Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI

FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

PROIECT

MASINI DE RIDICAT SI TRANSPORTAT

ÎNDRUMĂTOR: Conf. dr. ing. Gina Diana Musca


STUDENT: Nenciu Bogdan Razvan
GRUPA: 5A4631
SPECIALIZARE: UTC, AN III

AN UNIVERSITAR 2021-2022

1
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Cuprins
Cap. 1 Tema de proiect
Cap. 2 Alegerea numarului de ramuri din palan
Cap. 2.1. Calculul sarcinii de ridicat
Cap. 2.1 Dimensiunile cablului
Cap. 2.3 Dimensionarea tamburului
Cap. 2.4 Calculul de rezistenta al tamburului
Cap. 3 Calculul puterii motorului electric si al raportului de transmitere
Cap. 3.1 Alegerea motorului electric
Cap. 3.2. Alegerea reductorului
Cap. 3.3 Redimensionarea tamburului
Cap 3.4 Calculul de rezistenta al tamburului
Cap. 4. Calculul de rezistentă pentru mufla mobile
Cap. 4.1. Alegerea si verificarea cârligului
Cap. 4.1.1. Verificarea cârligului la tracţiune
Cap. 4.1.2. Determinarea pasului filetului cârligului
Cap. 4.1.3. Determinarea numarului de spire ale filetului cârligului
Cap. 4.2. Dimensionarea axului rolelor
Cap. 4.2.1. Dimensionarea axului rolelor la încovoiere
Cap 4.3. Calculul traversei carligului
Cap.4.4. Dimensionarea tirantului

2
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Cap. 1 Tema de proiect

Să se proiecteze mecanismele de ridicare pentru un palan simplu având


următoarele caracteristici:
a. Sarcina maximă : 5 t
b. Viteza de ridicare : 28 m/min
c. Înălțimea de ridicare : 1 m
Se notează prin convenţie sarcina maximă cu “Q” , viteza de ridicare cu “v” și înălţimea
de ridicare cu “H”

Schema unui astfel de mecanism de ridicare pentru un palan simplu este


reprezentată în figura 1.

MF

ME
S1
F R Ts
c
S2 S3 S4 S5

MM

Figura 1 Schema de principiu a mecanismului de ridicare

3
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Elementele componente ale mecanismului de ridicare pentru un palan simplu sunt:


ME -motor electric , F-frâna ,R-reductor ,Ts- tambur de sarcină , c-cuplaj nepermanent
;MF -muflă fixă, MM – muflă mobilă .
Palanul are următoarele caracteristici de utilizare:
• Simbolul clasei de utilizare : Ts
• Timpul de funcționare mediu zilnic : 2<tz<4 [h]
• Durata de serviciu totală : T=6300 h
• Utilizare în regim intermitent
• Simblolul stării de solicitare : L3-mijlocie (mecanismul este supus frecvent la
solicitări aproape egale cu solicitările maxime)
• Grupa de funcționare : M6
• Coeficientul de încărcare :0,25<k<0,5

CAPITOLUL II - ALEGEREA NUMARULUI DE RAMURI DIN PALAN

Cap 2.1. Calculul sarcinii de ridicat

𝑄 = 𝑀 ⋅ (𝑔 + 𝑎)
𝑀 − 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡
𝑔 = 9,81
𝑎 − 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒𝑑𝑒𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒
𝑣
𝑎 = , 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑑𝑒𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒; 𝑡𝑑 = 0,2 ÷ 0,4𝑠
𝑡𝑑
𝑣 𝑚
𝑎= = 1,55 2 ⇒ 𝑄 = 5000 ⋅ (9,81 + 1,55) = 56 800𝑁
0,3 ⋅ 60 𝑠

Alegerea numărului de ramuri din palan

Se va calcula succesiv un palan pentru 2, 4, 6 si 8 ramuri


✓ Calculul eforturilor din fir :

(1 + 𝑐)𝑛
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 ∙
1 + (1 + 𝑐)+. . . +(1 + 𝑐)𝑛−1
𝑛 − 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑢𝑟𝑖𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
1 + 𝑐 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑑𝑒𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑢 − 𝑟𝑜𝑙𝑎
𝑐 = 0,02 ÷ 0,07 ⇒ 𝑐 = 0,05

4
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Pentru n=2
𝑄(1 + 0,05)2
𝑆𝑚𝑎𝑥 = = 30 547,04 𝑁
1 + (1 + 0,05)

Pentru n=4
𝑄(1 + 0,05)4
𝑆𝑚𝑎𝑥 = = 16 017,6 𝑁
1 + (1 + 0,05) + (1 + 0,05)2 + (1 + 0,05)3

Pentru n=6
𝑄(1 + 0,05)6
𝑆𝑚𝑎𝑥 = = 11 189,6 𝑁
1 + (1 + 0,05) + (1 + 0,05)2 + (1 + 0,05)3 + (1 + 0,05)4 + (1 + 0,05)5

Pentru n=8
𝑄(1 + 0,05)8
𝑆𝑚𝑎𝑥 =
2,05 + (1 + 0,05)2 + (1 + 0,05)3 + (1 + 0,05)4 + (1 + 0,05)5 + (1 + 0,05)6 + (1 + 0,05)^7
= 8 786,96𝑁

Cap 2.2. Dimensiunile cablului

În funcţie de efortul teoretic de rupere al cablului se alege din STAS 7526-72 diametrul
cablului corespunzător (cablu construcție normală 6x37).

𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ c ≤ 𝑆0 ∙ k , unde
𝑐 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎; 𝑐 = 6
𝑆0 − 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒
𝑘 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟𝑒; 𝑘 = 0,335

σa=1570 𝑁/𝑚𝑚2
Pentru n=2 :
𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐
= 547 111,16 𝑁 ≤ 𝑆0 => 𝑑𝑐 = 34 𝑚𝑚
𝑘
Pentru n=4:

5
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐
= 286 882,38 𝑁 ≤ 𝑆0 => 𝑑𝑐 = 25 𝑚𝑚
𝑘
Pentru n=6:
𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐
= 200 410,74 𝑁 ≤ 𝑆0 => 𝑑𝑐 = 20 𝑚𝑚
𝑘
Pentru n=8:
𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐
= 157 378,38 𝑁 ≤ 𝑆0 => 𝑑𝑐 = 19 𝑚𝑚
𝑘

Tabel 1

n=2 n=4 n=6 n=8


dc [mm] 34 25 20 19
ds [mm] 1,6 1,15 0,95 0,9
A [mm2] 446,2 230,9 157,4 141,2

Dimensionarea diametrului și lungimii tamburului

În figura 2 este reprezentat tamburul în secțiune pentru a calcula mărimile


caracteristice .

6
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

t
rc

dc

h
Figura 2 Secțiune tambur

1) Diametrul tamburului:

𝑒1 𝑒2 = 28 ÷ 31 ⇒ 𝐷 ≥ 𝑑𝑐 ⋅ (𝑒1 ⋅ 𝑒2 − 1)

unde:
e1 - coefiecient care ține cont de tipul maşinii ; e1=1
e2 - coeficient care ţine cont de modul de acționare; e2 =28

2) Lungimea tamburului
𝑙𝑖𝑛𝑓 = 𝐻 ∙ 𝑛
H-înaltimea de ridicare
n-numărul de ramuri active
Pe tambur se înfaşoara cablul pe un şanţ elicoidal .

3) Pasul şanţului elicoidal:


t = d+(2…3)

4) Numarul de spire active pe care se înfasoara cablul:


𝑙𝑖𝑛𝑓
𝑛𝑎 =
𝜋⋅𝐷

5) Lungimea tamburului :
L=(na+7) ⋅t

6) Verificare:

7
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

𝐿
= 1. . .1,5
𝐷

A) Pentru n=2:
1) Diametru tamburului:
𝐷 = 34 ⋅ (28 − 1) = 918[𝑚𝑚]

2) Lungimea tamburului:
𝑙𝑖𝑛𝑓 = 10 ∙ 2 = 20 𝑚

3) Pasul şanţului elicoidal:


