Sunteți pe pagina 1din 10

Cap.

2 CALCULUL DINAMIC
2.1.Alegerea tipului de mecanism biela-manivela
Mecanismul biela-manivela este cu piston portant,singura solutie la dispunerea
cilindrilor in linie sau in V cu biele alaturate.
Adoptam mecanismul de tip axat,este cel mai simplu si la care seria Fourrier a fortelor
de inertie ale maselor cu miscare de translatie aferente echipajului mobil al unui cilindru nu
contine armonicele de ordin p impar,>1 (p=3,5,7,....).

2.2.Calculul dimensiunilor principale ale mecanismului motor


La MAS utilizam mecanisme cu biele scurte din urmatoarele motive:
-se reduce inaltimea motorului (scade masa);
-se reduce masa bielei;
-scade solicitarea la flambaj;
Particularitati ale MAS:
-presiunile din cilindru sunt mai mici ca la MAC;
-turatii ridicate (fortele de inertie trebuie limitate prin reducerea maselor);
Se recomanda pentru MAS:
Calculat anterior:

Cursa pistonului

1
3.5

0.286

S 84

mm

Alezajul cilindrului: D 76

mm

Rezulta:
-raza manivelei:
-lungimea bielei:

R
L

S
2
R

R 42

mm

L 147

mm

2.3. Stabilirea maselor pieselor in miscare ale mecanismului motor


Folosim metoda predimensionarii pentru determinarea determinarea volumelor si maselor pieselor
pe care apoi le comparam cu datele statistice.
Densitatea aparenta a pistonului pentru MAS si =4 :
kg/dm3

p 0.6

mp p D 10

-masa pistonului

mp 0.263 kg

Determinarea masei grupului piston:


-masa grupului piston

mgp 1.4 mp

mgp 0.369 kg

Masa raportata a bielei:


g/mm2

mbr 0.15

Masa bielei este:


2
3 D

mb mbr 10

kg

mb 0.68

Masa aflata in miscare de translatie (mtr[kg]):


;

mtr mgp 0.275 mb

mtr 0.556

kg

Valoarea lui mtrr cuprinsa intre (0,1--0,2) g/mm2:


mtrr mtr

5210

mtrr 0.16

g/mm2

2.4. Calculul fortelor si momentului care actioneaza asupra echipajului


mobil al unui cilindru
Folosind diagrama indicata a ciclului teoretic in coordonate p-V cu ajutorul unei constructii
geometrice determinam variatia presiunii gazelor din cilindru in functie de unghiul de rotatie al arborelui
cotit.
Calculul fortelor si momentului motor indicat al unui cilindru M se face tabelar.
F -forta in lungul axei cilindrului
Fp -forta de presiune a gazelor
Ft -forta de inertie a maselor cu miscare de translatie
Pentru unghiul ar arborelui cotit:
0

=> p 0.8

Fp p p c
Fp 9.073
n 5210

n
30

bar

si

p c 1

D 10
4

daN
rot/min
;

si D [cm]
;
546

rad/s

[bar]=0,1[MPa]

Forta de inertie a partii din biela in miscare de rotatie


;

mA 0.725 mb
2

FA mA R 10

mA 0.493

kg

FA 616.78

daN

Cap.3.Calculul grupului piston


3.1.Calculul si constructia segmentilor de compresie
Numarul segmentilor: - de compresie 2
- de ungere 1
3.1.1.Alegerea semifabricatului
Alegem urmatorul material Marca IKA ce are urmatoarele proprietati:
Rezistenta la rupere

a 500

MPa

Modul de elasticitate

E 115000 MPa
6

Coeficient de dilatare

s 12 10
3.1.2.Predimensionarea segmentilor

Modelul constructiv ales este:segment de sectiune dreptunghiulara cu muchiile tesite pe


inaltime.
a)Grosimea radiala 'a' se alege din tabelul 6.8.
Pentru D=30....78 mm corespunde a=1.25...3.3.
Valoarea aleasa:

a 3.3 mm

Valoarea lui pE de la punctul b)

p E 0.179

Pentru D=60...140mm

C 0.196

k 1.742
Pentru aceasta valoare impunem conditiile:

m a

f sa fie cat mai mic


La procedeul de montaj Ghintburg,
m

2 m E

D 1
a

3
3 p E D D

1
4 E a a

m 169 MPa
f

p E k
2

m 0.5

f 227 MPa

b) Inaltimea h se alege din tabelul 6.8


h 2.5 mm

mm

h 1 0.2

Ft 15.5 N

p E

2 Ft

p E 0.194

D h 2h 1

3.1.3 Rostul de dilatare

MPa

3.141

a) in stare libera:
So

3 ( 3 C)
4

pE
E

1 D

So 5.233 mm

b) in functionare:
S'=(0.0023....0.004)D
S' 0.0035 D
S' 0.266 mm

c)in montaj
Ts=500...545 K

Tcil=(350...380) K

cil=(11...12)*10^-6

To 298

Tcil 360 K
6

Ts 510

cil 11 10

K^-1

S' D s Ts To cil Tcil To

S 0.709

1 s Ts To

mm

3.1.4 Jocurile segmentului in canal:


h'=0.03...0.05 mm

h' 0.03

mm

a'=0.5...1 mm

a' 0.5

mm

Dpc 75.47

mm

Dpc -diametrul capului de piston

Rezulta dimensiunile canalului:


