mai respir,se va face respiraie artificial combinat cu masaj cardiac extern pn la
revenirea la normal.

roie
IV.

MODUL DE ACIUNE LA EVACUAREA N CAZ DE INTERVENTIE

1. Generaliti

1.1. Procedura de evacuare, n caz de incendiu, este elaborat pentru asigurarea siguranei utilizatorilor

din cldiri n cazul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea i controlul evacurii persoanelor din
cldiri, a modului de comportare i a posibilitilor de orientare i evacuare, pn la sosirea pompierilor
militari i a celorlalte fore de ajutor extrem calificat (Protecie Civil, Poliie, Jandarmi, Salvare, etc.).
1.2. Pentru asigurarea evacurii rapide i sigure a persoanelor i a bunurilor din cldire se ntocmesc
planuri i/sau schie de evacuare n caz de incendiu, aprobate de conducerea unitii i afiate n locuri
vizibile, n spaiile pentru care au fost ntocmite.
1.3.
Planurile de evacuare n caz de incendiu trebuie s cuprind:
- mijloacele prin care se realizeaz anunarea (alertarea) persoanelor ce rspund de executarea i dirijarea
evacurii n caz de incendiu;
- numele i prenumele, precum i locul de activitate al persoanelor care rspund de evacuare;
- ordinea n care urmeaz s se fac evacuarea persoanelor i a bunurilor, funcie de valoarea lor i de
vulnerabilitatea la incendiu;
- traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe ct posibil, urmrindu-se ca aceasta s se fac pe alte
ci dect cele destinate evacurii materialelor i astfel stabilite nct s nu ngreuneze intervenia
pompierilor la stingere;
- locurile n care urmeaz s fie evacuate persoanele i adpostite bunurile, precum i persoanele
nsrcinate cu paza acestora;
- msurile de siguran care trebuie luate la efectuarea evacurii persoanelor i a materialelor care prezint
pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune), ori a materialelor cu deosebit
valoare sau care se deterioreaz uor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);
- numrul i locul n care se afl mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum i alte materiale
auxiliare necesare pentru efectuarea evacurii.
1.4. Planurile (schiele) de evacuare vor fi nsuite de persoanele stabilite, prin grija efilor respectivi, iar
conductorii unitilor i cadrele tehnice vor controla modul n care planul de evacuare este nsuit i
cunoscut de ctre cei responsabili cu evacuarea persoanelor i a bunurilor.
1.5. La locurile de activitate din aceste ncperi se afieaz i instruciuni i reguli specifice de prevenire i
stingere a incendiilor i dup caz, la intrarea i n interiorul acestora se vor inscripiona i monta indicatoare
avertizoare de pericol.
1.6. Planurile de evacuare i cele de intervenie vor fi reactualizate i reafiate, conform reglementrilor
specifice.
1.7. Mijloacele de stingere din dotarea cldirilor se menin n stare de funcionare.
1.8. Pentru evacuarea rapid a autovehiculelor se ntocmete planul de evacuare cu indicarea precis a
operaiilor ce trebuie efectuate i a utilajelor ce vor fi folosite n acest scop, asigurndu-se mijloacele de
tractare necesare pentru evacuare.
1.9. Autovehiculele se menin cu anvelopele umflate, cu excepia celor la care reparaiile impun
demontarea roilor.
1.10. Aezarea autovehiculelor n parcaje se va face astfel nct s se pstreze spaii libere ntre ele i fa
de perei, precum i o evacuare rapid n caz de incendiu, marcndu-se pe pardoseal att spaiile pentru
parcare, ct i cele libere necesare circulaiei i evacurii.
2. Cile de acces i de evacuare
Cile de acces i de evacuare trebuie s permit n caz de incendiu evacuarea nestingherita i n
condiii de sigurana a tuturor persoanelor i bunurilor materiale.
2.2. Pe toat durata timpului de exploatare a construciilor, cile de evacuare a utilizatorilor vor fi
meninute n stare de utilizare pe toat durata zilei i n orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate
i realizate, libere i ntreinute corespunztor, astfel nct prin acestea, n caz de incendiu, persoanele s
poat ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului n timpul cel mai scurt i n condiii de siguran,
direct n exterior sau prin scri de evacuare.
2.3. Cunoaterea operativ a oricror situaii ce pot mpiedica din motive obiective folosirea acestora n
condiii de siguran, reprezint cerina fundamental referitoare la aceste ci.
2.4. Cile de acces i de evacuare din cldiri, limitele zonelor periculoase (incendiu, explozie,
electrocutare, radiaii etc.), locurile n care sunt amplasate utilajele i instalaiile pentru stingerea
incendiilor i orice alte instalaii care, n caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate clar
i vizibil, cu indicatoare standardizate.
2.5. Iluminatului de siguran pentru evacuare cu care este echipat construcia, va fi verificat, ntreinut
2.1.

i meninut permanent n bun stare de funcionare. Se interzice scoaterea din funciune a iluminatului de
siguran pentru evacuare.
2.6. Traseele cilor de evacuare (trecerile prin ui, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, ncperi
tampon, scri, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel nct s asigure att
posibilitatea recunoaterii cu uurin a traseului de urmat spre exterior, ct i circulaia lesnicioas, att
ziua ct i noaptea, a persoanelor care le utilizeaz n caz de incendiu.
2.7. Se vor monta indicatoare corespunztoare la rampele scrilor care duc la demisol sau subsol, ori la
uile de acces ctre alte spaii i ncperi din care evacuarea nu poate fi continuat.
2.8. Se interzice ncuierea sau blocarea uilor sau a altor dispozitive destinate evacurii persoanelor.
2.9. n cazul defectrii lor, nlocuirea sau repararea se vor face n cel mai scurt timp i n condiii de
calitate corespunztoare, neadmindu-se improvizaiile.
2.10. Uile de evacuare precum i celelalte dispozitive destinate evacurii persoanelor trebuie s fie
prevzute cu indicatoare i inscripii corespunztoare, meninndu-se descuiate pe toat durata programului
de activitate.
3. Obligaiile personalului n cazul izbucnirii unui incendiu
3.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoan are urmtoarele obligaii:
- anunarea imediat a incendiului;
- ncercarea de stingere a focului, dac nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de un stingtor, dac

focul nu s-a stins, evacuai imediat zona);


- anunarea
telefonic
a
pompierilor,la
numrul
112,din
cea
mai
apropiat
zon
neafectat;
- comunicarea ctre pompierii militari i ctre conducerea unitii, a detaliilor referitoare la locaia exact i la

amploarea incendiului.
3.2. La declanarea alarmei de incendiu, salariaii sunt obligai s acioneze astfel:
- nceteaz orice activitate;
- personalul salariat al societii va opri instalaia, echipamentul sau aparatul la care lucreaz, prin
acionarea butonului de oprire n caz de urgene;
- abandoneaz obiectele personale;
- las uile deschise;
- prsesc imediat cldirea prin ieirile de urgen sau prin locurile indicate de membrii echipei de
intervenie ;
- merg ctre locul de adunare stabilit (platforma liber din faa halei);
- menin libere cile de acces ctre cldire;
- urmeaz toate indicaiile primite de la membrii echipei de intervenie;
- asist, dac este posibil, evacuarea n siguran a persoanelor din afara societii;
- rmn n afara cldirii pn la ncheierea definitiv a evenimentului.
3.3. La declanarea alarmei de incendiu, membrii echipei de prima intervenie sunt obligai:
- s intre n toate ncperile accesibile din zona de responsabilitate alocat i s dirijeze
utilizatorii pentru evacuarea cldirii;
- s ndrume utilizatorii ctre cea mai apropiata cale/ieire de urgen;
- s menin calmul utilizatorilor pe timpul evacurii;
- s mearg la punctul de adunare dup evacuarea zonei;
- s preia controlul asupra locului de adunare i s se asigure ca nici o persoan nu intr napoi n cldire
pn la primirea dispoziiei, n acest sens, a conducerii societii;
- s participe la o analiz, dup terminarea evenimentului i s raporteze orice dificulti
ntlnite n procesul de evacuare.
3.4. Odat ce salariaii unitii i persoanele din afara acesteia, care se aflau n cldire, s-au adunat la locul
stabilit, membrii echipei de intervenie vor ncepe numrarea persoanelor. Contabilizarea persoanelor se va
face consultnd: condica de prezenta a personalului salariat; registrul de poart; informaiile primite de la
personalul salariat al unitii, dup asigurarea validitii informaiei. Se va tine cont de starea emotiva a
persoanelor ntr-o astfel de situaie i se va ncerca validarea informaiilor primite prin consultarea a cel
puin 2 surse de informare.
4. Obligaiile participanilor la procesul de producie
4.1. Pentru asigurarea unei bune evacuri n caz de incendiu,administratorul i efii locurilor de munc

trebuie s asigure:
repartizarea membrilor echipei de prim intervenie pentru fiecare zon din cldire, n care acetia sunt
responsabili cu evacuarea;
resursele necesare tuturor membrilor echipei de intervenie, pentru a-i putea ndeplini atribuiile;
implementarea msurilor i recomandrilor fcute de pompierii militari, cu ocazia controalelor de
specialitate sau cele reieite n timpul aplicaiilor i exerciiilor;
legturile cu serviciile de urgen (Pompierii militari, Salvare. Protecie Civila, Politie, etc.) pentru
asigurarea interveniei n caz de incendiu;
coordonarea, implementarea i revizuirea procedurii de evacuare;
raportarea ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen, a oricrui nceput de incendiu, incendiu sau alt
accident tehnic, generator de incendii sau explozii, care impune necesitatea evacurii persoanelor sau a
altor situaii de risc deosebit, care presupune intervenie organizat, cu mijloace adecvate;
organizarea unei analize, cu membrii echipei de intervenie, dup consumarea unui eveniment sau a unui
exerciiu planificat.
4.2. Membrii echipei de prima intervenie sunt obligai:
- s-i ndeplineasc atribuiilor, n cazul unui izbucnirii incendiu;
- s participe la o analiza, dup efectuarea unui exerciiu simulativ de evacuare;
- s organizeze i s efectueze controale i verificri periodice pe linie PSI, dar nu mai
puin de una pe an, precum i exerciii practice de stingere i evacuare a persoanelor, n caz de incendiu:
- s cunoasc locurilor n care sunt amplasate stingtoarele de incendiu, ieirile de urgen
i punctele de declanare manual a alarmei de incendiu din zona de care rspund;
- s asigure zona de care rspund, mpotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum i s
controleze practicabilitatea i neobstrucionrea cilor de evacuare:
- s anunarea telefonic pompierii militari la numrul 112 sau s instruiasc alt persoan n acest sens, care
s sune, n caz de urgen.
4.3. Conductorii locurilor de munca sunt responsabili pentru:
- informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate n cazul unei evacuri a cldirii,
inclusiv prezentarea cilor de evacuare, a itinerariilor de ieire i a locului final de adunare;
- instruirea celor din subordine de a evacua imediat cldirea n cazul activrii unei alarme n timpul orelor
de lucru;
- anunarea echipei de intervenie despre orice persoana care lipsete, n cazul unei alarme (pompierilor
militari i celorlalte fore, n caz real de incendiu).
4.4. Toi salariaii trebuie s cunoasc semnalul de incendiu i modul de evacuare n condiii de ordine n
caz de incendiu sau calamiti naturale.
4.5. Periodic se efectueaz exerciii practice, astfel nct n permanen s fie asigurat succesul operaiilor
de evacuare.
4.6. Personalul unitilor va fi instruit asupra modului de ndeplinire a sarcinilor ce i revin din planurile de
evacuare i a celor de intervenie, att la angajare i la schimbarea locului de munc, ct i periodic.
4.7. Salariaii au obligaia de a participa la instruiri, exerciii i aplicaii tactice de prevenire i stingere a
incendiilor organizate potrivit dispoziiile legale.
5. Condiii impuse cldirilor
5.1. n exploatarea cldirilor se interzice nlocuirea finisajelor incombustibile de pe traseele cilor de

evacuare cu unele din materiale combustibile ce se aprind uor, propag rapid flacra sau eman mult fum
ori gaze i care nu sunt admise prin reglementrile tehnice.
5.2. Accesul la hidrani, mijloacele i materialele tehnice de stingere a incendiilor, mijloace speciale de
stingere, stingtoare de incendiu, vane principale ale conductelor de ap, gaze, combustibil lichid sau
lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuie etc., trebuie lsat liber pentru ca n caz de pericol s se
poat interveni nestnjenit.
5.3. Personalul calificat i autorizat va controla i asigura n permanen bun funcionare a instalaiilor
electrice, nlturndu-se operativ improvizaiile i neregulile constatate.

6. Intervenia forelor specializate


6.1. Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor militari se va face pe poarta de acces principal.

6.2. Administratorul societii sau eful echipei de prima intervenie vor comunica pompierilor detaliile incendiului
(locaie, amploare, etc.), i vor informa cu privire la eventualele persoane lips la apel (mpreun cu locaia presupus
a acestora) i vor rmne la dispoziia acestora pe durata operaiunii de stingere a incendiului.
6.3. Pompierii militari apelai vor pune ntrebri cu privire la eveniment. Nu ncheiai convorbirea pn cnd nu
rspundei la aceste ntrebri; Nu prsii locul de unde ai apelat telefonic pompierii, deoarece acetia vor suna
imediat, pentru confirmarea apelului de urgen efectuat.

7. Ci de acces i intervenie
7.1. Pe parcursul interveniei de stingere a incendiului se va sigura accesul

uor al mainilor i
personalului care acioneaz la stingerea acestuia sau la evacuarea persoanelor i a bunurilor.
7.2. Accesul mijloacelor i persoanelor pentru interveniile operative n caz de urgen de incendiu n
vederea salvrii i acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i limitrii efectelor
acestora trebuie s fie asigurat n permanen la toate:
- construciile de orice fel i ncperile acestora;
- instalaiile tehnologice i anexe;
- depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate, produse finite i auxiliare;
- instalaiile, aparatele i mijloacele de prevenire i stingere a incendiilor, precum i la punctele de comand
ale acestora (centrale i butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control i semnalizare ale
instalaiilor sprinkler, staii de pompare a apei, claviaturi i vane ale reelelor de ap, abur, drencer, gaze
inerte i spum, hidrani de incendiu, stingtoare, pichete (panouri) de incendiu, bazine, rezervoare i
castele de ap, rampe ale surselor de ap naturale, posturi telefonice de anunare a incendiilor etc.);
- dispozitivele de acionare a unor mijloace cu rol de protecie n caz de incendiu (cortine de siguran, trape de
evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului i gazelor fierbini, clapete de pe tubulatura de ventilare, ui i
obloane de nchidere a golurilor din elementele de compartimentare mpotriva incendiilor);
- tablourile de distribuie i ntreruptoarele instalaiilor electrice de iluminat, de for i de siguran, precum i la
sursele de alimentare de rezerv care sunt destinate alimentrii receptoarelor electrice cu rol n caz de incendiu;
- claviaturile i vanele instalaiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate n caz de incendiu i punctele de
comand ale acestora (gaze i lichide combustibile, benzi transportoare etc.);
- celelalte mijloace utilizate pentru intervenie n caz de incendiu (vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori
autocisterne pentru ap etc.);
7.3. Persoanele juridice sau fizice care dein sau administreaz construciile, instalaiile, sistemele, dispozitivele sau
mijloacele respective vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale n vigoare, prezena unor asemenea
mijloace i vor ateniona asupra regulilor care trebuie respectate.

V. MODUL DE ACIUNE N CAZUL INUNDATIILOR


1. Impotriva inundatiilor, indiferent de cauza lor, este posibil sa se asigure masuri de prevenire si protectie
astfel incat sa se diminueze sau sa se elimine actiunea lor distructiva.
2. Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot asigura prin:
- Realizarea unor lucrari destinate sa retina si sa intarzie scurgerea apelor de pe versanti, din
afluentii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin
topirea zapezilor etc. Aceste lucrari pot fi actiuni de impadurire sau reimpadurire a versantilor, crearea
unor tipuri de invelisuri care sa favorizeze infiltratia si sa reduca scurgerea apelor de pe versanti,
construirea unor baraje de retinere pe fundul vailor;
- Modificarea cursului inferior al raurilor prin construirea unor diguri si canale, precum si prin realizarea
unor bazine temporare pe unele portiuni de lunca pentru a retine apa revarsata;
- Zonele luncilor inundabile in vederea stabilirii zonelor de interdictie in care se interzice orice constructie
in zona canalului de inundatie, a zonelor de restrictie in care sunt admise unele constructii si a zonelor de
avertizare situate in afara nivelului inundatiei de proiectare;
- Aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori industriale sa
reziste la cresterea nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora.
In vederea realizarii protectiei populatiei, animalelor si a bunurilor materiale, aceste masuri de prevenire
se completeaza prin:
- Organizarea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta ., din aceste zone astfel incat acestea sa poata
participa la asigurarea masurilor de protectie si de ducere a actiunilor de salvare;
- Stabilirea locurilor si conditiilor in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare temporara din
zonele inundabile;
- Asigurarea instiintarii si alarmarii despre pericolul inundatiilor;
- Organizarea si desfasurarea actiunilor de salvare;

- Asigurarea asistentei medicale si aplicarea masurilor de evitare a aparitiei unor epidemii;


- Asigurarea conditiilor necesare pentru sinistrati cu privire la cazare, apa, hrana, asistenta medicala,
transport etc.
-Protejarea bunurilor existente in locuinte prin urcarea acestora in poduri sau prin evacuarea acestora daca
timpul permite;
-Evacuarea populatiei si animalelor din zona inundabila;
3. Inundatiile pot fi prevazute, cu exceptia celor instantanee, care se manifesta similar spargerii unui baraj.
Inundatiile pot distruge imobile si recolte, pot ucide animale si oameni. Voluntarii pot oferi asistenta cu
succes in primele zile ale inundatiilor, ajutand la evacuarea oamenilor si salvand bunurile materiale.
4. Inundatiile prezinta provocari specifice serviciilor de urgenta, deoarece uneori arii vaste de pamant sunt
acoperite de apa, facand coordonarea foarte dificila. Organizarea logisticii, transportului si distributiei
ajutoarelor este complicata, de vreme ce deseori infrastructura locala este deteriorata.
5. Inundatiile instantanee sunt volume extreme de apa ce apar brusc si curg rapid, cauzand inundarea.
Datorita naturii lor rapide inundatiile instantanee sunt dificil de prevazut si le ofera oamenilor putin timp
pentru a scapa sau a lua cu ei alimente si alte articole esentiale.
6. De obicei dupa inundatii urmeaza doua faze. In timpul primei faze oamenii se aglomereaza pe zonele
inalte si sigure, impreuna cu bovine si alte animale, uneori chiar animale periculoase sau agresive (serpi
etc.). Apa de baut este deseori greu de gasit iar salubrizarea este ingrozitoare.
7. In timpul celei de-a doua faze oamenii incep sa revina la casele lor cat de curand posibil. Aceasta este
deseori un proces prelungit (anumite zone se usuca mai repede decat altele) si odata ajunsi acasa oamenii se
confrunta cu noi provocari incluzand sisteme de alimentare cu apa distruse, fantani si guri de apa ce necesita
curatare si dezinfectare. In doua saptamani de la inundatie apar riscuri mari de izbucnire a unor epidemii, de
exemplu de holera sau malarie.
8. Pot fi utilizate cu succes dispensare ambulante, iar eforturi aditionale se concentreaza asupra furnizarii
apei si salubrizarii in particular, pe langa asigurarea adapostului, distribuirea de rezerve de alimente de
urgenta, acordarea ingrijirii medicale de baza si amplasarea unor spitale de campanie.
9. Deoarece imobile, mijloace de transport, unelte, animale si culturi se pierd sau sunt distruse in timpul
inundatiilor, ulterior va fi necesara asistenta pentru reconstructia si refacerea bunurilor.
Ce sa faceti inainte de inundatie
1. Inundatiile pot sa apara oricand si oriunde. Exista multe zone diferite de inundatii pe tot cuprinsul tarii,
avand diferite nivele de risc. Inundatiile pot afecta pe oricine!
2. Interesati-va la oficialitatile locale daca proprietatea dvs. se afla intr-o zona predispusa la inundatii sau cu
risc ridicat. (Tineti minte ca si in afara zonelor cu risc inalt se produc deseori inundatii). Aflati care sunt
semnalele oficiale de avertizare pentru inundatii si ce trebuie sa faceti cand le auziti. De asemenea intrebati
cum va puteti proteja casa de inundatii.
3. Identificati barajele existente in zona in care locuiti si determinati daca ele reprezinta un potential pericol
pentru dvs.
4. Cumparati un aparat de radio alimentat cu baterii si seturi de baterii de rezerva, pentru a putea afla de la
posturile comerciale toate notificarile emise de autoritati legate de inundatii.
5. Afisati numerele de telefon ale serviciilor de urgenta langa telefon. Invatati copii sa sune la 112.
6. Fiti pregatit pentru evacuare. Familiarizati-va cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. si aflati unde
puteti gasi zone inalte. Planificati si exersati o ruta de evacuare in caz inundatii cu familia dvs.
7. Discutati cu familia despre inundatii. Planificati un loc de intalnire pentru membrii familiei pentru
eventualitatea in care sunteti separati in cazul unui dezastru si nu va puteti intoarce acasa. Rugati o persoana
de contact din afara localitatii la care vor suna toti membri familiei pentru a anunta ca sunt nevatamati. In
cazul anumitor urgente convorbirile interurbane sunt posibile chiar si cand liniile locale sunt intrerupte.
Asigurati-va ca toti membri familiei cunosc numele, adresa si numarul de telefon al persoanei de contact.
8. Determinati cum ati putea ajuta membrii de familie care locuiesc separat dar care ar putea avea nevoie de
ajutorul dvs. in cazul unei inundatii. Determinati orice nevoie speciala pe care ar putea s-o aiba vecinii dvs.
9. Pregatiti-va sa supravietuiti pe cont propriu pentru cel putin trei zile. Alcatuiti un set de provizii pentru
dezastre. Pastrati un stoc de alimente si de apa potabila suplimentara.
10.Pastrati documentele importante si obiectele personale neinlocuibile (cum ar fi fotografii) intr-un loc
unde nu se vor deteriora. Daca se prefigureaza o inundatie majora, luati in considerare depozitarea acestora
intr-o facilitate de stocare.
11.Invatati cum sa intrerupeti utilitatile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz si apa de la
intrerupatoarele si supapele principale. Aflati cum fuctioneaza sistemul de incalzire.
12.Luati in considerare diverse optiuni pentru a va proteja proprietatea.
Evitati sa construiti in zone predispuse la inundatii, exceptand cazul in care o faceti pentru a va
suprainalta locuinta si a-i intari structura de rezistenta.
Cumparati si instalati pompe de apa, pe care sa le puteti alimenta si de la generatoare de rezerva in cazul
intreruperii curentului.

Amplasati centralele, boilerele si panourile electrice la etajele superioare sau in pod daca exista riscul sa

fie acoperite de ape. Daca acestea se afla la parter, ar trebui sa se afle cu cel putin 30 cm peste limita
proiectata de inundatie a imobilului, iar peretii sau suportul pe care sunt montate sa fie din beton.
Angajati un electrician autorizat care sa mute componentele retelei electrice a casei (intrerupatoare, prize,
doze si cabluri) cu cel putin 30 cm peste limita proiectata de inundatie a locuintei dvs.
Instalati supape de siguranta (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru ca in caz de inundatii apa sa
nu poata patrunde prin acestea in locuinta dvs.
Construiti bariere pentru a preveni apa sa ajunga in cladire.
Izolati peretii fundatiilor cu materiale hidroizolante pentru a preveni erodarea structurii de rezistenta a
imobilelor de catre apa.
Contactati agentiile locale insarcinate cu siguranta a constructiilor si managementul dezastrelor pentru
mai multe informatii.
Ce sa faceti in timpul unei inundatii
1. Fiti constient de riscul unei inundatii instantanee. Daca exista o sansa oricat de mica de aparitie a unei
inundatii instantanee, mutati-va imediat intr-o zona mai inalta. Nu asteptati instructiuni pentru a va deplasa.
2. Ascultati posturile de radio sau televiziune pentru informatii locale.
3. Memorati cursurile de apa, canalele de scurgere, canioanele si alte zone despre care se stie ca pot fi
inundate brusc. Inundatii instantanee pot aparea in astfel de zone chiar si fara semne prevestitoare tipice,
cum ar fi nori de ploaie sau ploi abundente.
4. Daca autoritatile locale emit o alerta de inundatii pregatiti-va de evacuare:
Asigurati-va locuinta. Daca aveti suficient timp, fixati sau mutati inauntru toate bunurile aflate afara.
Mutati bunurile esentiale la etajele superioare.
Daca vi se solicita de catre autoritatile locale, intrerupeti utilitatile de la panourile sau valvele principale.
Deconectati toate aparatele electrice. Nu atingeti echipamentele electrice daca sunteti ud sau daca stati in
apa.
Umpleti cazile si chiuvetele cu apa pentru cazul in care apa devine contaminata sau furnizarea ei se va
intrerupe. Inainte de a le umple sterilizati-le prin spalare cu cloramina.
5. Pastrati in permanenta setul de provizii pentru dezastre la indemana.
6. Daca vi se spune sa va evacuati locuinta, conformati-va imediat.
7. Daca apa incepe sa creasca in interiorul locuintei dvs. inainte sa va evacuati, retrageti-va la etaj, in pod,
iar daca este necesar pe acoperis.
8. Apa provenita din inundatii poate fi contaminata cu substante chimice, alte substante toxice sau cu
diverse alte deseuri. Daca ati venit in contact cu apa provenita din inundatii, spalati-va pe maini cu sapun si
apa dezinfectata.
9. Nu va deplasati prin apa curgatoare. Apa curgatoare de numai 15 cm adancime va poate dobori de pe
picioare. Daca este necesar sa va deplasati prin zone inundate, faceti-o acolo unde apa nu este in miscare.
Folositi un bat pentru a verifica daca solul din fata dvs. este stabil.
10.Nu treceti cu masina prin zone inundate. 15 cm de apa ajung pana la caroseria majoritatii autoturismelor
cauzand pierderea controlului si posibila impotmolire. 30 cm de apa sunt suficienti pentru ca majoritatea
autovehiculelor sa pluteasca. 60 cm de apa vor matura aproape orice fel de vehicul. Daca apa creste in jurul
masinii dvs., abandonati-o imediat si mutati-va intr-o zona mai inalta, daca puteti s-o faceti in siguranta. Atat
dvs. cat si vehiculul riscati sa fiti luati rapid de ape, pe masura ce nivelul inundatiilor creste.
11.Apa conduce curentul electric, deci stati departe de liniile de tensiune cazute si de cablurile electrice.
12.Fiti atenti la animale - in special la cele periculoase. Si animalele isi pierd adaposturile in inundatii.
Ce sa faceti dupa inundatie
1. Evitati apa provenita din inundatie. Apa respectiva poate fi contaminata cu petrol, benzina sau diverse
deseuri din canalizari. De asemenea apa respectiva poate fi incarcata electric datorita unor linii electrice
subterane sau cabluri cazute la pamant.
2. Evitati apa aflata in miscare. Apa curgatoare de numai 15 cm adancime va poate dobori de pe picioare.
3. Fiti precaut in zonele in care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate si pot sa se prabuseasca sub
greutatea unui autovehicul.
4. Nu va apropiati de cablurile electrice cazute la pamant si raportati-le imediat companiei de electricitate.
5. Nu va apropiati de zonele de dezastre stabilite de autoritati, exceptand cazul in care acestea solicita
voluntari.
6. Intoarceti-va acasa doar cand autoritatile indica ca o puteti face in siguranta. Nu intrati in cladiri
inconjurate de apa. Fiti extrem de precaut cand intrati in cladiri. Pot exista defecte structurale ascunse, in
special la fundatii.
7. Inainte de a reveni in locuinta dvs., inspectati cladirea si asigurati-va ca nu exista defecte structurale. Nu
intrati daca exista posibilitatea ca imobilul sa se prabuseasca.
8. Cand reveniti in locuinta dvs. nu folositi chibrite, brichete sau alte obiecte ce produc o flacara deschisa,
deoarece exista posibilitatea sa se fi strans gaz in interior. Daca simtiti miros de gaz sau auziti un suierat
deschideti un geam, parasiti locuinta rapid si sunati compania de gaze de la un vecin.

9. Pentru siguranta dvs., nu reporniti curentul inainte ca reteaua electrica din locuinta sa fie verificata de
catre un electrician autorizat.
10.Luati in consideratie necesitatile de sanatate si siguranta a familiei dvs.:
Spalati-va pe maini frecvent cu sapun si apa curata daca veniti in contact cu apa provenita din inundatii.
Aruncati mancarea care a intrat in contact cu apa provenita din inundatii, inclusiv conservele.
Fierbeti apa de baut si cea folosita la prepararea mancarii pana cand autoritatile declara nu o declara
potabila. Urmariti stirile pentru a afla daca sursa de apa a comunitatii este sau nu contaminata.
Urmariti stirile pentru a afla unde va puteti adresa pentru a fi ajutati sa obtineti adapost, imbracaminte si
mancare.
In caz de necesitate apelati la cea mai apropiata institutie medicala pentru a va asigura asistena de
specialiate.
11.Reparati cat mai curand posibil rezervoarele septice, tevile si conductele de apa si canalizare, instalatiile
sanitare si de salubritate stricate. Instalatiile sanitare si sistemele de canalizare defecte reprezinta un risc
serios pentru sanatate.
12.Asigurati-va ca respectati standardele si reglementarile locale cand reconstruiti. Folositi materiale si
tehnici de constructie care sa asigure rezistanta la apa a locuintei dvs., astfel incat aceasta sa fie protejata in
viitoarele inundatii.

INUNDAIE

n caz de inundaii, trebuie s:


nchidei uile i ferestrele
Debranai instalaiile de electricitate i de gaz
Urcai la etajele superioare cu: ap potabil,
alimente, acte de identitate, aparat de radio cu baterii,
lantern, baterii de schimb, mbrcminte clduroas,
medicamentele personale

Nu folosii liftul
Ascultai posturile de radio
Fii gata s evacuai zona la cererea autoritilor
Nu mergei la coal s v cutai copii
Nu telefonai
Nu v ndreptai, pe jos sau cu maina, spre o zon

Pentru a ncetini ptrunderea apei i a limita pagubele


Pentru a evita electrocutarea sau explozia
Pentru a atepta forele de intervenie n cele mai bune
condiii

Pentru a evita blocarea n lift


Pentru a cunoate instruciunile de urmat
Luai actele de identitate cu dumneavoastr i nchidei
ua de la intrare, pe ct posibil
coala se ocup de ei
Lsai liniile libere pentru forele de intervenie
Pentru a nu merge n faa pericolului

inundat

Pstrai-v calmul, serviciile pentru situaii de urgen vor interveni

Reflexe care salveaz

nchidei ua i ferestrele.

Ascultai posturile de radio pentru


a cunoate instruciunile de urmat

Debranai instalaiile de
electricitate i gaz

Urcai la etajele superioare

Nu v ducei la coal s v luai copii:


coala se ocup de ei

Nu telefonai:
lsai liniile libere pentru forele de
intervenie

Pentru a cunoate mai bine riscurile i cum pot fi ele prevenite, ntrebai specialitii din primrie

MODUL DE ACTIONARE SPECIFIC INZAPEZIRILOR


-Inzapezirile, de regula au un caracter aparte privind modul de manifestare,in sensul ca se formeaza intr-un
timp indelungat si exista posibilitatea de a lua unele masuri, astfel incit mare parte din efectele acestora sa
fie reduse ;
- In aceste imprejurari, se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se informeze permanent asupra
conditiilor meteorologice si sa ramina in locuinte,asigurindu-si necesarul de hrana,apa,combustibil pentru
incalzit,iluminat,etc. ;
-Daca suntem surprinsi in afara locuintei, in calatorii,in mijloace de transport,etc.,trebuie sa ne pastram
calmul si sa ne luam masuri contra frigului ( cei aflati in mijloace de transport trebuie sa nu-si paraseasca
locul de pentru a evita pericolul de racire) ;
-Folositi telefoanele mobile pentru a anunta autoritatile serviciilor pentru situatii de urgenta,pompierii sau
unitatile administratiei locale despre situatia in care va gasiti ;
-Dati alarma cu claxoanele, aprindeti focurile si asteptati ajutoare.
MODUL DE ACTIONARE IN CAZUL PRODUCERII DE DEZASTRE CHIMICE
In zona de actiune a norului toxic trebuie cunoscute si retinute urmatoarele aspecte importante :
-instintarea,alarmarea si avertizarea populatiei despre pericolul chimic in vederea realizarii masurilor de
protectie ;
-instintarea se realizeaza in trpte de urgenta, in functie de distanta pina la locul accidentului chimic ;
-alarmarea se executa prin semnalul ,,ALARMA CHIMICA ;
-dupa declansarea ,,alarmei chimice,prin mijloacele cunoscute se transmit populatiei informatii
suplimentare privind reguli de comportament,modul de realizare a masurilor de protectie,durata de actiune
a norului toxic,precum si alte masuri ce trebuie aplicate dupa trecerea pericolului.
Masuri ce trebuie luate in cazul producerii de accidente chimice
-asigurarea protectiei populatiei cu mijloace individuale de protectie se realizeaza pentru a impiedica
patrunderea substantelor toxice in organism,prin aparatul respirator sau prin piele ;
-asigurarea populatiei prin adapostire se realizeaza numai in adaposturi special amenajate care au prevazute
un sistem corespunzator de filtrare-ventilatie ;
-asigurarea populatiei prin evacuare(autoevacuare)temporara se executa pentru a realiza protectia
populatiei in situatiile cind celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente ;
-introducerea restrictiei de consum a apei , si a produselor agro-alimentare ;
-introducerea restrictiei de circulatie si a unor masuri de paza si ordine in zona de actiune a norului toxic ;
-organizarea cercetarii chimice,a controlului si supravegherii contaminarii ;
-aplicarea masurilor de neutralizare si de impiedicare a raspindirii substantelor toxice industriale ;
-asigurarea protectiei animalelor ;
-instruirea intregii populatii din zona afectata ;
In functie de amplasarea si urmarile accidentului chimic,se procedeaza la interventia de limitare si
inlaturare a urmarilor acestuia.

ANEXA 1
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

COMPONENTA COLECTIVULUI CONSTITUIT PENTRU ACTIUNE IN CAZUL APARITIEI


UNEI SITUATII DE URGENTA

Nr.
Crt.

Nume si prenume

Functia / locul
de munca

1.

EC. MIHAIL VASILE

Administrator

2.

SEF DE ECHIPA-Barcanescu

sef statie imbuteliere

Anunta conducerea
societatii in cazul aparitiei
unei SU
Coordoneaza actiunea de
evacuare a personalului
Organizeaza activitatea de
productie in conditii de
siguranta si cu respectarea
reglementarilor SU in
vigoare
Cordoneaza actiunea de
interventie si evacuare a
persoanelor din serviciu

Nicolae
3.

BARCANESCU NICOLAE

sef statie imbuteliere

4.

BARCANESCU NICOLAE

sef statie imbuteliere

5.

SEF DE ECHIPA-Barcanescu

sef statie imbuteliere

Nicolae
SERVANT:Marica Nicolae

reprezentant vanzari

6.

SEF DE ECHIPA-Barcanescu
Nicolae
SERVANT:Marica Nicolae

Adresa

Responsabilitate
Verifica daca salariatii
repecta regulile de SU.

-Anunta salariarii in cazul


aparitiei unei SU;
-Anunta grupul de
interventie;
-Stringe salariatii in
exteriorul cladirii intr-un
loc ferit de pericole

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI
ANEXA 2

LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN SOCIETATE DE UNDE POT PROVENI


INCENDII

Nr.
Crt.
1.
2.

Locul de unde poate proveni


un incendiu
Birourile din cadrul statiei de imbuteliere
GPL unde exista materiale combustibile
(lemn,hirtie,plastice)
Zona de depozitare a buteliilor GPL

Cauzele posibile ale poluarii


scurtcircuite la aparatele
electrice,prize,intrerupatoare;

Potentiali afectati
Denumire
Risc
personalul salariat
incendiu
al societatii

- scurgeri accidentale
- fisuri ale supapelor,etc.

personalul salariat
al societatii

explozii
incendiu

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 3

PROGRAMUL DE MASURI SI LUCRARI IN VEDEREA PREVENIRII


INCENDIILOR

Nr.
Crt.
1.

2.

Masura
Mentinerea instalatiei de
stins incendiu in perfecta
stare de functionare

Scopul
interventia cu mijloacele existente
pentru reducerea sau stingerea
incendiului

Responsabilitati
Actionarea cu
mijloacele existente
pentru limitarea
incendiului

Verificarea si mentinerea
stingatoarelor in perfecta
stare de functionare

Asigurarea functionabilitatii
stingatoarelor in caz de incendiu

Amenajarea
statiei de imbuteliere

Accesul persoanelor in depozit


limitat

Accesul in depozit a
persoanelor stict limitat

4.

Iluminat de siguranta

5.

Instruirea personalului in
domeniul PSI
Organizarea de simulari de
incendiu

Marcarea cailor de evacuare pentru


parasirea locului in caz de incendiu
Cunoasterea modului de interventie
in caz de incendiu
Obtinerea unor timpi de interventie

Identificarea cailor de
evacuare
Actioneaza pentru
limitarea incendiului
Cunoasterea si
interventia in caz de
incendiu cu mijloacele
existente

3.

6.

Utilizarea stingatoarelor
de catre persoanele
nominalizate in cele mai
bune conditii

Observatii

ANEXA 4
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

COMPONENTA ECHIPELOR DE INTERVENTIE

NR.
CRT

1.
2.
3.
4.

NUME SI PRENUME
SEF DE ECHIPA-Barcanescu Nicolae
SERVANT:Marica Nicolae
SEF DE ECHIPA-Pienaru Gheorghe
SERVANT:Anton Ionut
SEF DE ECHIPA-Baratoiu Paul
SERVANT:Crasan Marian
SEF DE ECHIPA-Andrei Lucian
SERVANT:Micu Nicoleta

ADRESA
Strada Garii Nr.1

LOCUL DE
MUNCA
TOPOLOVENI
POENARI,JUD.GORJ
DEPOZIT FURAJE
CALINESTI

B-dul Republicii,Bl.E3c,sc.A,
etj.V,apt.10

PITESTI

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 5

LISTA DOTARILOR SI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU


SISTAREA INCIDENTULUI / ACCIDENTULUI

Nr.
Crt.

Denumire utilaj / material


pentru interventie

Locul de depozitare al
utilajului /
materialului de
interventie

Cine actioneaza
cu utilajul /
materialul de
interventie
Salariatii
societatii

Cine asigura
materialul
Directorul
societatii

1.

Stingatoare de incendiu

In cadrul halei de
imbuteliere,a
depozitului de furaje

2.

Nisip pentru interventia in


caz de incendiu

In lazi de nisip
amplasate in zona
halei de imbuteliere,
depozitului de furaje
si a birourilor

Salariatii
societatii

Directorul
societatii

3.

Galeti,lopeti,cange,tirnacop
pentru interventie

In zona halei de
imbuteliere si
depozitului de furaje

Salariatii
societatii

Directorul
societatii

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 6

RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR LOCULUI DE MUNCA


IN CAZUL APARITIEI UNEI SITUATII DE URGENTA
Nr.
Crt.

Denumirea
punctului critic

Zona

Nume si prenume conducator

Responsabilitati

1.

In cazul aparitiei unui


incendiu in cadrul
statiei de imbuteliere
GPL

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
PUNCT DE LUCRU:
-TOPOLOVENI

ADMINISTRATOR

-Verifica daca
salariatii repecta
regulile de SU.

Ec.Mihail Vasile
SEF STATIE DE IMBUTELIERE

Barcanescu Nicolae
SEF STATIE DE IMBUTELIERE

Barcanescu Nicolae
SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Barcanescu Nicolae
SERVANT
Marica Nicolae

ADMINISTRATOR

Ec.Mihail Vasile
SEF STATIE DE IMBUTELIERE

Barcanescu Nicolae

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Barcanescu Nicolae
SERVANT
Marica Nicolae

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Barcanescu Nicolae
SERVANT
Marica Nicolae
SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Barcanescu Nicolae

-Anunta
conducerea
societatii in
cazul aparitiei
unei SU
-Cordoneaza
actiunea de
interventie si
evacuare a
persoanelor din
serviciu
-Organizeaza
activitatea in
conditii de
siguranta si cu
respectarea
reglementarilor
SU in vigoare
-Stringe salariatii
in exteriorul
cladirii
intr-un loc
exterior ferit de
pericole
-Anunta
salariarii in cazul
aparitiei unei
SU;
- Anunta grupul
de interventie
SU;

SERVANT
Marica Nicolae

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 6

RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR LOCULUI DE MUNCA


IN CAZUL APARITIEI UNEI SITUATII DE URGENTA
Nr.
Crt.

Denumirea
punctului critic

Zona

Nume si prenume
conducator

1.

In cazul aparitiei unui


incendiu in cadrul
statiei de imbuteliere
GPL

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
PUNCT DE LUCRU:
-POENARI,JUD.GORJ

ADMINISTRATOR

Ec.Mihail Vasile
SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe
SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe

SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe

Responsabilitati
-Verifica daca
salariatii repecta
regulile de SU.
-Anunta
conducerea
societatii in
cazul aparitiei
unei SU
-Cordoneaza
actiunea de
interventie si
evacuare a
persoanelor din
serviciu

Ec.Mihail Vasile
SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe

-Organizeaza
activitatea in
conditii de
siguranta si cu
respectarea
reglementarilor
SU in vigoare

SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe
SERVANT:Anton Ionut

-Stringe salariatii
in exteriorul
cladirii
intr-un loc
exterior ferit de
pericole

ADMINISTRATOR

SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe
SERVANT:Anton Ionut
SEF DE ECHIPA-Pienaru
Gheorghe

-Anunta
salariarii in cazul
aparitiei unei SU;
Anunta grupul
de interventie
SU;

SERVANT:Anton Ionut

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 6

RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR LOCULUI DE MUNCA


IN CAZUL APARITIEI UNEI SITUATII DE URGENTA
Nr.
Crt.
1.

Denumirea
punctului critic

Zona

Nume si prenume conducator

Responsabilitati

In cazul aparitiei unui


incendiu in cadrul
statiei de imbuteliere
GPL

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
PUNCT DE LUCRU:
-DEPOZIT FFURAJE
CALINESTI,JUD.
ARGES

ADMINISTRATOR

-Verifica daca
salariatii repecta
regulile de SU.

Ec.Mihail Vasile

SEF DE ECHIPA

Baratoiu Paul

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Baratoiu Paul
SERVANT
Crasan Marian

ADMINISTRATOR

Ec.Mihail Vasile

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Baratoiu Paul
SERVANT
Crasan Marian

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Baratoiu Paul
SERVANT
Crasan Marian
SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Baratoiu Paul
SERVANT
Crasan Marian

-Anunta
conducerea
societatii in
cazul aparitiei
unei SU
-Cordoneaza
actiunea de
interventie si
evacuare a
persoanelor din
serviciu
-Organizeaza
activitatea in
conditii de
siguranta si cu
respectarea
reglementarilor
SU in vigoare
-Stringe salariatii
in exteriorul
cladirii
intr-un loc
exterior ferit de
pericole
-Anunta
salariarii in cazul
aparitiei unei
SU;
- Anunta grupul
de interventie
SU;

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 6

RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR LOCULUI DE MUNCA


IN CAZUL APARITIEI UNEI SITUATII DE URGENTA
Nr.
Crt.
1.

Denumirea
punctului critic
In cazul aparitiei unui
incendiu in cadrul
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

Zona

Nume si prenume conducator

Responsabilitati

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
PUNCT DE LUCRU:
-PITESTI

ADMINISTRATOR

-Verifica daca
salariatii repecta
regulile de SU.

