Sunteți pe pagina 1din 17

CAPITOLUL I:

CALCULUL COEFICIENTULUI
GLOBAL
DE IZOLARE TERMICĂ G

9
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

Calculul coeficientului global de izolare termică.

1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu


precizarea conturului spaţiului încălzit.

a) vilă de locuit unifamilială cu structură din zidărie întărită cu stalpişori din beton
armat.

b) amplasament
- zona III climatică Te = -18°C, Ti = 20°C
Ti – temperatura interioară conventională de calcul pe timpul iernii, care la clădirile
de locuit se consideră temperatura predominantă încăperilor Ti=20°C

c) capacitatea de izolare termică


- pereţi exteriori Rnec =2,5 [m2k/w]
- planşeu superior Rnec =4,8 [m2k/w]
- placă pe sol R ' nec =4,5 [m2k/w]
- tâmplărie exterioară Rmed =0,55 [m2k/w], conform C107/3-2007

2. Calculul rezistenţelor termice efective ale elementelor anvelopei clădirii:

a) Pereţi exteriori de umplutură din zidărie fig.1

Grosime
Nr. Denumire strat strat λj
Crt. material dj
[m] [w/m2K]
0 1 2 3
1 Tencuială interioară M5 0,015 0,87
2 Zidărie
0,29 0,64
Izolaţie termică
3 0,10 0,044
polistiren extrudat
Tencuială
4 exterioară(mortar cu 0,005 0,65
polimeri)

10
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

Unde λj reprezintă coeficientul de conductivitate termică [W/m2K]

d 0.015 0.29 0.15 0.005


R 1ef = R i + ∑ + R e = 0.125 + ( + + + )
λ 0.87 0.64 0.044 0.65

+0,042

R 1ef = 2,917 m2K/W > R nec = 2,5 m2K/W

R i =rezistenţa termică superficială pe suprafaţa interioară a elementului


R i = 0.125 m2K/W
R e = rezistenţa termică superficială pe suprafaţa exterioară a elementului
R e =0,042 m2K/W
b) Planşeu superior fig.2:

Nr. Denumire strat Grosime


Crt. material strat λj
dj
[m] [w/m2K]
0 1 2 3
1 Tencuială tavan M5 0,015 0,87
2 Planşeu beton armat 0,15 1.74
3 Şapă egalizare M10 0,05 0.93
4 Izolaţie termică PEX 0,15 0,044
5 Şapă slab armată M10 0,05 0.93

d 0.015 0.15 0.05 0.15


R 2 ef =R i + ∑ +R e =0.125+( + + ·2+ )+0.042=
λ 0.87 1.74 0.93 0.044

=3.787 m2K/W>R nec =4.8


m2K/W

11
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

planseu
exterior superior
5
5 15
4

3
1.5 15 5

2
1
fig.2 interior
flux termic

c) Pardoseală cota ±0,00 fig.3

Nr. Denumire strat Grosime


Crt. material strat λj
dj
[m] [w/m2K]
0 1 2 3
1 Strat filtrant 0,10 -
nisip+pietriş
2 Beton armat 0.10 1.74
3 1 strat carton asfaltat 1c -
4 Termoizolaţie PEX 0.10 0.044
5 Şapă egalizare M10 0,03 0.93
6 Pardoseală rece - -

d 1 0.10 0.10 0.03 3 4


R pl± 0 , 00 =R i + ∑ +R e +R p = +( + + )+ + 3,9
λ 6 1.74 0.044 0.93 2

=5.055m2K/W

R pl± 0 , 00 =5.055m2K/W>R 'nec =4.5 m2K/W

12
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

R i =0,167 m2K/W
R e =1,692 m2K/W
dp1 =3 m λp1 =2 W/m2K
dp2 =4 m λp2 =3,9 W/m2K
αi =6 W/m2K

interior flux termic


planseu cota ±0.00
6
10 10 10 31

5
4
3
1c

2
1
fig.3 exterior

3. Calculul ariilor elementelor de construcţie perimetrale ( de închidere).


Aceste arii se calculează la faţa lor interioară

- planşeu cota ±0.00


A = (15,60-0,30) ·(11,1+0,30) - (2,4·6,6) - (1,8·4,5)=141,3 m2
- planşeu superior
A=141.3 m2
- planşeu mansardă
A = (11.1-0,3) ·(8-0,3)-(3,3·8,1)-(2,4·1,5)=60,03 m2

- Tâmplărie

13
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

- parter
- ferestre:
S p, f =(1,2· 1,2)+(0,60·0,60)+(2,4· 0,60)+(2,1· 0,6) +( 1,5 · 2,1)+(1,5·2,1) =11,16 m2
- uşi:
S p ,u = (2,1· 0,9) ·5+(2,1 · 2,55) ·2 + (2,3 · 0,9) + (2,4 · 2,1) + (1,8 · 2,1) + (2,1 · 0,8) ·
2 = 34,41 m2

TOTAL PARTER AT = 34.41+11,16=45,57 m2

- etaj
- ferestre:
S e, f =(0,9· 1,2)+(1,5·3,0)+(0,9· 1,2)+( 1,2· 1,2) +( 0,9· 1,2)+ (0,60·0,60) ·8+
(2,4·0,60) +(0,9· 1,2) +( 1,2· 1,8) +( 1,4· 1,8) =17,1 m2

- uşi:
S e,u = (2,1· 0,9) ·3+(0,9 · 2,3) + (2,1 · 0,8) · 2 = 20,34 m2
TOATAL ETAJ AT = 17.1+20,34=37,44 m2
- mansardă
- ferestre
S m, f =(0,9· 1,2)+(1,8·1,2)·2+(2,4· 1,8) =8,28 m2
- uşi:
S m,u = (2,1· 0,9) ·2 = 3,78 m2
TOATAL MANSARDĂ AT = 8,28+3,78=12,06 m2

TOTAL ARIE TÂMPLĂRIE


AT = 45,57+37,44+12,06=95,07 m2

- pereţi exteriori(arie opacă):


h int =8,56 m
P int =2·(L-2d) +2·(l-2d)= 2·(16,1-2·0,4) +2·(11,6-2·0,4)=52,2 m2
Ap ext =P int ·h int -S tamplarie =52,2· 8,56-95,07=351,762 m2

14
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

4. Calculul ariei anvelopei şi al volumului încălzit.

A =S pl +S per .ext +S tampl


A =2·141,3+351,762+95,07=789,462 m2
V = Apl · hi
hi =8,56m
V = 141,3·5,6+60,03·2,96=968,968m3

5. Calculul compactităţii clădirii A/V si determinarea coeficientului global


de izolare termică, normat GN

A 789 ,462
= = 0,8247
V 968 ,968

N = 2 niveluri
GN = 0,75

6. Calculul factorului de corecţie.

Factorul de corecţie al temperaturilor exterioare τ se calculează cu relaţia:


Ti −T j
τi =
Ti −Te
Tj - temperatura medie din exteriorul anvelopei poate fii egală cu temperatura
exterioară Te ,cu temperatura unor spaţii neîncalzite Tu sau chiar cu temperatura
unor spaţii mai puţin încălzite.
Ti −Te 20 −(−18 )
τi = = =1
Ti −Te 20 −(−18 )

7.Punţi termice.Lungimi şi coeficienţi liniari de transfer termic:

- stabilirea coeficientului ψ – pe tipuri de punţi termice

15
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

ROSTURI VERTICALE

a.Rosturi verticale colţ ieşind intersecţie dintre doi pereţi portanţi din zidărie de
cărămidă cu goluri verticale.

RV-colt iesind curent

30
29
26

14

x0,09

b. Rost vertical colţ ieşind lângă un gol intersecţie între doi pereţi din zidărie de
cărămidă cu goluri verticale portant lânga gol

16
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

RV-colt iesind langa tamplarie

25
10 10
14 25

39
10
tamplarie cu geam
termopan

c. Rost vertical curent intersecţie dintre doi pereţi exteriori şi unu interior

RV-curent
25

10
14

d. Rost vertical curent lânga un gol intersecţie între un perete exterior şi unul
interior portanţi din zidărie de cărămidă cu goluri verticale lângă un gol.

17
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

RV-curent,langa gol

25
10

14
tamplarie cu geam
termopan

e. Rost vertical curent lânga două goluri

RV-curent,lang a doua goluri


25

14

tamplarie cu geam
termopan

f. Rost vertical curent intersecţie dintre doi pereţi exteriori din zidărie de cărămidă cu
goluri verticale

18
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

RV-curent

25

29
10

14

g. Rost vertical curent langă un gol intersecţi dintre un perete exterior portant din
zidărie de cărămidă cu goluri verticale lângă un gol.

RV-curent,langa tamplarie
25

tamplarie cu geam
10 29

termopan

10
14

h. Rost vertical colţ intrând


Această punte termică se neglijează deoarece valoarea coeficientului de transfer termic
ψ este negativă.

19
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

Rosturi orizontale

a. Rost orizontal planşeu acoperiş- şarpantă peste un perete portant din zidărie de
cărămidă cu goluri verticale.

RO-planseu acoperis

INVELITOARE TABLA OLTPAN


SIPCI
CAPRIOR LEMN

sapa armata

515
COSOROABA
LEMN

10

35
29
RIGLA
CADRU B.A
zidarie 29cm

b.Rost orizontal planşeu acoperiş

RO-planseu acoperis

INVELITOARE TABLA OLDPAN


SIPCI
CAPRIOR LEMN

COSOROABA
LEMN

gips carton

zidarie 14cm
RIGLA
CADRU B.A

c.Rost orizontal planşeu curent intersecţie dintre un planşeu curent cu un perete


exterior portant din zidărie de cărămidă cu goluri verticale.

