Sunteți pe pagina 1din 18

Statut al profesiei de consilier juridic, 2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004

In temeiul Legii nr. 514 200! "ri#ind organi$area %i e&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic, "ublicata in Monitorul Oficial al (omaniei, Partea I, nr. 86) din 5 decembrie 200!, al "re#ederilor art. 9, 40, 41 %i 45 din *on%titutie, re"ublicata, *ongre%ul +&traordinar al *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania ado"ta "re$entul %tatut. I - .I/PO0I1II 2+3+(4L+ 4rt. 1 Profe%ia de con%ilier 'uridic face "arte din categoria "rofe%iilor 'uridice, %e organi$ea$a ca un cor" "rofe%ional %i %e e&ercita conform "re#ederilor Legii nr. 514 200! "ri#ind organi$area %i e&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic %i "re#ederilor "re$entului %tatut. 4rt. 2 Profe%ia de con%ilier 'uridic e%te inde"endenta %i organi$ata autonom, fiind e&ercitata integrat in %i%temul de 'u%titie romane%c. 4rt. ! Profe%ia de con%ilier 'uridic %e e&ercita "er%onal de catre con%ilierul 'uridic in%cri% "e 1abloul "rofe%ional al con%ilierilor 'uridici definiti#i %au %tagiari, denumit in continuare 1ablou, tinut de catre *olegiile *on%ilierilor ,uridici din (omania. 4rt. 4 *on%ilierul 'uridic, in e&ercitarea "rofe%iei, %e %u"une numai *on%titutiei, legii, codului de deontologie "rofe%ionala %i "re$entului %tatut al "rofe%iei. 4rt. 5 In e&ercitarea "rofe%iei %i in legatura cu acea%ta, con%ilierul 'uridic e%te inde"endent "rofe%ional %i nu "oate fi %u"u% nici unei ingradiri %au "re%iuni de orice ti", ace%ta fiind "rote'at de lege im"otri#a ace%tora. 4rt. 6 *on%ilierul 'uridic a%igura a"ararea dre"turilor %i intere%elor legitime ale %tatului, ale autoritatilor "ublice centrale %i locale, ale in%titutiilor "ublice %i de intere% "ublic, ale celorlalte "er%oane 'uridice de dre"t "ublic, "recum %i ale "er%oanelor 'uridice de dre"t "ri#at %i ale celorlalte entitati intere%ate in conformitate cu *on%titutia %i cu legile tarii. 4rt. )

(elatia "rofe%ionala dintre con%ilierul 'uridic %i beneficiarul %er#iciilor %ale %e ba$ea$a "e one%titate, "robitate, corectitudine, confidentialitate %i inde"endenta o"iniilor "rofe%ionale. 4rt. 8 In acti#itatea %a, con%ilierul 'uridic a%igura5 6 con%ultanta, a%i%tenta %i re"re$entarea autoritatii %au a in%titutiei "ublice ori a "er%oanei 'uridice in fa#oarea careia e&ercita "rofe%ia, a"ara dre"turile %i intere%ele legitime ale ace%tora in ra"orturile lor cu autoritatile "ublice, in%titutiile de orice natura, "recum %i cu orice "er%oana 'uridica %au fi$ica, romana ori %traina7 6 a#i$area %i contra%emnarea actelor cu caracter 'uridic in conditiile legii. 4rt. 9 4cti#itatea de con%ilier 'uridic e%te con%iderata #ec8ime in munca 'uridica in functiile de magi%trat, a#ocat, notar "ublic %au in alte functii 'uridice, "otri#it di%"o$itiilor legale %"ecifice fiecareia dintre ace%te "rofe%ii. *a"itolul II - *O3/ILI+(9L ,9(I.I* 1. (eali$area "rofe%iei 4rt. 10 a: 4cti#itatea "rofe%ionala a con%ilierului 'uridic %e reali$ea$a "rin5 6 con%ultatii %i cereri cu caracter 'uridic in toate domeniile dre"tului7 6 redactarea de o"inii 'uridice cu "ri#ire la a%"ecte legale ce "ri#e%c acti#itatea ace%teia7 6 redactarea "roiectelor de contracte, "recum %i negocierea clau$elor legale contractuale7 6 a%i%tenta, con%ultanta %i re"re$entarea 'uridica a "er%oanelor 'uridice %i a altor entitati intere%ate7 6 redactarea de acte 'uridice, ate%tarea identitatii "artilor, a con%imtamantului, a continutului %i a datei actelor inc8eiate, care "ri#e%c "er%oana 'uridica in fa#oarea careia con%ilierul 'uridic e&ercita "rofe%ia7 6 a#i$area %i contra%emnarea actelor cu caracter 'uridic7 6 #erificarea legalitatii actelor cu caracter 'uridic %i admini%trati# "rimite %"re a#i$are7 6 %emnarea la %olicitarea conducerii, in cadrul re"re$entarii, a documentelor cu caracter 'uridic emanate de la "er%oana 'uridica %au de la in%titutia "ublica re"re$entata7 b: 1. a#i$ele "entru legalitate %i conformitate #or fi in%otite de %emnatura %i "arafa "rofe%ionala7 2. "arafa "rofe%ionala indi#iduala #a cu"rinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente5 6 denumirea ;*OL+2I9L *O3/ILI+(ILO( ,9(I.I*I; <teritorial - ,9.+1:7 6 %igla ;*OL+2I9L *O3/ILI+(ILO( ,9(I.I*I; <teritorial - ,9.+1:7 6 numele %i "renumele con%ilierului 'uridic, in%otite de mentiunea / <%tagiar: %au . <definiti#:, du"a ca$7 6 codul unic de identificare, format din 2=4 <"atru: cifre, alocat in ordinea in%crierii in 1ablou, cod unic de inregi%trare ce nu #a mai "utea fi realocat <"rimele doua cifre re"re$inta 'udetul:7 c: in conditiile in care actul 'uridic %u"u% a#i$arii "entru legalitate nu e%te conform legii, con%ilierul 'uridic #a formula un ra"ort de nea#i$are in care #a indica neconcordanta ace%tuia cu normele legale, in #ederea refacerii actului7

