Sunteți pe pagina 1din 117
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ CURS DE PERFECȚIONARE EVALUATOR DE RISC ŞI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

CURS DE PERFECȚIONARE

EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

240 ORE

DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 240 ORE PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR Ș I AUDITUL ÎN

PROIECT

PENTRU

EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ LA S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L. PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

ABSOLVENT,

ing. Dan Cojocaru

2012

1

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

CUPRINS

1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI / SOCIETĂȚII…

3

1.1. DATE GENERALE ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI ACTIVITĂŢII S.C. AUTOMOTIVE

BUSINESS CENTER S.R.L. ………………………………………………………………………….3

1.2.

PREZENTAREA PROCESELOR DE MUNCĂ

3

1.3

PREZENTAREA STRUCTURII DE PERSONAL A FIRMEI

4

1.4.

STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI FIRMEI

5

2.

PREGĂTIREA EVALUĂRII. DOCUMENTAREA

9

2.1

PREZENTAREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCĂ STUDIAT.

COLECTAREA DATELOR NECESARE EVALUĂRII

9

2.1.1 FACTORII DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ ……………………………………14

2.1.2. FACTORII DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE ……………………

2.1.3. FACTORII DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ ………………………………….28

27

2.1.3.1. FIŞELE PRIVIND RISCURILE GENERALE LA LOCUL DE MUNCĂ ……………28

2.1.3.2. CONCLUZII LA EVALUAREA ACTIVITĂȚII LOCULUI DE MUNCĂ ANALIZAT 42

2.1.3.3. FIȘE DE NECONFORMITATE ……………………………………………………………43

2.1.3.4. CONCLUZII LA AUDIT ……………………………………………………………………45

2.1.3.5. PLANUL DE ACȚIUNI CORECTIVE ……………………………………………………

46

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR ȘI ESTIMAREA RISCURILOR

48

3.1 ALEGEREA ŞI ECHIPEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE

ȘI DE ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ………………………………………………………48

3.2 ALEGEREA ȘI PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI DE ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ……………………………….49

3.2.1

ETAPELE METODEI ………………………………………………………………

50

3.2.2.

PREGATIREA DEMERSULUI

3.2.2.1 STRUCTURA INTREPRINDERII / SUBDIVIZIUNI / GRUP DE PERSOANE ……….54

3.2.2.2.SUBDIVIZAREA ÎN PROCESE

55

3.2.2.3.

SUBDIVIZARE ÎN RAPORT DE GRUPURI PROFESIONALE ȘI GRUPURI DE

PERSOANE

55

3.2.2.4.SUBDIVIZARE IN PROCESE / SECTOARE DE ACTIVITATE SI GRUPURI DE PERSOANE - O PROBLEMA DE COMBINAȚII

55

3.2.2.5. IDENTIFICAREA PROCESELOR, SECTOARELOR ȘI A GRUPURILOR DE PERSOANE CRITICE ………………………………………………………………………55

3.2.2.6. UTILIZAREA DE MIJLOACE AUXILIARE ……………………………………………

56

3.2.2.7. ÎNTREPRINDERI PENTRU CARE EXISTĂ SOLUȚII PE DOMENIUL ACESTORA

DE ACTIVITATE

56

3.2.2.8. ORGANIZATII FĂRĂ O SOLUȚIE COMUNĂ

56

3.2.2.9. FORMAREA UNEI ECHIPE INTERDISCIPLINARE ……………………………………56

3.2.2.10. PROCURAREA DOCUMENTAȚIILOR, DEFINIREA PROGRAMULUI DE LUCRU ȘI A

CALENDARULUI INTALNIRILOR ……………………………………………………

57

2

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

3.2.2.11.

LIMITELE SISTEMULUI DE MUNCĂ. DEFINIREA LIMITELOR SISTEMULUI – DEFINIREA SISTEMULUI …………………………………………………………………57

3.2.2.12. IDENTIFICAREA FENOMENELOR PERICULOASE ÎN ECHIPĂ

3.2.2.13. DEFINIREA VĂTĂMĂRILOR ……………………………………………………………

3.2.2.14. ESTIMAREA RISCURILOR PRIN ESTIMAREA PROBABILITATI DE PRODUCERE SI A GRAVITĂȚII VĂTĂMĂRI

59

59

59

3.3. APLICAREA METODEI SUVA PENTRU EVALUARE A RISCURILOR DE

ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ LA POSTUL DE LUCRU-

MECANIC AUTO ………………………………………………………………………

65

3.3.1. PROCESUL DE MUNCĂ ……………………………………………………………

65

3.3.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT ……

65

3.3.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI ………………………………………………………….66

3.3.3.1.

FACTORII DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE ……………………

66

3.3. 4. TABEL CU RISCURILE PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU

70

3.4.

APLICAREA METODEI SUVA PENTRU EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ LA POSTUL DE LUCRU- VULCANIZATOR AUTO ………………………………………………………………………

78

3.4.1. PROCESUL DE MUNCĂ ………………………………………………………………………78

3.4.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT ………78

3.4.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI ……………………………………………………………79

3.4.3.1.

FACTORII DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE………………………79

3.4.3.2.

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ …………………………………

80

3.4.3.2.

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ …………………………………

80

3.4.3.4.

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI …………………………………………80

3. 4.4. TABEL CU RISCURILE PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU

84

4.

STABILIREA MĂSURILOR DE SECURITATE. PLANUL DE PREVENIRE

ȘI PROTECȚIE

92

4.1. PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU ANUL 2012 …………………………….92

4.2.STABILIREA BUGETELOR PENTRU SUSȚINEREA MĂSURILOR PROPUSE ………

102

4.3. CONCLUZII ………………………………………………………………………………………102

5. EVALUAREA EFICIENȚEI MĂSURILOR. AUDITUL DE EVALUARE A PERFORMANȚEI

ÎN TREPRINDERE ÎN DOMENIUL

103

3

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA OBIECTIVULUI / SOCIETĂȚII

1.1 DATE

GENERALE

ASUPRA ORGANIZĂRII

ŞI

ACTIVITĂŢII

S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L.