Ec.Mihail Vasile
SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Andrei Lucian

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Andrei Lucian
SERVANT
Micu Nicoleta

ADMINISTRATOR

Ec.Mihail Vasile

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Andrei Lucian
SERVANT
Micu Nicoleta

SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Andrei Lucian
SERVANT
Micu Nicoleta
SEF DE ECHIPA INTERVENTIE

Andrei Lucian
SERVANT
Micu Nicoleta

-Anunta
conducerea
societatii in
cazul aparitiei
unei SU
-Cordoneaza
actiunea de
interventie si
evacuare a
persoanelor din
serviciu
-Organizeaza
activitatea in
conditii de
siguranta si cu
respectarea
reglementarilor
SU in vigoare
-Stringe salariatii
in exteriorul
cladirii
intr-un loc
exterior ferit de
pericole
-Anunta
salariarii in cazul
aparitiei unei
SU;
- Anunta grupul
de interventie
SU;

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

ANEXA 6

DECIZII&INSTRUCTIUNI
PIVIND APARAEA IMPOTRIVA INCENDIILOR
SI
PROTECTIE CIVILA

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
DECIZIA NR.1
DIN 06.01.2014
PRIVIND ORGANIZAREA APARARII MPOTRIVA INCENDIILOR
n temeiul art.19 din Legea nr.307 privind aprarea mpotriva incendiilor,cu referire la obligativitatea
stabilirii responsabilitilor i a modului de organizare a aprrii mpotriva incendiilor,precum i n
conformitate cu prevederile Cap.III,art.5,sec.1 din Normele Generale de aparare impotriva incendiilor emise
cu Ordinul M.A.I.163/2007,prin care se prevede obligativitatea organizrii activitii de aprare impotriva
incendiilor stabilindu-se,prin acte de autoritate,structurile cu atribuii in domeniul aprrii impotriva
incendiilor,Directorul unitatii,EC.MIHAIL VASILE.
DECIDE:
Art. 1. Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilitile i modul de organizare privind aprarea mpotriva
incendiilor la S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI.
Art. 2. Pentru ndrumarea i controlul tehnic periodic de specialitate al activitii de
aprare mpotriva incendiilor,se numete
responsabilDirectorul Mihail Vasile,care are ca sarcini
controlul,supravegherea i punerea n aplicare a msurilor P.S.I. si cadru tehnic cu atribuii de prevenire i
stingere a incendiilor,n persoana D-lui Ionescu Dan Sima si conductorul locului de munc-sef statie
imbuteliere,care are ca sarcini controlul,supravegherea i punerea n aplicare a msurilor P.S.I..-Barcanescu
Nicolae.
Art. 3. Prin prezenta Decizie, se constituie o echip de prim intervenie pe fiecare loc de munc, organizat
pentru stingerea eventualelor nceputuri de incendiu, izbucnite n cadrul spaiilor unitii.
Echipa de prim intervenie pentru stingerea nceputurilor de incendiu este subordonat de conductorul
locului de munc i este compus dintr-un ef de echip i 1 servant, nominalizai mai jos:
PUNCT DE LUCRU:TOPOLOVENI
Barcanescu Nicolae -sef de echipa
Marica Nicolae-sevant
PUNCT DE LUCRU:POENARI,GORJ
Pienaru Gheorghe-sef de echipa
Anton Ionut-servant
PUNCT DE LUCRU:DEPOZIT FURAJE CALINESTI,JUD. ARGES
Baratoiu Paul-sef de echipa
Crasan Marian-servant
PUNCT DE LUCRU:PITESTI
Andrei Lucian sef de echipa
Micu Nicoleta-sevant
Art. 5. Activitatea prestat de personalul salariat din componena structurii de aprare mpotriva incendiilor,
stabilite prin prezenta Decizie, face parte din obligaiile de serviciu.
Art. 6. Pentru celelalte categorii de salariai, atribuiile din domeniul aprrii mpotriva incendiilor se
stabilesc n fiele posturilor, inndu-se seama de calitatea funciei pe care o au.
Art.7. Atribuiile personalului numit n structurile de aprare mpotriva incendiilor sunt prezentate n
Anexa nr.1.
Art. 8. Anexa nr. 1 face parte integrant din prezenta Decizie.
Art. 9. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai.
DIRECTOR

EC.MIHAIL VASILE

ANEXA NR. 1
ATRIBUIILE PERSONALULUI NUMIT N STRUCTURILE DE APRARE
MPOTRIVA INCENDIILOR
Art.1.Cadrul tehnic/responsabil cu atribuii de prevenire i stingere a incendiilor este subordonat administratorului i
are urmtoarele atribuii principale:
a) studiaz actele normative care reglementeaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor, verific aplicarea lor
n practic i face propuneri pentru completarea, reactualizarea i mbuntirea ,,Instruciunilor de aprare mpotriva
incendiilor-Reguli proprii de aplicare a normelor P.S.I., specifice activitilor desfurate n unitate;
b)studiaz pericolul, pe care-l reprezint tehnologiile i instalaiile utilizate din cadrul societii, precum i msurile de
prevenire i stingere a incendiilor specifice acestora;
c) ndrum i controleaz operativitatea i modul de acionare a echipei de intervenie, acord asisten tehnic de
specialitate la ntocmirea, completarea i reactualizarea planului de intervenie al unitii;
d) verific modul de ntreinere i funcionare a instalaiilor,aparatelor i mijloacelor de prevenire i stingere a
incendiilor,precum i cunoaterea modului de utilizare a acestora de ctre personalul ncadrat n munc;
e) ine evidena instalaiilor,substanelor chimice i a altor mijloace de protecie mpotriva incendiilor;
f).particip la organizarea i desfurarea activitii instructiv-educative de prevenire a incendiilor i la instruirea
personalului ncadrat n munc, executnd activiti de instructaj,popularizare a prevederilor legale,de dezbatere a
abaterilor n ceea ce privete respectarea normelor,precum i a concluziilor desprinse n urma unor incendii i
evenimente ce au avut loc n societi similare;
g) particip la analiza activitii de prevenire i stingere a incendiilor din cadrul unitii i face propuneri pentru
nlturarea neajunsurilor i mbuntirea acestei activiti;
h) particip la aciunile de prevenire i stingere a incendiilor(controale,instrutaje,analize etc.),organizate de unitatea
militar de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;
i) urmrete realizarea sau procurarea mijloacelor i a materialelor necesare desfurrii activitii instructiv-educative
pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de munc, precum i modul de utilizare i de ntreinere a
acestora;
k) face propuneri pentru asigurarea dotrii cu mijloace de P.S.I., urmrind:
- s ndrume i s controleze asigurarea dotrii cu mijloace de P.S.I.,in conformitate cu actele cu caracter normativ n
vigoare i s ia msuri,n mod operativ,de nlturare a deficienelor costatate.
- s in evidena mijloacelor de baz P.S.I. din dotarea unitii,s controleze prin sondaj modul de
ntreinere,revizie,reparare i mprosptare a acestora,n vederea asigurrii bunei lor funcionri i s raporteze
situaia,Directorului /adminidtratorului
- s informeze conducerea unitii asupra constatrii i a msurilor luate n urma cercetrilor efectuate i s fac
propunerile necesare;
- s urmreasc cum se asigur aprovizionarea cu mijloace tehnice de P.S.I.;
- s ntocmeasc, dup caz, i s supun spre aprobarea conducerii unitii proiecte de instruciuni privind
mbuntirea activitii de dotare cu mijloace de P.S.I..
Art.2. eful echipei de prim intervenie rspunde de pregtirea i capacitatea de intervenie a ntregii echipe, avnd
urmtoarele atribuii principale.
a) asigur completa ncadrare cu personal salariat a echipei i organizeaz intervenia;
b) organizeaz, desfoar i conduce nemijlocit pregtirea de specialitate a echipei;
c) controleaz i ia msuri ca toate mijloacele pentru prevenirea i stingerea incendiilor din dotare s fie n permanent
stare de funcionare sau utilizare;
d) conduce i particip efectiv la aciunile de stingere a incendiilor i la salvarea persoanelor i bunurilor materiale ce se
afl n pericol n caz de incendiu sau calamiti naturale ori catastrofe;
e)ndeplinete obligaiile,msurile i sarcinile ce-i revin,potrivit instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor;
f) informeaz periodic cadrul tehnic cu atribuii de P.S.I (responsabilul P.S.I.) asupra activitii desfurate pe linia
aprrii mpotriva incendiilor;
g) n lipsa efului echipei de intervenie, atribuiile acestuia sunt ndeplinite de ctre unul din salariaii ce ncadreaz
echip.
Art. 3. Servantul ncadrat n echipa de prim intervenie, are urmtoarele atribuii:
a) particip la toate aciunile de pregtire de specialitate, organizate n incinta unitii;
b) execut antrenamentul pentru mnuirea corect a mijloacelor de prim intervenie din dotare;
c) particip efectiv la aciunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor i bunurilor i de nlturare a urmrilor
calamitilor naturale i catastrofelor.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C.EXTENSIV S.R.L. PITESTI

ATRIBUIILE
ECHIPEI DE INTERVENIE I EVACUARE

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Activitatea ce se desfoar
Rspunde de pregtirea personalului privind
cunoaterea i respectarea reguililor de P.S.I.
Rspunde de verificarea periodic i starea
tehnic a mijloacelor tehnice P.S.I.
Conduce intervenia
Alarmeaz personalul de pe locul de munc,
pompierii,conducerea
ntrerupe alimentarea cu energie electric,lichide
combustibile
Salveaz i evacueaz utilizatorii
Mnuiesc stingtoarele cu CO2, pulbere, AP
Mnuiesc uneltele de la postul de incendiu
Evacueaz bunurile materiale i asigur protejarea
i paza acestora

Cine execut
Cadru Tehnic P.S.I.
Administrator
Sef statie imbuteliere
Administrator

Sef echipa de interventie


Sef echipa de interventie
Salariatii

Sef echipa de interventie


Salariatii
Echipa de interventie
Echipa de interventie
Salariatii
Echipa de interventie
Salariatii
Echipa de interventie

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI
DECIZIA NR.2
DIN 06.01.2014
PRIVIND NUMIREA CADRULUI TEHNIC P.S.I. SI A MODULUI DE ORGANIZARE A
ACTIVITII DE INSTRUIRE A PERSONALULUI N DOMENIUL SITUAIILOR DE
URGEN
n baza prevederilor Ordinului.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind
instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen, modificat i completat cu Ordinul M.A.I. 786/2005,
Directorul societii,Ec.Mihail Vasile.
DECIDE:
Art.1. Organizarea i desfurarea activitii de instruire n domeniul situaiilor de urgen,a persoanelor
angajate n munc, n cadrul societii se realizeaz pe baza unor categorii de instructaje, planificate i
concepute astfel nct s se asigure nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor necesare n vederea
prevenirii i reducerii efectelor negative ale situaiilor de urgen sau ale dezastrelor la locul de munc i n
incinta societii.
Art.2. Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen este component a pregtirii profesionale i
se execut de ctre o persoan competent, n sensul art.53 i al art. 54 din Ordinul 712/2005.
Art.3. Se desemneaz Cadru Tehnic P.S.I. s execute instructaje n domeniul situaiilor de urgen,
Ionescu Dan Sima, Cadru Tehnic cu atribuii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor.
Art 4. Atributiunile Cadrului Tehnic PSI sunt cele stabilite in OMAI 163/2007- Normele Generale de
aparare impotriva incendiilor.
Art. 5. Categoriile de instructaje i cerinele specifice ale acestora, sunt urmtoarele:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul la locul de munca;
c) instructajul periodic;
a) INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
Vizeaz dobndirea de cunotine cu privire la:
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######- coninutul
actelor normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen i activitatea de aprare
mpotriva incendiilor, precum i actele normative specifice profilului societii;
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######managementul situaiilor de urgen i modul de organizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor la
nivelul societii;
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######- mijloacele
tehnice de prevenire i stingere a incendiilor din dotarea spaiilor societii i modul de utilizare a acestora,
precum i mijloacele tehnice existente i planificarea resurselor pentru realizarea msurilor de protecie
civil;
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######- formele i
metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilor;
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######- modul de
aciune n cazul producerii unei situaii de urgen i n cazul observrii i anunrii unui incendiu;
../../../Local Settings/Temporary Internet Files/OLKEE/ORDIN nr.786-09.05.doc - #######- aciunile ce
trebuie ntreprinse pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen.
La instructajul introductiv general particip obligatoriu noii angajai n munc (indiferent de durata sau
de forma contractului de munc) precum i lucrtorii temporari sau zilieri.
Durata instructajului introductiv general va fi de 8 ore.
Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilete un nivel minim de cunotine necesare, iar la
terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baz de teste asupra
cunotinelor acumulate.

Persoanele care nu i-au nsuit nivelul minim de cunotine stabilit pentru instructajul introductiv general
nu vor fi admise la locurile de munc.
Instructajul introductiv general se face:
- noilor ncadrai n munca;
- celor transferai de la o unitate n alta;
- celor venii n unitate ca detaai;
- elevilor colilor profesionale, liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate;
- persoanelor angajate ca angajati sezonieri,temporari sau zilieri;
Instructajul introductiv general se va consemna n mod obligatoriu n fia individuala de instructaj,cu pasta sau
cerneala, cu indicarea materialului predat, duratei i datei de instruire, semnndu-se de cel care a fost instruit i de cel
care a efectuat instructajul.
Dupa terminarea perioadei de instructaj introductiv general, personalul instruit va fi supus verificarii cunotinelor,
prin examinare orala sau pe baza de teste.

b) INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA


Asigur salariailor cunotinele necesare referitoare la:
- caracteristicile fizico-chimice ale substanelor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc;
- condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale de incendiu i/sau de explozie specifice locului de munc, msurile de prevenire a acestora;
- descrierea, funcionarea, monitorizarea i modul de intervenie la instalaiile i sistemele de siguran ale
mainilor i utilajelor de la locurile de munc, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
- descrierea, funcionarea, amplasarea i modul de acionare a instalaiilor,utilajelor,aparatelor,
dispozitivelor i mijloacelor de protecie mpotriva incendiilor;
- concepia de intervenie n cazul producerii unei situaii de urgen i coninutul documentelor operative
de rspuns;
- sarcini specifice pentru prevenirea situaiilor de urgen, cauzelor poteniale de incendiu i realizarea
msurilor specifice de protecie civil.
Instructajul la locul de munca se face dupa instructajul introductiv general si are ca scop prezentarea riscurilor
si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva.
Instructajul la locul de munca se face:
a) noilor ncadrai n munca;
b) celor transferai de la o unitate n alta;
c) celor venii n unitate ca detaai;
d) elevilor colilor profesionale, liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate;
e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri, temporari sau zilieri;
Instructajul la locul de munca, pentru toi salariaii din cadrul societatii, se efectueaza de catre conducatorul locului
de munca-Sef statie imbuteliere GPL,Barcanescu Nicolae.
Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre Administratorul firmei.
Instructajul la locul de munca se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj,cu pasta sau
cerneala, cu indicarea materialului predat, duratei si datei instruirii, semnandu-se de cel instruit, cel care a efectuat
instructajul si cel care l-a admis definitiv la lucru.
Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana
respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind:
- cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si / sau explozie specifice locului de munca, masurile de
prevenire a acestora;
- descrierea, functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale
echipamentelor de munca de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor
tehnologice;
- continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice;
- sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a
bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munc sunt urmate n
mod obligatoriu de demonstraii practice.
Admiterea definitiv la lucru a persoanelor instruite se face numai dup verificarea acestora pe baz de
teste, cu privire la nivelul de nsuire a cunotinelor necesare.
Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore.

c) INSTRUCTAJUL PERIODIC
Instructajul periodic se face de catre conducatorul locului de munca,intregului personal si are drept scop
aprofundarea normelor S.U.completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobat de conducerea
societii.
Durata i periodicitatea instructajului periodic pentru ntreg personalul din cadrul societatiii este urmatoarea :

C1 = 2 ORE LUNAR= PERSONALUL DIN ECHIPA DE INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR IN CAZ DE


INCENDIU SI PERSONALUL DE EXECUTIE AL UNITATII:
PENTRU ACTIVITATEA DIN CADRUL STATIEI DE IMBUTELIERE:

Conducatori autospecializate,manipulanti butelii GPL


Agenti vanzari, reprezentanti comerciali
Lucratorii cu atributii de paza

C2 = 2 ORE TRIMESTRIAL=PERSONALUL CARE LUCREAZ NEMIJLOCIT CU APARATE,


MAINI, UTILAJE I INSTALAII TEHNOLOGICE:
Director General,Director Vanzari,,Contabil,Contabil Sef,Sef statie imbuteliere, Consilier Tehnic,
Specialist documentatie studii cu atributii de RSL-IP
Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri:
a) cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie;
b) cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduse noi tehnologii;
c) cand au aparut modificari ale legislatiei specifice;
d) la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu, explozie,calamitate naturala, avarie);
La cei care nu au participat la instruire, se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii(CO,concediu
medical,etc).Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii.
Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent, angajat cu conventii civile sau detasat, pentru lucratorii
sezonieri, temporari sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca.
Verificarea persoanelor instruite, privind cunotinele nsuite i deprinderile formate n timpul instructajului
periodic, se va face prin sondaj, insistndu-se, de fiecare dat pentru clarificarea problemelor i eliminarea
deficienelor constatate.
Anual, se efectueaz o verificare de fond, pe baz de teste tip chestionar, asupra nivelului de nsuire i cunoatere
a problematicii, care a fcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnndu-se n fia individual

de instructaj.
d) INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRRI PERICULOASE
Se execut nainte de nceperea unor lucrri, care se efectueaz n incinta societii,n timpul crora pot aprea
situaii generatoare de incendiu din cauza manifestrii unor surse specifice de aprindere sau a crerii unor atmosfere
potenial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaii de urgen.
Lucrrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refer n principal la:
a) executarea unor operaiuni de manevr ori de comand a unor instalaii sau utilaje tehnologice de importan ori
intervenia asupra acestora, a cror operare greit poate determina sau favoriza producerea unor incendii de
amploare, explozii, calamiti naturale ori a altor situaii de urgen;
b) lucrri de reparaii sau de ntreinere, distrugerea unor deeuri sau reziduuri periculoase pentru viaa oamenilor
sau pentru mediu;
c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaii care conin substane periculoase;
d) punerea ori repunerea n funciune a instalaiilor i utilajelor tehnologice care prezint risc foarte mare de
incendiu sau oprirea acestora;
e) aplicarea unor materiale de protecie din care se pot degaja cu uurin vapori i gaze inflamabile i/sau
explozive;
f) curarea interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au fost stocate, prelucrate
ori vehiculate produse combustibile etc;
g) depozitarea, manipularea i transportul de substane/materiale periculoase;
Efectuarea instructajului special pentru lucrri periculoase, se consemneaz, dup caz, n autorizaia de execuie a
lucrrii (permisul de lucru cu foc deschis) sau n fiele individuale.

e) INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA SOCIETII


Se desfoar cu persoanele care execut temporar activiti n locurile din incinta societii unde sunt prezeni
factori de risc potenial generatori de situaii de urgen, dup cum urmeaz:
a) personalul societilor comerciale de construcii-montaj i instalaii;
b) personalul societilor comerciale de reparaii, revizii, ntreinere i de service;
c) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase;
d) personalul de paz aparinnd altor societi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane.

Consemnarea efecturii instructajului pentru personalul din afara societii se face ntr-un proces-verbal ntocmit n
acest scop, care conine problematica prezentat i tabelele cu numele, prenumele i semntura persoanelor instruite.
Art.6. Tematicile orientative, pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje sunt prezentate n Anexa nr.1.
Art.7. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C.EXTENSIV.S.R.L.PITESTI

ANEXA 1

A. TEMATICI ORIENTATIVE DE INSTRUIRE N DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN


n conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea
salariailor n domeniul situaiilor de urgen, modificat i completat cu Ordinul nr. 786/2005, categoriile de instructaje n
domeniul situaiilor de urgen, stabilite pentru a fi executate n cadrul societii, sunt:
a) Instructajul introductiv general;
b) Instuctajul specific locului de munc;
c) Instructajul periodic;
d) Instructajul special pentru lucrri periculoase;
e) Instructajul pentru personalul din afara societii.
a) INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
LEGEA 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiIlor;
- CAPITOLUL I. -dispozitii generale - art.1-5.
- CAPITOLUL II. -obligatii privind apararea impotriva incendiilor,obligatii generale-art.6-8,obligatiile administratorului,
utilizatorilor si salariatilor-art.19-22.
NORMELE GENERALE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR, aprobate cu ordinul ministrului
administratiei si internelor Nr. 163/2007
- CAPITOLUL I - dispozitii generale- art. 1-4.
- CAPITOLUL II - organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, art.5, 17-18.
- CAPITOLUL II.-organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca. art.21-30,art.33-36.
- CAPITOLUL IV - norme generale de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si
amenajarilor - art. 80-96;
- CAPITOLUL IV - masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis, art.97-106.
- CAPITOLUL IV - masuri generale de prevenirea incendiilor la exploatarea cailor de evacuare, art. 107-115
Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, modficat i completat prin Legea nr. 212/2006,republicata in 2008:
- Capitolul I: Dispoziii generale, art. 1-9;
- Capitolul III: Drepturile i obligaiile cetenilor, art. 17-20;
- Capitolul IV, Seciunea a 2-a: Obligatiile conductorilor instituiilor publice, operatorilor economici, proiectanilor,
constructorilor, beneficiarilor i salariailor, art. 28-31.
Ordinul M.A.I.nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul
situaiilor de urgen,modificat i completat cu Ord.nr.786/2005:
- Capitolul I: Scopul i domeniile de aplicare, art. 1-5;
- Capitolul II: Cerine specifice i categorii de instructaje, art. 6-26;
Ordonana de Urgen nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.15/2005:
- Capitolul I: Dispoziii generale, art. 1-5;
b) INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNC
Reguli Proprii de aplicare a Normelor P.S.I. (R.P.N.P.S.I.) - Instruciuni de aprare, specifice locului de munc;
Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, modficat i completat prin Legea nr.212/2006 republicata in 2008:
- Capitolul IV, Seciunea a 2-a: Obligatiile conductorilor instituiilor publice,operatorilor economici, proiectanilor,
constructorilor, beneficiarilor i salariailor, art. 28-31;
Reguli de comportare n caz de cutremur, la locul de munc,conform Ordinului M.A.I.nr.1160/2006, Anexa 2.1.,pct.b),c),d);
Exerciiu practic privind utilizarea mijloacelor de prim intervenie din dotare, n cazul producerii unei situaii de urgen.
Planul de evacuare
Planul de interventie
Tipurile de risc specifice societii, conform clasificrii H.G. 642/2005;
c) INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRRI PERICULOASE
1. Durata: 15 minute.
2. Tematica orientativ: Norme Generale PSI, Cap. IV, sectiunea 2, art 97.-106.
d) INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA UNITII
1. Durata: 15 minute

2. Tematica orientativ:
- Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta : Reguli generale. - cap.I;
-Tipurile de risc specifice societii conform clasificrii d.p.d.v. al proteciei civile (H.G. 642/2005);
e) FINALIZAREA INSTRUCTAJELOR
Consemnarea instructajelor:
1. Fi individual de instructaj pentru situatii de urgenta.:
- instructajul introductiv general; instructajul la locul de munc;instructajul periodic;instructajul special pentru lucrri
periculoase (dup caz).
2. Procese verbale de instruire:
- instructaj pentru persoanele din afara unitii.
3. Permis de execuie a lucrrilor periculoase:instructajul special pentru lucrri periculoase (dup caz).
NTOCMIT:
CADRU TEHNIC CU ATRIBUII PSI,
IONESCU DAN SIMA

S.C.EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

OPIS
TEMATICA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL
SITUATIILOR DE URGENTA

1. TEMATICA DE INTRODUCERE
2. TEMATICA DE INSTRUIRE INTRODUCTIV-GENERALA
3. TEMATICA DE INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA
4. TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA

S.C.EXTENSIV S.R.L. PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.VASILE MIHAIL

TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA


IN DOMENIUL
SITUATIILOR DE URGENTA

A. PROBLEMATICA GENERALA
In conformitate cu prevederile: Legii 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor,
Ord.163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor si Legii
481/2004 - privind Protectia civila modificata si completata prin legea 212/2006 republicata in 22.07.2008
In cadrul instruirii periodice se vor actualiza si reimprospata cunostintele lucratorului in domeniul
situatiilor de urgenta si vor fl expuse in principal, urmatoarele probleme:
1. Elemente de legislatie privind situatiile de urgenta;
2. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca ;
3. Atributiile ce revin din fisa postului pe linie de situatii de urgenta ,cauze,perioade si masuri de
prevenire a incendiilor ;
4. Dotarea si manuirea mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor ;
5. Extrase din planurile de interventie si tipuri de riscuri specifice ;
6. Descrierea,modul de utilizare si demonstratii practice privind mijloacele de prima interventie.
B. INSTRUCTAJUL PERIODIC

1. In domeniul situatiilor de urgenta instructajul periodic se efectueaza:


C1 = 2 ORE LUNAR= PERSONALUL DIN ECHIPA DE INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR IN CAZ DE
INCENDIU SI PERSONALUL DE EXECUTIE AL UNITATII:
PENTRU ACTIVITATEA DIN CADRUL STATIEI DE IMBUTELIERE:

Conducatori autospecializate,manipulanti butelii GPL


Agenti vanzari, reprezentanti comerciali
Lucratorii cu atributii de paza

C2 = 2 ORE TRIMESTRIAL=PERSONALUL CARE LUCREAZ NEMIJLOCIT CU APARATE,


MAINI, UTILAJE I INSTALAII TEHNOLOGICE:
Director General,Director Vanzari,,Contabil,Contabil Sef,Sef statie imbuteliere, Consilier Tehnic,
Specialist documentatie studii cu atributii de RSL-IP

2. Verificarea insusirii instructajului periodic se efectueaza semestrial de catre Cadru Tehnic P.S.I.
3. Testarea personalului se efectueaza anual.
INTOCMIT
CADRU TEHNIC P.S.I.
IONESCU DAN SIMA

S.C.EXTENSIV S.R.L. PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.VASILE MIHAIL

TEMATICA DE INSTRUIRE
INTRODUCTIVGENERAL IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor;

Ordin 163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Legea 481/2004 - privind Protectia civila modificata si completata prin legea 212/2006 republicata in

22.07.2008;

Descrierea si modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie.

TIMPUL DE INSTRUIRE 8 ORE.

INTOCMIT
CADRU TEHNIC P.S.I.
IONESCU DAN SIMA

S.C.EXTENSIV S.R.L. PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.VASILE MIHAIL

TEMATICA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA


LA LOCUL DE MUNCA

Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor


o Cap.II-sec.6- Obligaii privind aprarea mpotriva incendiilor .
Ordin 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
Instructiuni proprii de aparare impotriva incendiilor si dezastrelor naturale;
Instructiuni proprii privind protectia civila;
Descrierea ,modul de utilizare si demonstratii practice privind mijloacele de prima interventie.

TIMPUL DE INSTRUIRE 8 ORE.

INTOCMIT
CADRU TEHNIC P.S.I.
IONESCU DAN SIMA

S.C. EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

TEMATIC DE INSTRUIRE PERIODICA ANUALA N DOMENIUL SITUAIILOR DE


URGEN
NR.
CRT

MATERIALUL DE INSTRUIRE

CATEGORIA DE
PERSONAL

C1
Legea nr.307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor-Cap.II,
sec.1-obligatiile privind apararea impotriva incendiilor-art.6-12(obligatii generale);
Legea 481/2004-modificata si completata prin legea 212/2006 republicata in 22.07.2008 Cap.II-Organizarea protectiei civile-art.10-16;
Ord.M.A.I.712/2005 modificat cu O.M.A.I. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen-Cap.II-cerinte
specifice si categorii de instructaje(art.6-44);
Instruciuni proprii privind protectia civila-Principalele tipuri de dezastre i caracteristicile
acestora identif. Conform H.G. 642/2005 ;
Evidentierea pericolelor ce determina riscul de incendiu sau explozie.
Legea nr.307/2006-privind aprarea mpotriva incendiilor-art.19 (obligatiile adm.),
art.22(obligatiile salariatului);
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.21-art.36/Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul
de munca;
Ordin 262/2010 privind aprobarea dispozitiilor generale de aprare mpotriva incendiilor
la spatii si constructii pentru birouri;
Reguli de comportare la introducerea semnalelor de alarmare ale proteciei civile;
Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la Statiile de distributie G.P.L.
Legea 307/2006- privind aprarea mpotriva incendiilor -raspunderea juridica(art.43-47);
Ord.M.A.I.108/2001 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind reducerea riscurilor
de incendiu generate de ncrcri electrostatice - D.G.P.S.I.-004;
H.G. 642/2005 -pentru aprobarea criteriilor de clasificare a institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice:-Reguli i msuri specifice n caz de cutremur;
HG.166/2010-pentru aprobarea dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatii aferente;
Instruciuni interne de stingere i evacuare a personalului salariat, n caz de incendiu.
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.50-art.62-Limitarea izbucnirii ,propagarii si dezvoltarii incendiului si a
efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului de incendiu;

C2

2
ore

2
2
ore ore

2
ore

2
2
ore ore

Obs

10

Legea 481/2004- modificata si completata prin Legea 212/2006 republicata in 22.07.2008


-Cap. III-drepturile si obligatiile cetatenilor -art. 20.- Cap.IV-Atributii si obligatii privind
protectia civila;
Ord. M.A.I. 211/2010-Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere,spatii
de intretinere si reparatii,etc.;
Protecia populaiei, salariailor i bunurilor materiale prin adpostire;
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor la colectarea i depozitarea deeurilor
i ale resturilor menajere.
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.69-art.70/Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate;
Ordin 1184/2006 - aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de
evacuare in situatii de urgenta;
Ordin 1259 /2006-pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii
de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
Instructiuni privind activitateade ntreinere i reparaii-instalaii aferente construciilor;
Instruciuni proprii privind protectia civila.
Ordin 262/2010 privind aprobarea dispozitiilor generale de aprare mpotriva incendiilor
la spatii si constructii pentru birouri;
APLICATIE-exercitiu de evacuare si de interventie in caz de calamitati si incendii:
Descrierea i utilizarea mijloacelor de prim intervenie P.S.I.(strigtoare,hidrani, etc)
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.123-art.154/Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune
in caz de incendiu/Controlul propriu al respectarii normelor de aparare impotriva
incendiilor;
H.G. 642/2005 -pentru aprobarea criteriilor de clasificare a institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice
-Reguli i msuri specifice n caz inundaii
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor specifice spaiilor pentru depozitare si
manipulare butelii GPL;
Reguli de comportare la introducerea semnalelor de alarmare ale proteciei civile.
Legea nr.307/2006- privind aprarea mpotriva incendiilor- Cap.II,sec.1-obligatiile privind
apararea impotriva incendiilor-art.6-12(obligatii generale);
Legeanr.481/2004- modificata si completata prin legea 212/2006 republicata in 22.07.2008
Cap. VI-Protectia populatiei si a bunurilor materiale-art.40-44(Instiintare,avertizare,alarmare);
Ord.M.A.I.712/2005 modificat cu O.M.A.I. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen-(art.45-57);
Instructiuni privind activitatea de transporturi rutiere i condiiile de parcare;
Reguli i msuri speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor care s
contracareze efectele perioadelor de anotimp canicular i secetos.
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.71-art.79-Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie
Ord.M.I.108/2001 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de ncrcri electrostatice -D.G.P.S.I.-004
Ord. M.A.I. 211/2010-Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere,spatii
de intretinere si reparatii,etc.;

Instruciuni interne de stingere i evacuare a personalului salariat, n caz de


incendiu;
Instruciuni proprii privind protectia civila.
Legea nr.307/2006- art.19(obligatiile administratorului),art.22(obligatiile salariatului);
Ordin 1259 /2006-pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii
de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
H.G. 642/2005 -pentru aprobarea criteriilor de clasificare a institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice
-Reguli i msuri specifice n caz de cutremur
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor, specifice instalaiilor electrice de
for i iluminat;
Modul de aciune la evacuarea n caz de interventie-inundatii
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007) -art.97-art.106-Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea
lucrarilor cu foc deschis,reglementarea fumatului-art.107-art.116/Masuri generale de

2
ore

2
ore

2
ore

2
2
ore ore

2
ore

2
2
ore ore

11

12

prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare;


HG.166/2010-pentru aprobarea dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatii aferente;
Ord.M.A.I.712/2005 modificat cu O.M.A.I. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen.
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor la colectarea i depozitarea deeurilor
i ale resturilor menajere.
Reguli de comportare la introducerea semnalelor de alarmare ale proteciei civile;
Legea nr 481/2004- modificata si completata prin legea 212/2006 republicata in
22.07.2008 -art.56-59(evacuare,limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de P.C.);
O.G. 21/2004 -privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen;
Ordin 1184/2006 - aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de
evacuare in situatii de urgenta;
Protecia populaiei, salariailor i bunurilor materiale prin adpostire
Instruciuni interne de stingere i evacuare a personalului salariat, n caz de incendiu

Legea 307/2006- privind aprarea mpotriva incendiilor -raspunderea juridica(art.43art.47);


APLICATIE- exercitiu de evacuare si de interventie Reguli si masuri in caz de cutremur
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor(MO
nr.216/2007)-art.143-art.153-Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune
in caz de incendiu/Controlul propriu al respectarii normelor de aparare impotriva
incendiilor;
H.G. 642/2005 -pentru aprobarea criteriilor de clasificare a institutiilor publice si
operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specific;
-Reguli i msuri specifice n caz inundaii
Instruciuni interne de aprare mpotriva incendiilor specifice spaiilor pentru depozitare si
manipulare butelii GPL;
Reguli i msuri speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor care s
contracareze efectele perioadelor de anotimp rece.

2
ore

2
ore

CONF.ORDIN NR.712/2005 MODIFICAT CU O.M.A.I. 786/2005 PENTRU APROBAREA


DISPOZIIILOR GENERALE PRIVIND INSTRUIREA SALARIAILOR N DOMENIUL
SITUAIILOR DE URGEN,AVEM:
C1 = 2 ORE LUNAR= PERSONALUL DIN ECHIPA DE INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR IN CAZ DE
INCENDIU SI PERSONALUL DE EXECUTIE AL UNITATII:
PENTRU ACTIVITATEA DIN CADRUL STATIEI DE IMBUTELIERE:

Conducatori autospecializate,manipulanti butelii GPL


Agenti vanzari, reprezentanti comerciali
Lucratorii cu atributii de paza

C2 = 2 ORE TRIMESTRIAL=PERSONALUL CARE LUCREAZ NEMIJLOCIT CU APARATE,


MAINI, UTILAJE I INSTALAII TEHNOLOGICE:
Director General,Director Vanzari,,Contabil,Contabil Sef,Sef statie imbuteliere, Consilier Tehnic,
Specialist documentatie studii cu atributii de RSL-IP

Testarea se efectueaz anual.

ntocmit
Cadru tehnic P.S.I.

IONESCU DAN SIMA

A. MATERIALE,PRODUSE UTILIZATE LA LOCUL DE MUNCA,EFECTE


NOCIVE ALE FOCULUI ASUPRA ORGANISMULUI

A.1. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE


APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR
CAPITOLUL III -Norme Generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i

executarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor


SECIUNEA a 3-a Limitarea izbucnirii, propagrii i dezvoltrii incendiului i a efluenilor
incendiului n interiorul i n afara incintei focarului de incendiu.
Art. 52. - (1) Instalaiile de protecie mpotriva incendiilor fac parte din msurile de protecie activ la foc cu rol
important n asigurarea cerinei eseniale "securitatea la incendiu" a construciilor, instalaiilor tehnologice i a
amenajrilor, precum i pentru securitatea utilizatorilor.
(2) Instalaiile de protecie mpotriva incendiilor pot fi:
instalaii de detectare a gazelor inflamabile;
instalaii de inhibare a exploziei;
instalaii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu;
instalaii de evacuare a fumului i a gazelor fierbini;
instalaii de hidrani interiori, coloane uscate, hidrani exteriori;
instalaii speciale de stingere cu ap;
instalaii de stingere a incendiilor cu gaze;
instalaii de stingere a incendiilor cu spum;
instalaii de stingere a incendiilor cu pulberi;
instalaii de stingere a incendiilor cu aerosoli.
Art. 53. - Instalaiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie s asigure ndeplinirea urmtoarelor criterii:
a) s dispun, n ntreaga zon protejat, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezena gazului inflamabil s
fie detectat ntr-o faz incipient;
b) s fie prevzute cu mijloace de comunicare sigure ntre detectoare i o central de colectare a informaiilor/
echipament de control i semnalizare;
c) s fie capabile s reziste condiiilor de mediu n care sunt montate, astfel nct s-i poat ndeplini funciile pe
parcursul duratei de via normate.
Art. 54. - Instalaiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel nct s reziste la presiunea maxim de explozie,
s asigure detectarea imediat a creterii presiunii, precum i eliberarea n cel mai scurt timp posibil a unui mediu de

stingere uniform dispersat i meninerea produsului de stingere la o concentraie de calcul ntr-un timp specificat n
incinta protejat.
Art. 55. - (1) Instalaiile de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu trebuie s detecteze incendiul la momentul
iniierii, prin detectarea parametrilor fizici i/sau chimici asociai incendiului - fum, flcri i/sau cldur -, i s
transfere un semnal sonor i/sau vizual la un/o echipament de control i semnalizare/central de detectaresemnalizare, astfel nct s dea un semnal de alarm i, dup caz, s acioneze dispozitivele pentru evacuarea
persoanelor, alertarea forelor de intervenie, deversarea automat a substanei de stingere etc.
(2) Echipamentul de control i semnalizare trebuie s asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare,
pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizrilor greite i pentru iniierea
aciunilor necesare;
(3) Instalaiile cu acionare manual de alarmare la incendiu trebuie s dea posibilitatea ca un utilizator s iniieze i
s transfere un semnal de alarm la incendiu la un echipament de control i semnalizare, astfel nct s fie posibil
iniierea diferitelor aciuni planificate.
Art. 56. - (1) Instalaiile de evacuare a fumului i a gazelor fierbini i instalaiile de presurizare pentru controlul
fumului trebuie s asigure n caz de incendiu:
meninerea cilor de evacuare i de acces libere de fum pe nlimea de circulaie;
facilitarea operaiilor forelor de intervenie, prin crearea unor zone fr fum;
ntrzierea sau mpiedicarea generalizrii incendiului prin apariia fenomenului de flash-over, prevenind astfel
dezvoltarea rapid a incendiului;
reducerea consecinelor i avariilor provocate de fum i gaze fierbini;
reducerea eforturilor care apar n elementele structurale ale construciilor i instalaiilor n caz de incendiu.
(2) Instalaiile de evacuare a fumului i a gazelor fierbini trebuie s ndeplineasc criteriile referitoare la capacitatea
de a activa i de a stabili presiunea proiectat ntr-o incint specificat sau o vitez convenabil a debitului de aer
prin deschideri n pereii incintei specificate, asigurndu-se alimentarea electric din dou surse, principal i de
rezerv.
(3) Pe timpul interveniilor, dac situaia impune evacuarea cantitilor de fum acumulate, se pot practica elemente de
construcie care delimiteaz spaiile respective i care nu au rol de rezisten.
Art. 57. - (1) Instalaiile de hidrani interiori trebuie s asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenia, n
faza iniial a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretic de funcionare, lungimea jetului i a furtunului
normate potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
(2) Instalaiile de hidrani exteriori trebuie s asigure o legtur la conducta principal de ap pentru echipamentele i
utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice, standardelor europene de
referin, precum i standardelor naionale referitoare la cerinele de racordare i adncimea de ngropare.
Art. 58. - Instalaiile speciale de stingere cu ap, cum sunt cele de sprinklere, instalaii cu cea de ap i altele
asemenea, trebuie astfel proiectate nct:
a) s asigure un rspuns imediat n caz de incendiu, prin deversarea apei, ntr-o schem i o cantitate prestabilit, cu
debitele, intensitile de stropire i stingere normate, pe durata proiectat de funcionare, peste o suprafa dat, n
scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice;
b) s asigure, dup caz, rcirea elementelor de construcii i instalaii;
c) s creeze o barier care mpiedic propagarea incendiului.
Art. 59. - (1) Instalaiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, nlocuitori de haloni i altele asemenea,
precum i instalaiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare total sau local.
(2) Instalaiile de stingere cu gaze trebuie s ndeplineasc criteriile de performan privind capacitatea de a fi
activate manual sau automat, deversarea uniform a produsului de stingere n incint sau peste suprafaa specificat,
ntr-o cantitate determinat, pentru a stabili i menine concentraia proiectat pe durata de timp normat, potrivit
prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
(3) Pentru instalaiile de stingere cu gaze cu inundare total este necesar s se asigure evacuarea tuturor persoanelor
din compartimentul n care va fi utilizat gazul, nainte ca aceast aciune s nceap.
(4) Instalaiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevzute cu dispozitive de avertizare a
utilizatorilor din spaiul protejat, optice i acustice, pentru semnalizarea intrrii acestora n funciune.
(5) n cazul n care gazul deversat automat n caz de incendiu poate pune n pericol viaa utilizatorilor din zonele
protejate, instalaiile de stingere se prevd cu dispozitive de temporizare care s ntrzie intrarea acestora n funciune
cu o perioad prestabilit.
(6) Perioada dintre declanarea semnalului de avertizare i intrarea n funciune a instalaiei de stingere se calculeaz
astfel nct s se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.
(7) Uile de acces n zone, spaii sau ncperi n care sunt posibile deversri de gaze ce pot pune n pericol viaa
utilizatorilor, precum i cile de evacuare din aceste locuri se marcheaz cu inscripii de avertizare asupra pericolului,
amplasate n locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munc i forele de intervenie.
(8) Semnalele optice i acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
s fie inactive n starea de ateptare;
s indice toate cile de evacuare din zonele de stingere;
s poat fi clar identificate i percepute cu tonaliti diferite, la nceputul i la sfritul perioadei de temporizare;

s nu poat fi oprite nainte de expirarea timpului de funcionare a instalaiei de stingere;


s fie n concordan cu capacitile psihomotorii i senzoriale ale utilizatorilor.
(9) Pentru sistemele cu stingere local nu este necesar evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt
obligatorii msuri speciale privind instruirea personalului.
Art. 60. - Instalaiile de stingere a incendiilor cu spum trebuie s ndeplineasc criteriile de performan referitoare
la posibilitatea de a fi activate manual sau automat i de a genera i dispersa o cantitate calculat de spum, cu
coeficientul de nfoiere stabilit, peste o suprafa dat, cu debitele de stingere necesare, ntr-un timp specificat,
potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
Art. 61. - Instalaiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie s ndeplineasc criteriile de performan referitoare
la posibilitatea de a fi activate manual sau automat i de a refula o cantitate calculat de pulbere peste o suprafa
dat sau un obiect specificat, cu intensitile i debitele de stingere necesare, ntr-un timp normat i n reprizele
normate, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
Art. 62. - Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea i mentenana instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor
se efectueaz conform standardelor europene de referin i reglementrilor tehnice specifice.

A.2. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE


APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL III -Norme Generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i


executarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor
SECIUNEA a 4-a Instalaiile aferente construciilor i instalaiile tehnologice
Art. 63. - (1) Instalaiile aferente construciilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de ap, de nclzire, de
ventilare, de climatizare, de canalizare i altele asemenea, precum i instalaiile tehnologice se proiecteaz,
se execut i se exploateaz potrivit reglementrilor tehnice i msurilor specifice de aprare mpotriva
incendiilor, astfel nct acestea s nu constituie surse de iniiere i/sau de propagare a incendiilor.
(2) Instalaiile prevzute la alin. (1) trebuie s corespund destinaiei, tipului i categoriei de importan a
construciei, precum i nivelului de risc de incendiu, s aib nivelul de protecie corespunztor mediului n
care sunt amplasate i s respecte prevederile din normele specifice de aprare mpotriva incendiilor.
(3) Instalaiile tehnologice se pun n funciune i se exploateaz cu respectarea strict a instruciunilor i
regulilor de utilizare, precum i a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, stabilite de proiectani i de
productori.
Art. 64. - (1) Instalaiile de ventilare sau de climatizare, precum i cele de transport pneumatic se
proiecteaz, se realizeaz i se exploateaz astfel nct, n funcionare normal, prile componente, cum
sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatur, s nu genereze surse care pot aprinde substanele
vehiculate prin acestea i s nu faciliteze propagarea incendiului.
(2) Traseele instalaiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din construciile cu risc de
incendiu sau explozie, precum i cele din slile aglomerate ori din ncperile cu bunuri de mare valoare sau
de importan deosebit trebuie s fie independente i complet separate de traseele pentru alte spaii.
(3) Se interzice evacuarea prin aceeai instalaie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a
substanelor care, n amestec sau prin combinaie chimic, pot produce incendii ori explozii.
Art. 65. - Construciile, instalaiile tehnologice, precum i zonele din vecintatea acestora, n care se pot
degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevd, conform reglementrilor specifice, cu sisteme
de detectare a emisiilor i de inhibare, inertizare sau evacuare forat a acestora, n vederea prentmpinrii
acumulrii de concentraii periculoase, precum i pentru semnalizarea situaiei create.
Art. 66. - (1) Instalaiile de iluminat de siguran trebuie s funcioneze pentru o perioad de timp normat,
n zonele specificate, la ntreruperea iluminatului normal.

(2) Tipurile de instalaii de iluminat de siguran i cazurile n care se prevd n construcii, modul de
alimentare cu energie electric a acestora, precum i nivelurile de iluminare necesare trebuie s
ndeplineasc cerinele reglementrilor tehnice specifice.
Art. 67. - Sursele de rezerv de alimentare cu energie a instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor
trebuie s ndeplineasc criteriile de performan referitoare la furnizarea automat pe durata de timp
normat a alimentrii cu energie a acestora, la ntreruperea alimentrii normale, potrivit prevederilor
reglementrilor tehnice specifice.
Art. 68. - Construciile, instalaiile tehnologice i amenajrile se protejeaz mpotriva aciunii electricitii
atmosferice cu instalaii de protecie mpotriva trsnetului, conform cu reglementrile tehnice specifice.

A.3. ORDIN NR. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE


APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL III -Norme Generale de aprare mpotriva incendiilor la proiectarea i executarea


construciilor, instalaiilor i amenajrilor
SECIUNEA a 6-a Evacuarea utilizatorilor i securitatea forelor de intervenie
Art. 71. - (1) Pentru evacuarea n condiii de siguran a utilizatorilor n caz de incendiu, cile de evacuare trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) conformare la foc i amplasare corespunztoare;
b) separare de alte funciuni prin elemente de separare la foc i fum;
c) asigurarea controlului fumului;
d) limitarea producerii incendiului i fumului.
(2) n funcie de categoria construciei, instalaiei sau a amenajrii i de destinaia acesteia, se au n vedere i alte
msuri specifice, cum sunt:
dimensionarea, realizarea, dispunerea i marcarea cilor de evacuare i a ieirilor de evacuare corespunztor numrului de
utilizatori i strii sntii acestora, conform prevederilor reglementrilor tehnice;
prevederea instalaiilor de detectare i semnalizare a incendiului, precum i de comunicare-avertizare;
prevederea instalaiilor de iluminat de siguran, alimentate din surse corespunztoare; prevederea instalaiilor de semnalizare a
ieirilor de urgen;
prevederea de dispozitive de siguran la ui, cum sunt blocri n poziie deschis, dispozitive antipanic i altele asemenea;
prevederea de sisteme de orientare n caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente i altele
asemenea;
prevederea de instalaii de presurizare i alte sisteme de control al fumului;
prevederea de locuri sigure de salvare n interiorul i/sau n afara construciei;
prevederea unor mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt
instalaiile de hidrani, coloanele uscate i altele asemenea.

Art. 72. - Instalaiile de semnalizare a ieirilor de urgen trebuie s indice utilizatorilor traseul de evacuare, uile de
evacuare, marcarea scrilor de evacuare din cldire i marcarea uilor i traseelor care nu servesc la evacuare.
Art. 73. - Construciile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie
prevzute cu ci de evacuare a persoanelor, n numr suficient, corespunztor dimensionate i realizate, astfel nct
persoanele s ajung n timpul cel mai scurt i n deplin siguran n exterior, la nivelul terenului ori al cilor de
acces carosabile, n refugii sau n alte locuri special amenajate.

Art. 74. - Pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabiliti, bolnavilor i ale altor categorii de persoane
care nu se pot evacua singure n caz de incendiu, se adopt soluii i msuri adecvate, cu respectarea reglementrilor
tehnice specifice.
Art. 75. - La proiectarea i la executarea cilor de evacuare se interzice prevederea uilor care se pot bloca n poziie
nchis, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementri tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu excepia
celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificulti la
evacuare, cum sunt mpiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica i altele
asemenea.
Art. 76. - Pentru securitatea echipelor de salvare/forelor de intervenie sunt necesare:
a) msuri pentru ca echipele de intervenie i salvare s-i desfoare activitatea la un nivel adecvat de securitate i s
prseasc cldirea fr riscuri de accidente;
b) amenajri pentru accesul forelor de intervenie n cldire i incint, pentru autospeciale i pentru ascensoarele de
pompieri;
c) msuri care s permit ca stingerea s fie realizat eficient n interiorul i n jurul construciei.
Art. 77. - Ascensoarele de pompieri se prevd i se realizeaz potrivit reglementrilor tehnice specifice, asigurnd
accesul forelor de intervenie pe durata stabilit n planurile specifice.
Art. 78. - (1) Asigurarea accesului i a circulaiei autospecialelor de intervenie n incintele operatorilor economici i
ale instituiilor, n zonele locuite, precum i ntre localiti este obligatorie, conform reglementrilor tehnice
specifice.
(2) n locurile prevzute la alin. (1) trebuie s se asigure cel puin un acces carosabil dinspre drumurile publice i
dinspre drumurile de circulaie interioare, amenajat, marcat, ntreinut i utilizabil n orice anotimp.
(3) Cile de acces i de circulaie se dimensioneaz potrivit reglementrilor tehnice pentru autovehicule de tip greu,
asigurnd accesul autospecialelor de intervenie.
Art. 79. - Msurile, condiiile tehnice, performanele i nivelurile de performan privind proiectarea cilor de
evacuare i acces aferente construciilor, instalaiilor i amenajrilor se realizeaz conform prevederilor
reglementrilor tehnice specifice.
B.

CAUZELE INCENDIILOR

Clasificarea cauzelor de incendiu n funcie de natura lor, sursele de aprindere,


mijloacele care produc aprinderea i modul de aciune.
Incendiul este un proces complex, cu evoluie nedeterminat, care necesit 4 elemente definitorii:
existena combustibilului i aciunea unei surse de aprindere
iniierea i dezvoltarea n spaiu i timp a procesului de ardere s fie necontrolate
procesul de ardere s fie nemotivat social, necesitnd o intervenie organizat n scopul lichidrii
producerea de pierderi materiale n timpul arderii.
Prin urmare, nu orice ardere constituie un incendiu. De exemplu nu sunt incendii:
- arderea sub control a gunoaielor, ierburilor, etc.
- arderea produselor n cuptoare sau n alte instalaii similare
- fumigaii care nu necesit intervenii de stingere
Nu se consider incendii avariile de natur electric (scurtcircuite, arcuri electrice ntreinute, explozii,etc.),
produse n instalaii i echipamente electrice (transformatoare, staii de conexiuni, tablouri de distribuie,
etc,), n cazul n care acestea nu au provocat aprinderea i arderea instalaiilor i echipamentelor vecine sau a
celor pe care le deservesc i la care nu s-a acionat.
Uneori incendiile sunt consecine directe ori indirecte ale altor evenimente care le-au precedat, cum sunt
accidente tehnice, avarii, explozii, calamiti naturale, etc.. In acest caz, se ia n eviden, se cerceteaz i
analizeaz evenimentul care a avut loc n ntreg ansamblul su, incendiul fiind o component a
evenimentului respectiv.
Iniierea unui incendiu presupune urmtoarele elemente, absolut obligatorii pentru producerea acestuia:
- sursa de aprindere i, implicit, mijlocul care o produce, surs care s posede energia minim necesar
pentru aprinderea combustibilului
- existena combustibilului (gazos, lichid, solid), n cantitate suficient pentru susinerea arderii
- existena unor mprejurri determinate i a altor condiii favorizante, care s pun n contact sursa de
aprindere cu masa combustibil
Analiza i clasificarea incendiilor se face dup sursa de aprindere. Astfel se pot deosebi:
-

Surse de aprindere cu flacr:

-Chibritul aruncat din neglijen, un b de chibrit aprins poate iniia incendierea unor materiale uor

aprinzibile (lan de gru,resturi de hrtie inclisiv din couri de gunoi, lichide inflamabile inclusiv uleiul
ncins din buctrii .a). Un risc deosebit l prezint aprinderea unui b de chibrit n atmosfer exploziv
(chiar scurgeri de gaz n apartament). Incendii puse pe seama neglijenei fumtorilor se datoreaz, de fapt,
flcrii de la bul de chibrit utilizat pentru aprinderea igrii. Un fenomen cu periculozitate social ridicat
l reprezint jocul copiilor cu surse de aprindere cu flacra, cu chibriturile n special.
-Focuri n loc deschis aprinse voluntar n diferite scopuri (destructiv, gtit, nclzit), cum ar fi focuri de
tabr, focuri de mirite, focuri pentru arderea gunoaielor, deeurilor, lsate fr supraveghere i scpate de
sub control n pduri, curi, antiere, depozite, ct i n spaii interioare (focuri pentru nclzit n hale
industriale, cldiri n construcie,etc.) pot s se propage la materiale i elemente de construcie combustibile
din apropiere, iniiind incendii dezvoltate.
Factorii favorizani sunt vntul i prezena materialului combustibil n apropriere (ierburi,resturi menajere,
construcii din lemn, etc.)
-Aparate de tiere, lipire, sudare oxiacetilenic - flcrile acestor aparate pot atinge temperaturi nalte i pot
provoca incendii prin aciune direct asupra materialelor combustibile din apropriere sau prin conducie
termic cnd se sudeaz grinzi metalice.

Surse de aprindere de natur termic


-Tigara incendiile datorate fumatului dein o pondere ridicat (10- 11% din total). Restul de igar poate

iniia incendierea esturilor din materiale fibroase (bumbac .a) rumegu, resturi de hrtie, paie fn (n
stare uscat) .a. Incendiile datorate fumtorilor adormii n pat cu igrile aprinse reprezint un grav pericol
social, cu urmri deseori tragice.
-Becuri incandescente, proiectoare se pot iniia incendii n cazul becurilor de puteri mari, peste 150 W i
n cazul contactului direct cu materiale combustibile (draperii, perdele, hrtie, rafturi, mrfuri n stive nalte,
abajururi din materiale combustibile).
-Brocuri de la sudare i particule incadescente aceste particule cad repede (pstrnd un potenial termic
ridicat) i pot ptrunde n cele mai mici fisuri sau crpturi. Un astfel de broc de sudare poate ajunge pn la
o distan de 10 m de punctul de lucru, cu o temperatur de peste 500 800 oC.
-Sobe metalice ndeosebi cele cu combustibil lichid, pot prezenta un pericol ridicat n incendiu n perioada
de iarn, i, ca urmare, a unor situaii anormale de funcionare:
fenomenul de fug a flcrii dispariia brusc a flcrii n arztor (ca urmare a contracurentului n co),
accesul imediat al combustibilului n arztor (contrar instruciunilor fabricantului) duce la evaporarea
acestuia i, la reaprindere, se produce exploziue
amplasarea greit 8n spaiu circulabil) rsturnri ale sobelor de ctre persoane nendemnatice, n stare
de ebrietate, copii,etc.
alimentarea necorespunztoare cu combustibil, folosirea unui combustibil cu impuriti, cu ap i, mai
ales a unui combustibil neindicat pentru tipul sobei
neetaneiti la mbinrile conductelor (cu scurgeri de combustibil pe elementele supranclzite ale sobei)
In cazul sobelor cu combustibil solid, ca surse de aprindere poteniele sunt jarul i cenua provenite din
ardere, uneori depozitate necorespunztor, precum i scnteile i particulele aprinse ce ies pe uia deschis
a focarului.
In cazul sobelor metalice, dar mai ales a sobelor cu acumulare de cldur, depozitarea materialelor
combustibile n contact direct cu pereii sobei sau n imediata apropriere provoac incendii chiar dup
ncetarea programului de lucru.
- Couri de evacuare a fumului defecte, burlane supranclzite - courile de evacuare a fumului se
manifest ca surs de aprindere prin scnteile i particulele incandescente ce ies pe gura coului sau prin
fisurile existente, ca i prin temperatura pereilor lor n contact direct cu elementele de construcie
combustibile (grinzi, lemn,etc.)
- Aparate de nclzire electrice reourile i radiatoarele constituie o surs de aprindere prin plasarea
necorespunztoare sub birouri, sub tejghele i rafturi, etc., unde exist o probabilitate mare de a intra n

contact cu materiale combustibile (lemn, textile,etc.). Un risc mrit l prezint reourile improvizate, de
puterte mare, executate artizanal, datorit pericolului de supranclzire i techerelor improvizate.

