Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

BUCURESTI
FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

PROIECT
TELEDETECTIE

COSTACHE DANIELA
GRUPA: 9402

2013

INTERPRETAREA VIZUALA A IMAGINII LANDSAT


FOLOSIND MINIMUM 2 COMPOZITII RGB

Pentru interpretarea vizuala a imaginii Landsat am folosit mai


multe combinatii de benzi spectrale:
combinatia 127 (Rosu-Verde-Inflarosu Mediu)
combinatia 453 (Inflarosu apropiat Inflarosu Mediu Rosu) - este
foarte des
folosita, cu precadere in studiile pentru vegetatie si utilizare a terenurilor,
facandu-se cel mai bine distinctia intre tipurile de vegetatie si utilizare a
terenurilor.
combinatia 712 (Inflarosu mediu Rosu Verde)
Pentru o usoara identificare a obiectelor de pe suprafata Pamantului si
pentru interpretarea semnificatiei pe care aceste obicete o au in contextul
peisajului din care fac parte este de preferat sa fie realizate cat mai multe
combinatii de benzi spectrale
Analizand informatiile continute de imaginile de teledetectie sunt
detectate, identificate si clasificate prin masurarea si evaluarea obiectelor
naturale si antropice din punct de vedere al:
semnificatiei fizice
trasaturilor/structurilor (en. pattern)
relatiilor spatiale cu vecinatatile.

1. ANALIZA PEISAJULUI CORESPUNZATOR ZONEI DE TEST


(folosind compozitiile RGB obtinute la punctul 1 si etapele de analiza
descrise in cursul de teledetectie )
Am decupat o zona de test din cadrul imaginii satelitare avand dimensiunea
de 3Km X 3Km; am executat aceasta operatiune urmand pasii urmatori:
- am deschis imaginea combinata 453
- am decupat zona de interes cu functia CROP
- urmarim ca n tab-ul New Size sa apara valoarea (300,300)
- am salvat imaginile decupate
- pentru fiecare zona decupata am folosit comanda SPLIT TO > RED
GREEN BLUE realizand astfel decuparea fiecarei benzi spectrale ce
compune imaginea combinata.
Avand zona de test realizata si ajutandu-ne de imaginea corespunzatoare
acesteia deschisa in Google Earth am putut face analiza peisajului, compus
din:
a. Reteaua hidrografica
b. Formele de relief
c. Acoperirea terenului
d. Localitati
Zona Vrancea este strabatuta de raul Siret si afluentii acestuia: paraul
Milcov si paraul Ramna-caracterizat de perioade secetoase;
Relieful este format din zone deluroase: dealurile Subcarpatice, dealurile
inalte Magura Odobestilor, depresiuni colinare si campii precum Campia
Siretului Inferior si Campia Ramnicului; de asemenea,in suprafata descrisa
se pot observa localitatile Nanesti, Lungoci, Fundenii Noi, Calienii Vechi si
Calienii Noi.
Cuvertura terenului este reprezentata in mare parte de suprafete arabile, mai
mult sau mai putin fragmentate si de cateva pasuni.

IDENTIFICAREA CLASELOR DE ACOPERIRE A TERENULUI


SI VECTORIZAREA IN INTREGIME A IMAGINII LANDSAT
(pentru o mai buna identificare a claselor de acoperire a terenului puteti
folosi diverse combinatii de benzi spectrale)

- deschidem imaginea satelitara Landsat;


- folosim combinatia spectrala 453;
-selectam butonul GIS din bara de instrumente: sunt adaugate functiile specifice GIS
n bara de instrumente a ferestrei n care este afisata imaginea, iar fereastra Gis Tool
for Image este deschisa;
-cream o noua tema(tip poligon): File>New Theme si validam cu OK; . observam ca
noua tema este afisata n fereastra Gis Tool for Image.
-mergem in meniul Edit si dam Start Edit adaugand astfel poligoane in cadrul temei
create;
-salvam tema creata si repetam operatiunea pentru crearea numarului necesar de teme.

REALIZAREA UNEI HARTI TEMATICE PE BAZA INTERPRETARII


VIZUALE
A IMAGINII LANDSAT
( imagine de fundal: Landsat, strat tematic vectorial: clasele de acoperire a
terenului; de asemenea, harta trebuie sa contina: titlu, scara grafica si
numerica, directia nordului, legenda)

Avand deschisa imaginea vectorizata am dat Edit>Print si am adaugat titlul, scara si


directia nordului hartii tematice; legenda acesteia am realizat-o in programul Paint.

CLASIFICAREA AUTOMATA A IMAGINII LANDSAT


FOLOSIND
METODA NESUPERVIZATA SI METODA SUPERVIZATA
( in ambele cazuri rezultatul clasificarii trebuie insotit de legenda)
Clasificarea nesupervizata

Clasificarea supervizata