Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

Numele şi prenumele
VAN STRIEN ARNAUD

TABEL CU MESERIILE CARE NECESITĂ AUTORIZARE CONFORM


LEGISLAŢIEI SPECIFICE

Nr.
Denumire meserie Valabilitate autorizaţie Cine participă
Crt.

1 Cadru tehnic P.S.I. - până la schimbarea legislaţiei - 2 pers.

2 Specialist SSM - până la schimbarea legislaţiei - 3 pers.

3 Inspector SSM - până la schimbarea legislaţiei - 2 pers.

4 Responsabil Mediu - -

5 R.S.V.T.I. - 4 ani - cu verificare la 2 ani 2 pers.

6 Salvator (prim ajutor) - 1 an -

- definitiv - cu verificare anuală


7 Stivuitorist internă şi stagiu de instruire la 4 ani 5 pers./ 8 locații
cu firmă autorizată ISCIR

8 Manevrant transpalet - avizare anuală - 1-2 pers./ 20 locații

9 Electrician - -

10 Sudor - 1 pers./ locație

11 Frigotehnist - -

ÎNTOCMIT,
RESPONSABIL SSM
Cristian TOCAN

Groupe S.C. IPSO S.R.L.


Monnoyeu Cod de înregistrare fiscală şi în scopuri de TVA : RO5368365 -Nr. de Ordine în Registrul Comerţului : J23/2889/2010 -Capital social subscris şi vărsat: 191.455 RON -Societate cu Răspundere
r Limitată

SEDIU SOCIAL: Şos. Bucureşti – Tîrgovişte, nr. 174D, Comuna Mogoşoaia, Judetul Ilfov; Telefon : +40 (0) 21 207 20 00; Fax : +40 (0) 21 207 20 21

www.ipso.ro