Surse de aprindere de natur electric


- Arcul electric, scntei electrice constituie importante surse de aprindere n incendii iu explozii, n

general n cazul unor amestecuri inflamabile


- Scurtcircuitul poate deveni o surs de aprindere n anumite condiii favorizante
o . montarea instalaiilor electrice direct pe elemente combustibile
o . depozitarea materialelor combustibile (hrtie, ambalaje, textile, paie) n apropierea circuitelor sau n
interiorul tablourilor electrice
o . mbinarea conductorilor electrici prin metode improvizate i nu prin cleme de legtur, lipire sau
sudare
o . agarea hainelor i diferitele obiecte de ntreruptoare, conductoare, lmpi .a ceea ce duce la
suprasolicitarea mecanic a acestora
o . strpungerea unor perei, panouri etc. combustibile, pentru trecerea conductorilor electrici, ff luarea
unor msuri de protecie
o . supradimemnsionarea sau improvizarea elementelor de protecie (ndeosebi a siguranelor)
o . suprasolicitarea instalaiilor electrice prin folosirea de consumatori (motoare, transformatoare de
sudare, reouri, ventilatoare etc.) cu puteri ce depesc puterea calculat prin proiect pentru reeaua
respectiv
o . nesupravegherea unor instalaii sau procese tehnologice n care sunt implicate echipamente electrice
(de exemplu, depirea unor tensiuni, turaii de motaore etc.)
o . folosirea, ntr-un mediu exploziv, a aparatajului necorespunztor protejat
o . instalarea sau nlocuirea unor echipamente sau accesorii electrice (ntreruptaore, orize, duluii etc.) de
ctre persoane incompetente, cu nerespectarea prevederilor normelor n vigoare, de regul, n mediu rural
i n reeaua comercial
o . n cazul aparatelor electrocasnice, cordonul de alimentare constituie cea mai important cauz de
incendiu nu numai c astfel de cordoane de alimentare sunt mai puin bine izolate, att electric i
mecanic, dar sufer numeroase deteriorri datorit unor manevrri greite sau unor ocuri, cordoanele se
nclzesc, att la o supra sarcin electric, ct i de la eventualele surse exterioare, iar izolaia din plastic se
nmoaie, suficient pentru ca s intre n contact conductoarele, provocnd un scurtcircuit care va aprinde, de
regul, izolaia.
- Instalaii de iluminat cu fluorescen pot provoca incendii dac sunt confecionate din materiale
tzermoplastice, care se caracterizeaz printr-o ardere cu flacr, nsoit de apariia de picturi arznde.
Fenomenul apare n urma unor defecte n funcionare, ndeosebi n condiii de exploatare ndelungat
(mbtrnirea materialelor i, mai ales, n condiii de mediu agresiv (fum, aerosoli, vapori corosivi etc.)
- Electricitate static descrcrile electrostatice sunt frecvente, dar devin potenial periculoase i pot
genera incendii sau explozii cnd au loc ntr-o atmosfer explosiv sau cnd n apropiere exist materiale
inflamabile.
Operaiuni tehnologioce ca se pot desfura n mici uniti productive i care favorizeaz producerea
sarcinilor electrostatice, putnd genera incendii prin descrcarea acestora sunt, printre altele:
. transvazarea unor lichide i umplerea i golirea vaselor, recipientelor (exemplu canistre pentru
benzin din material plastic)
. splarea unor esturi prin agitare n lichide (mai ales petroliere)
. micarea particulelor la mcinare, malaxare, amestecare, comprimare
. benzi transportoare sau transmisii cu curea n micare
. micri rotative violente, ventilatoare, compresoare
. derularea unor filme sau pelicule, benzi de hrtie i textile, folii din amterial plastic
. deversarea substanelor pulverulente din saci
. ieirea prin ajutaj a gazelor comprimate sau lichefiate mai ales a acelor gaze care antreneaz un lichid fin
pulverizat (vopsire prin pulverizare, de exemplu)
Materialele capabile s produc descrcri electrostatice sunt:

. solide cauciucul natural i sintetic (ndeosebi n valuri, tambururi etc.), masele plastice, fibrele
artificiale (nzlonul etc.), rini sintetice.
. lichide n ordinea scznd a periculozitii sulfur de carbon, eter, benzin, hidrocarburi, esteri etc.
- Surse de autoaprindere (aprindere spontan) trebuie acordat atenie substanelor piroforice care se
aprind n contact cu aerul (fosfor, metale alcaline, hidruri de siliciu, sulfur de fier, pulberi de aluminiu, de
zinmc, de titan, zirconiu), substanelor care se aprind spontan, n contact cu apa 8metale alcaline, varul
nestins, carbura de calciu, carbidul, pulberea de aluminiu) i substanelor care se aprind spontan n contact
cu oxidanii (peroxid de sodiu, permanganat de potasiu, clorai)
Reacii chimice exoterme se pot produce pe timpul fabricaiei, transportului, manipulrii i depozitrii
substanelor care reacioneaz reciproc, atunci cnd vin n contact.
Punerea n contact poate fi accidental (cutremure, ocuri etc.) sau din neglijen (ignorarea
inscripionrilor de pe ambalaje sau a listelor de substane incompatibile existente, inclusiv la depozite).
Un factor ce nu trebuie neglijat este aprinderea spontan a depunerilor de lacuri i vopsele, a materialelor
mbibate cu uleiuri i grsimi (crpe din bumbac, esturi proase etc.)
- Surse de aprindere de natur mecanic pot fi iniiate n urma ungerii necorespunztoare sau a
gripajului unor piese cu o vitez mare de rotaie, prezenei unor corpuri strine (nisip, praf) ntre dou
suprafee n micare, montrii defectuoase a lagrelor i a arborelui, frecarea n feredoul autovehiculelor
sau blocarea saboilor de frnare, precum i scnteilor mecanice de oc sau abraziune.
- Incendii intenionate Cauzele care determin acest fenomen sunt:
- situaia economic nefavorabil, datorit perioadei de tranziie spre economia de pia (numr mare de
omeri, preuri ridicate .a)
- creterea numrului de persoane fr adpost (vagabonzi, copii ai strzii etc.)
- amplificarea catelor de vandalism
- nmulirea cazurilor de piromani pe fondul dezechilibrrilor psihice datorate dificultilor de adaptare la
noile condiii de via
Locurile alese de un incendiator pentru a provoca incendiu sunt, de regul, nepzite, puin circulate, cu
aglomerare de materiale (mobil veche, arhive deeuri etc.), ce permit, n primele faze ale incendiului, o
dezvoltare lent i fr manifestri vizibile (flacr, fum dens). Obiuectivele izolate, fr paz i
mprejmuiri sigure, fr instalaii de antiefracie i antiincendiu sunt adevrate inte pentru incendiator.
Statistic, majoritatea incendiilor au loc n noaptea de vineri spre smbt, cnd vigilena este mai sczut.
CAUZE DE INCENDIU DE NATURA ELECTRICA
Incendiile provocate de instalaiile electrice au o pondere ridicat n totalul incendiilor cu pierderi de viei omeneti
i pagube materiale importante.
INSTALATIA ELECTRICA este ansamblul de echipamente interconectate ntr-un spaiu dat
ECHIPAMENTUL ELECTRIC este orice dispozitiv folosit pentru producerea, transportul, distribuirea sau
utilizarea energiei electrice.
In instalaia electric se utilizeaz un numr mare de aparate electrice care din punct de vedere al funciunilor pe care
le ndeplinesc se clasific n:
aparate de conectare (ntreruptoare, comutatoare, etc.)
aparate pentru pornirea motoarelor (reostate, autotransformatoare de pornire, etc.)
aparate de semnalizare (relee, lmpi, etc.)
aparate de msur (ampermetre, voltmetre, etc.)
aparate de protecie (relee, sigurane, etc.)
O atenie deosebit trebuie acordat echipamentelor electrice utilizate n zonele cu pericol de explozie, care trebuie
s aib asigurat o PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA.
APARATELE DE PROTECTIE sunt aparate care sesizeaz situaiile anormale n funcionarea unor instalaii
electrice (suprasarcini, scurtcircuit, etc), protejnd-o fie printr-o comand pentru deconectarea automat, fie prin
semnalizarea apariiei situaiei anormale (cnd nu exist un pericol imediat).
Ele pot fi:
sigurane fuzibile
contactoare cu relee
ntreruptoare automate
a).- siguranele fuzibile au rolul de a ntrerupe circuitul, n care sunt montate n serie, prin topirea unui element
conceput i calibrat n acest scop, atunci cnd curentul care le parcurge depete o anumit valoare. In funcionare
normal, fuzibilul nu trebuie s se topeasc i nici s-i schimbe caracteristica de protecie. Cel mai mare curent care

poate trece prin fuzibil, timp nelimitat, fr ca acesta s se topeasc sau s-i schimbe caracteristica se numete
curent nominal al fuzibilului. Acest curent este cu 20-30% mai mic dect curentul minim de topire.
Atenie: Alegerea unui fuzibil cu un curent nominal mai mare dect cel reieit din calcule face ca el s nu se
topeasc la suprasarcini sau s se topeasc cu ntrziere la scurtcircuite, putnd conduce astfel la
distrugerea izolaiilor sau la incendiu.
b).- releele de protecie i semnalizare sunt utilizate n instalaiile electrice mai complexe pentru protejarea acestora
contra diferitelor situaii anormale de funcionare (supracureni, tensiune minim, etc.) prin comanda deconectrii
instalaiei.
c).- ntreruptoarele automate asigur protecia mpotriva suprasarcinilor, a curenilor de scurtcircuit de valori
medii i a lipsei tensiunii de alimentare, acionnd printr-un impuls mecanic direct de declanare a ntreruptorului.
MATERIALELE ELECTROTEHNICE se clasific n:
materiale conductoare (conductori din cabluri, conductori neizolai ai liniilor aeriene, bobinajele mainilor i
aparatelor electrice, barele dispozitivelor de distribuie, etc.)
materiale izolante (mantale izolante)
CAUZE DE INCENDIU de natur electric pot fi:
1.-Regimurile anormale de funcionare care apar n instalaia electric pot pune n pericol att viaa personalului de
exploatare ct i instalaia. Cele mai frecvente regimuri anormale care pot apare n funcionarea unei instalaii
electrice de joas tensiune (utilizat n gospodrii) i care constituie cauze principale de incendiu de natur electric
sunt:
supracurenii
supratensiunile
scderea tensiunii sub anumite limite
apariia tensiunii pe piese care n mod normal nu sunt sub tensiune
Principalele SURSE DE APRINDERE de natur electric, rezultate n urma funcionrii n regim anormal a unei
instalaii sunt:
creterea temperaturii datorit suprasarcinii sau curenilor de scurtcircuit n conductoare i aparate
producerea anormal de cldur n izolaii
producerea local de cldur ca urmare a contactelor defectuoase
arcuri amorsate ntre conductori sau ntre conductori i mas
SUPRACURENTII constau n depiri ale intensitii curentului nominal n instalaii i aparate electrice. In
practic, un caz particular l constituie contactele imperfecte, care determin creterea intensitii curentului electric
i nclzirea contactelor peste limitele admise. Cnd fenomenul dureaz o perioad lung se poate ajunge la topirea i
sudarea contactelor, fiind posibil producerea incendiilor. Contacte imperfecte pot apare de exemplu la tabloul
electric (sigurane nefixate corespunztor) sau la aparate de conectare (ntreruptoare uzate).
O alt categorie de defecte ce nu trebuie neglijat o reprezint curenii de defect care iau natere ca urmare a unui
defect de izolaie a aparatului electric. Curentul care se stabilete prin izolaie ntre un conductor i masa metalic
pus la pmnt poate provoca scurtcircuit dac nu exist aparate de protecie.
SUPRATENSIUNILE reprezint depirea tensiunii n regim permanent. La materialele izolante solide, chiar dac
are loc la valori mici, are ca efect mbtrnirea izolaiei, reducndu-se durata de via a acestora.
SCADEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE poate crea pericole n exploatarea aparatelor electrice (exemplu:
pentru un motor cu putere constant, scderea tensiunii duce la creterea intensitii curentului, care provoac
supranclziri).
Prin apariia TENSIUNILOR PE PIESE care n mod normal nu sunt sub tensiune, se produc supranclziri locale
periculoase.
In afara regimurilor anormale de mai sus, n funcionarea instalaiilor i echipamentelor electrice pot apare
evenimente ce se pot transforma n incendii n urma:
suprasolicitrilor mecanice
polurii i coroziunii
aciunii greite a utilizatorului
2.- Arcul electric este o descrcare disruptiv continu, ntre doi electrozi sub tensiune. Arcul electric apare n
instalaiile electrice i n condiii normale de funcionare, n momentul deschiderii i nchiderii circuitelor electrice
prin intermediul contactelor mobile ale ntreruptoarelor. Cu ct contactele sunt mai uzate, din cauza numrului mare
de conectri, apar nclziri locale. Efectele periculoase ale arcului electric ca surs de aprindere i de iniiere a
incendiilor rezult din temperatura mare ce se produce (3000-5000 oC) i cantitii relativ mari de energie disipat n
timp foarte scurt. Datorit temperaturilor mari, arcul electric poate provoca topirea elementelor metalice ale
instalaiei i aprinderea materialelor izolante combustibile (uleiuri, hrtie, carton, cauciuc, etc)
Arcul electric poate apare ca surs de aprindere n incendii de lanuri sau pduri ca urmare a ruperii i cderii la sol
pe timp de vnt puternic a unui conductor de linie de nalt tensiune. Aparatele de protecie automate ale reelei
asigur deconectarea rapid, dar, mai ales n perioada secetoas, arcul produs este suficient pentru a aprinde
materialele celulozice din apropiere.

3.- Scnteile electrice sunt descrcri disruptive n aer sau alt dielectric. Comparativ cu arcul electric care poate
aprinde materiale combustibile din apropierea locului unde s-a produs, o scnteie electric poate aprinde doar
amestecuri explozive sau inflamabile.
4.- Scurtcircuitul este contactul accidental, fr rezisten sau printr-o rezisten de valoare mic a dou sau mai
multe conductoare aflate sub tensiune. Scurtcircuitul apare cnd izolaia dintre dou conductoare ale unei instalaii
electrice, ale unei reele sau ale unui aparat se degradeaz i cele dou conductoare, ntre care exist o diferen de
potenial, ajung n contact.
Curentul care trece prin circuitul astfel nchis se numete curent de scurtcircuit i este foarte mare n comparaie cu
curentul nominal al instalaiei. Potrivit legii lui OHM:I=U/R
In condiii de tensiune constant, la contactul direct al conductoarelor, rezistena electric scade foarte mult, iar
intensitatea curentului electric va crete. Cum efectul termic al curentului electric printr-un conductor se exprim
prin relaia:Q=I2Rt
se constat uor cantitatea mare de cldur degajat n urma unui scurtcircuit.
Atenie:Un scurtcircuit produs ntr-o instalaie electric poate sau nu s iniieze un incendiu.
De regul, scurtcircuitele n instalaiile electrice sunt eliminate prin aciunea elementelor de protecie.
5.-Electricitatea static In timpul micrii, prin frecarea de alte corpuri, corpurile lichide, solide sau gazoase,
ndeosebi cele cu rezistivitate mare (peste 105 cm)

se pot ncrca cu electricitate static). Electricitatea static poate


conduce la explozie sau incendii atunci cnd apar simultan trei condiii:
atmosfer ambiant exploziv
descrcare disruptiv
energia eliberat prin descrcare este suficient pentru aprinderea amestecului aer-gaz sau aer-pulbere.
Exemple de materialele capabile s produc descrcarea electricitii statice sunt: cauciucuri naturale i sintetice,
mase plastice, fibre artificiale, rini sintetice, prul uman, sulfur de carbon, eter, benzin, hidrocarburi.
Activitile tehnologice care favorizeaz producerea sarcinii electrostatice i care genereaz frecvent incendii prin
descrcarea acestora sunt:
transportul lichidelor prin conducte cu vitez relativ mare (de regul peste 0.7 m/s)
transvazarea lichidelor i umplerea sau golirea recipientelor (exemplu: viteza recomandat la ieirea din evile ce
asigur umplerea unui rezervor este de maxim 10 m/s pentru acetone i alcooli, 3,5-1 m/s pentru benzin i
motorin i maxim 1 m/s pentru ulei i sulfur de carbon
micarea particulelor la mcinare, malaxare, amestecare, comprimare
benzi transportoare sau transmisii (cu curea) n micare
micarea rotoarelor de la turbine, compresoare, ventilatoare.
derularea filmelor, peliculelor, benzilor de hrtie i textile, foliilor din material plastic
ambalarea substanelor pulverulente n saci
Atenie:Corpul uman intervine n aceste fenomene n trei moduri:
1.-generator de electricitate static datorit micrii corpului operatorilor (ndeosebi cei cu mbrcminte de
nylon sau plastic) ori n timpul deplasrii (un om cu nclminte din cauciuc care merge pe un covor n mediu
uscat acumuleaz un potenial de 14.000 V)
2.-transfer de sarcini electrostatice de la un material ncrcat la corpul uman (ndeosebi la persoanele cu piele
uscat)
3.-descrcarea electrostatic de la corp la pmnt (mai rapid la persoanele cu piele umed).

CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDII


Cercetarea cauzelor de incendiu urmrete scopurile:
- stabilirea operativ a cauzelor de incendiu
- stabilirea msurilor pentru repunerea n funciune, n cel mai scurt timp, i n regim normal de funcionare a
capacitilor de producie aferente
- stabilirea persoanelor vinovate de producerea incendiului i a rspunderii (materiale, disciplinare,
contravenionale, penale) ce revin acestora, potrivit prevbederilor legale
- luarea msurilor tehnice i organizatorice pentru prevenirea unor incendii similare
In vederea desfurrii activitii de cercetare a cauzei incendiilor se recomand s se numeasc o comisie (cadrul
tehnic psi, preedintele comisiei, eful de pompieri, mecanici, energeticieni etc.) care va avea atribuiile
a) stabilirea i luarea msurilor necesare pentru prentmpinarea la timp a unor pericole iminente create de evoluia
incendiului (producerea de victime, propagare la alte instalaii tehnologice sau obiective vecine, pierderea capacitii
portante a construciei sau instalaiei afectate, producerea unor explozii etc.) se acord n acest sens asisten tehnic
de specialitate conductorului operaiunii de stingere a incendiului
b) cunoaterea i aplicarea regulilor tactice generale i specifice, printre care se pot meniona
- nelimitare n timp a duratei cercetrii, asigurnd operativitate maxim
- efectuarea cercetrii independent de orice ipotez preconceput
- consemnarea tuturor datelor, informaiilor, constatrilor n legtur cu cauza
- utilizarea n acest scop a aparaturii i tehnicii adecvate particularitilor incendiilor

- cunoaterea procesului tehnologic iu a fazei n care se afl obiectivul incendiat


- identificarea persoanelor care pot da realii despre incendiu i discutarea cu acestea
- verificarea. Cercetarea i clasificarea tuturor ipotezelor pe baza informaiilor i datelor culese, a studierii amprentei
incendiului pn se ajenge la stabilirea univoc a adevrului
c) protejarea urmelor incendiului i prevenirea distrugerii sau dispariiei lor
Ridicarea, ambalarea i transportarea urmelor se asigur, potrivit prevederilor legale, de ctre organele n drept,
prin procedee i tehnici specifice.
Cele mai des ntlnite urme ale incendiului sunt:
- urme de cenus i fum, rezultate prin arderea sau topirea materialelor i substanelor combustibile sau nerezistena
la temperaturi nalte
- urme de lichede, vapori i gaze combustibile
- urme de produse chimice incendiare sau toxice
- urme ale unor aciuni mecanice sau termice(brucuri de sudur,pan, pilitur,urme de ciocane,rngi etc.)
- urme ale omului (biologice, de nclminte, mbrcminte etc.)
- urme ale vegetalelor (resturi carbonizate,achii etc.)
- microurme( resturi sau particole de vopsea, sticl, praf, lichide combustibile etc.)

C.

STINGTOARE DE INCENDIU

TIPURI DE STINGTOARE
C.1.Generaliti
1.1. Este un aparat de stingere acionat manual,care conine o substan stingtoare ce poate fi refulat
i dirijat asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii create n interiorul aparatului. Este utilizat
pentru stingerea incendiilor de proporii mici sau n faza iniial.
1.2. n timpul interveniei trebuie avut n vedere s nu v apropiai prea mult de foc. Distana
recomandat de la care se poate folosi stingtorul n siguran este de 6-7 metri de la focarul de incendiu.
1.3. Modul de folosire al stingtorului:
- se scoate piedica de siguran;
- se ndrept furtunul la baza focului
- se apas mnerul pentru a permite eliberarea agentului de stingere;
- se mic furtunul astfel nct s stingei incendiul.

1.4. Dup modul de transportare, stingtoarele se clasific n:


- portative;
- transportabile.
1.5. Stingtorul portativ este stingtorul a crui mas, ncrcat i gata pregtit pentru intervenie,nu
depete 23 kg.
1.6. Stingtorul transportabil este stingtorul care avnd masa i gabarit mare nu poate fi purtat n mn
pentru intervenie, ci trebuie instalat pe un asiu metalic prevzut cu roti, putnd fi tractat pn n
apropierea locului de incendiu, furtun de evacuare de minim 5 metrii i necesit cel puin doi servani
pentru punere in funciune. Pentru tipurile mai mici tractarea se face manual pe distane scurte, iar cele
mai mari, pe pneuri, pot fii remorcate i autotractate pe distane mari.
1.7. Dup modul n care se realizeaz presiunea interioar necesar refulrii substanei de stingere,
stingtoarele se clasific:
- cu autoevacuare: substana de stingere este mbuteliat sub presiune n corpul stingtorului, energia
de refulare fiind asigurata de presiunea vaporilor substanei, la temperatura normala de funcionare (ex.:
stingtorul cu CO2).
- cu autogenerare: presiunea necesar refulrii este generat ca rezultat al unei reacii chimice care are
loc n momentul punerii in contact a dou substane chimice aflate n corpul stingtorului, atunci cnd este
pus n funciune (ex.: stingtorul cu spum chimic).
- cu butelie: gazul,de regul CO2, este mbuteliat separat ntr-un recipient (butelie) din care, la punerea
n funciune, este eliberat n corpul stingtorul (ex.: stingtoare cu spum mecanic, apa pulverizata,
pulberi stingtoare).
- cu presiune permanent: gazul, de regula azot, se afla sub presiune n corpul stingtorului aflndu-se
n contact direct cu substana de stingere (ex.: stingtoare cu pulberi sau haloni).
1.8. Dup agentul stingtor coninut, stingtoarele se clasific n:
- cu pulbere;
- cu dioxid de carbon;
- cu ap;
- cu spum mecanic.
Substana de stingere
Apa
Spum chimic
Spum mecanic
Gaz inert (dioxid de carbon)
Pulbere normal (pentru clasa B, C)
Pulbere polivalent ( clasa A, B, C)
Pulbere special (clasa D)
Hidrocarburi halogenate (haloni)

Indicativul substanei de
stingere
AP
SC
SM
G
P, (PF)*
PG
PM
H

Culoare de identificare (fond etichet)


Albastru
Galben
Galben
Negru
Alb
Alb
Alb
Verde

*PF - pulbere normal cu eficien mrit (tip FLOREX)


1.9. Fiecare stingtor va avea nscris pe etichet cantitatea i tipul de substan de stingere, indicaii de
utilizare, modul de exploatare, data umplerii i data scadenei de verificare.
1.10. Stingtoarele de incendiu trebuie s fie plasate n locuri vizibile i uor accesibile.
1.11. Stingtoarele trebuie s fie n stare bun, fr urme de rugin sau coroziune i s prezinte
accesoriile aferente (furtunuri, piedica de siguran, manometre, etc.).
1.12. La stingtoarele presurizate, indicatorul de presiune trebuie s indice presiunea corect.
1.13. Stingtoarele de incendiu trebuie inspectate periodic pentru a v asigura c sunt n stare bun de
funcionare.
1.14. Verificarea stingtorului se face cel puin o dat la 30 de zile, prezena acului indicator al
manometrului n zona verde confirmnd funcionalitatea stingtorului.
1.15. Sunt uor de manevrat de o singur persoan. Jetul agentului stingtor este suficient de puternic i
performant, permind rezultate optime n aciunea de stingere, chiar i de ctre o persoana mai puin
experimentat.
1.16. Stingtoarele destinate pentru intervenii, n msura n care nu sunt garantate pentru pstrare n aer
liber, vor fi protejate mpotriva intemperiilor (soare, ploaie, nghe, etc.) prin amplasarea lor n construcii
nchise i care de la caz la caz vor fi nclzite corespunztor temperaturii minime prescrise de productor.
1.17. Domeniul de utilizare al stingtoarelor depinde de substana stingtoare pe care o conin.

clasa de incendiu

pulbere

dioxid de
carbon

apa

spum

MATERIALE SOLIDE: hrtie,


lemn, textile, cauciuc, paie, etc.

MATERIALE LICHIDE: benzina,


petrol, ulei, alcool, vopsea, etc.

NU

GAZE: metan, hidrogen, propan,


acetilen, etc.

NU

NU

METALE: litiu, aluminiu, potasiu,


sodiu, magneziu, etc.

NU

NU

NU

NU

INSTALATII LECTRICE:
E ntreruptoare, motoare,
transformatoare etc.

NU

NU

C.2.Stingtoare cu pulbere portative presurizate permanent


1.18. Se utilizeaz la stingerea nceputurilor de incendii din clasele
A, B, C, n spaii nchise sau deschise (mijloace de transport auto,
staii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave,
vagoane CFR, etc.), precum i asupra echipamentelor electrice cu
tensiuni pn la 1000 V.
1.19.
Recipientul este de form cilindric, executat din tabl de oel sau din
aliaj de aluminiu, fr deformaii vizibile cu ochiul liber, fr s prezinte asudari,
scurgeri, fisuri, nceputuri de rupturi sau deformii permanente.
1.20.
Prile componente ale recipientului se asambleaza prin sudare.
Cordoanele de sudur nu trebuie s prezinte discontinuiti, goluri, sufluri sau
incluziuni, neuniformiti ale limii i nlimii cordonului, scurgeri de metal topit
sau arsuri.

1.21. La exterior recipientul este prevazut cu gur de umplere, capac dop metalic filetat, mner de
manevrare, furtun de cauciuc prevazut cu ajutaj i niplu pentru racordarea furtunului.
1.22. Robinetul este executat din alam, fiind prevzut cu mner de susinere, bra declanator si
manometru indicator de presiune.
1.23. Agentul de stingere - pulbere ecologic uscat universal ABC-E 40% care asigur stingerea cu
eficien maxim pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conine substane periculoase pentru
sntatea oamenilor si a mediului nconjurtor.
1.24. Gazul propulsor este azotul (N2), gaz ecologic fr variaii de presiune la variaiile de temperatura.
1.25.
Caracteristici tehnice generale
presiune de lucru : 14 bar
control presiune: vizual pe manometru
temperatura admis: -200C ... + 600C.
1.26.
Stingtoarele de capacitate mic (P1, P2, P3, P5) sunt prevzute cu
duza de evacuare a pulberii, iar cele de capacitate mai mare (P6,
P10) sunt prevzute cu furtun de refulare asamblat cu duza de
evacuare, iar cele transportabile (P20, P50, P100) sunt prevzute cu
furtun de refulare asamblat cu ajutaj de evacuare.
Tip stingtor

Fel stingtor

P1
P1,5
P2
P3
P5
P6
P10
P20
P50
P100

portativ
portativ
portativ
portativ
portativ
portativ
portativ
transportabil
transportabil
transportabil

Greutate
stingtor
1,9
2,8
3,8
5,4
7,9
8,9
14,2
32
72
127

Cantitate
pulbere (kg)
1
1,5
2
3
5
6
10
20
50
100

Timp descrcare
(sec)
6
6
6
9
10
12
15
20
25
50

L min.
jet. (m)
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6

C.3.Stingtoare cu dioxid de carbon presurizate permanent


1.27.
Se utilizeaz la stingerea nceputurilor de incendii din clasele
B i C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natur electrica
(echipamente electrice cu tensiuni pn la 1000 V): computere, centrale
telefonice,
ncperi
cu
aparatura
electrica
si
electronic,
transformatoare, etc.
1.28.
Butelia pentru dioxid de carbon de forma cilindric, este confecionat
din oel i este prevzuta la exterior cu un mner pentru manevrare, robinet de
nchidere, prevzut cu siguran, iar la interior cu o eav sifon prins de robinetul
de nchidere cu un cap, iar celalalt cap se gsete fa de fundul buteliei la o
distan de 10+- 1mm.
1.29.
Difuzorul poate avea forme diferite, este confecionat din tabl de
aluminiu, fier, alam sau material plastic rezistent la temperaturi de pn la 40
grade Celsius i este prevzut cu un orificiu pentru ieirea zpezii carbonice.
1.30.
Difuzorul este pus n legtur cu robinetul buteliei, fie
direct prin nurubare, fie prin intermediul unei evi
scurte din oel i a unei articulaii care permite rotirea
lui, fie prin intermediul unui furtun de cauciuc armat cu
srm si prevzut cu un mner de protecie a pielii
confecionat dintr-un material termoizolant (de exemplu
lemn).
1.31. Agentul
de
stingere este CO2.
1.32. Caracteristici
tehnice generale
- grad de umplere :
0,75kg/l
- temperatura
admisa : -40C ... + 55C;
- presiunea
de
mbuteliere a dioxidului de carbon este de 60-75 bar.
1.33. Stingtoarele de
capacitate mic (G1, G2, G3) sunt prevzute cu duza
de
evacuare
a
agentului de stingere, iar cele de capacitate mai mare
(G6,
PG)
sunt
prevzute cu furtun de refulare asamblat cu duza de
evacuare,
iar
cele
transportabile (G15, P21, G30, G50) sunt prevzute cu
furtun de refulare asamblat cu ajutaj de evacuare
Tip stingtor

Fel stingtor

Greutate

Cantitate CO2

Timp descrcare

L min.

G1
G2
G3
G5
G6

portativ
portativ
portativ
portativ
portativ

stingtor
3,1
7
9,2
17,6
18,5

(kg)
1
2
3
5

(sec)
5 10
5 15
10 - 30
10 30
10 30

jet. (m)
1,7
2,2
2,8
3,1
3,5

C.4.Stingtoare de incendiu cu spum (SM) presurizate permanent


1.34. Stingtoarele cu spum mecanic se folosesc la stingerea nceputurilor de
incendii, incendiilor din clasele A, B n spatii nchise sau deschise (lichide
combustibile, uor inflamabile i de combustibili n stare solid) - staii PECO,
magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave etc.
1.35.
Domeniul de utilizare:
- materiale
solide,n general de natur organic, a cror
combustie are loc
n mod normal cu formare de jar incendii clasa
A
(lemn, hrtie, materiale textile, produse din
cauciuc, rumegu,
materiale plastice care nu se topesc la
cldur);
- lichide sau solide
lichefiabile - incendii clasa B (benzin,
motorin,
petrol,
lacuri, vopsele, uleiuri, cear, parafin,
materiale
plastice
care se topesc uor).
1.36. Lungimea
jetului de spum este de maximum 10 m.
1.37. Recipientul
este executat din tabl de oel sau din aliaj de
aluminiu.
1.38. Robinetul este
executat din alam, fiind prevzut cu mner
de susinere, brat
declanator i manometru indicator de
presiune.
1.39. Agentul de stingere - soluie spumant fluoroproteinic care asigur stingerea cu eficien maxim
pentru focarele de tip A si B. Spumantul nu conine substane periculoase pentru sntatea oamenilor i a
mediului inconjurator.
1.40.
Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic, fr variaii de
presiune la variaiile de temperatur.
1.41.
Caracteristici tehnice generale
- presiune de lucru : 14 bar
- control presiune: vizual pe manometru
- temperatura admis: -00C ... + 550C.
1.42.
Toate stingtoarele sunt prevzute cu furtun de evacuare si
generator de spum.
1.43.
Este interzis stingerea cu spum a instalaiilor electrice, EM
acionate electric aflate sub tensiune.
Tip stingtor

Fel stingtor

SM3
SM6
SM9
SM50
SM100

portativ
portativ
portativ
transportabil
transportabil

Greutate
stingtor
5,4
8,9
13,2
72
127

Cantitate
spumant (kg)
3
6
9
50
100

Timp descrcare
(sec)
9
12
15
60
90

L min.
jet. (m)
5
5
7
7
7

C.5.Stingtoarele cu ap mbuntit
1.44. Stingtoarele cu ap mbuntit sunt utilizate cu eficien ridicat pentru stingerea
nceputului de incendiu din clasa A.
1.45. Apa este pulverizat sub form de cea, iar presiunea ridicat permite stingerea
incendiilor de la o distan sigur.
1.46. Stingtoarele cu ap mbuntit sunt presurizate permanent, agentul propulsor
utilizat fiind azotul ce prezint stabilitate la variaiile de temperatura si este
ecologic.
1.47. Recipienii stingtoarelor cu ap mbuntit sunt executai din oel sau
aluminiu si sunt protejai la interior.
1.48. Stingtoarele cu apa mbuntit sunt echipate cu robinei din alama cu
prghie de declanare, dotai cu supapa de siguran cu arc pentru
autodeclanare la 20-24 bari si inel de siguran cu sigiliu.
1.49. Furtunul de evacuare este executat din cauciuc cu ntritur textil
stratificat i dotat cu duz din alama galvanizat.
1.50. Stingtoarele cu ap mbuntit nu se utilizeaz pentru stingerea
incendiilor din instalaii electrice, de la EM acionate electric aflate sub tensiune.

Tip stingtor

Fel stingtor

AP6
AP9
AP10
AP12

portativ
portativ
portativ
portativ

Greutate
stingtor
10,5
14,7
14,5
18

Cantitate ap
(kg)
6
9
10
12

Timp descrcare
(sec)

L min.
jet. (m)

C.6. Reguli de utilizare a stingatoarelor


Stingatoarele sunt dispositive de stingere actionate manual, care contin o substanta care poate fi
refulata si dirijata asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii create in interiorul lor.
Functionarea stingatoarelor
Refularea produselor de stingere continute de stingatoare se face sub efectul presiunii interne, asigurata prin
diverse procedee, in functie de solutia constructive aleasa de producator:
a) substanta de stingere este imbuteliata sub presiune, energia de refulare fiind asigurata de presiunea
vaporilor substantei la temperatura normala de functionare; solutia este specifica stingatoarelor cu dioxid de
carbon;
b) presiunea este realizata de un gaz inert, de regula CO2, introdus in corpul stingatorului in momentul
utilizarii; gazul este pastrat in butelii si eliberat prin spargerea unei membrane sau deschiderea unui ventil;
solutia este specifica stingatoarelor cu apa, pulbere sau spuma mecanica;
c) energia este asigurata la incarcare, prin presurizarea cu gaz uscat, de regula azot sau aer comprimat,
asigurandu-se astfel o presurizare permanenta (tip spray); soutia este utilizata, din ce in ce mai mult, la
stingatoarele cu pulberi;
d) gazul de presurizare este generat prin reactia dintre doua produse chimice (acid+baza), amestecate in
momentul punerii in functiune a stingatorului; soutia este specifica stingatoarelor cu spuma chimica, a caror
fabricare si utilizare este tot mai restransa.
Stingtorul cu ap pulverizat
Este destinat primei intervenii la incendiile de materialele celulozice, mase plastice, uleiuri, unsori,
grsimi, vopsele, motorin grea, dezvoltate cu precdere n spaiile cu risc de incendiu redus (locuine,
birouri, magazine, coli).
Este alctuit din urmtoarele subansamble:
- recipientul stingtorului;
- butelia cu CO2;
- capacul cu dispozitivul de percutare;
- sistemul de refulare.
Pentru punerea n funciune a stingtorului se procedeaz astfel:
- se aeaz pe sol n aproprierea locului de intervenie i se scoate agrafa de siguran care blocheaz
cuiul percutor;
- cu mna stng se prinde furtunul de refulare iar cu dreapta se lovete energic butonul pecutorului;
- se apuc stingtorul de mner cu mna dreapt i se ndreapt jetul pulverizat la baza focarului.

Fig. nr. 1. Stingtor portativ cu ap pulverizat principiul de funcionare.


1.recipient stingtor; 2. butelie cu gaz sub presiune (CO2, aer sau azot);
3. siguran; 4. arc; 5. cui percutor; 6. furtun de refulare; 7. piuli butelie;
8. membran siguran; 9. tub sifon

Stingtorul cu spum chimic

Sunt destinate pentru stingerea incendiilor din clasa A i B cu precdere n spaiile cu risc de incendiu redus
(locuine, birouri, coli, magazine cu specific industrial, ateliere unde se lucreaz cu cantiti mici de materiale
combustibile).
Se compune din:
- recipientul stingtorului destinat pstrrii soluiei bazice;
- capacul cu garnitura de cauciuc;
- supapa de siguran tip membran;
- ajutajul de refulare;
- 2 mnere pentru mnuirea stingtorului;
- un cerc metalic pentru protejarea fundului stingtorului;
- 3 bare de ghidare a buteliei din sticl sudate pe fundul interior al stingtorului;
- butelia de sticl destinat pstrrii soluiei acide prevzut la partea superioar cu un suport din material plastic
care servete la fixarea n corpul stingtorului.
Funcionarea se bazeaz pe principiul reaciei dintre cele dou componente (acid i baz) care vin n contact prin
agitarea stingtorului.
Pentru punerea n funciune se procedeaz astfel:
- se desfund ajutajul de refulare cu osrm sau un cui;
- se ridic stingtorul i se agit prin rsturnare de 4 5 ori pentru ca cele 2 soluii s se amestece i s formeze
spuma chimic;
- se ndreapt ajutajul de refulare spre baza focarului;
Dac pe timpul funcionrii se nfund ajutajul de refulare desfundarea se realizeaz cu ajutorul unei srme sau
al cuiului.

Fig. nr. 2. Stingtor portativ cu spum chimic principiul de funcionare.


1. recipient stingtor; 2. tub cu soluie acid;
3. ajutaj de refulare; 4. supap de siguran (membran);
5. suport fixare tub; 6. capac

Stingtorul cu pulberi
Sunt destinate primei intervenii n cazurile nceputurilor de incendiu la materialele din clasele B(lichide
combustibile, unsori, grsimi), sau C( gaze combustibile sub presiune), limitat, cu eficien redus la cele din clasa
A( materiale celulozice, carbonoase uscate) i ineficient la cele din clasa D(metale combustibile).
Este alctuit din urmtoarele subansamble:
- recipientul (corpul) stingtorului;
- capacul cu dispozitivul de percutare;
- butelia cu dioxid de carbon( CO2) sau azot;
- sistemul(furtunul) de refulare .
Ultimile tipuri de stingtoare cu pulberi nu mai dispun de butelii cu gaz inert,recurgndu-se la presurizarea
recipientului de regul cu azot, model care trebuie s fie prevzut cu manometru pentru msurarea presiunii.
Pentru punerea n funciune se procedeaz astfel:
- se aaz stingtorul pe sol n apropierea focarului i se scoate agrafa de siguran care blocheaz cuiul percutor;
- cu mna stng se scoate furtunul de refulare din suport, iar cu mna dreapt se apas prghia sistemului de
percutare( la tipurile cu butelie ncorporat cu mna dreapt se lovete energic butonul percutorului);
- se ndreapt jetul de pulbere la baza focarului pn la stingerea acestuia.

Fig. nr. 3. Stingtor portativ cu pulbereprincipiul de funcionare.


1. recipient stingtor; 2. butelie cu gaz sub presiune (CO2, aer sau azot);
3. siguran; 4. arc; 5. cui percutor; 6. furtun refulare; 7. piuli butelie;
8. membran siguran; 9. tub sifon; 10. aprtoare butelie

Stingtoare cu dioxid de carbon


Stingtoarele portative cu dioxid de carbon sunt destinate primei intervenii la incendiile dezvoltate, n general, n spaii
nchise de dimensiuni reduse, indiferent de natura materialelor combustibile, exceptnd cele din clasa D cu care CO2 venind n
contact ar putea genera reacii periculoase.
Utilizarea CO2 are avantajul c nu las urme, nu impurific i nu prezint pericol de electrocutare n cazul intereveniei la
echipamente electrice sub tensiune. Din acest motiv, acest tip de stingtoare se recomand a fi folosite pentru biblioteci, muzee,
magazine sau depozite de blnuri sau materiale de valoare, alimentaie public i echipamente electronice sau electrice sub
tensiune etc.
Stingtoarele de CO2 se compun din urmtoarele pri:
- butelia pentru dioxid de carbon, de form cilindric, confecionat din oel, prevzut la exterior cu un mner pentru
manevrare, iar n interior cu o eav sifon prins pe robinetul de nchidere a buteliei. Robinetul este prevzut cu o siguran i un
cep gurit pentru ieirea dioxidului de carbon;
- difuzoare, de forme diferite, confecionate din tabl de fier sau mas plastic, prevzute la partea superioar cu un mner
pentru manevrare, iar la partea anterioar cu o gaur pentru ieirea zpezii carbonice, puse n legtur cu robinetul buteliei, fie
prin intermediul unui furtun de cauciuc armat cu srm, fie prin intermediul unei evi scurte din oel i a unei articulaii care s
permit rotirea.
Pentu punerea n funciune a stingtorului se ndreapt difuzorul spre locul incendiului i se deschide robinetul buteliei. Prin
deschiderea robinetului, dioxidul de carbon lichid aflat n butelie iese din eava sifon (datorit presiunii la care se afl) i, prin
furtunul de cauciuc sau eava de oel, ptrunde n difuzor. Aici, datorit fenomenului de detent ce are loc (trecerea de la un
volum mic i presiune mare la volum mare i presiune mic), temperatura dioxidului de carbon scade sub temperatura de
solidificare (de 78,580C) i trece n stare solid, sub form de fulgi de zpad carbonic. Zpada este evacuat din difuzor spre
focarul incendiului. Fulgii de zpad carbonic pot produce rni dureroase atunci cnd vin n contact cu prile descoperite ale
corpului omenesc.
Cantitatea de dioxid de carbon din butelie se verific prin cntrire. Cnd butelia a pierdut circa 20-25% din greutate, se face
verificarea i nlocuirea (ncrcarea) ei. Stingtorul se cur i se verific periodic, urmrindu-se funcionarea robinetului i
etaneitatea buteliei prin scufundarea ei n ap.

Fig. nr. 1. Stingtor portativ cu ap pulverizat principiul de funcionare.


1.recipient stingtor; 2. butelie cu gaz sub presiune (CO2, aer sau azot);
3. siguran; 4. arc; 5. cui percutor; 6. furtun de refulare; 7. piuli butelie;
8. membran siguran; 9. tub sifon

D.

SARCINI SPECIFICE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI REALIZAREA


MASURILOR DE PROTECTIE CIVILA

OBLIGATII GENERALE ALE CADRULUI TEHNIC CU ATRIBUTII DE COORDONARE PRIVIND


APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de gestionare a apararii impotriva incendiilor,
verifica aplicarea lor in practica si face propuneri pentru completarea,reactualizarea si imbunatatirea
instructiunilor proprii de gestionare a apararii impotriva incendiiilor;
2. Evalueaza pericolul de incendiu si monitorizeaza factorii de risc specifici generatori de evenimente
periculoase,pe care le reprezinta instalatiile de utilizare din cadrul locului de munca,precum si masurile de
prevenire si stingere a incendiilor specifice acestora;
3. Indruma si controleaza operativitatea si modul de actiune a echipei de interventie din cadru locului de
munca;
4. Verifica modul de intretinere si functionare al instalatiilor,echipamentelor si mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor,precum si cunoasterea modului de utilizare a acestora de catre personalul incadrat in
munca;
5. Tine evidenta instalatiilor,substantelor chimice si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor,la
nivelul societatii;
6. Urmareste respectarea normelor,normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor la executarea si darea in exploatare a unor eventuale amenajari ,precum si in timpul reviziilor si
reparatiilor executate la constructiile si instalatiile care prezinta pericole inclusiv in timpul repunerii lor in
functiune;
7. Acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate la inlaturarea unor stari de pericol sau la solutionarea
unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor survenite in cadrul locului
de munca,precum si la executarea unor interventii la instalatiile cu pericole care pot genera evenimente
periculoase in functiune;informeaza imediat conducerea societatii asupra unor stari de pericol iminent
constatate si raporteaza masurile luate;
8. Participa la organizarea si desfasurarea activitatii instructiv-educative de prevenire a incendiilor si la
instruirea personalului incadrat in munca,executand nemijlocit activitati de instructaj,popularizarea
prevederilor legale,de dezbatere a abaterilor in ceea ce priveste respectarea normelor,precum si a
concluziilor desprinse in urma unor situatii periculoase si evenimente ce au avut loc in societati similare
din tara si starinatate;
9. Acorda asistenta tehnica de specialitate la stabilirea masurilor de gestionare a situatiilor de urgenta in
caz de calamitati naturale si catastrofe,precum si in timpul repunerii in functiune a instalatiilor si a
sistemelor de protectie avariate in urma acestor evenimente,urmarind realizarea masurilor stabilite;
10. Participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in cadrul locatiilor,precum si la cercetarea
acestora;tine evidenta incendiilor si a altor situatii periculoase;
11. Participa la analiza activitatii de gestionare a situatiilor de urgenta din cadrul societatii si face
propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;
12. Participa la actiunile de prevenire si de inlaturare a situatiilor periculoase(controale,cursuri,
instructaje,schimburi de experienta,analize,etc.),organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sau
de alte organe abilitate prin lege;
13. Urmareste realizarea sau procurarea mijloacelor si a materialelor necesare desfasurarii activitatii
instuctiv-educative pentru prevenirea situatiilor periculoase,difuzarea lor pe locurile de munca,precum si
modul de utilizare si de intretinere a acestora;
14. Aplica sau face propuneri,dupa caz,potrivit prevederilor legale si competentelor stabilite,de
recompense sau sanctiuni pe linia prevenirii situatiilor periculoase;
15. Asigura activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I. urmarind::
Evidenta mijloacelor de baza P.S.I. din dotarea locului de munca,controlul prin sondaj al modului de
intretinere,revizie,reparare si reimprospatre a acestora,in vederea asigurarii bunei lor functionari si sa
raporteze situatia,trimestrial,administratorului;
Cercetarile ce se efectueaza in cazul izbucnirii unui incendiu si includerea concluziilor referitoare la
dotarea cu mijloace P.S.I. in actele de constatare a acestuia;
Informarea conducerii societatii asupra constatarilor si a masurilor luate in urma cercetarilor efectuate in
cazul unor incendii produse;

Urmarirea asigurarii aprovizionarii cu mijloace tehnice de P.S.I.;


Supunerea spre aprobare aconducerii societatii a propunerilor privind imbunatatirea activitatii de dotare
cu mijloace P.S.I.;
16. Mentine in stare de functionare mijloacele de transmisiunialarmare,spatiile de adapostire si mijloacele
tehnice proprii,destinate adapostirii sau interventiei,tine evidenta acestora si le verifica periodic;
17. Asigura alarmarea angajatilor societatii din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii
desfasurate;
18. Propune includerea in bugetul societatii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare
impotriva incendiilor,dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de
protectie specifice;
19. Verifica existenta sau solicita efectuarea demersurilor legale necesare pentru eliberarea autorizatiilor
de securitate la incendiu;
20. Intocmeste si actualizeaza permanent si transmite cu sprijinul de specialitate al consultantului,
catre inspectoratele pentru situatii de urgenta lista cu substantele periculoase,clasificate potrivit legii
,utilizate in activitatea societatii sub orice forma;
21. Asigura cu sprijinul de specialitate al consultantului intocmirea sii actualizarea planurilor de
interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
22. Permite,la solictare,acesul fortelor inspectoratului in sediul central in scop de recunoastere,instruire sau
de antrenament si participa la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta ;
23. Informeaza de indata prin orice mijloc,inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace
proprii a oricarui incendiu,iar in termen de 30 de zile lucratoare completeaza si trimite acetuia raportul de
interventie;
24. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor;
25. Verifica existenta accesului pentru autospeciale de interventie in incinta(exteriorul)societatii;
26. Verifica mentinerea libera a accesului carosabil dinspre drumurile publice catre incinta (exteriorul)
societatii,cat si asigurarea amenajarii,marcarii si utilizarii acestuia in orice anotimp;
27. Caile de acces si circulatie trebuie dimensionate pentru deplasarea autovehicolelor de tip greu.

E.

F.