d: con%ilierul 'uridic, indiferent de forma in care i%i de%fa%oara acti#itatea "rofe%ionala, %e %ubordonea$a, numai "e linie admini%trati#a, "er%oanei 'uridice in fa#oarea careia i%i e&ercita "rofe%ia. 4rt. 11 .re"tul la o"inie "rofe%ionala a con%ilierului 'uridic e%te garantat. 4rt. 12 *on%ilierul 'uridic "oate re"re$enta gratuit in 'u%titie rudele %ale, ale %otului %otiei, "ana la gradul I> inclu%i#. 4rt. 1! a: In e&ercitarea "rofe%iei %i in legatura cu acea%ta, con%ilierul 'uridic e%te obligat %a "a%tre$e %ecretul "rofe%ional "ri#itor la cau$a ce i-a fo%t incredintata, cu e&ce"tia ca$urilor "re#a$ute e&"re% de lege. b: Pentru acti#itatea de"u%a, con%ilierul 'uridic are dre"tul %a fie remunerat conform "re#ederilor formei %cri%e a ra"ortului 'uridic care %ta la ba$a e&ercitarii "rofe%iei fata de beneficiar. c: In %co"ul a%igurarii %ecretului "rofe%ional, actele %i lucrarile cu caracter "rofe%ional aflate a%u"ra con%ilierului 'uridic %au la locul de e&ercitare a "rofe%iei %unt in#iolabile. Perc8e$itionarea con%ilierului 'uridic, a domiciliului ori a biroului %au nu "oate fi facuta decat de "rocuror, in temeiul unui mandat emi% in conditiile legii. 3u #or "utea fi a%cultate %i inregi%trate, cu nici un fel de mi'loace te8nice, con#orbirile telefonice ale con%ilierului 'uridic %i nici nu #a "utea fi interce"tata %i inregi%trata core%"ondenta cu caracter "rofe%ional, decat in conditiile %i cu "rocedura "re#a$ute de lege. 2. .obandirea calitatii de con%ilier 'uridic 4. Primirea in "rofe%ie 4rt. 14 Poate fi con%ilier 'uridic "er%oana care inde"line%te urmatoarele conditii5 a: e%te cetatean roman %i are domiciliul in (omania7 b: are e&ercitiul dre"turilor ci#ile %i "olitice7 c: e%te licentiata a unei facultati de dre"t7 d: e%te a"ta din "unct de #edere medical "entru e&ercitarea "rofe%iei7 acea%ta conditie %e do#ede%te cu certificat medical eliberat in conditiile legii7 e: nu %e afla in #reunul dintre ca$urile de nedemnitate "re#a$ute de Legea nr. 514 200!. 4rt. 15 In%crierea in "rofe%ia de con%ilier 'uridic %e face in mod indi#idual, "e ba$a unei cereri adre%ate *olegiului *on%ilierilor ,uridici "e a carui ra$a teritoriala domicilia$a, conform regulamentului %i %tatutului fiecarui colegiu teritorial. 4rt. 16 <1: *ererea de in%criere in "rofe%ie #a fi in%otita de acte care %a ate%te inde"linirea conditiilor "re#a$ute de art. 8, 9 %i 10 din Legea nr. 514 200!, re%"ecti#5 co"ii ale actului de identitate, ale

actelor de %tare ci#ila, ale certificatului de na%tere, co"ie legali$ata a di"lomei de %tudii, ca$ierul 'udiciar, certificatul medical, doua fotografii color "entru ;Legitimatia de con%ilier 'uridic; %i declaratie "e "ro"ria ra%"undere ca inde"line%te conditiile legale "entru dobandirea %i e&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic %i ca nu e%te in%cri% in alt colegiu %au a%ociatie "rofe%ionala a con%ilierilor 'uridici. <2: *olegiul teritorial #erifica inde"linirea conditiilor generale %i %"eciale "re#a$ute de legea %i %tatutul "rofe%iei %i a#i$ea$a admiterea in colegiul re%"ecti#. <!: .u"a a"robarea cererii, %olicitantului i %e #a elibera deci$ia de in%criere in "rofe%ie, conform #ec8imii %ale in acti#itati 'uridice. <4: 1a&ele de in%criere %e #or %tabili de catre fiecare colegiu teritorial. 4rt. 1) La "rimirea in cor"ul "rofe%ional, con%ilierul 'uridic de"une urmatorul 'uramant5 ;In numele Legii, Onoarei si Adevarului jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi exercit profesia independent, cu demnitate si probitate si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu ; ?. .emnitatea "rofe%ionala 4rt. 18 +%te nedemn de a fi con%ilier 'uridic acela care5 a: a fo%t condamnat definiti# "entru %a#ar%irea unei infractiuni de natura a aduce atingere "rofe%iei de con%ilier 'uridic7 b: in e&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic a %a#ar%it abu$uri "rin care au fo%t incalcate dre"turi %i libertati fundamentale ale omului, %tabilite "rin 8otarare 'udecatorea%ca ire#ocabila7 c: e%te declarat nedemn, "entru alte cau$e, de lege. *. Incom"atibilitate %i com"atibilitate 4rt. 19 +&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic e%te incom"atibila cu5 a: calitatea de a#ocat7 b: acti#itatile care le$ea$a demnitatea %i inde"endenta "rofe%iei de con%ilier 'uridic %au bunele mora#uri7 c: alte "rofe%ii autori$ate %au %alari$ate7 d: functia %i acti#itatea de admini%trator %au de lic8idator in cadrul "rocedurilor de reorgani$are %i lic8idare 'udiciara7 e: acti#itatea "ublici%tica %alari$ata7 f: alte incom"atibilitati "re#a$ute de lege %au re$ultate din %ituatia de conflict de intere%e, in conditiile legii. 4rt. 20 +&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic e%te com"atibila cu5 a: acti#itatea didactica uni#er%itara %i de cercetare7 b: functia de arbitru, mediator %au e&"ert, in conditiile legii %i cu re%"ectarea "re#ederilor legale "ri#ind conflictul de intere%e7

c: "artici"area la comi%ii de %tudii, de intocmire a "roiectelor de reglementari 'uridice7 d: orice alta acti#itate "rofe%ionala care nu incalca %ituatiile de incom"atibilitate %i de nedemnitate7 e: calitatea de a%ociat, actionar, admini%trator, cen$or la oricare dintre formele de organi$are 'uridica "re#a$ute de lege. .. /ituatii %"eciale cumulati#e. /ocietatea "rofe%ionala 4rt. 21 Per%oana 'uridica infiintata in ba$a Legii nr. !1 1990 "ri#ind %ocietatile comerciale, re"ublicata, con%tituita de catre unul %au mai multi con%ilieri 'uridici in%cri%i in 1abloul tinut de colegiile teritoriale, are caracter de %ocietate "rofe%ionala. In conformitate cu normele deontologice %i de etica "rofe%ionala %i cu "re$entul %tatut, ace%te %ocietati "rofe%ionale nu "ot functiona in li"%a a#i$ului de "rinci"iu dat de colegiul teritorial "e a carui ra$a i%i au %ediul, care #a #erifica, in "rinci"al, urmatoarele5 6 calitatea de con%ilier 'uridic, conform legii %i %tatutului "rofe%iei, a a%ociatului unic a%ociatilor actionarilor7 6 obiectul de acti#itate %a fie unic, re%"ecti# acti#itati 'uridice <con%ultanta %i re"re$entare 'uridica, e&clu%i# acti#itati atribute %"eciale ale altor "rofe%ii 'uridice: cod *4+3 )411. In urma dobandirii "er%onalitatii 'uridice %i a obtinerii autori$atiilor de functionare, a a#i$ului *olegiului, %ocietatea "rofe%ionala, "rin gri'a ace%tuia, #a fi inregi%trata obligatoriu in "artea cu de%tinatie %"eciala, re%"ecti# /ocietati Profe%ionale, din 1abloul tinut de colegiul teritorial. Orice modificare adu%a actelor con%tituti#e ale ace%tor %ocietati #a trebui adu%a la cuno%tinta colegiului teritorial in a carui ra$a ace%tea i%i au %ediul. +. .o#edirea calitatii de con%ilier 'uridic 4rt. 22 <1: *alitatea de con%ilier 'uridic - cu dre"t de e&ercitare a "rofe%iei %e do#ede%te cu ;Legitimatia de con%ilier 'uridic; %i in%igna "rofe%iei, eliberate de fiecare colegiu con%ilierului 'uridic in%cri% in 1abloul *olegiului. <2: 4ctele 'uridice redactate %i contra%emnate de con%ilierul 'uridic #or "urta "arafa ace%tuia, iar cele a#i$ate "entru legalitate #or "urta "arafa %i %emnatura ace%tuia. <!: Modelul legitimatiei de con%ilier 'uridic, cu in%emnele cor"ului "rofe%ional, in%igna %i "arafa de a#i$are "entru legalitate %unt ado"tate de *ongre%ul *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania. @. /tagiul "rofe%ional 4rt. 2! <1: La debutul e&ercitarii "rofe%iei, con%ilierul 'uridic efectuea$a, in mod obligatoriu, un %tagiu de "regatire "rofe%ionala, "erioada in care are calitatea de con%ilier 'uridic %tagiar. <2: /tagiul re"re$inta "erioada "remergatoare definiti#arii in "rofe%ia de con%ilier 'uridic %i are dre"t %co" "regatirea "rofe%ionala a con%ilierului 'uridic la ince"utul e&ercitarii "rofe%iei. <!: /tagiul la debutul in "rofe%ie e%te obligatoriu %i efecti#. <4: In tim"ul %tagiului, con%ilierul 'uridic #a a#ea calitatea de con%ilier 'uridic %tagiar.