Firma AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L. este o societate cu capital privat, care îşi desfăşoară activitatea în baza legilor din România şi care deruleză următoarele activităţi: Service auto rapid, Verificări I.T.P., Service vulcanizare auto, Aprovizionare şi distribuţie anvelope-roţi auto.

Sediul firmei este situat în Bucureşti, Bulevardul Expoziţiei, nr.1-3, sector 1, fiind compus din 4 corpuri de clădiri cu un singur nivel, cu o suprafaţă construită de aproxima- tiv 380 m 2 şi cu următoarele destinaţii:

1. Service auto, pentru efectuarea verificărilor I.T.P. şi a geometriei roţilor;

2. Recepţie servicii pentru clienţi şi birouri administrative;

3. Service vulcanizare auto;

4. Depozit de anvelope şi roţi auto.

Compartimentarea acestor clădiri, în funcţie de destinaţie, este după cum urmeză:

1. Clădirea Service auto este compusă din 2 compartimente independente, dotate fiecare cu rampă elevatoare;

2. Clădirea pentru Recepţia serviciilor de la clienţi şi birouri administrative, este compusă din 4 compartimente: biroul Recepţie clienţi, biroul Tehnic, Biroul Economic, biroul Administrator;

3. Clădirea Service vulcanizare auto, este compusă din 4 boxe, dotate cu rampe elevatoare şi o încăpere pentru Clădirea Depozitului pentru anvelope şi roţi auto, este realizată dintr-o singură hală, dotată cu rastele şi stative pentru anvelope şi roţi auto.

1.2 PREZENTAREA PROCESELOR DE MUNCĂ

S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L. desfășoară la punctul de lucru, următoarele activități principale:

1. Service auto, pentru efectuarea verificărilor I.T.P. şi a geometriei roţilor;

2. Recepţie servicii pentru clienţi şi birouri administrative;

3. Service vulcanizare auto;

4. Depozit de anvelope şi roţi auto.

Activitatea de service auto pentru verificările I.T.P. se derulează în două spații special amenajate, cu fose pentru controlul inferior al autovehiculelor, dar și elevatoare de ridicare al acestora, cu echipamente specifice de verificare și control al motoarelor, al sistemelor de evacuare al autovehiculelor și determinare a geometriei roților. Activitatea de service vulcanizare auto se desfășoară într-o hală cu 4 boxe, echipate fiecare, cu elevatoare, și instalații de acționare pneumatică a sculelor de deșurubat-înșurubat prezoane de roți, dar și o cuvă cu apă pentru determinarea etanșeității pneurilor și camerelor de cauciuc, dulapuri cu truse de scule, 3 mașini electrice pentru reglajul centrifugal al roților, 3 mașini electrice de dejantat pneuri, instalație de aer comprimat.

Activitatea de depozitare anvelope și roți auto, este realizată într-un spațiu special destinat și amenajat, prevăzut cu rastele metalice supraetajate și elevatoare pentru manipularea echipamentelor și produselor. Procesele de muncă vizează următoarele fluxuri de muncă:

4

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Posesorul de autovehicul accesează biroul de recepție servicii pentru clienți, unde este lansată comanda către locurile de muncă specializate, în funcție de cerințele beneficiarului. Dacă se doresc servicii de verificări I.T.P., autovehiculul este preluat de personalul firmei care îl poziționează în una din cele 2 hale de service auto și unde se vor desfășura procedurile specifice de control tehnic auto. Dacă se doresc servicii de vulcanizare auto, autovehiculul este preluat de unul dintre vulcanizatori și care, îl va poziționa în boxa sa de lucru, demarând activitățile specifice de demonataj-montaj roți și pneuri auto.

1.3 PREZENTAREA STRUCTURII DE PERSONAL A FIRMEI

Firma AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L., după cum s-a menţionat anterior, este structurată în 2 compartimente de specialiate, bine definite: Compartimen- tul Tehnic şi Compartimentul Economic, iar activitatea de securitatea muncii şi pentru situaţiile de urgenţă, este externalizată, fiind organizată şi coordonată de un Serviciu extern de prevenire şi protecţie.

Compartimentul Tehnic este divizat în 2 sectoare de activitate: mecanică auto şi vulcanizare auto, numărând 9 lucrători.

Compartimentul Economic este divizat, la rândul lui, în 2 sectoare de activitate:

comerţ şi contabilitate, numărând 3 persoane.

Structura de personal pentru această organizaţie este alcătuită din 12 angajaţi, conduşi de un Consiliu de Administraţie, după cum urmează: 6 vulcanizatori auto, 2 mecanici auto, un inspector I.T.P., un gestionar, un manager vînzări, o contabilă.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, relaţiile ierarhice şi de colaborare dintre salariaţii acestei organizaţii, sunt reprezentate în organigrama de la Fig. nr.1, de mai jos.

CONSILIUL

DE

ADMINISTRAŢIE

la Fig. nr.1, de mai jos. CONSILIUL DE ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL
la Fig. nr.1, de mai jos. CONSILIUL DE ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL
la Fig. nr.1, de mai jos. CONSILIUL DE ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL

MANAGER

VÂNZĂRI

jos. CONSILIUL DE ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL GESTIONAR RESPONSABIL S.S.M. Ş I
jos. CONSILIUL DE ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL GESTIONAR RESPONSABIL S.S.M. Ş I
CONTABIL
CONTABIL

GESTIONAR

ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL GESTIONAR RESPONSABIL S.S.M. Ş I SITUA Ţ II
ADMINISTRA Ţ IE MANAGER VÂNZ Ă RI CONTABIL GESTIONAR RESPONSABIL S.S.M. Ş I SITUA Ţ II

RESPONSABIL

S.S.M. ŞI

SITUAŢII DE

URGENŢĂ

INSPECTOR

I.T.P.

Ş I SITUA Ţ II DE URGEN ŢĂ INSPECTOR I.T.P. MECANIC AUTO VULCANIZATORI AUTO Fig. nr.
Ş I SITUA Ţ II DE URGEN ŢĂ INSPECTOR I.T.P. MECANIC AUTO VULCANIZATORI AUTO Fig. nr.
Ş I SITUA Ţ II DE URGEN ŢĂ INSPECTOR I.T.P. MECANIC AUTO VULCANIZATORI AUTO Fig. nr.
Ş I SITUA Ţ II DE URGEN ŢĂ INSPECTOR I.T.P. MECANIC AUTO VULCANIZATORI AUTO Fig. nr.

