Sunteți pe pagina 1din 8

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/319359749

Procese de fabricaţie specifice industriei de automobile

Book · January 2013

CITATIONS READS

0 1,841

7 authors, including:

Eduard Laurenţiu Niţu Daniel-Constantin Anghel


University of Pitesti University of Pitesti
89 PUBLICATIONS   80 CITATIONS    82 PUBLICATIONS   70 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Monica Daniela Iordache Alin Rizea


University of Pitesti University of Pitesti
63 PUBLICATIONS   77 CITATIONS    34 PUBLICATIONS   112 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Analysis of an assembly line supply method View project

Innovative and ecologic technologies, with efficiency in joining metallic and polymeric materials used in automotive, using the friction stir welding technique View
project

All content following this page was uploaded by Eduard Laurenţiu Niţu on 30 August 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


NIŢU Eduard Laurenţiu
- Coordonator -

ANGHEL Daniel DOBRESCU Ion IACOMI Doina


IORDACHE Monica RIZEA Alin VASILE Gheorghe

P ROCESE DE F ABRICAŢIE
SPECIFICE INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI - 2013

e - ISBN 978-606-560-329-5
Editura Universitãtii din Pitesti

Str. Târgu din Vale, nr.1,


110040, Piteşti, jud. Argeş
tel/fax: 40348 45.31.23

Copyright © 2013 – Editura Universităţii din Piteşti


Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
Editurii Universităţii din Piteşti.
Nicio parte din acest volum nu poate fi reprodusă
sub orice formă, fără permisiunea scrisă a autorilor.

Editor: lector univ. dr. Sorin FIANU


Redactor şef: prof. univ. dr. Constantin ŢIBRIAN

Referenţi ştiinţifici:
- Prof. dr. ing. Ion UNGUREANU
- Prof. dr. ing. Gheorghe CHIRIŢĂ

Procese de fabricaţie specifice industriei de automobile


Eduard Laurenţiu NIŢU - coordonator,
Daniel ANGHEL, Ion DOBRESCU, Doina IACOMI ,
Monica IORDACHE, Alin RIZEA, Gheorghe VASILE
e-ISBN: 978-606-560-329-5

Contribuţia autorilor:
Cap.1: Conf. dr. ing. Doina Iacomi
Cap.2: Ş.l. dr. ing. Daniel Anghel
Cap.3: Ş.l. dr. ing. Monica Iordache
Cap.4: Conf. dr. ing. Ion Dobrescu
Cap.5: Ş.l. drd. ing. Gheorghe Vasile
Cap.6: Conf. dr. ing. Alin Rizea
Cap.7: Conf. dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu
Cap.8: Conf. dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu
INTRODUCERE