20
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

RO-planseu intermediar curent


zidarie 29cm

10 29

35
RIGLA
CADRUB.A

d.Rost orizontal peste buiandrug

RO-planseu intermediar curent


zidarie 29cm

10 29
35

RIGLA
CADRU B.A

tamplarie cu geam
termopan

e.Rost orizontal planşeu curent cu balcon intersecţie dintre un planşeu curent cu un


perete exterior portant din zidărie de cărămidă cu goluri verticale.
zidarie 29cm
RO-planseu intermediar cu balcon
3515

10
29 RIGLA
CADRU B.A

21
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

f.Rost orizontal cu placa pe sol soclu la un perete portant din zidărie de cărămidă cu
goluri verticale.

RO-planseu parter (soclu)


zidarie 29cm
1029

hidroizolatie:carton bitumat

15
umplutura compactata
grinda soclu

g.Rost orizontal cu placa pe sol lângă un gol

RO-planseu parter (soclu) langa gol


15

umplutura compactata
grinda soclu

Calculul punţilor termice

22
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

Nr.crt Punţi termice Ψ l ψ·l


. m W

1 R.V.a 0,09 22,4 2,016


2 R.V.b 0,21 5,6 1,176
0,045 0,052
3 R.V.c 0,06 11,2 1,344
4 R.V.d 0,03 2,8 0,084
0,21 0,588
5 R.V.e 0,12 25,2 6,048
6 R.V.f 0,12 2,8 0,336
7 R.V.g 0,04 22,4 1,792
8 R.V.h 0,21 14 2,94
9 R.O.a 0,14 65,1 9,114
0,20 13,02
10 R.O.b 0,18 17,6 3,168
0,20 3,520
11 R.O.c 0,09 45,8 8,244
12 R.O.d 0,20 33,9 6,780
13 R.O.e 0,27 10,2 5,508
14 R.O.f 0,14 45,62 6,386
0,18 8,211
15 R.O.g 0,2 10,2 2,040

8.Determinarea rezistenţei medii termice corectate pe clădire şi pe tip de


element:
1
R' =
U1

1 ∑ψ ·L
U1 = +
R A

R ' -reprezintă rezistenţa termică corectată


ψ-coeficient de transfer termic liniar
L-lungimea punţii termice
'
A-aria suprafeţei elementului de închidere pt care se calculează R

U ' -coeficient de transfer termic corectat

23
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

- pereţi exteriori

1 82 ,367
U1 = + = 0,52
2,917 446 ,832

2
U 1 = 0,52 [w/ m k]

1 1
R' = 1
= = 1,923
U 0,52

R ' =1,923 [m2k/w]

Rnec =2,5 [m2k/w]

- pardoseală cota ±0,00


1
1
R med =
U1

1 ∑ψ * L
U1 = +
R A

1 16 ,637
U1 = +
5,055 141 ,3

U 1 = 0,315 [w/ m2k]

1 1
R' = 1
= = 3,174
U 0,315

R ' =3,174 [m2k/w]

R' nec =4,5 [m2k/w]

-planşeu superior
1
1
R med =
U1

1 ∑ψ * L
U1 = +
R A

1 13 ,752
U1 = + = 0,273 [w/ m2k]
3,787 141 ,3

U 1 = 0,273 [w/ m2k]

24
Capitolul I: Calculul coeficientului global G student: Lazurca Ovidiu

1 1
R' = 1
= = 3,663
U 0,273

R ' =3,663 [m2k/w]


Rnec =4,8 [m2k/w]

-tîmplarie:
Rmed =0,55 [m2k/w], conform C107/3-2007

9. Stabilitatea numărului de schimburi de aer pe ora.

Pentru tipul de clădire avem:

- categorie clădirile: individuală


- clasa de adăpostire – scăzută
- clasa de permeabilitate – scăzută
- numărul de schimburi de aer pe oră n = 0,5(h-1).

10. Calculul coeficientului global efectiv de izolare termică G,


conform C 107/2005

G ≤ GN
1 Aτ
G= ⋅ ∑ i i + 0,34 ⋅ n
V Rm

1  446 ,832 ⋅1 95 ,07 ⋅1 141 ,3 ⋅1 141 ,3 ⋅1 


G= ⋅ + + +  + 0,34 ⋅ 0,5
968 ,968  1,923 0,55 3,663 3,174 

G = 0,68

G = 0,68 < GN = 0,75

Deci clădirea este bine concepută din punct de vedere termic.

25

S-ar putea să vă placă și