MECANIC

AUTO

VULCANIZATORI

AUTO

ŢĂ INSPECTOR I.T.P. MECANIC AUTO VULCANIZATORI AUTO Fig. nr. 1 ORGANIGRAMA ORGANIZA Ţ IEI 5 PROIECT

Fig. nr. 1

ORGANIGRAMA ORGANIZAŢIEI

5

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

1.4. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI FIRMEI

Din punct de vedere al stării de sănătate la nivelul întreprinderii, a fost necesară analiza rapoartelor sintetice anuale pe anii 2010 și 2011, întocmite medicul de medicina muncii privind situația sănătății personalului muncitor, mai cu seamă, cel vizat pentru evaluarea riscurilor de accidentare și/ sau îmbolnăvire profesională, cu specificații asupra locului de muncă studiat : mecanicul auto și vulcanizatorul auto. Prin natura activităţilor de service autovehicule cu specificul operaţiunilor de intervenţie la motoare şi sistemele lor auxuliare, dar totodată pentru service vulcanizare, lucrătorii se confruntă cu o expunere completă a corpului la riscurile de accidentare şi boli profesionale, la locul de muncă, pornind de la problemele scheleto-musculare și încheind cu problemele de toxicitate.

Deoarece firma AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L., are un anume prestigiu pe piaţă, iar conducerea respectă acest statut, lucrătorilor cu activităţi de service auto şi vulcanizare, li se acordă atenția cuvenită privind starea lor de sănătate, prin efectuarea periodică anuală a controalelor medicale și determinări de câte ori există solicitări datorate unor sintome de boală, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesioanale.

Din conținutul rapoartelor anuale emise de medicul de medicina muncii, privind starea și evoluția stării de sănătate a personalului lucrător din firmă, a rezultat că nu s-au înregistart probleme de sănătate de natura activităților prestate de angajați. Astfel, în ultimii 2 ani, au declarate și înregistrate 18 concedii medicale, din care 14 cu diagnosticul de gripă și viroză respiratorie, 2 cu diagnosticul de infecții toxico-alimentare, 1 cu diagnos ticul de entorsă membru inferior (în condiții casnice, la schi) și 1 cu diagnosticul de apendicită acută.

Utilizând metodologia şi tabelul din Anexa nr.1, din H.G. nr.1048/2006, pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentelor individuale de protecţie, putem realiza identificarea şi evaluarea riscurilor pentru activităţile şi meseriile cele mai expuse, din cadrul Service-ului auto şi Service-ului de vulcanizare auto, respectiv :

mecanicul auto și vulcanizatorul auto.

În Tabelul nr.1, prezentat mai jos, au fost identificate următoarele riscuri pentru activităţile şi meseria de mecanic auto:

a. Mecanice - lovituri, tăieturi, impact, strivire, pentru craniu, ochi, faţă, întregul cap, mâini, braţe, picior, gambe şi piele ; - înţepături, tăieturi, zgârieturi, pentru craniu, ochi, faţă, întregul cap, mâini, braţe, picior, gambe şi piele ; - alunecare şi cădere de la acelaşi nivel, pentru întregul corp.

b. Termice – căldură, foc, pentru întregul cap, mâini, întregul corp ; frig, pentru întregul cap, mâini, picior, întregul corp ;

c. Electrice – pentru mîini şi întregul corp ;

d. Chimice – fum, pentru căile respiratorii ;

- împroşcare, stropire, pentru ochi şi faţă, piele, întregul corp ;

- gaze, vapori, pentru căile respiratorii ;

e. Biologice – bacterii patogene, pentru căile respiratorii, mâni, întregul corp ;

- ciuperci generatoare de micoze, pentru mâini, piele.

6

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

PĂRŢILE CORPUUI

TABEL nr.1 IDENTIFICAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE PENTRU MECANICUL AUTO

 

RISCURI

 
 

FIZICE

 

CHIMICE

   

BIOLOGICE

 
 

MECANICE

TERMICE

 

RADIAŢII

 

AEROSOLI

LICHIDE

   

BACTERII PATOGENE

   

GENERATOARE

 

ANTIGENI BIOLOGICI NEMICROBIENI

 

LOVITURI,

 

VIBRAŢII

 

CĂLDURĂ, FOC

 

ELECTRICE

NEIONIZATE

IONIZATE

ZGOMOT

PULBERI,

       

ÎMPROŞCARE,

STROPIRE

GAZE VAPORI

VIRUŞI

PATOGENI

CIUPERCI

DE MICOZE

CĂDERI

DE LA

TĂIETURI,

ÎNŢEPĂTURI

TĂIETURI,

ALUNECARE,

FRIG

FIBRE

F

U

CEAŢĂ

IMERSII

ÎNĂLŢIME

IMPACT,

ZGÂRETURI

M

 

STRIVIRE

CĂDERE DE LA ACELAŞI NIVEL

                 
CRANIU X X
CRANIU
X
X
            CRANIU X X URECHI OCHI X X X CĂI RESPIRA
URECHI OCHI X X X CĂI RESPIRA X X X TORII FAŢĂ X X X
URECHI
OCHI
X
X
X
CĂI
RESPIRA
X
X
X
TORII
FAŢĂ
X
X
X
ÎNTREGUL
X
X
X
X
CAP
MÂINI
X
X
X
X
X
X
X
BRAŢE
X
X
(PĂRŢI)
PICIOR
X
X
X
GAMBE
X
X
(PĂRŢI)
PIELE
X
X
X
X
TRUNCHI
ABDOMEN
CĂI PAREN
TALE
MEMBRE
MEMBRE
ALTELE
CAP
INFERIOARE
SUPERIOARE
ÎNTREGUL X X X X X X CORP
ÎNTREGUL
X X
X
X
X
X
CORP

7

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Similar, am procedat pentru identificarea riscurilor pentru activităţile şi meseria de vulcanizator auto, în cadrul aceluiași service auto. În Tabelul nr.2, prezentat mai jos, au fost identificate următoarele riscuri:

a. Mecanice - lovituri, tăieturi, impact, strivire, pentru craniu, ochi, faţă, întregul cap, mâini, braţe, picior, gambe şi piele ;

