Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea SPIRU HARET STRUCTURI din BETON, METAL,

Facultatea de ARHITECTURA ZIDARIE si LEMN - Anul IV sem. I


prof. dr. ing. Paul POPESCU
lect. drd. ing. Stelica TOBA
asist. ing. Iulia NEAGOE

VERIFICAREA (EXAMENUL) LA DISCIPLINA


„STRUCTURI DIN BETON , METAL,
ZIDĂRIE, LEMN” – SEM.I
ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
SE VA SUSŢINE ÎN ZIUA DE
19.01.2011, ORA 10:30, SALA STUDIO

- Condiţia de intrare la verificare : predarea


proiectului de planşeu de beton armat până la
data de 08.12.2010
- Studenţii vor preda lucrările conţinând subiectele
de mai jos în ziua susţinerii verificării

(Bibliografie: „Elemente structurale din beton


armat” -librărie USH
„Elemente fundamentale de structură”- format
electronic.)

1
Universitatea SPIRU HARET STRUCTURI din BETON, METAL,
Facultatea de ARHITECTURA ZIDARIE si LEMN - Anul IV sem. I
prof. dr. ing. Paul POPESCU
lect. drd. ing. Stelica TOBA
asist. ing. Iulia NEAGOE

SUBIECTE
I. PENTRU STUDENŢII AL CĂROR NUME DE FAMILIE
ÎNCEPE CU LITERELE A...D

1.Motivaţia tehnică a armării betonului (de ce este necesară asocierea


betonului cu armătura). Cărui fenomen se datorează egalitatea
deformaţiilor dintre beton şi armătură.
2.Cum lucrează şi cum se armează o placă din beton armat , în funcţie de
raportul dintre laturi.
3. Relaţia de predimensionare (în stadiul ultim, de rupere) pentru
elementele din beton armat solicitate la compresiune centrică.
Semnificaţia termenilor.
4. Exemple de elemente structurale din beton armat solicitate la :
- compresiune centrică
- întindere centrică
5. Să se predimensioneze secţiunile transversale ( la nivelul parterului )
ale stâlpilor structurii în cadre, din figura alăturată.

Se precizeaza urmatoarele: Et. 2


- incarcarea echivalenta q = 2.5 tf/m2/nivel
- beton B300 Et. 1
- amplasament in zona seismica
- pereti de inchidere din zidarie de caramida P

8,0m

8,0m

8,0m

2
Universitatea SPIRU HARET STRUCTURI din BETON, METAL,
Facultatea de ARHITECTURA ZIDARIE si LEMN - Anul IV sem. I
prof. dr. ing. Paul POPESCU
lect. drd. ing. Stelica TOBA
asist. ing. Iulia NEAGOE

SUBIECTE

II. PENTRU STUDENŢII AL CĂROR NUME DE FAMILIE


ÎNCEPE CU LITERELE E....O

1. Compoziţia betonului ; proporţii ( cantităţi medii) pentru 1mc. de


beton ale componentelor betonului.
2. Diagrama efort unitar-deformaţie specifică a oţelului pentru armături.
Explicitarea caracteristicilor principale
3. Planşee din beton armat:
a)– planşee simple
b)- planşee cu grinzi principale
c)- planşee cu grinzi principale şi grinzi secundare ( schiţe,
explicaţii, domeniul de utilizare.)
4. Diferenţe de comportare la solicitări mecanice (compresiune şi
întindere ) între betonul simplu şi armăturile din oţel
5. Se va arăta modul de preluare a momentului încovoietor produs de
solicitarea exterioară (p) într-o secţiune transversală a grinzii de beton
armat din figură. Care este momentul interior(cuplul) care
echilibrează momentul exterior.
Pentru L=6,0 m; b=30cm; h=60cm; beton B300, Aa = 4Φ20, oţel
PC52; coeficient de siguranţă c=2,0 - se va determina încărcarea de
exploatare (p) pe care o poate suporta grinda.
p[tf/ml]
A B
h[cm]
L[m]
b[cm]

3
Universitatea SPIRU HARET STRUCTURI din BETON, METAL,
Facultatea de ARHITECTURA ZIDARIE si LEMN - Anul IV sem. I
prof. dr. ing. Paul POPESCU
lect. drd. ing. Stelica TOBA
asist. ing. Iulia NEAGOE
SUBIECTE
III.PENTRU STUDENŢII AL CĂROR NUME DE FAMILIE
ÎNCEPE CU LITERELE P....Z

1. Diagrama efort unitar –deformaţie specifică la compresiune şi


întindere a betonului simplu. Explicitare caracteristici principale
2. Planşee din beton armat :
a) planşee cu nervuri dese
b) planşee casetate
c) planşee –dală
(schiţe, explicaţii, domeniul de utilizare)
3. Modul de solicitare al unei fundaţii tip ”talpă armată” din beton.
Predimensionarea armăturii (schiţe, explicaţii, domeniul de utilizare)
4. Relaţia de predimensionare (în stadiul ultim, de rupere) pentru
elementele din beton armat solicitate la întindere centrică. Semnificaţia
termenilor.
5.a)Pentru structurile indicate mai jos, realizate din beton armat, sa se
precizeze care este pozitia deformata si modul de dispunere a armaturii
longitudinale.
p[tf/ml] p[tf/ml] p[tf/ml]

A
B C
b) Pentru elementele structurilor indicate mai jos, sa se precizeze care este
solicitarea dominanta.
p[tf/ml] P[tf] P[tf] p[tf/ml]
D F
E

P[tf] P[tf] P[tf] G

p[tf/ml]
P[tf]

H
I J