Sunteți pe pagina 1din 6

1. Definiti noţiunea de confort higrotermic interior în clădiri şi factorii care îl determină.

Confortul termic înseamnă sub aspect senzorial, lipsa senzaţiei neplăcute de frig sau cald, iar biologic
realizarea bilanţului termic (schimb de căldură) fără suprasolicitarea sistemului termoregulator.
Parametrii confortului termic sunt:
- temperatura aerului interior;
- viteza de circulatie a aerului interior; - umiditatea relativa a aerului interior.

2. Care sunt principalele surse de vapori din interiorul spaţiilor închise. Comentaţi .
Sursele de vapori principale sunt:
- respiraţia oamenilor şi/sau animalelor;
- apa din procesele tehnologice ce se desfăşoară în incintă; - apa din infiltraţii sau intemperii;
- apa iniţială din construcţie (din executie);
- apa higroscopică;
-apa din condens.
În mod uzual apa din respiraţie conduce la o umiditate de cca. 60%.
Apa din infiltraţii sau condens poate cauza în timp datorită fenomenului de îngheţ dezgheţ
degradarea straturilor.

3. Trasaţi calitativ diagramele de variaţie a lui psx şi pvx printr-o alcătuire monostrat de perete
exterior în 3 variante:
- nu există pericol de condens;
- într-un plan apare condensul;
- într-o zonă apare condensul.

4. La ce distanţă trebuie montate foile de geam .


La distanta cea mai mare cu putinţă.
Distanţa se determină din condiţia ca R’ pentru ferestre >0.77m2k/W.

5. Cum se determină valoarea rezistenţei termice corectate R’.


R’= r x R
Rezistenţa termică corectată se determină prin afectarea rezistenţei termice a elementului de
anvelopă cu un coeficient subunitar r (coeficient de reducere a rezistenţei termice unidirecţionale)
care ţine seama de existenţa punţilor termice în elementele anvelopei.

6. Care este conditia de aparitie a condensului în interiorul elementului .


Apariţia condensului pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţii, se datorează scăderii
presiunii de saturaţie psi pe suprafaţa interioară sub presiunea de saturaţie psi a aerului interior

7. Condițiile de aparitie si de evitare a condensului


condiția de evitare
Tsi>Tr
condiția de apariție
Tsi<=Tr
8. Care sunt principalii parametrii de care depinde valoarea rezistenţei termice superficiale
exterioară?
-coeficientul de emisivitate al suprafeţei;
-temperatura exterioară;
- viteza vântului (aerului) adiacent suprafeţei exterioare .

9. Care sunt principalii parametrii de care depinde valoarea rezistenţei termice specifice
unidirecţionale la transfer termic. Relaţia .
Rezistenta termicà specifica unidirectionala a unui element de constructie alcâtuit
din unul sau mai multe straturi din material omogene sau cvasiomogene, farà punti termice,
inclusiv din eventual straturi de aer neventilat, toate dispuse perpendicular pe directia fluxului
termic, se calculeazá cu relatia
R = Rsi + SUMA Rs + SUMA Ra + Rse în m^2K/W

10. Care este solutia cea mai avantajoasa de suplimentare a termoizolaţiei .


Soluţia cea mai avantajoasa este la exterior.
Temperatura spre interior se măreste dacă aceasta este dispusă la exterior. Riscul apariţiei
condensului se micşorează.

11. Care sunt posibilităţile de îmbunătaţire a comportării termotehnice pe ansamblu a clădirii


LA CLĂDIRILE NOI
- la stabilirea poziţiilor tâmplăriei exterioare se va ţine cont de orientarea pct. cardinale şi direcţia
vânturilor predominante, clădiri învecinate etc;
- prevederea de windfanguri, aparate de închidere automată, termoizolaţie la uşi de acces şi la
apartamente, încălzirea spaţiilor comune;
- la cămări aerisite direct măsuri de izolare termice supliementare;
- utilizarea termoizolaţiei din materiale eficiente;
- geamuri termoizolante cu 3 rânduri de sticlă sau geamuri termoizolante;
- eliminarea punţilor termice;

12. Care sunt posibilităţile de îmbunătaţire a comportării termotehnice pe ansamblu a clădirii (pt.
clădiri existente).
RĂSPUNS
LA CLĂDIRILE EXISTENTE
-etanşarea tâmplăriei exterioare a rostului dintre tocuri şi pereţi;
-dispozitive de închidere automată;
-schimbarea tâmplăriei vechi cu tâmplărie cu geam termoizolant;
- executarea unei suplimentări a termoizolaţiei la pereţi şi corectarea punţilor termice.