MASURI DE PROTECTIE CIVILA

F.1. IN CAZUL CUTREMURELOR DE PAMANT


1. Pentru a preveni urmarile dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor oamenilor cu
regulile de comportare pe timpul cutremurului si cu perioadele urmatoare ale acestuia.
2. Intrucat miscarea seismica este un eveniment imprevizibil, aparut de regula prin surprindere, este necesar sa
cunoastem bine modul si locurile care pot asugura protectie in toate imprejurarile: acasa, la serviciu, in locurile
publice, cu mijloacele de transport etc. Acestea, cu atat mai mult cu cat timpul pe care il avem la dispozitie pentru
realizarea unei oarecare protectii este foarte scurt.
3. Regulile de comportare si masurile de protectie in caz de cutremur, trebuie sa le realizam inainte de producere, pe
timpul producerii cutremurului si dupa ce miscarea seismica a trecut.
4. Pentru protectie inainte de cutremur este necesar sa se realizeze masuri de protectie a locuintei si in afara acesteia.
5. In masurile de protectie in afara locuintei este necesar:
6. Cunoasterea locurilor celor mai apropiate unitati medicale, sediile inspectoratelor pentru situatiide urgenta, de
politie, de cruce rosie, precum si alte adrese utile;
7. Cunoasterea bine a drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, cumparaturi, avand in vedere pericolele care
pot aparea: spargeri de geamuri, caderea unor obiecte de pe balcoane, conducte de gaze, abur, apa etc.;
8. Masurile ce trebuie luate in timpul producerii unui cutremur puternic, sunt urmatoarele:
9. Pastrarea calmului, sa nu se intre in panica si sa linistiti pe ceilalti membrii ai familiei: copii, batrani, femei;
10.Prevenirea tendintelor de a parasi incinta: putem fi surprinsi de faza puternica a miscarii seismice in holuri, scari
etc. Nu se foloseste in nici un caz ascensorul;
11.Daca suntem surprinsi in afara unei cladirii ramanem departe de aceasta, ne ferim de tencuieli, caramizi,
cosuri,parapete, cornise, geamuri care de obicei se pot prabusi pe strada;
12.Daca suntem la serviciu, nu fugim la usi, nu sarim pe fereastra, nu se alearga pe scari, nu se utilizeaza liftul, nu
alergati pe strada. Deplasarea se face cu calm spre un loc deschis si sigur;
13.Daca a trecut socul puternic al seismului, se inchid imediat sursele de foc cat se poate de repede, iar daca a luat
foc ceva se intervine imediat;
14.Daca seismul ne surprinde in autoturism, ne oprim cat se poate de repede intr-un loc deschis, se evita cladirile
prea aproape de strada, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene si ne ferim de firele de curent electric cazute;
15.Daca suntem intr-un mijloc de transport in comun sau in tren, stati pe locul dvs. pana se termina miscarea
seismica. Conducatorul trebuie sa opreasca si sa deschida usile, dar nu este indicat sa va imbulziti la coborare sau sa
spargeti ferestrele. In metrou pastrati-va calmul si ascultati recomandarile personalului trenului, daca acesta s-a oprit
intre statii in tunel, fara a parasi vagoanele;
16.Daca va aflati intr-un loc public cu aglomerari de persoane (teatru, cinematrograf, stadion, sala de sedinta etc.) nu
alergati catre iesire, imbulzeala produce mai multe victime decat cutremurul. Stati calm si linistiti-va vecinii de rand.
17. Dupa producerea unui cutremur puternic este necesar sa luam urmatoarele masuri:
18. Nu plecati imediat din locuinta. Acordati mai intai primul ajutor celor afectati de seism. Calmati

persoanele speriate si copii;


19. Ajutati-i pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii cazute, sa se
degajeze;
20.Atentie! Nu miscati ranitii grav (daca nu sunt in pericol imediat de a fi raniti suplimentar din alte cauze), pana la
acordarea unui ajutor sanitar medical calificat. Ajutatii pe loc. Curatati traseele de circulatie de cioburi sau
substante toxice, chimicale varsate, alimente etc.
21.Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, linistiti-i asigurandu-le imbracaminte si incaltaminte
corespunzatoare sezonului in care ne aflam;
22.Ascultati numai anunturile posturilor de radio-televiziune si recomandarile acestora;
23.Verificati preliminar starea instalatiilor de electricitate, gaz, apa, canal din locuinta;
24.Paraseste calm cladiea dupa seism, fara a lua cu dvs. lucruri inutile. Verificati mai intai scara si drumul spre iesire;
25.Daca la iesire intalniti usi blocate, actionati fara panica pentru deblocare. Daca nu reusiti, procedati cu calm la
spargerea geamurilor si curatati bine si zona de cioburi, utilizand un scaun, o vaza metalica (lemn) etc. Deplasati-va
intr-un loc deschis si sigur (parc, stadion etc.);
26.Fiti pregatiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri (replici) ulterioare primei miscari seismice, care de
regula este mai redus decat cel initial. Nu dati crezare zvonurilor privind eventualele replici seismice si urmarile lor,
utilizand numai informatiile si recomandarile transmise ofocoal, receptionate direct de dvs. si nu din auzite;
27.Nu ascultati sfaturile unor asa-zisi specialisti necunoscuti de dvs. care in asemenea situatii apar
ad-hoc.
F.2. CAZUL INUNDATIILOR

1. Impotriva inundatiilor, indiferent de cauza lor, este posibil sa se asigure masuri de prevenire si protectie astfel
incat sa se diminueze sau sa se elimine actiunea lor distructiva.
2. Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot asigura prin:
a) Realizarea unor lucrari destinate sa retina si sa intarzie scurgerea apelor de pe versanti, din afluentii mai mici ai
bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zapezilor etc. Aceste lucrari
pot fi actiuni de impadurire sau reimpadurire a versantilor, crearea unor tipuri de invelisuri care sa favorizeze
infiltratia si sa reduca scurgerea apelor de pe versanti, construirea unor baraje de retinere pe fundul vailor;
b) Modificarea cursului inferior al raurilor prin construirea unor diguri si canale, precum si prin realizarea unor
bazine temporare pe unele portiuni de lunca pentru a retine apa revarsata;
c) Zonele luncilor inundabile in vederea stabilirii zonelor de interdictie in care se interzice orice constructie in zona
canalului de inundatie, a zonelor de restrictie in care sunt admise unele constructii si a zonelor de avertizare situate in
afara nivelului inundatiei de proiectare;
d) Aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori industriale sa reziste la
cresterea nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora.
3. In vederea realizarii protectiei populatiei, animalelor si a bunurilor materiale, aceste masuri de prevenire
se completeaza prin:
a) Organizarea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta ., din aceste zone astfel incat acestea sa poata participa la
asigurarea masurilor de protectie si de ducere a actiunilor de salvare;
b) Stabilirea locurilor si conditiilor in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare temporara din zonele
inundabile;
c) Asigurarea instiintarii si alarmarii despre pericolul inundatiilor;
d) Organizarea si desfasurarea actiunilor de salvare;
e) Asigurarea asistentei medicale si aplicarea masurilor de evitare a aparitiei unor epidemii;
f) Asigurarea conditiilor necesare pentru sinistrati cu privire la cazare, apa, hrana, asistenta medicala, transport etc.
g) Protejarea bunurilor existente in locuinte prin urcarea acestora in poduri sau prin evacuarea acestora daca timpul
permite;
F.3. IN CAZUL INZAPEZIRILOR
1. Inzapezirile,de regula au caracter aparte privind masurile de protectie, in sensul ca acest gen de calamitati cu
rare exceptii, se formeaza intr-un timp mai indelungat si exista posibilitatea de a lua unele masuri, astfel incat mare
parte din efectele acestora sa fie reduse. In aceste imprejurari se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se
informeze permanent asupra conditiilor meteorologice si sa ramana in locinte, asigurandu-se necesarul de hrana, apa,
combustibil pentru incalzit, iluminat, lopata etc.
2. Daca sunteti surprinsi in afara locuintei, in calatorii, in mijloacele de transport etc. trebuie sa va pastrati calmul
si sa luati masuri contra frigului, cei aflati in mijloacele de transport sa nu-si paraseasca locul pentru ca este pericol
de ratacire. Dati alarma cu claxoanele, aprindeti focuri si asteptati ajutoare.
3. Pentru conducerea interventiei in caz de inzapeziri se defasoara urmatoarele actiuni: recuoasterea locului si
estimarea urmarilor; organizarea dispozitivului de actiune si repartizarea formatiunilor si mijloacelor pe puncte de
lucru; stabilirea cailor de acces si asigurarea legaturilor intre diferite formatiuni si punctele de lucru, stabilirea
legaturilor cu cei surprinsi de inzapezire, organizarea corecta a lucrarilor de salvare si evacuare a
acestora.,asigurarea protectiei impotriva degeraturilor,inghetului.
F.4. IN CAZUL ACCIDENTELOR RUTIERE, FEROVIARE SI AERIENE
1. Accidentele rutiere, feroviare si aeriene pot avea urmari foarte grave, producand un numar mare de victime si
distrugerea de importante bunuri materiale
2. In anumite conditii, in functie de amplasarea accidentelor, acestea se pot transforma in catastrofe,cu reprcursiuni
asupra mediului inconjurator.
3. In aplicarea normelor de protectie se va tine seama de regulile stabilite pentru transportul rutier, feroviar si aerian.
4. Cetatenii trebuie sa retina cateva reguli pe care sa le aplice in astfel de imprejurari: pastrarea calmului, iesirea
imediat din zona periculoasa, acordarea autoajutorului sanitar (aplicarea garoului, pansarea ranitilor, imobilizarea
fracturilor etc.) acordarea ajutorului sanitar ranitilor, asteptarea in liniste a ajutoarelor. Panica in astfel de situatii
mareste mult situatia creata si duce la marirea numarului de victime din randul celor prinsi in accident.
5. In caz de accidente de circulatie, masurile constau in alarmarea formatiunilor specializate din zona si actiunea
acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, inlaturarea avariilor, refacerea instalatilor, de blocarea
cailor de acces si reluarea circulatiei.
6. Atentie deosebita trebuie acordata cercetarii care se executa la orice apropiere de locul accidentului pentru a
preveni producerea de victime, din randul celor care vin in ajutor, prin contaminare sau explozii.
S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

PROTECIA POPULAIEI, SALARIAILOR


I BUNURILOR MATERIALE PRIN ADPOSTIRE
1.CONCEPIA I PRINCIPIILE ADPOSTIRII
1. CONCEPIA ADPOSTIRII:
Pentru protecia populaiei i a bunurilor din patrimoniul cultural naional de efectele atacurilor din aer se
realizeaz sistemul naional de adpostire, care cuprinde: adposturi pentru puncte de comand destinate
Sistemului Naional de Management al Situaiilor de Urgen, adposturi publice de protecie civil aflate n
administrarea consiliilor locale i fondul privat de adpostire realizat de agenii economici i proprietarii de
imobile.
Autoritile administraiei publice centrale i locale i serviciile de urgen de la toate nivelurile de
competen vor identifica i vor stabili posibilitile de utilizare pentru adpostire a unor galerii de min,
tuneluri, peteri, grote etc.existente n apropierea zonelor dens populate sau n zone prevzute pentru
amenajare de tabere de sinistrai, evacuai sau refugiai.
-Adposturile de protecie civil pot fi publice, ale agenilor economici sau ale persoanelor fizice, potrivit
sursei de finanare a investiiei respective.
-Adposturile publice de protecie civil aflate n administrarea organelor administraiei publice locale
sunt adposturi publice gestionate de consiliile locale.
Adposturile publice de protecie civil se execut n:
- Subsolurile construciilor industriale sau ale anexelor acestora;
- Subsolurile construciilor social-culturale, administrative, instituiilor de nvmnt, spitalelor;
- Subsolurile cldirilor de locuit;
- Spaii libere (parcuri, grdini etc.) ca adposturi independente.
n cazuri deosebite, se admite folosirea demisolurilor i chiar a parterului unor construcii.
Autoritile administraiei publice, instituiile publice, agenii economici i proprietarii de imobile au obligaia
s prevad n planurile de investiii i s realizeze adposturi de protecie civil.
Adposturile publice de protecie civil prevzute n documentaiile tehnice ale investiiilor se avizeaz
tehnic, premergtor eliberrii autorizaiilor de construire, de ctre Inspectoratele pentru Situaii de Urgen ale
judeelor i al municipiului Bucureti, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaii
de Urgen, aprobat de ministrul administraiei i internelor.
Conform prevederilor legale, autoritile administraiei publice centrale i locale, instituiile publice, agenii
economici precum i proprietarii de imobile pentru locuit, au obligaia s prevad la noile investiii n
construcii sau la extinderile imobilelor existente, adposturi de protecie civil, n limita a 5% din valoarea
investiiei (construcii-montaj ).
Criteriile ce determin obligativitatea proiectrii i realizrii adposturilor de protecie civil n cadrul noilor
construcii sunt precizate n Instruciunile tehnice privind avizarea investiiilor n construcii pe linii de
protecie civil.
Categoriile de construcii la care este obligatorie realizarea de adposturi publice de protecie civil, precum i
adposturile care se amenajeaz ca puncte de comand se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administraiei i Internelor.
Gradul de protecie al adposturilor de protecie civil se asigur n mod difereniat i se stabilete n funcie
de importana localitilor i unitilor economice, conform prevederilor Legii privind Protecia Civil i
conform Normelor tehnice privind proiectarea i executarea adposturilor de protecie civil n subsolul
construciilor noi.
2. REGULI I CRITERII DE AMPLASARE A ADPOSTURILOR
La amplasarea adposturilor de protecie civil se ine seama de urmtoarele condiii:
- S nu depeasc 300 m de locuin sau 5 min. de mers.
- S fie distanate de depozitele de materiale explozive i inflamabile, de rezervoarele cu substane toxice,
astfel nct distrugerea sau avarierea acestora s nu pun n pericol viaa ocupanilor.
- Se interzice amplasarea n terenuri inundabile (cu ape freatice de suprafa) sau expuse pericolului de
alunecri de teren, n zone cu pericol exploziv i de incendiu, n terenuri n care se concentreaz S.T.L. i
radioactive), n vi sau viroage etc;
- Pereii exteriori ai adpostului s fie ct mai mult posibil n contact direct cu pmntul;

- Adpostul s fie situat la partea cea mai masiv a cldirii sau cea mai rezistent, care asigur un grad de
protecie sporit i la lovitura direct a bombelor explozive;
- S se asigure realizarea ieirii de salvarea n afara zonei de drmturi, reprezentnd 1/3 din nlimea
construciei din beton sau 1/2 din nlimea cldirilor din crmid; n cazuri excepionale sau pentru
adposturile familiale aflate la subsolurile cu destinaie de locuin, ieirea de salvare poate fi asigurat de un
al doilea acces care s fie dispus diametral opus accesului n adpost.
- Nu se admit spaii goale sub adpost;
- Adposturile trebuie s fie, de regul, complet ngropate n pmnt, cu nivelul inferior al planeului la
nivelul terenului;
- Nu se admite trecerea conductelor de canalizare prin adposturi (se admit numai sub pardoseala
adposturilor), n cazuri deosebite, pentru reelele de ap i de nclzire se admite trecerea conductelor de oel
cu diametrul pn la 70 mm, dar prevzute la intrare i la ieire cu robinete.
- La agenii economici se va evita amenajarea adposturilor sub secii cu riscuri deosebite, n apropierea
depozitelor i magaziilor cu riscuri precum i n apropierea conductelor ce transport substane periculoase.
3. RESONSABILITI PRIVIND CONSTRUIREA I CONSERVAREA ADPOSTURILOR
La eliberarea autorizaiilor de construcie pentru cldiri noi se obin obligatoriu i avizele Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen, Inspectoratelor Judeene pentru Situaii de Urgen i Inspectoratul pentru
Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti, astfel nct s fie respectat obligativitatea proiectrii i
executrii de adposturi de protecie civil n subsolul acestor cldiri .
Proiectarea, construirea i amenajarea punctelor de comand i a adposturilor de protecie civil se realizeaz
pe baza normelor i instruciunilor tehnice aprobate de eful proteciei civile din Romnia.
Baza legal pentru acordarea avizelor de specialitate o constituie art. 45 din Legea Proteciei Civile nr.
481/2004 i Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. 602/02.12.2003 care aprob Normele privind
avizarea pe linie de protecie civil a documentelor de investiii n construcii.
n cele ce urmeaz sunt prezentate cele mai importante prevederi ale acestor norme.
Avizul de specialitate pentru documentaiile de investiii n construcii, n nelesul Legii nr. 481/2004, cu
modificrile ulterioare, se acord de ctre personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen , al Inspectoratelor Judeene pentru Situaii de Urgen i Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al
Municipiului Bucureti, mputernicit prin ordin de zi pe unitate n acest sens i potrivit atribuiilor de serviciu.
Criteriul general de stabilire a obligativitii de a executa un adpost de protecie civil este cel prevzut la
art. 45 (2) din Legea privind Proteciei Civile nr. 481/2004, iar cheltuielile pentru realizarea adpostului nu
trebuie s depeasc 5% din valoarea de construcii-montaj a investiiei.
n articolul 4, alin.2 al prezentelor norme sunt specificate obiectivele, de investiii care primesc avizul de
protecie civil fr obligativitatea de a prevedea adpost de protecie civil.
Emiterea de autorizaii de construire fr avizul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen , al
Inspectoratelor Judeene pentru Situaii de Urgen i Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Municipiului
Bucureti, dup caz, contravine prevederilor art. 45 din Legea privind Proteciei Civile nr. 481/2004 i se
sancioneaz potrivit art. 75, coroborat cu prevederile art. 76 lit.g, i, j i t. din aceeai lege.
n vederea obinerii avizului de specialitate solicitantul va prezenta obligatoriu, n copie, urmtoarele
documente:
certificat de urbanism;
plan de situaie vizat de ctre serviciul urbanism al emitentului autorizaiei de construire;
plan de arhitectur al celui mai de jos nivel (subsol, demisol sau parter, dup caz), n dou exemplare;
plan cu seciunea prin care se intersecteaz n mod obligatoriu cel mai de jos nivel al construciei, n dou
exemplare;
memoriu tehnic general (care poate include i memoriul de specialitate de protecie civil, cnd este cazul);
memoriu tehnic de specialitate, inclusiv schema instalaiilor electrice i de filtroventilaie din adpost (dac
acest memoriu nu este inclus la pct..e)
fia tehnic n vederea emiterii acordului unic.
Pentru aplicarea unitar a prezentelor norme de avizare se vor respecta urmtoarele:
- prin spaiu de adpostire se nelege suprafaa i volumul camerelor destinate efectiv acestui scop; nu se
includ spaiile tehnice, spaiile de acces i ieirile de salvare aferente adpostului;
- la verificarea dimensionrii suprafeelor i volumelor spaiilor (ncperilor) de adpostire se va ine seama
(cumulativ) de urmtoarele cerine:
- suprafaa minim alocat = 1 mp/ persoan
- volum minim alocat : 2,5 mc/persoan
- spaiu minim pentru un adpost trebuie s aib suprafaa de 9 mp (volumul = 22,5 mc)
- avizul se nscrie pe original i pe cel puin o copie din urmtoarele piese desenate:
- plan de arhitectur al subsolului/adpostului;
- plan de arhitectur parter, la construciile fr subsol;

- plan cu seciunea prin care se intersecteaz n mod obligatoriu cel mai de jos nivel al cldirii;
- schema instalaiei de filtroventilaie (cnd este cazul);
- schema instalaiei electrice a adpostului;
avizul va avea coninutul i forma urmtoare i va purta tampila unitii n partea dreapt jos:

INSPECTORATUL PENTRU STUAII DE URGEN


AL JUDEULUI..
AVIZ Nr.
ZiuaLuna..Anul..
Semntura..

tampila

moriul tehnic de specialitate va cuprinde, obligatoriu, urmtoarele date:


- date generale despre adpost, dac este cazul (necesar de persoane de adpostit, echipare cu instalaii, utilaje, tmplrie,
grupuri sanitare, descriere accese, grosimi perei i plac, sistem de armare, pardoseli, finisaje, nclzire, etc)
- determinarea valorii de construcii-montaj adugate investiiei, n ipoteza n care se prevede adpost de protecie civil
i a valorii procentuale a lucrtorilor de construcii-montaj ale adpostului fa de valoarea de construcii-montaj a
investiiei.
Verificarea documentaiei de investiii n construcii i eliberarea avizelor se face n maximum 15 zile de la data
nregistrrii de depunere a documentaiei. Acest termen se poate prelungi cu 5 zile, n cazul nregistrrii unor construcii
din partea solicitanilor avizelor.
Pentru obiectivele de investiii avizate cu obligativitatea executrii de spaii de adpostire se reine de ctre cel care a
acordat avizul, cte un exemplar, n copie, al certificatului de urbanism, al memoriului tehnic de specialitate sau al
memoriului tehnic general i al tuturor pieselor desenate (menionate anterior).
Pentru obiectivele de investiii la care nu se justific obligaia de a se proiecta i executa adposturi de protecie civil se
va reine de ctre cel care a acordat avizul cte un exemplar, n copie, al certificatului de urbanism i al memoriului
tehnic de specialitate sau al memoriului tehnic general.
Obiectivele de investiii avizate se nregistreaz, de ctre persoana care acord avizul, ntr-un registru special ntocmit n
acest sens, care trebuie s cuprind mai multe rubrici, menionate n prezentele norme.
Persoana care acord avizul, n colaborare cu serviciul de urbanism al emitentului autorizaiei de construire, va urmri
periodic respectarea, pe timpul execuiei, a documentaiei avizate i va solicita investitorului participarea la recepia, la
terminarea lucrrilor i la recepia final n cazul n care investiia este prevzut cu amenajare de adpost de protecie
civil .
Pentru obiectivele de investiii n construcii de interes naional sau de complexitate mare (inclusiv ansamblurile de
locuine noi cu mai mult de 50 de uniti locative), analizarea i avizarea documentaiilor pe linie de protecie civil se
face numai prin serviciul specializat al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen.
Lista cu aceste obiective este specificat n prezentele norme, iar avizele se transmit, dup caz, Inspectoratelor Judeene
pentru Situaii de Urgen sau Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti, n vederea lurii n
eviden i urmririi realizrii noilor capaciti de adpostire.
n timp de pace, adposturile publice de protecie civil, cu excepia spaiilor amenajate ca puncte de comand, pot fi
utilizate pentru alte destinaii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaia de a fi eliberate n situaii de urgen n
maximum de 24 de ore i cu informarea prealabil a centrelor operaionale din cadrul serviciilor de urgen profesioniste.
Adposturile amenajate ca puncte de comand nu pot primi alt destinaie.
Trecerea la construirea adposturilor i amenajarea altor spaii de adpostire, cuprinse n planurile de mobilizare, se face
odat cu punerea n aplicare a acestor planuri.
Ministerele, celelalte autoriti ale administraiei publice centrale i locale, instituiile publice i agenii economici au
obligaia de a depista toate spaiile ce pot fi folosite ca adposturi, de a le lua n eviden i de a ntocmi documentaia
tehnic.

4. PRINCIPII DE REALIZARE A ADPOSTIRII


Adpostirea populaiei i a bunurilor materiale se gsete i se planific de la pace i se realizeaz n funcie
de fondurile aprobate, att la pace ct i la rzboi, n dou variante:
- Pentru atacul prin surprindere nu sunt realizate adposturile prevzute n planurile de mobilizare i nici
cele familiale nu sunt amenajate personalul i salariaii se vor adposti n funcie de adposturile existente i
n funcie de teren, se pot folosi i culoarele sau parterul cldirilor;
- Pentru atacul anunat dup decretarea strii de rzboi personalul i salariaii se vor adposti n:
adposturile existente;
adposturile construite conform planului de mobilizare;
adposturile simple, amenajate pe plan local;
subsolurile construciilor (pe baza proiectelor de amenajare);
adposturi individuale la locul de munc (unde procesul de producie nu se ntrerupe).
Msurile privind adpostirea populaiei se cuprind n planurile de protecie civil, n care se ntocmesc grafice
ale sistemului de adpostire care se realizeaz la rzboi.
- la amplasarea adposturilor n teren se vor avea n vedere ca distana dintre adpost i locuin sau locul de
munc s permit adpostirea n ele n timp oportun.

- pentru adpostirea personalului i a bunurilor materiale se iau n considerare urmtoarele criterii:


a. adposturi de protecie civil special construite din timp de pace (terminate sau neterminate);
b. subsolurile construciilor, terenurile tehnologice, galeriile edilitare i de termoficare i alte lucrri
subterane;
c. adposturi din P.B.A.
d. adposturi simple independente din material lemnos sau cu schelet metalic;
e. adposturi individuale la locul de munc unde procesul de producie nu se ntrerupe;
f. adposturi de tip familial;
g. tranee.
5. ADPOSTURI DE PROTECIE CIVIL
DESTINAIE.
Adposturile pentru protecia civil reprezint totalitatea construciilor special executate sau amenajate care
au capacitatea s reduc aciunea de distrugere a armelor de nimicire n mas i s asigure protecia
persoanelor adpostite mpotriva drmturilor provocate de explozii.
CLASIFICAREA ADPOSTURILOR DE PROTECIE CIVIL:
a) dup sursa de finanare:
- adposturi publice
- adposturi ale instituiilor i agenilor economici
- adposturi ale persoanelor fizice
b) dup gradul de rezisten:
- I P = 1,0 daN/cm2 la cldiri n industria de aprare
- II P = 0,5 daN/cm2 la cldiri din municipii i de la agenii economici
- III P = 0,3 daN/cm2 la cldiri din orae i comune
c) dup destinaie i modul de realizare:
- adposturi special construite (realizate ca lucrri independente sau nglobate n subsolurile construciilor
dotate cu mijloace i instalaii speciale;
- adposturi simple (ce pot fi amenajate n timp scurt i cu mijloace reduse)
d) dup amplasarea fa de cota 0 a terenului:
- adposturi subterane
- adposturi semingropate
- adposturi supraterane
e) dup modul de amplasare fa de cldiri:
- adposturi n subsolul cldirilor
- adposturi independente
f) dup materialele din care sunt executate:
- adposturi din beton armat
- adposturi din PBA (prefabricate)
- adposturi din material lemnos
- adposturi din resurse locale (tip tranee).
COMPARTIMENTAREA I DOTAREA ADPOSTURILOR:
Subsolurile amenajate ca adposturi publice de protecie civil i cele care au suprafaa de adpostire mai
mare de 100 m2 se prevd cu:
- sas de acces
- ncperi de adpostit
- grup sanitar
- ieire de salvare.
n alctuirea adposturilor intr urmtoarele elemente:
- o intrare protejat printr-o ncpere tampon (SAS) cu o suprafa de 2-2,5 m.p.. Sasul de acces este o
ncpere tampon cu suprafaa minim de 2 m.p., avnd goluri de trecere i canate de 90 0 pentru ui metalice
etane;
- 1-3 ncperi de adpostit cu capacitatea pn la 100 persoane fiecare, fr a fi prevzute cu ui, i care
comunic ntre ele prin golurile trecere (0,80 x 1,80 m.p.);
- un grup sanitar compus din cabine pentru WC, cu o suprafa minim. Accesul n cabine se face printr-o
ncpere tampon, iar numrul de cabine se stabilete n funcie de capacitatea adpostului, prevzndu-se cte
o cabin pentru 50 persoane;
- o ieire de salvare care se execut din beton armat cu seciunea ptrat de 1,00 x 1,00 m sau circular cu
diametrul de 1,00 m, care comunic cu exteriorul n afara zonei de drmturi printr-un pu vertical prevzut
cu scri de pisic n interior, capac carosabil n partea superioar i cu oblon de protecie etan cu deschidere
spre exterior. Ieirea de salvare se folosete i ca priz de aer pentru instalaiile de ventilare.
Subsolurile amenajate ca adposturi familiale sau care au suprafaa mai mic de 100 m 2 se pot executa fr
sas i grup sanitar, ieirea de salvare fiind considerat al doilea acces.

ncperile de adpostit se dimensioneaz pentru o capacitate de pn la 50 persoane innd seama de


compartimentarea impus de structura de rezisten.
DOTAREA ADPOSTURILOR cuprinde:
- instalaii de ventilaie (filtroventilaie);
- instalaii electrice;
- instalaii sanitare;
- bnci i scaune;
- trus de deblocare-salvare;
- rezerv de ap;
- mijloace de iluminat cu baterii;
- instalaii de telecomunicaii.;
-afie cu reguli de comportare.
Condiii de microclimat necesare a fi asigurate n adpost:
- temperatura 18-24 0C;
- umiditatea 70%;
- aerul pentru respiraie: - nivel maxim CO2 - 1%;
- nivel minim O2 - 19%.
Condiii minime:
oaer proaspt de ptrundere n adpost 0,75 m3/h;
oap 2 l/24h;
oO2 nivelul minim 18%;
oCO2 nivelul maxim 3%.
Condiii normale:
oaer proaspt 5-7 m3/h ;
oO2 nivel minim 20,9%;
oCO2 nivel maxim 3%.
ADUCEREA N STARE COMPLET DE FUNCIONARE A ADPOSTULUI DE PROTECIE CIVIL.

Pentru fiecare adpost se numete o echip de adpostire care ia n primire adpostul;


Se evacueaz materialele din adpost care s-au pstrat pe timp de pace;
Se pun n funciune toate instalaiile existente;
Se verific etaneitatea uilor;
Se doteaz adpostul cu materialele enumerate mai sus i se verific acestea;
Se umple rezerva de ap;
Se actualizeaz nscrisurile din adpost (cu alb sau cu vopsea fluorescent;
Se afieaz vizibil regulile de comportare n adpost.
GRADUL DE PROTECIE A ADPOSTURILOR PE CATEGORII DE LOCALITI

Localiti (Municipii) i
orae

Gradul de protecie a adposturilor n daN/cm2


Adposturi pentru puncte
Adposturi pentru
Adposturi pentru
de comand la ministere,
salariaii din unitile
salariaii din unitile
departamente, celelalte
economice categorisite
economice
organe centrale i locale. din punct de vedere al necategorisite i pentru
proteciei civile.
populaie.
3
1
1
2
1
0,5
1
0,5
0,3

Categoria I-a
Categoria a II-a
Categoria a III-a
NOT:
La alte localiti se amenajeaz adposturi numai pentru P.C. sau n uniti economice importante.
1. Capacitatea de adpostire n cadrul construciilor noi se stabilete astfel:
a. la unitile economice pentru construciile noi i n cazul extinderii celor existente n funcie de specificul
acestora i de posibilitile de amenajare pn la asigurarea adpostirii salariailor stabilii pentru schimbul
maxim n timp de rzboi;
b. n cartierele de locuit cte 1 m2 suprafa util pentru fiecare apartament;
c.la construciile spitaliceti cte 1 m2 suprafa util pentru fiecare pat;
d. la construciile social-culturale, administrative, coli de toate gradele, suprafaa total util pn la 2/3 din
capacitatea acestora;
e. la construciile subterane, metrou, garaje, pasaje, depozite, tuneluri, pn la ntreaga suprafa care se
amenajeaz considerndu-se 1 m2 suprafa util de persoan adpostit;
f: la stabilirea capacitilor noi de adpostire suprafaa util este de 1 m 2 pentru fiecare persoan adpostit;

g. la unitile, instituiile i formaiunile militare potrivit necesarului stabilit de Ministerul Aprrii Naionale i
Ministerul Administraiei i Internelor.
2. n subsolurile cldirilor de locuit proprietate particular se prevd aceleai adposturi ca i n cldirile
proprietate de stat, cheltuielile suplimentare pentru partea de construcii-montaj privind amenajarea
adposturilor n subsol se suport de ctre proprietari i nu pot depi 5% din valoarea de construcii- montaj a
acestora.

DIMINUAREA RISCURILOR DE INCENDIU


1. Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de apreciere si stabilire a nivelurilor de risc de incendiu
(pentru cladiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru constructii de productie si depozitare),
in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu, pe baza urmatorilor parametri:
o densitatea sarcinii termice si destinatia/functiunea, la cladirile civile;
o proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura
procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice, pentru constructiile de productie si depozitare;
o sursele potentiale de aprindere existente.
2. In raport de parametrii enuntati exista, conform reglementarilor tehnice, urmatoarele niveluri de risc de incendiu,
respectiv categorii de pericol de incendiu:
o risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de explozie, respectiv categoriile A si B de pericol
de incendiu;
o risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/mp; spatii pentru arhive, biblioteci,
multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv categoria C de pericol de incendiu (densitatea sarcinii
termice > 105 Mj/mp);
o risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/mp; centrale termice,
bucatarii, oficii pentru prepararea mancarurilor calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
o risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/mp), respectiv categoria E de pericol de
incendiu.
3. Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spatii, incaperi,
compartimente de incendiu, cladiri (civile, de productie si/sau depozitare, cu functii mixte) sau instalatii tehnologice
si se precizeaza in mod obligatoriu in documentatiile tehnice si in planurile de interventie.
4. La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilitatii de initiere a unui incendiu si a consecintelor
acestuia, se au in vedere, dupa caz:
o factorii care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu (clasele
de combustibilitate si de periculozitate ale materialelor si elementelor de constructii, respectiv ale produselor si
substantelor depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, conditiile preliminate care pot determina sau
favoriza aprinderea, masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor mentionati anterior);
o agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot interveni in caz de incendiu si efectele negative
ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor;
o nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta de calitate "siguranta la foc" (comportare,
rezistenta si stabilitate la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, cai de acces, evacuare si interventie);
o nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, starea de functionare si
performantele acestora;
o factorul uman (numarul de persoane, varsta si starea fizica a acestora, nivelul de instruire);
o alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.
Sursele de aprindere se clasifica, dupa natura lor, in urmatoarele grupe:
o surse de aprindere cu flacara (de exemplu: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura; flacara inchisa);
o surse de aprindere de natura termica (de exemplu: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate termice,
efectul termic al curentului electric etc.);
o surse de aprindere de natura electrica (de exemplu: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica);
o surse de aprindere de natura mecanica (de exemplu: scantei mecanice, frecare);
o surse de aprindere naturale (de exemplu: caldura solara, trasnet);
o surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si biologica, reactii chimice exoterme);
o surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare;
o surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiatia unui focar de incendiu).
5. Conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea
unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe:
o instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
o receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;
o sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
o contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scanteile provenite de la sistemele de incalzire; e) jocul
copiilor cu focul;

o fumatul in locuri cu pericol de incendiu;


o sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.;
o reactii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
o folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni
mecanice (polizare, rectificare, slefuire etc.) in medii periculoase;
o neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a masinilor si
aparatelor cu piese in miscare;
o scurgeri (scapari) de produse inflamabile;
o defectiuni tehnice de constructii-montaj;
o defectiuni tehnice de exploatare;
o nereguli organizatorice;
o explozie urmata de incendiu;
o trasnet si alte fenomene naturale;
o actiune intentionata ("arson");
o alte imprejurari.
6. Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele
destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau
lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.
7. Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza si se stabilesc, dupa caz, pe baza prevederilor
reglementarilor tehnice, normelor si dispozitiilor generale de P.S.I. si a celor specifice fiecarui domeniu de activitate,
in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor identificate.
8. Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, dupa caz, de catre:
o proiectanti, prin documentatiile tehnice elaborate;
o patron, prin strategia de aparare impotriva incendiilor, adoptata in interiorul unitatii sale;
o autoritatile abilitate sa elaboreze si sa emita reglementari tehnice in domeniul apararii impotriva incendiilor.
9. In situatiile in care riscul de incendiu existent depaseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie
reducerea acestuia prin diminuarea probabilitatii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a
consecintelor, prin masuri de prevenire (reducerea factorilor de risc), respectiv prin masuri de limitare, localizare si
lichidare a incendiului, precum si de limitare si inlaturare a consecintelor acestuia.
10.Controlul riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul masurilor tehnice si organizatorice destinate mentinerii
(reducerii) riscurilor in limitele de acceptabilitate stabilite.
11. In ordinea adoptarii lor masurile sunt: stabilirea prioritatilor de actiune, implementarea masurilor de control,
gestionarea si monitorizarea riscurilor.
12.Stabilirea prioritatilor de actiune reprezinta procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc
asupra carora este prioritar sa se actioneze. La stabilirea prioritatilor de actiune se vor avea in vedere criteriile
utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de aparitie si gravitatea consecintelor incendiilor.
13.Implementarea masurilor de control al riscurilor de incendiu se realizeaza, dupa caz, prin:
o asigurarea unei examinari sistematice si calificate a factorilor determinanti de risc;
o stabilirea si elaborarea responsabilitatilor, sarcinilor, regulilor, instructiunilor si masurilor privind apararea
impotriva incendiilor si aducerea acestora la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si persoanelor interesate;
o stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
o asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar interventiei si a
conditiilor pentru pregatirea acestuia;
o reluarea etapelor de identificare si evaluare a riscului de incendiu la schimbarea conditiilor preliminate.
14.Gestionarea riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul activitatilor de fundamentare, elaborare si implementare a
unei strategii coerente de prevenire, de limitare si combatere a riscurilor de incendiu, incluzan si procesul de luare a
deciziilor in situatiile de producere a unui astfel de eveniment.
15.Monitorizarea gestionarii riscurilor de incendiu reprezinta procesul de supraveghere a modului de desfasurare a
etapelor referitoare la identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, de analizare a eficientei masurilor intreprinse in
raport cu rezultatele obtinute si de luare a deciziilor care se impun.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

DECIZIA NR. 3
DIN 06.01.2014
PRIVIND APROBAREA INSTRUCTIUNILOR DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR SI ATRIBUTIILE SALARIATILOR LA LOCUL DE MUNCA
Art. 1 n toate spaiile societii,se vor respecta msurile de aprare mpotriva incendiilor prevzute n
Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor,O.M.A.I.163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aprare mpotriva incendiilor,celelalte dispoziii generale,norme i normative care au inciden
n domeniul aprrii mpotriva incendiilor i al situaiilor de urgen,precum i instruciunile proprii
specifice de prevenire i stingere a incendiilor,care fac parte integrant din prezenta decizie.
Art. 2 Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind:
- prevederile specifice de aprare mpotriva incendiilor din reglementrile n vigoare;
- obligaiile salariailor privind aprarea mpotriva incendiilor;
- regulile i msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor pentru exploatarea instalaiilor potrivit
condiiilor tehnice,tehnologice i organizatorice locale,precum i pentru reparaii,revizii,ntreinere,oprire i
punere n funciune;
-evidenierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de explozie;
-prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu,cum sunt intoxicrile,arsurile,traumatismele,
electrocutarea,iradierea etc.,precum i a regulilor i msurilor de prevenire a acestora.
Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz de conducatorul locului de munca,se verific
de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor i se
aprob de administratorul/directorul societatii.
Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz, n ntregime sau n sintez, n funcie de
volumul lor i de condiiile de la locul de munc respectiv.
Un exemplar al tuturor instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor se pstreaz la cadrul tehnic sau la
persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor.
Salariaii de la locurile de munc pentru care s-au ntocmit instruciunile specifice au obligaia s le
studieze, s le nsueasc i s le aplice.
Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n toate cazurile cu informaiile din
planurile de intervenie, acolo unde acestea sunt ntocmite.
Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se actualizeaz la modificri, modernizri, dezvoltri,
reprofilri i la apariia unor noi reglementri.
Fiecare instruciune de aprare mpotriva incendiilor trebuie s aib nscris data ntocmirii/reviziei i data
aprobrii.
Art. 3. Pentru aducerea la ndeplinire a prevederilor legale i respectarea msurilor de aprare mpotriva
incendiilor prevzute n actele normative i n instruciunile proprii specifice,salariaii societii,pe lng
obligaiile legale prevzute n Legea 307/2006, au i urmtoarele atribuii i responsabiliti:
3.1.Conductorii sectoarelor de activitate (manageri,efi departamente, efi formaiuni de lucru, efi de
compartimente, puncte de lucru etc.) din cadrul societii, n domeniul activitii de prevenire i stingere a
incendiilor au urmtoarele obligaii principale:
1. Organizeaz, ndrum i controleaz, potrivit legislaiei n vigoare, activitatea de prevenire i stingerea
incendiilor n sectoarele de activitate pe care le coordoneaz;
2. S asigure organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locurile de munc ;

3. Organizeaz i execut instruirea personalului din subordine, cu sprijinul cadrului tehnic cu atribuii de
p.s.i., asigur testarea personalului i verific eficiena instruirii;
4. Identific pericolele de incendiu i iau msuri de nlturare a acestora;
5. Propun dotarea locurilor de munc cu mijloacele de prim intervenie prevzute de norme i acioneaz
pentru meninerea acestora n stare de funcionare;
6. Asigur i rspund de instruirea personalului pentru intervenia n caz de incendiu, coordoneaz aciunea
de stingere pn la sosirea celorlalte fore de intervenie;
7. Controleaz i urmresc respectarea msurilor stabilite pentru executarea lucrrilor cu foc deschis i a
regulilor privind fumatul;
8. Rspund de realizarea la termenele stabilite a msurilor de prevenire i stingere a incendiilor ce-i revin
nemijlocit, precum i a acelora care revin personalului din subordine;
9. Iau msuri pentru ca, permanent, cile de acces s rmn libere, neblocate, pentru a permite la nevoie
evacuarea n siguran a personalului;
10. Menin n permanen accesul liber la hidranii interiori i la stingtoarele din dotare;
11. Interzic utilizarea instalaiilor electrice defecte sau improvizate;
12. Rspund de respectarea disciplinei la locul de munc de ctre personalul din subordine, sancioneaz
n limitele drepturilor legale, sau propun sancionarea celor vinovai de abateri de la normele P.S.I.
3.2. Personalul muncitor, indiferent de natura angajrii, pe linia aprrii mpotriva incendiilor, are
urmtoarele obligaii principale:
1. S respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor stabilite de conducerea societii sau de
persoanele desemnate de aceasta;
2. S utilizeze, potrivit instruciunilor date de conductorii locurilor de munc sau de persoanele
desemnate de acestea, substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i echipamentele de
lucru;
3. S respecte reglementrile stabilite de conducerea societii privind executarea lucrrilor cu foc deschis,
fumatul i gestionarea ambalajelor i deeurilor combustibile;
4. S cunoasc modul de folosire a mijloacelor de prim intervenie pentru stingerea incendiilor din
dotarea locului de munc;
5. S comunice, imediat, conducerii societii ori persoanelor mputernicite de aceasta orice situaie pe care
este ndreptit s o considere un pericol de incendiu, precum i orice defeciune sesizat la sistemele de
protecie sau de intervenie pentru stingerea incendiilor;
6. S coopereze cu salariaii desemnai de conducerea societii, att ct i permit cunotinele i sarcinile
sale, n vederea realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
7. S participe la instructajele , exerciiile i aplicaiile practice de stingere a incendiilor organizate n
cadrul societii;
8. S nu depun pe corpurile de nclzire, de iluminat sau tablouri electrice hrtii, esturi, mbrcminte
sau alte materiale combustibile;
9. S acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui salariat aflat ntr-o situaie de pericol.
Art.4. Cadrul tennic cu atribuii n domeniul prevenirii i stingerii incendiului i conductorii locurilor de
munc vor aduce la cunotina ntregului personal coninutul prezentei decizii i vor lua msuri pentru
afiarea instruciunilor specifice la fiecare loc de munc.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

PROCEDURA DE EVACUARE N CAZ DE URGENTA


Instruciuni pentru personal:
Aciuni ce trebuie ntreprinse n caz de incendiu sau alte urgene
Locul de adunare: la punctele stabilite in plan
Se va face de ctre componenii echipelor de prim intervenie care au fost special
instruii pentru aceast aciune la cursurile de formare organizate i inute de cadre
medicale
Evacuarea :
Se va efectua pe cile de evacuare stabilite i evideniate n planul de evacuare
afiat la locul de munc pe formularul care cuprinde Organizarea Aprrii
mpotriva Incendiilor pe locul de munc.
Personalul evacuat va fi deplasat pe un loc exterior, n afar de orice pericol, unde i
se va face prezena de ctre cel numit cu evacuarea pentru a cunoate dac nu
este cineva rmas n zona periculoas, iar dac este se va interveni pentru ajutor
Dac descoperii un foc:
Imediat operai cel mai apropiat dispozitiv de alarm pentru incendiu.
ncercai s stingei focul, ns fr a v asuma riscuri personale, asigurndu-v
c avei o cale de scpare liber.
Dac auzii alarma :
Recepionerul de serviciu (persoana desemnata) va chema pompierii imediat.112
Prsii cldirea i anunai persoanelor de serviciu locul de adunare de mai sus,
unde se va face apelul pentru a vedea cine a rmas n cldire.
Persoanele cu funcie (desemnate) din zonele afectate vor avea grij de
desfurarea evacurii i se vor asigura c nimeni nu a mai rmas n acea zon.
REGULI DE COMPORTARE:
1. FOLOSII CEA MAI APROPIAT IEIRE
2. NU FOLOSII LIFTUL (cu excepia celor speciale indicate ca mijloc de evacuare
pentru persoanele rnite)
3. NU V OPRII PENTRU A V STRNGE LUCRURILE PERSONALE
4. NU ALERGAI I NU INTRAI N PANIC
5. DAC AVEI MUSAFIRI, CONDUCEI- I PN LA LOCUL DE ADUNARE
6. NU INTRAI NAPOI N CLDIRE PENTRU NICI UN MOTIV DECT DAC
OFIERUL DE SECURITATE V D PERMISIUNEA

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

EVIDENTIEREA PERICOLELOR CE DETERMINA RISCUL DE INCENDIU


SAU EXPLOZIE
1. Identificarea pericolelor de incendiu
Identificarea pericolelor de incendiu reprezint procesul de apreciere i stabilire a factorilor care pot
genera, contribui i/sau favoriza producerea, dezvoltarea i/sau propagarea unui incendiu, i anume:
a) clasele de reacie la foc ale materialelor i elementelor de construcii;
b) proprietile fizico-chimice ale materialelor i substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, natura procesului tehnologic i densitatea sarcinii termice;
c) sursele poteniale de aprindere existente;
d) condiiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea i producerea,dezvoltarea i/sau
propagarea unui incendiu.
Sursele de aprindere se clasific, dup natura lor, n urmtoarele grupe:I.G.S.U.
a) surse de aprindere cu flacr: flacr de chibrit, lumnare, aparat de sudur i altele asemenea;
b) surse de aprindere de natur termic: obiecte incandescente, cldur degajat de aparate termice, efectul
termic al curentului electric i altele asemenea;
c) surse de aprindere de natur electric: arcuri i scntei electrice, scurtcircuit,electricitate static i altele
asemenea;
d) surse de aprindere de natur mecanic: scntei mecanice, frecare i altele asemenea;
e) surse de aprindere naturale: cldur solar sau trsnet i altele asemenea;
f) surse de autoaprindere de natur chimic, fizico-chimic i biologic, reacii chimice exoterme;
g) surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte: radiaia unui focar de incendiu i altele asemenea.
mprejurrile preliminate care pot determina i/sau favoriza iniierea, dezvoltarea i/sau propagarea unui
incendiu se clasific, de regul, n urmtoarele grupe:
a) instalaii i echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lsai sub tensiune, nesupravegheai;
c) sisteme i mijloace de nclzire, instalaii de ventilare, climatizare, rcire defecte, improvizate sau
nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenua, jarul i scnteile provenite de la sistemele de nclzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul n locuri cu pericol de incendiu/explozie;
g) sudarea i alte lucrri cu foc deschis, fr respectarea regulilor i msurilor specifice de aprare
mpotriva incendiilor;
h) reacii chimice, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje i echipamente de lucru neadecvate, precum i executarea de
operaiuni mecanice n medii periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaiunilor i lucrrilor de reparaii i ntreinere a
mainilor i aparatelor cu piese n micare;
k) scurgeri de produse inflamabile;
l) defeciuni tehnice de construcii-montaj;
m) defeciuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmat de incendiu;

p) trsnet i alte fenomene naturale;


q) arson;
r) nentreinerea elementelor de construcii cu rol de separare la incendiu sau a instalaiilor i
echipamentelor de protecie mpotriva incendiilor, precum i probabilitatea ca acestea s nu
declaneze/funcioneze n caz de incendiu;
s) izbucnirea i dezvoltarea unor incendii n zone periurbane, cum sunt, de exemplu, incendiile de pdure
sau de vegetaie uscat, care pot afecta construcii i instalaii tehnologice;
t) alte mprejurri.I.G.S.U.
Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaii, ncperi,compartimente de incendiu, cldiri
civile, de producie i/sau depozitare ori cu funcii mixte, precum i la instalaii tehnologice, care se
precizeaz n mod obligatoriu n documentaiile tehnice i n planurile de intervenie la incendiu, potrivit
reglementrilor tehnice.
2. Identificarea riscurilor de incendiu
Identificarea riscurilor de incendiu reprezint procesul de estimare i cuantificare a riscului asociat unui
sistem/proces, determinat pe baza probabilitii de producere a incendiului i a consecinelor evenimentului
respectiv.
Probabilitatea de producere a incendiului se bazeaz pe date statistice privind incendiile sau pe modele
matematice, n cazurile n care statistica nu dispune de date suficiente.
Probabilitatea de producere a consecinelor este bazat pe analiza probabilistic i pe modele deterministe
privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluenilor incendiului, evaluarea evacurii utilizatorilor i
altele asemenea.
La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilitii de iniiere a unui incendiu i de producere a
consecinelor acestuia, se au n vedere, de regul,urmtoarele elemente:
a) pericolele de incendiu identificate;
b) nivelurile criteriilor de performan ale construciilor privind cerina esenial"securitate la incendiu";
c) nivelul de echipare i dotare cu sisteme, instalaii, echipamente i aparatur de alimentare cu ap, gaze
combustibile, energie electric i termic, de ventilaie i climatizare, starea de funcionare i performanele
acestora;
d) factorul uman, determinat de numrul de persoane, vrsta i starea fizic ale acestora, nivelul de
instruire;
e) alte elemente care pot influena producerea, dezvoltarea i/sau propagarea unui incendiu.
Msurile de aprare mpotriva incendiilor, avute n vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt cele
destinate reducerii, neutralizrii i/sau eliminrii pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea,
localizarea i/sau lichidarea unui incendiu, n cazul n care acesta s-a produs.
Msurile de aprare mpotriva incendiilor se analizeaz i se stabilesc, dup caz, pe baza prevederilor
reglementrilor tehnice, a normelor i dispoziiilor generale de aprare mpotriva incendiilor i a celor
specifice fiecrui domeniu de activitate, n corelare cu natura i cu nivelul riscurilor identificate.
Cuantificarea probabilitii de iniiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare
specifice principalelor domenii de activitate, a bncilor de dateI.G.S.U. privind incendiile, probabilitatea
exprimndu-se prin numrul de evenimente produse ntr-un anumit interval de timp, considerat
reprezentativ.
Capacitatea operaional a forelor i mijloacelor specializate de rspuns, prestabilite sau concentrate
efectiv, pentru:
a) evacuare, salvare i protecie;
b) limitarea i stingerea incendiilor;
c) nlturarea operativ a unor urmri ale incendiilor.
n situaiile n care riscul de incendiu existent depete limitele de acceptabilitate stabilite, este
obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitii de iniiere a incendiului i/sau a nivelului de
gravitate a consecinelor, prin msuri de prevenire, respectiv prin msuri de protecie, care au ca scop
limitarea, localizarea i lichidarea incendiului, precum i limitarea i/sau nlturarea consecinelor acestuia.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

MIJLOACE DE PROTEJARE A OAMENILOR IN CAZ DE INCENDIU


(a corpului, a capului, a cailor respiratorii, a mainilor si picioarelor)
n spaiile cu risc ridicat de incendiu sau pericol de explozie, se interzice accesul salariailor i altor persoane fr
echipament de protecie adecvat condiiilor de lucru.
n spaiile cu pericol de explozie este interzis folosirea mbrcmintei, lenjeriei i a altor obiecte din fire sintetice
sau materiale sintetice ori plastice, precum i a nclmintei care (prin lovire sau frecare) poate s produc scntei
capabile s aprind gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.
Deasemenea, este interzis folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor i sculelor neprotejate corespunztor i
care prin lovire sau frecare pot produce scntei capabile s aprind amestecurile explozive.
Echipamentul de protecie se asigur, potrivit regulamentului aprobat prin HGR nr. 443/1999.
Dup caz, corelat cu nivelul densitii sarcinii termice, temperaturile ce se pot dezvolta n caz de incendiu i
efectele negative pe care acestea le pot avea asupra personalului de intervenie se va asigura n dotare urmtoarele
aparate de protecie, iluminat i lucru:
- aparate de respiraie autonome - asigura respiratia independenta in medii nocive din zona incendiilor pe o durata de
60 min. Are in componenta masca propriu-zisa cu bretele, (cartusul filtrant), doua butelii cu aer comprimat prevazute
cu reductor si cu un manometru pentru verificarea presiunii aerului. Are greutatea de 14 kg.
- lmpi electrice portabile;
- masca contra fumului i gazelor - se compune din cagula prevazuta cu vizor, blocul supapelor si cordelele de fixare
pe cap, tubul gofrat, cartuse filtrante pentru fum, oxid de carbon, sau polivalent care este cel mai indicat a se folosi,
avand in vedere marea diversitate de materiale ce pot arde si degaja o larga gama de substante toxice . Cartusul
filtrant pentru oxid de carbon, se foloseste la incendiile care se caracterizeaza prin degajarea oxidului de carbon. Nu
retine fumul, aerosolii sau alte gaze toxice.Cartusul filtrant polivalent asigura protectia impotriva fumului, aerosolilor
si altor gaze (acid cianhidric, vapori de solvent organic, clor, oxizi de azot, etc.).
ATENTIE NU RETINE OXIDUL DE CARBON.
- echipament de protecie la temperatur (costum ignifug, manusi si cisme ignifuge ce a sigura protectia anticalorica
la incendii in conditii de apropiere normala )
- Costumul anticaloric aluminizat tip patrundere normal (PN) foloseste pentru protectia anticalorica pe timpul
interventiei, asigurand patrunderea normala pe culoare cu flacari sau incinte cu temperaturi pana la 250 C, suporta
contactul caloric nemijlocit, intermitent. Fiind etans se foloseste cu aparatul de respiratie. Bluza etansa pe talie, are
gluga etansa, locas dorsal pentru aparatul de respiratie si vizor duplex metalizat. Pantalonii au burduf lateral si
bretele reglabile. Manusi cu un deget si cisme scurte cu intetrior de pasla. Are o greutate de 10 kg.
- trus electric.