<5: .urata %tagiului e%te de 2 ani. *on%iliul colegiului teritorial, in mod e&ce"tional %i numai du"a #erificarea ra"ortului facut de %eful ?iroului de indrumare "rofe%ionala, im"reuna cu con%ilierul 'uridic indrumator, "recum %i cu con%ilierul 'uridic care %"ri'ina cererea de admitere in colegiu "e ba$a unei acti#itati "rofe%ionale meritorii, "oate a"roba reducerea "erioadei de %tagiu. 4cea%ta reducere nu "oate fi mai mare de 6 <%a%e: luni calendari%tice. <6: /tagiul %e %u%"enda in "erioada nee&ercitarii "rofe%iei. <): Perioada de %tagiu efectuata inainte de data %u%"endarii %e ia in calcul "entru inde"linirea %tagiului. <8: .re"turile %i obligatiile admini%trati#e ale con%ilierului 'uridic %tagiar %unt "re#a$ute in actul de deci$ie in ba$a caruia e&ercita "rofe%ia, beneficiind de toate celelalte dre"turi ale functiei "e "erioada %tagiului. <9: *on%ilierul 'uridic %tagiar "oate "une conclu$ii la 'udecatorie %i la tribunale ca in%tanta de fond, la organele de urmarire "enala, "recum %i la celelalte organe admini%trati#e cu atributii 'uri%dictionale. <10: *on%ilierul 'uridic indrumator e%te obligat %a "re$inte *on%iliului colegiului teritorial, la %far%itul "erioadei de %tagiu, un ra"ort de acti#itate a%u"ra modului in care %tagiarul %i-a inde"linit in mod efecti# indatoririle "rofe%ionale. <11: 4%igurarea con%ilierului 'uridic indrumator Poate inde"lini calitatea de con%ilier 'uridic indrumator numai con%ilierul 'uridic definiti# %i care %e bucura de o re"utatie "rofe%ionala ne%tirbita. <12: .efiniti#area .u"a efectuarea %tagiului con%ilierul 'uridic %tagiar #a %u%tine e&amenul de definiti#are. *omi%ia de e&aminare du"a definiti#at eliberea$a candidatului ;*ertificatul de "romo#are a e&amenului de definiti#at; in ba$a caruia ace%ta e%te in%cri% "e 1ablou cu mentiunea ;definiti#;. 1a&a "entru %u%tinerea e&amenului de definiti#at %e %tabile%te de catre fiecare colegiu teritorial. <1!: .efiniti#area in "rofe%ia de con%ilier 'uridic "e ba$a #ec8imii in celelalte functii 'uridice Poate fi "rimit in "rofe%ie, in calitate de con%ilier 'uridic definiti#, cel care anterior %au la data "rimirii a inde"linit functia de a#ocat, magi%trat ori notar definiti# %au a inde"linit alte functii 'uridice, "otri#it di%"o$itiilor legale %"ecifice fiecareia dintre ace%te "rofe%ii, cel "utin 5 ani. <14: (a"ortul dintre con%ilierul 'uridic definiti# - indrumator %i con%ilierul 'uridic %tagiar e%te de conlucrare "rofe%ionala, in ba$a unui contract de indrumare in forma %cri%a. *onditiile efectuarii %tagiului %i ale definiti#atului %unt conform Legii nr. 514 200! %i #or fi "re#a$ute in regulamentele *omi%iei metodologice a 9niunii *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania <9.*.*.,.(.:. 2. Interdictii 4rt. 24 <1: *on%ilierul 'uridic nu "oate a%i%ta %au re"re$enta "arti cu intere%e contrare in aceea%i cau$a %au in cau$e cone&e %i nu "oate "leda im"otri#a "artii care l-a con%ultat mai inainte in legatura cu a%"ectele litigioa%e ale "ricinii. <2: *on%ilierul 'uridic nu "oate fi a%cultat ca martor %i nu "oate furni$a relatii nici unei autoritati %au "er%oane cu "ri#ire la cau$a care i-a fo%t incredintata, decat daca are de$legarea "realabila, e&"re%a %i %cri%a din "artea "artii in cau$a, in conditiile legii. <!: *alitatea de martor are intaietate fata de calitatea de con%ilier 'uridic, cu "ri#ire la fa"tele %i im"re'urarile "e care ace%ta le-a cuno%cut inainte de a fi de#enit a"arator al #reunei "arti in

cau$a. <4: .aca a fo%t a%cultat ca martor, con%ilierul 'uridic nu mai "oate de%fa%ura nici o acti#itate "rofe%ionala in acea cau$a. <5: *on%ilierul 'uridic nu "oate inde"lini functia de e&"ert, inter"ret %au traducator in cau$a in care e%te anga'at. !. +&ercitarea "rofe%iei 4rt. 25 In %co"ul a%igurarii, garantarii %i "rote'arii dre"tului neingradit la munca, conform art. ! din Legea nr. 5! 200! - *odul muncii %i art. 41 %i 45 din *on%titutie, re"ublicata, con%ilierul 'uridic i%i "oate e&ercita "rofe%ia la alegere, in oricare dintre formele "re#a$ute de lege %i de %tatutul "rofe%iei, cu re%"ectarea "re#ederilor "ri#ind com"atibilitatea %i incom"atibilitatea in e&ercitarea ace%teia. 4rt. 26 <1: *on%ilierul 'uridic e%te liber %a aleaga %i %a %c8imbe in orice moment o"tiunea %a "entru e&ercitarea "rofe%iei. <2: *on%ilierul 'uridic definiti# %au %tagiar, in #ederea e&ercitarii "rofe%iei, %e #a in%crie "e 1abloul tinut de colegiul teritorial. <!: *on%ilierul 'uridic e%te obligat %a anunte in %cri% conducerea colegiului teritorial din care face "arte de%"re orice intentie de modificare a o"tiunii %ale "ri#ind e&ercitarea "rofe%iei. 4rt. 2) 1abloul anual <1: *olegiul teritorial are obligatia %a intocmea%ca anual 1abloul, cu mentionarea numelui %i a "renumelui, codului unic de inregi%trare, a "o$itiei "rofe%ionale, re%"ecti# %tagiar %au definiti#, "recum %i a %ituatiei in ceea ce "ri#e%te e&ercitarea "rofe%iei <e&clu%, %u%"endat etc.:. <2: Prin gri'a colegiului teritorial, 1abloul anual %i modificarile inter#enite %unt comunicate 9.*.*.,.(. %i in%titutiilor "re#a$ute de lege. 4rt. 28 <1: *on%iliul colegiului teritorial emite 8otarari de trecere "e 1ablou a con%ilierilor 'uridici incom"atibili, la cerere %au din oficiu, iar rein%crierea "e 1ablou %e face la cerere, du"a incetarea %tarii de incom"atibilitate. <2: 1a&ele de rein%criere "e 1ablou %e %tabile%c de *on%iliul colegiului teritorial. 4rt. 29 <1: *on%ilierii 'uridici care la data intrarii in #igoare a Legii nr. 514 200! au debutat in "rofe%ie, indiferent de #ec8imea in acti#itatea 'uridica, %unt trecuti "e 1ablou cu mentiunea ;definiti#;. <2: *on%ilierii 'uridici care de la data intrarii in #igoare a Legii nr. 514 200! nu "ot face do#ada debutului in "rofe%ie anterior ace%tei date %unt trecuti "e 1ablou cu mentiunea ;%tagiar;. <!: Licentiatul unei facultati de dre"t care %olicita in%crierea in "rofe%ia de con%ilier 'uridic %i are o #ec8ime de minimum 5 ani in alte "rofe%ii 'uridice #a fi trecut "e 1ablou cu mentiunea ;definiti#;.