- înţepături, tăieturi, zgârieturi, pentru craniu, ochi, faţă, întregul cap, mâini, braţe, picior, gambe şi piele ; - alunecare şi cădere de la acelaşi nivel, pentru întregul corp.

b. Termice – căldură, foc, pentru întregul cap, mâini, întregul corp ;

- frig, pentru întregul cap, mâini, picior, întregul corp ;

c. Electrice – pentru mîini şi întregul corp ;

d. Chimice – fum, pentru căile respiratorii ;

- împroşcare, stropire, pentru ochi şi faţă, piele, întregul corp ;

- gaze, vapori, pentru căile respiratorii ;

e. Biologice – bacterii patogene, pentru căile respiratorii, mâni, întregul corp ;

- ciuperci generatoare de micoze, pentru mâini, piele.

Obiectul acestui proiect îl reprezintă studiul a celor două locuri de muncă, mai sus declarate, respectiv mecanicul auto și vulcanizatorul auto, pentru care angajatorul acestui service de reparații și mentenață, are angajați 9 lucrători: 3 mecanici auto și 6 vulcanizatori auto.

9 lucr ă tori: 3 mecanici auto ș i 6 vulcanizatori auto. 8 PROIECT PENTRU EVALUAREA

8

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

PĂRŢILE CORPUUI

TABEL nr.2 IDENTIFICAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU VULCANIZATORUL AUTO

 

RISCURI

 
 

FIZICE

 

CHIMICE

   

BIOLOGICE

 
 

MECANICE

TERMICE

 

RADIAŢII

 

AEROSOLI

LICHIDE

   

BACTERII PATOGENE

   

GENERATOARE

 

ANTIGENI BIOLOGICI NEMICROBIENI

 

LOVITURI,

 

VIBRAŢII

 

CĂLDURĂ, FOC

 

ELECTRICE

NEIONIZATE

IONIZATE

ZGOMOT

PULBERI,

       

ÎMPROŞCARE,

STROPIRE

GAZE VAPORI

VIRUŞI

PATOGENI

CIUPERCI

DE MICOZE

CĂDERI

DE LA

TĂIETURI,

ÎNŢEPĂTURI

TĂIETURI,

ALUNECARE,

FRIG

FIBRE

F

U

CEAŢĂ

IMERSII

ÎNĂLŢIME

IMPACT,

ZGÂRETURI

M

 

STRIVIRE

CĂDERE DE LA ACELAŞI NIVEL

                 
CRANIU X X
CRANIU
X
X
            CRANIU X X URECHI OCHI X X X CĂI RESPIRA
URECHI OCHI X X X CĂI RESPIRA X X X TORII FAŢĂ X X X
URECHI
OCHI
X
X
X
CĂI
RESPIRA
X
X
X
TORII
FAŢĂ
X
X
X
ÎNTREGUL
X
X
X
X
CAP
MÂINI
X
X
X
X
X
X
X
BRAŢE
X
X
(PĂRŢI)
PICIOR
X
X
X
GAMBE
X
X
(PĂRŢI)
PIELE
X
X
X
X
TRUNCHI
ABDOMEN
CĂI PAREN
TALE
MEMBRE
MEMBRE
ALTELE
CAP
INFERIOARE
SUPERIOARE
ÎNTREGUL X X X X X X CORP
ÎNTREGUL
X X
X
X
X
X
CORP

9

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

CAPITOLUL 2. PREGĂTIREA EVALUĂRII. DOCUMENTAREA

2.1 PREZENTAREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCĂ STUDIAT. COLECTAREA DATELOR NECESARE EVALUĂRII.

Metoda de evaluare adoptată permite, pe baza datelor acumulate şi prelucrate în perioada documentării, identificarea situaţiilor de lucru generatoare de riscuri de accidentare sau îmbolnăviri profesionale, nominalizarea riscurilor generate şi cuantificarea nivelului de risc a locurilor de muncă din cadrul macrosistemului analizat precum şi formularea unor măsuri tehnico-organizatorice, cu caracter preventiv, în vederea reducerii potenţialului de manifestare a riscurilor de accidentare, de reducere a gravităţii urmărilor unor posibile accidente de muncă, de eliminare a unor riscuri de accidentare.

Metoda are ca scop determinarea cantitativă a nivelului de risc pe loc de muncă, pe baza analizei sistemice şi evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Aplicarea metodei se finalizează cu două documente:

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ, cuprinde datele obţinute din

documentare şi din prelucrarea lor, folosite pentru evaluarea locurilor de muncă analizate şi sunt prezentate în conformitate cu metodologia de lucru adoptată

pentru fiecare factor de risc la nivelurile de risc parțiale şi nivelul de risc global pe loc de muncă.

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE, ce cuprinde totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute de normele şi standardele în vigoare, pentru fiecare factor de risc în parte.

Fişa locului de muncă astfel întocmită constituie baza fundamentării programului de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă din întreprinderea analizată.

Metoda cuprinde următoarele etape obligatorii:

constituirea echipei de evaluare; definirea sistemului de analizat (loc de muncă); identificarea factorilor de risc din sistem; evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire; propunerea măsurilor de prevenire.

În cadrul activităţii desfăşurate de către S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L., s-au identificat şi nominalizat locuri de muncă, caracterizate fiecare printr-un tip de activitate şi prin existenţa unor riscuri de accidentare specifice acestei activităţi.

10

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Fişa de evaluare a locului de muncă determină nivelul de risc al locului de muncă analizat, determinare care se bazează pe cuantificarea fiecărui risc de accidentare identificat la locul de muncă respectiv.

Identificarea factorilor de risc şi determinarea nivelului de risc au pornit de la identificarea cauzelor, respectiv a situaţiilor de lucru generatoare ale factorilor de risc respectivi.

Această acţiune a contribuit la conceperea şi formularea unor măsuri de prevenire, tehnico-organizatorice, prin aplicarea cărora să se asigure reducerea riscurilor de accidentare sau altfel spus reducerea situaţiilor de lucru generatoare de accidente de muncă şi / sau avarii. Obiectivul lucrării se înscrie în prevederile actualei legislaţii de securitate şi sănătate în muncă, care prevăd obligativitatea şi principiile evaluării riscurilor la locurile de muncã.

