Sunteți pe pagina 1din 17
MANUAL MONAJ PANOU SOLAR NEPRESURIZAT CU TUBURI VIDATE Was Unul sau mai multe colectoare solare de acest tip constituie 0 instalajie solara completa gi independent. Acest tip de colector solar se utilizeaza pentru prepararea apei calde mengjere in perioada martie - octombrie, dar poate fi utilizat si in lunile de iarn cu 0 rezistent4 electric] auxiliara. Are in componen{a tuburi vidate conductoare ce transfera radiatia solard, in masa apei din rezervor. Apa din tuburile vidate densitatea si se ridica in rezervor, find inlocuita de un volum echivalent de apa rece, cu densitate mai mare. Vidul din tuburile de sticlé asigura o termoizolare eficienta, pierderile de caldura spre exterior flind extrem de mici. Pentru ca apa la iesirea din rezervor si alba presiune acceptabil, colectorul tebuie montat ainaltime. Prin simplul fipt ci aparatul nu utilizeaz’ nici o alti suis’ poluanta, mediul inconjuritor nu are de suferit din nici un punct de vedere, mai mult decat att, economiseste energie. Odata ce afi inv recuperafi investifia aceasta poate fi mult mai mare deoarec tit in acest colector solar, beneficiafi de el foarte mult timp si va 2.3 ani, Produsul ae o perioada minima de viati de 20 ani, dar sistemul are in component doar inox gi stick Stimafi utilizatori, ‘Va multumim ea afi ales acest produs! Defineti un sistem solar de incailzire a apei de ultima generatie cu performante ridicate, care capteaza in mod eficient radia(ia solara sio transmite apei, Pentru a beneficia a maximum de eficacitatea acestui produs, va rugam sa consultali cu atentie manualul de inslalare si utilizare Cuprins: 1. Trasituri specitice 2. Denumirea partilor componente 3. Parametrii tehnici de funetionare 3.Instalare 4. Utilizare si precautii 5. Defeetiuni si remedieri 1. Trissituri specifice 1) Pierderi scazute de caldura : Spuma poliuretanica PU, integral importata, foarte densi yi reristenti asigurio izolatie excelenta a Incalitorului Solar 2) Excelenta tehnologie + Rezervorul interior este produs dints-un ole! special calitatea SUS3O4-2B si este sudat dupa o tehnologie avansata, In acest fel scurgerile, care ar putea sa apart intre rezervorul de apa si tuburile vidate sunt eliminate aproape in {olalitate, apa din interiorul rezervorului fiind pura isinatoasa. 3) Dituzie seazuta de eatdura + Legiturile la intririle/iegirile de apa, senzor si elementul electric auxiliar sunt toate situate in partea inferioara a rezervorului de apa + Difuzia céldurii la toate legiturile este putemic redusa, virtual eliminandu-se pierderea de caldura prin convectie, tapt care asigura o eficienta ridicata in evea ce priveste inealzirea + Scuruerea completa a apei calde in rezer vor, sporeste rata de utilizare a volumului + Admisia apei este reglata la nivel inalt cu robinetul de pe circuit, realizand automat alimentarea cu apa, stopand admisia apei cAnd rezervorul este plin. 4) Fumetit suptimentare + Incdlzitorul Solar este previzut cu: racord pentru feava de alimentare cu apa, deversor si opfional eu aparat de control al emperaturi si nivelulu apet, rezstenta clectrica, care pot fi folosite de consuimator in functie de necesita{ile personal + Capatul fevi de alimentare cu apa fae parte din configuratia debaza a fabrici 2. Denumirea pirtilor componente 1} PANOU SOLAR CU TUBURI VIDATE Rezervor de apa Inel etans praf Suport (cadru) Surub M8x12 Piulita M8. Tub vidat Talpa de fixare Suport tuburi Fig. 2) Rezervorul incailzitorului solar de apa Evacuare sau ruptor de presiune Racord rezistenta Intrare sau iesire 3 electrica sau dop a 3) Tub vidat Fig.3 4. Instalare 1 Instructiunide instalare Fxista trei racorduri situate in partea inferioara a rezervorufui de apa; cu exceptia racordului de evacuate sitvat in partea dreapta superioara, Racordul de evacuare este parte 4 configuratiet de baza a Incilzitoralui Solar, celelalte dota racorduri sit opfionale 2. Instaarea suportului (eadrului) + Inainte de asamblare verficati daca in rezervor se afla corpuri stréine. Daca da, este necesari indepirtarea acestom si curijarea rezervorului, + Insialaea suportului pentru acoperig plan (ineslzitor Solar cu 16 - 20 tuburiy 3. Pasii instalaril: Pasal 1: Asamblati suporfii rezervorului de apa (st4ng si drept), picioarele fata si spate ale suportului si mai apoi stringeti-le eu guruburi MS x 12 si piulife MS. Pasul 2: Asamblafi barele de sustinere scurte, barele de sustinere lung, talpa de fixare, legaturile in unghi drept si legaturile unghiulare cu barele de legitura fata - spate si contravantuirile laterale si mai apoi stringeti-le cu suruburi M8 x 12 si piulije M8 Pasul 3: Monta{i suportul tuburilor si fixati-l cu suruburi M8 x 12 si piuite MS. NOTA: Asigurati-va ea guruburile sunt bine strnse si cadrul stabil. 