4rt. !0 Incetarea calitatii de con%ilier 'uridic <1: Incetarea e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic are loc in urmatoarele %ituatii5 a: "rin renuntare %cri%a la e&ercitarea "rofe%iei7 b: "rin dece%7 c: daca im"otri#a con%ilierului 'uridic %-a luat ma%ura e&cluderii din "rofe%ie. <2: In toate %ituatiile de incetare a e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic, ace%ta nu #a mai "utea folo%i legitimatia de con%ilier 'uridic, in%igna, %tam"ilele %i roba. 4rt. !1 /u%"endarea e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic <1: +&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic %e %u%"enda in urmatoarele %ituatii5 a: in ca$ de incom"atibilitate7 b: "e "erioada de interdictie de a e&ercita acti#itatile "rofe%ionale, di%"u%a "rin 8otarare 'udecatorea%ca %au di%ci"linara7 c: in ca$ de ne"lata a ta&elor %i a contributiilor "rofe%ionale tim" de ! luni de la %cadenta ace%tora "ana la lic8idarea lor integrala7 d: in conditiile in care con%ilierul 'uridic inde"line%te alte functii 'uridice %au "rofe%ii %alari$ate. <2: In toate %ituatiile de %u%"endare a e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic, "reci$ate la alineatul anterior, "e 1ablou %e #or face mentiunile core%"un$atoare. 4rt. !2 1ran%ferul <1: *on%ilierul 'uridic care, din moti#e 'u%tificate, %olicita tran%ferarea intr-un alt colegiu #a notifica atat colegiul in care e%te in%cri%, cat %i colegiul in care urmea$a %a %e in%crie. <2: *ererea de tran%fer trebuie %a fie in%otita de actele "e care %e intemeia$a %i de un certificat eliberat de colegiul de la care %e %olicita tran%ferul, certificat eliberat ulterior inregi%trarii cererii de tran%fer, "rin care %e con%tata ca %olicitantul nu a fo%t e&clu%, nu a de#enit nedemn %au incom"atibil, nu %e afla in cur% de 'udecata "enala ori di%ci"linara %i ca a ac8itat la $i ta&ele %i contributiile "rofe%ionale catre colegiu. <!: *on%iliul colegiului de la care %e %olicita tran%ferul #a a#i$a cererea, "e care o #a inainta, im"reuna cu do%arul de in%criere in "rofe%ie, colegiului la care %e %olicita tran%ferul. 4rt. !! <1: *on%iliul colegiului la care %e %olicita tran%ferul #a %olutiona cererea, "otri#it ra"ortului intocmit de un con%ilier delegat, care #a #erifica do%arul de in%criere in "rofe%ie al celui care %olicita tran%ferul, inaintat de colegiul de la care %e %olicita tran%ferul o data cu certificatul mentionat in articolul "recedent, #a a#i$a in%crierea in 1ablou in mod core%"un$ator %i #a elibera ace%tuia deci$ia de in%criere in 1ablou, legitimatia, in%igna %i %tam"ilele. <2: *on%iliul colegiului de la care con%ilierul 'uridic %e tran%fera #a di%"une "rin deci$ie radierea con%ilierului 'uridic tran%ferat din 1abloul tinut de colegiul re%"ecti#. 4rt. !4 *on%ilierul 'uridic tran%ferat are obligatia de a "reda colegiului de la care %e tran%fera legitimatia, in%igna %i %tam"ilele.

III - .(+P19(IL+ /I I3.41O(I(IL+ *O3/ILI+(9L9I ,9(I.I* 4rt. !5 .re"turile con%ilierului 'uridic <1: *on%ilierul 'uridic are dre"tul %a fie in%cri% in 1ablou, cu dre"t de e&ercitare a "rofe%iei, %i are dre"tul %a acorde con%ultanta 'uridica, %a redacte$e, %a contra%emne$e, %a a#i$e$e "entru legalitate acte 'uridice, %a a%i%te %i %a re"re$inte orice in%titutie, autoritate "ublica, "er%oana 'uridica %au orice entitate intere%ata in toate domeniile de dre"t, in conditiile Legii nr. 514 200! %i ale "re$entului %tatut. <2: *on%ilierul 'uridic %tagiar "oate "une conclu$ii la 'udecatorie %i tribunale, ca in%tanta de fond, la organele de urmarire "enala, "recum %i la celelalte organe admini%trati#e cu atributii 'uri%dictionale. <!: *on%ilierul 'uridic definiti# "oate "une conclu$ii la in%tantele 'udecatore%ti de toate gradele, la organele de urmarire "enala, "recum %i la toate autoritatile %i organele admini%trati#e cu atributii 'uri%dictionale. 4rt. !6 *on%ilierii 'uridici au dre"tul de a alege %i de a fi ale%i in organele de conducere ale colegiilor %i ale 9.*.*.,.(, in conditiile "re#a$ute de %tatutele ace%tor organi$atii "rofe%ionale. 4rt. !) In %co"ul a%igurarii %ecretului "rofe%ional, actele %i lucrarile cu caracter "rofe%ional aflate a%u"ra con%ilierului 'uridic, la domiciliul ace%tuia %i la locul unde i%i e&ercita "rofe%ia %unt in#iolabile. 4rt. !8 (a"ortul dintre con%ilierul 'uridic %i "er%oana 'uridica "e care o a%i%ta %au o re"re$inta nu "oate fi %tan'enit %au controlat. 4rt. !9 *on%ilierii 'uridici nu ra%"und "enal, material, admini%trati# %au di%ci"linar "entru %u%tinerile facute oral ori in %cri% in fata in%tantei de 'udecata %au a altor organe, daca ace%tea %unt in legatura cu a"ararea %i nece%are cau$ei ce i-a fo%t incredintata. 4rt. 40 Indatoririle con%ilierului 'uridic <1: *on%ilierul 'uridic a"ara dre"turile %i intere%ele legitime ale in%titutiei, "er%oanei 'uridice, autoritatii %au entitatii "entru care e&ercita "rofe%ia, a%igura con%ultanta %i re"re$entare 'uridica, a#i$ea$a %i contra%emnea$a actele cu caracter 'uridic emi%e de ace%tea. <2: *on%ilierul 'uridic acorda con%ultanta, o"inia %a fiind con%ultati#a. *on%ilierul 'uridic formulea$a "unctul %au de #edere "otri#it "re#ederilor legale %i a cre$ului %au "rofe%ional. *on%ilierul 'uridic manife%ta inde"endenta in relatia cu organele de conducere ale "er%oanei 'uridice unde e&ercita "rofe%ia, "recum %i cu orice alte "er%oane din cadrul ace%teia7 "unctul de #edere formulat de catre con%ilierul 'uridic in legatura cu a%"ectul 'uridic al unei %ituatii nu "oate fi %c8imbat %au modificat de catre nici o "er%oana, con%ilierul 'uridic mentinandu-%i o"inia legala formulata initial, indiferent de im"re'urari. In e&ercitarea "rofe%iei, con%ilierul 'uridic nu "oate fi %u"u% nici unei "re%iuni din "artea

"er%oanei 'uridice unde i%i e&ercita "rofe%ia %au din "artea oricarei alte "er%oane 'uridice de dre"t "ublic ori "ri#at. *on%ilierul 'uridic, in e&ercitarea "rofe%iei, %e %u"une numai *on%titutiei, legii, %tatutului "rofe%iei %i regulilor eticii "rofe%ionale. <!: *on%ilierul 'uridic #a a#i$a %i #a %emna acte cu caracter 'uridic, a#i$ul "o$iti# %au negati#, "recum %i %emnatura %a fiind a"licate numai "entru a%"ectele %trict 'uridice ale documentului re%"ecti#. *on%ilierul 'uridic nu %e "ronunta a%u"ra a%"ectelor economice, te8nice %au de alta natura cu"rin%e in documentul a#i$at ori %emnat de ace%ta. *on%ilierii 'uridici %unt obligati %a re%"ecte %olemnitatea %edintelor de 'udecata %i %a nu folo%ea%ca e&"re%ii 'ignitoare fata de com"letul de 'udecata, fata de ceilalti con%ilieri 'uridici, a#ocati %au fata de "artile din "roce%. 4rt. 41 *on%ilierii 'uridici %unt datori %a %tudie$e temeinic cau$ele in care a%i%ta %au re"re$inta in%titutiile, autoritatile ori entitatile intere%ate, %a %e "re$inte la termene la in%tantele de 'udecata %au la organele de urmarire "enala ori la alte in%titutii, %a manife%te con%tiincio$itate %i "robitate "rofe%ionala, %a "lede$e cu demnitate fata de 'udecator %i de "artile in "roce%, %a de"una conclu$ii orale %au note de %edinta ori de cate ori con%idera nece%ar ace%t lucru %au in%tanta de 'udecata di%"une in ace%t %en%. 4rt. 42 <1: *on%ilierii 'uridici %unt obligati %a "artici"e la %edintele con#ocate de *on%iliul *olegiului, la acti#itatile "rofe%ionale %i la %edintele organelor de conducere din care fac "arte. <2: 4b%entarea re"etata %i in mod ne'u%tificat con%tituie abatere di%ci"linara. 4rt. 4! <1: *on%ilierii 'uridici %unt obligati %a tina e#identele cerute de lege %i "e cele "re#a$ute in regulamentele cor"ului "rofe%ional, ado"tate de *on%iliul 9.*.*.,.(. cu "ri#ire la cau$ele in care a%i%ta %au re"re$inta, %a a#i$e$e "entru legalitate actele 'uridice %i %a ac8ite cu regularitate ta&ele %i contributiile %tabilite "entru formarea bugetului *olegiului %i bugetului 9.*.*.,.(. <2: La in%crierea %au rein%crierea in colegiu, fiecare con%ilier 'uridic #a ac8ita o ta&a %tabilita de *on%iliul 9.*.*.,.(., ce %e face #enit atat la bugetul colegiului re%"ecti#, cat %i la bugetul 9.*.*.,.(. 4rt. 44 *on%ilierii 'uridici %unt obligati %a re%tituie actele ce le-au fo%t incredintate in%titutiei, autoritatii %au entitatii intere%ate de la care le-au "rimit. 4rt. 45 <1: Obligatia de a "a%tra %ecretul "rofe%ional, "re#a$uta in art. 16 din Legea nr. 514 200! e%te ab%oluta %i limitata in tim", conform clau$ei de confidentialitate. +a %e e&tinde a%u"ra tuturor acti#itatilor con%ilierului 'uridic. <2: *on%ilierul 'uridic nu "oate fi obligat in nici o circum%tanta %i de catre nici o "er%oana fi$ica %au 'uridica %a di#ulge %ecretul "rofe%ional. <!: 4ceea%i obligatie re#ine organelor de conducere ale colegiilor teritoriale %i anga'atilor ace%tora cu "ri#ire la informatiile cuno%cute de catre ace%tia in functiile "e care le detin.

4rt. 46 <1: .u"a 90 de $ile de la "ublicarea "re$entului %tatut, con%ilierii 'uridici %unt obligati %a "oarte roba in fata tuturor in%tantelor 'udecatore%ti. <2: *aracteri%ticile robei %unt identice cu cele ce "ri#e%c e&ercitarea "rofe%iei de a#ocat, diferentiindu-%e "rin in%emnele "ro"rii ale cor"ului "rofe%ional %i "rin combinatiile culorilor negru cu galben-auriu. <!: Purtarea robei in afara incintei in%tantei 'udecatore%ti e%te inter$i%a. 4rt. 4) +#identele acti#itatii con%ilierului 'uridic <1: +#identele acti#itatii con%ilierului 'uridic, actele %i documentele %unt tinute de ace%ta, "otri#it reglementarilor "ri#ind acti#itatea "er%oanei 'uridice, entitatii in fa#oarea careia i%i e&ercita "rofe%ia. <2: *on%ilierul 'uridic tine e#identa in ca$urile litigioa%e %au nelitigioa%e in care a fo%t %e%i$at. <!: Indiferent de reglementarile "er%oanei 'uridice %au entitatii in fa#oarea careia i%i e&ercita "rofe%ia, con%ilierul 'uridic #a tine e#identa urmatoarelor acti#itati5 6 intrarile %i ie%irile de core%"ondenta 'uridica numerotate %i datate7 6 regi%trul de e#identa "ri#ind orice %ituatie litigioa%a cu care a fo%t %e%i$at7 6 regi%trul de e#identa "ri#ind a#i$ele %cri%e - datate %i numerotate7 6 regi%trul de inregi%trare a actelor 'uridice ate%tate de con%ilierul 'uridic cu "ri#ire la identitatea "artilor, a continutului %i a datei actelor. Modelele ace%tor regi%tre %e ado"ta de *omi%ia metodologica a 9.*.*.,.(. %i %e comunica tuturor colegiilor. <4: La incetarea ra"orturilor 'uridice care %tau la ba$a e&ercitarii "rofe%iei fata de o "er%oana 'uridica "ublica %au "ri#ata, entitate intere%ata, romana ori %traina, con%ilierul 'uridic #a "reda, "e ba$a de "roce%-#erbal, in #ederea ar8i#arii, toate documentele aferente acti#itatii de"u%e. <5: Predarea "e ba$a de "roce%-#erbal, numerotat %i datat, a documentelor mentionate mai %u% il de%carca in totalitate, de orice ra%"undere, "e con%ilierul 'uridic. 4rt. 48 *on%ilierul 'uridic ra%"unde "entru incalcarea obligatiilor "rofe%ionale, "otri#it legii %i "re$entului %tatut. 4rt. 49 4cti#itatea de%fa%urata de con%ilierul 'uridic e%te o acti#itate de mi'loace %i nu de re$ultat. 4rt. 50 La incetarea ra"ortului 'uridic care %ta la ba$a e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic fata de beneficiarul "re%tatiei, con%ilierul 'uridic #a informa in %cri% colegiul din care face "arte. In %ituatia in care con%ilierul 'uridic nu #a face informarea mai %u% mentionata imediat %i continua %a i%i e&ercite "rofe%ia, #a ra%"unde "otri#it reglementarilor care %anctionea$a e&ercitarea fara dre"t a unei "rofe%ii. In ace%t ca$, la con%tatare, *olegiul #a %anctiona di%ci"linar con%ilierul 'uridic, in functie de gra#itatea %ituatiei. 4rt. 51 *on%ilierul 'uridic in%cri% in *olegiu, dar care nu i%i #a "utea e&ercita "rofe%ia, %e con%idera %u%"endat.

4rt. 52 *on%ilierului 'uridic, functionar "ublic, ii %unt a"licabile %i beneficia$a %i de "re#ederile legii functionarului "ublic. 4rt. 5! Protectia dre"turilor "rofe%ionale, economice %i %ociale ale con%ilierului 'uridic <1: *onform art. 2! din Legea nr. 514 200!, in acti#itatea %a "rofe%ionala con%ilierul 'uridic %e bucura de "rotectia legii, in conditiile "re#a$ute de Legea nr. 51 1995 "entru organi$area %i e&ercitarea "rofe%iei de a#ocat, re"ublicata, cu modificarile %i com"letarile ulterioare. <2: Perc8e$itionarea con%ilierului 'uridic, a domiciliului ori a locului %au de munca %au ridicarea de in%cri%uri ori de bunuri de la ace%ta nu "oate fi facuta decat de "rocuror in ba$a unui mandat emi% de 'udecator. 4rt. 54 +&ercitarea acti#itatilor %"ecifice "rofe%iei de con%ilier 'uridic5 con%ultanta, a%i%tenta, re"re$entare 'uridica, a#i$are "entru legalitate %i contra%emnare de acte 'uridice de catre "er%oane neautori$ate "rin nere%"ectarea conditiilor "re#a$ute de lege %i de "re$entul %tatut re"re$inta e&ercitare fara dre"t a "rofe%iei de con%ilier 'uridic %i %e %anctionea$a conform legii "enale. 4rt. 55 <1: 1oti con%ilierii 'uridici a%ociati, membri ai colegiilor teritoriale, au indatorirea de a "artici"a la acti#itatile "rofe%ionale, %tagiile de "regatire "rofe%ionala, conferintele, %im"o$ioanele %i la orice alte manife%tari organi$ate de colegiile teritoriale %i 9.*.*.,.(. "otri#it %tatutelor %i regulamentelor ace%tora. <2: *olegiile %i 9.*.*.,.(. au obligatia %a actione$e "rin toate mi'loacele legale "entru organi$area %i e&ercitarea unitara %i %"eciali$ata a "rofe%iei. <!: Li"%a ne'u%tificata a con%ilierului 'uridic a%ociat de la formele de "regatire "rofe%ionala %au neab%ol#irea ace%tora con%tituie abatere di%ci"linara, fiind %anctionata cu %u%"endarea din "rofe%ie "entru o "erioada cu"rin%a intre o luna %i 6 luni. 4rt. 56 *olegiile %i 9.*.*.,.(. "ot colabora in %co"ul reali$arii %i "romo#arii "oliticilor %i %trategiilor de formare "rofe%ionala a con%ilierilor 'uridici cu *on%iliul 3ational de @ormare Profe%ionala a 4dultilor <*.3.@.P.4.:, infiintat in temeiul "re#ederilor Legii nr. 1!2 1999, re"ublicata. 4rt. 5) <1: In temeiul art. !8, art. !9 alin. <1: lit. g:, art. 188 alin. <1: lit. c:, e: %i g:, art. 189 lit. a, c:, e: %i f:, art. 190 %i 19! din Legea nr. 5! 200!, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. <2: din *on%titutie, re"ublicata, beneficiarii %er#iciilor "rofe%ionale ale con%ilierilor 'uridici anga'ati %au numiti #or initia "artici"area atat la %tagiile de formare "rofe%ionala, cat %i la toate formele de "regatire "rofe%ionala %"ecifica "rofe%iei de con%ilier 'uridic, "rin acte aditionale la actele de anga'are a %er#iciilor "rofe%ionale %au in actele de numire, a%igurand "lata c8eltuielilor oca$ionate de ace%te forme de "regatire "rofe%ionala. <2: In %co"ul formarii "rofe%ionale a con%ilierilor 'uridici anga'ati %au numiti in functie, beneficiarii %er#iciilor "rofe%ionale ale ace%tora #or %u"orta c8eltuielile "entru reorgani$area

"rofe%iei oca$ionate de5 in%crierea in colegiu, ac8i$itionarea robei, a legitimatiei de con%ilier 'uridic, a in%ignei, %tam"ilelor "rofe%ionale, "recum %i a tuturor regi%trelor de e#identa "rofe%ionala. <!: *8eltuielile a#an%ate de con%ilierul 'uridic, oca$ionate de reorgani$area "rofe%iei "reci$ate la alineatul "recedent, %e #or deconta ace%tuia de catre autoritatea %au in%titutia "ublica ori de catre "er%oana 'uridica in fa#oarea careia ace%ta e&ercita "rofe%ia de con%ilier 'uridic. 4rt. 58 <1: 4utoritatile, in%titutiile %i "er%oanele 'uridice la care con%ilierii 'uridici i%i e&ercita "rofe%ia in mod "ermanent %unt obligate %a a%igure ace%tora %"atii di%tincte %i core%"un$atoare atat "entru buna de%fa%urare a acti#itatilor "rofe%ionale, cat mai ale% "entru a%igurarea confidentialitatii %i %ecretului "rofe%ional %tabilite de lege. <2: In acela%i %co", "entru e&ercitarea core%"un$atoare a "rofe%iei de con%ilier 'uridic, ace%tea #or a%igura ba$a te8nico-materiala nece%ara, birotica %i orice alte utilitati nece%are inde"linirii %er#iciului "rofe%ional. 4rt. 59 4utoritatile admini%trati#e 'udetene %i locale #or a%igura %"ri'in "entru identificarea de %"atii core%"un$atoare functionarii organi$atiilor "rofe%ionale, colegiilor con%ilierilor 'uridici %i "entru a%igurarea formarii "rofe%ionale a membrilor %ai, care e&ercita un %er#iciu "rofe%ional %"eciali$at, de intere% general. 4rt. 60 <1: Pentru acti#itatea %a "rofe%ionala con%ilierul 'uridic are dre"tul la o remuneratie de ba$a, %tabilita "rin negociere "entru con%ilierul 'uridic ce are %tatut de %alariat, %au conform legilor %"eciale "entru cel numit in functie. <2: .eo%ebit de remuneratia de ba$a a%tfel %tabilita, in con%iderarea %"ecificului muncii %i a im"ortantei %ociale a %er#iciilor "rofe%ionale, in temeiul art. 25 %i 26 din Legea nr. 5! 200!, cu modificarile ulterioare, con%ilierul 'uridic "oate negocia "re%tatii %u"limentare in bani re"re$entand clau$a de mobilitate %i clau$a de confidentialitate. <!: In termen de 60 de $ile de la intrarea in #igoare a /tatutului "rofe%iei de con%ilier 'uridic, autoritatile "ublice, in%titutiile %i celelalte "er%oane 'uridice de dre"t "ublic %au "ri#at #or o"era modificarile "re#a$ute de "re$entul %tatut cu "ri#ire la incadrarea, %alari$area, %tabilirea %tatutului, a dre"turilor %i obligatiilor con%ilierilor 'uridici "e care i-au numit %au i-au anga'at. I> - O(243I04(+4 P(O@+/I+I .+ *O3/ILI+( ,9(I.I* 4. Organi$area %i functionarea *olegiului *on%ilierilor ,uridici 4rt. 61 <1: *olegiul teritorial e%te organi$atia "rofe%ionala creata "entru toti con%ilierii 'uridici a%ociati in acea%ta forma de organi$are dintr-un 'udet %au din munici"iul ?ucure%ti, indiferent de ramura, domeniul de acti#itate ori locul e&ercitarii "rofe%iei, ce a%igura organi$area %i e&ercitarea "rofe%iei de con%ilier 'uridic in mod unitar %i a"ara dre"turile %i intere%ele legitime ale con%ilierilor 'uridici.

<2: *olegiul teritorial e%te "er%oana 'uridica de intere% general %i are %ediul in ora%ul de re%edinta al 'udetului, re%"ecti# in munici"iul ?ucure%ti. <!: *olegiul teritorial are "atrimoniu %i buget "ro"riu. Patrimoniul *olegiului "oate fi folo%it in acti#itati "roducatoare de #enituri, in conditiile dre"tului comun. <4: *ontributia con%ilierilor 'uridici la reali$area bugetului "ro"riu e%te %tabilita de fiecare colegiu. <5: *olegiul teritorial acti#ea$a in ba$a %tatutului "ro"riu. 4rt. 62 Organele de conducere ale colegiilor teritoriale %unt %tabilite in %tatutele "ro"rii. 4rt. 6! 4tributiile %i ra%"underile organelor de conducere ale colegiilor teritoriale %unt %tabilite in %tatutele "ro"rii. 4rt. 64 In cadrul fiecarui colegiu functionea$a un %ecretar general %i un tre$orier, o comi%ie de cen$ori com"u%a din !-5 membri %i o comi%ie de di%ci"lina formata din !-5 membri, a caror atributii %unt %tabilite "rin regulamentele "ro"rii de functionare a"robate de 4dunarea generala a *olegiului, in ba$a 8otararilor *on%iliului 9.*.*.,.(. 4rt. 65 *olegiile teritoriale infiintate du"a con%tituirea 9.*.*.,.(. de#in membre cu dre"turi %i obligatii egale "rin a%ociere. 4rt. 66 .ecanii ace%tor colegii %unt de dre"t membri in *on%iliul 9.*.*.,.(. ?. 9niunea *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania 4rt. 6) <1: 9.*.*.,.(. e%te formata din toate colegiile con%ilierilor 'uridici din (omania %i cu"rinde toti con%ilierii 'uridici in%cri%i in 1abloul ace%tora, cu dre"t de e&ercitare a "rofe%iei de con%ilier 'uridic %i are dre"t %co" organi$area unitara a e&ercitarii "rofe%iei de con%ilier 'uridic in (omania. <2: 9.*.*.,.(. e%te "er%oana 'uridica de intere% general, are "atrimoniu %i buget "ro"riu. <!: ?ugetul 9.*.*.,.(. %e formea$a din contributiile colegiilor in cotele %tabilite de *ongre%ul 9.*.*.,.(. <4: Patrimoniul 9.*.*.,.(. "oate fi folo%it in acti#itati "roducatoare de #enituri, in conditiile dre"tului comun. 4rt. 68 <1: Organele de conducere ale 9.*.*.,.(. %unt5 a: *ongre%ul *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania7 b: *on%iliul 9.*.*.,.(.7 c: biroul e&ecuti#7

d: "re%edintele7 e: "rim-#ice"re%edintele7 f: #ice"re%edintii. <2: In %tructura centrala a 9.*.*.,.(. functionea$a5 a: %ecretarul general7 b: *omi%ia centrala de cen$ori7 c: *omi%ia centrala de di%ci"lina7 d: *omi%ia metodologica de organi$are %i e&ercitare a "rofe%iei de con%ilier 'uridic7 e: a"aratul te8nic admini%trati#. 4rt. 69 <1: *ongre%ul *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania e%te con%tituit din cate un delegat "entru 100 de con%ilieri 'uridici din fiecare colegiu %i decanii colegiilor. <2: *ongre%ul ordinar %e intrune%te anual, la con#ocarea *on%iliului 9.*.*.,.(. %au la con#ocarea "re%edintelui 9.*.*.,.(. <!: La cererea a cel "utin unei treimi din numarul colegiilor, *on%iliul 9.*.*.,.(. e%te obligat %a con#oace congre%ul in %edinta e&traordinara, in ma&imum 10 $ile de la %olicitarea ace%tora. 4rt. )0 <1: *on#ocarea congre%ului ordinar %e face cu cel "utin o luna inainte de data %tabilita, "rin in%tiintarea in %cri% a colegiilor %i "rin "ublicarea intr-un $iar central. <2: *on%iliile colegiilor %unt obligate %a afi%e$e data con#ocarii %i ordinea de $i la %ediul colegiului %i la in%tantele 'udecatore%ti din ra$a teritoriala a ace%tora. <!: *olegiile teritoriale %unt obligate %a i%i aleaga delegatii cu cel "utin 10 $ile inainte de congre%. <4: *ongre%ul e%te legal con%tituit in "re$enta a cel "utin doua treimi din numarul membrilor %ai %i ado"ta 8otarari cu #otul ma'oritatii membrilor "re$enti. <5: @iecare colegiu are dre"t la un %ingur #ot in *ongre%ul 9.*.*.,.(. 4rt. )1 *ongre%ul 9.*.*.,.(. are com"etentele "re#a$ute in /tatutul 9.*.*.,.(. 4rt. )2 <1: *on%iliul 9.*.*.,.(. e%te con%tituit din decanii colegiilor teritoriale. <2: Mandatul membrilor *on%iliului 9.*.*.,.(. e%te de 4 ani. In ca$ul incetarii mandatului unuia dintre ei, inlocuitorul %au e&ecuta diferenta de mandat. Inlocuitorul e%te de%emnat de adunarea generala a colegiului teritorial. <!: *on%iliul 9.*.*.,.(. %e intrune%te trime%trial %au ori de cate ori e%te ne#oie, la con#ocarea "re%edintelui 9.*.*.,.(. *on#ocarea %e face cu cel "utin 10 $ile inainte de data %edintei. <4: La cererea a cel "utin unei treimi din numarul membrilor con%iliului %au in %ituatii e&ce"tionale, "re%edintele 9.*.*.,.(. #a con#oca con%iliul in %edinta e&traordinara in cel mult 5 $ile de la data %olicitarii %au a e#enimentului 'u%tificati#. <5: *on%iliul 9.*.*.,.(. lucrea$a in "re$enta a cel "utin doua treimi din numarul membrilor %ai %i ado"ta 8otarari #alabile cu #otul ma'oritatii membrilor "re$enti. <6: @iecare colegiu teritorial are dre"t la un %ingur #ot in %edintele *on%iliului 9.*.*.,.(.