Aplicarea

metodei

adoptate,

permite

factorilor

de

conducere

ai

S.C.

AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L. următoarele rezultate:

radiografierea situaţiei existente la fiecare loc de muncă, reliefându-se riscurile acceptabile şi cele inacceptabile, precum şi măsurile ce trebuie adoptate; compararea şi ierarhizarea locurilor de muncă după criteriul gravităţii şi probabilităţii riscurilor, ceea ce asigură:

o justificare rigurosă, economică şi socială pentru decizia managerială vizând ordinea de adoptare a măsurilor preventive;

Metoda respectã principiile evaluării, conform cărora evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesionalã şi determinarea nivelului de risc, pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea consecinţei maxime previzibile.

a

dimensiunii reale a riscului (cuantificarea nivelului de risc), pe baza celor doi parametri măsurabili, respectiv:

Adoptarea

acestei

metode

corespunde

obiectivului

de

determinare

- probabilitatea cu care se poate produce un eveniment nedorit (acci- dent de muncă sau boală profesională);

- gravitatea consecinţelor acestuia, respectiv gravitatea maximă previzi- bilă şi probabilă.

Un factor important în evaluarea nivelului de risc este determinat de durata de expunere a executantului în zona de manifestare a riscurilor de accidentare. Acest factor influenţează modul de cuantificare al evaluatorului în raport cu o situaţie de lucru cu potenţial accidentogen.

Pentru

interpretarea

optimă

următoarele precizări:

a

datelor

din fişele

de

evaluare,

se

fac

11

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

1. Locul de muncă este conceput ca un sistem complex, structurat din următoarele elemente care interacţionează: mijloace de producţie, mediu de muncă, sarcina de muncă, executant.

Evaluarea porneşte de la identificarea factorilor de risc proprii fiecărui element component al sistemului de muncă, iar nivelul de risc pe locul de muncă se determină după stabilirea nivelurilor parţiale de risc pentru fiecare factor de risc în parte.

Pentru evidenţierea factorilor de risc este necesară o analiză sistematică a caracteristicilor accidentogene şi ale abaterilor posibile la nivelul fiecărei componente a sistemului.

A. Factorii de risc proprii executantului

Abaterea posibilă a executantului de la disciplina tehnologică pe care trebuie s-o urmeze pentru îndeplinirea sarcinii de muncă reprezintă întotdeauna o eroare, la nivelul uneia sau a mai multora dintre verigile de bază ale activităţii de muncă, respectiv:

erori de recepţie, prelucrare şi interpretare a informaţiei; erori de decizie; erori de execuţie; erori de autoreglaj.

Eroarea executantului se concretizează într-un comportament inadecvat din punctul de vedere al securităţii muncii, sub forma unei acţiuni greşite sau omisiuni.

B. Factorii de risc proprii sarcinii de muncă

La nivelul sarcinii de muncă pot apărea două categorii de cauze potenţiale de accidentare sau îmbolnăvire profesională:

conţinut sau

scopul sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de risc (operaţii, reguli, procedee greşite, absenţa unor operaţii, metode de muncă necorespunzătoare); sub /supradimensionarea cerinţelor impuse executantului, respectiv necores- punzătoare posibilităţilor acestuia.

structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu

C. Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie

După natura acţiunii lor, factorii de risc proprii mijloacelor de producţie se pot manifesta sub următoarele forme:

factori de risc mecanic, a căror acţiune constă în eliberarea bruscă, necontrolată şi contraindicată, a energiei cinetice incorporate în mijloacele de producţie sau în părţi ale acestora;

12

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

factori de risc termic, în cazul cărora pericolul potenţial este dat de acţiunea energiei termice incorporate în mijloacele de producţie la contactul sau manipularea acestora de către executant; factori de risc electric, la care pericolul constă în posibilitatea contactului direct sau indirect al executantului cu energia electrică vehiculată de mijloacele de producţie; factori de risc chimic, a căror acţiune este determinată de proprietăţile chimice nocive sau potenţial accidentogene ale substanţelor utilizate în procesul de muncă; factori de risc biologic, cu acţiune de natură biologică, nocivă sau potenţial accidentogenă, în funcţie de caracteristicile macro-organis- melor şi micro-organismelor utilizate în procesul de muncă.

D. Factorii de risc proprii mediului de muncă

Mediul fizic ambiant poate prezenta abateri sub formă de depăşiri ale nivelului sau intensităţii funcţionale a parametrilor specifici (microclimat, zgomot, vibraţii, noxe chimice, radiaţii, iluminat etc.), fie caracteristici care reprezintă condiţii de muncă inadecvate (suprasolicitare fizică).

Mediul social se caracterizează prin factori de risc de natură psihică al căror rezultat este suprasolicitarea executantului.

2. Un accident de muncă poate fi produs ca urmare a mai multor factori de risc

ce intervin în lanţul cauzal. În evaluare se ia în considerare factorul de risc care constituie ultima verigă a lanţului cauzal.

3. Încadrarea în clasele de gravitate se bazează pe criteriile medicale de

evaluare a incapacităţii de muncă, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

4. Încadrarea în clasele de probabilitate a avut ca sursă standardul CEN

812/1985, în prezent fiind stabilite următoarele intervale:

Clasa de probabilitate

 

Frecvenţa evenimentului

1

O

dată la peste 10 ani

2

O

dată la

5 - 10 ani

3

O

dată la

2 - 5 ani

4

O

dată la

1 - 2 ani

5

O

dată la

1 an - o lunã

6

O

dată la mai puţin de o lunã

13

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

5.

Fişa de evaluare a locului de muncă reprezintã documentul centralizator al

tuturor operaţiilor de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională şi cuprinde:

date de identificare a locului de muncã; date de identificare a echipei de evaluatori; nominalizarea factorilor de risc identificaţi şi prezentarea formei concrete de mani- festare a acestora; consecinţa maximã previzibilã pentru fiecare factor de risc în parte; clasa de gravitate şi probabilitate pentru fiecare factor de risc în parte; nivelul de risc parţial, pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea fiecărui factor de risc; nivelul de risc pe loc de muncă, ca medie ponderată a nivelurilor parţiale de risc; pentru ponderare se utilizeazã rangul factorului de risc care este egal cu nivelul de risc.