I. PROTECTIA IMPOTRIVA EXPLOZIILOR


1. Obligaiile angajatorilor
Pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor, angajatorul trebuie s ia msurile necesare ca:
a) locurile de munc s fie proiectate, construite, echipate, date n folosin, exploatate i ntreinute n aa fel nct s
permit lucrtorilor efectuarea sarcinilor de munc fr a
pune n pericol securitatea i/sau sntatea proprie i/sau a celorlali lucrtori;
b) exploatarea locurilor de munc n prezena lucrtorilor s se face sub supravegherea
unei personae responsabile ;
c) activitile care comport un risc special s fie ncredinate numai personalului competent i se execut conform
instruciunilor date;
d) toate instruciunile de securitate s fie redactate astfel nct s poat fi nelese de ctre toi lucrtorii la care se
refer;
e) s fie prevzute echipamente de prim ajutor adecvate;
f) toate exerciiile de securitate necesare s se efectueze periodic.
Angajatorul trebuie s se asigure c este ntocmit i inut la zi un document referitor la securitate i sntate, denumit
n continuare document de securitate i sntate care ndeplinete cerinele prevzute de prevederile legislaiei
naionale care transpun Directiva 89/391/CEE.
Documentul de securitate i sntate face dovada n special c:
a) sunt determinate i evaluate riscurile la care sunt expui lucrtorii la locul de munc;
b) se iau msurile corespunztoare
c) proiectarea, utilizarea i ntreinerea locului de munc i ale echipamentelor prezint securitate.

Documentul de securitate i sntate trebuie ntocmit nainte de nceperea lucrrii i trebuie revizuit dac locul de
munc sufer modificri majore, extinderi sau transformri.
Dac la acelai loc de munc sunt prezeni lucrtori din diferite ntreprinderi, fiecare angajator rspunde de toate
problemele care in de responsabilitatea sa.
Angajatorul pe teritoriul cruia se desfoar activitatea rspunde pentru acel loc de munc n care sunt prezeni
lucrtori din diferite intreprinderi, coordoneaz punerea n aplicare a tuturor msurilor privitoare la securitatea i
sntatea lucrtorilor i nscrie, n documentul de securitate i sntate, scopul, msurile i modalitile de punere n
aplicare a acestei coordonri.
Angajatorul trebuie s raporteze fr ntrziere autoritilor competente orice accident de munc grav i/sau mortal,
orice stare de pericol iminent sau grav precum i orice avarie tehnic care poate conduce la accidente umane.
Angajatorul trebuie s ia msurile corespunztoare n funcie de tipul i metoda de exploatare :
a) pentru a evita, detecta i combate declanarea i propagarea incendiilor i exploziilor
b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive i/sau nocive pentru sntate.
Angajatorul trebuie s prevad i s ntrein mijloace corespunztoare de evacuare i salvare pentru a asigura, n caz
de pericol, evacuarea lucrtorilor de la locurile de munc, rapid i n deplin securitate.
Angajatorul trebuie s ia msurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmare i a altor mijloace de
comunicare necesare care s permit, n caz de nevoie, declanarea imediat a operaiunilor de acordare de primajutor, evacuare i salvare.
2. Supraveghere i organizare
a) Organizarea locurilor de munc
-Locurile de munc trebuie s fie astfel organizate nct s asigure o protecie adecvat mpotriva riscurilor. Ele
trebuie meninute n stare corespunztoare, iar substanele, sau depunerile periculoase trebuie ndeprtate sau inute
sub supraveghere, pentru a nu pune n pericol securitatea i sntatea lucrtorilor.
-Posturile de lucru trebuie proiectate i realizate dup principii ergonomice, innd seama de necesitatea lucrtorilor
de a urmri derularea operaiunilor de la postul lor de lucru.
-Lucrtorii izolai din posturile de lucru trebuie s beneficieze de supraveghere adecvat sau de mijloace de
telecomunicaie.
b) Persoan responsabil
La orice loc de munc ocupat de lucrtori trebuie s existe n permanen o persoan responsabil care s aib
calitile i competena acestei funcii, desemnat de angajator.
Angajatorul poate s i asume el nsui responsabilitatea pentru locul de munc la care se face referire n paragraful
anterior dac are calitile i competena cerute.
a) Supravegherea
Pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor pe parcursul desfurrii tuturor activitilor, trebuie asigurat
supravegherea prin persoane care au calitile i competena cerute de aceast funcie, desemnate de ctre angajator
sau n numele acestuia, acionnd n interesul acestuia.
Supraveghetorul trebuie s efecueze vizite de control la posturile de munc ocupate cel puin o dat pe parcursul unui
schimb, dac documentul de securitate i sntate prevede acest lucru.
Angajatorul poate s i asume personal resposabilitatea supravegherii la care se face referire n primul i al doilea
paragraf, dac are calitile i competena necesar.
c) Lucrtori competeni
La fiecare loc de munc ocupat de lucrtori trebuie s existe n permanen un numr suficient de lucrtori care s
aib calitile, experiena i pregtirea necesare pentru a ndeplini sarcinile ce le sunt ncredinate.
d) Informare, instruire i pregtire
Lucrtorii trebuie s beneficieze de informare, instruire i pregtire sau de reciclare profesional necesare pentru
asigurarea securitii i sntii lor.
Angajatorul trebuie s se asigure c lucrtorii primesc instruciuni pe nelesul lor, astfel nct s nu pun n pericol
propria securitate i sntate sau pe a celorlali lucrtori.
e) Instruciuni scrise
Pentru fiecare loc de munc trebuie elaborate instruciuni scrise, care s cuprind reguli ce trebuie respectate n
scopul asigurrii securitii i sntii lucrtorilor i al utilizrii n siguran a utilajelor. Aceste instruciuni trebuie
s includ informaii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenie precum i a msurilor ce trebuie luate la
locul de munc sau n apropierea acestuia, n caz de urgen.
f) Permise de lucru
Atunci cnd documentul de securitate i sntate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru
pentru executarea lucrrilor periculoase i pentru executarea lucrrilor care n mod normal nu sunt periculoase, dar
care, n interaciune cu alte activiti, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise nainte nceperii lucrului de ctre persoana desemnat n acest scop i trebuie s
specifice condiiile care trebuie ndeplinite i msurile ce trebuie luate nainte,n timpul lucrului i dup lucru.
g) Revizuirea periodic a msurilor de securitate i de sntate
Angajatorul are obligaia s asigure revizuirea periodic a msurilor referitoare la securitatea i sntatea lucrtorilor,
inclusiv a sistemului de gestionare a securitii i sntii.

3. Utilaje i instalaii mecanice i electrice


n momentul alegerii, instalrii, punerii n funciune, exploatrii i ntreinerii utilajelor mecanice i electrice trebuie
s se acorde atenia cuvenit securitii i sntii lucrtorilor
Dac instalaiile sunt amplasate ntr-o zon n care exist sau poate exista riscul de incendiu sau de explozie datorat
aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie s corespund utilizrii ntr-o astfel de zon.
Utilajele trebuie s fie prevzute, dac este necesar, cu dispozitive de protecie corespunztoare i sisteme de
securitate n caz de avarie.
1. Protecia mpotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive i a riscului de incendiu.
Trebuie luate msuri pentru evaluarea prezenei substanelor nocive i/sau potenial explozive n atmosfer i pentru
msurarea concentraiei acestora.
Atunci cnd documentul de securitate i sntate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere
care s nregistreze i s msoare concentraiile de gaze, automat i continuu, n punctele menionate, dispozitive de
alarm automate, sisteme de decuplare automat a instalaiilor electrice i sisteme de oprire automat a motoarelor cu
ardere intern.
Dac sunt prevzute msurtori automate, valorile determinate trebuie nregistrate i pstrate asa cum este prevzut
n documentul de securitate i sntate
Se interzice fumatul n zonele care prezint pericole specifice de incendiu sau explozie.
Executarea unor lucrri cu flacr deschis la locurile de munc care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie
este interzis, cu excepia cazurilor cnd au fost luate msurile de securitate corespuztoare pentru prevenirea
declanrii incendiilor sau exploziilor precum i a propagrii acestora.
a) Protecia mpotriva riscului exploziilor
-Trebuie luate toate msurile necesare pentru combaterea formrii i acumulrii atmosferelor explozive.
-n interiorul zonelor care prezint risc de explozie, trebuie luate toate msurile necesare pentru a mpiedica
aprinderea atmosferei explozive.
-Pentru prevenirea exploziilor, se stabileste un plan detaliat cu privire la echipamentele de lucru i msurile necesare
ce trebuie luate.
b) Protecia mpotriva atmosferelor nocive
-Acolo unde se acumuleaz sau exist riscul s se acumuleze n atmosfer substane nocive, trebuie luate msuri
corespunztoare pentru a se asigura:
(a) reinerea lor la surs; sau
(b) captarea la surs sau eliminarea; sau
(c) diminuarea acumulrilor acestor substane, astfel nct s nu existe riscuri pentru lucrtori.
Sistemul trebuie s fie capabil s disperseze aceste substane nocive astfel nct s nu prezinte nici un risc pentru
lucrtori.
-n zonele n care lucrtorii pot fi expui atmosferelor nocive pentru sntatea lor, pe lng echipamentele
individuale de protecie respiratorie trebuie s existe un numr suficient de aparate respiratorii i echipamente de
reanimare corespunztoare. n asemenea cazuri, trebuie s fie prezent la locul de munc un numr suficient de
lucrtori instruii care s foloseasc asemenea echipamente. Aparate respiratorii i echipamentele de reanimare
trebuie s fie depozitate i ntreinute corespunztor.
-n cazul n care gazele toxice sunt sau pot aprea n atmosfera locului de munc, trebuie s existe un plan de aprare
care s precizeze echipamentele disponibile i msurile preventive adoptate.
c) Protecia mpotriva incendiilor
-Oriunde se proiecteaz, se construiesc, se doteaz, se dau n folosin, se exploateaz sau se ntrein locuri de
munc, trebuie luate msurile adecvate pentru prevenirea declanrii i propagrii incendiilor care provin de la
sursele identificate n documentul de securitate i sntate. Trebuie s fie stabilite prevederi pentru stingerea rapid i
eficient a oricrui incendiu.
-Locurile de munc trebuie s fie dotate cu echipamente adecvate pentru stingerea incendiului, i, dac este necesar,
cu detectoare de incendiu i sisteme de alarm.
-Echipamentele neautomate, de stingere a incendiului trebuie s fie accesibile i simplu de manipulat i, dac este
necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.
-La locul de munc trebuie pstrat un plan de prevenire i stingere a incendiilor care s precizeze msurile de luat
pentru prevenirea declanrii i propagrii, detectarea i stingerea incendiilor.
-Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie s fie semnalizat n conformitate cu Prescripiile minime pentru
semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc. Aceste panouri de semnalizare trebuie s fie rezistente i
amplasate n puncte corespunztoare.
4. Explozivi i dispozitive de amorsare
Operaiunile de depozitare, transport i utilizare a explozivilor i dispozitivelor de amorsare trebuie s fie executate
de ctre persoane competente, autorizate corespunztor. Aceste operaiuni trebuie organizate i efectuate astfel nct
s nu constituie nici un pericol pentru lucrtori.
5. Ci de circulaie
La locul de munc accesul trebuie s se fac fr pericol, i n caz de urgen, evacuarea rapid i n condiii de
siguran.

Cile de circulaie, inclusiv scrile, scrile fixe, cheiurile i rampele de ncrcare trebuie s fie calculate,
dimensionate i amplasate astfel nct pietonii sau vehiculele s
le poat utiliza uor, n deplin securitate i conform destinaiei lor; iar lucrtorii aflai n vecintatea acestor ci de
circulaie s nu fie periclitai de nici un pericol.
Cile utilizate pentru traficul pietonal i/sau traficul de mrfuri trebuie s fie dimensionate n concordan cu
numrul de utilizatori poteniali i cu tipul de ntreprindere. Dac pe cile de circulaie sunt utilizate mijloace de
transport, trebuie prevzut o distan de securitate corespunztoare pentru pietoni.
ntre cile de circulaie destinate vehiculelor i pori, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare i scri trebuie s
existe o distan de securitate.
Traseul cilor de circulaie i acces pentru vehicule ct i pentru pietoni trebuie s
fie semnalizate vizibil pentru a se asigura protecia lucrtorilor.
Atunci cnd vehiculele sau mainile intr la locurile de munc, trebuie stabilite regulile de circulaie necesare
7. Locuri de munc n aer liber
-Posturile de lucru, cile de circulaie i alte amplasamente sau instalaii n aer liber care sunt ocupate sau utilizate de
ctre lucrtori n decursul activitii lor, trebuie s fie astfel organizate nct circulaia pietonilor sau a vehiculelor s
se fac n condiii de securitate.
-Locurile de munc n aer liber trebuie s fie iluminate corespunztor prin lumin artificial, atunci cnd lumina zilei
este insuficient.
-Atunci cnd lucrtorii i desfoar activitatea la posturi de lucru n aer liber, acestea trebuie s fie, amenajate astfel
nct lucrtorii:
(a) s fie protejai contra condiiilor atmosferice nefavorabile, i, dac este necesar, contra cderii de obiecte;
(b) s nu fie expui la nivele sonore nocive, nici la influene exterioare nocive (de ex. gaz, vapori, praf);
(c) s poat prsi rapid locul de munc i s li se poat acorda rapid ajutor n caz de pericol;
(d) s nu alunece sau s cad.
8. Zone periculoase
-Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil.
-Atunci cnd locurile de munc cuprind zone periculoase n care, datorit naturii muncii, exist riscuri, inclusiv de
cdere a lucrtorilor sau a obiectelor, locurile de munc trebuie prevzute, cu dispozitive care s mpiedice intrarea n
zon a lucrtorilor fr atribuii de serviciu.
-Trebuie luate msuri corespunztoare care s protejeze lucrtorii care sunt autorizai s intre n zonele de pericol.
9. Ci i ieiri de urgen
-n caz de pericol, lucrtorii trebuie s poat evacua rapid i n condiii de securitate maxim toate locurile de munc.
-Cile i ieirile de urgen trebuie s fie libere i s conduc n modul cel mai direct spre exterior sau ntr-o zon de
securitate, la un punct de adunare sau la un post de evacuare sigur.
-Numrul, distribuia i dimensiunile cilor i ieirilor de urgen se fac n funcie de folosirea, dotarea i
dimensiunile locurilor de munc, precum i de numrul maxim de persoane prezente.
-Uile de la ieirile de urgen trebuie s se deschid spre exterior. Uile de la ieirile de urgen trebuie s fie nchise
astfel nct s poat fi deschise uor i repede de ctre persoanele care ar avea nevoie s le utilizeze n caz de urgen.
-Uile de la ieirile de urgen nu trebuie ncuiate cu lact, broasc cu cheie sau alt sistem de zvorre. Cile i
ieirile de urgen, precum i cile de circulaie i uile de acces ctre acestea, trebuie s fie libere astfel ca ele s
poat fi utilizate n orice moment, fr piedici.
-Cile i ieirile de urgen, care necesit iluminare, trebuie prevzute i cu iluminare de siguran de intensitate
corespunztoare, n eventualitatea unei ntreruperi a alimentrii cu energie electric.
-Cile i ieirile de urgen specifice trebuie semnalizate n conformitate cu Prescripii minime pentru semnalizarea
de securitate i/sau sntate la locul de munc.
10. Mijloace de evacuare i salvare
-Lucrtorii trebuie s fie instruii cu privire la msurile corespunztoare ce trebuie luate n caz de urgen.
- Echipamentele de salvare trebuie pregtite n vederea utilizrii i depozitate n spaii corespunztoare, uor
accesibile. Aceste spaii trebuie s fie semnalizate n conformitate cu Prescripiile minime pentru semnalizarea de
securitate i/sau sntate la locul de munc.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCIUNI INTERNE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE


NCPERILOR CU DESTINAIE ADMINISTRATIV

I.
a.
b.
c.
d.
II.

III.

MATERII COMBUSTIBILE SI INFLAMABILE


lemn
hartie
textile
spray si detergenti

SURSE DE APRINDERE POSIBILE


a. fumat
b. foc deschis
c. de natura electrica
ECHIPAMENTE SI MIJLOACE EXISTENTE
a. corpuri electrice de iluminat
b. tablouri electrice
c. aparatura electronica

IV. MASURI GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR


1. In incaperile pentru birouri,se vor lua masuri de reducere,la minim,a pericolului de incendiu,prin limitarea,la
strictul necesar,a materialelor combustibile si respectarea celorlalte reguli stabitite prin dispozitii ale Directoruiui
General,cum ar fi fumatul,folosirea focului deschis,etc.
2. Pe timpul exploatrii instalaiilor, echipamentelor electronice(computer,imprimanta,xerox,scaner,fax,etc.), se va
asigura permanent meninerea condiiilor i parametrilor de exploatare privind protecia la foc, cuprinse n
documentaiile de proiectare i realizare a acestora.
3. In spatiile administrative ale societatii,lichidele combustibile(pentru curatenie)vor fi pastrate in bidoane ermetic
inchise si etichetate,(in locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu.Curatirea pardoselii de
regula,se va face,cu solutii pe baza de detergenti.
4. Deeurile de hrtie vor fi colectate i ndeprtate din ncperi.
5. n aceste ncperi se interzice:
Fumatul i focul deschis;
Introducerea de materiale i echipamente altele dect cele prevzute n proiect;
Folosirea sistemelor i instalaiilor de nclzire neadecvate i neomologate;
Introducerea i folosirea de lichide inflamabile cu excepia celor folosite pentru ntreinerea aparaturii i n
cantitile strict necesare acestor operaiuni.
6. Deeurile combustibile i gunoaiele se vor colecta n couri i se vor evacua n locuri special amenajate (tomberoane) de unde se vor
evacua ritmic la crematorii sau platforme de gunoaie..
7. Se interzice pastrarea in birouri a materialelor inflamabile si a carpelor de sters,imbibate cu ulei,ceara, etc
8. Instalaiile electrice se verific i se ntrein numai de ctre personalul autorizat.
9. Este obligatorie cunoaterea de ctre fiecare angajat a urmtoarelor instructiuni principale referitoare la asigurarea
evacurii persoanelor:
cunoaterea planului de evacuare ntocmit i afiat;
pe tot timpul desfurrii activitii,uile de pe toate traseele de evacuare se menin n stare de funcionare, trebuind
s se deschid uor;
cile de evacuare se menin, permanent, curate i libere de obstacole;
existena indicatoarelor de evacuare i funcionarea iluminatului de siguran;

10.La terminarea programului de lucru,toate aparatele electrice se vor decupla.de la reteaua electrica a
incaperii,interzicandu-se depozitarea lor,in stare calda langa materialele combustibile.De asemenea,tot la terminarea
programului,se vor evacua cosurile cu gunoaie din fiecare incapere.
11. Pentru stingerea incendiilor in incaperile administrative ale societatii,se va actiona,dupa caz, cu stingtoare cu
praf,cu zapada carbonica, pulbere, etc.
12.Sesizarea unor defeciuni la stingtoarele din dotare va fi semnalat imediat efului ierarhic.
V. MASURI SPECIFICE N CAZUL PRODUCERII UNUI INCENDIU
1. Se interzice suprancrcarea circuitelor electrice prin racordarea mai multor consumatori, dect cei prevzui pentru
instalaia respectiv.
2. Se interzice amplasarea pe holuri a oricaror obiecte(fisete,birouri,mese,etc.) Care blocheaza caile de acces catre
usile de evacuare;
3. Este interzisa utilizarea de cordoane si prelungitoare de alimentare a aparaturii electronice deteriorate sau fara
stechere de conectare la retea;
4. Instalatiile electrice vor fi verificate periodic de catre personal calificat;
5. Se interzice utilizarea de substante inflamabile pentru operatiile de curatenie si deratizare;
a. Se interzice utilizarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii;
6. La terminarea programului de lucru vor scoate de sub tensiune toate aparate electrice,oprirea instalaiei de
climatizare;
7. Se vor verifica toate locurile de munca in vederea depistarii si eliminarii oricaror surse de aprindere.
8. Alarmarea salariailor i anunarea incendiului conducerii societii i pompierilor;
9. Scoaterea de sub tensiune a unitilor periferice i a celei centrale;
10.Decuplarea general de la tabloul principal de alimentare cu energie electric;
11.Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare i materialelor combustibile aflate n imediata apropiere
a zonei de incendiu;
12.Punerea n funciune a mijloacelor de stingere existente pe locul de munc.
VI. OBLIGATIILE SALARIATILOR PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR
1. Sa cunoasca si sa respecte instructiunile de aparare impotriva incendiilor de la locul de munca
2. Sa cunoasca modul de utilizare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor ;
3. Sa cunoasca modul de organizare a apararii impotriva incendiilor adecvate locului de munca;
4. Sa utilizeze instalatiile,aparatura si echipamentele potrivit instructiunilor tehnice precum si a celor date de cadrul
tehnic PSI.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI RUTIERE I


CONDIIILE DE PARCARE
1. n inventarul autovehiculului trebuie s se gseasc stingtorul, iar n cazul autovehiculelor care
transport ncrcturi uor inflamabile sau periculoase, cte dou stingtoare precum i lad sau sac cu
nisip, o ptur groas i o lopat pentru mprtierea nisipului.
2. Se interzice plecarea n curs a autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri care nu sunt
amenajate n conformitate cu prevederile Regulamentulu privind circulaia pe drumurile publice i ale
prezentelor norme.
3. Se interzice folosirea flcrii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului,iluminarea la
remedierea sau alimentarea cu combustibil,efectuate pe timpul nopii.
4. Se interzice prsirea autovehiculului cu motorul n funciune.
5. La locul de parcare sunt interzise:
a) alimentarea cu combustibili sau lubrefiani;
b) aruncarea crpelor mbibate cu produse combustibile,etc;
c) parcarea autovehiculelor ncrcate cu materiale explozive sau uor inflamabile,cu rezervoare de
combustibil fisurate sau sparte, cu buoane lips sau neetanate;
d) introducerea ambalajelor care conin carburani,lubrefiani sau alte lichide combustibile;
e) evacuarea lichidelor combustibile la gurile de canalizare;
f) folosirea focului deschis pentru nclzirea motoarelor sau executarea unor lucrri de sudur sau
lipire,repararea autovehiculelor.
6. n parcaje sunt admise numai autoturisme,corespunztor capacitii de parcare stabilit prin
documentaie.
7. Parcarea autovehiculelor se face numai n locurile marcate,astfel nct s se pstreze spaiile necesare
pentru intervenie rapid n caz de incendiu.
Pe platforma de parcare se vor ntreine marcajele spaiilor destina dispunerii autovehiculelor.
8. Se interzice introducerea n parcaje a autovehiculelor care:
a) sunt ncrcate cu substane explozive (ori lichide), combustibile sau uor inflamabile;
b) au fisuri, sprturi sau sunt fr buoane la rezervoarele de combustibil;
c) prezint scurgeri de combustibil;
d) au motoare sau evi de eapament supranclzite ori fr tob de eapament;
e) au instalaia electric defect.
9. n cazul deversrii accidentale a carburanilor sau lubrefianilor pe pardoseal, petele se acoper cu
nisip. Nisipul mbibat se evacueaz imediat n afara parcajului, n locuri fr pericol de incendiu.
10. Materialele combustibile utilizate la curarea pieselor sau mainilor se adun n cutii prevzute cu
capace de nchidere. Acestea se evacueaz n exterior la sfritul fiecrui schimb de lucru.
11. Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe
drumurile publice numai dac sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective i
echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
a. Traseele i programele admise pentru circulaia mijloacelor auto care transport mrfuri periculoase,
locurile n care se permite staionarea sau parcarea acestora, precum i condiiile privind amenajarea
parcajelor i dotarea acestora cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor se stabilesc prin
reglementri specifice i dispoziii locale.
b. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase n parcaje sau garaje
publice ori n apropierea cldirilor publice i de locuit este strict interzis.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA


STATIILE DE DISTRIBUTIE G.P.L.

I.

OBIECTIVUL DOCUMENTULUI
Implementarea masurilor pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor de producere a incendiilor la statia de
imbuteliere GPL .
Prevederile prezentei instructiuni se aplic cumulativ cu prevederile legii nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor si a Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

II.

PERICOL DE INCENDIU
1. Activitatea la un rezervor GPL tip Skid (incarcare din cisterna si distributie) sau incarcare butelii GPL,implica
risc de explozie si de incendiu,care, in caz de producere poate avea consecinte foarte grave (victime si pierderi
materiale).
2. Pericolul de incendiu si de explozie,care nu trebuie insa neglijat,se datoreaza :
Eventualelor scurgeri de gaz din rezervor ;
Depozitarii in apropiere a substantelor combustibile sau inflamabile .
Surse de aprindere
3. In contact cu scurgerile de gaz din rezervor pot initia incendii si explozii :
surse de foc deschis (sudura, chibrite, brichete) ;
surse de natura electrica (scantei, arcuri electrice) ;
motoare in functiune .

III.

PRINCIPALELE MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR


A. Instructiuni pe timpul ncrcrii buteliilor se interzice :
a) Accesul persoanelor strine i autovehiculelor n zon ;
b) Fumatul i executarea oricror lucrri cu foc deschis pe o raz de 15 metri n jurul statiei.
c) Alte msuri de siguran pe timpul ncrcrii cu GPL:
d) Dirijarea cu spatele a autospecialei spre punctul de ncrcare a GPL se va face numai dup ce operatorul s-a
asigurat ca prin viitoarele manevre ale autovehiculului, nu poate fi acroat ;
B. Instructiuni de aprare mpotriva incendiilor la staiile de imbuteliere G.P.L.
1. Prevederi generale
a) Perimetrul n care este amplasata hala de imbuteliere cu G.P.L.se delimiteaz prin marcaje i amenajri
corespunztoare.
b) Accesul, circulaia interioar, ieirile din staie precum i racordurile din drumul public trebuie bine ntreinute,
curate i pstrate n permanen libere de orice obstacole care ar putea mpiedica accesul forelor de intervenie
pentru stingerea incendiilor.
c) Accesul i circulaia interioar pe carosabil sau se delimiteaz prin borduri sau spaii verzi.
d) n zona statiei de imbuteliere se planteaz indicatoare de restricie i avertizare privind :
viteza maxim admis = max. 10 km/h ;
interzicerea fumatului i utilizrii surselor de foc deschis;
interzicerea utilizarii telefonului mobil in zona statiei ;
locurile n care autovehiculele pot staiona;
sensul fluxurilor de circulaie;

interzicerea accesului persoanelor strine.


n conformitate cu cerinele impuse de zona cu pericol de explozie (construcie antiex).
este strict interzis utilizarea surselor de iluminat cu flacr deschis i a lmpilor portabile neprotejate
corespunztor mediilor cu pericol de explozie generate de gaze petroliere lichefiate,,pe o raz de 10 m.
folosirea focului deschis pe o raz de 10 m este interzis.
lucrrile de sudur la utilaje, echipamente se execut numai cu luarea msurilor PSI specifice, stipulate n
permisul de lucru cu foc.
pentru intervenii la utilaje i recipiente se interzice folosirea sculelor i dispozitivelor care pot produce scntei
prin frecare sau lovire.
se admit a fi utilizate scule i dispozitive confecionate din materiale neferoase sau special protejate, marcate n
acest scop de furnizor .
lucrile de ntreinere, verificare i de nlocuire a motoarelor electrice, a aparatelor de msur i control, a
cablurilor electrice i corpurilor de iluminat protejate mpotriva exploziilor se execut numai de ctre personal
autorizat pentru instalaii ex.
verificarea, ntreinerea i repararea instalaiilor electrice pentru medii normale cu tensiuni pn la 100vc.a.ale
construciilor se realizeaz numai de personal autorizat.
verificarea, ntreinerea i repararea instalaiei de punere la pmnt se realizeaz numai de personal autorizat,
potrivit prevederilor normativului .
toate mijloacele de intervenie n caz de incendiu trebuie meninute n perfect stare de funcionare i verificate
conform prescripiilor n vigoare.
personalul de deservire a statiei trebuie s ndeplineasc condiiile de personal prevzute de prescripiile tehnice
I.S.C.I.R n vigoare.
personalul de deservire a statiei de imbuteliere trebuie s cunoasc foarte bine elementele componente, modul de
intervenie n caz de incident sau incendiu i modul de utilizare a instalaiilor i mijloacelor de stins incendiu.
la executarea lucrarilor legate de exploatarea instalatiilor se va folosi numai personal calificat.
C. Instructiuni pentru stingerea incendiilor la staiile de distribuie G.P.L
a) La apariia unui incendiu de vapori de gaze petroliere lichefiate (GPL) se procedeaz n raport de locul producerii
emanaiei de gaze dup cum urmeaz :
se oprete incarcarea buteliilor
se acioneaz cu stingtoarele cu pulbere pn la stingerea flcrilor i se izoleaz locul incidentului;
se evacueaz autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor n staie ;
se izoleaz recipientul prin acionarea sistemului de nchidere de la distan a ventilului de siguran;
se oprete alimentarea cu energie electric a statiei de imbuteliere (alimentarea butonului din tabloul electric
general) ;
se evacueaz autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor din staie ;
dup sosirea pompierilor se procedeaz conform instruciunilor, asigurndu-se rcirea cu ap pn la terminarea
operaiunilor de intervenie.
b) n toate cazurile se anun conducerea staiei, organele ISCIR teritoriale i celelalte autoriti competente.
C.
a.
b.
c.

PERICOLE EXISTENTE IN CAZ DE INCENDIU


Extinderea incendiului in spatiile invecinate ;
Electrocutari, intoxicari, arsuri, traumatisme ale salariatilor ;
Raspandire de noxe in atmosfera.

D. PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SE VOR RESPECTA :


a. Personalul din zona afectata si din zonele invecinate va fi evacuat de indata la producerea incipienta a
incendiului ;
b. Personalul desemnat pentru interventie va purta obligatoriu echipament de protectie adecvat ;
c. Pentru localizarea si stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru depozitare, care apartin societatii,

se va proceda astfel:

Interventia se va realiza din primele momente ale aparitiei incendiului si se va actiona in ritm sustinut pana la
stingerea incendiului in vederea limitarii la minim a pagubelor si evitarea raspandirii in cantitati mari de noxe in
atmosfera ;
Se va actiona asupra intregii suprafete incendiate cu pulbere;
Se va organiza, concomitent cu stingerea, evacuarea bunurilor din incinta spatiului.
In cazul unor incendii de intensitate moderata se utilizeaza perdea de apa ,spuma ,dioxid de carbon sau chimicale
uscate.
Pentru incendii mai mari se utilizeaza perdea de apa,spuma chimica.

d. Se vor anunta imediat organele abilitate in combaterea situatiilor de urgenta :


Inspectoratul pentru Situatii de Urgentatelefon 112
Serviciul de ambulanta - telefon 112
Protectia mediului PITESTI

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA DE NTREINERE I REPARAIIINSTALAII AFERENTE CONSTRUCIILOR


1. Instalaiile aferente construciilo(electrice,de ap,nclzire,ventilare,condiionare,canalizare,paratrsnet etc.) i
instalaiile tehnologice se proiecteaz,se execut i se exploateaz potrivit reglementrilor tehnice i msurilor
specifice de prevenire i stingere a incendiilor,astfel nct acestea s nu constituie surse de izbucnire a incendiilor
i/sau de propagare a focului.
a. Instalaiile prevzute la alin.(1)trebuie s corespund destinaiei,tipului i categoriei de importan a
construciei,precum i nivelului de risc de incendiu,s aib nivelul de protecie corespunztor mediului n care sunt
amplasate i s respecte prevederile din normele generale i specifice de prevenire i stingere a incendiilor.
2. Instalaiile tehnologice se pun n funciune i se exploateaz cu respectarea strict a instruciunilor de
utilizare,precum i a msurilor de prevenire i stingere a incendiilor,stabilite de proiectanii i de productorii
respectivi.
3. Instalaiile de ventilare sau condiionare, se proiecteaz, se realizeaz i se exploateaz astfel nct,n funcionare
normal,prile componente(echipamente,motoare,angrenaje,tubulatur,etc.)s nu genereze surse care pot aprinde
substanele vehiculate prin acestea i s nu faciliteze propagarea incendiului.
a. Traseele instalaiilor de ventilare,condiionare din construciile cu risc de incediu sau explozie,precum i cele din
slile aglomerate ori din ncperile cu bunuri de mare valoare sau de importan deosebit vor fi independente i
complet separate de traseele pentru alte spaii.
b. Se interzice evacuarea prin aceeai instalaie de ventilare,condiionare a substanelor care,n amestec sau prin
combinaie chimic, pot produce incendii ori explozii.
4. Efectuarea lucrrilor de sudare, tiere, lipire sau a altor asemenea operaiuni care prezint pericol de incendiu, n
incinta unitii, pe timpul programului de lucru, n instalaii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, n depozite
ori n alte spaii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanelor combustibile, este interzis.
a. Lucrrile menionate la alin.(1) se pot executa n spaiile respective numai dup ce s-au luat, dup caz, msuri
pentru: evacuarea persoanelor; ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, splarea, blindarea
traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spaiilor; dotarea locurilor de munc cu mijloace de
limitare i stingere a incendiilor.
b. Lucrrile menionate la alin.(1) se execut numai pe baza permisului de lucru cu foc, corespunztor
reglementrilor date de conducerea unitii.
5. n cazul lucrrilor ce se execut n instalaii i n alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie,
precizate n normele specifice de prevenire i stingere a incendiilor, se ntocmete autorizaie de lucru.
a. n toate cazurile prevzute la alin. (1)-(3) este obligatorie instruirea personalului de execuie, control i
supraveghere asupra msurilor de prevenire i stingere a incendiilor.
6. Meninerea n bun stare a instalaiilor i sistemelor de captare i scurgere la pmnt a descrcrilor electrice
atmosferice (paratrsnet) i a electricitii statice este obligatorie la construcii i instalaii, utilaje i echipamente
tehnologice, conform reglementrilor tehnice.
a. Utilizarea sistemelor de captare i scurgere la pmnt a electricitii statice conform instruciunilor specifice este
obligatorie.
7. n spaiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariailor i al altor persoane
fr echipament de protecie adecvat condiiilor de lucru.
a. Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor i sculelor neprotejate corespunztor sau care pot produce scntei
prin funcionare, lovire sau frecare
n spaii sau n locuri cu risc de explozie este interzis.
8. Materialele i substanele care prezint pericol de autoaprindere se pstreaz n condiii adecvate naturii lor, bine
ventilate i lundu-se msuri de control i prentmpinare a fenomenului de autonclzire.
a. Prevenirea apariiei fenomenului de autoaprindere se urmrete i la depozitarea fnului (ierbii tiate i uscate) pe
suprafeele exterioare, conform reglementrilor specifice.

b. Amplasarea depozitelor de combustibili, se face la distane de siguran, astfel nct eventualele incendii produse
la acestea s nu pericliteze vecintile.
c. Produsele, materialele i substanele combustibile se amplaseaz la distan de siguran fa de sursele de cldur
ori se protejeaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor.
9. Cnd programul de lucru s-a terminat i personalul a prsit cldirea, instalaia de iluminat curent trebuie
ntrerupt.
a. Instalaia de iluminat de veghe rmne aprins n timpul nopii, deoarece cablurile de legtur au fost izolate cu
un material ignifug, pentru a prentmpina producerea unui incendiu.
10.Mainile-unelte trebuie s fie controlate sptmnal de electricianul de ntreinere, pentru prentmpinarea unor
scurtcircuite.
11. Eventualele defeciuni la instalaia 220-380 V se vor remedia de personal autorizat pentru aceste lucrri.
12.Instalaiile electrice de for i iluminat (iluminat de siguran, evacuare, etc.), trebuie s funcioneze
corespunztor prevederilor proiectului i reglementrilor tehnice.
13.Exploatarea centralei termice se realizeaz numai cu personal calificat i instruit asupra instructiunilor i
msurilor de prevenire i stingere a incendiilor.
a. Aparatele pentru supravegherea temperaturii i presiunii din i conducte, indicatoarele de nivel i supapele de
siguran se menin n perfect stare de funcionare. Este obligatorie verificarea zilnic, la intrarea n fiecare schimb,
a funcionrii corespunztoare a acestora.
b. Zilnic, se urmrete etaneitatea instalaiei de alimentare a focarelor cu combustibil lichid, remediindu-se imediat
orice defeciune constatat.
c. n faa focarelor, sub injectoare, se prevd tvi metalice cu nisip, care s colecteze eventualele scurgeri
accidentale de combustibil lichid. Nisipul care conine lichid combustibil se evacueaz din centrala termic n
exterior.
14.Rezervoarele pentru consum zilnic vor avea conducte de preaplin, conducte de aerisire i indicatoare de nivel,
care se ntrein corespunztor.
15.Este interzis exploatarea centralelor termice fr o supraveghere periodic, eficace.
16.Fiecare cazan va fi revizuit i reparat n termenele stabilite de furnizor.
17.Oprirea funcionrii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat defectarea unor aparate de control sau a
dispozitivelor de siguran. Oprirea funcionrii cazanelor se face respectnd ordinea de nchidere a circuitelor.
18.Instalaiile de semnalizare a incendiilor se vor menine permanent n stare de funcionare la parametrii proiectai.
Exploatarea, ntreinerea, revizia i repararea acestora se realizeaz de ctre personal autorizat, respectndu-se
prevederile proiectului, instruciunile furnizorului i instruiunile de prevenirea i stingerea incendiilor.
a. La fiecare central de semnalizare a incendiilor, se va afia schema circuitelor i a detectoarelor, precum i
instruciunile de folosire. Accesul persoanelor strine va fi interzis.
b. Centralele de semnalizare a incendiilor vor fi supravegheate n permanen i se va verifica posibilitatea de
alertare sigur a pompierilor militari n caz de nevoie.
c. n cazul unor defeciuni ale instalaiei de semnalizare a incendiilor, se vor lua imediat msuri pentru nlturarea
acestora i a cauzelor care le-au generat.
19.Pe timpul ct, din cauza unor defeciuni, instalaia este scoas parial din funciune, se vor lua msuri
suplimentare de securitate.
a. Toate instalaiile de semnalizare a incendiilor vor fi date n primire unor cadre tehnice de specialitate, care vor
executa verificrile, ntreinerile, reviziile i reparaiile pe baza unui grafic ntocmit potrivit precizrilor furnizorului.
20.Scoaterea din funciune, durata i constatrile fcute cu prilejul acestor operaii, msurile luate, evidena
semnalizrilor intempestive i cauzele acestora, vor fi menionate n registrul instalaiilor de semnalizare a
incendiilor.
21.Mijloacele de prim intervenie n caz de incendiu (stingtoare, lopei, cngi, etc.) trebuie s fie n stare
permanent de utilizare, amplasate n locuri vizibile i uor accesibile, la ndemna personalului care le folosete i
ferite de intemperii.
22.Se interzice amplasarea mijloacelor de prim intervenie, n caz de incendiu, n locuri care pot fi cuprinse de
incendiu imediat dup izbucnirea acestuia.
23.ncrcarea stingtoarelor se verific periodic, conform instruciunilor productorului. Pe ele sau pe etichete se
marcheaz data verificrii, tipul ncrcturii i cine a executat-o.
24.Se interzice utilizarea unor stingtoare deteriorate, corodate sau cu ncrctur necorespunztoare. Substanele
pulverulente din stingtoare nu trebuie s fie ntrite.
25.Buteliile cu gaze inerte comprimate, de la stingtore, trebuie s fie ncrcate n permanen i bine nchise, iar
ventilele acestora sigilate.
26.Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor nu trebuie s fie umed sau s conin materiale cu dimensiuni mari
(pietri, balast, etc.). Lzile cu nisip vor avea capace.
27.Mijloacele de protecie i salvare ale personalului n timpul interveniei la incendii (aparate izolante, mti contra
gazelor, costume de protecie, corzi de bru, etc.) trebuie s fie n stare de utilizare i s asigure securitatea celor ce le
folosesc.

28.nainte de utilizarea mijloacelor de protecie i salvare, personalul respectiv va fi temeinic instruit asupra modului
de folosire a acestora.
29.Mijloacele de prim intervenie se dispun astfel nct s se afle n imediata vecintate a locurilor cele mai
vulnerabile la incendiu;
a. s aib asigurat accesul uor i rapid pentru personalul de intervenie;s nu stnjeneac funcionalitatea spaiului.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCIUNI INTERNE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR,


SPECIFICE INSTALAIILOR ELECTRICE DE FOR I ILUMINAT
A. Tablouri electrice
Art.1.Tablourile electrice se vor amplasa in zone usor accesibile personalului de specialitate pentru intretinere si in
locuri ferite de pericolul de deteriorari mecanice.
Art.2.Se va urmari ca in exploatare sa nu se amplaseze in zona tabloului utilaje sau materiale care sa impiedice
accesul la tablou.
Art.3.Tablourile electrice si zona din jurul acestora se vor pastra in stare de perfecta curatenie.
Art.4.Tablourile electrice vor fi prevazute cu intrerupator general, cu maneta scoasa in exterior sau tip ciuperca.
Art.5.Tablourile eiectrice si celelalte aparate si echipamente eiectrice individuale amplasate in incaperi, vor fi
prevazute cu carcase de protectie.
Art.6. Tablourile generale de distributie ale posturilor de transformare vor fi amplasate in incaperi speciale sau
imprejurimi cu plasa de sarma inchise in permanenta cu cheie, accesul la ele fiind permis numai electricienilor
autorizati.
Art.7.Tablourile de distributie, comanda si automatizare pot fi amplasate in hale. Tablourile electrice de distributie,
releele, contactoareie, reostatele de pornire si alte asemenea aparate trebuie prevazute cu carcase de protectie, accesul
la ele fiind permis numai personalului autorizat si care poseda chei speciale.
Art.8.Tablourile eiectrice amplasate in medii cu praf combustibil, vor fi etanse, pentru a impiedica intrarea prafului
combustibil si depunerea lui pe elementele componente.
B. Circuite electrice - masuri generale
Art.9.Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese, incat sa se asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor
mecanice datorate vibratiilor, supraincalzirii sau altor cauze.
Art.10.La pozarea cablurilor si conductelor se vor respecta distantele de siguranta fata de conductele termice si
utilajeie cu temperaturi ridicate, ori se va asigura protectia cablurilor impotriva efectului termic.
Art.11.Montarea cablurilor in canale sau tuneluri, in care sunt montate conducte de gaze sau fluide inflamabile, este
interzisa.
Art.12.Montarea cablurilor prin tuneluri sau canale, pe portiuni unde s-ar putea turna metal topit, fluid, avand o
temperatura ridicata sau substante care au actiune distrugatoare asupra invelisurilor cablurilor este interzisa.
Art.13.Montarea cablurilor, sigurantelor, clemelor, conductorilor si tablourilor electrice direct pe elemente de
constructie combustibile nu este admisa.
Art.14.Intrarile si iesirile cablurilor din dulapuri, statii eiectrice, canale,. tuneluri, precum si la trecerea lor prin
plansee sau pereti, vor fi obturate etans cu material necombustibil.
Art.15.La montarea conductelor aeriene:
a)-se vor utiliza izolatoare fixate pe suporturi necombustibile,amplasate la distante admise de prevederile legii;
b)-nu se vor folosi ca suporti arborii;
c)-se vor lua masuri ca acestea sa nu cada pe constructii,instalatii si materiale combustibile,substante inflamabile sau
sa vina in contact cu ele ;
d)-nu se vor poza in podurile cladirilor si in constructii din materiale combustibile ;
e)-se vor izola la trecerea prin plansee si pereti combustibili.
Art.16.Se interzice utilizarea conductelor si cablurilor care, sub sarcina,se incalzesc peste temperatura admisa.
Art.17.Se va urmari si asigura ca temperatura invelisuiui de protectie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu
depaseasca sub sarcina limitele admise.

Art.18.Legarea conductorilor din cupru sau otel se va face numai prin rasucire si matisare, cositorire sau cu cleme
corespunzatoare sectiunii conductorilor ce se leaga.
Art.19.Legarea conductorilor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu, iar a celor cu sectiuni mai
mari de 10 mm prin sudura.
G. Instalatii electrice in medii normale de categoriile E, D si C (fara praf combustibil)
Art.20.Exploatarea instalatiilor electrice din incinta intreprinderilor industriale se va face numai daca acestea
indeplinesc conditiile de executie impuse de normativele de proiectare si constructie in vigoare.
Art.21.Se interzice folosirea aparatelor, echipamentelor si utilajelor electrice:
a) daca nu au asigurat gradul de protectie necesar in raport cu mediul existent in incaperile, spatiile sau zonele in care
se utilizeaza (uscat, umed cu intermitenta, umed, ud, cu agenti corosivi, cu temperatura ridicata, cu praf
necombustibil sau combustibil, expus la intemperii, cu pericol de explozie etc.) conform normativului I-7 ;
b) cu protectia mentionata la punctul a) deteriorate ;
c) cu lagare si carcase avand o temperatura mai mare decat cea admisa ;
d)fara sa aiba protectee, izolarile de protectie sau separarile necesare, legarea la pamant, legarea la nul etc. conform
normativului 1-7 ;
e)amplasate necorespunzator fata de materialele combustibile, substantele inflamabile si gazele tehnice combustibile,
substantele inflamabile si gazele tehnice comprirnate in recipienti ori neizolate fata de acestea, astfel incat sa se
inlature posibilitatea aprinderii lor;
f) nesupravegheate.
Art.22.Instalatiile electrice se vor verifica periodic ca aspect exterior si prin efectuarea de masuratori cu ajutorul
aparatelor. Defectele constatate (care pot genera scantei, scurtcircuite, supraincalziri etc.) vor fi evidentiate intr-un
registru si remediate in cel mai scurt timp.
Art.23.La efectuarea oricarui fel de racordare noua pentru diverse receptoare de curent (motoare electrice, aparate
etc.) se va tine seama ca reteaua electrica (circuitele electrice) sa nu fie supraincarcata.
Art.24. Instalatiile electrice improvizate sunt interzise.
Art.25.In incaperile (indiferent de destinatia lor) care, dupa terminarea lucrului, se inchid, toti consumatorii electrici
vor fi scosi de sub tensiune. In incaperile care nu se inchid dupa terminarea lucruiui, va ramane sub tensiune numai
instalatia de paza (veghe).
Art.26.Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimenteaza. Folosirea abajururilor din
hartie sau alte materiaie combustibile la lampile de iluminat este interzisa.
Art.27.Intreruperea si restabilirea circuitelor electrice se vor realiza numai cu ajutorul intrerupatoarelor.
Nu se admite realizarea contactelor directe intre capetele conductorilor.
Art.28.Pentru alimentarea aparatelor electrice portative, se vor folosi stechere sau fise cu conductori izolati, in stare
buna si supravegheate tot timpul cat sunt sub tensiune.
Lampile portative se vor alimenta maximum la 24 Volti.
Art.29.Nu este admisa incarcarea circuiteior electrice peste sarcina indicate. Folosirea intrerupatoarelor,
comutatoarelor, prizeior sau dozeior defecte (cu capace sparte, incomplete etc.) este interzisa.
Art.30.In cazul demontarilor partiale ale unei instalatii, lasarea capeteior de conductori electrici neizolate este
interzisa.
Art.31.Nu este permisa utilizarea de protectii la suprasarcina si scurtcircuit peste limltele de incarcare a circuiteior
electrice.
Art.32.Folosirea motoarelor si aparatelor electrice cu carcasele si capacele demontate sau in conditii care sa nu
asigure racirea lor, nu este admisa.
H. Instalatii electrice in medii de categoriile A si B
Art.33. Se vor respecta prevederile de la articolele 1 - 32 si suplimentar masurile specifice prevazute in continuare.
Art.34. Utilizarea de aparate si echipamente electrice neomologate pentru categoriile de mediu in care sunt
amplasate ESTE INTERZISA.
Art.35. Aparatele si echipamentele electrice vor avea marcate clar grupa de aprindere si clasa de explozie pentru care
au fost omologate.
Art.36. Corpurile de iluminat portative vor fi de tipul antiexploziv, antidefiagrant si nu vor functiona la tensiune mai
mare de 24 Volti.
Art.37. La executia circuiteior electrice se va urmari etansarea acestora in doze, inclusiv proba de presiune la cele
executate in tuburi si se vor utiliza conductori din cupru sau aluminiu, numai omologati pentru mediile respective.
I. Instalatii electrice in medii de categoria C (cu praf combustibil)
Art. 38. Se vor respecta prevederile de la art. 1 - 32 si urmatoarele :
Art.39. Echipamentele si aparatele electrice amplasate in astfel de medii vor avea gradul de protectie impus prin
norme.
Art.40. Circuitele electrice se vor executa in cablu sau conductoare introduse in tuburi metalice de protectie etanse.
Art.41. La circuitele executate in tuburi de protectie se va face proba la presiune.

