Sunteți pe pagina 1din 18

Luna

tema

Ore

Nr.

Ianuarie

ASOCIEREA SC TELOXIM CON SRL -COMSA SA -ALDESA CONSTRUCCIONES SA- SC ARCADIS EUROMETUDES SA

TEMATICA OBLIGATORIE SI GRAFICELE ANUALE DE INSTRUIRE A SALARIATILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

A) INSTRUCTAJ LUNAR = 2 ore Pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative

Continutul temei (exercitiului,sedintei)

Bibliografie

0

1

2

3

4

I

II

i

a) Tematică obligatorie

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Legea 307/2006,Cap I Dispoziţii generale,art.1-5,Cap II Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor, Sec.1 Obligaţii generale,art.6–9,Sec.6,Obligaţiile project managerului, conducatorului

instituţiei, utilizatorului şi angajatilor,art.22,Cap. V Răspunderea juridică, art. 44-46; Norme Generale PSI,Cap.II,Sec.4,Organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor la locul de munca ,art.21-36,Cap.III Norme generale de apărare impotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor,Sec.4 Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile

tehnologice,art.63-69

Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,M.O 633 /21 07 2006; OMAI 163/2007 Norme generale de apărare impotriva incendiilor,in M.O. 216/ 29 03

2007

Tema I PSI

½

Protectie civila Cap.I Dispoziţii generale,art.1,3,5,9,Cap.II Organizarea protecţiei civile,art.10,12,15,16,Cap III Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor,Sec.1 Drepturi,art.18-19, Obligaţii,Sec.2,art.20 Cap IV Atribuţii şi

obligaţii privind protecţia civilă,Obligaţiile salariaţilor,Sec.2 art.31,Cap.V, Pregătirea pentru protecţia

civilă ,art.32,37,Cap.VI,Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale art.39,Sec.1 Înştiinţarea,avertizarea şi alarmarea,art.40,41,44, Sec.3,Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată,art.47,49,Cap.VII Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă,art.60-63 Cap.IX Contravenţii şi sancţiuni ,art.75-78

Legea 481/2004,privind protectia civila M.O.Partea I nr.1094 din 24 11 2004 Tema II Protectie Civila

b) Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Sarcini si obligatii concrete ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi pentru prevenirea si stingerea incendiilor,pe locurile de munca

Se stabilesc de fiecare compartiment functional

1

0

1

2

 

3

4

     

Protectie civila

Se stabilesc de fiecare compartiment functional Tema ii Protectie Civila

ii

½

Sarcini si obligatii concrete ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi la alarmarea in situatii de urgenta civila,pe locurile de munca. Masuri si reguli de comportare la receptionarea semnalelor de alarmare

     

a)

Tematică obligatorie

III

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Sursele de incendiu.Principalele cauze de incendiu .Mecanismul producerii incendiilor. Stingerea incendiilor. Mecanismul stingerii focului

Tema III PSI

   

Protectie civila

 

IV

Februarie

½

Cunoasterea Planului de Urgenta Interna Cap.1;1.2 Politica de prevenire a accidentelor majore Cap.3. Personalul care poate fi afectat de situatiile de urgenta

Tema IV Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 
 

Prevenirea si stingerea incendiilor

OMAI 163/28 02 2007,art.63 - 69 Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizarea autoapărării împotriva incendiilor

iii

 

½

Evaluarea riscului de incendiu la locurile de munca.Cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă (mijloacele care le produc,împrejurările determinante,surse de producere a incendiilor) Reguli şi măsuri concrete de prevenire şi înlăturare a acestora.

iv

½

Protectie civila Primul ajutor şi autoajutorul sanitar in diferite situatii

 

Tema iv Protectie Civila

     

a)

Tematică obligatorie

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Agenda Pompierului ,Cap.XX Instrucţiuni de folosire a tehnicii respective Tema V PSI

V

½

Cunoasterea mijloacelor initiale de stingere (CET I,II remiza PSI,UFET,Sala Instructaj). Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile,instalaţii speciale PSI)

   

Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna.