4rt. )! *on%iliul 9.*.*.,.(. are atributii %i com"etente %tabilite "rin /tatutul 9.*.*.,.(. 4rt. )4 ?iroul +&ecuti# al 9.*.*.,.(. e%te format din "re%edintele %i "rim-#ice"re%edintele 9.*.*.,.(., "recum %i din cei ! #ice"re%edinti ale%i de *ongre%ul 9.*.*.,.(. dintre membrii %ai "entru un mandat de 4 ani. 9nul dintre #ice"re%edinti, %tabilit la "ro"unerea "re%edintelui, inde"line%te functia de %ecretar al ?iroului e&ecuti# al 9.*.*.,.(. 4rt. )5 ?iroul e&ecuti# al 9.*.*.,.(. are atributiile %i com"etentele %tabilite "rin /tatutul 9.*.*.,.(. 4rt. )6 Pre%edintele 9.*.*.,.(. are urmatoarele atributii5 a: re"re$inta 9.*.*.,.(. in relatiile cu "er%oanele fi$ice %i 'uridice din tara %i din %trainatate7 b: inc8eie con#entii %i contracte in numele 9.*.*.,.(., cu autori$area ?iroului e&ecuti# al 9.*.*.,.(. c: con#oaca %i conduce %edintele *on%iliului 9.*.*.,.(. %i ale ?iroului e&ecuti#7 d: ordonantea$a c8eltuielile bugetare %i e&trabugetare ale 9.*.*.,.(. e: %emnea$a actele con%iliului %i ale ?iroului e&ecuti#. 4rt. )) Prim-#ice"re%edintele 9.*.*.,.(. e%te inlocuitorul de dre"t al "re%edintelui 9.*.*.,.(. %i are urmatoarele atributii5 a: coordonea$a %i organi$ea$a acti#itatea curenta a de"artamentelor "rofe%ionale %i admini%trati#e ale 9.*.*.,.(.7 b: %u"ra#eg8ea$a relatiile dintre %tructurile centrale ale "rofe%iei %i colegiile teritoriale, "recum %i relatiile dintre ace%tea din urma7 c: acorda %"ri'in %i a'utor colegiilor in relatiile lor cu autoritatile centrale %i locale. 4rt. )8 >ice"re%edintii 9.*.*.,.(. %unt in numar de ! %i %unt inlocuitori ai "re%edintelui, in li"%a "rim#ice"re%edintelui, in ordinea %tabilita de catre ace%ta. 4rt. )9 >ice"re%edintii 9.*.*.,.(. coordonea$a %i indruma acti#itatea curenta a colegiilor. 4rt. 80 /ecretarul general al 9.*.*.,.(. e%te ale% de *ongre%ul 9.*.*.,.(. %i inde"line%te %arcinile %tabilite de ?iroul e&ecuti# al 9.*.*.,.(. Mandatul ace%tuia e%te de 4 ani. 4rt. 81 In %tructurile centrale de conducere ale "rofe%iei de con%ilier 'uridic5 *on%iliul 9.*.*.,.(., ?iroul e&ecuti# al 9.*.*.,.(., "re%edintele, "rim-#ice"re%edintele %i #ice"re%edintii 9.*.*.,.(. durata mandatului in functie e%te de 4 ani %i orice titular de mandat "oate fi reale% in aceea%i %au in alta functie din ace%te %tructuri centrale de conducere.

4rt. 82 <1: *omi%ia centrala de cen$ori a 9.*.*.,.(. %e com"une din !-5 membri ale%i de catre *ongre%ul 9.*.*.,.(., "entru un mandat de 4 ani, dintre care unul are calitatea de contabil autori$at %au de e&"ert contabil. <2: *omi%ia centrala de cen$ori are obligatia #erificarii trime%triale a acti#itatilor economicofinanciare ale 9.*.*.,.(. %i di%"unerii ma%urilor nece%are bunei admini%trari a "atrimoniului 9.*.*.,.(. <!: *omi%ia centrala de cen$ori functionea$a in ba$a regulamentului "ro"riu, #alidat de *ongre%ul 9.*.*.,.(. 4rt. 8! <1: *omi%ia centrala de di%ci"lina a 9.*.*.,.(. e%te alcatuita din 5-9 membri, ale%i de *ongre%ul 9.*.*.,.(. "entru un mandat de 4 ani. <2: Membrii *omi%iei centrale de di%ci"lina %e aleg dintre con%ilierii 'uridici cu o #ec8ime mai mare de 10 ani in acti#itati 'uridice. <!: *omi%ia centrala de di%ci"lina i%i organi$ea$a, i%i tine e#identele, i%i de%fa%oara lucrarile %i functionea$a in ba$a regulamentului "ro"riu, #alidat de *ongre%ul 9.*.*.,.(. 4rt. 84 *omi%ia metodologica de organi$are %i e&ercitare a "rofe%iei de con%ilier 'uridic e%te alcatuita din )-9 membri ale%i de *ongre%ul 9.*.*.,.(. %i functionea$a in ba$a regulamentului "ro"riu, #alidat de *ongre%ul 9.*.*.,.(. 4rt. 85 *8eltuielile nece%are "artici"arii membrilor *on%iliului 9.*.*.,.(., a membrilor ?iroului e&ecuti# al 9.*.*.,.(. %i a membrilor comi%iilor centrale de cen$ori, de di%ci"lina %i comi%iei metodologice la %edintele ace%tor organe %e %u"orta de fiecare colegiu. >. .I/PO0I1II @I34L+

4rt. 86 Pre$entul %tatut #a fi "u% in a"licare a%tfel5 a: in termen de !0 de $ile de la ado"tarea "re$entului %tatut, conducerile colegiilor #or inainta 9.*.*.,.(. datele %i documentele nece%are in%crierii in e#idente a con%ilierilor 'uridic definiti#i %i %tagiari7 b: in termen de 45 de $ile de la ado"tarea %tatutului, *on%iliul 9.*.*.,.(. %i comi%iile 9.*.*.,.(. #or ado"ta regulamentele "rofe%ionale care #or fi comunicate colegiilor teritoriale7 c: "re$entul %tatut #a fi "ublicat in Monitorul Oficial al (omaniei, Partea I, "entru "unerea in a"licare a Legii nr. 514 200!. 4rt. 8) .u"a "ublicarea in Monitorul Oficial al (omaniei, Partea I, a "re$entului %tatut, con%ultanta,

redactarea, a#i$area "entru legalitate %i contra%emnarea actelor 'uridice, a%i%tenta %i re"re$entarea 'uridica a in%titutiilor, autoritatilor "ublice, a "er%oanelor 'uridice %e #or reali$a numai de catre con%ilierii 'uridici in%cri%i in 1ablou. 4rt. 88 In%emnele cor"ului "rofe%ional, in%igna %i legitimatia con%ilierului 'uridic, modelul %tam"ilelor colegiilor %i ale con%ilierilor 'uridici, "recum %i modelul im"uternicirilor de re"re$entare 'uridica %unt cu"rin%e in ane&ele nr. 1-) care fac "arte integranta din "re$entul %tatut. 4ne&ele nr. 1-) %e "ublica in Monitorul Oficial al (omaniei, Partea I, im"reuna cu "re$entul %tatut. 4rt. 89 .e"a%irea termenelor de "lata a ta&elor %i coti$atiilor "rofe%ionale atrage obligatia de "lata a ma'orarilor de intar$iere in cuantum de 0,5A a"licat la %uma datorata "entru fiecare $i de intar$iere. 4rt. 90 *on%ilierul 'uridic e%te dator %a i%i decline calitatea %i %a i%i "robe$e identitatea cu actul ;Legitimatie de con%ilier 'uridic; in fata tuturor in%tantelor 'udecatore%ti de orice grad, in%titutiilor %i autoritatilor %tatului %i a altor con%ilieri 'uridici %i a#ocati cu care intra in contact cu "rile'ul inde"linirii actelor %"ecifice "rofe%iei. 4rt. 91 *onflictele de orice natura dintre con%ilierii 'uridici %au dintre con%ilierul 'uridic %i a#ocati, magi%trati ori alte autoritati "ublice %e aduc de indata la cuno%tinta, in %cri%, decanului colegiului, de catre con%ilierul 'uridic in cau$a, care #a decide a%u"ra ma%urilor ce trebuie luate. 4rt. 92 Pre$entul %tatut a fo%t ado"tat de *ongre%ul +&traordinar al *olegiilor *on%ilierilor ,uridici din (omania din data de 6 martie 2004, "rin re"re$entantii legali, %i intra in #igoare la data ado"tarii, urmand a fi "ublicat in Monitorul Oficial al (omaniei, Partea I.