Art.42. Pentru stingerea incendiilor la instalatiile electrice aflate sub tensiune se vor utiliza stingatoare cu praf si
C02. In spatii inchise mici se pot utiliza si stingatoare numai cu C02.
Dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica se pot utiliza si stingatoare cu spuma chimica sau apa de la
hidranti.

S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

INSTRUCIUNI INTERNE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR LA


COLECTAREA I DEPOZITAREA DEEURILOR I ALE RESTURILOR
MENAJERE
1. Resturile menajere si ambalajele se vor depozita in locurile special amenajate, cu asigurarea distantei de
siguranta fata de cladiri;
2. Se interzice distrugerea ambalajelor si a resturilor menajere prin incinerare in incinta spatiului societatii;
3. La locul.de depozitare temporara a resturilor menajere se interzice colectarea substantelor si materialelor
inflamabile;
4. Se interzice, cu desavarsire, fumatul si focul deschis la locul de depozitare a resturilor menajere;
5. La sfarsitul fiecarei zile, resturile menajere si ambalajele vor fi evacuate din incinta societatii.
6. Regulile i msurile in situatii de urgenta specifice, sunt:
a) Deeurile, reziduurile combustibile i ambalajele, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se
colecteaz ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului i se depun n locurile destinate depozitrii lor,
astfel nct la locurile de munc s fie n permanen curenie;
b) Se colecteaz sau se nltur prin splare,scurgerile de lichide combustibile de la pardoseli, instalaii,
maini i utilaje, canale sau din alte locuri;
c) Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide,care conin astfel de
produse i nu se pot elimina prin splare, se colecteaz n cutii sau vase metalice ori cu cptueal
metalic interioar,prevzute cu capac,amplasate n locuri fr risc de incendiu i marcate;
d) Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile care se neutralizeaza,se depoziteaza n raport de
natura i de proprietile fizico-chimice ale acestora;
e) Ambalajele reutilizabile, metalice, din material plastic sau din sticl, se separa de restul coninutului cu
materiale adecvate i se depoziteaz n locuri special destinate.
f) Arderea ocazional a resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i altor materiale combustibile se face
n locuri special amenajate,ori pe terenuri pregtite, cu luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea
propagrii focului la vecinti, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii, precum i stingerea
jarului dup terminarea activitii.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

INSTRUCIUNI INTERNE DE STINGERE I EVACUARE A PERSONALULUI


SALARIAT, N CAZ DE INCENDIU
1. Obiectul instruciunii
Scopul acestui document este de a stabili procedura i planul care trebuie pus n aplicare n cazul unui eventual
incendiu. Procedurile de evacuare, n caz de incendiu, sunt elaborate pentru asigurarea siguranei utilizatorilor din
cldire, pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea i controlul evacurii persoanelor din cldire, pn la
sosirea pompierilor i a celorlalte fore de ajutor extrem calificat (Protecie Civil, Poliie, Jandarmi, Salvare, etc.).
2. Documente de referin
Planul de evacuare a cladirii;
Planul de intervenie al cldirii;
3. Responsabiliti
3.1 Responsabilitatea conducerii
Persoanele responsabile pentru implementarea i administrarea procedurii de evacuare sunt directorii de locatii,
care dein autoritate de control asupra cldirii.
3.2 Directorul de locatie ( prin intermediul cadrului tehnic P.S.I. ) este responsabil pentru:
Repartizarea membrilor echipei de prim intervenie + nlocuitor pentru fiecare zon din cldire, n care sunt
responsabili cu evacuarea;
Asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipei de intervenie, pentru a-i putea ndeplini atribuiile;
Asigurarea implementrii msurilor i recomandrilor fcute de pompierii militari, cu ocazia controalelor de
specialitate, pe timpul aplicaiilor i exerciiilor;
Asigurarea implementrii eficiente i a gestionrii modului de evacuare.
Verificarea, funcionarea i ntreinerea periodic a mijloacelor tehnice P. S. I.;
Activarea alarmei la nceperea unui exerciiu de stingere i evacuare, n caz de incendiu;
Legtura cu serviciile de urgen, (Pompierii, Salvare, Protecie Civil, Poliie, etc.), pentru asigurarea pregtirii n
caz de incendiu;
ntocmirea i inerea la zi a evidenei exerciiilor de stingere i evacuare, n caz de incendiu, efectuate n cldirile
societii, n baza unei planificri aprobate de conducere;
Coordonarea, implementarea i revizuirea procedurii de evacuare;
Organizarea unei analize, cu membrii echipei de intervenie, dup consumarea unui eveniment sau a unui exerciiu
planificat;
Informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate n cazul unei evacuri a cldirii, inclusiv
prezentarea cilor de evacuare, a itinerariilor de ieire i a locului final de adunare;
Instruirea celor din subordine de a evacua imediat cldirea n cazul activrii unei alarme n timpul orelor de lucru;
Anunarea echipei de intervenie despre orice persoan care lipsete n cazul unei alarme (pompierilor militari i
celorlalte fore, n caz real de incendiu);
3.3. Membrii echipei de prim intervenie sunt responsabili pentru:

ndeplinirea atribuiilor, n cazul unui incendiu, aa cum reiese din procedura de fa;
Participarea la o analiz, dup efectuarea unui exerciiu simulativ de evacuare;
Raportarea, ctre Dispeceratul Brigzii de Pompieri a Capitalei, a oricrui nceput de incendiu, incendiu sau alt
accident tehnic, generator de incendii sau explozii, care impune necesitatea evacurii persoanelor sau a altor situaii
de risc deosebit, care presupune intervenie organizat, cu mijloace adecvate;
Organizarea i efectuarea de controale i verificri periodice pe linie P. S. I., dar nu mai puin de 1/lun i de
exerciii practice de stingere i evacuare a persoanelor, n caz de incendiu;
3.4. Membrii echipelor de prim intervenie, potrivit prezentei instruciuni, au i urmtoarele obligaii:
Cunoaterea locurilor n care sunt amplasate stingtoarele de incendiu, ieirile de urgen i punctele de declanare
manual alarmei de incendiu din zona de care rspund;
Asigurarea zonei de care rspund, mpotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum i controlul practicabilitii
i neobstrucionrii cilor de evacuare;
Anunarea telefonic a pompierilor militari, la numrul 112 sau instruirea altei persoane n acest sens, care s
apeleze, n caz de urgen. Pompierii apelai vor pune ntrebri cu privire la eveniment. Nu ncheiai convorbirea
pn cnd nu rspundei la aceste ntrebri. Nu prsii locul de unde ai apelat telefonic pompierii, deoarece acetia
vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgen efectuat.
4. Procedura de urgen
4.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoan are urmtoarele obligaii:
1. Anunarea IMEDIAT a incendiului;
2. ncercarea de stingere a focului, dac nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingtor; dac focul nu
s-a stins, evacuai imediat zona);
3. Anunarea telefonic a pompierilor, la numrul 112, din cea mai apropiat zon neafectat;
4. Comunicarea, ctre conducerea companiei, a detaliilor referitoare la locaia exact i la amploarea incendiului.
4.2. La declanarea alarmei de incendiu, lucratorii sunt obligai s acioneze astfel:
1. nceteaz orice activitate;
2. Personalul salariat al societii va opri instalaia sau aparatul la care lucreaz, prin acionarea butonului de oprire;
3. Abandoneaz obiectele personale;
4. Las uile deschise;
5. Prsesc imediat cldirea prin ieirile de urgen, sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenie:
6. Merg ctre locul de adunare stabilit;
7. Menin libere cile de acces ctre cldire;
8. Urmeaz toate indicaiile primite de la membrii echipei de intervenie;
9. Asist, dac este posibil, evacuarea n siguran a persoanelor din afara societii;
10.Rmn n afara cldirii pn la ncheierea definitiv a evenimentului.
4.3. La declanarea alarmei de incendiu, membrii echipei de prim intervenie sunt obligai:
1. S intre n toate ncperile accesibile din zona de responsabilitate alocat i s dirijeze utilizatorii pentru
evacuarea cldirii;
2. S ndrume utilizatorii ctre cea mai apropiat cale/ieire de urgen;
3. S menin calmul utilizatorilor pe timpul evacurii;
4. S mearg la punctul de adunare dup evacuarea zonei;
5. S preia controlul asupra locului de adunare i s se asigure c nici o persoan nu intr napoi n cldire pn la
primirea dispoziiei, n acest sens, a conducerii societii;
6. S participe la o analiz, dup terminarea evenimentului i s raporteze orice dificulti ntlnite n procesul de
evacuare;
5. Procedura de contabilizare a persoanelor
1. Odat ce salariaii unitii i persoanele din afara acesteia, care se aflau n cldire, s-au adunat la locul stabilit,
membrii echipei de intervenie vor ncepe numrarea persoanelor.
2. Contabilizarea persoanelor se va face consultnd:
- condica de prezen a personalului salariat;
- registrul de poart;
- informaiile primite de la personalul salariat al unitii, dup asigurarea validitii informaiei.
3. Se va ine cont de starea emotiv a persoanelor ntr-o astfel de situaie i se va ncerca validarea informaiilor
primite prin consultarea a cel puin 2 surse de informare.
6. Accesul Pompierilor
Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor se va face direct din strada. Seful locului de munca i salariatii vor
comunica pompierilor detaliile incendiului (locaie, amploare, etc.), i vor informa cu privire la eventualele persoane

lips la apel (mpreun cu locaia presupus a acestora) i vor rmne la dispoziia acestora pe durata operaiunii de
stingere a incendiului.
7. Frecvena simulrilor de incendiu
Se va efectua cel puin 1 exerciiu de stingere i evacuare n caz de incendiu, anual.

DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

INSTRUCIUNI INTERNE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR LA


EXPLOATAREA INSTALATII DE INCALZIRE
I. La exploatarea sistemelor de incalzire se vor respecta urmatoarele masuri:
1. Exploatarea centralelor termice precum si a instalatiilor de incalzire aferente, se efectueaza numai de catre
personal calificat si instruit in ceea ce priveste exploatarea acestora, respectandu-se prevederile Normativului pentru
exploatarea instalatiilor de incalzire centrala si instructiunile producatorului;
2. Instructiunile specifice de exploatare vor fi afisate vizibil;
3. Periodic, in timpul exploatarii instalatiilor se va asigura instructajul si verificarea cunostrintelor personalului.
4. Conductele de aburi sau de ap supranclzit vor fi izolate numai cu materiale incombustibile;
5. Pe radiatoarele i pe conductele termice nu se vor depune vase cu lichide inflamabile, mbrcminte sau alte
materiale combustibile;
6. Exploatarea centralelor termice , precum i a instalaiilor de cazane aferente se va efectua numai de ctre un
personal calificat i instruit, n cea ce privete prescripiile tehnice de exploatare a acestora i normele de prevenire a
incendiilor;
7. Punerea n funciune i exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza autorizaiei de exploatare
eliberat de Inspecia de Stat pentru Cazane i Instalaii de Ridicat (I.S.C.I.R.) cu respectarea instruciunilor n
vigoare;
8. n centrala termic nu se vor depozita utilaje sau materiale, care nu au legtur cu exploatarea acesteia;
9. Aparatele pentru controlul temperaturii i presiunii din cazane i conducte, indicatoarele de nivel pentru
combustibil sau pentru agentul de nclzire, supapele de siguran etc. vor fi meninute n perfect stare de
funcionare;
10.Se va asigura n permanen etaneitatea tuturor traseelor de alimentare ale cazanelor alimentate cu combustibil
lichid: rezervoare, conducte pentru transport, pompe, ndeosebi racordurile la arztoare;
11. Izolaiile conductelor pentru combustibil i a cazanului, n special n jurul arztoarelor, vor trebui s fie permanent
ntr-o stare perfect i pe ct posibil ferite de mbibarea cu combustibil;
12.n faa focarelor, sub injectoarele cazanelor alimentate cu combustibil lichid vor fi prevzute tvi metalice
umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaii. Scurgerile accidentale de combustibil
provenind de la oricare din dintre utilajele, scrile i platformele cazanului vor fi colectate i nlturate;
13.Conductele de preaplin, conductele de aerisire i indicatoarele de nivel ale rezervoarelor pentru consum zilnic vor
fi meninute n perfect stare de funcionare. Acest tip de rezervoare nu va fi dotat cu indicatoare de nivel din sticl;
14.Pentru fluidificarea combustibilului din rezervoare prin nclzire, se va folosi numai aburi sau ap cald, n nici
un caz foc deschis;
15.nainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul pentru a se constata dac nu prezint
scurgeri de combustibil. Focarele i canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalaia de
ventilaie, cu ajutorul creia se vor evacua gazele arse;
16.Aprinderea combustibilului pulverizat n focarele cazanelor se va efectua fie electric, fie cu ajutorul unei tore
fixate pe o vergea metalic lung de circa 80cm. Nu sunt admise improvizaiile ca: b de chibrit, ziar aprins etc.
Pentru stingerea flcrii se va prevedea o lad cu nisip sau un vas cu ap amplasate n apropierea cazanului;
17.Se interzice reaprinderea focului de la zidria incandescent a focarului sau de la flacra altui arztor;
18.Se interzice exploatarea centralelor termice fr o supraveghere permanent sau ncredinarea urmrii funcionrii
cazanelor unor persoane fr calificare corespunztoare;
19.Fiecare cazan va fi revizuit i reparat n termenele prevzute de instruciunile I.S.C.I.R.

20.Oprirea funcionrii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat:


21.Creterea sau scderea nivelului apei n afara limitelor admise, fr a putea fi readus la nivelul normal;
22.Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguran;
23.Spargerea unor evi n interiorul cazanelor;
24.Aprinderea depunerilor de funingine i cocs n canalele de fum etc.
25.Funcionarea cazanelor se va opri respectndu-se ordinea de nchidere a circuitelor i anume:
a. Se nchid robinetele de alimentare cu combustibil;
b. Se nchid robinetele de alimentare cu ap;
c. Se nchide circuitul aburului;
26.Supravegherea cazanelor poate nceta numai dup nchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil i scderea
presiunii aburului la zero

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

INSTRUCTIUNI DE ORDINE INTERIOAR OBLIGATORII DE URMAT PENTRU


PERSOANELE DIN EXTERIOR(VIZITATORI)
1. Persoanele din afara societii se vor deplasa numai nsoite numai pe traseele i n locurile stabilite.
2. Vor respecta ntocmai regulile i msurile de prevenire i stingerea incendiilor stabilite n cadrul
societii.
3. n caz de incendiu:
a) Pstrai-v calmul, nu intrai n panic.
b) Respectai ntocmai instruciunile date de personalul societii sau cel de paz.
c) Prsii n ordine ncperea n care va aflai, urmrind marcajele sau indicatoarele de securitate sau
consultai planul de evacuare.
d) Alturai-v unui grup.
e) Dac va aflai la etaj, cobori calm scrile la parter i de aici ctre exteriorul cldirii.
f) Nu revenii la locul incendiului dect chemai de persoanele cu competen, organizatori ai interveniei.
g) Nu folosii liftul n caz de evacuare (excepie lifturile special destinate pentru aceasta)
h) n cazul n care dvs. observai un nceput de incendiu, avei obligaia s anunai imediat personalul
societii sau cel de paz, acordnd dup posibilitate, ajutor n vederea limitrii i stingerii incendiilor.
4. n caz de incendiu, avei obligaia s acordai ajutor, cnd i ct este raional posibil, persoanelor aflate n
pericol sau dificultate, din proprie iniiativ sau la solicitarea victimei, a personalului de prim intervenie
sau a pompierilor militari.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

INSTRUCIUNI PROPRII PRIVIND PROTECTIA CIVILA


1.

SCOP
Instruciunea are ca scop asigurarea celor mai bune condiii pentru desfurarea activitilor specifice situaiilor
de urgen, dezastrelor, prevenirii i reducerii efectelor acestora, stabilind sarcini organizatorice, tehnice, operative,
planificate, organizate i msuri cu caracter umanitar i de informare realizate potrivit legii.
2.

DOMENIUL
Se aplic n scopul prevenirii i reducerii efectelor situaiilor de urgen sau la instituirea msurilor excepionale
determinate de producerea dezastrelor, situaii de conflict armat n scopul protejrii salariailor, bunurilor i mediului,
nlturrii operative a urmrilor acestora, asigurrii condiiilor necesare supravieuirii persoanelor afectate.
3.

DEFINIII I PRESCURTRI

3.1. DEFINIII
3.1.1.1. dezastru - evenimentul datorat declanrii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om,
generator de pierderi umane, materiale sau modificri ale mediului i care, prin amploare, intensitate i consecine,
atinge ori depete nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaiilor de
urgenta elaborate i aprobate potrivit legii;
3.1.1.2. situaie de protecie civil - situaia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare i/sau a altor situaii neconvenionale care, prin nivelul de gravitate, pun n pericol sau afecteaz
viata, mediul, bunurile i valorile culturale i de patrimoniu;
3.1.1.3. ntiinare - activitatea de transmitere a informaiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea
dezastrelor i/sau a conflictelor armate ctre autoritile administraiei publice centrale sau locale, dup caz, n
scopul evitrii surprinderii i al realizrii masurilor de protecie;
3.1.1.4. avertizare - aducerea la cunotina populaiei a informaiilor necesare despre iminenta producerii sau
producerea unor dezastre;
3.1.1.5. prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare ctre autoriti despre probabilitatea
producerii unui atac aerian;
3.1.1.6. alarmare - transmiterea mesajelor / semnalelor de avertizare a populaiei despre iminenta producerii unor
dezastre sau a unui atac aerian;
3.1.1.7. adpostire - msura specifica de protecie a populaiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale i de
patrimoniu, pe timpul ostilitilor militare i al situaiilor de urgenta, mpotriva efectelor acestora. Adposturile de
protecie civila sunt spatii special amenajate pentru protecie n situaii specifice, proiectate, executate, dotate,
echipate i autorizate potrivit normelor i instruciunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaii de
Urgenta i aprobate de ministrul administraiei i internelor;
3.1.1.8. asanare - ansamblul de lucrri i operaiuni executate pentru nlturarea sau distrugerea muniiei
neexplodate i dezafectarea terenurilor, altele dect poligoanele de trageri ale structurilor de aprare, ordine publica
i securitate naionala.
3.1.1.9. plan de aprare - sunt documentele pe baza crora se realizeaz msurile i aciunile tehnice i
organizatorice preventive, de pregtire i intervenie operativ, de refacere i reabilitare, n vederea conducerii
unitare ale acestora.

3.2. PRESCURTRI
3.2.1.1. IPPSU Instruciuni proprii de prevenirea situaiilor de urgen Document care reglementeaz realizarea
prevederilor legislative n vigoare.
3.2.1.2. IGSU - Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta

3.2.1.3. S.U.
- Situaii de Urgen
3.2.1.4. Pr. C. - Protecia Civil
3.2.1.5. M.T.P.S.I. / M.T P. C - Mijloace tehnice de prevenire i stingerea incendiilor, sau mijloace tehnice ale
acionrii n situaii de protecie civil sisteme, instalaii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii,
materiale, produse, substane i autospeciale destinate prevenirii i limitri incendiilor, situaiilor de protecie civil
sau efectelor acestora.
4.

DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. L 481/2004 Privind protecia civila actualizata iulie 2008


4.2. Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor
4.3. Ordin nr. Nr. 712/23.06. 2005 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Dispoziiilor generale
privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgenta;
4.4. Ordin nr. 886/30.09.2005 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
sistemul naional integrat de ntiinare, avertizare i alarmare a populaiei.
4.5. Ordin nr. 1184/2006 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
asigurarea activitii de evacuare n situaii de urgenta
4.6. Ordin nr. 1995/2005/1160 al ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului administraiei i
internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgenta specifice riscului
la cutremure i/sau alunecri de teren.
4.7. ODIN nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgenta
generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluri
accidentale.
4.8. OMAI Nr. 684/07.06. 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregtirea i
intervenia n caz de accident nuclear sau urgenta radiologic
4.9. Legea 195/28.06.07 pentru modificarea i completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului
seismic al construciilor existente.
4.10. Ordin nr.163/28.02.2007 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Normele generale de
aprare mpotriva incendiilor.
4.11. HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire i stingere
a incendiilor.
4.12. Ordin nr.158/22.02.2007 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Criteriilor de performan
privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen.
5.

DESCRIEREA RESPONSABILITILOR I A ACTIVITILOR

5.1. RESPONSABILITI
5.1.1. CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
5.1.1.1. Asigur, la nivelul locului de munca cadrul organizatoric i mijloacele necesare pentru organizarea i
executarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei omeneti, limitarea i nlturarea efectelor
calamitilor naturale i a celorlalte situaii de protecie civila stabilite n documentele sistemului i legislaia n
vigoare.
5.1.1.2. Participa la exerciii i aplicaii de protecie civila i conduc nemijlocit aciunile de alarmare, evacuare,
intervenie, acordare prim ajutor, limitare i nlturare a urmrilor situaiilor de urgen organizate de subunitile din
subordine la locul unde i desfoar activitatea .
5.1.1.3. Informeaz conducerea, autoritile sau serviciile de urgen abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
prin apelarea numrului 112, despre iminena producerii sau producerea oricrei situaii de urgen despre care iau
cunotin, despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase neexplodate.
5.1.1.4. Verific, cu ocazia controalelor periodice, modul de respectarea a prevederilor legale, precum i a celor
stipulate n documentele referitoare la situaii de urgen.
5.1.1.5. Respect reglementrile tehnice i dispoziiile de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civil stabilite pentru activitatea coordonat avnd obligaia ca prin deciziile i faptele
sale s nu primejduiasc viaa,
5.1.1.6. Coordoneaz activitatea i repartizeaz lucrtorii din subordine pe locuri de munc n funcie de
pregtirea, calificarea, instruirea i nsuirea instruciunilor proprii, legilor i actelor legislative n vigoare
corespunztor activitii desfurate.
5.1.1.7. Participa la exerciii i aplicaii de protecie civila i conduc nemijlocit forele i mijloacele din subordine n
aciunile de alarmare, evacuare, intervenie, acordare prim ajutor, limitare i nlturare a urmrilor situaiilor de
urgen organizate la locul unde i desfoar activitatea .
5.1.1.8. Informeaz conducerea, autoritile sau serviciile de urgen abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
prin apelarea numrului 112, despre iminena producerii sau producerea oricrei situaii de urgen despre care iau
cunotin, despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase neexplodate.
5.1.1.9. Respect reglementrile tehnice i dispoziiile de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civil stabilite pentru activitatea coordonat avnd obligaia ca prin deciziile i faptele
sale s nu primejduiasc viaa, bunurile i mediul.
5.1.1.10. Urmrete modul de respectare a proiectelor de execuie, a tehnologiei de lucru i a prescripiilor tehnice
aplicabile n sectorul su de activitate.

5.1.1.11. Impune i verific respectarea msurilor stabilite prin instruciuni, documentele i prevederile legale
aplicabile, pentru prevenirea efectelor calamitilor naturale i a celorlalte situaii de protecie civila.
5.1.1.12. Asigur echipamentul individual de protecie pentru toi lucrtorii din subordinea sa, n funcie de riscurile
locurilor de munc, n concordan cu normativul de acordare a EIP aprobat.
5.1.1.13. Rspunde de activitatea punctelor de lucru din subordinea sa lund toate msurile de prevenire i
combatere a efectelor calamitilor naturale i a celorlalte situaii de protecie civila, pentru reducerea pierderilor de
viei omeneti evitarea pericolelor ce pot aprea n desfurarea procesului de munc.
5.1.1.14. Pentru aprarea mpotriva efectelor calamitilor naturale i a celorlalte situaii de protecie civila s
execute informarea i pregtirea preventiva a personalului din subordine cu privire la pericolele la care este expusa,
masurile de autoprotecie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protecie puse la dispoziie, obligaiile ce le revin i
modul de aciune pe timpul situaiei de urgent.
5.1.1.15. nainte de nceperea lucrului, face verificri privind :
- starea de sntate a lucrtorilor (corespunztori din punct de vedere fizic s realizeze sarcinile de munc i s nu
fie sub influena buturilor alcoolice sau a medicamentelor care scad capacitatea de atenie ), neadmind prezena
la lucru a personalului care nu este ntr-o stare psiho-fiziologic corespunztoare.
- cunoaterea sarcinilor de munc de ctre lucrtori;
- executarea de sarcini de munc numai de ctre lucrtori care sunt instruii sau (dac este cazul) autorizai, pentru
activitatea desfurat;
- dotarea i utilizarea EIP de ctre lucrtori, neadmind prezena la lucru a lucrtorilor care nu au i nu utilizeaz
EIP corespunztor riscurilor identificate;
- asigurarea zonelor periculoase, ngrdirea lor i semnalizarea de securitate necesar;
- organizarea locului de munc potrivit activitii ce urmeaz s se efectueze.
- Aplic msuri proprii de remediere a deficienelor constatate, n limita competenei.
5.1.1.16. Verifica periodic existena i starea normal a MT PSI, mijloacelor tehnico-materiale specifice combaterii
evenimentelor de protecie civil, mijloacelor de alarmare din zona de activitate.
5.1.1.17. Asigura i intervine mpreun cu grupa de intervenie a locului de munca la stingerea i limitarea
incendiilor, combaterii evenimentelor de protecie civil.
5.1.1.18. Asigura supravegherea permanenta a lucrrilor cu foc deschis sau cu pericol de incendiu i explozie pe
timpul execuiei lucrrilor precum i la terminare.
5.1.1.19. Asigura meninerea permanent n stare de utilizare a cilor de evacuare i de acces n caz de incendiu,
evenimentelor de protecie civil.
5.1.1.20. Respect reglementrile tehnice i dispoziiile de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civila stabilite pentru activitatea coordonat avnd obligaia ca prin deciziile i faptele
sale s nu primejduiasc viaa, bunurile i mediul.

5.1.2.

EXECUTANT(lucratori)
5.1.2.1. S cunoasc, s respecte, s aplice msurile prevzute n instruciunile de SSM, SU, legislaia n vigoare
i n orice alt document intern sau extern, tehnologiile de execuie a lucrrilor stabilite de superiori aduse la
cunotin sub orice forma, corespunztor locului de munca, activitii desfurate.
5.1.2.2. Participa la exerciii i aplicaii de protecie civila, aciunile de alarmare, evacuare, intervenie, limitare i
nlturare a urmrilor situaiilor de urgenta organizate la locul unde i desfoar activitatea .
5.1.2.3. S cunoasc i s respecte instruciunile de exploatare i ntreinere a EM prevzute de productor n
Crile Tehnice/Instruciunile de exploatare (executnd verificrile zilnice pentru EM, scule-unelte de mn din
dotare, solicitnd reparare, nlocuire pentru cele defecte).
5.1.2.4. S cunoasc caracteristicile i modul corect de utilizare a EIP din dotare, s-l verifice zilnic, nainte de
utilizare, s-l prezinte la verificrile periodice prevzute n instruciunile de utilizare i s solicite un nou EIP atunci
cnd cel avut n dotare nu mai prezint calitile de protecie necesare.
5.1.2.5. S poarte EIP din dotare, pe toat perioada n care este expus riscurilor pentru care a fost acordat EIP
respectiv i s-l utilizeze numai n scopul pentru care acesta i-a fost acordat i s-l pstreze n bune condiii.
5.1.2.6. S se prezinte la locul de munc corespunztor din punct de vedere fizic s realizeze sarcinile de munc i
s nu fie sub influena buturilor alcoolice sau a medicamentelor care scad capacitatea de atenie.
5.1.2.7. S execute numai operaiile tehnologice pentru care este calificat, instruit, autorizat i numit de superiorul
ierarhic i s nu intervin la alte locuri de munc sau EM pentru care nu este calificat i numit de superiori
5.1.2.8. S respecte programul de lucru i s pstreze ordinea, curenia i disciplina la locul de munc;
5.1.2.9. S nu prseasc locul de munc, fr acordul superiorului ierarhic.
5.1.2.10. S nu se deplaseze, staioneze sau s lucreze n locuri de munc cu pericol temporar sau permanent sau
n zone cu risc ridicat i specific, dac aceasta nu reprezint sarcina de munc.
5.1.2.11. S cunoasc caracteristicile i modul corect de utilizare a M.T.P.S.I. / M.T P.C, a mijloacelor tehnicomateriale specifice combaterii incendiilor, evenimentelor de protecie civil din dotarea punctului de lucru i modul de
acionare conform instruciuni proprii, planuri de intervenie pentru SU.
5.1.2.12. Informeaz conducerea, autoritile sau serviciile de urgen abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
prin apelarea numrului 112, despre iminena producerii sau producerea oricrei situaii de urgen despre care iau
cunotin, despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase neexplodate.
5.1.2.13. n cazul apariiei unui pericol iminent, producerii unui eveniment sau alte situaii de protecie civil, s
opreasc lucrul ndeprtnd personalul din zona periculoasa, s anune imediat eful ierarhic sau conducerea
societii i s participe la activitatea de alarmare, intervenie, evacuare i de acordarea prim ajutor, funcie de
msurile dispuse de efii ierarhici, planului de intervenie stabilit.

5.1.2.14. S comunice imediat dup constatare conductorului locului de munc ori ce nclcare a msurilor de
securitatea muncii, PSI sau a oricrei situaii ca fiind un pericol de incendiu, situaie de protecie civil.
5.1.2.15. Respect reglementrile tehnice i dispoziiile de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civila stabilite pentru activitatea desfurat avnd obligaia ca prin deciziile i faptele
sale s nu primejduiasc viaa, bunurile i mediul.
5.1.3. CADRU TEHNIC PSI
5.1.3.1. Verific, periodic, modul de respectare al msurilor de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civila dispuse n prezenta instruciune i n orice alta reglementare interna sau externa,
aplicabile locurilor de munc i respectiv activitilor verificate i propune msuri de remediere a deficienelor.
5.1.3.2. Participa la exerciii i aplicaii de protecie civila i conduc nemijlocit forele i mijloacele din subordine n
aciunile de alarmare, evacuare, intervenie, acordare prim ajutor, limitare i nlturare a urmrilor situaiilor de
urgen organizate la locul unde i desfoar activitatea .
5.1.3.3. Informeaz conducerea, autoritile sau serviciile de urgen abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
prin apelarea numrului 112, despre iminena producerii sau producerea oricrei situaii de urgen despre care iau
cunotin, despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase neexplodate.
5.1.3.4. n cazul observrii sau raportrii, de ctre lucrtori sau ali participani la procesul de munc despre apariia
de defeciuni n funcionarea EM, de deficiene pe linie SU, producerea de calamiti naturale sau situaii de protecie
civil, dup caz, sisteaz lucrul, ndeprteaz lucrtorii din zona periculoas, anun efii ierarhici i ia msuri pentru
remedierea deficienelor (desemnarea de personal calificat, autorizat pentru reparare, nlturare deficiene
constatate / semnalate) acionare conform planuri de aprare stabilite, pentru prevenirea riscurilor i pericolelor.
5.1.3.5. Urmrete ca amenajrile, mijloacele de lucru, echipamentele de munc (utilaje, instalaii, dispozitive, etc.),
M.T.P.S.I. / M.T P. C de la locurile de munc controlate s fie permanent n bun stare de funcionare, inclusiv cile
de acces, evacuare i circulaie folosite pentru activiti de producie sau forele de intervenie.
5.1.3.6. Verific, lund msuri n consecin, instruirea personalului, cunoaterea planurilor de aprare, efectuarea
aplicaiilor, existena i starea semnalizrii riscurilor, precum i organizarea locurilor de munc controlate.
5.1.3.7. Respect reglementrile tehnice i dispoziiile de aprare mpotriva efectelor calamitilor naturale i a
celorlalte situaii de protecie civila stabilite pentru activitatea coordonat avnd obligaia ca prin deciziile i faptele
sale s nu primejduiasc viaa, bunurile i mediul.

5.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR


5.2.1. Generaliti
5.2.1.1. Atribuiile proteciei civile sunt urmtoarele:
- identificarea i gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale i tehnologice de pe teritoriul
Romniei;
- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea i analizarea datelor i informaiilor referitoare la protecia civila;
- informarea i pregtirea preventiva a populaiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de
autoprotecie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protecie puse la dispoziie, obligaiile ce ii revin i modul de
aciune pe timpul situaiei de urgenta;
- organizarea i asigurarea strii de operativitate i a capacitii de intervenie optime a serviciilor pentru situaii de
urgenta i a celorlalte organisme specializate cu atribuii n domeniu;
- ntiinarea autoritarilor publice i alarmarea populaiei n situaii de protecie civila;
- protecia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale i arhivistice, precum i a mediului mpotriva efectelor
dezastrelor i ale conflictelor armate;
- asigurarea condiiilor de supravieuire a populaiei n situaii de protecie civila;
- organizarea i executarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei omeneti, limitarea i
nlturarea efectelor calamitilor naturale i a celorlalte situaii de protecie civil;
- asanarea i neutralizarea teritoriului de muniia rmasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
- participarea la misiuni internaionale specifice;
- constituirea rezervelor de resurse financiare i tehnico-materiale specifice.
5.2.1.2. Atribuiile proteciei civile se completeaz cu cele cuprinse n alte acte normative incidente sau conexe,
precum i cu prevederile actelor internaionale n domeniu, la care Romnia este parte.
5.2.1.3. ndeplinirea atribuiilor specifice de protecie civila se realizeaz, potrivit legii, de ctre serviciile de urgenta
publice sau private, profesioniste i voluntare.
5.2.1.4. Serviciile de urgenta private se nfiineaz de ctre operatori economici i instituii sau se constituie ca
societi comerciale, n condiiile legii.
5.2.1.5. n cazurile prevzute de lege, orice persoan fizic sau juridic este obligat s solicite avizele i
autorizaiile privind protecia civila, s permit accesul forelor i mijloacelor de intervenie n incinte sau pe terenuri
proprietate privata, s efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse
i aduse la cunotina de ctre autoritile abilitate.
5.2.1.6. nclcarea prevederilor legii de protecie civil, atrage rspunderea juridic, civil, contravenional sau
penal, dup caz.
5.2.1.7. Constituie contravenii la prevederile legii de protecie civil urmtoarele fapte:
- neincluderea masurilor de protecie civila n programele de dezvoltare economico-sociala sau n proiectele de
buget;
- neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea nzestrrii i a pregtirii profesionale a acestora;
- neasigurarea ntiinrii, avertizrii, alarmrii sau evacurii populaiei n situaii de protecie civila, precum i
transmiterea neautorizata de mesaje de protecie civila;

- neasigurarea identificrii, a monitorizrii i a evalurii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau
nestabilirea masurilor de protecie mpotriva efectelor negative ale acestora;
- neasigurarea nzestrrii, a dotrii i a echiprii cu mijloace tehnice de protecie civila, precum i nementinerea n
stare de operativitate a acestora;
- nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaiilor privind protecia civila ori neindeplinirea masurilor i a
condiiilor prevzute n acestea;
- neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor i a dispoziiilor privind protecia civila;
- neprevederea n documentele tehnico-economice ale investiiilor a adposturilor, a dotrilor i a masurilor de
utilitate publica privind protecia civila sau nerealizarea la termen a acestora;
- nementinerea adposturilor publice de protecie civila n buna stare de utilizare pe timpul situaiilor excepionale,
corespunztoare destinaiilor acestora;
- neparticiparea la instruirile, exerciiile i aplicaiile de pregtire privind protecia civila;
- neindeplinirea masurilor de protecie nucleara, biologica i chimica a populaiei;
- neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind masurile de protecie civila
luate ori necesar a fi luate;
- folosirea n alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecie civila cu destinaie publica;
- interzicerea accesului personalului i al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta n scopul ndeplinirii atribuiilor
legale specifice;
- neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare proteciei civile, prevzute n planurile specifice;
- neindeplinirea funciilor de sprijin stabilite pe timpul situaiilor de urgenta;
- accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaiilor de urgenta n zonele afectate, interzise accesului i care sunt
delimitate i marcate corespunztor.
5.2.2. Organizarea i desfurarea activitilor de protecie civil
5.2.2.1. Activitile i masurile de protecie civila se planifica, se organizeaz i se aplica n concordanta cu
prevederile legislaiei n vigoare i ale actelor normative de aplicare ale strategiei de securitate naional, cu planurile
i programele adoptate precum i cu programele i procedurile elaborate de conducere societate, de ctre persoane
calificate instruite i /sau abilitate special n acest scop.
5.2.2.2. Organizarea proteciei civile la nivelul unitilor, se realizeaz n raport cu clasificarea acestora din punct de
vedere al proteciei civile ntocmindu-se la nivelul sucursalelor planurile de analiz i acoperire a tipurilor de riscuri.
5.2.2.3. La nivelul unitilor,se constituie structura pentru managementul situaiilor de urgenta, se planific i
organizeaz activitile de pregtire a salariailor privind protecia civil, evacurii n caz de urgen precum i pentru
realizarea msurilor stabilite n planurile de aprare prevzute.
5.2.2.4. La instituirea masurilor excepionale, precum i n situaii de conflict armat, structurile existente pe timp de
pace, ca i cele care se completeaz sau se nfiineaz la mobilizare, ndeplinesc funciile i atribuiile pe linia
proteciei civile prevazute de lege.
5.2.2.5. La instituirea masurilor excepionale salariaii sunt obligai s-i asigure mijloacele individuale de protecie,
trusa sanitara, rezerva de alimente i apa, precum i alte materiale de prima necesitate pentru protecia lor i a
familiei.
5.2.2.6. Protecia persoanelor, a bunurilor materiale i a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de
activiti constnd n: ntiinare, avertizare i alarmare, adpostire, protecie nucleara, biologica i chimica, evacuare
i alte masuri tehnice i organizatorice specifice.
5.2.2.7. ntiinarea, prealarmarea, alarmarea se realizeaz prin mijloacele specifice, de autoritile administraiei
publice centrale sau locale, dup caz, i de structurile specializate din cadrul societii (mesajele de avertizare i
alarmare se transmit obligatoriu prin orice operator audiovizual de pe teritoriul Romniei).
5.2.2.8. Mijloacele de avertizare i alarmare specifice se instaleaz n locurile stabilite de Inspectoratul General
pentru Situaii de Urgenta i de serviciile de urgenta profesioniste.
5.2.2.9. n cazul unui atac iminent, n situaia n care nu s-a declarat starea de rzboi, primele mesaje de prealarma
i de alarma se transmit cu aprobarea ministrului administraiei i internelor, pe baza ntiinrilor Statului Major
General i structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare ntocmite
n acest sens.
5.2.2.10. Folosirea mijloacelor de alarmare n cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea
primarului localitii, a conductorului instituiei publice sau a agentului economic implicat, dup caz, ori a
mputerniciilor acestora.
5.2.2.11. Semnalele de alarmare transmise prin sistemul de sirene al proteciei civile sunt:
- semnalul ALARM AERIEAN : se compune din 15 sunete (impulsuri sonore a 4 secunde fiecare cu pauz 4
secunde ntre ele);
- semnalul ALARM CHIMIC : se compune 5 sunete (impulsuri sonore a 16 secunde fiecare cu pauz 10 secunde
ntre ele;
- semnalul CALAMITATE NATURAL : se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauz de 12 secunde
ntre ele;
- semnalul INCETAREA ALARMEI AERIENE se compune dintr-un sunet continuu, de aceeai intensitate, cu durata
de 2 minute.
5.2.2.12. Evacuarea se executa pe baza planurilor ntocmite n acest scop, conform normelor i instruciunilor
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta
5.2.2.13. Pentru protecia de efectele atacurilor din aer se realizeaz sistemul naional de adpostire, care cuprinde:
adposturi pentru puncte de comanda, adposturi publice de protecie civila aflate n administrarea consiliilor locale
i fondul privat de adpostire realizat de agenii economici i proprietarii de imobile.

5.2.2.14. Orice persoan care ia cunotina de existenta muniiilor ramase neexplodate din timpul conflictelor armate
are obligaia s anune de ndat, dup caz, eful ierarhic, conducere societate sau centrul operaional din cadrul
serviciului de urgenta profesionist, dispeceratul de urgenta, politia sau primarul.
5.2.2.15. Se interzice salariailor, persoanelor fizice neautorizate s ridice, s manipuleze ori s utilizeze muniia
neexplodata.
5.2.2.16. Asanarea terenului i neutralizarea muniiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate se executa
de ctre subuniti specializate i specialiti pirotehnicieni din serviciile de urgenta profesioniste din subordinea
IGSU.
5.2.2.17. Protecia nucleara, radiologica, chimica i biologica se realizeaz prin mijloace de protecie individuala,
colectiva sau prin alte masuri tehnice i organizatorice specifice, stabilite de Inspectoratul General pentru Situaii de
Urgenta i de serviciile de urgenta profesioniste, cu prioritate n zonele de risc.
5.2.2.18. La producerea unor evenimente de poluare major despre care au cunotin, conducerea societii,
conductorii locurilor de munc i persoanele abilitate au obligaia s avertizeze prin orice mijloace, inclusiv
telefonic, prin apelarea numrului 112, despre iminenta producerii sau producerea acesteia serviciile de urgen
abilitate.
5.2.2.19. Conducerea societii, conductorii locurilor de munc, i persoanele abilitate au obligaia s avertizeze
imediat, salariaii, populaia din zona afectat asupra riscurilor de poluare i contaminare a zonelor limitrofe unitilor
respective i s intervin cu forele i mijloacele de care dispun pentru protecia salariailor, populaiei i nlturarea
efectelor polurii.
5.2.2.20. Depoluarea consta n luarea unor masuri specifice pentru identificarea i eliminarea surselor poluante,
limitarea, ndeprtarea sau neutralizarea agenilor poluatori ai apei, aerului i terenului. Se interzice comercializarea
sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.
5.2.2.21. Masurile de depoluare sunt nsoite, dup caz, de evacuarea persoanelor i a animalelor din mediul poluat
sau de interzicerea utilizrii apei, a alimentelor i a furajelor contaminate.
5.2.2.22. Accesul persoanelor neautorizate n zonele afectate i periculoase, delimitate i marcate corespunztor,
care intra sub incidena situaiilor de protecie civila, este interzis.
5.2.2.23. Limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de protecie civila cuprind ansamblul de activiti i aciuni
executate n scopul restabilirii situaiei de normalitate n zonele afectate.
5.2.2.24. Dotarea structurilor de protecie civila, se efectueaz pe baza normelor elaborate de persoanele juridice
care au constituit aceste structuri, avizate de IGSU.
5.2.2.25. ntreinerea, repararea, depozitarea i evidenta mijloacelor tehnice de protecie civila, precum i durata
normata de folosina a acestora se realizeaz potrivit normelor tehnice elaborate de IGSU.
5.2.2.26. Finanarea cheltuielilor cu protecia civila se asigura, potrivit legii, din bugetele proprii ale societii, dup
caz.
5.2.3. Reguli de comportament n situaii de protecie civil
5.2.3.1. La transmiterea semnalelor de alarmare fiecare persoan trebuie:
- s-i pstreze calmul, s deschid aparatele de radio, televizoarele i s asculte informaiile generale i sfaturile
emise prin aceste staii de autoritile abilitate sau conductorii locurilor de munc.
- s foloseasc telefonul numai pentru a anuna evenimente importante (incendii, alunecri de teren, inundaii,
accidente majore, etc.).
- s aib la ndemn un stoc de provizii de supravieuire pentru 2-3 zile.
5.2.3.2. n cazul evacurii pe baza planurilor ntocmite n acest scop, conform normelor i instruciunilor elaborate
de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen fiecare persoan trebuie s se doteze cu:
- ap (n vase plastic, canistre);
- hran (n pachete conservate sau sigilate);
- medicamente necesare pentru diferitele boli din acel moment precum i trusa de prim ajutor;
- mbrcminte i nclminte conform sezon, saci dormit, pturi, lanterne, lumnri, chibrituri, radioreceptor
portabil, baterii rezerv;
- documentele de identitate.
5.2.3.3. Dup producerea unui dezastru orice persoan trebuie s:
- respecte msurile, ndrumrile, comunicrile organelor de protecie civil;
- s ntrerup gazele, se va aerisi ncperile dac este miros de gaz,
- s va ntrerup curentul electric, i nu se vor atinge firele electrice czute, rupte;
- este interzis conectarea aparatelor electrice la curent dac persoana este ud sau st n ap;
- dac este necesar utilizarea de aparate electrice nainte de conectare la priz se vor verifica, usca, terge de
umezeal;
- se va intra cu precauie, numai dac este strict necesar, n cldirile care au fost avariate, slbite fr tore,
lumnri, igri aprinse;
5.2.3.4. Dup producerea unui dezastru se vor urmri indicaiile i sfaturile organelor de protecie civil n legtur
cu folosirea apei, alimentelor, folosirea asistenei medicale, adposturilor stnd departe de zonele calamitate.
5.2.3.5. Este interzis transmiterea de zvonuri, sau tiri exagerate despre pagube, evenimente. Se vor anuna
persoanele care trebuie s tie de locul unde v aflai pentru a nu se alerta inutil.
5.2.3.6. Ordinea , calmul i disciplina se vor respecta pe toat durata evenimentului pn revenirea la starea de
normalitate.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

DECIZIA NR.4
DIN 06.01.2014
PRIVIND REGLEMENTAREA FUMATULUI
n temeiul art.19, lit.a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
Ord.MAI 163/2007 privind aprobarea Normelor Generale de Aparare impotriva incendiilor
CAP.II,sect.2,art.17,lit.c, CAP. IV,sect. 2.art.106,alin.3;Legea 349/2002 pentru prevenirea si
combaterea efectelor consumului produselor din tutun,Directorul,Ec.Mihail Vasile,
DECIDE:
Art. 1. Se reglementeaz fumatul n spaiile aparinnd S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI.
Art. 2. n toate spaiile de lucru i depozitare, precum i la punctele de colectare i depozitare a resturilor
menajere(deeurilor)din cadrul unitii,fumatul este interzis cu desvrire.
Art. 3. Personalul angajat poate fuma numai n locurile special amenajate.
Art. 4. Rspund de supravegherea respectrii reglementrilor privind fumatul, urmtoarele persoane:
Art. 5. Alte precizri privind reglementarea fumatului:
- n toate zonele (locurile) n care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice,
prevzute de reglementrile n vigoare;
Art.6. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai.
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

DECIZIA NR.5
DIN 06.01.2014
PRIVIND MASURI SPECIALE PENTRU CONTRACARAREA EFECTELOR
PERIOADELOR CANICULARE,SECETOASE SI SPECIFICE SEZONULUI RECE
n temeiul art.19, lit.a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si O.MAI 163/2007
privind aprobarea Normelor Generale de Aparare impotriva in cap.II,sec.1,art.5,lit.b,cap.IV,sec.1, art.95 (1),

Directorul,Ec.Mihail Vasile,
DECIDE:
Art. 1. Se vor lua urmtoarele msuri speciale prin efectuarea de lucrri premergtoare n timpul
sezonului rece i n perioadele caniculare i secetoase care s contracareze efectele negative ale
acestora ( n sfera PSI );Persoanele responsabile pentru organizarea aplicrii acestor msuri sunt:
Art. 2. Premergtor sezonului rece i n timpul sezonului rece:
- se interzice utilizarea focului deschis (sub orice form) pentru dezgheul unor conducte ale diverselor
instalaii;
- n cazul unor cderi masive de zpad, se vor asigura eliberarea cilor de acces n spaiile de siguran de
pe platform, astfel nct s se permit accesul mainilor de lupt ale pompierilor n orice punct al unitii;
- pe timpul sezonului cu temperaturi foarte sczute (de la 5 0C n jos) se vor lua msuri de protejare la
nghe a mijloacelor iniiale de prevenire a incendiilor (stingtoare de incendiu cu spum chimic,
aeromecanic).
Service-ul la stingtoarele portabile i carosabile, este asigurat prin contract, de firm specializat.
Art. 3. n condiiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate i a lipsei de precipitaii, se
nominalizeaz urmtoarele sectoare n care crete riscul de incendiu:
- zona deschis a parcrii;
- spaiile verzi deschise, apropiate i limitrofe construciei.
Msurile luate, n aceste sectoare, se refer la:
- se va asigura protejarea fa de efectul direct al razelor solare a tuturor buteliilor-recipieni i a
rezervoarelor care conin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune;

- se vor ndeprta i colecta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticl) care pot aciona n anumite
condiii drept concentratori de raze solare;
- se va verifica zilnic situaia rezervei de ap de incendiu, respectiv a instalatiei de paratrznet.
Art.4. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

ANEXA 1 REGULI I MSURI SPECIALE DIN DOMENIUL PREVENIRII I STINGERII


INCENDIILOR CARE S CONTRACAREZE EFECTELE PERIOADELOR DE ANOTIMP
RECE, CANICULAR I SECETOS
1. REGULI I MSURI PENTRU SEZONUL RECE:
Art.1 nainte de nceperea sezonului rece, se vor controla i se vor nltura defeciunile constatate ale instalaiilor de
nclzire alimentate cu gaze naturale, precum i dispozitivele de nclzire acionate electric (reeuri, calorifere cu
ulei, etc.).
Art.2 Se vor verifica i asigura uneltele pentru deszpezirea cilor de evacuare i intervenie din cadrul societii.
Art.3 Se vor urmri categoria i cantitile de precipitaii, precum i evoluaia acestora n perioadele cu temperaturi
sczute:
cantitile de zpad care pot provoca ruperi de platforme i acoperiuri
cantitatea de zpad n exces, care blocheaz drumurile i cile de acces
se vor urmri zonele n care sunt vnturi dominante i cureni ce troienesc zpada (statistici din anii trecui)
chiciura care poate provoca ruperea cablurilor i a crengilor
gheaa, sloiurile i ururii care se formeaz la streaina acoperiurilor
apa din dezgheuri, care poate provoca inundaii, ruperi de diguri, maluri, lucrri de geniu
apa din dezgheuri de pe terasele cu traseele pluviale nfundate
gheaa de pe platforme, scri, zone de lucru, pri de utilaje
gheaa de pe luciul de ap (bazine, canale, anuri, bli, lacuri, ape curgtoare)
Art.4 Se vor respecta impunerile i recomandrile autoritilor locale, pentru activitile pe timp friguros. Se va
respecta legislaia pentru activitile pe timp friguros.
Art.5 Se va tine legatura cu centrele si comandamentele pentru dezapezire si interventii in caz de situatii de urgenta.
Art.6 Se vor pregati (daca este posibil) mijloace proprii pentru dezapezire si tractare pentru utilaje si mijloace de
transport iobilizate.
Art.7 Se vor folosi materiale antiderapante pentru platforme, drumuri si cai de acces.
Art.8 Se recomanda mijloace de comunicare si localizare pe utilaje si mijloacele de transport (statii radio, telefoane
mobile, sisteme GPS).
Art.9 Avand in vedere ca, pe timp friguros, lucratorii isi acopera urechile, se vor stabili modalitati de atentionare si
comunicare vizuala. Tinand cont si de faptul ca perioada cu lumina naturala este mai scurta iarna, se vor prevede
sisteme de iluminare. suplimentare pentru santier si organizarea de santier. De asemenea, si sistemele de iluminare si
avertizare luminoasa ale utilajelor si mijloacelor de transport vor fi verificate zilnic.
Art.10 Se vor verifica si respecta recomandarile din cartile tehnice ale utilajelor, pentru lucrul pe timp friguros
(atenie la interdiciile pentru anumite utilaje in legatura cu conditiile de temperatura, umiditate, altitudine, mediu
salin, vant etc.).
Art.11 Este interzisa oprirea nemotivata a utilajelor si a mijloacelor de transport, pe drumurile si caile de acces
ingustate din cauza zapezii.
Art.12 Nu se vor face improvizatii pentru incalzire in zona rezervoarelor cu combustibili.
Art.13 Lucratorii din santier vor fi instruiti pentru activitatea pe timp friguros, in functie de categoriile de lucrari pe
care le executa.
Art.14 Se vor proteja, izola si urmari instalatiile ce vehiculeaza fluide ce pot ingheta in perioadele cu temperaturi
negative.
Art.15 Tot personalul va fi instruit pentru lucrul pe timp friguros.
Art.16 n caz de nzpezire se va aciona pentru:

- asigurarea deblocrii surselor de alimentare cu ap i a cilor de acces ctre mijloacele de interventie;


- participarea la nlturarea zpezii, care prezint pericol de prbuire, de pe acoperiurile cldirilor;
- nlturarea posibilitilor de ptrundere a apei rezultate din topirea zpezii n incinta societii;
deblocarea principalelor drumuri de acces ctre cldirea societii, astfel nct mainile pompierilor s poat interveni
pe toate laturile.
2.

