Sunteți pe pagina 1din 3

Organismul de certificare All Cert Systems

RAPORT DE AUDIT

Dosar nr: I505-13102009R Client: S.C. REMAT BRASOV S.A.

Tip audit: Supraveghere 1 Perioada: 13-16.12.2010

Str. Timisul Sec, Nr. 1, Brasov,


Locatiile
Jud. Brasov, Punct de lucru: Sos.
desfasurarii Echipa:
auditului Feldioarei, Nr. 24, Brasov, Jud.
Brasov;
ISO 9001:2008
Auditor sef:: LILIANA PETRESCU
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
□ ISO 22000:2005 Auditori:
Criteriile de audit: □ ISO/CEI 27001 :2005
□ SR EN ISO 13485:2004 Experti:
□ __________________
□ __________________
Auditor(i) in formare:

Evaluarea sistemului de management in raport cu cerintele standardelor de referinta ,


Obiectivele auditului
documentatia cerintele legale si cerintele ALL CERT SYSTEMS .

Domeiul EA/Categorii siguranta alimentului: EA 24; EA 29a; EA 31a;

Evaluarea in raport cu cerintele in vederea mentinerii recertificarii pentru domeniu:


Scopul auditului
comercializare materiale de constructii.
Limba oficiala de desfasurare a auditului:

Domeniu evaluat comercializare materiale de constructii.

Neconformitati/Observatii identificate la auditul anterior


Incadrare
Nr. crt. Standard Cerinta Detalierea constatarii Inchidere
constatare
Criteriile de evaluare a
furnizorilor nu sunt definite
corespunzator(ex.furnizorii
1 ISO 9001:2008 7.4.1 obs de serviciu pentru Au fost evaluati toti furnizorii .
verificarea metrologica)

In unele fise de post nu


2 ISO 14001:2004 4.4.1 obs
sunt clar definite Au fost definite in fisele de post
responsabilitatile pe parte responsabilitatile pentru SMM
de SMM
3 OHSAS 4.4.6. obs Nu este actualizata A fost actualizata evaluarea de
18001:2007 „Evaluarea de risc” (ex .nu risc .Au fost evaluate riscurile
pentru tesa si vizitatori.
sunt calculate riscurile
pentru posturile tesa si

Pag
Formular cod: F – 9.2 - 10, VERS. 1.4 Acest document este proprietatea Organismului de certificare All Cert Systems
Intrat in vigoare: 01.06.2010
Organismul de certificare All Cert Systems
vizitatori)

Neconformitati/Observatii identificate
Incadrare
Nr. Crt. Standard Cerinta Detalierea constatarii
constatare

Participanti sedinta deschidere Participanti sedinta inchidere

CRISTIAN DUMITRU-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRISTIAN DUMITRU-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


LUMINITA BUTNARIU-RMC/RMM LUMINITA BUTNARIU-RMC/RMM
ALEXANDRU TOADER-RMSSM ALEXANDRU TOADER-RMSSM
CONSTANTIN MORANDAU –RESURSE UMANE CONSTANTIN MORANDAU –RESURSE UMANE
LILIANA PETRESCU-AUDITOR SEF LILIANA PETRESCU-AUDITOR SEF

Puncte tari ale organizatiei

Evaluarea performantei personalului angajat


Promovarea notiunii de mediu curat in cadrul societatii
Derularea de investitii in vederea cresterii capacitatii organizatiei.
Imbunatatirea procesului de analiza date/ urmarire actiune corectiva preventive

Axe de imbunatatire

Imbunatatirea modului de monitorizare a aspectelor discutate in sedintele operative.


Instruirea personalului cu privire la cerintele ISO 9001, ISO 14001; OHSAS18001
Constientizarea personalului cu privire la riscurile profesionale associate.

Concluziile echipei de audit (domeniu, locatii)

Pag
Formular cod: F – 9.2 - 10, VERS. 1.4 Acest document este proprietatea Organismului de certificare All Cert Systems
Intrat in vigoare: 01.06.2010
Organismul de certificare All Cert Systems
colectare,
Se recomanda acordarea / mentinerea / extinderea / suspendarea / restrangerea / retragerea certificarii pentru:
valorificare, depozitare, transport si comercializare deseuri reciclabile metalice si nemetalice, inclusiv
acumulatori uzati, precum si colectare si dezmembrare autovehicule scoase din uz; comercializare materiale
de constructii./ Str. Timisul Sec, Nr. 1, Br!sof, Jud. Brasov,

Aprobarea si difuzarea Raportulti de audit faza II (constatari, domeniul de aplicare al sistemului de management)

Auditor Sef Auditnr


Auditor Auditor Data:
(nuee/semnatura) (nume/semnatura)
(nume ᄂ semnatura) (nume/semnatura) 17.12.2011
PETRESCU LILIANA

Reprezentantul organizatiei
Data
(nume/semnatura/stampila) Functie:
17.12.2011
(1 exemplar copie: DUMITRU GHEORGHE

Pag
Formular cod: F – 9.2 - 10, VERS. 1.4 Acest document este proprietatea Organismului de certificare All Cert Systems
Intrat in vigoare: 01.06.2010