13. Care sunt cerinţele esenţiale care trebuie avute în vedere la proiectarea izolaţiei termice
suplimentare.
- soluţiile trebuie să asigure cerinţele de rezistenţă şi siguranţă în exploatare;
- asigurarea unui confort superior în sezonul rece;
- corectare şi reducere punţi termice;
- verificarea apariţiei condensului şi acumulărilor de apă de la an la an;
- îmbunătăţirea microclimatului interior în sezonul cald;
- reducerea necesarului de caldură;
- reducerea emisiei de CO2 datorită scăderii consumului de combustibil;
- rezistenţe minime pentru elemente recomandate
14. Precizati minim 5 coeficienţi de penalizare care se pot acorda clădirilor în procesul de expertizare
termoenergetică
p1 – funcţie de stare subsolului tehnic al cladirii
p2 – utilizarea usii de intrare in cladire
p3 – starea elementelor de inchidere mobile din spatiile comune
p4 – funcţie de starea armaturilor de inchidere si reglaj
p5 – funcţie de spalarea curatarea instalatiei de incalzire
p6 – existenta armaturilor de sepaarre golire
p7 – existenta echipamentelor de masura pentru deconatrea consumurilor de caldura
p8 – starea finisajelor exterioare,
p9 - umiditatea finisajelor exterioare
p10 – starea acoperisului peste pod
p11 – starea cosurilor de fum

15. Ce reprezinta auditul energetic .


Operatiunea prin care se stabilesc din punct de vedere tehnic si economic solutiile de reabilitare
si/sau modernizare termoenergetica a constructiei si a intalatiilor de incalzire si preparare a apei
calde de consum aferente acesteia pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de expertiza termica
si energetica a cladirii.

16. Ce reprezinta expertiza termica si energetica a cladirii .


Operatiune prin care se identifica principalele caracteristici termoenergetice ale constructiei si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acesteia.

17. Ce este si ce contine certificatul energetic al unei cladiri.


Documentul oficial care contine intr-o forma sintetica unitara principalele caracteristici
termoenergetice ale constructiei si ale instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum
aferente acesteia rezultate din activitatile de expertiza si diagnoza energetica.

18. Ce aspecte suplimentare au fost introduse dupa 1993 ?


Economisirea de energie.
Rezistenta minima care trebuie sa o aiba elementele anvelopei clădirii.

19. De ce zonele de punti termice sunt cu risc de condens?


Deoarece temperatura suprafetei interioare la nivelul puntii termice este mai mica decat in
campurile invecinate.

20. Care sunt valorile rezist termice minime corectate ale elementelor de construcţii conform
completarilor la C107/3-2007?
- pereti 1.8 m2K/W
- tamplarie 0.77 m2K/W
- plansee peste ultimul nivel 5 m2K/W - placi pe sol 4.5 m2K/W

21. Ce reprezintă indicele necesar de caldura pentru incălzire aferent construcţiei ?


Cantitatea de caldura introdusa pentru asigurea parametrilor de confort.

22. Din ce este compus consumul anual de caldură estimat al unei clădiri ?
- consumul de caldura anual normal pentru incalzirea spatiilor locuite/ ocupate;
- consumul de caldura anual aferent spatiilor anexe;
- consumul de caldura anual pentru prepararea acc.
23. Ce este coeficientul global de izolare termică?
Coeficientul global de izolare termică a unei clădiri (G), este un parametru termo-energetic al
anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia şi are semnificaţia unei sume a fluxurilor termice disipate
(pierderilor de căldură realizate prin transmisie directă) prin suprafaţa anvelopei clădirii, pentru o
diferenţă de temperatură între interior şi exterior de la 1K, raportată la volumul clădirii, la care se
adaugă cele aferente reîmprospătării aerului interior, precum şi cele datorate infiltraţiilor
suplimentare de aer rece.

24. Cum gasim apa in constructii?


apa iniţială de construcţie
- betonul, șapele, tencuielile conțin cantități importante de apă care se evaporă în procesul de
uscare.
Apa din teren, apa din exploatare, biologica, de condens

25. Certificat de performanță energetic CPE = document informativ care atesta nivelul energetic pt
încălzire, apă, iluminare, VALABIL 10 ani.
NU SE ELIBEREAZA PT O CLĂDIRE IN STARE DE PROIECTARE

26. Unde trebuie prezentat cpe?


-la vanzarea locuinței
-la încheiere pe baza

27. Ce cuprinde cpe?


Scală energică colorată care atestă în ce poziție energetică se găsește clădirea
Notă energetică cuprinsă între 20-100
Consumurile anuale specifice
Indiciile de emisie CO2

28. Cine elaborează?


Auditul energetic – operațiunea prin care un expert tehnic spune ce e nevoie pt a avea o clădire
performantă energetic
Audit energetic gr2 : poate obține certificat cu specialitate mai mică; nu poate să propună soluții de
îmbunătățire; nu are voie să efectueze auditul energetic. SE INREGISTREAZA LA CONSILIUL LOCAL

29. Casa pasivă


Standardul de casă pasivă poate fi rezumat ca fiind un standard care presupune realizarea unei
clădirii caracterizată prin condiții superioare de confort termic atât în sezonul cald cât și în sezonul
rece, fără un sistem tradițional de încălzire sau un sistem activ de răcire.