𝑡 = 34 + 2 = 36[𝑚𝑚]

4) Numărul de spire active pe care se înfăşoară cablul:


20
𝑛𝑎 = = 6,93 ≈ 7
𝜋 ⋅ 0,918

5) Lungimea tamburului :
𝐿 = (7 + 7) ⋅ 36 = 288[𝑚𝑚]

6) Verificare:
𝐿 504
= 918 = 0,54 nu se verifica raportul
𝐷

B) Pentru n=4:
1) Diametru tamburului:
𝐷 = 25 ⋅ (28 − 1) = 675[𝑚𝑚]

2) Lungimea tamburului:
𝑙𝑖𝑛𝑓 = 10 ∙ 4 = 40 m
3) Pasul şanţului elicoidal:
𝑡 = 25 + 2 = 27[𝑚𝑚]

4) Numărul de spire active pe care se înfăşoară cablul:


40
𝑛𝑎 = = 18,86 ≈ 19
𝜋 ⋅ 0,675

5) Lungimea tamburului :
𝐿 = (19 + 7) ⋅ 27 = 243[𝑚𝑚]

6) Verificare:
𝐿 702
𝐷
= 675 = 1,04 se verifica raportul

8
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

C) Pentru n=6:
1) Diametru tamburului:
𝐷 = 20 ⋅ (28 − 1) = 540[𝑚𝑚]

2) Lungimea tamburului:
𝑙𝑖𝑛𝑓 = 10 ∙ 6 = 60 𝑚

3) Pasul şanţului elicoidal:


𝑡 = 20 + 2 = 22[𝑚𝑚]

4) Numărul de spire active pe care se înfăşoară cablul:


60
𝑛𝑎 = = 35,36 ≈ 36
𝜋 ⋅ 0,54

5) Lungimea tamburului :
𝐿 = (36 + 7) ⋅ 22 = 946[𝑚𝑚]

6) Verificare:
𝐿 946
𝐷
= 540 = 1,75 nu se verifica raportul

D) Pentru n=8:
1) Diametru tamburului:
𝐷 = 19 ⋅ (28 − 1) = 513[𝑚𝑚]

2) Lungimea tamburului:
𝑙𝑖𝑛𝑓 = 10 ∙ 8 = 80 𝑚

3) Pasul şanţului elicoidal:


𝑡 = 19 + 2 = 21[𝑚𝑚]

4) Numărul de spire active pe care se înfăşoară cablul:


80
𝑛𝑎 = = 49,63 ≈ 50
𝜋 ⋅ 0,513

5) Lungimea tamburului :
𝐿 = (50 + 7) ⋅ 21 = 1197[𝑚𝑚]

9
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

6) Verificare:
𝐿 1197
= = 2,33 nu se verifica raportul
𝐷 513

Cap 2.2 Alegererea variantei finale în privința numărului de ramuri:

Se adoptă n=4
- 𝐷 = 675[𝑚𝑚]
- 𝑙𝑖𝑛𝑓 = 40 𝑚
- 𝑡 = 27[𝑚𝑚]
𝑛 = 19 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒; 𝑛 = 17 + 2 = 19 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 ; 𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒 ≃ . . . 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒
- 𝑎
- 𝐿 = 702[𝑚𝑚]
Cap 2.3 Calculul de rezistentă al tamburului

Peretele și grosimea tamburului se dimensionează din condiții de rezistență; se


consideră tamburul ca un vas cu perete gros supus la presiunea exterioară
𝜎𝑖 = 900 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 .

În figura 3 este redată schema de calcul pentru tambur .

10
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

β
φ


D
D1

S S
Figura 3 Schema de calcul tambur
𝜋
2 𝐷 2𝑆
2𝑆 = 2 ∫ 𝑝 ⋅ 𝑑𝜑 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ⇒ 𝐷𝑝𝑡 = 2𝑆 => 𝑝 =
0 2 𝐷⋅𝑡

Sub influenţa presiunii p, peretele vasului este solicitat la compresiune, efortul


maxim este la interior.

2𝐷 2 2𝑆 2𝐷 2 4𝐷𝑆
𝜎𝑖 = −𝑝 2 => 𝜎𝑖 = − ⋅ 2 2 =− 2
𝐷 2 − 𝐷1 𝐷 ⋅ 𝑡 𝐷 − 𝐷1 (𝐷 − 𝐷1 2 )𝑡
𝐷 − 𝐷1
𝑔= => 𝐷1 = 𝐷 − 2𝑔 => 𝐷1 2 = 𝐷 2 − 4𝐷𝑔 + 4𝑔2
2

−4 SD −4 SD − SD
i = = =
( D 2 − D 2 + 4Dg − 4 g 2 ) t 4 gt (D− g ) gt (D− g )
11 S S
g  D = D − g D =  i − = g = −
gt t i
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Tamburul se confectionează din fier cu σi=900 daN/cm2, iar din motive tehnologice,
pentru a se putea turna, trebuie sa fie minim 12 mm. Se adoptă grosimea g=12 mm
28 688,23 ⋅ 10−1
𝑔= = 11,79 𝑐𝑚 = 117,9 𝑚𝑚
2,7 ⋅ 900

-pentru a evita flambajul prin cutare, grosimea peretelui trebuie să îndeplinească


condiția
𝐷 621
𝑔< => 𝑔 < = 6,21 => 𝑔 < 6,21 𝑚𝑚
100 100
Se adoptă g=12 mm
Calculul tamburului la solicitarea compusă încovoiere și torsiune

L
L/2
D

Smax Smax

Figura 4 Schema de calcul a tamburului la solicitarea compusă încovoiere și torsiune


- solicitarea de încovoiere:
𝑆𝐿 28 688,23 ⋅ 70,2
𝑀𝑖 = = = 503 127,43[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]
4 4
- solicitarea de torsiune:
𝑆𝐷 28 688,23 ⋅ 67,5
𝑀𝑡 = = = 967 552,76[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]
2 2

12
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

- solicitarea compusă:

𝑀𝑒𝑐ℎ = √503 127,432 + 967 552,762 = 1 090 548,28[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]


𝑀𝑒𝑐ℎ 𝜋(𝐷 4 − 𝐷1 4 ) 𝜋(67,54 − 64,84 )
𝜎𝑒𝑐ℎ = ; 𝑊𝑎𝑥 = = = 4 548,73 𝑐𝑚2
𝑊𝑎𝑥 32 ⋅ 𝐷 32 ⋅ 67,5
1 090 548,28 𝑑𝑎𝑁
=> 𝜎𝑒𝑐ℎ = = 239,74 ≤ 𝜎𝑎𝑖 = 375 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
4 548,73 𝑐𝑚2

Cap 2.4 Alegerea motorului electric

Motorul electric se alege în funcţie de putere. Cunoscând sarcina de ridicare și


viteza se poate determina.
Putere necesară la nivelul cârligului.
28
𝑃𝑐 = 𝑄 ⋅ 𝑣 = 56 800 ⋅ = 26 506,66[𝑊]
60

Puterea motorului electric este dată de relaţia:


𝑃𝑐
𝑃𝑚𝑒 =
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ⋅ 𝜂𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛

𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 -randament de transformare 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 0,9

𝜂𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛 -randament palan

56 800
𝜂𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛 = = 0,88
16 017,6 ∙ 4

Puterea motorului electric este :

26 506,66
𝑃𝑚𝑒 = = 33 468[𝑊] = 33,46 [𝐾𝑊]
0,9 ⋅ 0,88

13
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Din catalogul de motoare electrice alegem un motor de tipul ASI 225 5-60-4 (2p=4
ns=1500 rot/min) ale cărui caracteristici sunt prezentate în tabelul 2.

Tabel 2

Puterea Turatia Curent Randament cosf Ip/In Mp/Mn Mmax/Mn GD2 M


Kw rot/min nominal
% kgf m2 kg
VA
37 1465 72,5 90,5 % 0,855 6,5 2,5 2,7 2,3 365

Cap. 2.5 Alegerea reductorului

Reductorul se alege funcție de puterea de intrare și raportul de transmisie “ i ”


𝑛𝑡
𝑖= ;
𝑛𝑚𝑒

unde 𝑛𝑡 - turația tamburului


1000 ⋅ 𝑣𝑡
𝑛𝑡 = ;
𝜋⋅𝐷

unde 𝑣𝑡 - viteza de înfășurare a tamburului


𝑣𝑡 = 𝑛 ⋅ 𝑣 ⇒ 𝑣𝑡 = 4 ⋅ 28 = 112 𝑚/𝑚𝑖𝑛
1000 ⋅ 112
𝑛𝑡 = = 52,81 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛
𝜋 ⋅ 675
52,81 1
𝑖= = 0,03~
1465 300

Se adoptă din STAS 2761-48 reductorul cu doua trepte, seria 2H1-001 cu raportul
de transmitere 1:300

Cap. 2.6 Redimensionarea tamburului pentru asigurarea vitezei de ridicare

14
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

1
𝑖= ;
300
𝑟𝑜𝑡
𝑛 𝑇 = 𝑛𝑀𝐸 ⋅ 𝑖 = 4,88 ;
𝑚𝑖𝑛

1000 ⋅ 𝑣𝑡 1000 ⋅ 112


𝐷𝑟𝑒𝑐 = = = 7305,4 𝑚𝑚
𝜋 ⋅ 𝑛𝑇 𝜋 ⋅ 4,88
40000
𝑛𝑎 = = 18,86~19
𝜋 ⋅ 675
𝐿 = (19 + 7) ⋅ 28 = 728 𝑚𝑚

✓ Calculul de rezistență al tamburului la solicitarea compusă


𝑀𝑒𝑐ℎ
𝜎𝑒𝑐ℎ = ;
𝑊𝑎𝑥

𝑀𝑒𝑐ℎ = √𝑀𝑖 2 + 𝑀𝑡 2 ;

𝜋(𝐷 4 − 𝐷1 4 )
𝑊𝑎𝑥 =
32 ⋅ 𝐷
- solicitarea de incovoiere:
𝑆𝐿 28 688,23 ⋅ 72,8
𝑀𝑖 = = = 521 761,78[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]
4 4
- solicitarea de torsiune:
𝑆𝐷 28 688,23 ⋅ 67,5
𝑀𝑡 = = = 968 227,76[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]
2 2

- solicitarea compusă:

𝑀𝑒𝑐ℎ = √𝑀𝑖 2 + 𝑀𝑡 2 = 1 100 036,51[𝑑𝑎𝑁 ⋅ 𝑐𝑚]


𝑀𝑒𝑐ℎ 𝜋(𝐷 4 − 𝐷1 4 ) 𝜋(67,54 − 64,84 )
𝜎𝑒𝑐ℎ = ; 𝑊𝑎𝑥 = = = 4 548,73 𝑐𝑚2
𝑊𝑎𝑥 32 ⋅ 𝐷 32 ⋅ 67,5
1 100 036,51
=> 𝜎𝑒𝑐ℎ = = 241,83 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 ≤ 𝜎𝑎𝑖 = 375𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
4 548,73

Cap. 2.7 Calculul de rezistență al muflei mobile

15
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

✓ Dimensionarea axului rolelor:


- rolele se aleg din STAS 3208-72 în funcţie de diametrul tamburului :

𝐷𝑟 ≥ 𝐷 => 𝐷𝑟 = 675 𝑚𝑚; 𝑐𝑢:


𝑏 ≥ 8 𝑚𝑚; 𝑎 ≥ 52 𝑚𝑚; ℎ ≥ 40 ; 𝑟 = 14.+0.2
0 𝑚𝑚

B
b a
d

h
Dr
Dax

Figura 5 Schema cu dimensiunile profilului șanțului

2 ⋅ 𝑄 2 ⋅ 5 680
𝐹= = = 2 840 𝑑𝑎𝑁
𝑛 4

𝐹 𝑑𝑎𝑥 𝑑𝑎𝑁 𝑚
𝑝= ; 𝑣𝑟𝑒𝑙 = 𝑛 ⋅ 𝑣 ⋅ ; (𝑝 ⋅ 𝑣𝑟𝑒𝑙 )𝑎𝑑𝑚 = 30[ 2 ⋅ ]
𝐵⋅𝑑 𝐷𝑟 𝑐𝑚 𝑠
𝐹 𝑑𝑎𝑥 𝑛 ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐹
𝑝 ⋅ 𝑣𝑟𝑒𝑙 = =𝑛⋅𝑣⋅ = 2⋅𝑣⋅𝑄
𝐵 ⋅ 𝑑𝑎𝑥 𝐷𝑟 𝐵 ⋅ 𝐷𝑟
⇒ 𝑝 ⋅ 𝑣𝑟𝑒𝑙 = ≤ (𝑝 ⋅ 𝑣𝑟𝑒𝑙 )𝑎𝑑𝑚
2⋅𝑄 𝐵 ⋅ 𝐷𝑟
𝐹= = 2738 }
𝑛
2⋅𝑣⋅𝑄 2 ⋅ 28 ⋅ 5680
⇒𝐵≥ ⇔𝐵≥ = 2,61 𝑐𝑚
(𝑝 ⋅ 𝑣𝑟𝑒𝑙 )𝑎𝑑𝑚 ⋅ 𝐷𝑟 30 ⋅ 60 ⋅ 67,5

𝐵 = 2 ⋅ 𝑏 + 𝑎 = 2 ⋅ 8 + 52 = 68 𝑚𝑚

16
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

- dimensionarea axului rolelor se face la încovoiere


- axul rolelor se consideră a fi o grindă rezemată la capete

F F
B

B c
+
2 2

c L c

Figura 6 Schema de calcul pentru axul rolelor

c = grosimea scutului + grosimea tirantului


𝑐 = 33 𝑚𝑚
𝑐𝑆 = 8 ÷ 10 [𝑚𝑚]
𝑐𝑡 = 25 ÷ 30 [𝑚𝑚]
𝑛 4
𝐿 = (𝐵 + 3) = (68 + 3) = 142 𝑚𝑚
2 2
𝐵 𝑐 𝐵 + 𝑐 68 + 33
+ = = = 50,5
2 2 2 2

17
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

F F

B+c B+c
2 B 2
V1 V2

Mi [daN*cm]

Figura 7 Diagrama de moment încovoietor al axului rolelor

𝛴𝐹𝑌 = 0 ⇒ 𝑉0 + 𝑉3 = 2 ⋅ 𝐹
𝐵+𝑐 𝐵+𝑐 𝐵+𝑐 𝐵+𝑐 }⇒
𝛴𝑀0 = 0 ⇒ 𝐹 ⋅ + 𝐹 ⋅ (𝐵 + ) − 𝑉3 ⋅ ( +𝐵+ )=0
2 2 2 2
𝛴𝐹𝑌 = 0 ⇒ 𝑉0 + 𝑉3 = 2 ⋅ 𝐹
}⇒
𝛴𝑀0 = 0 ⇒ 2840 ⋅ 50,5 + 2840 ⋅ (68 + 50,5) − 𝑉3 ⋅ (50,5 + 68 + 50,5) = 0
𝑉3 = 2840 𝑑𝑎𝑁 => 𝑉0 = 2840 𝑑𝑎𝑁
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 · 50,5
𝑀𝑖
𝜎𝑖 = ≤ 𝜎𝑎𝑖
𝑊 𝑀𝑖 𝜋 ⋅ 𝑑 3 𝑀𝑖 3 32 ⋅ 𝑀𝑖
𝜋 ⋅ 𝑑3 ⇒𝑊= ⇒ = ⇒𝑑= √
𝑊= 𝜎𝑎𝑖 32 𝜎𝑎𝑖 𝜋 ⋅ 𝜎𝑎𝑖
32
𝜎𝑎𝑖 = 1400𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 }
3 32 ⋅ 143 420
⇒𝑑= √ = 10,14 𝑐𝑚 ⇒ 𝑑 = 101,42 𝑚𝑚
𝜋 ⋅ 1400
Cap. 2.8 Alegerea și verificarea cârligului

Se alege din STAS 1944-88 în funcţie de sarcina de ridicat un cârlig mărimea 10 din
clasa de rezistenţă S având urmatoarele caracteristici dimensionale trecute în tabelul 3.