La începutul anului 2009, catedra de Tehnologie şi Management (pe baza căreia s-a constituit
actualul departament Fabricaţie şi Management Industrial) a găsit la compania DACIA GROUPE
RENAULT o largă deschidere pentru colaborare în vederea creşterii gradului de profesionalizare a
cursurilor şi aplicaţiilor de la specializările TCM şi IEI şi a adaptării acestora la specificul industriei de
automobile.
Astfel, s-a creat „Şantierul DACIA-UPIT” în cadrul căruia s-au reunit cadre didactice şi specialişti
DACIA. După ce s-au identificat principalele nevoi legate de competenţele necesare absolvenţilor TCM
şi IEI şi s-au realizat asocierile discipline didactice – meserii DACIA, a început colaborarea directă între
cadrele didactice şi specialiştii DACIA. Un rol important în cadrul acestei colaborări l-au avut o parte
dintre „stagiarii DACIA” proveniţi de la cele două specializări. Aceştia au asigurat în timpul stagiilor
legătura permanentă dintre cele două părţi şi, prin concretizarea temelor de stagiu în Proiecte de Diplomă,
au contribuit la dezvoltarea părţilor aplicative ale prezentei cărţi.
Cartea „Procese de fabricaţie specifice industriei de automobile” este destinată, în primul rând,
studenţilor de la specializările TCM şi IEI, permiţând acestora să dobândească competenţe legate de
procesele de fabricaţie din industria de automobile. Deopotrivă, această carte poate fi utilizată de studenţi
de la alte specializări cu profil ingineresc, precum şi tinerilor ingineri care doresc să aprofundeze acest
domeniu al construcţiilor de maşini.
Lucrarea este concepută ca material didactic aplicativ, fiecare capitol având o parte cu elemente
teoretice şi o parte cu elemente preponderent aplicative. Structura cărţii cuprinde 8 capitole şi a fost
stabilită în funcţie de principalele discipline din planurile de învăţământ ale celor două specializări, legate
de fabricaţia componentelor de automobil:
• tehnologii de prelucrare, în care sunt prezentate elemente specifice unor tehnologii de
prelucrare a pieselor prismatice şi de revoluţie din cadrul automobilului;
• programe de prelucrare cu comandă numerică, în care este prezentat modul de generare a
modelului 3D al pieselor şi a programelor de prelucrare utilizând softul CATIA V5;
• dispozitive de lucru, în care sunt prezentate principalele particularităţi ale utilizării
dispozitivelor de lucru pe centre de prelucrare cu comandă numerică;
• procese de montaj, în care sunt prezentate elemente specifice unor tehnologii de montaj şi
organizării proceselor de montaj;
• maşini-unelte cu comandă numerică, în care sunt prezentate posibilităţile tehnologice, modul
de instalare - punere în funcţiune şi sistemele de mentenanţă specifice acestor maşini-unlete;
• calitatea produselor, în care sunt prezentate principalele metode şi mijloace utilizate în analiza
calităţii produselor;
• amenajarea spaţială a sistemelor de producţie, în care se prezintă particularităţile implantării
liniilor de producţie;
• organizarea locurilor de muncă, în care sunt abordate elemente specifice conceperii şi analizei
ergonomice a porturilor de lucru şi măsurării muncii.
Deoarece realizarea acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără sprijinul companiei DACIA GROUPE
RENAULT, doresc să mulţumesc şi pe această cale tuturor persoanelor din conducere care ne-au sprijinit
şi încurajat continuu.
De asemenea, le aduc mulţumiri specialiştilor din DACIA pentru disponibilitatea şi colaborarea lor,
precum şi Serviciului Relaţii Universităţi care, prin intermedierile realizate şi asigurarea sprijinului
logistic, a fost întotdeauna alături de noi în acest demers.

Conf. dr. ing. Niţu Eduard Laurenţiu,


Director departament Fabricaţie şi Management Industrial

3
CUPRINS

Cap. 1 Tehnologii cadru de fabricare a pieselor de automobil


A. Tehnologii cadru de fabricare a pieselor prismatice
1.1 Tipuri de piese prismatice .................................................................................................... 9
1.2 Prelucrarea prin aşchiere a pieselor din aliaje de aluminiu turnate ...................................... 9
1.2.1 Aluminiul şi aliajele sale ............................................................................................ 12
1.2.2 Caracteristicile, proprietăţile şi prelucrabilitatea prin aşchiere
a aliajelor de aluminiu de turnătorie ........................................................................... 13
1.2.3 Particularităţi ale aşchierii cu viteze mari a aliajelor
de aluminiu de turnătorie ........................................................................................... 14
1.2.4 Scule pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu de turnătorie ...................................... 15
1.3 Elemente ale tehnologiei de fabricare a pieselor de automobil prismatice ........................... 22
1.3.1 Tipuri de suprafeţe prelucrate şi condiţii tehnice prescrise ........................................ 22
1.3.2 Materiale şi semifabricate .......................................................................................... 24
1.3.3 Orientarea şi fixarea semifabricatului ........................................................................ 25
1.3.4 Elementele sistemului tehnologic de prelucrare ......................................................... 26
1.3.5 Structura procesului tehnologic cadru ........................................................................ 36
1.4 Tehnologia de fabricare a reperului semicarter inferior ....................................................... 42
1.4.1 Tipuri de suprafeţe şi rol funcţional ........................................................................... 42
1.4.2 Semifabricatul............................................................................................................. 44
1.4.3 Orientarea şi fixarea semifabricatului ........................................................................ 46
1.4.4 Dispozitivul de orientare şi fixare ............................................................................... 47
1.4.5 Structura procesului tehnologic de prelucrare ............................................................ 49
1.4.6 Analiza unor cicluri de prelucrare .............................................................................. 50
1.4.7 Interpretări şi concluzii ............................................................................................... 59
B. Tehnologii cadru de fabricaţie a pieselor cu suprafeţe de revoluţie
1.5 Tipuri de piese cu suprafeţe de revoluţie.
Rol funcţional şi condiţii tehnice prescrise ........................................................................... 62
1.6 Structura procesului tehnologic de prelucrare....................................................................... 73
1.7 Caracterizarea tehnologică a proceselor de fabricaţie .......................................................... 90
1.7.1 Operaţii comune pieselor de revoluţie analizate ........................................................ 90
1.7.2 Semifabricate utilizate ................................................................................................ 90
1.7.3 Scule pentru prelucrarea suprafeţelor de revoluţie ..................................................... 94
1.7.4 Maşini-unelte utilizate la fabricarea pieselor de revoluţie ......................................... 101
1.7.5 Precizia şi calitatea suprafeţelor prelucrate ................................................................ 105
1.7.6 Analiza unor operaţii de prelucrare ............................................................................ 106
Bibliografie ..................................................................................................................................... 113