 

VI

Martie

½

Cap.4 Identificarea pericolelor majore; 4.1.Depozitarea si manipularea materialelor periculoase 4.2 Localizarea si inventarierea materialelor periculoase

 

Tema VI Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 
 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Plan de evacuare OMAI 1259/10 04 2006,MO 349/2006; OMAI 1184 /06 02 2006,art.71- 80

MO.161/2006

Organizarea in detaliu a evacuarii in situatii de urgenta (salariati ,materiale;vizitatori).

v

1

Stabilirea de sarcini concrete pentru evacuare (pe incaperi,pe funcţii si/sau salariati). Activitate practică:

Exercitiu de evacuarea a personalului pe compartimente functionale

Agenda pomperului p.258-262

2

0

1

2

 

3

4

     

a)

Tematică obligatorie

VII

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Procedee de salvare a persoanelor si de evacuare a materialelor din zona periclitată de incendiu sau alte calamităţi .Primul ajutor în caz de incendiu

Tema VII PSI

VIII

Aprilie

½

Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna . Cap.6 Clasificarea incidentelor 6.1.Sistemul de clasificare a incidentelor

 

Tema VII Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

vi

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

1

Activitate practică: Echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior (fiecare participant va executa minim o echipare)

     

a)

Tematică obligatorie

IX

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Echiparea şi dotarea construcţiilor,instalaţiilor tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

Tema IX PSI

X

¼

Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna .Cap.9.Rol,responsabilitati si cerinte de pregatire /calificare ale personalului de interventie în situatii de urgenta;9.3. Rolul si responsabilitatile primelor persoane care observa incidentul; 9.8. Rolul si responsabilitatile unor Compartimente functionale

Tema X Protectie Civila

 

Mai

 

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

vii

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă (cunoştinţe tehnice generale şi concrete)

Tema vii PSI

   

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

viii

½

Activitate practică: Echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior (fiecare participant va executa minim o echipare).

ix

¼

Protectie civila Reguli de comportare la urgenţe civile.Reguli generale de comportament la dezastre

Tema ix Protectie Civila

 

Iunie

 

a)

Tematică obligatorie

XI

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis

Tema IX PSI OMAI 163/28 02 2007,art.21-37

3

XII

XII ½ Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna Cap.13.Raspunsul la urgente Tema XII Protectie Civila

½

Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna Cap.13.Raspunsul la urgente

Tema XII Protectie Civila

4

0

1

2

 

3

4

     

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 
 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

x

½

Mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (corp,cap,căi respiratorii,mâini şi picioare) Activitate practică:Modul de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate anterior

Tema x PSI

xi

½

Protectie civila Reguli de comportare la urgenţe civile.Protecţia antiseismică la locul de muncă

Tema xi Protectie Civila

     

a)

Tematică obligatorie

XIII

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Notiuni generale privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Tema XII PSI

XIV

½

Protectie civila Cunoasterea Planului de Urgenta Interna Cap.14.Proceduri de raspuns la urgente

Tema XIV Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

Iulie

 

Prevenirea si stingerea incendiilor OMAI 712/23 06 2005+ OMAI 786 /02 09 2005 Obligativitatea instruirii personalului. Răspunderi ce

Legea 307/2006;OMAI 712/23 06 2005+ OMAI 786 /02 09 2005 Dispoziţii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenta art.1-45,MO 599/2005 si MO 844 /19 09 2005 PO – 023,versiunea 3

xii

½

revin diverselor categorii de personal.Cap. 2 Cerinţe specifice şi categorii de instructaje.Cap. 3 Înregistrarea şi confirmarea instructajului.Cap. 4 Organizarea activităţii de instruire Procedura operaţională:Instruirea personalului în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă

xiv

½

Protectie civila Reguli de comportare la urgenţe civile.Reguli de comportare la inundatii

