Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Instalaii Master: Ingineria Instalaiilor

Denumirea disciplinei: Expertiza, auditul i certificarea energetic a cldirilor

CERTIFICAREA DE PERFORMAN ENERGETIC A CLDIRILOR

ntocmit: ..............................................................

Data:

CERTIFICAREA D

CUPRINS

Foiae de capat Borderou 1. Date de intrare 2. Date de iesire Bibliografie Anexe

1. DATE DE INTRARE
Calculele se vor face pe baza urmtoarelor date:

1.1 DATE GENERALE


Categoria de cldire: Bloc de locuinte Sursa de cldura: C.T. de cvartal Suprafata util nclzita: 1.604,6 m2

1.2 DATE PENTRU CLDIREA CERTIFICAT


Consumul anual de energie pentru: - nclzire: 224.790,91 kWh/an - ap cald de consum: 134.999,65 kWh/an - iluminat: 18.073,87 kWh/an - total: 377.864 kWh/an Emisia anuala de CO2: 75.383,71 kg CO2/an

1.3 DATE PENTRU CLDIREA DE REFERINTA


Consumul anual de energie pentru: - nclzire: 154.732,83 kWh/an - apa calda de consum: 140.002,09 kWh/an - iluminat: 18.073,87 kWh/an - total: 312.809 kWh/an Emisia anuala de CO2: 2 62.047,31 kg CO2/an

2. DATE DE IESIRE
Pe baza datelor de intrare se cere:

2.1 DATE DE IESIRE PENTRU CLDIREA CERTIFICAT


a) Determinarea consumului anual specific de energie; b) Stabilirea scalei energetice a cldiri ; c) ncadrare in clase energetice a cldirii n functie de consumului anual specific de energie ; d) Stabilirea penalittilor ; e) Notarea din punct de vedere energetic a cldirii analizate ; f) Calculul indicelui de emisie echivalent de CO2. a) Determinarea consumului anual specific de energie Determinarea consumului anual specific de energie se face conform cu metodologia de mai jos: a.1) Determinarea consumului anual specific de energie pentru nclzire: Se cunoaste: - Consumul anual de energie pentru nclzire: 224.790,91 kWh/an; - Suprafata utila nclzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual specific de energie pentru nclzirea spaiilor se determin conform cu relatia de mai jos: q inc = Qinc/ A inc = 224.790,91 / 1.604,6 = 140,09 [kWh/m2an] unde a.2) Determinarea consumului anual specific de energie pentru apa cald de consum: Se cunoaste: - Consumul anual de energie pentru apa cald de consum: 134.999,65 kWh/an; - Suprafata utila nclzita: 1.604,6 m2 Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum se determin cu relatia de mai jos: q acm= Qacm/Ainc= 134.999,65 / 1.604,6 = 84,13 [kWh/m2an] a.3) Determinarea consumului anual specific de energie pentru iluminat: Se cunoate: - Consumul anual de energie pentru iluminat: 18.073,87 kWh/an; - Suprafaa util nclzit: 1.604,6 m2 . Consumul anual specific de energie pentru pentru iluminat se determin conform cu relaia de mai jos: w il= Wil/Ainc= 18.073,87 / 1.604,6 = 11,26 [kWh/m2an]

a.4) Determinarea consumului total anual specific de energie: Se cunoate: - Consumul anual total de energie: 377.864 kWh/an; - Suprafata util nclzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual total specific de energie se determin conform cu relatia de mai jos: q tot = qinc+ qacm+wil [kWh/m2an] qtot= 140,09 + 84,13 + 11,26 = 235,49 [kWh/m2an] b) Stabilirea scalei energetice a cldirii NCLZIRE:

AP CALD DE CONSUM:

ILUMINAT:

TOTAL:

Cldirile de locuit se ncadreaz n cazul 1.