Cap. 2 Modelarea 3D a produselor.


Generarea şi simularea programelor de prelucrare
2.1 Introducere ............................................................................................................................ 115
2.2 Modelarea 3D a piesei „CAPAC” ........................................................................................ 115
2.2.1 Ansamblul din care face parte piesa „CAPAC” ......................................................... 115
2.2.2 Realizarea modelării 3D a piesei „capac” în Catia V5 .............................................. 116
2.2.3 Analiza la sarcină în vederea validării formei
şi a dimensiunilor capacului ....................................................................................... 128
2.2.4 Modelele 3D ale pieselor CARCASĂ, CORP, CAPAC ............................................ 131
2.2.5 Resursele disponibile .................................................................................................. 133
2.3 Analiza funcţional-constructivă a piesei ............................................................................... 136
2.3.1 Identificarea caracteristicilor geometrice constructive prescrise piesei
şi a rolului funcţional al piesei ................................................................................... 136
2.3.2 Identificarea caracteristicilor materialului piesei ....................................................... 137

5
2.4 Proiectarea semifabricatului ................................................................................................. 138
2.4.1 Stabilirea procedeului de obţinere a semifabricatelor ................................................ 138
2.4.2 Modelarea 3D a semifabricatelor ............................................................................... 138
2.5 Proiectarea procesului tehnologic ......................................................................................... 139
2.5.1 Stabilirea conţinutului şi succesiunii operaţiilor procesului tehnologic ……………. 139
2.5.2 Precizarea fazelor de lucru ale operaţiei .................................................................... 144
2.6 Generarea programelor de prelucrare în Catia V5 ................................................................ 145
2.7 Generarea documentaţiei tehnologice în Catia V5 ............................................................... 152
Bibliografie ………………………………..……………............................................................... 154

Cap. 3 Particularităţi ale dispozitivelor utilizate pe centre de prelucrare


cu comandă numerică
3.1 Unele particularităţi ale prelucrării pe centre de prelucrare
cu comandă numerică ............................................................................................................ 155
3.2 Cerinţe impuse dispozitivelor utilizate pe centre de prelucrare
cu comandă numerică ............................................................................................................ 156
3.3 Unele particularităţi legate de construcţia dispozitivelor utilizate
pe centre de prelucrare cu comandă numerică ...................................................................... 160
3.4 Unele particularităţi legate de instalarea dispozitivelor
pe centre de prelucrare cu comandă numerică ….................................................................. 164
Bibliografie ………………………………..……………................................................................ 166