Tema xiv Protectie Civila

     

a)

Tematică obligatorie

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Legea 307/2006 art.44-46 Norme departamentale specifice HG 678/1998,HG 786/2002 MO 384/ 1998, MO 561/2002

XV

½

Diminuarea riscului de incendiu (prin control PSI, măsuri în urma controlului, responsabilităţi, termene, rezolvare sau sancţionare).Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 

August

 

Protectie civila

 

XVI

½

Cunoasterea Planului de Urgenta Interna. Cap.25. Pregatirea personalului pentru raspunsul la urgenta

 

Tema XVI Protectie Civila

     

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

xiv

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă.Cine conduce stingerea incendiilor, modalităţi de cooperare.

Plan de intervenţie.

5

   

Protectie civila

 

xv

½

Reguli de comportare la urgenţe civile.Reguli de comportare la accident tehnologic cu implicarea substantelor periculoase

Tema xv Protectie Civila

6

0

1

2

 

3

4

     

a)

Tematică obligatorie

XVII

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Substante de stingere

Tema XVII PSI

   

Protectie civila

 

XVII

I

Septembrie

½

Cunoasterea Planului de Urgenta Interna.Cap.17 Proceduri de evacuare Cap.25 Pregatirea personalului pentru raspunsul la urgenta

Tema XVIII Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

xvi

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 
 

½

Activitate practica Modul de combatere a focarelor de incendiu în faza incipientă ,cu stingătoare portabile

Instrucţiuni folosire stingătoare portabile

xvii

½

Protectie civila Reguli de comportare la urgenţe civile.Reguli de comportare la incendiu

Tema xvii Protectie Civila

     

a)

Tematică obligatorie

XIX

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Echiparea si dotarea constructiilor cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

Tema XIX PSI

XX

Octombrie

½

Protectie civila Prevenirea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Tema XX Protectie Civila, HG 804/ 2007 substanţe periculoase art.3, 12,15

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

xviii

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Tema xviii PSI Agenda pompierului p. 220-222

½

Reguli specifice privind depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile.Masuri concrete privind efectuarea unor lucrari cu lichide combustibile la vopsire,lăcuire,tratamente termice, degresări şi spălări

     

Protectie civila

Regulament prevenire gestionare situaţii urgenţă cutremure şi/sau alunecări de teren MO, P- I 207 bis/2006,Extrase din Plan

xix

½

Prezentarea Planului de aparare in cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren

     

a)

Tematică obligatorie

XXI

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Tema XXI PSI Agenda pompierului,p.281-283

Noiembrie

1

Reguli generale de ordine interioară.Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

XXII

½

Protectie civila Prezentarea Planului de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase

OMAI 638/420/Regulament gestionarea situatiilor de urgentă generate de inundatii, fenomene meteo periculoase, poluări accidentale,M O 455/ 30 05 2005 Extras din Plan

7

0

1

2

3

4

     

b) Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

xx

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Masuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece. Prevenirea incendiilor pe timpul sarbatorilor de iarna ( concret pe compartimente functionale)

     

TESTARE

TESTARE

Decembrie

½

Situatii de urgenta Test tip grilă : Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar - test din tematica parcursa

1

Prevenirea si stingerea incendiilor Test tip grilă si o aplicatie practica: Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar - test din tematica parcursa

   

½

Protectie civilaTest tip grilă:Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.

Chestionar - test din tematica parcursa

Notă: In luna decembrie se vor stabili concret zilele de instructaj pentru lunile anului urmator (exemplu: luna ianuarie, ziua X).

B) INSTRUCTAJUL TRIMESTRIAL ( la 3 luni) = 2 ore Personalul auxiliar cu funcţii tehnice şi administrative

Nr.