Deci, n cazul cldirilor de locuit, pentru a obine consumul specific total, se nsumeaz numai consumurile specifice pentru: - nclzire; - apa cald de consum; - iluminat. In tabelul urmtor sunt prezentate consumurile specifice pentru fiecare caz in parte (14) si pentru fiecare clasa energetica in parte.
Clasa energetica de la
kWh/m2 an

Total Cazul 1 pana la


kWh/m2 an

Cazul 2 de la
kWh/m2 an

Cazul 3 de la pana la de la

Cazul 4 pana la
kWh/m2 an

pana la
kWh/m2 an

kWh/m2 an kWh/m2 an kWh/m2 an

A B C D E F G

0 125 201 291 408 566 820

125 201 291 408 566 820

0 145 251 378 542 764 1120

145 251 378 542 764 1120

0 130 209 302 423 587 850

130 209 302 423 587 850

0 150 259 389 557 785 1150

150 259 389 557 785 1150

c) ncadrare in clase energetice a cldirii in functie de consumului anual specific de energie ncadrarea n clasele energetice se face n functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator n functie de scala energetic specific. Pentru un consum anual specific de energie pentru: - nclzire de 140,09 kWh/m2an, rezulta clasa energetic C; - Ap cald de consum de 84,13 kWh/m2an, rezulta clasa energetic D; - Iluminat artificial: 11,26 kWh/m2an, rezulta clasa energetic A; - Total de 235,49 kWh/m2an, rezult clasa energetic C. d) Stabilirea penalitatilor po = p1 * p2 * p3 * p4 * p5 * p6 * p7 * p8 * p9 * p10 * p11 * p12 Penalizari acordate cldirii certificate p1 - coeficient de penalizare funcie de starea subsolului tehnic p1 = 1,05 p2 - coeficient de penalizare funcie de utilizarea usii de intrare in cladire p2 = 1,05 p3 - coeficient de penalizare funcie de starea elementelor de inchidere mobila din spatiile comune p3 = 1,02 p4 - coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglaj de la corpurile statice p4 = 1,02

p5 - coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara p5 = 1,05 p6 - coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire p6 = 1,02 p7 - coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura p7 = 1,00 p8 - coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori p8 = 1,05 p9 - coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punct de vedere al continutului de umiditate al acestora p9 = 1,05 p10 - coeficient de penalizare functie de starea acoperisului peste pod p10 = 1,10 p11 - coeficient de penalizare functie de starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului p11 = 1,00 p12 - coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer proaspat la valoarea de confort p12 = 1,06 po = 1,436 e) Notarea din punct de vedere energetic a cldirii analizate q tot= 235,49 [kWh/m2an] po = 1,436 rezult q tot * po = 341,20 [kWh/m2an] q tot * po = 341,20 > qTm = 125 [kWh/m2an] Avnd in vedere faptul ca q tot * po > q Tm , vom calcula nota energetic cu relaia: N = exp(-B1*qtot * po + B2) in care: B1 = 0,001053, B2 = 4,73667 - coeficienti numerici determinati conform cu MC 001 - 2006. N = exp( - 0,001053 * 235,49 * 1,436 + 4,73667) = 79,64 f) Calculul indicelui de emisie echivalent de CO2 Se cunoaste: - Emisia anual de CO2: = 75.383,71 kg CO2/an; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Indicele de emisie echivalent CO2 se determina conform cu relatia de mai jos: Ico2 = Eco2/Ainc = 75.383,71 / 1.604,6 = 46,98 [kg CO2/m2an]