Cap. 4 Procese tehnologice de montaj


4.1 Locul montajului motor în sistemele de producţie ................................................................ 167
4.2 Funcţiile şi structura produselor. Funcţiile sistemelor de montaj ......................................... 169
4.2.1 Funcţiile şi structura ansamblului motor .................................................................... 172
4.2.2 Funcţiile sistemelor de montaj ................................................................................... 174
4.3 Caracteristici organizatorice ale sistemelor de montaj ......................................................... 175
4.3.1 Tehnologie, tehnologie de montaj, tehnologie de operaţie,
tehnologie de sistem ................................................................................................... 175
4.3.2 Caracteristici ale formelor organizatorice de montaj ................................................. 175
4.3.3 Elementele structurale ale procesului tehnologic de montaj ...................................... 177
4.4 Prezentarea liniei de asamblare motor................................................................................... 178
4.4.1 Descriere generală ...................................................................................................... 178
4.4.2 Tipul procesului de producţie ..................................................................................... 179
4.4.3 Descrierea operaţiilor efectuate la posturile de lucru ................................................. 179
4.5 Metode folosite pentru ameliorarea fluxului de producţie .................................................... 202
4.5.1 Problematica metodelor pentru ameliorarea fluxului de producţie ……………........ 202
4.5.2 Ameliorarea unor posturi de lucru din linia de montaj motor
aplicând metodele Kaizen şi Poka-Yoke .................................................................... 203
4.6 Tehnologia asamblărilor prin presare în cadrul motorului ................................................... 209
4.6.1 Definiţia şi clasificarea asamblărilor demontabile ……............................................ 209
4.6.2 Tehnologia asamblărilor cu strângere proprie garantată
din cadrul motorului ................................................................................................... 209
Bibliografie ………………………………..……………............................................................... 216

Cap. 5 Maşini-unelte cu comandă numerică:


posibilităţi tehnologice, punere în funcţiune, mentenanţă
5.1 Concepte teoretice.................................................................................................................. 217
5.1.1 Noţiuni generale despre maşinile unelte cu comandă numerică …………………..... 217
5.1.2 Instalarea şi punerea în funcţiune a maşinilor unelte comandă numerică ………...... 244
5.1.3 Mentenanţa maşinilor unelte cu comandă numerică …………………...................... 246
5.2 Studii de caz ……………………………….. ....................................................................... 251
5.2.1 Maşina de frezat si centruit EXTE-TAR .................................................................... 251
5.2.2 Strung cu un arbore principal DANOBAT ................................................................. 253
5.2.3 Strung cu doi arbori principali MURATA ................................................................. 257
5.2.4 Maşina de frezat roţi dinţate prin rostogolire LIEBHERR LC 80 ............................. 262

6
5.2.5 Maşina de mortezat roţi dinţate prin rostogolire LIEBHERR LS120 ........................ 267
5.2.6 Maşina de şeveruit şi de debavurat roţi dinţate GLEASON - HURTH ZSE ............ 273
5.2.7 Maşina de broşat interior VARINELLI ...................................................................... 278
5.2.8 Maşinile de rectificat cilindric exterior TACCHELLA .............................................. 283
5.2.9 Maşina de rectificat interior şi exterior NOVA .......................................................... 286
5.2.10 Centru de frezat cu doi arbori principali verticali CHIRON ...................................... 289
5.2.11 Instalarea şi punerea în funcţiune a maşinii de frezat şi centruit ETXE-TAR ……….... 292
5.2.12 Mentenanţa preventivă a maşinii de frezat şi centruit ETXE-TAR ………………... 296
Bibliografie ……………………………..……………................................................................... 302

Cap. 6 Metode şi mijloace utilizate în analiza calităţii produselor.


Planul de Convergenţă Conformitate (PCC)
6.1 Noţiuni generale ………………………………………………………………………....... 303
6.2 Ierarhizarea caracteristicilor de calitate produs / process (HCPP) ……………………....... 303
6.2.1 Identificarea şi clasificarea caracteristicilor produsului ............................................. 304
6.2.2 Estimarea fezabilităţii industriale ……………………………………………........... 307
6.2.3 Stabilirea criticităţii şi a planului de acţiune ……..……………..………………...... 311
6.3 Studiul aptitudinii (capabilităţii) produs / proces ……..……………………………...…… 315
6.4 Plan de Supraveghere Conformitate (PSC) ……………………………………………….. 320
6.4.1 Generalităţi ……………………………………………………………………….… 320
6.4.2 Principiile de bază ale construirii unui PSC ……………………………………….. 321
6.4.3 Pregătirea, elaborarea, validarea şi optimizarea unui Plan de Supraveghere ............ 324
6.4.4 Instrumentele informatice şi documentaţia necesară ………………………………. 332
6.5 QC Story …………………………………………………………………………………... 334
6.5.1 Faza « PLAN » (planifică) din PDCA ………………………………….………….. 336
6.5.2 Faza « DO » (execută) din PDCA ………………………………….…………........ 337
6.5.3 Faza « CHECK » (verifică) din PDCA …………………………………………….. 338
6.5.4 Faza « ACTION » (acţionează) din PDCA ……………………………………….... 339
6.6 Studiul de caz privind aplicarea PCC ……………………………………………………... 340
6.6.1 Prezentarea procesului de vopsire ………………………………………………..… 340
6.6.2 Plan de Convergenţă Conformitate – grosimea stratului de apret pe caroseria ….… 344
6.6.3 Aptitudine …………………………………………………………………………. 345
6.6.4 Plan de Supraveghere ……………………………………………………..………... 366
Bibliografie ……………………………………………………………………………………….. 376