Pentru evaluarea nivelului de risc de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, cu ajutorul metodei de lucru adoptate, a fost necesară nominalizarea locurilor de muncă în care se desfăşoară activitatea S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L., atribuţiile specifice sarcinii de muncă şi procesele de muncă desfăşurate, vizează realizarea următoarelor lucrări:

a. Activităţi specifice de producţie din Atelierul de vulcanizare sunt următoarele:

diagnosticarea defectelor anvelopelor; vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer; demontarea / asamblarea roţilor; montarea roţii pe autovehicul; înlocuirea anvelopelor uzate sau în vederea adecvării la sezon; echilibrarea roţilor; întreţinerea permanentă a SDV-urile şi a echipamentele pe care le utilizează la locul de muncă; asigură la locul de muncă cu toate materialele necesare, pe care le depozitează şi le gestionează în mod adecvat;

b. Activităţi de birou la Punctul de lucru sunt următoarele:

primirea sau transmiterea corespondenţei, a faxurilor;

primirea sau transmiterea apelurilor telefonice;

întocmirea facturilor clienţilor;

gestionarea activităţii în relaţia cu clienţii;

activităţi de contabilitate;

Nominalizarea locurilor de muncă a permis efectuarea unei analize complexe, a fiecărei componente a sistemului de muncă: executant, mijloace de producţie, sarcina de muncă şi mediu de muncă, a interacţiunilor şi a influenţelor reciproce.

În cadrul acestei analize s-au identificat situaţiile de lucru cu potenţial accidentogen ridicat precum şi sursele tehnologice previzibile, posibil generatoare de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Pentru identificarea factorilor de risc ce pot conduce la accidente de muncă precum şi a probabilitãţii de producere a acestora au fost solicitate şi analizate o serie de documente din arhiva societăţii, documente care au constituit, baza pentru evaluare.

14

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

În principiu, componentele sistemului de muncă trebuie îndeplinească un minim de cerinţe.

Executantul:

să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic şi să nu aibă infirmităţi care l-ar stânjeni în activitate sau ar putea conduce la accidentarea lui sau a altor persoane; să aibă aptitudinile necesare funcţiei corelate cu nivelul de calitate pentru lucrările de montaj pe care le execută; să posede calificarea profesională; să fie nominalizat pentru efectuarea lucrărilor încredinţate şi să aibe viza medicului de medicina muncii.

Sarcina de muncă:

să fie bine precizată, cu delimitarea clară a lucrărilor care se execută prin măsuri organizatorice adecvate; să existe toate instrucţiunile necesare executării tuturor operaţiilor ce sunt precizate prin sarcina de muncă; să nu cuprindă operaţiuni care, pentru a fi realizate, încalcă prevederi ale legislaţiei în vigoare;

Mijloacele de producţie:

dotările tehnice (circulare electrice, flexuri, dispositive electrice de şlefuit, schele mobile, mijloace de ridicat, mijloace de transport etc.) şi echipamentul individual de protecţie să asigure lucrul în condiţii de securitate; să nu ofere condiţii pentru producerea accidentelor de muncă.

Mediul de muncă:

să nu ofere condiţii de îmbolnăvire profesională; să nu fie agresiv.

În această etapă, în perioada noiembrie 2012, au fost vizate şi analizate pentru evaluare o singură categorie de activităţi specifică firmei, respectiv: diagnosticarea defectelor anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer, demontarea / asamblarea roţilor şi montarea roţii pe autovehicul, înlocuirea anvelopelor uzate sau în vederea adecvării la sezon şi echilibrarea roţilor. Acest loc de muncă se regăseşte în mai multe Posturi de lucru, aparţinând Atelierului de vulcanizare auto, organizat ca Punct de lucru şi are în vedere un număr de 6 persoane ce prestează servicii specific vulcanizării auto. Prezentarea activităţilor S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER S.R.L. s-a făcut cu scoaterea în evidenţă a acelor situaţii de lucru sau parametrii ai sarcinii de muncă şi ai mediului de muncă care pot genera riscuri de accidentare sau îmbolnăviri profesionale.

2.1.1 Factorii de risc proprii sarcinii de muncă

15

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

În scopul stabilirii factorilor de risc sarcinii de muncă, trebuie studiate Fișele de post

pentru cele 2 posturi de lucru analizate, mecanicul auto și vulcanizatorul auto. Mai jos,

este prezentată Fișa de post pentru Mecanicul auto:

FIŞĂ DE POST – MECANIC AUTO

DENUMIREA POSTULUI: MECANIC AUTO

COD COR : 723103

RELAŢII IERARHICE: este subordonat Directorului

RELAŢII DE COLABORARE: In îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaborează cu ceilalți

salariați din cadrul serviciului, cu Șeful serviciului și cu Serviciul Aprovizionare-Distribuție.

RELAŢII DE REPREZENTARE: Reprezintă firma şi este în legătură directă cu clienţii în

probleme legate de prestări de servicii specifice mecanicii auto.

SCOPUL POSTULUI: Ocupația se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întreținere și reparatie la autovehi
SCOPUL POSTULUI: Ocupația se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întreținere și
reparatie la autovehi -cule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie să fie vastă,
pe lângã operațiile efective de reparație și întretinere auto,lucrãtorii trebuind să ofere o soluție
optimã din punct de vedere tehnic, calitativ și economic. De asemenea, trebuie să dea
dovadă de operativitate, sã aibă o bună colaborare cu clienții și să ofere sfaturi competente.
în domeniul mentenanței autovehiculului.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

1. Relaţii cu clientela- oferirea de consultanţă de specialitate;

2. Planificare- Planificarea activităţii proprii;

3. Producţie -Diagnosticarea disfuncţionalităţilor;

4. Materiale -Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă;

5. Administraţie- Completarea şi transmiterea documentelor specifice;

6. Scule, dispozitive, verificatoare - Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare

şi testare.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

1. Completarea şi transmiterea documentelor specifice Identificarea datelor necesare întocmirii documentelor specifice;

16

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Întocmirea documentelor specifice;

Asigurarea circulaţiei documentelor;

Tipurile de documente specifice utilizate: comandă, fişă de inspecţii în garanţie, fişă de reparaţii, fişă de inspecţii tehnice periodice, certificat de garanţie.