Trim

Ore

   

tema

Continutul temei (exercitiului,sedintei)

Bibliografie

0

1

2

3

4

     

a) Tematică obligatorie

I - Martie

 

Prevenirea si stingerea incendiilor Legea 307/2006,Cap I Dispoziţii generale,art.1-5,Cap II Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor,Sec.1 Obligaţii generale,art.6–9,Sec.6,Obligaţiile administratorului, conducatorului

Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,M.O 633 /21 07 2006; OMAI 163/2007 Norme generale de apărare impotriva incendiilor,in M.O. 216/ 29 03

2007

I

½

instituţiei, utilizatorului şi salariatului,art.22,Cap. V Răspunderea juridică, art. 44-46; Norme Generale PSI,Cap.II,Sec.4,Organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor la locul de munca ,art.21-36,Cap.III Norme generale de apărare impotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor,Sec.4 Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile

 

Tema I PSI

tehnologice,art.63-69

8

   

Protectie civila Cap.I Dispoziţii generale,art.1,3,5,9,Cap.II Organizarea protecţiei civile,art.10,12,15,16,Cap III Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor,Sec.1 Drepturi,art.18-19, Obligaţii,Sec.2,art.20 Cap IV Atribuţii şi

 

obligaţii privind protecţia civilă,Obligaţiile salariaţilor,Sec.2 art.31,Cap.V, Pregătirea pentru protecţia

Legea 481/2004,privind protectia civila M.O.Partea I nr.1094 din 24 11 2004 Tema II Protectie Civila

II

½

civilă ,art.32,37,Cap.VI,Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale art.39,Sec.1 Înştiinţarea,avertizarea şi alarmarea,art.40,41,44, Sec.3,Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată,art.47,49,Cap.VII Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă,art.60-63 Cap.IX Contravenţii şi sancţiuni ,art.75-78

9

0

1

2

 

3

4

     

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

i

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Se stabilesc de fiecare compartiment functional

½

Sarcini si obligatii concrete ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi pentru prevenirea si stingerea incendiilor,pe locurile de munca

   

Protectie civila

Se stabilesc de fiecare compartiment functional Tema ii Protectie Civila

ii

½

Sarcini si obligatii concrete ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi la alarmarea in situatii de urgenta civila,pe locurile de munca. Masuri si reguli de comportare la receptionarea semnalelor de alarmare

     

a)

Tematică obligatorie

III

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

 

½

Sursele de incendiu.Principalele cauze de incendiu .Mecanismul producerii incendiilor. Stingerea incendiilor. Mecanismul stingerii focului

Tema III PSI

   

Protectie civila

 

IV

II -Iunie

½

Cunoasterea Planului de Urgenta Interna Cap.1;1.2 Politica de prevenire a accidentelor majore Cap.3. Personalul care poate fi afectat de situatiile de urgenta

Tema IV Protectie Civila

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 
 

Prevenirea si stingerea incendiilor

OMAI 163/28 02 2007 ,art.63 - 69 Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizarea autoapărării împotriva incendiilor

iii

 

½

Evaluarea riscului de incendiu la locurile de munca.Cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă (mijloacele care le produc,împrejurările determinante,surse de producere a incendiilor) Reguli şi măsuri concrete de prevenire şi înlăturare a acestora.

iv

½

Protectie civila Primul ajutor şi autoajutorul sanitar in diferite situatii

 

Tema iv Protectie Civila

     

a)

Tematică obligatorie

V

III – Septembrie

 

Prevenirea si stingerea incendiilor

Agenda Pompierului ,Cap.XX Instrucţiuni de folosire a tehnicii respective Tema V PSI

½

Cunoasterea mijloacelor initiale de stingere.Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile, instalaţii speciale PSI)

XV

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Diminuarea riscului de incendiu (prin control PSI, măsuri în urma controlului, responsabilităţi, termene, rezolvare sau sancţionare).Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

Legea 307/2006 art.44-46 Norme departamentale specifice HG 678/1998,HG 786/2002 MO 384/ 1998,MO 561/2002

xiii

   

b)

Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

10

 