4.Instalarea rezervorului: Ageza{i rezervorul pe suport si potrivifi-l intr-o pozitie adeevata cu pateu plulije MB si mal poi strangeti-L S.Instalarea tuburilor + Despachetafi cu atentie tuburile vidate, Sunt singurele pir{i fragile ale produsului de aceea este necesar sa fie mAnuite cu atentie: + Potriviti una din gamiturile etanse la prafsi trageti-o in jos prin rotire (aproximativ 200 mm). ‘Umeziti tubul si garnitura siliconiea dinboiler; Introduceti tubul ugor in rezervor pfni cAnd va fi bine introdus, iar partea de jos a acestuia se afld la cel pujin 25mm deasupra suportului tuburilor. Trage{i uyor injos de tub pnd cfind acesta intra in Licagul potrivit lui din suport, Fixagi gamitura tubului impingind-o in sus pana cfnd marginea exterioara a acestela se atageaza perfect rezervorului gi nu vor exista scurgeri. ‘Aceeasi operatic se Va repeta pentne fiecare tub in part. 6. NOTE: + Montati o supapa de refullare in T pe jeava deversorului, situata in partea dreapta a Incdlzitorului Solar, astfel ineat partea inferioara sa corespunda deversorului, jar partea superioara sa corespunda gurii de evacuare, asigurand in acest fel curgerea lina prin gura de evacuare. + Daca este instalata si rezistenta electrica (aceasta este un accesoriu si se achizitioneaza pe baza de comanda {ati direct conduct oarele, conductorul de nul, cel galben + verde, la borna de protectie si pimAntare a sursei de alimentare cu energie electrica, Este necesara folosirea unei prize cu legatura la centura de pimantare, Toate {evile trebuie izolate, + Pentru zonele in care temperatura scade in Limpul iernii sub pragul de inghet , izolatia tevilor de racordare trebuie si aibii o grosime de cel putin de SOmm, + Paratrasnetul clidirii trebuie- montat la un nivel superior celui pe care este amplasat incalzitorul solar. Nu recomandam folosirea produsului in timpul furtunilor, + Fundatia pe care este amplasat Inc&lzitorul Solar trebuie si reziste la cel putin de dou ori cap iatea rezervorulul -estuia, 5. Utilizare si precautii 1, Alimentarea cu apa. necesira 0 atenfie sporita atunci end se realizeazi alimentarea cu apa in urmiitoarele situa ~ Prima alimentare cu apa, dup’ instalarea inedlzitorului Solar. = Rezervorul este gol pentru mai mult de 15 minute in zilele insorite. - Se intrerupe furnizarea apei sau presiunea este scizuta, fapt care opreste alimentarea cu apa. 2. Metode de alimentare in conditii sigure + Tuburile vidate se pot cripa si chiar sparge in urma furnizarii bruste de apa rece dupa o expunere indelungat la soar + Este recomandabil ca alimentarea cu apa sa se fac’ dup’ o ora sijumatate de ta apusul soarelui sau diminea{a devreme. Operare: Activati supapele cu bila A si B siincepeti alimentarea cu apa + Daca presiunea apei este sciizuta, va recomandam montarea unui pompe de suprapresiune + Daca furnizarea apei este intrerupta, sau daca pompa de suprapresiune nu functioneaz’ in condifii normale, opriti de urgenta alimentarea cu apa, inchideti supapele cu bila A si B si pompa de suprapresiune. Dupi ce rezervorul este in totalitate plin, inchideti supapele cu bila A si B precum si pompa de suprapresiune. + Daca curge apa prin feava deversorului sau daca, aparatul de control al temperaturii si a nivelului apei da semnale de avertizare, acest lucru inseamna ca rezervorul este plin. + Aparatul de control a nivelului si temperaturii apei va inclica cel mai inalt nivel al apei ceea ce inseamna ca rezervorul este plin (in situatia in care utilizati si un astfel de aparat) + Dupé ce apa din rezervor s-a epuizat, realimentati cu apa in decursul a 10 minute si menfineti tuburile vidate pline cu apa, 2.intrebuintarea apei Atentie, pericol de arsuri!! Va recomandam montarea unui ventil termostatic. Metode de intrebuinjare in siguranta + Deschide{i supapa cu bila A si mai apoi dusul sau robinetul pentru inkétura mai ‘Antai apa rece. + Ajustafi unghiul de deschidere al supapei A si al supapei B pentru a objine curgerea apei la debitul dorit. + Reumpleti rezervorul imediat ce acesta s-a golit!! Folosifi corect aparatul de control a nivelului si temperatusii apei. Cititi cu atentie manualul de utilizare al acestuia inainte de a-1 folosi. + Nu folositi aparatul daca aveti mainile ude + Facefi legitura la centura de pimantare + Fluctuatia de tensiune locala nu trebuie sa depaseasea 198V - 242V + Activafi aparatul de control, ecranul va afisa nivelul si temperatura apei. Nota: Aparatul de control nivelului si temperaturit apei este un accesoriu al Incilzitorului Sola, iarachizitionarea lui se face pe baza de comands