REGULI I MSURI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE

Generaliti
Art.1 n perioadele caniculare i secetoase, sub influena direct a razelor solare crete gradul de uscciune a
plantelor i materialelor combustibile sau se produc creteri mari de volum n timp scurt ale vaporilor i ale gazelor
inflamabile aflate n rezervoare, recipiente sau n alte ambalaje de stocare.
Art.2 Uscciunea avansat favorizeaz, pe de o parte, aprinderea materialelor combustibile de la surse cu energie de
aprindere mai mic dect n mod obinuit i n timp mai scurt dect cel de manifestare a sursei, iar pe de alt parte,
propagarea cu vitez ridicat a focului.
Art.3 Creterile rapide ale volumului vaporilor i gazelor inflamabile determin creteri brute ale presiunii n
rezervoarele sau recipientele de pstrare a produselor respective, sub efectul creia pot aprea frecvent explozii,
urmate de incendii.
Art.4 Temperaturile atmosferice ridicate determin degajri masive de substane volatile i inflamabile din
componena unor materiale de protecie sau de izolare care se pun n oper n special n timpul zilei.
Art.5 n perioadele caniculare i/sau secetoase sunt vizate de efectele acestora:
a) culturile agricole, n special cele de cereale pioase;
b) depozitele de furaje i plante tehnice aferente sectoarelor zootehnice i din gospodriile populaiei;
c) zonele cu vegetaie forestier;
d) locuinele i anexele gospodreti, n special cele din mediul rural ale cror elemente de construcie sunt executate
din lemn;
e) recipientele, rezervoarele i alte categorii de ambalaje care conin lichide uor inflamabile i gaze lichefiate sub
presiune;
f) substanele care se descompun sub aciunea luminii solare (fosfor alb, fosfor galben, amestecuri de clor i brom
cu unele gaze etc.);
g) sursele naturale de ap pentru incendiu, crora le scad nivelul i debitul.
Art.6 La intrarea n schimb se vor verifica mijloacele i materialele tehnice pentru stins incendii privind starea lor de
funcionare optim. Cele neconforme sau necorespunztoare se vor nlocui imediat.
Art.7 Se va supraveghea permanent locurile de munc la care riscul de incendiu este crescut (foc deschis, surse de
cldur, materiale inflamabile sau combustibile, recipiente butelie, rezervoare i a alte tipuri de ambalaje care conin
vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, etc.).
Art.8 La toate aceste locuri se vor asigura mijloacele i materialele tehnice pentru stins incendii n cantiti
suficiente.
Art.9 La sesizarea oricrei degajri de fum sau nceput de incendiu se va da alarma imediat i se va intervenii
operativ pentru lichidarea focarului i a cauzelor care au condus la apariia acestuia.
Art.10 La sfritul programului de lucru se va efectua curenie total la locul de munc i n vecintatea acestuia,
ndeprtndu-se materialele combustibile i inflamabile
Art.11 Materialele combustibile i inflamabile se vor depozita n locuri special amenajate, ferite de aciunea surselor
de cldur, a razelor solare.
Art.12 Scurgerile de produse inflamabile, indiferent c sunt pe platforme betonate sau nu, vor fi imediat ndeprtate
i se vor depozita n locuri special amenajate (de exemplu gropi acoperite cu pmnt).
Art.13 Periodic i dup terminarea operaiilor cu foc deschis, punctul de lucru i zonele nvecinate vor fi verificate
n continuare n vederea depistrii eventualelor focare de incendiu. Se recomand ca n ultimele dou ore s nu se
execute lucrri cu foc deschis, timp n care punctul de lucru respectiv se supravegheaz.
Art.14 Se va restriciona executarea, n intervalele foarte clduroase din timpul zilei, a unor lucrri care creeaz
condiii favorizante pentru producerea de incendii prin degajri de substane volatile sau supranclziri excesive.
Art.15 Efectuarea, n anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrri n exteriorul cldirilor, care creeaz condiii
favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lcuiri, etc.), va fi restricionat.
Art.16 Se vor lua msuri de ndeprtare, din punctele de colectare a deeurilor i a resturilor menajere, a obiectelor
optice (inclusiv a cioburilor de sticl), care pot aciona, n anumite condiii, drept concentratori ai razelor solare.
Art.17 Se interzice fumatul sau executarea lucrrilor cu foc deschis n locurile care nu sunt amenajate special pentru
acest scop.
Art.18 La locurile pentru fumat, se interzice aruncarea la ntmplare a igrilor aprinse. Acestea se arunc n lada cu
nisip, special amenajat, prin nfigere n stratul cu nisip, asigurndu-se c s-au stins i nu pot deveni focare de
incendiu.
Art.19 Zilnic se vor verifica echipamentele de munc pentru depistarea contactelor imperfecte care se pot nclzi
puternic sau care pot produce arc electric, precum i pentru depistarea defectelor care pot conduce la scurtcircuite.

Art.20 Echipamente de munc care n timpul funcionrii ncep s produc scntei sau s se nclzeasc puternic se
vor scoate imediat din funcionare i nu se admite repornirea acestora pn la remedierea cauzelor care au condus la
aceste efecte.
Art.21 Se interzice depozitarea materialelor inflamabile, combustibile sau care se pot autoaprinde, precum i a
recipientelor butelie, rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje care conin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub
presiune n locuri aflate sub aciunea razelor solare sau n care temperatura mediului ambiant poate s creasc peste
temperatura de autoaprindere. Acestea se vor depozita la umbr (copertine, oproane deschise etc.).
Art.22 Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis, n anumite intervale din timpul zilei, n exteriorul cldirilor,
avnd n vedere uscciunea avansat.
Art.23 Se interzice consumul excesiv, fr rost al apei din rezervele pentru stins incendii.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

DECIZIA NR.6
DIN 06.01.2014
PRIVIND ORGANIZAREA INTERVENIEI LA LOCUL DE MUNC
Avnd n vedere prevederile art.19 lit.a,e i f,Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor,ale
Cap.II,Sec. 1,art.5 din Norme Generale de Aprare mpotriva Incendiilor Ord.163/2007,precum i ale
art.37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil-republicata in 2008,
innd cont de prevederile Cap.II, Sec. 3, art. 20 al.(3), pct.e din Ord.163/2007-Norme Generale de Aprare
mpotriva Incendiilor, Directorul,Ec.Mihail Vasile, emite urmtoarea:

DECIZIE:
I. ORGANIZAREA APRARII MPOTRIVA INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNC
La nivelul fiecrui sector de activitate se constituie echipe de prim intervenie n caz de incendiu i de salvare
/ evacuare.
Stabilirea atribuiilor i a rspunderilor concrete de intervenie privind localizarea i lichidarea unui incendiu
precum i organizarea evacurii persoanelor i bunurilor materiale de valoare,revine conductorului sectorului
respectiv.
Echipa de prim intervenie, n caz de incendiu, va avea urmtoarea structur :
1. Conduce intervenia : - Cadrul tehnic PSI-IONESCU DAN SIMA
2. Alarmeaz personalul existent pe locul de munc, conducerea societii, pompierii:
SEF DE ECHIPA-BARCANESCU NICOLAE

TOPOLOVENI

SERVANT:MARICA NICOLAE
SEF DE ECHIPA-PIENARU GHEORGHE
SERVANT:ANTON IONUT
SEF DE ECHIPA: BARATOIU PAUL
SERVANT:CRASAN MARIAN
SEF DE ECHIPA:ANDREI LUCIAN
SERVANT:MICU NICOLETA

POENARI,JUD.GORJ
DEP.FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI

3. ntrerupe alimentarea cu energie electrica, etc. :


SEF DE ECHIPA-BARCANESCU NICOLAE

TOPOLOVENI

SERVANT:MARICA NICOLAE
SEF DE ECHIPA-PIENARU GHEORGHE

POENARI,JUD.GORJ

SERVANT:ANTON IONUT
SEF DE ECHIPA: BARATOIU PAUL
SERVANT:CRASAN MARIAN
SEF DE ECHIPA:ANDREI LUCIAN
SERVANT:MICU NICOLETA

DEP.FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI

3. Acioneaz mijloacele de stingere din dotare:


SEF DE ECHIPA-BARCANESCU NICOLAE

TOPOLOVENI

SERVANT:MARICA NICOLAE
SEF DE ECHIPA-PIENARU GHEORGHE
SERVANT:ANTON IONUT
SEF DE ECHIPA: BARATOIU PAUL
SERVANT:CRASAN MARIAN
SEF DE ECHIPA:ANDREI LUCIAN
SERVANT:MICU NICOLETA

POENARI,JUD.GORJ
DEP.FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI

4. Organizarea evacurii
Componena echipelor de evacuare-salvare:
SEF DE ECHIPA-BARCANESCU NICOLAE

TOPOLOVENI

SERVANT:MARICA NICOLAE
SEF DE ECHIPA-PIENARU GHEORGHE
SERVANT:ANTON IONUT
SEF DE ECHIPA: BARATOIU PAUL
SERVANT:CRASAN MARIAN
SEF DE ECHIPA:ANDREI LUCIAN
SERVANT:MICU NICOLETA

POENARI,JUD.GORJ
DEP.FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI

5. Stabilirea traseelor de evacuare cu precizri:


Ordinea evacurii persoanelor i bunurilor de valoare:
Se evacueaz salariatii
Se evacueaz arhiva cu actele i documentele firmei.
Locul stabilit pentru evacuarea bunurilor materiale:
Msuri de protecie pentru persoane i bunuri pe timpul i dup evacuarea acestora:
- echipa de evacuare va coordona i supraveghea ntreaga operaiune, astfel nct toate persoanele s fie in
afara oricarui pericol.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

MSURI TEHNICE I ORGANIZATORICE PENIRU REALIZAREA


INTERVENIEI N CAZ DE INCENDIU
n scopul acionrii cu eficien, n cazul oricrui nceput de incendiu sau avarie urmat de incendiu, n spaiile
n care institutia i desfoar activitatea, persoanele nominalizate n prezenta decizie, care au funcii de
conducere sau coordonare a activitii din zonele de competen, vor lua urmtoarele msuri:
Organizeaz alarmarea i anunarea incendiului tuturor persoanelor i instituiilor interesate (persoanele
fizice, salariaii, etc, aflate n zona producerii incendiului, conducerea societii, pompierii militari, poliia,
salvarea, protecia civila, dup caz);
Organizeaz activitatea de evacuare a persoanelor i bunurilor materiale de valoare;
Stabilesc mijloacele de prim intervenie sau instalaiile cu care intervin pentru stingerea incendiilor;
Conduc aciunea echipelor de prim intervenie a cror componen este stabilit prin dispoziie scris, n
vederea localizrii i lichidrii incendiului produs;
Stabilesc msuri de protecie individual a personalului de intervenie pe timpul desfurrii acestei activiti;
Pun la dispoziia forelor chemate n ajutor (pompieri, salvare, poliie) toate informaiile necesare unei
intervenii rapide i eficiente;
Stabilesc msuri privind nlturarea efectelor negative produse de incendiu i reluarea activitii n condiii
depline de securitate.
Orice salariat care observa un incendiu are obligaia de a anuna, prin orice mijloc conducerea societii,
pompierii, salvarea, poliia, dup caz, i s acorde ajutor dup posibilitile sale, pentru limitarea i stingerea
incendiilor.
In caz de incendiu, orice salariat indiferent de locul de munc sau de pregtirea profesional a acestuia are
obligaia de a acorda ajutor, cnd i ct este raional posibil, semenilor aflai n pericol sau n dificultate, din
proprie iniiativ ori la solicitarea victimei, a conducerii societii sau a pompierilor militari.
1.Alarmarea n caz de incendiu
Alarmarea local, a persoanelor aflate la locul de munc, a echipelor de prima intervenie i a conducerii
societii se face prin voce, cu ajutorul dispozitivelor de anunare sau alarmare, telefonic sau prin intermediul
instalaiilor automate de detectare, semnalizare i alarmare n caz de incendiu (acolo unde acestea exist).
Alarmarea pompierilor militari se face telefonic la Dispeceratul Unic pentru Situaii de Urgen, la numrul
112.
De alarmarea pompierilor rspunde persoana desemnat prin decizie.Pompierilor li se va comunica locul
incendiului( subsol, parter, etaj, acoperi), natura lui( materialul care arde, lemn, hrtie, materiale plastice, lichide
combustibile etc.) posibilitile de propagare, pericolul pe care l reprezint pentru oameni, precum i alte
informaii solicitate de acetia. n vederea nsuirii concepiei de aciune pentru stingerea incendiilor, a verificrii
i funcionrii sistemelor de alarm i stingere a incendiilor precum i pentru meninerea antrenamentului

echipelor de prim intervenie, se vor organiza periodic aplicaii i exerciii practice cu participarea tuturor
salariailor, n baza unui grafic aprobat de conducerea societii i/sau a societilor cooperante.
2.Concepia de aciune pentru stingerea incendiilor
Echipele de prima intervenie intervin pentru stingerea incendiilor izbucnite n oricare ncpere a societii,
folosind mijloace de prima intervenie aflate n dotare, sau dup caz, a hidranilor interiori sau exteriori
(subterani) de incendiu. Conducerea societii sau persoanele desemnate de acestea, vor lua msuri impuse de
situaie privind acordarea ajutorului medical persoanelor accidentate. Se vor lua msuri urgente pentru limitarea
incendiului n funcie de natura, proporiile lui, proprietile materialelor i substanelor combustibile incendiate
sau aflate n imediata apropiere a focarului incendiului, sarcina termic, viteza de ardere, direciile principale
probabile de propagare i eficiena interveniei pe locul de munc;
Se adopt, n funcie de situaia tactic existent, cele mai eficiente procedee de stingere pentru:
reducerea temperaturii n zona de ardere;
izolarea elementelor combustibile fa de aerul atmosferic;
introducerea de inhibitori (gaze inerte, abur, substane chimice) n spaiile n care se produc reacii de ardere;
oprirea accesului substanelor combustibile n zona de ardere.
Echipele de salvatori vor executa misiunile prestabilite pentru salvarea oamenilor i evacuarea bunurilor
materiale de valoare.
n cazul inundrii zonei incendiate cu fum se vor lua msuri pentru punerea n funcie a instalaiilor de
exhaustare (acolo unde acestea exist), practicarea unor deschideri pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini
care se pot degaja pe timpul incendiului. Se va avea n vedere la practicarea acestor deschideri sau la spargerea
geamurilor s se efectueze limitat pentru a nu conduce la alimentarea n exces cu oxigen contribuind astfel n
mod dezavantajos la propagarea i mrirea vitezei de ardere amplificnd dinamica incendiului.
3. Evaluarea capacitaii de aprare mpotriva incendiilor

Periodic, la nivelul fiecrui loc de munc indiferent de natur activitii desfurate, se va analiza stadiul
cunoaterii i aplicrii prevederilor legale referitor la activitatea de aprare mpotriva incendiilor i se vor adopta
msuri pentru mbuntirea nivelului de protecie i siguran la foc.
Materialele de analiz se vor ntocmi de persoanele cu atribuii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor i
se vor referi la:
ndeplinirea sarcinilor i obligaiilor ce revin conducerii, factorilor cu funcii de rspundere;
Stadiul depistrii i ndeprtrii cauzelor de incendiu, a strilor de pericol i situaiilor deosebite precum i
msurile luate n vederea nlturrii acestora;
Constituirea i funcionarea echipelor de specialiti sau de intervenie, implicarea i aportul acestora la
activitatea de aprare mpotriva incendiilor;
Capacitatea de intervenie a forelor i mijloacelor proprii precum i modul de cooperare i colaborare cu
organele specializate pe linia activitii de aprare mpotriva incendiilor;
Dinamica incendiilor, nceputurile de incendii, avariile sau exploziile, cauzele care le-au generat i
consecinele acestora.
II-A. APARAREA MPOTRIVA INCENDIILOR N CAZUL CALAMITILOR NATURALE I
CATASTROFELOR
Pentru prevenirea i stingerea incendiilor, n cazul producerii unor calamiti naturale ori catastrofe, s-au
prevzut msuri pe baza scenariilor i situaiilor concrete att pentru ncperile cu destinaie de birouri,
spaii cu activiti diverse (productive, depozitare, vnzare, etc), ct i pentru cele tehnico-administrative.
In elaborarea concepiei de aciune se acord prioritate salvrii vieilor oamenilor, concentrrii forelor i
mijloacelor pentru limitarea pierderilor materiale i nlturarea consecinelor respective.
Msuri pregtitoare pentru:

Identificarea, nominalizarea i luarea n eviden a punctelor vulnerabile cu pericol de incendiu sau explozie care
ar putea fi afectate i modul de intervenie;
ntocmirea, reactualizarea i cunoaterea planurilor de situaie a tuturor nivelurilor, evidenierea cilor de
evacuare, traseele conductei de gaze, lichide combustibile, ap, instalaii electrice, nclzire, etc.
Stabilirea pentru toate locurile de munc a modului de operare (aciune) n caz de incendiu, calamiti naturale,
catastrofe;

Limitarea posibilitilor de propagare a focului, fumului i gazelor fierbini;


Reducerea sarcinii termice;
Creterea capacitii de intervenie prin pregtirea special a forelor proprii i a echipelor de intervenie de pe locurile de
munc.

Msuri pe timpul evenimentelor i imediat dup producerea acestora


Aplicarea planului de aciune i a msurilor stabilite n raport de situaia concreta;
Cunoaterea permanent a situaiei operative din societate, depistarea i nlturarea
defeciunilor produse la sistemele de protecie mpotriva incendiilor.

imediat a pericolelor i a

Msuri pentru nlturarea consecinelor

Stabilirea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor ce trebuie luate la repunerea n funcie a instalaiilor, la redarea
n exploatare a cldirii societii i verificrea ndeplinirii msurilor respective;
Repunerea n funcie a sistemelor de protecie mpotriva incendiilor sau efracie avariate, dup caz, nlocuirea acestora
ori suplimentarea lor prin msuri cu caracter temporar;
Controlul respectrii normelor n toate sectoarele de activitate;
Studierea concluziilor desprinse n urma evenimentului i stabilirea de msuri pentru viitor.

II-B. PARTICULARITI ALE INTERVENIILOR N CAZUL CALAMITILOR


In cazul producerii de cutremure:
Recunoaterea cldirii i instalaiilor afectate prin:
- recunoaterea proporiilor distrugerilor;
- gradul de pericol pentru oameni;
- mijloace i procedee de salvare;
- starea cilor de acces;
- msura n care au fost afectate instalaiile utilitare;
- posibilitatea de producere a unor explozii sau incendii i msurile necesare pentru prentmpinarea acestora.
Organizarea aciunilor de salvare a salariailor sau clienilor surprini sub drmturi sau blocai n subsol;
Asigurarea alimentrii cu ap pentru incendiu;
Supravegherea unor instalaii unde exist posibilitatea izbucnirii de incendiu;
Urmrirea repunerii n stare de funcionare a instalaiilor utilitare.
n cazul inundaiilor
Se acioneaz pentru cercetarea zonelor cldirii afectate pentru stabilirea situaiei reale;
Evacuarea persoanelor aflate n pericol;
Organizarea evacurii bunurilor materiale de valoare sau a celor care interacioneaz periculos n contact cu
apa, aflate n locurile inundate;
Organizarea evacurii apei din subsoluri;
Asigurarea ntreruperii, cu ajutorul specialitilor, a instalaiilor electrice i de gaze, interzicerea folosirii
mijloacelor de iluminat improvizate;
Asigurarea pazei bunurilor calamitate;
Limitarea zonelor calamitate prin msuri adecvate i n funcie de situaia efectiv la faa locului;
Asigurarea unor legturi permanente ntre punctele de comanda i echipele de lucru dislocate , pentru a putea fi
concentrate operativ n caz de incendiu.
n caz de nzpezire
Asigurarea deblocrii surselor de alimentare cu ap i a cilor de acces ctre acestea, protejarea surselor;
Deblocarea principalelor ci de circulaie interioare;
Verificarea funcionrii instalaiilor utilitare;
Luarea tuturor msurilor pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfurrii interveniei;
Participarea la nlturarea zpezii de pe acoperiurile n pericol de prbuire (dac este cazul).
Intensificarea activitii de prevenire ndeosebi n spaiile aglomerate i periculoase la incendii;
nlturarea posibilitilor de ptrundere a apei rezultate din topirea zpezii n subsolurile i canalele tehnologice.

II-C. PLANURILE DE SITUAIE ALE CONSTRUCIILOR


Planurile de situaie ale cldirii se gsesc anexate la "Planul de intervenie".
Serviciul Personal va aduce la cunotina personalului societii prevederile prezentei decizii n prile ce-i privesc
i va urmri aplicarea ei.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

DECIZIA NR. 7
DIN 06.01.2014
PRIVIND STABILIREA PUNCTELOR VITALE - VULNERABILE LA INCENDIU
DIN CADRUL INSTITUTIEI

n baza OMAI 163 / 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si a prevederilor Legii 307 / 2006 ,Directorul,Ec.Mihail Vasile,
DECIDE:
Art. 1. Prin prezenta Decizie,n cadrul societatii se stabilesc urmtoarele puncte vital - vulnerabile la
incendiu:
- STATIA DE IMBUTELIERE G.P.L.TOPOLOVENI
- PUNCTUL DE LUCRU :POENARI,GORJ
DEPOZITUL DE FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI
Art. 2.Pentru o deplin securitate mpotriva pericolului de incendiu pentru punctele menionate la art.1,se
desemneaz responsabilul cu ntreinerea i funcionarea:
SEF DE ECHIPA-BARCANESCU NICOLAE

TOPOLOVENI

SERVANT:MARICA NICOLAE
SEF DE ECHIPA-PIENARU GHEORGHE
SERVANT:ANTON IONUT
SEF DE ECHIPA: BARATOIU PAUL
SERVANT:CRASAN MARIAN
SEF DE ECHIPA:ANDREI LUCIAN
SERVANT:MICU NICOLETA

POENARI,JUD.GORJ
DEP.FURAJE CALINESTI,ARGES
PITESTI

Toate msurile necesare funcionrii, n deplin siguran mpotriva incendiilor, vor fi aduse imediat la
cunotina Managerului sau a nlocuitorului acestuia, pentru a fi adoptate.

Art. 3. Obligaiile privind ducerea la ndeplinire a prezentei Decizii,de ctre persoana desemnat la art.2
fac parte din sarcinile de serviciu.
Art.4. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai.
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

MODUL DE SISTARE A CONSTRUCTIILOR


OPRIREA FUNCTIONARII IN CAZUL ANULARII AVIZULUI AUTORIZATIEI DE RISC LA
INCENDIU

ACTE DE AUTORITATE, DOCUMENTE I EVIDENE SPECIFICE APRRII


MPOTRIVA INCENDIILOR
a) Actele de autoritate(decizii,dispoziii)privind aprarea mpotriva incendiilor emise de conductorul
instituiei,conform pevederilor art. 19,lit. a) din Legea nr.307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i art.5,17
din O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aprare mpotriva incendiilor:
- dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor;
- instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
- dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului (proceduri i msuri specifice);
- dispoziie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici i grafice de instruire);
- dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen, ori contract/ convenie cu un alt serviciu
privat pentru situaii de urgen;
- dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire afuncionrii ori utilizrii construciilor/amenajrilor , n
cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
- reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor
periculoase specifice ( dac este cazul);
- convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n cazul
transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz;
- dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, conform legii;
- msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
ii. Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor ale operatorilor economici/
instituiilor menionate la art. 5 lit. C), i 18 din o.m.a.i. Nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de
aprare mpotriva incendiilor.
Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituiilor trebuie s
cuprind cel puin:
a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine operatorului
economic/instituiei;
b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare,
pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, aprobat prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.474/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din 31
octombrie 2006; un exemplar din fia obiectivului se trimite la inspectoratul judeean/al municipiului Bucureti
pentru situaii de urgen;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor;
d) documentaia tehnic specific, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza
riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva
incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care au
efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care efectueaz servicii n
domeniu;
h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan;
j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu specificarea
domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protecie mpotriva incendiilor (de evacuare, de depozitare, de intervenie);
l) evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei;
m) evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen;
o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului, pentru diferite categorii
de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu;

r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control
pentru respectarea reglementrilor n domeniu.
Documentele i evidenele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor se actualizeaz de ctre cei care le-au
ntocmit i aprobat, dac:
a) s-au produs modificri ale actelor normative i ale reglementrilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificri ale personalului cu atribuii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificri referitoare la construcii, instalaii sau la specificul activitii.
Prevederile de mai sus se aplic la operatorii economici i la instituiile care au un numr de salariai cel puin egal
cu cel stabilit, conform legii, pentru ntreprinderile mici.
Pentru operatorii economici, instituiile i alte persoane juridice ce desfoar activiti n domeniu reglementat de
o autoritate, care nu se ncadreaz n prevederile aliniatului de mai sus , administratorul, conductorul sau persoana
cu funcii de conducere, dup caz, asigur organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor prin emiterea
urmtoarelor documente:
a) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor/amenajrilor, n
cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
e) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea
substanelor periculoase specifice produselor sale.
Operatorii economici, instituiile i celelalte persoane juridice prevzute la alin. (2) asigur urmtoarele documente
i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor:
a) documentaia tehnic specific, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza
riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizaii de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva
incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
d) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc;
f) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
g) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele ntocmite n urma controalelor autoritii de stat i msurile i aciunile proprii sau rezultate n urma
constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu.
Autorizatiile de securitate la incendiu pot fi anulate de unitatile emitente, daca pe durata exploatarii constructiilor
sau amenajarilor se constata nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor in ceea ce priveste:
- limitarea propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul compartimentelor de incendiu,
- protectia si evacuarea sigura a utilizatorilor,
- siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori in alte situatii de risc,
- asigurarea posibilitatilor eficiente de alimentare cu apa in caz de incendiu si, dupa caz, cu energie a
consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevazute.
Anularea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrarilor de constructii sau, respectiv,
oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.
In cel mult 48 de ore, inspectoratul pentru situatii de urgenta va comunica la registrul comertului, prefectului si
altor institutii publice cu competente in domeniu masura de anulare a avizului sau autorizatiei de securitate la
incendiu.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei continuarea executarii
lucrarilor de constructii sau functionarea ori utilizarea constructiilor/amenajarilor respective dupa anularea avizului
sau a autorizatiei de securitate la incendiu, potrivit art. 44, alin. V., lit. b) din Legea 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

DECIZIA NR.8
DIN 06.01.2014
PRIVIND REGULI SI MASURI LA UTILIZAREA, MANIPULAREA,
TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE

Ec. Mihail Vasile,Director al S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI,avand in vedere prevederile: art. 19 lit f)


din Legea nr. 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor; art. art. 17 lit. g) din Anexa la Ordinul nr.
163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
Potrivit drepturilor conferite in baza actelor normative de organizare si functionare al societatii, privind
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea
substantelor periculoase specifice produselor sale,
DISPUNE:
REGULI SI MASURI LA UTILIZAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTULUI SI
DEPOZITAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE
A.DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Termenii folositi in prezenta dispozitie au urmtoarele intelesuri:
a.substant-element chimic si compusii si in stare natural sau obtinuti printr-un proces de productie, continand
orice aditiv necesar pentru protejarea stabilittii produsului si orice impuritate care deriv din procedeul utilizat,
exceptand orice solvent care poate fi separat fr a afecta stabilitatea substantei si fr a-i modifica compozitia.
b. preparat - amestecuri sau solutii de dou sau mai multe substante;
c. polimer - o substant constituit din molecule care se caracterizeaz printr-o secvent a unuia sau mai multor
tipuri de unitti moleculare si care contin o simpl majoritate ponderal de molecule si au cel putin 3 unitti
monomere legate printr-o legtur covalent la cel putin o alt unitate monomer sau la o alt substant reactiv si
constituit cel putin dintr-o simpl majoritate ponderal de molecule de aceeasi greutate molecular. Aceste
molecule trebuie s formeze o gam de greutate molecular, in mijlocul creia diferenjele de greutate molecular
sunt esential atribuite diferentei in numrul de unitti monomere. in sensul prezentei definitii, prin unitate
monomer se intelege forma reactionat a unui monomer intr-un polimer;
d. plasare pe piat - punerea la dispozitie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul Romaniei care e considerat
plasare pe piat in sensul prezentei ordonante de urgent;
e. IESCE - inventarul european al substantelor existente puse pe piat. Acest inventar contine lista definitiv
cuprinzand toate substantele considerate c se aflau pe piata comunitar la data de 18 septembrie 1981.
Art. 2. Substantele si preparatele periculoase in intelesul prezentei dispozitii si in conformitate cu legislatia
europeana sunt urmtoarele:
a. substante si preparate explozive: substantele si preparatele solide, lichide, pstoase sau gelatinoase, care pot s
reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de
prob determinate, detoneaz, produc o deflagratie rapid sau sub efectul cldurii explodeaz cand sunt partial
inchise;
b. substante si preparate oxidante: substantele si preparatele care in contact cu alte substante, in special cu cele
inflamabile, prezint o reactie puternic exoterm;
c. substante si preparate extrem de inflamabile: substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere
foarte sczut si cu un punct de fierbere sczut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in
contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambiant;
d. substante si preparate foarte inflamabile:
- substantele si preparatele care pot s se inclzeasc si apoi s se aprind in contact cu aerul la temperatura
ambiant, fr aport de energie; sau
- substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurint dup un scurt contact cu o surs de aprindere si
care continua s ard sau s se consume si dup indeprtarea sursei; sau
- substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte sczut; sau
- substantele si preparatele care in contact cu apa sau cu aerul umed eman gaze foarte inflamabile in cantitti
periculoase;
e. substante si preparate inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere sczut;
f. substante si preparate foarte toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanat in cantitti foarte mici pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale snttii;
g. substante si preparate toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat in
cantitti reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale snttii;
h. substante si preparate nocive - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot
cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale snttii;
i. substante si preparate corosive - substantele si preparatele care in contact cu tesuturile vii exercit o actiune
distructiv asupra acestora din urm;
j. substante si preparate iritante - substantele si preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau
repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie;
k. substante si preparate sensibilizante - substantele si preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanat pot

da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar in cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;
l. substante si preparate cancerigene - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanat pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora;
m. substante si preparate mutagenice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanat pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora;
n. substante si preparate toxice pentru reproducere substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau
penetrare cutanat pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive nonereditare in progenitur sau pot duna
functiilor ori capacittilor reproductive masculine sau feminine;
o. substante si preparate periculoase pentru mediul inconjurtor - substantele si preparatele care introduse in
mediul inconjurtor, ar putea prezenta sau prezint un risc imediat ori intarziat pentru unul sau mai multe
componente ale mediului.
Art. 3. Restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase este
reglementata de HG nr. 347/2003, modificata si completata prin HG nr. 932/2004 si HG nr. 646/2005. HG nr.
347/2003 modificata si completata prin HG nr. 932/2004 si HG nr. 646/2005 transpun in legislatia nationala
Directiva Consiliului 76/769/CEE impreuna cu amendamentele acesteia adoptate pana la data de 30 septembrie
2004 inclusiv.
Art. 4. Prevederile legislatiei privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizari anumitor substante si
preparate chimice periculoase nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a. transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase pe calea ferata, rutiera, navala si aeriana; b.
substantelor si preparatelor chimice care se exporta in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene; c.
substantelor si preparatelor chimice periculoase aflate in tranzit sau care sunt supuse operatiunilor vamale,cu
conditia ca acestea sa nu fie procesate.
Art. 5. Substantele, grupele de substante si preparate chimice periculoase prevazute in HG 347/2003, modificata si
completata cu HG 932/2004 si HG 646/2005, se pot introduce pe piata si se pot utiliza numai cu respectarea
conditiilor specifice de restrictionare. Sunt exceptate substantele, grupele de substante si preparate chimice
periculoase utilizate pentru activitatile de cercetare, dezvoltare si pentru efectuarea analizelor chimice in cadrul
procesului de invatamant.
Art. 6. Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizarii anumitor
substante periculoase in echipamenetele electrice si electronice a fost transpusa in Hotararea Guvernului nr.
992/2005, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 816/2006. Prevederile acestei hotarari a intrat in
vigoare la data de 01.01.2007.
Art. 7. Directiva 2004/42/CE a Consiliului si a Parlamentului European din 21 aprilie 2004 privind limitarea
emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in diferite vopsele, lacuri si produse de
refinisare a suprafetelor vehiculelor si modificarea Directivei 199/13/CE din 11 martie 1999 privind limitarea
emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, a fost
transpusa in Hotararea Guvernului nr. 735/2006.
B. TRANSPORTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE
Art. 8. Transportul substantelor si preparatelor chimice periculoase este reglementat, in Romania, prin Legea nr.
31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul European privind transportul International Rutier al Marfurilor
Periculoase (ADR), HG nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a
prevederilor Acordului European privind transportul International Rutier al Marfurilor Periculoase modificata si
completata cu HG nr. 258/2004.
Art. 9. Transportul marfurilor periculoase trebuie sa se desfasoare in conditii specifice, fiind asociat cu riscuri
speciale datorate proprietatilor periculoase, pentru om si mediul inconjurator, ale substantelor transportate (de ex.
inflamabile, corosive). Fiecare substanta si preparat chimic periculos trebuie pregatit pentru transport, ambalat intrun ambalaj corespunzator pentru a elimina posibile pierderi necontrolate de material. Ambalarea are un rol deosebit
de important in scopul minimizarii riscurilor. Alegerea ambalajului este elementul cheie al intregului proces de
transport.
Art. 10. Ambalajele destinate transportului substantelor si preparatelor chimice trebuie incercate si omologate.
Procedura de omologare este stabilita prin Ordinul MEC nr. 610/2005.
Art. 11. Ambalajele omologate trebuie marcate cu codul UN (UN Natiunile Unite). Acest cod certifica
conformitatea tipului constructiv de ambalaj cu prevederile ADR si faptul ca acesta intruneste toate cerintele in
vederea utilizarii sale pentru transportul materialelor periculoase. Codul UN reprezinta un sistem international de
identificare care furnizeaza informatii importante privind ambalajul.
Art. 12. Lista cu ambalajele omologate necesare transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase este
prezentata in anexa prezentei dispozitii.
Art. 13. in conformitate cu prevederile Directivei 91/155, amendata de D 93/112 si D 2001/58 - Ghid pentru
intocmirea Fisei Tehnice de Securitate (SDS)-, agentii economici din Statele Membre ale Uniunii Europene au
obligatia sa furnizeze odata cu livrarea produselor chimice un document intitulat Fisa Tehnica de Securitate(Safety
Data Sheet - SDS).

Art. 14. Fisa Tehnica de Securitate este un document acceptat international pentru comunicarea informatiilor
privind pericolele si riscurile pe care le prezinta o substanta sau un preparat chimic, precum si masurile ce trebuie
luate pentru reducerea sau eliminarea acestora.
Art. 15. Fisa Tehnica de Securitate constituie un fel de pasaport" ce trebuie sa insoteasca orice livrare de substate
si preparate chimice.
Art. 16. In general, Fisa Tehnica de Securitate furnizeaza (utilizatorilor) informarea necesara privind securitatea, la
utilizare a substantelor si preparatelor chimice. Acest rol si-l mentine si in noul sistem legislativ european REACH.
Art. 17. Fisa Tehnica de Securitate se intocmeste de catre persoana juridica responsabila cu punerea pe piata
(producator, importator sau distribuitor) al produsului.
Art. 18. Fisa Tehnica de Securitate se redacteaza in limba romana si se furnizeaza gratuit.
Art. 19. Fisa Tehnica de Securitate se transmite tuturor utilizatorilor,inca de la prima livrare a
substantelor/preparatelor chimice,precum si dupa fiecare revizie,tuturor utilizatorilor din ultimele 12 luni.
Art. 20. Fisele Tehnice de Securitate si reviziile acestora se pastreaza in dosarul tehnic, ce se constituie pentru
fiecare substanta sau preparat chimic periculos.
Art. 21. Cerintele privind obligativitatea intocmirii Fiselor Tehnice de Securitate, cuprinsul si modul de intocmire
sunt reglementate de urmatoarele acte legislative:
a. OUG 200/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase (articolele 21, 22) :
b. HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase (articolele 16 18
si Anexa 5) :
J. REGULI SI MASURI SPECIFICE ACTIVITATII
Art. 22. Depozitarea buteliilor GPL pot constitui surse de izbucnire a incendiilor, in afara locurilor special
destinate in acest sens este strict interzisa.
Art. 23. Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii
lor, luandu-se masui de control destinate preintampinarii fenomenului de autoincalzire.
Art. 24.Se interzice depozitarea in aceeasi magazie sau compartiment a materialelor care dau nastere la reactii
periculoase la incendiu si explozie sau necesita substante de stingere incompatibile, cum ar fi:
a. recipiente de gaze sub presiune cu substante care degaja gaze toxice sau vatamatoare, corozive si/sau
radioactive, la un loc cu cele combustibile
b. substante sau materiale care degaja gaze corozive, impreuna cu echipamente, aparataje etc. sensibile la
coroziuni.
c. materiale ce reactioneaza periculos cu substantele stingatoare utilizate in caz de incendiu pentru stingerea
celorlalte materiale din compartiment
d. substante inflamabile (vopsele, diluanti, prenandez etc.) impreuna cu carbid sau acizi.
Art. 26. In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile periculoase si/sau explozive, nu se
admite amenajarea de spatii pentru birouri sau de productie. Acestea se realizeaza in incaperi separate, conform
reglementarilor tehnice.
Art. 27. In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile periculoase si/sau explozive, nu se
vor primi produse fara a fi insotite de FISA TEHNICA DE SECURITATE.
Art. 28. La depozitarea substantelor periculoase care prezinta pericol de incendiu sau explozie deosebit, ori care se
degradeaza in timp si ca urmare pot duce la izbucnirea incendiilor sau la producerea exploziilorm se va asigura
controlul starii acestor substante conform intructiunilor producatorului si a prescriptiilor stabilite de beneficiar.
Art. 29. La lichide combustibile din clasele 1 si 2 depozitate, se vor lua masuri de protectie impotriva radiatiilor
solare.
Art. 30. Scurgerile de lichide combustibile se colecteaza imediat si se indeparteaza in locuri prestabilite
Art. 31. Platformele betonate si nebetonate ale depozitelor se curata de reziduri ori de cate ori este necesar.
Art. 32. Este interzis transportul recipientelor cu gaze sub presiune impreuna cu alte materiale sau substante
combustibile sau periculoase, precum si transportul de persoane la un loc cu acestea.
Art. 33. Personalul care manipuleaza recipiente incarcate cu gaze oxidate trebuie sa aiba mainile, imbracamintea si
sculele curate si fara urma de ulei sau alte grasimi.
Art. 34. Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete intr-o atmosfera potential exploziva si in incaperi
inchise in care s-au produs scurgeri de gaze, aprinderea amestecului gaz-aer fiind de regula instantanee.
Art. 35. Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar, se face conform
reglementarilor specifice.
Art. 36. Se vor lega de asemenea la pamant carcasele corpurilor masinilor, aparatelor si utilajelor la care se
prelucreaza materiale producatoare de praf comustibil. Eventualele scurgeri accidentale se vor inlatura prin
folosirea unor materiale absorbante (rumegus, nisip etc.) care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac, iar
apoi vor fi evacuate in locurile stabilite pentru aceasta.
Art. 37. La executarea operatiilor de curatire cu produse combustibile (motorina, petrol,diluanti,solventii pe baza
de alcool, etc.) a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se intrerupe alimentarea electrica si se inlatura
orice sursa de foc deschis din incapere, asigurandu-se totodata si mijloacele necesare interventiei in caz de
incendiu.

Art. 38. In spatiile cu pericol de explozie este interzisa folosirea imbracamintei, lenjeriei si altor obiecte din
materiale sau fibre sintetice ori din materiale plastice, precum si a incaltamintei care prin lovire sau frecare poate sa
produca scantei capabile sa aprinda gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.
Art. 39. In spatiile cu pericol de explozie, este interzisa folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor, si sculelor
neprotejate corespunzator, care prin lovire sau frecare pot produce scantei capabile sa aprinda amestecurile
explozive.
Art. 40. Este de asemenea interzis folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se utilizeaza, se
depoziteaza, se vehiculeaza sau se mainupuleaza materiale combustibile si substante periculoase (incaperi, zone,
instalatii, mijloace de transport etc.) care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie,
precum si in apropierea acestora cum sunt:
a. instalatii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport sau distributie a gazelor combustibile
(acetilina, hidrogen, gaz metan etc.) si a oxigenului;
b. instalatii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse
petroliere, vopsele, lacuri etc.);
c. ateliere de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatii autovehicule si
utilaje, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;
d. depozite de lichide combustibile,de material lemnos si produse din lemn, de produse textile si de
hartie,carbid,mase plastice,recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate,explozivi etc.;
e. incaperi in care se aplica pardoseli, tapete si alte lucrari (finisaje, vopsire etc.) cu substante combustibile si in
cele care se executa curatire a pardoselilor cu substante combustibile;
f. incaperi si poduri ale cladirilor, ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile;
g. laboratoare in care se utilizeaza substante combustibile, incaperile de incarcat acumulatori;
h. sali aglomerate si anexele lor (cluburi, camine, spitale, policlinici, gari, autogari, sali de asteptare si spatii de
cazare comuna);
i. mijloace de transport pentru materiale si substante combustibile sau care prezinta pericol de incendiu si
explozie, mijloace de transport in comun, rezervoarele de carburanti ale vehiculelor si platforme de parcare;
j. schele, cofraje si esafodaje realizate din materiale combustibile;
k. incaperi cu echipament electric de calcul, masura, control si automatizare, precum si incaperile speciale cu
cabluri electrice;
l. suprafete in care se cultiva plante cerealiere combustibile, pe care se afla vegetatia uscata si cele impadurite;
m. alte locuri stabilite de conducatori.
Art. 41. Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor incarcate cu materiale explozive, combustibile sau
usor inflamabile, cu rezervoare fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau necorespunzatoare.

DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

MSURI CARE TREBUIE LUATE N CAZ DE ACCIDENT SAU SITUAIE DE URGEN

1. n cazul n care se produce un accident sau apare o situaie de urgen n timpul transportului,
membrii echipajului vehiculului trebuie s desfoare urmtoarele aciuni, dac este posibil i sigur s se
acioneze, astfel:

S acioneze sistemul de frnare, s opreasc motorul i s deconecteze bateria acionnd ntreruptorul


principal, dac acesta exist;
S evite sursele de foc, n special, s nu se fumeze sau s conecteze vreun echipament electric;
S informeze serviciile de urgen corespunztoare, oferind ct mai multe informaii despre incident
sau accident i despre substanele implicate;
S mbrace vesta fluorescent i s amplaseze corespunztor dispozitivele de avertizare;
S in la ndemn documentele de transport pentru a le pune la dispoziie personalului responsabil cu
intervenia de urgen;
S nu calce sau s ating substanele mprtiate i s evite inhalarea emanaiilor,fumului, pulberilor i
vaporilor stnd n amonte de locul accidentului pe direcia vntului;
2. n situaiile n care este potrivit i sigur, s utilizeze extinctoarele pentru a stinge un incendiu n faz
incipient sau mic de la anvelope, frne sau compartimentul motorului;
3. S nu intervin pentru stingerea incendiului din interiorul compartimentelor de ncrcare a mrfurilor;
4. n situaiile n care este posibil i sigur, s foloseascechipamentul aflat la bord pentru a se preveni
scurgerile n mediul acvatic sau n sistemul de canalizare i pentru a ine sub control mprtierea
acestora;
5. Se va ndeprta din apropierea locului accidentului sau situaiei de urgen, va sftui alte persoane s se
ndeprteze i va urma indicaiile serviciilor de urgen;
6. S ndeprteze orice obiect de mbrcminte i orice echipament de protecie utilizat i contaminat pe
care l va nltura n siguran.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI
INSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PENTRU RECIPIENTE SI
BUTELII
1.Recipientele butelii in care se inmagazineaza gaze comprimate,vor fi verificate,depozitate, manipulate si
exploatate conform prescriptiilor tehnice elaborate de ISCIR.
2.Persoanele care manipuleaza,depoziteaza si utilizeaza recipientebutelii,vor trebui sa cunoasca si sa aplice
metodele corecte de lucru,avand o buna pregatire profesionala si instruire pe linia prevenirii si stingerii incendiilor.
3.Se interzice mentinerea in exploatare a recipientelorbutelii,care prezinta urmatoarele deficiente:
lipsa poansoanelor reglementare (data verificarii, scadenta,capacitatea,presiunea de incarcare, greutatea totala a

buteliei,poansonul organului de verificare);


expirarea termenului reviziei periodice;
defectarea robinetului cu ventil;
deteriorarea vizibila a corpului (fisuri, urme de lovituri, coroziunea pronuntata etc.)
lipsa vopselei de protectie si a marcarii gazului;
lipsa capacelor de protectie si a inelelor de cauciuc, trase pe corp.
4.Recipientele butelii transportabile, continand gaze comprimate sau lichefiate, se depoziteaza in cladiri fara etaj,
protejate impotriva razelor solare, a intemperiilor ori, in general, a actiunii termice, precum si a interventiilor
persoanelor straine.
6.Pastrarea recipientelor butelii se va face in pozitie verticala, asezate in boxe sau stelaje, asigurate cu lanturi sau
bratari, impotriva rasturnarii. Recipientele pline se pastreaza separat de cele goale. Recipientele fara postament se
pot aseza in pozitie orizontala, in stelaje, avand robinetele indreptate intr-o singura directie.
7.Se interzice depozitarea recipientelor butelii, in medii umede, cu actiune coroziva, in spatii de siguranta,
precum si pe caile de acces.
8.Incalzirea spatiilor de pastrare a recipientelor butelii se va face numai cu instalatii de apa calda sau aburi, pana
la o temperatura de maxim 400C. Se interzice, categoric, incalzirea cu foc deschis.
9.Recipientele butelii, vor fi amplasate la o distanta de cel putin 1 m fata de corpurile, elementele si conductele
neizolate de incalzire centrala si de cel putin 10 m fata de locul de sudura, sobe, scantei sau alte surse de foc,
materiale inflamabile sau uleioase.
10.La manipularea recipientelor butelii, personalul trebuie sa aiba mainile si echipamentul curat, fara pete de ulei
sau unsoare.
11.Nu se vor transporta recipiente butelii , avand reductorul montat, prin tarare sau tinandu-se de robinete ori de
reductorul sub presiune. Transportul se va face cu carucioare special destinate.
12.Robinetele inghetate ale recipientelor butelii , se vor dezgheta cu carpe curate, udate cu apa fierbinte sau cu
saculet de nisip incalzit, interzicandu-se utilizarea surselor de foc.
13.Transportul recipientelor butelii se va putea face numai cu mijloace de transport prevazute cu suspensii; intre
recipientele butelii se intercaleaza materiale despartitoare, ca: scanduri, inele din franghie, inele de cauciuc.Se
vor lua masuri de evitare a actiunii razelor solare sau a altor surse de caldura, peste temperatura de 400C.
14.In timpul transportului, recipientii butelii, se vor aseza cu robinetii in aceeasi directie, avand montate capacele
de protectie.
15.Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru recipienti butelii, continand gaze comprimate sau lichefiate,
se vor lua urmatoarele masuri:
se va efectua racirea cu jet de apa pulverizata;
se vor evacua recipientii butelii incarcati, la distanta cat mai mare, de locul incendiului

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI
VERIFICAREA I NTREINEREA STINGTOARELOR
Stingtoarele de incendiu constituie mijloace principale de intervenie pentru stingerea nceputurilor
de incendiu. Pentru a fi eficiente trebuie s existe n stare de funcionare. Acest lucru se asigur printr-o
bun i permanent ntreinere, verificare amnunit a elementelor componente, precum i a
funcionalitii n ansamblu.