30. Cladire de referință


Clădirea de referinţă, pentru clădirile cu destinația de locuință, reprezintă o clădire virtuală. Are ca
scop oferirea posibilității de a efectua o comparație între clădirea certificată și o clădire similară
alcătuită însă din punct de vedere termotehnic la standardele actuale de proiectare cu o utilizare
corespunzătoare în exploatare în ce privește economia de energie.

31. Diferente între CPE de la o clădire vs apartament


Din 2010 s-a introdus cpe si pentru apartament, dar nu este la fel de eficient ca si un cpe pt o clădire
întreagă
nu există apartament de referință
nu se înregistrează la consiliul local doar la casa
nu exista grila certificare energetica
32. Indicatori chimici
Fenolftaleina, turnesol

33. Influenta barierei contra vaporilor


Bariera contra vaporilor dispusà la un perete exterior nu influenteazà semnificativ rezistenta la
transfer termic.
Din punct de vedere al influentei barierei contra vaporilor la raspandirea vaporilor de apá aceasta
reduce presiunea partialá a vaporilor de apã.

34. Exemple deficiențe și măsuri de remediere


coșurile de fum de pe platforma Rovinari
scop: culegerea de info, analizare, propunere soluții

35. Menționați 3 materiale fono-absorbante și fono-reflective


absorbante: plăci fibro-lemnoase, fibrele hainelor, pielea, zăpada, mocheta,
reflective: beton (material dens), gresie, faianță

36. Confortul acustic


Confortul acustic se realizeaza sub 40 dB(decibeli)

37. Tipuri de zgomot


constant – zgomote din aer
de impact – zgomote bruște

38. Sunet, fenomen fizic:


De la stare de supărare la -> deranj la -> stres la -> surzenie

39. Caracteristicile principale ale acusticii:


-amplitudinea unei oscilații
-undele se propagă longitudinal
Vsunet = 331,4 + 0,6Tc [m/s]
Vlumină = 3*109 [m/s]

40. Reguli de reducerea zgomotului


-etanșeitatea clădirii
-ferestre prevăzute cu garnituri de etanșare
-prevederea unor uși exterioare cu praguri și garnituri

41. Comentati avantajele si dezavantajele solutiei de imbunätàtire a rezistentei la transfer termic


prin dispunerea termoizolatiei la interior si exterior.
1. Chiar daca dispunem la interior sau exterior termoizolatia, rezistenta totala la transfer termic
ramane aceeasi.
2. Rezistenta totala la transfer termic a unui element mulistrat este calculata ca find suma straturilor
elementului exterior.
3. Termoizolatia influenteaza temperatura elementelor dispuse dupa aceasta.
4. Daca izolam termic la interior, fara a pune o bariera conta vaporilor, exista riscul de formare a
condensului in interiorul peretelui.
5. Daca izolam la interior, mutam punctul de condens spre exteriorul elementului, iar posibilitatea de
acumulare a apei de la an la am este mai mica.
42. Timpul de Reverberatie
Reverberatia consta in prelungirea in incapere a prezentei sunetului dupa incetarea emisiei sursei.
Prelungirea sunetului se datorează fenomenului de reflexie

43. Rezistenta la transfer termic pentru un strat alcatuit dintr-un material omogen depinde de?
Grosimea de calcul a stratului si de conductivitatea termică de calcul a materialului

44. Cauza principala pt care nu se aude intr o sala?


-disproportionalitatea salii
-pardoseala
-materialele absorbante
-panta insuficienta
-tavan drept-defect

45. Pentru o buna acustica :


h>L (inaltime mai mare decat lungime)

46. 3 reguli de reducere a zgomotului:


-etanseitatea cladirii
-ferestre prevazute cu garnituri cu etansare
- prevederea unor usi exterioare cu praguri si garnituri de etansare

47. Principiile care stau la baza unei case eficiente


Radiatia solara:sud, sud-vest ;
panouri termice;

S-ar putea să vă placă și