Sunteți pe pagina 1din 16

1

Universitatea tehnica “Ghe. Asachi” Iasi

Facultatea de constructii si instalatii

PROIECT LA
INGINERIA MEDILUI

STUDENT

CHISCAREANU DANIEL

Grupa 3322
2

Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii

Aria planseului peste subsol(A1)

A1 = (7,5*7)+(4*9)+(2*4)=96,5 m2

Aria planseului de deasupra podului (A2)

A2=96,5 m2

Perimetrul cladirii(P)

P=7+7,5+2+4+5+2+4+13,5=45 m

Aria tamplariei exterioare (A3)

A3=27.96 m2

Aria peretilor exterior (A4)

A4=P*H-A3

A4= (45*2,7)-11.76=93.54m2

Anvelopa cladirii (A)

A=A1+A2+A3+A4

A=96,5+96,5+11.76+109.74=314,5 m

Volumul incalzit al cladirii(V)

V= A1*H

SECTIUNE PRIN PERETE


3

PORTANT EXTERIOR

INTERIOR
EXTERIOR

4
1

2 3

Detaliu de izolare a peretilor exterior:

1. Tencuiala exterioara, d= 0,7 cm,λ=0,9;

2. Izolatie termica montata pe pereti prin exterior, d = 12,5cm,λ=0,04;

3. Perete exterior din caramida cu goluri vertical, d =30 cm,λ=0,7;

4. Tencuiala interioara, d= 0,8 cm,λ=0,87;


4

SECTIUNE PRIN PLANSEU INFERIOR

5 INTERIOR

1 EXTERIOR

Planseu inferior:

1. Tencuiala exterioara, d= 0,6 cm,λ=0,87;

2. Termoizolatie, d= 14cm,λ=0,04;

3. Planseu beton armat, d= 8,5 cm,λ=0,167;

4. Sapa egalizare, d=2,4 cm,λ=0,84;

5. Gresie, d= 3cm,λ=1,74
5

SECTIUNE PRIN PLANSEU SUPERIOR

6
EXTERIOR
4 5

1 INTERIOR

Planseu superior :

1. Tencuiala interioara, d= 0,7 cm,λ=0,87;

2. Planseu beton armat, d=9 cm,λ=0,167;

3. Sapa de egalizare, d= 2,5 cm,λ=0,84;

4. Termoizolatie, d= 14,5 cm,λ=0,84;

5. Sapa slab armata, d=6 cm,λ=0,84;

6. Pardoseala, d= 2 cm,λ=1,74;
6

Calculul rezistentelor termice specifice

R=Ri+∑d/λ+Re [m2*K/W]

Ri=0.125 pereti exteriori, planseu superior

Ri= 0.167 planseu inferior

Re=0.042 pentru toate elemntele

Ri= rezistenta termica la suprafata exterioara

Re= rezistenta termica la suprafata interioara


7

Elemen Nr. Denumirea stratului de Grosimea Conductivitat Rezistenta termica Rezistenta


t stra material stratului d(m) e termica λ specifica totala a
t elentului
Suprafata exterioara 0.125
Perete exterior

1 Tencuiala exterior 0.007 0.9 0.174477


2 Izolatie exterioara 0.125 0.04 3.292
3 Perete exterior CGV 0.30 0.7 0.59557
4 Tencuiala interior 0.008 0.87 0.176195
Suprafata interioara 0.042 4.403535
Suprafata exterioara 0.167
1 Tencuiala exterioara 0.003 0.87 0.21244
Perete inferior

2 Termoizolatie 0.14 0.04 3.709


3 Planseu beton armat 0.085 0.167 0.71798
4 Sapa de egalizare 0.024 0.84 0.23757
5 Gresie 0.30 1.74 0.38141
Suprafata interioara 0.042 5.4674
Suprafata exterioara 0.125
1 Tencuiala 0.007 0.87 0.17504
Planseu superior

2 Planseu beton armat 0.09 0.167 0.70592


3 Sapa egalizare 0.025 0.84 0.19676
4 Termoizolatie 0.145 0.04 3.792
5 Sapa slab armata 0.06 0.84 0.23842
6 Pardoseala 0.02 1.74 0.17849
Suprafata interioara 0.042 5.45363

Schita cladirii cu determinarea inaltimii libere a incaperii


8

3.00

Hincalzit=2.7 m

0.00
9

PUNTI TERMICE
1. Punti termice verticale
1.2. Punte de colt iesind

Rost vertical colt iesind (punte simetrica)

termoizolatie
EXTERIOR

zidarie

Ψ1
stalpisor Ψ2
INTERIOR

Lungimea puntii =2.7 m

Ψ1 = Ψ2 = 0.05 W/m
10

1.2. Punte de colt intrand

Rost vertical colt intrand (punte simetrica )

EXTERIOR zidarie

termoizolatie

Ψ1
stalpisor Ψ2

INTERIOR

Lungimea puntii = 2.7 m

Ψ1 = Ψ2 = 0.01W/m
11

1.3. Punte curenta

Rost vertical current (T)

EXTERIOR

termoizolatie

zidarie

Ψ1 Ψ2

stalpisor

INTERIOR

Lungimea puntii = H incalzit

Ψ1 = Ψ2 = 0.02 W/m
12

2.Punti termice orizontale


2.1. Rost orizontal streasina

termoizolatie

Ψ2

Ψ1
INTERIOR
EXTERIOR

zidarie

Lungimea puntii = P planseu

P planseu = perimetrul planseului la fata interioara a peretilor

Ψ1 = 0.14 W/m

Ψ2 = 0.24 W/m
13

2.2. Rost orizontal soclu

zidarie

INTERIOR
Ti = 200 C
Ψ1

EXTERIOR

T s = + 50 C
termoizolatie
Ψ2 Subsol tehnic neincalzit

Lungimea puntii = P planseu

Ψ1 = 0.225 W/m

Ψ2 = 0.3 W/m
14

2.3. Rost orizontal pereti interior

INTERIOR INTERIOR

Ψ1 Ψ2
Ti = 200 C termoizolatie

Subsol tehnic neincalzit

Ts = + 50 C

Lungimea puntii =L perete

Ψ1 = Ψ2 = 0.02 W/m
15

2.4. Punti termice tamplarie

Punte termica pe conturul tamplariei

EXTERIOR
Ψ1

INTERIOR

Lungimea puntii = P tamplarie

Ψ1 = 0.25 W/m

Punte termica pe conturul tamplariei

Ptamplarie = 2( L+H)

P tamplarie= 71.20 m

H
L
16

Element de Tipul Coeficienti Lungimea


constructie puntii specifici puntilor
liniari de termice
transfer termic
l Ψ*l Aria R U` R`
Ψ

Colt iesind 2x0.05 2.70x5 1.35

colt 2x0.01 2.70x2 0.108


intrand

punte 2x0.02 2.70x7 0.756


curenta

Punte 1x0.25 71.20 17.8


contur
Pereti tamplarie 93.54 4.403535 0.616 1.6233
exteriori
Punte 1x0.225 45 10.125
soclu

Punte 1x0.14 45 6.3


stresina

Total 36.439

Planseu Punte 1x0.24 45 10.8


peste pod streasina
96.5 5.4674 0.294 3.4013
Total 10.8

Planseu Punte 1x0.3 45 13.5


subsol soclu

Punte rost 2x0.02 19.9 0.796


orizontal
pereti
96.5 5.45363 0.331 3.0211
interiori

Total 14.296

Determinarea rezistentelor termice specific corectat