Tipul
stingtorului
0

Toate tipurile

Cu pulbere

Cu CO2
Cu ap
pulverizat

Operaia efectuat

Modul de efectuare

1
2
- verificarea existenei i amplasarea corect
- Vizual
- verificarea aspectului exterior i a strii de - Demontarea
integritate.
complet a
- curare i reprotejare adecvat.
stingtoarelor
- funcionalitatea subansamblurilor componente.
-Aplicarea de
- Rezistena intern a recipientului.
suprapresiune
conform
prescripiilor.
Verificarea strii de ncrcare a buteliei cu CO2.
-Prin demontarea i
Verificarea strii calitative a pulberii.
cntrirea buteliei.
-Prin palpare
nlocuirea pulberii.
manual.
Manual sau
mecanizat.
-Prin cntarirea
Verificarea strii de ncrcare.
stingtorului complet
asamblat.
-Prin demontarea
Verificarea strii de ncrcare a buteliei cu CO2.
buteliei i cntrire.
Verificarea cantitii de ap.
-Prin msurarea
volumetric.

PERIODICITATEA VERIFICRII STINGTOARELOR

Tipul
stingtoarelor
Toate stingtoarele

Periodicitate

Observaii

Cele cu CO2 conform


Lunar ( sptmnal pentru punctele vitale
ISCIR
vulnerabile sau zonele cu risc foarte mare de
incendiu )
Anual.

La 3 ani sau ori de cte ori starea de integritate o


impune
Cu pulbere

Anual, maximum 2 ani.

Cu CO2

Anual.

Cu ap pulverizat

Anual.

Abatere de 1% fa de
greutatea
inscripionat.
Nu se admite tasarea
sau aglomerarea.
Abatere maxim de
1 % fa de greutatea
inscripionat.
Abatere maxim de
1 % fa de greutatea
inscripionat.
Abatere maxim de
1 % fa de capacitatea
stingtorului

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

EVIDENA I SITUAIA STRII TEHNICE A STINGTOARELOR

Tip stingtor

Loc amplasare

Verificri periodice

Obs

Nr.
crt
1

Nr.
buc

Data
verificri

2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

E V I D E N A EXERCIIILOR
DE INTERVENIE SI EVACUARE EFECTUATE LA
S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI

Termen
scadent

Nr crt Data i ora


executrii
exerciiului

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

Tipul
exerciiului

Locul/Sectorul de
activitate

Cine a organizat Obs.


exerciiul
Numele,
semntura

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

PLANIFICAREA EXERCITIILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A


INCENDIILOR SI DE PROTECTIE CIVILA

Nr.
crt.

Data

1.

.06.2015

3.

.
12.2015

Denumire exercitiu
APLICATIE-exercitiu de evacuare si de interventie in caz de

calamitati si incendii:
Descrierea i utilizarea mijloacelor de prim intervenie P.S.I.
(strigtoare, hidrani, etc);
APLICATIE-exercitiu de evacuare si de interventie Reguli si
masuri in caz de cutremur
Ordin nr.163/2007 pt.aprobarea Normelor Generale de aparare
impotriva incendiilor(MO nr.216/2007)-art.143-art.153Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in
caz de incendiu/Controlul propriu al respectarii normelor de
aparare impotriva incendiilor;

Durata
exerciti
u
2h

2h

INTOCMIT
CADRU TEHNIC PSI
IONESCU DAN SIMA

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

PROCES-VERBAL
INCHEIAT IN DATA DE.......06.2015

In cadrul unitatii S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI,s-a desfasurat exercitiul de evacuare si de


interventie in caz de calamitati si incendii si descrierea i utilizarea mijloacelor de prim
intervenie P.S.I. (strigtoare, etc),la care au participat urmatorii:
NUME SI PRENUME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

SEMNATURA

ANDREI LUCIAN
BANICERU MARIUS
BARCANESCU NICOLAE
BOSTENARU NICOLAE
BRICHIUS DRAGOS GABRIEL
BIDICA MARIUS JAN
BARATOIU PAUL
CRASAN MARIAN
COMAN ILIE
DARADAN FLORIN
LORESCU IULIAN
GEANA DUMITRU CRISTIAN
IORGULESCU GHEORGHE
JOITA ELENA
LUPU MARIN
MIHAIL VASILE
MARICA NICOLAE
MIHAILA ION
MARCHIDAN VIOREL
MACHE STEFAN
NANESCU GHEORGHE
NEDELCU GHEORGHE
PALOS MARIAN
PAUN CONSTANTIN
PREDA COSTICA
PIENARU GHEORGHE
ANTON IONUT
PANESCU GEORGIAN
RADU ROBERT
SGORCEA FLORICA
TOMA CONSTANTIN
TUDORCIOIU AUREL
UNGUREANU CONSTANTIN
UNGUREANU VASILE

INTOCMIT
CADRU TEHNIC PSI
IONESCU DAN SIMA
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

PROCES-VERBAL
INCHEIAT IN DATA DE.........12.2015

In cadrul unitatii S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI,s-a desfasurat exercitiul de evacuare si de


interventie Reguli si masuri in caz de cutremur si planificarea,executarea exercitiilor privind
modul de actiune in caz de incendiu/Controlul propriu al respectarii normelor de aparare
impotriva incendiilor,la care au participat urmatorii:
NUME SI PRENUME
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

SEMNATURA

ANDREI LUCIAN
BANICERU MARIUS
BARCANESCU NICOLAE
BOSTENARU NICOLAE
BRICHIUS DRAGOS GABRIEL
BIDICA MARIUS JAN
BARATOIU PAUL
CRASAN MARIAN
COMAN ILIE
DARADAN FLORIN
LORESCU IULIAN
GEANA DUMITRU CRISTIAN
IORGULESCU GHEORGHE
JOITA ELENA
LUPU MARIN
MIHAIL VASILE
MARICA NICOLAE
MIHAILA ION
MARCHIDAN VIOREL
MACHE STEFAN
NANESCU GHEORGHE
NEDELCU GHEORGHE
PALOS MARIAN
PAUN CONSTANTIN
PREDA COSTICA
PIENARU GHEORGHE
ANTON IONUT
PANESCU GEORGIAN
RADU ROBERT
SGORCEA FLORICA
TOMA CONSTANTIN
TUDORCIOIU AUREL
UNGUREANU CONSTANTIN
UNGUREANU VASILE

INTOCMIT
CADRU TEHNIC PSI
IONESCU DAN SIMA
S.C. EXTENSIV S.R.L.
PITESTI

SISTEME SI INSTALAII DE STINGERE A INCENDIILOR


Atunci cnd se dorete o protecie sigur a construciilor mpotriva eventualelor incendii, nu este suficient a se
aciona, prin msuri de protecie pasive", numai asupra elementelor de construcie.
Instalaiile de stingere a incendiilor se impun, n continuare, ca o soluie optim de protecie.
Fiecrui tip de produs de stingere i corespunde astzi un anumit tip de instalaie, menit a asigura o intervenie
eficient. Astfel, se pot enumera:
instalaii de stingere cu ap;
instalaii de stingere cu spum;

instalaii de stingere cu pulberi;


instalaii de stingere cu gaze inerte (dioxid de carbon, azot) sau nlocuitori de haloni.
n general, instalaiile sunt considerate:
fixe, cnd toate elementele componente sunt n stare de fixaie;
semifixe, cnd o parte din elemente simt fixe i altele mobile;
mobile, cnd toate componentele sunt mobile (respectiv autospeciale i alte utilaje).
A. INSTALAII DE STINGERE CU AP
Clasificare
n categoria instalaiilor de stingere cu ap sunt incluse:

coloane uscate;

instalaii de hidrani interiori i exteriori;

instalaii de sprinklere;

instalaii de drencere;

instalaii de pulverizatoare.
Cele mai simple instalaii sunt coloanele uscate, respectiv conducte fixe i rigide, instalate permanent ntr-o
cldire i destinate racordrii furtunurilor pompierilor, puse sub presiune n momentul utilizrii.
Coloanele umede sunt conducte fixe i rigide instalate permanent ntr-o cldire i racordate la rezervoarele de
ap, care permit alimentarea furtunurilor pompierilor.
Cel mai frecvent ntlnite sunt instalaiile de hidrani exteriori (de strad sau de construcie). Ele nu sunt altceva
dect reele de alimentare cu ap, aflate permanent sub presiune, prevzute cu dispozitive de racordare a mainilor,
utilajelor i accesoriilor de refulare ap. n funcie de poziia lor de montaj, hidranii exteriori pot fi subterani sau
supraterani, ambele categorii avnd prevzute robinete de nchidere, acionate manual.
O categorie larg utilizat pentru asigurarea proteciei mpotriva incendiilor a construciilor o constituie instalaiile
de hidrani interiori. Ele sunt reele de alimentare cu ap a unor racorduri fixe, prevzute cu robinet de nchidere,
furtun i dispozitiv de refulare ap.
Instalaiile de sprinklere sunt instalaii cu rol complex, permind detectarea incendiilor, refularea automat a
apei n zona incendiat (suprafa limitat) i avertizarea personalului, local sau la distan, n locurile cu prezen
permanent. n funcie de temperatura minim a mediului ambiant n care sunt montate, instalaiile de sprinklere
pot fi de tipul:
ap-ap;
ap-aer;
ap-antigel.
Instalaiile de drencere sunt instalaii destinate pentru stingerea incendiilor cu ap, limitarea sau localizarea
acestora, prin realizarea unor perdele de ap, limitarea sau localizarea acestora, priun realizarea unor perdele de ap
cu care se protejeaz golurile (ui, ferestre, scri rulante etc.) din elementele de compartimentarea mpotriva
incendiilor, rcirea unor suprafee sau bunuri ce pot fi afectate de cldur n caz de incendiu etc. De cele mai multe
ori, instalaiile de drencere sunt acionate manual, dar pot fi i automatizate. Ajutajele de refulare a apei
(drencerele) sunt, de regul, sprinklere fr element de declanare. Din acest motiv, instalaiile de drencere
refuleaz ap simultan, prin mai multe ajutaje (sector de drencere).
Instalaiile de stingere cu ap pulverizat sunt instalaii similare, constructiv i din punct de vedere al
destinaiei, cu instalaiile drencer, deosebirile constnd n:
- presiune de lucru, minim necesar 4-6 bari fa de maximum 3 bari la instalaiile drencer;
- fineea picturilor de ap mai mare,dar lungimea eficient a jetului de ap redus-maximum1,5 m.
Acionarea unor astfel de instalaii este local i nu pe suprafee ntinse, aa cum este cazul instalaiilor de
drencere.
Recomandri pentru dotarea cu instalaii de stingere cu ap
Instalaiile de hidrani echipeaz, n general, toate cldirile civile i industriale, instalaiile tehnologice i
depozitele de materiale i substane combustibile, inclusiv unele construcii, pe timpul lucrrilor de investiii.
Excepie fac unele cldiri industriale cu pericol redus de incendiu, cldiri social-culturale cu numr redus de
persoane i niveluri i unele depozite cu cantiti mici de materiale.
Montarea instalaiilor tip sprinkler este recomandat:
- n seciile de tmplrie din lemn i derivate ale acestuia, cu suprafee mai mari de 500 m 2, dac sunt situate n
cldiri cu alte destinaii, fr a fi desprite cu perei antifoc i cu suprafaa mai mare de 2000 m 2 dac sunt cldiri
independente;
- n depozitele pentru modele din lemn, cu o suprafa de peste 300 m 2;
- n depozite nchise cu stive nalte (peste 4 m), cu produse (sau ambalaje) combustibile;
- n garaje sau parcaje acoperite, cu peste 50 de autovehicule, cu excepia celor de la nivelul solului;
- n morile de cereale de mare capacitate;
- n cldiri cu sli aglomerate (teatre, cluburi, case de cultur, sli polivalente etc.), cu capacitate mai mare de 400
locuri, studiouri de filmare, radio, televiziune;

- n magazinele universale generale, de textile, nclminte, de mobil, mrfuri metalo-chimice cu suprafee, de


regul, mai mari de 500 m2.
Instalaiile de drencere se prevd n ncperile cu pericol mare de incendiu, unde, din cauza propagrii rapide a
focului sau din alte motive, nu pot fi utilizate instalaiile de sprinklere care declaneaz automat, dar progresiv.
Instalaiile de stingere cu ap pulverizat se prevd, de regul, pentru protejarea structurilor i echipamentelor,
instalaiilor tehnologice, recipiente de gaze inflamabile, transformatoare i ntreruptoare cu ulei, motoare cu
ardere intern (de puteri mari), gospodrii de cabluri electrice cu izolaie combustibil, pentru prevenirea formrii
umor amestecuri explozive
B. INSTALAIILE DE STINGERE CU SPUM
Clasificare
Instalaiile de stingere a incendiilor sunt astzi larg rspndite, datorit raportului optim ntre costul i eficacitatea
acestora i a faptului c au, n general, o fiabilitate ridicat.
Din punct de vedere al alctuirii, instalaiile de stingere cu spum a incendiilor pot fi:
fixe - toate elementele componente n stare de fixaie;
semifixe - o parte din elementele componente sunt mobile.
Variante:
- traseele de distribuie i dispozitivele de generare spum sunt fixe, iar sursa de alimentare cu soluia spumant mobil;
- sistemul de alimentare cu ap, rezervorul de spumant i sistemul de dozare fixe, n timp ce dispozitivul de
generare spum este mobil (racordarea prin furtun);
- sistemul de alimentare cu ap fix, rezervorul de spumant, dozatorul i dispozitive de generare mobile.
mobile - toate elementele componente mobile (autospeciale).
Indiferent de varianta constructiv, schema de principiu a unei instalaii de stingere cu spum conine sistemul de
alimentare cu ap.
Din punct de vedere al coeficientului de nfoiere al spumei utilizate, instalaiile de stingere cu spum pot fi:
cu spum de joas nfoiere;
cu spum de medie nfoiere;
cu spum de nalt nfoiere
A SE REINE:
Instalaiile de stingere a incendiilor cu spum, fixe sau semifixe se prevd, de regul, la:
construciile n care se pstreaz peste 10 m 3 lichide combustibile cu temperatur de aprindere mai mic de 55
C (benzin, petrol, toluen, alcool, etc.);
construciile n care se utilizeaz sau pstreaz peste 50 m lichide combustibile cu temperatura mai mare de
55 C (motorin, pcur, uleiuri etc.);
rampele auto sau cile ferate cu mai mult de 5 guri de ncrcare-descrcare pentru lichide combustibile
C. INSTALAIILE DE STINGERE CU BIOXIDUL DE CARBON
Pentru stingerea incendiilor la echipamentele electrotehnice, electronice i de calcul, se folosete bioxidul de
carbon, sub form de gaz sau de zpad carbonic. Acesta este un gaz incolor i inodor, care se dizolv uor n ap,
solubilitatea sa scznd odat cu creterea temperaturii, nu arde i nici nu ntreine arderea.
Un litru de bioxid de carbon (CO2) n stare normal are 1,976 kg,deci este mai greu dect aerul, proprietate care l
face s fie utilizat la stingerea incendiilor. Greutatea specific este de 1,53, temperatura critic fiind de + 31 0C,
acesta putndu-se lichefia cu uurin. Temperatura de fierbere a bioxidului de carbon lichid, la 760 mm hg, este de
78,5. La temperatura de 52,20C i la presiunea de 5,28 atmosfere, CO2 poate fi lichid, solid sau gazos.
Efectul de stingere al bioxidului de carbon se obine, n principal, prin nbuirea focarului. Prin introducerea
acestui gaz n zona de ardere se nltur aerul i, ca urmare, arderea nceteaz.Cea mai eficace aciune de stingere
se obine n spaii nchise, deoarece concentraia necesar se menine mult timp, iar pierderile se pot completa cu
uurin.
Pentru stingerea incendiilor la celelalte substane, concentraia medie a bioxidului de carbon n aer trebuie s fie de
30 35 %.
Pentru stingerea incendiilor, este indicat s se foloseasc bioxidul de carbon la:

depozite de materiale amenajate n ncperi cu goluri cu suprafa mic i n care nu se poate face
control;
ncperi cu documente de importan deosebit, ca arhive, muzee, biblioteci, laboratoare, institute de
cercetri, care fac parte din categoria A i B de pericol de incendiu, fiind dotate cu instalaii i aparataj de
mare valoare;

maini i instalaii electrice amplasate n ncperi nchise;


transformatoare i generatoare electrice, staii de distribuie;
centrale telefonice automate;
centre de calcul;
ncperi de producie fr supraveghere continu, cu materiale importante pentru continuarea
produciei;
instalaii sau utilaje cu proces tehnologic din categoriile A, B, C de pericol de incendiu, care constituie
mare pericol pentru restul instalaiilor i utilajelor;
vase cu lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sczut i un volum de
maxim 500 m3;
vase maritime;
Pentru stingerea incendiilor cu bioxid de carbon se pot folosi dou procedee:
Inundarea total a spaului unde s-a declanat incendiul, care se realizeaz cu o instalaie
corespunztoare acestui scop;
Acionare local, care const n lichidarea unui incendiu pe o suprafa redus.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

PRINCIPALELE TIPURI DE DEZASTRE I CARACTERISTICILE ACESTORA


IDENTIFICATE CONFORM H.G. 642/2005
1. Generaliti
Prin dezastre se nelege:
a) fenomene naturale distructive de origine geologic sau meteorologic, ori mbolnvirea unui numr mare de
persoane sau animale, produse n mod brusc, ca fenomene de mas.

n aceast categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecrile i prbuirile de teren, inundaiile i fenomenele
meteorologice periculoase, epidemiile i epizotiile;
b) evenimente cu urmri deosebit de grave, asupra mediului nconjurtor, provocate de accidente.
n acest categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, n subteran, avarii la construiile
hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de mas i exploziilor, accidentele majore la utilaje i instalaii
tehnologice periculoase, cderile de obiecte cosmice, accidente majore i avarii mari la reelele de instalaii i
telecomunicaii.
Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms related to disaster
management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), prin dezastru (similar catastrof) se nelege:
- grav ntrerupere a funcionrii unei societi, genernd pierderi umane, materiale sau modificri nefaste ale
mediului, care nu poate fi refcut prin resursele acesteia.
Dezastrele se pot clasifica fie dup modul de manifestare (lente sau rapide), fie dup cauz (naturale sau
antropice).
O alt form de a defini dezastrele este formula urmtoare:
Dezastrele=Vulnerabiliti+Hazard
Termenii formulei au urmtoarele semnificaii:
- Vulnerabiliti = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educaie, creterea populaiei, fragilitatea economiei,
srcie, structuri de urgen birocratice etc.
- Hazard = fenomen rar sau extrem de natur uman sau natural care afecteaz viaa, proprietile i activitatea
uman iar a crui extindere poate duce la dezastre;
- hazard =
geologice (cutremure, erupii vulcanice, alunecri de teren);
climatice (cicloane, inundaii, secet); de mediu (poluarea mediului, epizootii, deertificare, efriare pduri);
epidemii i accidente industriale; rzboiul (inclusiv terorismul).
Conform acestei terminologii, se mai definesc:
- criza = situaie intern sau extern a crei evoluie poate genera o ameninare asupra valorilor, intereselor i
scopurilor prioritare ale prilor implicate (separat sau mpreun);
- accident = ntmplare neprevzut venit pe neateptate, curmnd o situaie normal, avnd drept cauz
activitatea uman;
- accident complementar= accident care are loc pe timpul sau dup desfurarea unui dezastru naturale, datorat
acestuia.
2. Definiii pentru fenomene naturale distructive de origine biologic sau
meteorologic, ori mbolnvirea unui numr mare de persoane sau animale, produse n mod brusc, ca
fenomene de mas
- alunecare de teren = deplasare a rocilor care formeaz versanii unor muni sau dealuri, pantele unor lucrri de
hidroamelioraii sau a altor lucrri de mbuntiri funciare;
- cutremur = ruptur brutal a rocilor din scoara terestr, datorit micrii plcilor tectonice, care genereaz o
micare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane i distrugeri materiale;
- epidemii = rspndirea n proporii de mas a unei boli transmisibile la animale;
- fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afecteaz violent zone relativ mari de
teren pe termen lung, provocnd pierderi de viei omeneti, pagube materiale i degradarea mediului ambiant;
- inundaii = acoperirea terenului cu un strat de ap n stagnare sau micare, care prin mrimea i durata sa
provoac victime umane i distrugeri materiale ce deregleaz buna desfurare a activitilor social-economice din
zona afectat.
3. Definiii pentru evenimente cu urmri deosebit de grave asupra mediului
nconjurtor provocate de accidente
- accident chimic = eliberarea necontrolat n mediul nconjurtor a unei substane toxice pe timpul producerii,
stocrii sau transportului acesteia;
- accident biologic = eliberarea necontrolat n mediul nconjurtor a unui agent patogen pe timpul producerii,
stocrii, manipulrii sau transportului acestuia;
- accident nuclear = eveniment care afecteaz instalaia nuclear i poate provoca iradierea i contaminarea
personalului acesteia, populaiei sau a mediului nconjurtor, peste limitele admise;
- accident hidrotehnic = funcionare defectuoas a unei construcii hidrotehnice ce duce la pierderi de viei
umane i distrugeri materiale, n aval de locaia acesteia;
- accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje tehnologice,
datorit neglijenei umane, ducnd la numeroase victime i mari pierderi materiale;
- accidente majore pe cile de comunicaii = ntreruperea temporar a circulaiei, care genereaz distrugerea
acestor ci de comunicaii, victime umane, animale, ct i pagube materiale
- avarii majore la reelele de instalaii i telecomunicaii = distrugerea parial a reelelor de instalaii i
telecomunicaii datorit aciunii umane sau naturale;

- cderi de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs asupra
pmntului de prbuire a unor satelii, meteorii sau comete;
- incendii de mas = ardere declanat natural sau artificial, n urma creia se produc nsemnate pierderi de viei
umane, animale, precum i pagube materiale.
Aprarea mpotriva dezastrelor comport:
- msuri de prevenire i de pregtire pentru intervenie;
- msuri operative urgente de intervenie dup declanarea fenomenelor periculoase cu urmri deosebit de grave;
- msuri de intervenie ulterioar pentru recuperare i reabilitare.
Scopurile aprrii mpotriva dezastrelor:
- reducerea (pe ct posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele dezastre;
- asigurarea unei asistene prompte i calificate a victimelor;
- realizarea unei refaceri economico-sociale ct mai rapide i durabile.
Etapele aprrii mpotriva dezastrelor:
- pregtire pentru limitarea efectelor dezastrelor;
- declanarea dezastrelor;
- alarmare;
- intervenia;
- reabilitarea facilitilor economico sociale afectate;
- dezvoltarea societii;
- continuarea pregtirii.
Principalele msuri de prevenire a dezastrelor:
- includerea problematicii privind aprarea mpotriva dezastrelor n strategiile de dezvoltare ale societii, la nivel
central i local;
- realizarea lucrrilor de aprare specifice fiecrui tip de hazard;
- optimizarea activitii structurilor care asigur coordonarea i conducerea aciunilor de prevenire;
- dezvoltarea cercetrii tiinifice n domeniu.
Principalele msuri de protecie mpotriva dezastrelor:
- instruirea populaiei privind normele de comportament n caz de dezastru;
- exerciii i aplicaii cu forele i mijloacele destinate interveniei;
- pregtirea operativ a factorilor cu drept de decizie;
- realizarea unor acorduri internaionale privind asistena umanitar n caz de dezastre.
Principalele msuri de intervenie n caz de dezastre:
- cercetare zonei afectate;
- coordonare aciunilor de cutare-salvare (deblocare-salvare n caz de rzboi), acordarea asistenei medicale de
urgen, etc.;
- evacuarea populaiei i a valorilor de patrimoniu;
- crearea i administrarea taberelor de sinistrai;
- distribuirea ajutoarelor umanitare.
4. Fiele caracteristice ale principalelor tipuri de dezastre
Acest tip de fie au fost elaborate de ctre specialitii OCHA/ONU. Mai jos sunt detaliate componentele principale
ale acestor fie pentru dezastrele caracteristice rii noastre.
4.1. Cutremur
- cauza fenomenului: vezi definiia.
- caracteristici generale: micare vibratorie generat de undele seismice care poate genera prbuiri de teren, replici
seismice, tsunami, lichefieri ale terenului i alunecri de teren.
- predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung i mediu cu o mare probabilitate de reuit. Pe termen
scurt prognozele au o probabilitate de reuit redus. Predictibilitatea se bazeaz pe monitorizarea activitii
seismice, istoricul acesteia i observaii n teren.
- factori de vulnerabilitate: construirea de localiti n zone cu risc seismic ridicat; cldiri cu structuri de rezisten
antiseismic neadecvate (defecte de proiectare sau executare); densitate mare de locuine i populaie pe suprafee
reduse; informarea redus (n special a populaiei) despre cutremure.
- efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor cldiri sau a altor tipuri de infrastructur, incendii,
accidente hidrotehnice, alunecri de teren etc.); pierderi umane ( procent ridicat mai ales n zonele des populate sau
pentru cldirile prost conformate antiseismic); sntate public (numr ridicat de persoane ce necesit intervenii
chirurgicale, contaminarea apei potabile i probleme de asigurare a condiiilor sanitare minime de supravieuire).
- msuri de reducere a riscului: proiectarea lucrrilor de investiii conform normelor de zonare seismice;
informarea, pregtirea i antrenarea populaiei privind normele de comportament n caz de cutremur.
- msuri de pregtire specifice: ntiinarea populaiei, ntocmirea i exersarea msurilor cuprinse n planurile de
protecie i intervenie.
- msuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor i pierderilor,
cutare-salvare, asisten medical de urgen,
reabilitarea facilitilor economico sociale. afectate, distribuirea de ajutoare.

- instrumente de evaluare a impactului: scrile de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK,
japonez, etc.).
4.2. Alunecare de teren
- cauza fenomenului: vezi definiia.
- caracteristici generale: prezint mai multe forme de manifestare sau pot apare ca efecte secundare ale altor tipuri
de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase, erupii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai
rspndit fenomen geologic.
- predictibilitate: dup frecvena de apariie, extinderea fenomenului i consecinele generate de acesta, pot fi
estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice.
- factori de vulnerabilitate: cldiri construite pe versanii dealurilor i munilor, drumuri i linii de comunicaii n
zone muntoase, cldiri cu fundaii slabe, conducte aeriene sau ngropate.
- efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicaie sau a cursurilor de ap,
reducerea produciei agricole sau forestiere; pierderi umane.
- msuri de reducere a riscului: realizarea hrilor cu zone de risc, realizarea unei legislaii n domeniu, asigurarea
bunurilor i persoanelor.
- msuri de pregtire specifice: educarea comunitii posibil a fi efectuat, realizarea unui sistem de monitorizare,
ntiinare i evacuare.
- msuri post-dezastru: cutare-salvare, asisten medical, adpostirea de urgen a persoanelor sinistrat.
- instrumente de evaluare a impactului: echipe de experii.
4.3. Inundaii
- cauza fenomenului: vezi definiia.
- caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, nlimea viiturii, durata i frecvena acesteia.
- predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu i scurt, n funcie de nivelul tehnic al sistemului de
monitorizare al vremii i al cursurilor de ap.
- factori de vulnerabilitate: cldiri construite n zona inundabil, lipsa sistemului de avertizare a populaiei,
capacitate redus de absorbie a solului, cldiri i fundaii cu capacitate de rezisten slab, stocuri de alimente
neprotejate.
- efecte: distrugeri materiale, pierderi umane i contaminarea surselor de ap.
- msuri de reducere a riscului: lucrri de aprare i amenajare a digurilor.
- msuri de pregtire specifice: sisteme de detecie i alarmare, educarea i participarea comunitii, planificarea
executrii lucrrilor de aprare.
- msuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, cutare-salvare, asisten medical, aprovizionarea pe
termen scurt cu ap i alimente, purificarea apei i adpostire temporar.
- instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.
4.4. Secet
- cauza fenomenului: deficit fluviometric, degradarea solului, creterea temperaturii apei oceanelor, creterea
concentraiei de dioxid de carbon n atmosfer.
- caracteristici generale: dezastru cu efect temporar, mai ales asupra agriculturii, a cror forme de manifestare
depinde de o serie de factori (existena sistemului de irigaii, etc.).
- predictibilitate: perioadele de precipitaii reduse sunt normale pentru toate sistemele climatice. Prognozele
meteorologice fac posibil avertizarea timpurie asupra posibilitii de producerea a fenomenului.
- factori de vulnerabilitate: stabilirea de habitate n zone aride, terenuri agricole izolate, lipsa unor resurse de
alimentare cu ap, lipsa unei planificri privind alocarea resurselor n zonele de risc, etc.
- efecte: scderea produciei agricole, viticole i zootehnice, creterea preurilor, creterea ratei inflaiei, reducerea
strii nutriionale a populaiei, mbolnviri, criza energetic, etc.
- msuri de reducere a riscului: sistem de monitorizare i ntiinare imediat.
- msuri de pregtire specifice: dezvoltarea unui plan interdepartamental de aprare mpotriva efectelor dezastrului;
- msuri post-dezastru: meninerea stabilitii preurilor, distribuirea centralizat a hranei, asigurarea rezervelor de
alimente la nivel curent, asigurarea cu ap, etc.
- instrumente de valoare a impactului: monitorizarea situaiei meteorologice i hidrologice, nutriionale i
economico-sociale.
4.5. Poluarea mediului
- cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marin, poluarea apei potabile, creterea globale a temperatirii,
distrugerea stratului de ozon.
- predictibilitate: poluarea este considerat i raportat la consumul pe cap de locuitor, astfel c n rile n curs de
dezvoltare ea este n cretere.
- factori de vulnerabilitate: industrializarea i lipsa legilor n domeniu, lipsa resurselor pentru contracararea
fenomenului.
- efecte: distrugerea recoltelor agricole, pdurilor i sistemului acvifer, distrugeri materiale, nrutirea strii de
sntate a populaiei, creterea temperaturii etc.
- msuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului, promovarea de politici pentru
promovarea i protecia surselor de ap, controlul producerii de aerosol i produselor de freon, etc.

- msuri de pregtire specifice: elaborarea unui plan de protecie i siguran a mediului la nivel naional,
includerea problemelor de mediu n programele guvernamentale de dezvoltare etc.
- instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestr i aerian a solului i apei, evoluia climei,
etc.
4.6. Defriare pduri
- cauza fenomenului: incendiile de mas, boli ale masei lemnoase, exploatare neraional.
- caracteristice generale: declanarea altor hazarde prin slbirea stabilitii solului, masa lemnoas moart.
- predictibilitate: depinde de politica rii respective n domeniul i existena unei baze de date privind modul de
manifestare al fenomenului.
- factori de vulnerabilitate: subdezvoltare, dependena de lemn ca surs de energie, lipsa unei politici de exploatare,
creterea rapid a populaiei etc.
- efecte: distrugerea culturilor tradiionale i creterea necesitilor de import, inundaii, secet, foamete etc.
- msuri de pregtire specifice: educarea comunitii, promovarea unor alternative la folosirea lemnului ca
combustibil.
- instrumente de evaluare a impactului: cartografierea pdurilor i supravegherea acestora, monitorizarea
programelor de rempduriri.
4.7. Epizootiile
- cauze: vezi definiia.
- caracteristici generale: se datoreaz unei combinaii de mai muli factori cum ar fi temperatura, introducerea de
noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei i migrarea animalelor.
- predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.
- factori de vulnerabilitate: numrul mare i variat de animale, lipsa de control asupra importurilor etc.
- efecte: mbolnvirea n proporii de mas la nivelul comunitii, foametea etc.
- msuri de pregtire specifice: elaborarea unui plan naional de aprare, programe de pregtire a responsabililor
guvernamentali i a fermierilor, etc.
- instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidenei i severitii infeciei.
4.8. Epidemii
- cauza fenomenului: condiii sanitare precare, srcie, contaminarea apei i alimentelor etc.
- caracteristici generale: posibilitate ridicat de rspndire, existena unor dezechilibre economice i sociale, lipsa
personalului specializat, etc.
- predictibilitatea: studiile i rapoartele epidemiologice pot crete capacitatea de diagnoz i prognoz, inclusiv la
bolile cu perioade mari de incubaie, etc.
- factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriie deficitar, ap potabil de slab calitate etc.
- efecte: bolnavi i mori, pierderi economice, panic etc.
- msuri de reducere a riscului: monitorizarea evoluiei factorului de risc medical de urgen, elaborarea unui plan
de protecie cu alocarea resurselor necesare.
- msuri de pregtire specifice: verificare i confirmare diagnostice, identificarea cazurilor, gsirea surselor
epidemice, controlul evoluiei cazurilor, etc.
- msuri post-dezastru: existena unui serviciu medical de urgen, ajutor medical.
- instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologic, evaluarea periodic a eficienei serviciului
medical de urgen.
4.9. Accident chimic i industrial
- cauza fenomenului: greeli de exploatare a instalaiilor, nerespectarea regulilor de depozitare, manipulare i
transport, accidente pe cile de comunicaii, etc.
- predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va crete incidena acestora.
- factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare i alarmare, neinstruirea populaiei posibil a fi afectat,
necunoaterea i nerespectarea legislaiei n domeniu.
- efecte: distrugeri ale instalaiilor i structurilor industriale, generarea unor incendii de mas, contaminarea apei,
terenului i aerului, mori, rnii, etc.
- msuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de pregtire i intervenie la nivel local.
- msuri de pregtire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor de risc, elaborarea i
testarea planurilor de protecie i intervenie, etc.
- msuri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, cutare-salvare, decontaminare zonei afectate i a
personalului, msuri de prim ajutor, etc.;
- instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

DECIZIA NR.9
DIN DATA 06.01.2014
PRIVIND REGLEMENTAREA COLECTARII DEEURILOR, REZIDUURILOR
COMBUSTIBILE I AMBALAJELOR, PRECUM I NEUTRALIZAREA
ACESTORA
n temeiul art.19, lit.a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 163/2007
privind aprobarea Normelor Generale de Aparare impotriva incendiilor;

In baza actului constitutiv,Directorul unitatii S.C.EXTENSIV S.R.L.PITESTI,emite urmatoarea


DECIZIE:
Se reglementeaz colectarea deeurilor, reziduurilor combustibile i ambalajelor, precum i neutralizarea
acestora astfel:
Art.2.Se nominalizeaz urmtoarele deeuri,reziduuri combustibile i ambalaje ce pot aprea n societate:
a) hrtie, carton, folie plastic provenite din ambalaje;
b) lemn provenit din ambalaje;
c) diverse materiale de la autovehicule staionate(parcare);
d) resturi vegetale, gunoaie diverse provenite de pe spaiile verzi ntreinute, respectiv n cazuri speciale.
Art. 3. Regimul de colectare i neutralizare a deeurilor, locul de depozitare este urmtorul:
a) resturile vegetale, gunoaiele diverse se colecteaz i se ard ocazional.
Art. 4. Regulile i msurile in situatii de urgenta specifice, sunt:
g) Deeurile, reziduurile combustibile i ambalajele, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se
colecteaz ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului i se depun n locurile destinate depozitrii
lor, astfel nct la locurile de munc s fie n permanen curenie;
h) Se colecteaz sau se nltur prin splare,scurgerile de lichide combustibile de la pardoseli, instalaii,
maini i utilaje, canale sau din alte locuri;
i) Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (crpe de
bumbac,rumegu,etc), care conin astfel de produse, i nu se pot elimina prin splare, se colecteaz n
cutii sau vase metalice ori cu cptueal metalic interioar, prevzute cu capac, amplasate n locuri fr
risc de incendiu i marcate;
j) Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile care se neutralizeaza,se depoziteaza n raport de
natura i de proprietile fizico-chimice ale acestora;
k) Ambalajele reutilizabile, metalice, din material plastic sau din sticl, se separa de restul coninutului
cu materiale adecvate i se depoziteaz n locuri special destinate.
l) Arderea ocazional a resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i altor materiale combustibile se
face n locuri special amenajate,ori pe terenuri pregtite, cu luarea msurilor ce se impun pentru
mpiedicarea propagrii focului la vecinti, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii, precum
i stingerea jarului dup terminarea activitii.
Art.6. Prezenta decizie va fi adus la cunotina tuturor factorilor implicai.
APROBAT
DIRECTOR
EC.MIHAIL VASILE

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

PLANUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA


MISIUNILE SALARIAILOR N CADRUL E.P.I.
(echipe de prim intervenie n caz de incendiu)
A. MISIUNILE CE REVIN COMPONENTILOR E.P.I:
Prima persoan care observ incendiul:
-va anuna verbal acest lucru la locul de munc strignd foc ;
-va anuna eful locului de munc ;
-va da alarma de incendiu la ntregul personal din unitate ;

-va aciona n continuare conform planului sau va executa sarcinile pe care eventual le va primi funcie de
mprejurri.
Conducerea unitii, eful locului de munc sau chiar persoana care a observat incendiul, va anuna
unitatea specializat de pompieri la telefon112procedndu-se astfel:
-se indic numele, adresa, numrul de telefon de la care se apeleaz;
-se indic locul incendiului i ce arde;
-se rmne lng telefon pentru confirmarea mesajului i pentru a furniza alte relaii referitoare la
eveniment.
a) ntreruperea curentului electric
Masuri preventive:
* Tablourile electrice de distribuie vor fi amplasate n zone uor accesibile personalului de specialitate de
ntreinere i n locuri ferite de pericol de deteriorare prin lovire.
* Ele vor fi prevzute cu carcase de protecie, iar uile se vor menine nchise i ncuiate.
* Tablourile electrice i zona din jurul acestora se vor menine curate i libere.
* Pentru ntreruperea sau conectarea circuitelor electrice, tablourile electrice vor fi prevzute cu
ntreruptor general exterior.
* Pe ua tabloului electric va fi inscripionat zona din spaiul de lucru pe care o deservete.
Responsabilitati
* Persoana nominalizat n cadrul E.P.I., special format pentru intervenia la instalaiile electrice, va
ntrerupe, n caz de incendiu, alimentarea cu curent electric, n zona incendiului astfel nct apa de la
furtun s nu vin n contact cu instalaii electrice sub tensiune i va avea grij s nu se cupleze ntmpltor
de o alt persoan, care ar putea, fr s tie, s nchid circuitul.
* Dac focul este de proporii sau se extinde mai mult i necesit o ntrerupere general a curentului
electric, persoana numit cu ntreruperea curentului electric (persoana nominalizat )va trebui s cunoasc
punctele de unde se ntreurpe curentul pe zone. La sosirea pompierilor raporteaz n ce zon este scoas
tensiunea.
1. EFUL LOCULUI DE MUNC(sectorului de activitate) va conduce operaiile de stingere,
coordonnd s se intervin i s se acioneze conform planificrii i numrului de persoane disponibile n
momentul respectiv:
* persoanele stabilite i instruite n prealabil vor interveni cu mijloacele de stingere din dotare
( stingtoare , hidranti, etc ).
*persoanele stabilite vor evacua eventualele materiale, bunuri etc., surprinse de incendiu n interior i /
sau vor proteja i ndeprta celelalte materiale combustibile din zona incendiat.
*Se vor ndeprta prioritar, ct mai urgent posibil;
*eventualii recipieni cu gaze sub presiune ( butelii cu G P L, cu oxigen, cu CO2, alte gaze )
*n funcie de natura i amploarea incendiului se va decide deconectarea parial sau total a instalaiei
electrice . Operaia se va efectua de persoane calificate i echipate corespunztor.

Atenie ! : deconectarea total a instalaiei electrice implic i oprirea iluminatului i eventual


a unor consumatori vitali care pot influena desfurarea n continuare a operaiilor de
stingere.
Atenie ! : *Dac din cauza incendiului sau pe timpul desfurrii operaiilor de stingere
apare riscul de accidentare a unor persoane , se va anuna i solicita Serviciul public de
urgen (Salvare) la numrul de telefon 112, procedndu-se astfel:
* - se indic :
* numele persoanei care apeleaza,
* adresa locului de producere a evenimentului,
* numrul de telefon de la care se apeleaz,
* - se dau relaii despre :
* natura afeciunilor i gravitatea accidentului
* - pri afectate ale corpului (cap, coloana, fracturi);
* - intoxicaii cu fum ;

* - arsuri, etc ;
* - pn la sosirea serviciului specializat, se asigur primul ajutor n caz de accident la locul
de munc cu mijloacele disponibile i de ctre personalul instruit n prealabil.
d) Evacuarea persoanelor i acordarea primului ajutor
Responsabilitati
* Se va face de ctre componenii echipelor de prim intervenie care au fost special instruii pentru
aceast aciune la cursurile de formare organizate i inute de cadre medicale
* Evacuarea se va efectua pe cile de evacuare stabilite i evideniate n planul de evacuare afiat la locul
de munc pe formularul care cuprinde Organizarea Aprrii mpotriva Incendiilor pe locul de munc.
* Personalul evacuat va fi deplasat pe un loc exterior, n afar de orice pericol, unde i se va face prezena
de ctre cel numit cu evacuarea pentru a cunoate dac nu este cineva rmas n zona periculoas, iar dac
este se va interveni pentru ajutor.
e) Evacuarea bunurilor materiale
Bunurile materiale se vor ndeprta din zona incendiului n limita posibilului, fr a se expune
pericolului de accidentare sau de a lua foc.

S.C. EXTENSIV S.R.L.


PITESTI

APROBAT
DIRECTOR
EC. MIHAIL VASILE

REGULI DE COMPORTARE LA INTRODUCEREA SEMNALELOR DE


ALARMARE ALE PROTECIEI CIVILE
SEMNALE DE INSTIINTARE IN CAZ DE ALARMA
Situatii
de
protectie

Durata

Semnificatia

civila
Alarma
aeriana
Alarma
la
dezastre

15 sunete (impulsuri) modulate cu durata si intervale de Prevenirea populaiei despre


apariia pericolului imediat de
4 secunde
lovire a obiectivului (localitii)
5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10
secunde intre ele

Prealarm
aerian

3 sunete (impulsuri) a 32 secunde fiecare cu pauze de 12


secunde intre ele

Incetarea
alarmei

Sunet continuu, de aceeasi intensitate cu durata de 2


minute

respectiv
Apariia indicilor sau descoperirea
contaminrii radioactive, chimice
sau biologice, avarierea sau
distrugerea unei construcii
hidroenergetice i alte riscuri ce pot
fi prevzute
Prevenirea autoritilor asupra
pericolului produs de situaiile de
urgen care pot fi anticipate sau
atacurilor aeriene inamice
Instiintarea populatiei despre faptul
ca pericolul a trecut i pot fi reluate
activitile

LA RECEPTIONAREA SEMNALELOR DE ALARMARE


DE PROTECTIE CIVILA
1. ALARMA AERIANA
1.1. Pentru cei ce se gasesc la locul de munca:
- sa execute masurile prevazute la acest semnal, insusite cu ocazia instruirii de protectie civila;
- se ntrerupe lucrul sau alte preocupari;
- actionati cu calm si nu produceti panica;
- se intrerupe iluminatul exterior si interior (pe timpul intunericului), cu exceptia iluminatului camuflat;
- se ridica masca contra gazelor si se trece in pozitia "de mars";
se ocupa, cat se poate de repede locul in adapost;
- conducatorii mijloacelor de transport sunt obligati sa se opreasca imediat, sa deschida usile, sa
deconecteze mijlocul de transport de la reteaua electrica de contact si in urma pasagerilor sa se grabeasca
spre cel mai apropiat adapost;
sa asculte si sa execute masurile stabilite de organele de protectie civila.
1.2. Pentru cei ce se gasesc in localurile publice:
- sa asculte cu atentie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adapostire si sa se indrepte catre
acestea;
- sa-si puna mijloacele de protectie individuale in stare de pregatire.
1.3. Pentru cei ce se gasesc acasa:
- se opreste gazul, se deconecteaza aparatele electrice si sursele de iluminat, se stinge focul in sobe;
- se imbraca copiii si se iau mijloacele individuale de protectie (m.c.g. se trece in pozitia "de mars");
- se anunta vecinii, daca nu au auzit semnalul;
- se ia trusa sanitara, documentele de identitate si rezerva de apa si alimente si se intra cat mai repede in
locurile de protectie, sau daca nu sunt in adaposturi naturale.
1.4. Pentru cei pe care semnalul ia prins in strada:
- se paraseste mijlocul de transport imediat ce acesta s-a oprit;
- se trec in stare de pregatire mijloacele de protectie individuala si se ocupa repede cel mai apropiat
adapost;
- daca nu reusiti sa ocupati un adapost, indreptati-va spre cea mai apropiata incapere subterana, trecere
subterana, tunele sau culoare, in lipsa acestora folositi orice sant, rpa, groapa, transee, sau alte adaposturi
naturale.
La sate in afara de masurile mentionate mai sus, vitele se mna in locuri adapostite (rpe, valcele,
cariere).
E.

ALARMA CHIMICA

Auzind semnalul fiecare locuitor este obligat:

- sa imbrace imediat m.c.g. sau mijloacele improvizate (banderola vata-sifon) si dispozitivele de protectie
a pielii (incaltaminte, manusi);
- sa ia rezerve de apa, alimente, medicamente, obiecte de prima necesitate, documentele de identitate si sa
coboare in adapost;
- daca va adapostiti in locuinta sau in camera de lucru, terminati rapid actiunea de ermetizare (etanseizare)
a usilor si ferestrelor incaperii cu tesaturi, banda adeziva, leucoplast, scotch; in incaperi cu sobe se inchid
cosurile, se astupa orificiile si fisurile;
- animalele se muta in amenajarile pregatite din timp si vor executa controlul etanseizarii magaziilor,
depozitelor, fantanilor, recipientilor cu apa, capitelor;
- dupa ce pericolul de contaminare a trecut, regulile de comportare ulterioara va vor fi comunicate de
organele de protectie civila.
FARA APROBAREA ORGANELOR DE PROTECTIE CIVILA NU DEZBRACATI MIJLOACELE INDIVIDUALE
DE PROTECTIE SI NU PARASITI ADAPOSTUL SAU INCAPERILE ETANSE !

3. RISCURI NATURALE
- deschideti aparatele de radio si televizoarele care emit local sau, dup caz, naional si ascultati regulile si
masurile transmise de organele de protectie civila;
- pregatiti rezerva de alimente, medicamente si imbracaminte, adecvata situatiei ordonate (obligaie
stabilit prin Lefea 481 din 08 noiembrie 2004);
- semnalati organelor de protectie civila urmari ale calamitatii sau catastrofei (daca le observati);
- nu produceti panica, nu raspanditi zvonuri.
4. INCETAREA ALARMEI
Dupa comunicarea acestui semnal populatia ationeaza in concordanta cu situatia fiecaruia:
- muncitorii, functionarii, elevii si studentii se intorc la locurile de munca sau intrerup lucrul pentru
lichidarea urmarilor atacului;
- populatia neincadrata in munca si copiii se intorc acasa si actioneaza in functie de comunicarile
primite;
- se reiau activitatile sociale in localitatile rurale.

TOATA POPULATIA TREBUIE SA FIE PREGATITA PENTRU EVENTUALITATEA


REPETARII ALARMEI SI SA URMAREASCA CU ATENTIE COMUNICARILE SI
SEMNALELE ORGANELOR DE PROTECTIE CIVILA !

TOTI SALARIATII DIN CADRUL S.C. EXTENSIV S.R.L.PITESTI SUNT


OBLIGATI SA ACORDE AJUTOR IN CAZ DE OBSERVARE SAU DECLANSARE A
UNUI INCENDIU IN CADRUL UNITATII.