Adancimea
A a a'

76 Dpc
2

A 3.5 mm

h 2.5

3.2.Boltul
Boltul reprezinta elementul mecanic de legatura intre piston si biela
3.2.1. Alegerea semifabricatului
Folosim Otel aliat conform STAS 791-80 cu urmatoarele proprietati:
40 Cr 10
Caracteristici mecanice:
n=250...500
-1=360...380 N/mm2

ales
ales

n 300

N/mm2

1 360

N/mm2

o 570

N/mm2

3.2.2.Predimensionarea boltului
Raportul d/D=0.24...0.28

ales

Raportul =di/d=0.64...0.72 ales

d D 0.27

d 21 mm

d i ceil ( 0.69 d )

d i 15 mm

Bolt fix in biela


Raportul B/D=0.26...0.30

ales

B D 0.29

B 22

mm

l 69

mm

Raportul l/D=0.88...0.93

ales

l D 0.91

Jocul j=1...2 mm

ales

j 1

mm

3.2.3.Calculul boltului
Pistonul se va face din aliaj usor cu urmatoarele caracteristici:
Presiuni admisibile:
pa=20...40 N/mm2
pb=25...50 N/mm2
max n o

max 870 N/mm2

min n o

min 270

N/mm2

Bolt cementat si lustruit


=1.5...2.5

ales

1.5

Bolt fix
Cadm=2...4
rad/s

545.59

D 76

mm

-diametrul alezajului;

0.286

p max 6.615 MPa

R 42

d 21 mm

mm

p c 0.1

0.67

MPa

-masa pistonului

mp 0.263 kg
mgp 0.369

-masa grupului pistonului

kg

mbolt mgp mp
mps mgp mbolt
mps 0.263

kg

Expresia fortei maxime care actioneaza asupra boltului:


2

D
4

p max 10

mps R ( 1 )

F 25769.3

3.2.3.1.Verificarea la contact
a - lungimea de sprijin in umerii pistonului;
b-lungimea de sprijin in piciorul bielei;
l B
;
a
a 24
mm
2
b B 2 j

p a
p b

F
2 a d
F
b d

b 20

mm

p a 26.65

valorile pentru pa=20...40 N/mm2

p b 62.67

valorile pentru pb=25...50 N/mm2

Diagrama a solicitarilor

Fig.1

3.2.3.2.Verificare de rezistenta a boltului

a)Verificarea la forfecare
-forta taietoare maxima se realizeaza in zona jocului dintre piciorul bielei si umerii pistonului
(Fig1.c),iar efortul unitar maxim la periferia boltului in plan normal la axa pistonului.
Aplicam formula lui Juravski:

0.85 F 1

max

4
d 1

Verificarea sumara:
2 F
max
2
2
d 1

max 138.041 < a 100...220

N
mm2

< a

max 70.71

b) Verificarea la incovoiere
-consideram sarcina distribuita liniar in lungul boltului in umeri si uniform in piciorul bielei;
F ( 3 l 4 a 1.5 b )

imax

1.2 d 1
3

imin
m
v

mgp R 10

imax 258.9

; imax 250...500

( 1 ) ( 3 l 4 a 1.5 b )
4
1.2 d 1
3

imin imax
2
imax imin
2

imin 59.55

N/mm2

m 99.677

N/mm2

v 159.227

N/mm2

c) Verificare la oboseala
Pentru ca folosim bolt fix in biela ciclul de incarcare este asimetric:
;

1 360

1 ; 1.5 ; 0.93

2 1 o
o

m
v

N/mm2

0.263
. Cadm

; o 570

n 300

C 2.56

N/mm2

N/mm2

. Cadm =2..4

d) Verificare la ovalizare
-sarcina se considera sinusoidal distribuita pe jumatate din periferia boltului in plan transversal
(fig 2.a)

Fig 2.a

k 1.5 15 ( 0.4)

max

F k

0.19

l d

max 30.519

k 0.443

( 1 2 ) ( 1 )

1
2

. 150...220

N/mm2

e)Verificarea deformatiei
-deformatia maxima de ovalizare se produce in planul normal la axa pistonului(pct. A din Fig.2.b):

Fig.2.b

unde: E 21 104 N/mm2


`-jocul din umerii pistonului in functionare
`=(0.001....0.005)d

' 0.001 d

alegem

' 0.021 mm ;

'

0.01

mm

f 0.0092

mm

2
f

0.09 F k

E l

'
2

3.2.3.3.Jocul de montaj este:


1
-coeficient de dilatare a boltului;
K
p=coeficient de dilatare material piston;

b=(10.5....12)*10^-6

Tb-temperatura boltului;
Tp-temperatura umerilor pistonului;
6

1/K ;

1/K ;

b 10.5 10

p 23.5 10
Tb 420 K ;
Tp 440

K;

To 298

K;

Tp=425..475 K

T.pm -temperatura la care trebuie incalzit pistonul pentru efectuarea montajului;


' d b Tb To p Tp To

1 p Tp To

0.022
To

( d ) p

342.74

=>

Tpm 355

S-ar putea să vă placă și