Sunteți pe pagina 1din 3

REMAT BRASOV S.A.

Str.TIMISUL SEC Nr.1


Nr.________/_________2018

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing.DUMITRU GHEORGHE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA PENTRU ANUL 2018

Sectiunea 1. POLITICA REMAT BRASOV S.A. PRIVIND


SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNVA

- Structura organizatorica a securitatii si sanatatii muncii;

1.1 Comitetul de securitate si sanatate in munca;

1.2 Managerul proiect;

1.3 Directorul de santier;

1.4 Coordonatorul de proiect privind securitatea si sanatatea


in munca;

1.5 Personalul sub-contractorilor responsabil de securitatea si


sanatatea muncii;

1.6 Inspector de securitate si sanatatea in munca;

1.7 Intreg personalul


Sectiunea 2. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

2.1 Proceduri de lucru;

2.2 Planuri de securitate si sanatate ale sub-contractorilor;

2.3 Implementarea planului de securitate si sanatate pe


santier;
2.4 Organizarea de santier;

2.5 Inspectiile privind securitatea si sanatatea in munca;

2.6 Informarea privind securitatea si sanatatea in munca;

2.7 Instructajul si supervizarea;

2.8 Raportul lunar privind securitatea si sanatatea in munca;

2.9 Raportarea accidentelor de munca si incidentele


periculoase;
2.10 Primul ajutor;

2.11 Echipamentul de protectie individual;

2.12 Traficul pe santier;

2.13 Ridicarea materialelor;

2.14 Protectia impotriva incendiilor;

2.15 Protectia in caz de incendiu;

2.16 Controlul bolilor transmisibile;

Sectiunea 3. INSTRUCTIUNI PRIVIND SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA
3.1 Pericole care pot fi prevazute;