Prevenirea si stingerea incendiilor OMAI 712/2005 Obligativitatea instruirii personalului.Răspunderi ce revin diverselor categorii de

OMAI 712/2005+Dispoziţii generale instruire salariaţi situaţiilor de urgenta art.1- 45,MO 599/2005 si MO 844 /19 09 2005 PO – 023,versiunea 3

½

personal.Cap.2 Cerinţe specifice şi categorii de instructaje.Cap.3 Înregistrarea şi confirmarea instructajului.Cap.4 Organizarea activităţii de instruire;Procedura operaţională:Instruirea personalului în domeniile SSM şi a situaţiilor de urgenţă

11

Trim

tema

Ore

Nr.

I - Iunie

0

1

2

3

4

     

Protectie civila

 

xv

½

Reguli de comportare la urgenţe civile.Reguli de comportare la accident tehnologic cu implicarea substantelor periculoase

Tema xv Protectie Civila

     

TESTARE

TESTARE

Decembrie

½

Situatii de urgenta Test tip grilă : Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar test din tematica parcursa

1

Prevenirea si stingerea incendiilor Test tip grilă si o aplicatie practica: Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar test din tematica parcursa

   

½

Protectie civilaTest tip grilă:Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.

Chestionar test din tematica parcursa

Notă: In luna decembrie se vor stabili concret zilele de instructaj pentru lunile anului urmator (exemplu: luna ianuarie, ziua X).

C) INSTRUCTAJUL SEMESTRIAL (la 6 luni ) = 2 ore Personalul din conducerea societatii si personalul auxiliar cu atribuţii de organizare,conducere şi control (directori executivi,directori si ingineri sefi uzine,sefi sectii ,servicii,compartimente functionale,sefi birouri) Sefi sectoare de activitate si personalul auxiliar –TESA-(ingineri,subingineri,tehnicieni,economisti,analisti –programatori,maiştri,personal lab.control tehnic, proiectare,întreţinere şi reparaţii, investiţii, transport, casieri centre de incasare,etc)

Continutul temei (exercitiului,sedintei)

Bibliografie

0

1

2

3

4

I

a) Tematică obligatorie

½

Prevenirea si stingerea incendiilor Legea 307/2006,Cap I Dispoziţii generale,art.1-5,Cap II Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor,Sec.1 Obligaţii generale,art.6–9,Sec.6,Obligaţiile administratorului, conducatorului

instituţiei, utilizatorului şi salariatului,art.22,Cap. V Răspunderea juridică, art. 44-46; Norme Generale PSI,Cap.II,Sec.4,Organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor la locul de munca ,art.21-36,Cap.III Norme generale de apărare impotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor,Sec.4 Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile

tehnologice,art.63-69

Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,M.O 633 /21 07 2006; OMAI 163/2007 Norme generale de apărare impotriva incendiilor,in M.O. 216/ 29 03

2007

Tema I PSI

12

0

1

2

3

4

     

Protectie civila Cap.I Dispoziţii generale,art.1,3,5,9,Cap.II Organizarea protecţiei civile,art.10,12,15,16,Cap III Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor,Sec.1 Drepturi,art.18-19, Obligaţii,Sec.2,art.20 Cap IV Atribuţii şi

 

obligaţii privind protecţia civilă,Obligaţiile salariaţilor,Sec.2 art.31,Cap.V, Pregătirea pentru protecţia

Legea 481/2004,privind protectia civila M.O.Partea I nr.1094 din 24 11 2004 Tema II Protectie Civila

II

½

civilă ,art.32,37,Cap.VI,Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale art.39,Sec.1 Înştiinţarea,avertizarea şi alarmarea,art.40,41,44, Sec.3,Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată,art.47,49,Cap.VII Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă,art.60-63 Cap.IX Contravenţii şi sancţiuni ,art.75-78

   

b) Tematică opţională (specifică locului de muncă) :

 

Prevenirea si stingerea incendiilor Cunoasterea mijloacelor initiale de stingere (CET I,II remiza PSI,UFET,Sala Instructaj). Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile,instalaţii speciale PSI)

Agenda Pompierului ,Cap.XX Instrucţiuni de folosire a tehnicii respective Tema V PSI

   

Protectie civila

 

XVII

I

½

Cunoasterea Planului de Urgenta Interna.Cap.17 Proceduri de evacuare Cap.25 Pregatirea personalului pentru raspunsul la urgenta

Tema XVIII Protectie Civila

     

TESTARE

TESTARE

Decembrie

½

Situatii de urgenta Test tip grilă : Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar - test din tematica parcursa

1

Prevenirea si stingerea incendiilor Test tip grilă si o aplicatie practica: Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile

Chestionar- test din tematica parcursa

   

½

Protectie civilaTest tip grilă:Minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% .La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.

Chestionar - test din tematica parcursa

Notă: In luna decembrie se vor stabili concret zilele de instructaj pe lunile anului urmator (exemplu: luna ianuarie, ziua X).

D. INSTRUCTAJUL PE SCHIMB

1. Durata: minim 15 minute

2. Categorii de personal: se nominalizează de seful compartimentului functional pentru locurile de muncă ce necesită acest tip de instructaj. Obligatoriu se va face la

locurile cu risc foarte mare de incendiu şi opţional la locurile cu risc mare de incendiu.

3. Tematica: atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de PSI care trebuie urmărite ţinându-se seama de constatările din tura

anterioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.

E. INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRĂRI PERICULOASE

1.Durata: minim 15 min.

2. Instructajul se execută la:

- lucrări de sudare

13

- lucrări de tăiere sau lipire cu flacără

- lucrări care pot provoca scântei mecanice

- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite

- lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.

- lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice.

- lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile.

- lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc.)

- punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.

- aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive.

- curăţarea interioară a unor vase, rezervoare,recipienţi sau sisteme de evacuare în care au fost stocate,prelucrate/ vehiculate produse combustibile, etc.

- prelevarea de probe din recipienţi sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

F. INSTRUCTAJ LA CONVERSIA PROFESIONALĂ

1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se vor prelucra numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă

care se consideră necesare noilor sarcini.

2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi agent economic , se vor respecta prevederile instructajului specific

locului de muncă.

3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic,acestea se consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje

prevăzute de prezenta decizie.

G.

INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA SOCIETĂŢII

1.

Durata: minim 15 minute

2.

Persoanele care participă:

a)

personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii

b)

personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service.

c)

conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate

d)

personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.

e)

vizitatori în grup de minim 5 persoane

3.

Se stabilesc, prin act de autoritate, locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul.

4.

Problematica instructajului:

- prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. 2 litera a) şi b).

- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. 2, litera c) şi d).

- prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. 2 litera e), prin care, acestea sunt instruite sumar (max. 15 minute), asupra

principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs.

5. Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop, care să conţină problematica prezentată, însoţit de tabele cuprinzând

numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

III. FINALIZAREA INSTRUCTAJELOR

A. Consemnarea instructajelor:

a) Fişă individuală de instructaj PSI

- instructajul introductiv general

- instructajul la locul de muncă

14

- instructajul periodic

- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

- instructaj la conversia profesională

b)

Registru de predare-primire a schimbului

- instructaj pe schimb

- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

c)

Procese verbale de instruire:

-

instructaj pentru persoanele din afara societăţii

d)

Permis de execuţie a lucrărilor periculoase:

-

instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

B.

Testele impuse se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor pe o perioadă de 24 luni.

Măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI:

I. Responsabilitati pentru executarea instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:

A. Instructajul introductiv general

Seful SPPU,seful compartimentului prevenire,seful compartimentului protectie civila ,cadrul tehnic PSI (persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea

măsurilor de apărare împotriva incendiilor sau locţiitor al acestuia ( şef SCP sau altul).