2.2 DATE DE IESIRE PENTRU CLADIREA DE REFERIN


a) Determinarea consumului anual specific de energie b) Incadrare in clase energetice a cladirii in functie de consumului anual specific de energie c) Stabilirea penalitatilor d) Notarea din punct de vedere energetic a cldiri de referin e) Calculul indicelui de emisie echivalent de CO2. a) Determinarea consumului anual specific de energie se face conform cu metodologia de mai jos: a.1) Determinarea consumului anual specific de energie pentru incalzire: Se cunoaste: - Consumul anual de energie pentru incalzire: 154.732,83 [ kWh/an]; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual specific de energie pentru inclzirea spatiilor se determina conform cu relatia de mai jos: q inc ref= Q inc ref / Ainc= 6154.732,83 / 1.604,6 = 96,43 [kWh/m2an] a.2) Determinarea consumului anual specific de energie pentru apa calda de consum: Se cunoaste: - Consumul anual de energie pentru apa calda de consum: 140.002,09 kWh/an; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum se determina conform cu relatia de mai jos: q acm ref = Qacm ref/ Ainc= 140.002,09 / 1.604,6 = 87,25 [kWh/m2an] a.3) Determinarea consumului anual specific de energie pentru iluminat: Se cunoaste: - Consumul anual de energie pentru iluminat: 18.073,87 kWh/an; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual specific de energie pentru iluminat se determina conform cu relatia de mai jos: wil= Wil/Ainc = 18.073,87 / 1.604,6 = 11,26 [kWh/m2an] a.4) Determinarea consumului total anual specific de energie: Se cunoaste: - Consumul anual total de energie: 1312.809 kWh/an; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Consumul anual total anual specific de energie se determina conform cu relatia de mai jos: q tot = 312.809/ 1.604,6 = 194,95 [kWh/m2an]

b) Incadrare in clase energetice a cladirii in functie de consumului anual specific de energie - nclzire de 96,43 [kWh/m2an], rezulta clasa energetic B; - Ap cald de consum de 87,25 kWh/m2an, rezulta clasa energetic D; - Iluminat artificial: 11,26 kWh/m2an, rezulta clasa energetic A; - Total de 194,95 kWh/m2an, rezulta clasa energetic B. c) Stabilirea penalitatilor Nu se acord penalizri conform cap. II.4.5 din normativul Mc 001 / 3 - 2006) si deci p0 = 1,00. d) Notarea din punct de vedere energetic a cldirii analizate q tot= 194,95 [kWh/m2an] po = 1,00 rezult q tot * po = 194,95 [kWh/m2an] q tot * po = 194,95 > qTm = 125 [kWh/m2an] Avnd in vedere faptul ca q tot * po > q Tm , vom calcula nota energetic cu relaia: N = exp(-B1*qtot * po + B2) in care: B1 = 0,001053, B2 = 4,73667 - coeficienti numerici determinati conform cu MC 001 - 2006. N = exp( - 0,001053 * 194,95 * 1,00 + 4,73667) = 92,90 e) Calculul indicelui de emisie echivalent de CO2 Se cunoaste: - Emisia anuala de CO2: 262.047,31 kg CO2/an; - Suprafata utila incalzita: 1.604,6 m2 . Indicele de emisie echivalent CO2 se determina conform cu relatia de mai jos: ICO2 = ECO2/ Ainc= 62.047,31 / 1.604,6 = 38,67 [kg CO2/m2an]

2.3 COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMAN ENERGETIC A CLDIRII CUPRINDE URMATOARELE PARTI:


a) fata; b) verso; c) recomandri pentru reducerea costurilor prin mbuntirea performanei energetice a cldirii. In acest sens se vor utiliza urmatoarele date: - tema; - rezultatele calculelor efectuate; - concluziile desprinse in urma efectuarii calculelor si a completarii certificatului; - prevederile legislatiei in vigoare;

10

- datele din literatura de specialitate privind solutiile tehnice.

11

BIBLIOGRAFIE

1. Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor. Partea a III-a - Auditul i certificatul de performan a cldirii. Indicativ Mc 001 / 3 - 2006; 2. Metodologie de calcul al performantei energetice a cldirilor. Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cldirilor si apartamentelor. Indicativ Mc 001 / 4 - 2009.

12

ANEXE

PENALIZARI ACORDATE CLADIRII CERTIFICATE Penalizrile acordate cldirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor deficiene de ntreinere i exploatare a cldirii i instalaiilor aferente acesteia, avnd drept consecine utilizarea neraional a energiei. Acestea se determin cu relaia: po = p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 (II.4.2) n care: p1 - coeficient de penalizare funcie de starea subsolului tehnic al cldirii - pentru cldiri colective, determinat conform tabelului II.4.3 Tabel II.4.3 Starea subsolului tehnic Uscat i cu posibilitate de acces la instalaia comun Uscat, dar fr posibilitate de acces la instalaia comun Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioar) Observaie: Pentru cldiri individuale, p1 = 1,00. p2 - coeficient de penalizare funcie de utilizarea uii de intrare n cldire cldirii - pentru cldiri colective, determinat conform tabelului II.4.4, Tabel II.4.4 Ua de intrare n cldire Ua este prevzut cu sistem automat de nchidere i sistem de siguran (interfon, cheie) Ua nu este prevzut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n perioada de neutilizare Ua nu este prevzut cu sistem automat de nchidere i este lsat frecvent deschis n perioada de neutilizare Observaie: Pentru cldiri individuale, p2 = 1,00. p2 1,00 1,01 1,05 p1 1,00 1,01 1,05

13

p3 - coeficient de penalizare funcie de starea elementelor de nchidere mobile din spaiile comune (casa scrilor) - ctre exterior sau ctre ghene de gunoi - pentru cldiri colective, determinat conform tabelului II.4.5. Tabel II.4.5 Starea elementelor de nchidere mobile Ferestre / ui n stare bun i prevzute cu garnituri de etanare Ferestre / ui n stare bun, dar neetane Ferestre / ui n stare proast, lips sau sparte Observaie: Pentru cldiri individuale, p3 = 1,00. p4 - coeficient de penalizare funcie de starea armturilor de nchidere i reglaj de la corpurile statice pentru cldiri dotate cu instalaie de nclzire central cu corpuri statice, determinat conform tabelului II.4.6 Tabel II.4.6 Situaia Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj i acestea sunt funcionale Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj, dar cel puin un sfert dintre acestea nu sunt funcionale Corpurile statice nu sunt dotate cu armturi de reglaj sau cel puin jumtate dintre armturile de reglaj existente nu sunt funcionale 1,00. p5 - coeficient de penalizare funcie de splarea / curirea instalaiei de nclzire interioar - pentru cldiri racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier, determinat conform tabelului II.4.7, Tabel II.4.7 Situaia Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate dup ultimul sezon de nclzire Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate nainte de ultimul sezon de nclzire, dar nu mai devreme de trei ani Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate cu mai mult de trei ani n urm p5 1,00 1,02 1,05 p4 1,00 1,02 1,05 p3 1,00 1,02 1,05

Observaie: Pentru cldiri care nu sunt dotate cu instalaie de nclzire central cu corpuri statice, p4 =

Observaie: Pentru cldiri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier, p5 = 1,00.

14

p6 - coeficient de penalizare funcie de existena armturilor de separare i golire a coloanelor de nclzire - pentru cldiri colective dotate cu instalaie de nclzire central, determinat conform tabelului II.4.8, Tabel II.4.8 Situaia Coloanele de nclzire sunt prevzute cu armturi se separare i golire a acestora, funcionale Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi se separare i golire a acestora sau nu sunt funcionale p6 1,00 1,03

Observaie: Pentru cldiri individuale sau cldiri care nu sunt dotate cu instalaie de nclzire central, p6 = 1,00. p7 - coeficient de penalizare funcie de existena echipamentelor de msur pentru decontarea consumurilor de cldur - pentru cldiri racordate la sisteme centralizate de alimentare cu cldur, determinat conform tabelului II.4.9 Tabel II.4.9 Situaia Exist contor general de cldur pentru nclzire i pentru ap cald de consum Exist contor general de cldur pentru nclzire, dar nu exist contor general de cldur pentru ap cald de consum Nu exist nici contor general de cldur pentru nclzire, nici contor general de cldur pentru ap cald de consum, consumurile de cldur fiind determinate n sistem paual p7 1,00 1,07 1,15

Observaie: Pentru cldiri cu sistem propriu / local de furnizare a utilitilor termice, p7 = 1,00. p8 - coeficient de penalizare funcie de starea finisajelor exterioare ale pereilor exteriori - pentru cldiri cu perei din crmid sau BCA, determinat conform tabelului II.4.10, Tabel II.4.10 Situaia Stare bun a tencuielii exterioare Tencuial exterioar czut total sau parial p8 1,00 1,05

Observaie: Pentru cldiri cu perei exteriori din alte materiale, p8 = 1,00. p9 - coeficient de penalizare funcie de starea pereilor exteriori din punct de vedere al coninutului de umiditate al acestora, determinat conform tabelului II.4.11, Tabel II.4.11 Situaia Perei exteriori uscai Pereii exteriori prezint pete de condens (n sezonul rece) Pereii exteriori prezint urme de igrasie p9 1,00 1,02 1,05

15

p10 - coeficient de penalizare funcie de starea acoperiului peste pod - pentru cldiri prevzute cu pod nelocuibil, determinat conform tabelului II.4.12 Tabel II.4.12 Situaia Acoperi etan Acoperi spart / neetan la aciunea ploii sau a zpezii Observaie: Pentru cldiri fr pod nelocuibil, p10 = 1,00. p11 - coeficient de penalizare funcie de starea coului / courilor de evacuare a fumului - pentru cldiri dotate cu sisteme locale de nclzire / preparare a apei calde de consum cu combustibil lichid sau solid, determinat conform tabelului II.4.13, Tabel II.4.13 Situaia Courile au fost curate cel puin o dat n ultimii doi ani Courile nu au mai fost curate de cel puin doi ani Observaie: Pentru alte tipuri de cldiri, p11 = 1,00. p12 - coeficient de penalizare care ine seama de posibilitatea asigurrii necesarului de aer poraspt la valoarea de confort, determinat conform tabelului II.4.14, Tabel II.4.14 Situaia Cldire prevzut cu sistem de ventilare natural organizat sau ventilare mecanic Cldire fr sistem de ventilare organizat p12 1,00 1,10 p11 1,00 1,05 p10 1,00 1,10

Atentie ! conform cu Mc 001 / 3 - 2006, pagina 32-33/515-516, cap. II.4.6., art. r: pentru cldirea de referin, nu se acord penalizri conform cap. II.4.5 din normativul de fa, adica p0 = 1,00.

16

17

18

Recomandri pentru reducerea costurilor prin mbunttirea performantei energetice a cldirii: Solutii recomandate pentru anvelopa cldirii: Solutia 1 (S1) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exterior peste valoarea de 2,5 m2k/W., prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita inchiderii puntilor termice existente. Solutia 2 (S2) - Inlocuirea tamplariei existente din lemn si metal de pe fatade, corespunzatoare celor doua scari, cu tamplarie termoizolanta etansa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile. Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime sau vata minerala. Stratul termoizolant se va cobora pe peretii laterali ai subsolului pe o inaltime de 0,9 m pentru a inchide puntile termice. Termoizolatia se va proteja cu un strat impermeabil rezistent. Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea straturilor exterioare pan la hidroizolatia existent si montarea unui nou strat termoizolant, de calitate si grozime corespunzatoare noilor cerinte. Stratul termoizolant poate fi alcatuit din: - placi de polistiren expandat cu grosime de 10 cm, armat cu plasa de sarma si protejat cu o sapa din mortar de ciment, sau - placi de polistiren extrudat cu grosime de 10cm, protejat cu o sapa din mortar de ciment. La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant din membrana de bitum in doua straturi. Solutiile propuse formeaz mpreun un pachet de solutii care rspunde cerintelor OG 18/2009 Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cldirii Refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic nclzire si ap cald de consum aflate n subsolul cldirii Montare robineti cu termostat pe racordul corpurilor de nclzire Montare debitmetre la punctele de consum ap cald si ap rece Montarea becurilor economice n locul celor incandescente Asigurarea calittii aerului interior prin ventilare natural sau ventilare hibrid a apartamentelor (introducere permanent aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior prin bi si grupuri sanitare)

19

20

21

22