Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN AN II D.D.

NUMELE CANDIDATULUI____________________________________________________________

1. Din punct de vedere al regimului de ocupare si al clasei de inertie, cladirile se impart in:
4 categorii
3 categorii
c) 2.categorii.

2. Transmitantele termice liniare si punctuale c ale punfilor termice:


a) nu depind de zonele climatice
b)prezinta valori diferite funcfie de zonele climatice
c)nu depind de sistemul de dimensiuni ale cladirii utilizat in calculul ariilor.

3. Scaderea coeficientului he la fata exterioara a unui perete exterior:


a) reduce riscul aparitiei condensului
b) favorizeaza aparitia condensului
c) nu are nici o influenza.

4.In ipoteza calculului in regim stationar, rezistenta termica corectata a unei placi pe sol nu depinde de:
a) temperatura exterioara conventionala de calcul si temperatura solului
b) aria placii pe sol si temperatura interioara
conventionala
c) nici una din variantele de mai sus.

5. Volumul necesar de apa calda de consum se determina in functie de:


a)consumul facturat in ultimele 3 luni
b)destinatia cladirii, tipul consumatorului de apa calda de consum si numarul de utilizatori sau numarul unitatilor de
folosinta.
c) debitul specific al armaturilor sanitare racordate

6. Parametrii climatici exteriori specifici pentru aplicarea metodologiei McOO1-2006 sunt:


a) temperatura aerului exterior, umiditatea relativa a aerului exterior, intensitatea directa a radiatiei solare;
(b) temperatura medie (sezoniera, lunara ...} a aerului exterior, umiditatea relativa medie a aerului exterior, intensitatea
medie totala a radiatei solare si viteza medie a vantului
c) temperatura medie (sezoniera, lunara ...) a aerului exterior, umiditatea relativa medie a aerului
exterior, intensitatea medie totala a radiatiei solare, viteza medie a vantutui si presiunea medie barometrica.

7 Una din caile de reducere a pierderilor de caldura prin ventilare, in conditiile respectarii exigentelor de igiena si
puritate a aerului interior, este:
a) preincaizirea aerului proaspat in recuperatoare de caldura
reducerea debitului de aer evacuat din cladire
nici una dintre variantele de mai sus,

8. Cresterea temperaturii exterioare de echilibru calculata pentru sezonul rece al anului conduce la:
a) scaderea duratei sezonului de incalzire si cresterea consumului de energie pentru incalzire
a) scaderea duratei sezonului de incalzire si a consumului de energie pentru incalzire
c) cresterea duratei sezonului de incalzire si a consumului de energie pentru incalzire.

9. In cazul determinarii prin metoda sezoniera a consumului de energie pentru incalzirea unei cladiri, se vor utiliza:
a) valorile temperaturilor interioare conventional de calcul si valoarea temperaturii exterioare
conventional de calcul conform zonei climatice
b) valorile temperaturilor interioare conventional de calcul si valoarea medie sezoniera a temperaturii exterioare
c) valorile temperaturilor medii de radiate si valoarea medie sezoniera a temperaturii exterioare.

10. Indicati semnificatia si unitatea de masura pentru marimea notata Tn McOO1-2006 cu H.


a) coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii, W/K
b) coeficientul de pierderi totale de caldura, J/K
c) coeficientul de pierderi totale de caldura, W/K.

11. In care dintre cazurile urmatoare necesarul specific de apa calda are valoarea cea mai mare:
a) scoala
b) bloc de locuinte
c) cladire de birouri.
12. Calculul simplificat al consumului de energie electrica pentru iluminat, in cazul cladirilor tertiare:
a) depinde de timpul operational al puterii parazitare
b);depinde de timpul efectiv de utilizare al sistemului de iluminat tu
c) se efectueaza pe baza facturilorde consum energie electrica din ultimele 12 luni.

13. Eficienta ventilarii se exprima ca :


a) raportul dintre concentratia de poluant in aerul introdus in incapere si concentratia de poluant in aerul evacuat din
incapere
b) raportul dintre diferenta intre concentratia de poluant in aerul evacuat din incapere si concentratia de poluant in
aerul introdus in incapere si diferenta intre concentratia de poluant in incapere si concentratia de poluant in aerul
introdus in incapere
c) raportui dintre concentratia de poluant in incapere si concentratia de poluant in aerul introdus in incapere.

14. Consumul total de energie pentru racirea unei cladiri nu depinde de:
a) gradul de umbrire al anvelopei
b) durata sezonului de racire
c) temperatura de echilibru pentru sezonul demcalzire.

15. In cazul montarii si utilizarii corecte a unor captatoare solare pentru prepararea apei calde de consum pentru o
cladire din Romania (zona climatica 1), care dintre variantele urmatoare va conduce la cea mai mare scadere a
consumului total anual de energie (kWh/an) ?
a) utilizarea captatoarelor solare plane
b) utilizarea captatoarelor solare cu tuburi vidate
c) utilizarea captatoarelor solare fara elemente transparente.

16.Care dintre urmatoarele situatii ar putea conduce auditorul energetic catre selectarea unei solutii de reabilitare
energetica ca fiind fezabila din punct de vedere tehnic si economic:
durata de recuperare a investitiei > durata de viata a solutiei si costul unitatii de energiei economisite < costul
actualizat al unitatii de energie
durata de recuperare a investitiei < durata de viata a solutiei si costul unitatii de energiei economisite > costul
actualizat al unitatii de energie
c) valoarea neta actualizata a investitiei in reabilitare este negative pe durata de viata a solutiei si costul unitatii de
energiei economisite < costul actualizat al unitatii de energie pe durata de viata a solutiei.

17. Pentru izolarea termica a peretilor exteriori ai unei cladiri existente, un investitor decide sa utilizeze o
termoizolatie avand conductivitatea termica mai mare. Care va fi influenta asupra consumului anual
energetic:
a) consum energetic mai mare
consum energetic mai mic
conductivitatea termica nu influenteaza consumul energetic.

18. La acelasi consum final de energie pentru incalzirea spatiilor, emisia de C02 va fi cea mai mare in cazul:
a) instalatiilor de incalzire care utilizeaza drept combustibil gazele natural
b) instalatiilor de incalzire care utilizeaza drept combustibil carbunii
c) instaiatiilor de incalzire care utilizeaza drept combustibil lemnul.

19. Conform Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, in scopul reducerii consumului de energie
si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza:
a).inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru sistemele de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW
b).inspectie periodica la intervale de 4 ani, pentru sistemele de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW
c)inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru sistemele de climatizare cu puterea nominala de peste20kW

20. Nota energetica posibila a unei cladiri de birouri este:


a) 85
b) 19
c) 109
SEMNATURA__________________________

S-ar putea să vă placă și