B. Instructajul specific locului de muncă

Şeful locului de muncă respectiv.

C. Instructajul periodic

Instructajul periodic se execută:

- pentru personalul muncitor - de catre conducătorul locului de muncă respectiv

- pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele , proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere- de către şefii compartimentelor respective.

-

pentru şefii de secţii, sectoare,compartimente şi servicii funcţionale-de către directorul tehnic.

D.

Instructajul pe schimb -Conducătorul locului de muncă

E.

Instructajul special pentru lucrări periculoase

Instructajul se execută:

- privind tehnologia de execuţie - de către conducătorul formaţiei de lucru

- privind condiţiile tehnologice - de către conducătorul locului de muncă.

Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale.

F. Instructajul la conversia profesională

Instructajul se execută:

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă - de către şeful locului de muncă.

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă - conform celor de mai sus (aliniatul B).

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau a altei instituţii - conform aliniatelor A,B.

G. Instructajul pentru personalul din afara unităţii

15

Se execută de către de şeful SPPU, seful compartimentului prevenire,seful compartimentului protectie civila ,personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau de conducătorul locului în care este prevăzut un asemenea instructaj.

II. Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor si protectiei civile se va executa astfel:

A. Instructajul introductiv general

1. Durata instructajului-minim 8 ore

2. Categorii de personal ce participă:

a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc)

b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta

c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri

d) elevi, studenţi aflaţi în practică

3. Conţinutul instructajului:

a) Acte normative generale:

- Legea 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,in M.O 633 /21 07 2006

- OMAI 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor,in M.O. 216/ 29 03 2007

b) Acte normative specifice:

- normele PSI şi de dotare valabile în uzine, capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.

c) Modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor

- plan de intervenţie

- plan de evacuare

- plan de depozitare

- exemplu de organizare a intervenţiei la locul de muncă

d) Forme şi metode specifice de PSI

- controale PSI ( interne din societate şi externe ISU )

- modul de sancţionare a încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).

- măsuri de îmbunătăţire a PSI, cu termene şi responsabilităţi

- forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă, SPPU , ISU

e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora:

- instalaţii speciale de: semnalizare incendii, stingere incendii

- instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori, exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).

- stingătoare portabile şi transportabile, descriere sumară a construcţiei şi funcţiune.

f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui:

- data şi ora observării incendiului

- locul evenimentului

- mijloace de anunţare

- persoana care a anunţat incendiu

- alarmare forţe proprii

- anunţare ISU( pompieri militari)

- alarmarea conducerii societăţii

substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în

16

- alarmare alte forţe (dacă este cazul)

g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu:

- evacuarea persoanelor din construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine.

- evacuarea materialelor periculoase (recipienţi sub presiune,recipienţi cu gaze sau lichide inflamabile)

- evacuarea materialelor ce înglobează valori mari.

- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.

Atenţie:Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite,în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. 4.Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte.Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime.Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

B.Instructajul specific locului de muncă

1.

Durata instructajului: minim 8 ore

2.

Categorii de personal ce participă:

a)

noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.)

b)

salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta

c)

lucrători sezonieri, temporari sau zilieri

d)

elevi, studenţi aflaţi în practică

3.

Conţinutul instructajului:

a)

caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă.

b)

cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă, măsuri de prevenire a acestora.

c)

descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la

cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice.

d)

conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice.

e)

descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.

f)

sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.

4.

Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce

nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

C. Instructajul periodic:

1. Durata instructajului: minim 2 ore

2. Intervalul între două instructaje periodice:

a) lunar - pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative

b) la 3 luni - personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri ,ingineri,

specialişti, personal din laboratoare, etc.

c) la 6 luni - restul personalului (personal TESA, funcţionari, personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative).

d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri:

- când un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de muncă.

- când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii.

17

- la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu,explozie,calamitati, avarie).

- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe.

18