Sunteți pe pagina 1din 9

U.T.C.B.

Facultatea de instalatii

Utilizarea Energiilor Neconventionale in


Instalatii
Panouri solare

Doru Raluca
An IV, grupa 2, seria A
1

U.T.C.B. Facultatea de instalatii

BORDEROU:

A. PIESE SCRISE:
I.
Foaie de capat
II.
Borderou
III. Memoriu tehnic
IV.
Breviar de calcul
V.
Caiet de sarcini

B. PIESE DESENATE
1. Schema de principiu
2. Plan central termica

U.T.C.B. Facultatea de instalatii

Memoriu tehnic
Prezenta documentatie trateaza la nivel de Proiect Tehnic instalatiile de preparare agent termic
pentru apa calda menajera cu panouri solare, aferente obiectivului Cladire de locuit avand regimul de
inaltime S+P+5, mun. Adjud.
Baza de proiectare
Baza de intocmire si redactare a proiectului este alcatuita din :
-

Studiu de fezabilitate
Temele si planurile de arhitectura
HG 28/2008
STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale;

GP - 051/2000 - Normativ pentru proiectarea,executia si intretinerea a centralelor termice mici.

Legea nr.10/1995(actualizata prin Legea nr. 123/2007) privind calitatea in constructii


prospectele si cartile tehnice aferente echipamentelor din componenta instalatiilor.

Panou solar plan


Trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:
Suprafata absorbanta a panourilor cu suprafata plata este alcatuita straturi de otel, vopsite cu un strat
special de vopsea neagra pentru a maximiza absorbtia radiatiei solare.
Numeroasele canale practicate in suprafata absorbanta permit circulatia agentului termic in
interior pentru a absorbi maximul de energie solara.
Caracteristici tehnice :
- suprafata totala maxima: 2 mp
- suprafata de absorbtie minima: 1,8 mp
- presiune maxima de functionare: 6 bar
- tip sticla panou: securizata
- suprafata absorbanta: inalt selectiva
- eficienta minima: 72%
- capacitate termica minimala 780 W/m
- temparatura maxima expunere la soare fara apa: 215 C
- necesar apa calda menajera: 1400 l
- unghi optim de instalare: 45
- Dimensiuni constructive maxime:
Latime: 1000 mm
Inaltime: 2000 mm
Caracteristici tehnice modul preparare a.c.m. :
Modulul de preparare apa calda menajera cuprinde: panourile solare, schimbator de caldura in placi,
boiler bivalent, cazan.
Amplasarea utilajelor:
Panourile solare vor fi montate pe terasa cladirii, respectandu-se Schema1 ( Schema panourilor).
Restul utilajelor vor fi amplasate in camera tehnica, aflata la subsolul cladirii de locuit, conform
Planului1(Amplasarea utilajelor in camera tehnica).
3

U.T.C.B. Facultatea de instalatii


Sala in care se vor amplasa utilajele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente pentru montarea utilajelor
respectandu-se conditiile impuse de producatori.
Alimentarea cu apa :
Instalatia se va umple cu apa tratata cu glicol, pentru prevenirea inghetului. Alimentarea se va face de la
reteaua de apa a cladirii de locuit.
Instalarea si punerea in functiune a utilajelor
Instalarea si punerea in functiune a utilajelor se va face numai de catre societati comerciale
agrementate de furnizorul echipamentelor.
Regimul de functionare al instalatiei
Regimul de functionare zilnic este de 24 ore, cu variatia debitului de apa calda menajera in functie de
variatiile de consum.
Exploatarea instalatiei va fi asigurata de personal instruit.
Asigurarea instalatiei
Asigurarea instalatiei se va face cu ajutorul supapelor de siguranta si a vaselor de expansiune inchise.
Supapele utilizate trebuie sa fie insotite de documentatia tehnica si verificate de catre o societate
comerciala autorizata in acest sens. Vasul de expansiune trebuie sa fie conform prescriptiilor tehnice PT
C4 din colectia ISCIR.

U.T.C.B. Facultatea de instalatii

Breviar de calcul
Calculul colectoarelor solare
Necesarul de apa calda menajera : Vacm= 1400 l
Consideram : Lp= 59 l/mc*zi
m2p=

Vacm 1400
=
=23,5
=> m2p= 24
Lp
59

Suprafata unui panou solar :


Sp= L*l= 2*1= 2 mp
Numarul de panouri solare :
Np=

m2 p 24
= =12
Sp
2

Sarcina termica a unui panou :


Qp= I*Sp*Np*= 780*2*1*0,72= 1123,2 W
Debitul de apa printr-un panou :
Gp=

Qp
1123,2
=
=
0,022 kg/s= 80,49 kg/h
cpt 418612

cp= 4186 J/ kg*K


t= 12 C
Distanta dintre panouri este :
x= 2,2 m
Dimensionarea conductelor
Dimensionarea conductelor va fi realizata conform Normativului I9/ 2009.
Metodologia de calcul :
- pe Schema1 vor fi numerotate tronsoanele atat pe tur, cat si pe retur ;
- Se va realiza calculul de dimensionare pentru cel mai indepartat consumator de pe
fiecare circuit ( tur si retur) ;
- Pentru realizarea calculului se va tine cont de debitul de pe fiecare tronson.

