Sunteți pe pagina 1din 3

Protectia lucratorului transfrontalier

17 Oct 2016
Tags: transfrontalier, lucrator transfrontalier, conditii de munca, lucratori
detasati, detasare, delegare, legea 344/2006, itm, ssm, protectia muncii, Legea Macron, Legea
MiLog

S-au intensificat controalele in Franta, Belgia si Germania referitor la respectarea salariului minim
si a conditiilor de munca pentru lucratorii detasati in strainatate

Lucratorul transfrontalier este reprezentat de salariatul unui angajator roman detasat de pe teritoriul
Romaniei pentru a fi trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

In aceeasi situatie se afla si salariatul detasat pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul
Confederatiei Elvetiene - care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis
sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei.

In primul rand, este necesar sa se evite confuzia ce apare deseori intre delegare sau deplasarea in
interes de afaceri (calatoria in interes de serviciu intr-un loc care nu reprezinta in mod obisnuit locul
muncii – de exemplu, pentru a participa la conferinte/intalniri/expozitii/cursuri/negocieri) si detasarea
transnationala de muncitori (situatie in care angajatorul da un mandat specific salariatilor săi, care
trebuie indeplinit intr-un alt stat membru, cu intentia ca, de indata ce mandatul a fost adus la indeplinire,
salariatii isi vor relua munca in cadrul societatii-mama din statul-membru initial).

Salariatii sunt considerati detasati in sensul Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul
prestarii de servicii transnationale daca indeplinesc urmatoarele conditii:
 sunt salariati ai unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in
Romania;
 sunt trimisi sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al UE, al SEE
sau pe teritoriul CE;
 in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de
servicii;
 la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului;
 prin punerea la dispozitia unei intreprindere utilizatoare.

Aceasta modalitate de detasare impusa prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE
privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii nu se confunda cu conceptul de detasare definit
prin Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza,


indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de
lege, acte administrative prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare valabile in
statul membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, pe al
carui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:
a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
b) durata minima a concediilor anuale platite;
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara;
e) sanatatea si securitatea in munca;
f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au
nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

Indemnizatiile specifice detasarii sunt considerate parte a salariului minim, in masura in care nu sunt
acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detasare, precum cele de transport,
cazare si masa.

In raport cu prevederile fiscale in vigoare rezulta urmatoarele:


 in categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea,
precum si diurna;
 cheltuielile cu transportul si cazarea pe perioada delegarii sau detasarii sunt considerate
neimpozabile indiferent de cuantum;
 diurna este considerata neimpozabila pana la limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a
Guvernului pentru personalul din institutiile publice.

Persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi
desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul
respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continua va fi supusa legislatiei primului stat
membru, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca 24 de luni si ca persoana sa nu fi
fost trimisa pentru a inlocui o alta persoana detasata.

Inspectia Muncii este autoritatea publica cu atributii de birou de legatura, care efectueaza schimbul de
informatii cu institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic
European si din Confederatia Elvetiana.

Inspectia Muncii verifica aplicarea prevederilor prezentei legi, in vederea respectarii drepturilor salariatilor
detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Personalului angajatorilor inregistrati pe teritoriul Romaniei, care efectueaza operatiuni de transport


international, fiind trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene fara existenta
unor contracte cu un anume beneficiar, i se aplica prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de drepturile prevazute la art.
44 alin. (2) din acelasi act normativ.

In situatia in care angajatorul roman care detaseaza salariatii in cadrul asigurarii de servicii
transfrontaliere nu se conformeaza legislatiei romanesti, dar si celei a statului membru in care se face
detasarea, efectul poate fi expunerea societatii romanesti la aplicarea de amenzi de catre inspectorii
romani de munca, inclusiv riscul suspendarii autorizatiei de securitate in munca si protectia sanatatii

Securitatea si sanatatea in munca a lucratorului transfrontalier

Contractele bilaterale incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in vederea efectuarii de
lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea si sanatatea in
munca, respectiv comunicarea si cercetarea evenimentelor.
Instruirea introductiv-generala se face de angajator sau de catre agentul de munca temporara.

Verificarea starii de sanatate a lucratorilor se va efectua la angajare de catre angajator.


Instruirile la noul loc de munca si verificarile medicale periodice se vor efectua in functie de reglementarile
impuse de legislatia specifica statului in care isi va desfasura activitatea lucratorul detasat, in concordanta
cu conventiile incheiate intre beneficiar si prestator.

Orice eveniment produs pe teritoriul altei tari in care sunt implicati lucratori romani detasati la angajatori
straini, respectiv utilizatori straini, pentru efectuarea unor lucrari pe teritoriul altui stat, se comunica
imediat de catre angajatorul roman inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi au sediul social,
cat si misiunii diplomatice din tara respectiva.

Cercetarea acestor evenimente este efectuata de catre angajator in situatia in care lucratorii au suferit
incapacitate temporara de munca, respectiv de inspectoratul teritorial de munca pentru accidentele
colective, decesul sau invaliditatea victimelor.

De retinut!
In aplicarea Directivei Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE privind detasarea lucratorilor
Franta a adoptat, incepand cu 1 iulie 2016, Legea Macron prin care agentul de control urmareste daca
angajatorul unui lucrator detasat pe teritoriul sau respecta salariul minim din Franta, repausul saptamanal
si respectarea conditiilor de munca, respectiv cazare.

Germania a adoptat Legea MiLog, la 1 ianuarie 2015, prin care autoritatile vamale verifica respectarea
salariului minim de 8,50 Euro pe ora.

Aceste date sunt furnizate, in baza protocoalelor incheiate, de catre Inspectia Muncii in urma verificarii
documentelor existente la sediile sociale din Romania