2. Aplicarea normelor de Securitate si Sanatate in Munca şi de prevenire şi stingere a incendiilor

3. Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă

4. Planificarea activităţii proprii Comenzile sunt analizate cu atenţie în vederea stabilirii cu precizie a

termenelor de execuţie.

Identificarea lucrărilor se face atât la preluarea comenzii cât şi pe parcursul

derulării acesteia.

Identificarea lucrărilor se face în scopul stabilirii etapelor de realizare a

termenului final.

Sursele de procurare se stabilesc de comun acord cu preferinţele clientului.

Furnizorii potenţiali de materiale şi piese de schimb sunt selectaţi funcţie de

capacitatea acestora de a satisface cerinţele de calitate şi de promptitudinea în

onorarea comenzilor.

Planificarea se face în funcţie de complexitatea lucrărilor.

Planificarea se face astfel încât să corespundă cerinţelor clientului şi

posibilităţilor de realizare.

Soluţiile şi informaţiile oferite trebuie să satisfacă în totalitate cerinţele

clientului.

5. Diagnosticarea disfuncţionalităţilor Identificarea disfuncţionalităţilor se face în funcţie de tipul de autovehicul.

Identificarea disfuncţionalităţilor se face în funcţie de sistemul vizat, utilizând

scule, dispozitive şi verificatoare specifice.

Identificarile se fac în conformitate cu indicatiile producatorului şi parametrii

nominali.

Identificarea disfuncționalităților se face pe stand, pe rampă şi pe traseu.

Identificarea disfuncţionalităţilor se face prin verificarea amănunţită a fiecărui

sistem în parte.

Depistarea cauzei se face de câte ori apare o disfuncţionalitate în sistemele

autovehiculului.

17

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Depistarea cauzelor disfuncţionalităţilor se face prin metode specifice fiecărui sistem în parte. Oferirea soluţiei de remediere va ţine cont de raportul calitate preţ. Soluţia de remediere este aleasă astfel încât să corespundă din punct de vedere tehnic, calitativ şi economic. Soluţia aleasă trebuie să corespundă cerinţelor clientului.

6. Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului;

7. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii.

8. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de direcţie.

9. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de frânare.

10. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie.

11. Oferirea de consultanţă de specialitate.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

Acurateţea înregistrărilor si calitatea lucrărilor; Înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile; Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic ; Calitatea raportărilor şi a informărilor; Livrarea mărfii către clienţi în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate; Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firmă; Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special; Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite în folosinţă de la firmă;

18

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Respectarea prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

Privind Securitatea și Sănătatea în Muncă:

Ia măsuri imediate împreună cu responsabilii în domeniu pentru orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficiența a sistemelor de protecție; Are obligația să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul S.S.M. și măsurile de aplicare ale acestora și pe cele ale Instructiuni- lor Proprii de Securitate a Muncii aplicabile.

În domeniul apărării împotriva incendiilor:

Asigurarea condiţiilor pentru prevenirea incendiilor la locul de muncă şi cunoaşterea modului de intervenţie în situaţii de urgenţă; Nu are voie sa introducă și să consume bauturi alcoolice, droguri, tutun în timpul programului de lucru și nici în incinta firmei, decât în loc special amenajat ; Să urmărească respectarea interdicţiilor privind fumatul şi focul deschis în locurile cu pericol de incendiu, explozie; Să nu permită blocarea căilor de acces şi evacuare precum şi a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor. În domeniul apărării mediului înconjurător :

Are obligația respectării și protejării mediului înconjurător ;

Să aibă întotdeauna informații suplimentare de la furnizorii de materiale, piese si accesorii ; Să participe direct la gestionarea și monitorizarea deșeurilor rezultate din activitate, în conformitate cu normele și procedurile impuse.

AUTORITATEA POSTULUI:

19

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Se documentează pe probleme tehnice; Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă; Propune măsuri de eficientizare a activităţii.

SPECIFICAŢIILE POSTULUI:

NIVEL DE STUDII: medii ( și de specialitate –mecanic auto) CURSURI DE PREGĂTIRE: - EXPERIENŢĂ:

ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an

ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an

CUNOŞTINŢE NECESARE:

Cunoştinţe de furnizori potenţiali; Cunoştinţe de manipularea şi depozitarea pieselor şi materialelor; Cunoştinţe -condiţii de mediu privind depozitarea.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

Aptitudine generală de învăţare; Aptitudini de comunicare; Aptitudini de calcul; Respectarea instrucţiunilor orale şi scrise.

CERINŢE PENTRU EXERCITARE:

Inteligenţă Integritate fizică Atenţie concentrată şi distributivă Iniţiativă Memorie vizuală Spirit organizatoric Capacitate de a lucra cu oamenii Rezistenţă mare la stres Punctualitate

20

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Fără antecedente penale.

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: uşurinţă în manipularea fizică şi ordonarea

obiectelor în mediul profesional, conformist, ordonat eficient, spirit practic, sociabilitate,

tact, amabilitate.

Aprobat,

Luat la cunoștință,

Director

Titular de post

Data

Data

În continuare, este prezentată Fișa de post pentru Vulcanizatorul auto:

FIŞĂ DE POST – VULCANIZATOR AUTO

DENUMIREA POSTULUI: VULCANIZATOR

COD COR : 823104

RELAŢII IERARHICE: este subordonat ADMINISTRATORULUI

RELAŢII DE COLABORARE: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaborează cu ceilalți

salariați din cadrul serviciului, cu Șeful Punctului de lucru.

RELAŢII DE REPREZENTARE: Reprezintă firma şi este în legătură directă cu clienţii în

probleme legate de prestări de servicii specifice vulcanizării auto.