U.T.C.B. Facultatea de instalatii


In urma calculului de dimensionare vor rezulta si pierderile de sarcina . se accepta o diferenta
de 5 % intre pierderile de sarcina pe tur si retur.
Dimensionarea conductelor si calculul pierderilor de sarcina au fost realizate cu ajutorul
programului de calcul Excel. A fost atasat tabelul 1.1 si tabelul 1.2.
Sarcina termica preparare apa calda menajera
Sarcina termica necesara pentru incalzirea apei calde menajere

Qacm

se poate calcula cu relatia:

Qacm m c p ( 2 1 )

[kW]
= 60 C

= 10 C
Pentru dimensionarea echipamentelor de preparare a apei calde menajere se foloseste
debitul maxim orar care se calculeaza pornind de la debitul mediu zilnic.
Qmedzi Nrpers q sp / pers
[l/zi]
Din SR 1343-1 :
q sp / pers 150 180l / om zi
Nrpers 2,5 * 23 57,5

= 165 l/omzi

Qmedzi 57,5 165 9487,5


l/zi
Qmax zi Qmedzi k zi
Vom avea:
11385 [l/zi]
k zi
coefficient de variatie zilnica din SR 1343-1
k zi
1.2

Q max h

Qmax zi k h 11385 2

948,75
24
24

kh

[l/h]

coefficient de variatie orar a debitului din SR 1343-1


kh
=2.

Qmax hACM

1
948,75
Qmax h
474,375
2
2

[l/h]
6

U.T.C.B. Facultatea de instalatii

m Qmax hACM H 2O

474,375*

10 3
10 3

= 474,375 [kg/h]
1
.
Qc
3600
Rezulta:
474,375x4.187*(60-10)*
= 27,58 kW
Calculul schimbatorului de caldura
.

Qc k S t m m1 c p1 t1 m2 c p2 t 2
.

Q
S
0.45[m 2 ]
k t m

K=2500 W/ mp*K
t m

t max t min
t
ln max
t min

t max 70 10 60 0 C
t min 90 60 30 0 C

t m

30
43,28 0 C
ln 2

=0.95
S

27,58 10 3
0,72mp
0.95 2500 43.28

Se alege un schimbator de caldura cu placi de la Varem T2023 3A1 cu urmatoarele


dimensiunile:
l=180 [mm]
h=475 [mm]
=15 [mm]
S p 0.034[m 2 ]

S
21,17
Sp
=> n=23 placi

Alegerea cazanului

U.T.C.B. Facultatea de instalatii


Cunoastem Qc= 27,58 kW
Se alege Centrala termica in condensatie, pe gaz de tip Logamax Plus GB 112 ( Buderus), cu
tiraj fortat si putere de 29 kW.

Calculul volumului in instalatie


1. Volumul de evaporare
Vd= Np* Vk= 12* 1,76= 21,12 l
2. Volumul schimbatorului de caldura
V scc= 15 l
3. Volumul statiei solare
Vps= 1 l
4. Volumul conductelor
Vr= 22,1 l
5. Va= Vd+Vscc+Vps+Vr= 59,22 l
Calculul vasului de expansiune inchis
1. Presiune preliminara
pv= 0,1* hstat+0,4
hstat= 19,2 m
pv= 2,32 bar
2. Presiunea de incarcare
p0= pv+ 0,3
p0= 2,62 bar
3. Presiunea finala
psv= 6 bar
psv> 3 bar => pe 0,9* psv
pe 5,4 bar
6. Volumul vasului de expansiune
Vves= 58,57 l

Se alege VEI tip TISUN model SAG 80R avand capacitatea de 80 l.


Alegerea rezervorului de acumulare
Vboiler= 1,5* 1400= 2100 l
Se alege boilerul Calor BF-2 3000, avand capacitatea de 3000 l.
Alegerea pompelor
Pompa de circulatie solara:
8

U.T.C.B. Facultatea de instalatii

G=

Q3600
=
cpt

13,47843600
=
4,18620980

0,59 mc/h

Hp= (Rl+z)terasa+ psc+ Ht= 0,81192+ 0,5+ 19,2= 20,51 m


Ht= 19,2 m
Se alege pompa de la Willo model

Pompa injectie cazan :


G=

Q3600
=
cpt

293600
=
4,18620980

1,27 mc/h

Hp= 10 mCA

Pompa agent termic secundar :


G=

Q3600
=
cpt

27,583600
=
4,18620980

1,21 mc/h

Hp= 10 mCA