Sunteți pe pagina 1din 2

Legislatie actualizata in domeniul situatiilor de urgenta si

PSI
1. HOTARÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si
functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
2. HOTARÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea
atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
3. ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
4. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta.
5. LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila(pdf).
6. LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor(pdf).
7. ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta.
8. ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor.
9. ORDIN nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
scenariilor de securitate la incendiu.
10. H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu.
11. Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor (OMI 163/2007), pdf.
12. ORDIN Nr. 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor
generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG
P.S.I.-001.
13. ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din
02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, care abroga D.G.P.S.I. - 002.
14. ORDIN Nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea
incendiilor, abrogat.- D.G.P.S.I. – 003.
15. ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice -
D.G.P.S.I.-004.
16. ORDIN Nr. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor, abrogat.-
D.G.P.S.I. - 005.
17. ORDIN Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor
române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente
si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive.
18. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea
formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora,
precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
19. Ordin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc.
20. Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare
la foc.
21. Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul
producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren.
22. Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind
siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc
sau utilizeaza acetilena.
23. Regulament din 22/10/2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice
care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul
gazelor naturale.
24. Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii.
25. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si
social-culturale.
26. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si
canalizare.
27. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice.
28. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice,
conditionarea aerului, gaze.
29. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii.