Sunteți pe pagina 1din 9

Obiectivele unui astfel de chestionar sunt de a permite o reflexie rapida, dar si larga asupra

considerentelor dezvoltarii durabile, urmarite intr-un proiect sau un demers operational si


organizatoric. El urmareste, deasemenea, implicarea mai larga a actorilor in astfel de proiecte
sau demersuri , precum si ameliorarea acestora prin luarea in considerare a cator mai multe
elemente.

Intrebarile care alcatuiesc chestionarul ar trebui sa permita analizarea rapida a raspunsului


dat de un proiect sau un demers relativ la temele dezvoltarii durabile pe care le propunem.
Fiecare tema se traduce printr-o intrebare corespunzand celor cinci dimensiuni de baza ale
dezvoltarii durabile luate in considerare: etica, ecologica, sociala,economica si de guvernanta.

Pentru a face analiza, este suficient sa completati tabele urmatoare si sa evaluati raspunsul
proiectului sau demersului la fiecare intrebare.

Pentru fiecare intrebare, este vorba despre cum raspunde proiectul sau demersul la elementul
respectiv, indicand in fiecare patrat tipul de raspuns posibil, cu un semn grafic ,care sa
corespunda unei caracterizari specifice, respectiv:

1. Proiectul sau demersul relativ are un impact negativ sau nefast potential important,
relativ la elementul….(semn graphic propus - -)
2. Acesta este elementul de care demersul sau proiectul nu au tinut cont. El ar putea
avea un impact negativ, care nu ar putea fi nici masurat, nici evaluat.(-)
3. Proiectul sau demersul nu au impact semnificativ, nici pozitiv, nici negativ. Este o o
chestiune nonpertinenta sau neprioritara la prima vedere.(0)
4. Proiec tul sau demersul raspund pozitiv relative la elementul…. dar fara sa se remarce
in mod special fata de proiecte asemanatoare. Este un element de luat in considerare, dar la
care se pot sugera ameliorari.(+)
5. Proiectul sau demersul se remarca prin elementele de noutate si amploarea luarii in
considerare a elementului….in alegerile care se vor face.(++)
In rubrica oservatii poate fi explicat elementul slab al proiectului sau demersului sau cum
poate fi remediat. Insumarea finala a semnelor grafice va reprezenta evaluarea proiectului,,
insotita, evident de observatii , unde considerate ca trebuie facute.

ANEXA. DEFINIREA DIMENSIUNILOR DEZVOLTARII DURABILE


I.DIMENSIUNEA ETICA: a raspunde nevoii de echitate, justitie, solidaritate, coerenta.
A. Lupta contra saraciei: saracia constiuie un factor major de excluziune sociala si o cauza a
inechitatii. Persoanele in situatie de saracie extrema nu au practic nici un mijloc de a-si
satisface nevoile esentiale si a evita degradarea mediului.
Obiective:
- Asigurarea pentru cei defavorizati accesul la servicii esentiale(energie, apa, transport,
santate, educatie, locuinta,etc).
- Eliminarea conditiilor de viata nedemne.
Punerea in opera a actiunilor care ii vizeaza special pe cei defavorizati, in organizatie, in
interiorul si exteriorul comunitatii.
B.Solidaritate: angajarea si solidaritatea permite depasirea crizelor, progresul intr-un climat
de incredere mutual intre indivizi si intre popoare.
Obiective:
- Luarea in considerare a nevoilor particulare sau contextuale a grupurilor vizate.
- Urmarirea ameliorarii autonomiei persoanelor.
- Respectarea drepturilor umane.
- Asigurarea repartitiei avantajelor, beneficiilor de catre intreaga populatie.
- Luarea in considerare si recunoasterea drepturilor minoritatilor.
- Vizarea echitatii.
- Ameliorarea accesibilitatii , integrarii .
C .Restaurare si compensatie: valorizarea echitatii intergenerationale si intragenerationale
conduce la distribuirea, in timp si spatiu, a impactelor pozitive si negative a proiectelor,
astfel incat sa nu favorizeze un grup sau o generatie in defavoarea alteia.
Obiective:
- Asumarea repunerii in stare buna a mediilor degradate.
- Fixarea obiectivelor de restaurare a ecosistemelor.
- Prevederea reabilitarii siturilor din momentul conceperii proiectului.
- Oferte de compensare a populatiilor afectate de impactul degradarilor.
D. Originalitate si inovatii: originalitatea si inovatia permit cresterea potentialului de
adaptabilitate, pentru a oferi un plus de alegeri posibile generatiilor prezente cat si si a celor
viitoare, pentru a-si satisface necesitatile.
Obiective:
- Valorizarea creativitatii si stimularea imaginatiei.
- Diversificarea optiunilor.Favorizarea potentialului inovativ.
- Favorizarea cercetarii si dezvoltarii.
E.Valori commune: Luarea in considerare a dimensiunii etice a dezvoltarii durabile trece prin
aplicarea principiilor de diversitate, responsabilitate, solidaritate cu generatiile prezente si
viitoare; dezvoltarea unui comportament etic, inseamna, in primul rand, identificarea
acestor valori in organizare, pentru punerea in opera a acestor valori cu coerenta.
Obiective:
- Favorizarea emergentei si partajul valorilor commune.
- Asigurarea coerentei intre actiunile si valorile unei organizatii.
II.Dimensiunea ecologica: a raspunde nevoilor de calitate a mediului si de perenitate a
resurselor.
A.Utilizarea resurselor regenerabile: utilizarea prioritara a resurselor regenerabile , datorita
capacitatii lor de regenerare este necesara pentru ca ecosistemele si rezervele minerale sa
fie mentinute in asa fel incat sa satisfaca pe termen lung nevoile umanitatii.
Obiective:
- Utilizarea prioritara a resurselor regenerabile.
- Determinarea importantei pentru mentinerea vietii.Planificarea unei utilizari
judicioase a acestor resurse.
- Adoptarea unor modalitati de gestiune prudente.
B.Utilizarea judicioasa a resurselor regenerabile: urmareste sa permita generatiilor viitoare
sa –si poata asigura nevoile, chiar in idea epuizarii resurselor actuale neregenerabile.
Obiective:
- Reducerea utilizarii resurselor regenerabile.
- Utilizarea judicioasa a acestor resurse.
- Evaluarea posibilitatilor de inlocuire.
- Promovarea reciclarii.
C.Utilizarea judicioasa a energiei: aprovizionarea cu energie este indispensabila tuturor, la
toate nivelurile societatii pentru satisfacerea nevoilor atat cele esentiale-gatit, luminat,
incalzit,etc, dar toata productia de energie are consecinte asupra mediului, consecinte
sociale si economice, care trebuie bine gestionate.
Obiective:
- Utilizarea eficienta a energiei.
- Promovarea formelor de energie cel mai bine adaptate contextului si nevoilor.
- Promovarea vectorilor de energie cu cel mai mic impact.
D.Mentinerea produselor secundare, deseurilor activitatilor umane sub capacitatea de
suportabilitate a mediului: prin capacitatea lor de detoxificare, mediile naturale pot absorbi
o buna parte a acestor produse, dar este obligatoriu de a le mentine sub aceasta capacitate
de absorbtie.
Obiective:
- Dezvoltarea cunoasterii in ceea ce priveste dinamicile ecologice si capacitatea de
suportabilitate .a ecosistemelor.
- Minimizarea produselor secundare,deseuri, ale activitatilor umane.
- Minimizarea impactului acestora.
- Asigurarea unei gestiuni sanatoase a deseurilor periculoase.
E. Mentinerea diversitatii:biodiversitatea include diversitatea indivizilor, speciilor,
ecosistemelor si a proceselor natural, pentru specii animale si vegetale, specii care sunt
rezultatul unor procese evolutive si nu pot fi inlocuite, ele constituind factorul de stabilitate
si flexibilitate adaptativa pentru organismele vii, mijlocul de raspuns la nevoile de bogatie
genetic, alimentara sau estetica pentru om.
Obiective:
- Dezvoltarea cunostintelor referitoare la biodiversitate.
- Punerea in aplicare a masurilor de urmarire a indicilor biodiversitatii.
- Protejare speciilor rare sau in pericol de extinctie precum si a habitaturilor lor.
- Valorizarea speciilor cu valoare simbolica.
F.Utilizarea optima a teritoriului: teritoriul exploatabil al Terrei este limitat, iar populatia
palnetei este in crestere, deci trebuie optimizata utilizarea acestuia pentru a reusi sa
satisfaca nevoile tot mai mari ale oamenilor, fara a atenta la zone esentiale pentru
mentinerea biodiversitatii.
Obiective:
- Prezervarea calitatii solului,limitand impactul periculos.
- Luarea in considerare a conservarii habitaturilor fragile.
- Optimizarea utilizarii teritoriului.
- Contributie la mentinerea diversitatii peisajului.
G.reducerea poluantilor care afecteaza atmosfera> schimbarilor mediului Terrei, provocata
de emisii massive a acestor substante pot avea impacturi importante in ceea ce priveste
mentinere calitatii vietii si umanitatii in spatiu si timp.
Obiective:
- Reducerea cantitatii de gaze cu effect de sera.
- Reducerea emisiilor de substante care afecteaza patura de ozon.
- Reducerea poluantilor organic persistent.
- Prevederea de activitati de rationalizare, interdictie de folosire, substitutie,
distrugere, absorbtie.
- Prevederea de masuri in vederea adaptarii la schimbarile globale.
III. DIMENSIUNEA SOCIALA: a raspunde nevoilor sociale si aspiratiilor individuale.
A . Urmarirea asigurarii starii de sanatate optimala a populatiei, care se defineste ca cea
mai buna pe care o poate fi atinge o persoana la un moment dat al existentei sale, tinind
cont de limitarile/potentialul sau genetic, handicapuri fizice sau mentale: atingerea acestei
stari amelioreaza calitatea vietii si permite persoanelor sa raspunda autonom propriilor lor
nevoi in colectivitate.
Obiective:
- Adoptarea masurilor de responsabilizare, depistare, preventive.
- Ameliorarea sau mentinerea starii de sanatate a populatiei.
- Privilegierea actiunilor preventive.
- Reducerea poluarii.
Promovarea permanenta a contactului cu natura.
B.Asigurarea conditiilor de securitate: securitaea si sentimental de securitate sunt necesare
pentru starea de bine, libertatea de actiune a indivizilor, mentinerea integritatii corporale.
Obiective:
- Privilegierea actiunilor favorizand integritatea fizica si psihologica.
- Limitarea riscurilor.
- Crearea sentimentului de securitate individuala si colectiva.
Asigurarea educatiei de baza pentru pastrarea securitatii.
C.Ameliorarea nivelului de educatie a populatiei: educatia urmareste sa ofere oamenilor mai
multa autonomie, sa stimuleze inovatia, productivitatea, precum si sensibilizarea oamenilor
la participare pentru punerea in opera a dezvoltarii durabile.
Obiective:
- Asigurarea unei educatii de baza functionale pentru toti.
- Favorizarea accesului fiecaruia la nivelul de educatie dorit.
- Realizarea alfabetizarii ecologice.
D. Integrarea indivizilor in societate: O ocupatie valorizanta stimuleaza realizarea personala
a individului si angajarea lui vis/a/vis de societate.
Obiective:
- Asigurarea accesului la o ocupatie pentru fiecare.
- Favorizarea pe termen lung a investitiei intr-o persoana.
- Stimularea angajamentului civic.
E.Libertate civica si responsabilitate colectiva: pentru ca indivizii sa se realizeze plenar sis a
functioneze armonios in societate, trebuie sa se stabileasc un echilibru intr libertatea
individuala si responsabilitatile sociale.
Obiective:
- Asigurarea accesului tuturor la un loc de munca.
- Contributie la dezvoltarea increderii in sine.
- Pomovarea libertatii de actiune, exprimarii individuale si pluralismului credintelor.
- Favorizarea accesului la loisir si relaxare.
- Favorizarea conectivitatii.
- Favorizarea coeziunii sociale.
F.Recunoasterea persoanelor si investitiilor: recunoasterea si valorizarea
reusitelor(implinirilor) poate mari sentimental de apartenenta la un grup, suscita emulatia,
participa la ameliorarea practicilor si stimuli indivizii sa se angajeze in activitati de investitii
si de dezvoltare personala.
Obiective:
- Dezvoltarea participarii si efortului de reusita(implinire) prin mijloace adecvate.
- Cresterea sentimentului de apartenenta.
- Valorizarea reusitei personale.
- Favorizarea atingerii obiectivelor de performanta.
G. Cultura: cultura este un element care da unicitate unei societati si care da particularitati
unui proiect, in diferite regiuni ale lumii. Ea se caracterizeaza , printre altele, prin trasaturi
identitare, traditii sau cunostinte particulare , expresii culturale, artefacte, activitati
culturale, practici si bunuri recunoscute si protejate.
Obiecte:
- Conservarea si dezvoltarea patrimoniului cultural.
- Punerea in valoare si dezvoltarea culturilor autohtone.
- Asigurarea integritatii culturale a proiectelor.
IV. DIMENSIUNEA ECONOMICA
A.Posesie si folosirea bunurilor si capitalurilor: omenirea este in continua crestere si nevoile
materiale ale fiecarui om nu sunt satisfacute. Satisfacerea nevoilor devine posibila
producand si facand accesibilun numar cat mai mare de bunuri utile dezvoltarii si intretinerii
infrastructurilor locale(transport,telecomunicatii, energie, apa, etc)
Obiective:
- Asigurarea posibilitatii de a acumula bunuri si capitaluri.
- Asigurarea accesibilitatii unui numar cat mai mare la utilizarea de bunuri collective si
individuale.
- Asigurarea unei juste valori de schimb pentru munca oamenilor.
B.Calitatea bunurilor si serviciilor: un bun sau un serviciu de calitate satisface optim si intr-
un mod mai durabil nevoile pentru care este destinat.
Obiective:
- Adoptarea unor abordari de ecoeficienta si ecodesign, bazate pe ciclul lor de viata.
- Promovarea si favorizarea dezvoltarii economiei locale.
- Promovarea circuitelor scurte.
- Internalizarea externalitatilor in costuri.
C.Viabilitatea financiara: Viabilitatea economica este adese o conditie pentru realizarea si
perenitatea unui proiect sau a unei organizatii.
Obiective:
- Pomovarea unei bune cunoasteri a nevoilor si pietelor economico-financiare.
- Urmarirea optimizarii proceselor.
- Asigurarea rentabilitatii sau echilibrului financiar.
- Limitarea riscurilor financiare.
D.Crearea bogatiei: aceasta crestere a valorii ar trebui sa se concretizeze prin valoarea
adaugata(plusvaloarea) care permite schimburile economice.
Obiective:
- Asigurarea ca activitatile umane genereaza o valoare de schimb.
- Asigurarea unei gestiuni sanatoase a valorilor si a oamenilor.
E. Oportunitati de partaj al bogatiilor: partajul echitabil al bogatiei permite cresterea
solidaritatii si diminuarea disparitatilor intre indivizi. Participarea cat mai mare la bogatie,
creste fluxurile economice si permite satisfacerea nevoilor material al unui numar cat mai
mare de oameni.
Obiective:
- Ameliorarea conditiilor de munca.
- Promovarea mentinerii, dezvoltarii si partajului competentelor.

V.Dimensiunea guvernanta: a raspunde nevoilor de participare, democratie, integrare,


transparenta.
A.Gestiune si ajutor la decizie: utilizarea instrumentelor si proceselor de gestiune si de
ajutorare la decizie , amelioreaza nivelul de luare in considerare al principiilor dezvoltarii
durabile, ele favorizand realizarea orientarilor si obiectivelor organizationale in materie de
dezvoltare durabila.
Obiective:
- Optimizarea utilizarii instrumentelor si proceselor de gestiune.
- Ameliorarea proceelor de decizie.
- Vizarea ameliorarii continue.
B.Participare si democratie: fondata pe eficienta deciziilor luate de indivizi, participarea si
angajarea cetatenilor si grupurilor care ii reprezinta, sunt necesare pentru a define o viziune
concertata a dezvoltarii.
Obiective:
- Informare,consultare, concertare, mobilizare.
- Promovarea parteneriatelor.
- Promovarea angajarii si a mobilizarii civice.
- Instaurarea unei viziuni participative.
- Dezvoltarea participarii partilor concernate.
- Asigurarea unei informatii transparente, prin mecanisme de comunicare potrivite.
- Promovarea democratiei.
C.Urmarire si evaluare: urmarirea si evaluarea unui proiect sau a unui demers, permite sa se
verifice daca organizatia face incontinuu progrese conform cu orientarile,obiectivele si
tintele stabilite.Aceasta permite aprecierea transparent a calitatii demersului si a actiunilor
puse in aplicare, pentru a face publice elementele novatoare ale unui demers sau proiect.
Obiective:
- Punerea in aplicare a masurilor de urmarire si evaluare.
- Asumarea transparenta a raspunderii.
D.Integrarea proiectului: o buna integrare si o coerenta a actiunilor sunt garantate de
acceptabilitatea si durabilitatea proiectului si a activitatilor.
Obiective:
- Respectarea contextului legal.
- Includerea mizelor locale.
- Asigurarea coerentei integrarii.
- Asigurarea realismului si adaptabilitatii proiectului.
- Asigurarea acceptabilitatii sociale a proiectului.
E.Subsidiaritate: aplicarea principiului subsidiaritatii permite gasirea de solutii mai bine
adaptate, mai aproape de locul unde se pun problemele si cu persoanele si colectivitatile
direct afectate de aceste probleme.
Obiective:
- Articularea nivelelor decizionale.
- Apropierea in luarea deciziilor a actorilor concernati.
- Mutualizarea, punerea de acord a mijloacelor de actiune.
- Dezvoltarea responsabilitatii actorilor.
F.Gestiunea riscurilor: buna evaluare a riscurilor trece printr-o masura de probabilitate si de
gravitate a daunelor legate de un eveniment indezirabil. O buna gestiune a riscurilor
permite reducerea probabilitatilor si consecintelor nefaste a activitatilor umane si a
calamitatilor natural.
Obiective:
- Aplicarea principiului preventiei.
- Aplicarea principiului precautiei.
- Promovare a unei repartitSii echitabile a riscurilor.

NOTA: Prezentarea dimensiunilor dezvoltarii durabile si a obiectivelor de baza urmarite va


permite sa propuneti un demers sau proiect adecvat zonei/localitatii unde profesati si sa
raspundeti rapid si convingator chestionarului de mai jos.Pentru fiecare din dimensiunile DD
Puteti propune proiecte sau demersuri diferite sau un singur proiect pe care sa-l treceti prin
toate cele 32 de intrebari, raportandu-va la fiecare dintre dimensiunile DD. Rubrica
observatii este pentru a face comentarii care sa justifice calificativul pe care il dati prin
raspunsul la intrebarea respective, sau/si propuneri de imbunatatire a proiectului in asa fel
incat el sa raspunda convenabil , in final - daca este posibil, considerentelor de DD.

Chestionarul trebuie sa fie insotit de o scurta prezentare a proiectului sau demersului


propus,: denumire, situatie existenta in domeniul propus, obiecte generale propuse care
justifica alegerea temei acestuia.
I. DIMENSIUNEA ETICA
Demersul sau proiectul ……. 1 2 3 4 5 observatii
a. Contribuie la reducerea saraciei,
ocupandu-se de cei defavorizati,
pentru a raspunde nevoilor unui
numar cat mai mare de oameni?
b. Contribuie la solidaritate,
angajament si asistenta mutual a
intre personae sau grupuri?
c. Contribuie la restaurarea siturilor
degradate si la justa compensare a
persoanelor afectate de impactul
negativ al acestui proiect?
d. Favorizeaza cautarea unor solutii
originale si unor noi modalitati de
e. Favorizeaza identificarea de valori
commune si permite orientarea
actiunilor in concordant cu aceste
valori?
II. DIMENSIUNEA ECOLOGICA
a. Contribuie la utilizarea resurselor
regenerabile si asigura conditiile
pentru aceasta?
b. Favorizeaza o utilizare rationala si
judicioasa a energiei minimizand
impactul productiei, distributiei si
consumului?
c. Limiteaza cantitatea de poluanti si
deseuri aruncate in ecosistem?
d. Ia in considerare impactul asupra
biodiversitatii?
e. Favorizeaza o utilizare optima a
teritoriului, functie de
disponibilitatea suprafetelor si a
utilizarilor acestora?
f. Limiteaza poluantii globali(gaz cu
effect de sera, substante care
afecteaza patura de ozon, poluanti
organic)?
III. DIMENSIUNEA SOCIALA
a. Contribuie la ameliorarea starii de
sanatate generala a populatiei?
b. Limiteaza factorii susceptibili de a
reprezenta pericole pentru
personae(criminalitate, accidente,
conditii de munca, mediu de viata,
mobilitate, alimentative,etc.)?
c. Faciliteaza accesul la diferite tipuri
de informatii si permite indivizilor
sa atinga nivelul de formare si de
competenta pe care il doresc?
d. Favorizeaza integrarea indivizilor in
societate printr-o forma de
ocupatie valorizanta?
e. Favorizeaza echilibrul intre
libertatea individuala si
responsabilitatea individulului fata
de colectivitate?
f. Favorizeaza implinirea personala si
colectiva?
g. Considera cultura si trasaturile
identitare ale colectivitatilor care
sunt implicate sau afectate?
IV. DIMENSIUNEA ECONOMICA
a. Asigura indivizilor si colectivitatilor
posibilitatea de a utiliza bunuri si
capitaluri?
b. Favorizeaza schimbarile in modurile
de productie si de consum cu
scopul de a le face mai viabile si
mai responsabile in plan social si in
planul mediului inconjurator?
c. Urmareste rentabilitatea in
perspectiva viabilitatii financiare?
d. Permite ameliorarea valorii
resurselor si bunurilor la a caror
transformare contribuie?
e. Permite o redistribuire justa a
cresterii economice, avantajelor,
beneficiilor pentru majoritatea?
f. Ofera conditii de munca
acceptabile si aecvate?
V.DIMENSIUNEA GUVERNANTA(MODALITATE DE CONDUCERE)
a. Favorizeaza utilizarea
instrumentelor si proceselor care
permit organizatiei sa ia deciziile
optime, sa conceapa cele mai bune
proiecte sis a amelioreze practicile
de gestiune in materie de
dezvoltare durabila?
b. Rdcunoaste si incurajeaza
participarea unui numar tot mai
mare de actori sociali in procesul
decisional?
c. Prevede mecanisme de urmarire si
evaluare referitoare laluarea in
considerare a dezvoltarii durabile?
d. Se integreaza corespunzator
caracteristicilor colectivitatii unde
se implica?
e. Implica in puterea de decizie si
actiune personele si colectivitatile
concernate?
f. Favorizeaza o gestiune responsabila
a riscurilor?