SCOPUL POSTULUI: Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de întreținere și reparație la roțile
SCOPUL POSTULUI: Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de întreținere și
reparație la roțile autovehiculelor rutiere. În acest domeniu, aria de competențe trebuie sã fie
vastă, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere roți auto, lucrătorii trebuind să
ofere soluții optime din punct de vedere tehnic, calitativ și economic. De asemenea, trebuie
să dea dovadã de operativitate, să aibã o bunã colaborare cu clienții și să ofere sfaturi
competente în domeniul mentenanței roților și pneurilor autovehiculului.

21

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

7. Relaţii cu clientela- oferirea de consultanţă de specialitate;

8. Planificare- Planificarea activităţii proprii;

9. Producţie -Diagnosticarea disfuncţionalităţilor roților și pneurilor auto;

10. Materiale -Asigurarea cu piese şi materiale de schimb la locul de muncă;

11. Administraţie- Completarea şi transmiterea documentelor specifice activității;

12. Scule, dispozitive, verificatoare - Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare

şi testare.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

12. Completarea şi

transmiterea documentelor specifice

Identificarea datelor necesare întocmirii documentelor specifice

Întocmirea documentelor specifice

Asigurarea circulaţiei documentelor.

Tipurile de documente specifice utilizate: comandă, fişă de inspecţii în garanţie, fişă de reparaţii, fişă de inspecţii tehnice periodice, certificat de garanţie.

13. Aplicarea normelor de Securitate și Sănătate în Muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor

14. Asigurarea cu piese şi materiale de schimb la locul de muncă.

15. Planificarea activităţii proprii Comenzile sunt analizate cu atenţie în vederea stabilirii cu precizie a

termenelor de execuţie a service roți auto.

Identificarea lucrărilor se face atât la preluarea comenzii cât şi pe parcursul

derulării acesteia.

Identificarea lucrărilor se face în scopul stabilirii etapelor de realizare a

procesului final.

Sursele de procurare se stabilesc de comun acord cu preferinţele clientului.

Furnizorii potenţiali de materiale şi piese de schimb sunt selectaţi funcţie de

capacitatea acestora de a satisface cerinţele de calitate şi de promptitudinea în

onorarea comenzilor.

Planificarea se face în funcţie de complexitatea lucrărilor.

22

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Planificarea

se

face,

astfel

încât

să

posibilităţilor de realizare tehnice.

Soluţiile

şi

clientului.

informaţiile

oferite

trebuie

corespundă

să

satisfacă

cerinţelor

clientului

şi

în

totalitate

cerinţele

16. Diagnosticarea disfuncţionalităţilor Identificarea disfuncţionalităţilor se face în funcţie de tipul de autovehicul.

Identificarea disfuncţionalităţilor la roțile auto, se face în funcţie de sistemul

vizat, utilizând scule, dispozitive şi verificatoare specifice.

Identificările se fac în conformitate cu indicațiile producătorului şi parametrii

nominali.

Identificarea disfuncționalităților se face pe stand, pe rampa şi pe traseu.

Identificarea disfuncţionalităţilor se face prin verificarea amănunţită a fiecărui

sistem în parte de la roțile auto.

Depistarea cauzei se face de câte ori apare o disfuncţionalitate în sistemele

de rulare ale autovehiculului.

Depistarea cauzelor disfuncţionalităţilor se face prin metode specifice fiecărui

sistem în parte.

Oferirea soluţiei de remediere va ţine cont de raportul calitate preţ.

Soluţia de remediere este aleasă astfel încât să corespundă din punct de

vedere tehnic, calitativ şi economic.

Soluţia aleasă trebuie să corespundă cerinţelor clientului.

17. Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la roțile autovehiculului.

18. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la jante și pneuri.

19. Executarea lucrărilor de demontare-montare pneuri în funcție de anotimpuri.

20. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de centrare roți.

21. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de rulare auto.

22. Oferirea de consultanţă de specialitate în domeniul vulcanizării auto.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

Acurateţea înregistrărilor și calitatea lucrărilor de service vulcanizare auto;

23

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile de jante și pneuri auto; Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic; Calitatea raportărilor şi a informărilor; Livrarea mărfii către clienţi în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime.

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate; Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firmă; Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special; Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite în folosinţă de la firmă; Respectarea prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său; Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei; Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma.

Privind Securitatea și Sănătatea în Muncă:

Ia măsuri imediate împreună cu responsabilii în domeniu pentru orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiența a sistemelor de protecție; Are obligația să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul S.S.M. și măsurile de aplicare ale acestora și pe cele ale Instructiuni- lor Proprii de Securitate a Muncii aplicabile.

În domeniul apărării împotriva incendiilor:

Asigurarea condiţiilor pentru prevenirea incendiilor la locul de muncă şi cunoaşterea modului de intervenţie în situaţii de urgenţă;

24

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Nu are voie să introducă și să consume bauturi alcoolice, droguri, tutun în timpul programului de lucru și nici în incinta firmei, decât în locuri special amenajate ; Să urmărească respectarea interdicţiilor privind fumatul şi focul deschis în locurile cu pericol de incendiu, explozie; Să nu permită blocarea căilor de acces şi evacuare precum şi a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor.

În domeniul apararii mediului inconjurator :

Are obligația respectării și protejării mediului înconjurător ;

Să aibă intotdeauna informații suplimentare de la furnizorii de materiale, piese si accesorii ; Să participe direct la gestionarea și monitorizarea deseurilor din cauciuc, rezultate din activitate, în conformitate cu normele și procedurile impuse.

AUTORITATEA POSTULUI:

Se documentează pe probleme tehnice; Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă; Propune măsuri de eficientizare a activităţii de vulcanizator auto.

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII: medii ( și de specialitate –mecanic auto) CURSURI DE PREGĂTIRE: - EXPERIENŢĂ:

ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani; PE POST: preferabil 1 an

CUNOŞTINŢE NECESARE:

Cunoştinţe de furnizori potenţiali Cunoştinţe de manipularea şi depozitarea pieselor şi materialelor Cunoştinţe -condiţii de mediu privind depozitarea.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

25

PROIECT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ȘI AUDITUL ÎN DOMENIUL S.S.M.-DAN COJOCARU

Aptitudine generală de învăţare;

Aptitudini de comunicare;

Aptitudini de calcul;

Respectarea instrucţiunilor orale şi scrise.

CERIN