Cap. 7 Conceperea sistemelor de producţie: implantarea liniilor de producţie


7.1 Noţiuni generale despre sistemele de producţie .................................................................... 377
7.1.1 Definirea şi caracteristicile sistemelor de producţie ................................................... 377
7.1.2 Sistemul operaţional al sistemelor de producţie ......................................................... 378
7.2 Problematica conceperii sistemelor de producţie ................................................................. 380
7.3 Particularităţi ale conceperii planului de implantare
al liniilor de producţie ........................................................................................................... 382
7.3.1 Categorii de informaţii necesare ................................................................................. 382
7.3.2 Elemente specifice implantării ................................................................................... 385
7.4 Studiul de caz 1: Aspecte privind implantarea / reimplantarea
unei linii de producţie cu activităţi preponderent manuale ….............................................. 395
7.4.1 Încadrarea liniei de producţie în planul general (planul mass) ….…………............ 395
7.4.2 Conceperea planului de amplasare a utilajelor ........................................................... 396
7.4.3 Conceperea modului de funcţionare a liniei ............................................................... 410
7.4.4 Analiza reimplantării liniei ......................................................................................... 416
7.5 Studiul de caz 2: Aspecte privind implantarea unei linii de producţie
cu activităţi preponderent automatizate …………………..…….......................................... 421
7.5.1 Încadrarea liniei de producţie în planul general (planul mass) ……………............. 421
7.5.2 Conceperea planului de amplasare a utilajelor ........................................................... 421
7.5.3 Conceperea modului de funcţionare a liniei ............................................................... 431
Anexa 7.1 …………………………………………………............................................................ 438
Bibliografie ………………………………..……………............................................................... 444

7
Cap. 8 Organizarea locului de muncă: analiza ergonomică şi măsurarea muncii
8.1 Elemente generale de organizare a locului de muncă ........................................................... 445
8.1.1 Definirea şi clasificarea locurilor de muncă ............................................................... 445
8.1.2 Organizarea locului de muncă .................................................................................... 446
8.1.3 Locul de muncă - sistem de producţie ........................................................................ 447
8.2 Analiza organizării ergonomice a postului de lucru ………………......................................450
8.2.1 Principii generale de proiectare a postului de lucru .................................................... 450
8.2.2 Elementele analizei ergonomice a posturilor de lucru ................................................ 451
8.2.3 Procedura de evaluare ergonomică a unui post de lucru ............................................ 457
8.3 Măsurarea muncii ……………………………….................................................................. 463
8.3.1 Scopul măsurării muncii ……………………............................................................. 463
8.3.2 Categorii de instrumente utilizate la măsurarea muncii ……………………...…...... 463
8.3.3 Metoda de măsurare a timpilor MODAPTS …………………................................... 464
8.3.4 Metoda de gestiune a timpilor MDT ………………………….................................. 475
8.3.5 Sisteme micro-informatice de gestiune a timpilor ……………………….................. 484
8.3.6 Procedura de determinare a timpilor de fabricaţie ………………………................. 485
8.4 Studiul de caz : Evaluarea ergonomică şi determinarea timpilor de fabricaţie
pentru un loc de muncă de pe o linie de prelucrare …………….......................................... 488
8.4.1 Evaluarea ergonomică a locului de muncă ……………............................................ 488
8.4.2 Determinarea timpilor de fabricaţie pentru locul de muncă ....................................... 496
8.5 Studiul de caz 2: Evaluarea ergonomică şi determinarea timpilor de fabricaţie
pentru un loc de muncă de pe o linie de asamblare …………….......................................... 504
8.5.1 Evaluarea ergonomică a locului de muncă ……………............................................ 504
8.5.2 Determinarea timpilor de fabricaţie pentru locul de muncă ....................................... 513
Bibliografie ………………………………..……………................................................................ 522

View publication stats

S-ar putea să vă placă și