18
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Pentru a vizualiza dimensiunile din tabelul 3 , în figura 8 este reprezentat cârligul cu


dimensiuile caracteristice.

d1 A
d3

l1
A

m
45º
f
r1

n
C Lp r2
F C d4

l1
d3
r2
e3

F 15º
d2
r3

F-F
C-C
25

Pentru cârlige
ø6

forjate liber

25
g

25

Figura 8 Cârlig prelucrat

Tabel 3

19
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

d1 d2 d3 d4 d5 e3 f l1 Lp mmin n r1 r2 r3
36 30 M30 24,5 6,2 118 26 68 221 27 10 2 10 3

✓ Verificarea cârligului la tracţiune


𝑄 𝑄 4𝑄
𝜎𝑡 = = 2 = ≤ 𝜎𝑎𝑡 ; 𝜎𝑎𝑡 = 1800𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
𝐴 𝜋 ⋅ 𝑑4 𝜋 ⋅ 𝑑42
4
4 ⋅ 5680
𝜎𝑡 = = 1204,83 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
𝜋 ⋅ 2.45.2
cârligul se verifică la tracțiune
𝜎𝑡 < 𝜎𝑎𝑡

✓ Determinarea pasului filetului cârligului

𝑝 = (𝑑3 − 𝑑4 ) ⋅ 𝑡𝑔30𝑜 = (30 − 24,5) ⋅ 𝑡𝑔30𝑜 = 3,17 𝑚𝑚

✓ Determinarea numărului de spire ale filetului cârligului


𝑚𝑚𝑖𝑛
𝑛𝑠𝑝 = = 8,51
𝑝

Cap. 2.9 Alegerea și verificarea cârligului

În figura 9 este reprezentată schema de calcul a traversei câligului , iar dimensiunile


acesteia se regăsesc în tabelul 4.
Tabel 4
c h d D L
33 8 30 675 142

20
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

D
d

h
df
H

c L c

Figura 9 Schema de calcul a traversei cârligului

F=Q/2 F=Q/2

F=Q/2 F=Q/2
c/2 5 d = c/2

L-c

Mi daN*cm

Qxc Qxc
4 4

Q(L-c-d) Q(L-c-d)
4 4

Figura 10 Diagrama de moment încovoietor al fusului

✓ Calculul diametrului fusului se face in secţiunea de încastrare:

21
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

𝜎𝑖 =
𝑀𝑖
𝑊
≤ 𝜎𝑎𝑖 = 1800𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 ; la limită: 𝜎𝑖 = 𝜎𝑎𝑖

𝑀𝑖 3 32 ⋅ 𝑀
𝑖
3 32 ⋅ 143 420
= 𝑑𝑓 = √ ⇔ 𝑑𝑓 = √ = 9,32 𝑐𝑚
𝜋𝑑𝑓 𝜋 ⋅ 1800 𝜋 ⋅ 1800
32
𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑑𝑓 = 95 𝑚𝑚

✓ Verificarea fusului la forfecare:

𝑄
𝜏𝑓 = 2 2 ≤ 𝜏𝑎𝑓 = 1500𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
𝜋 ⋅ 𝑑𝑓
4
4 ⋅ 2840
𝜏𝑓 = = 40,06 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 ≤ 𝜏𝑎𝑓
𝜋 ⋅ 9,52

✓ Verificarea la presiunea de contact:

𝑄
𝑝𝑐 = 2 ≤ 𝑝𝑎𝑐 = 1500𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
𝑐 ⋅ 𝑑𝑓

2840
𝑝𝑐 = = 90,59 ≤ 𝑝𝑎𝑐 = 1500𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2
3,3 ⋅ 9,5

𝑀𝑖 max
𝜎𝑖 = ≤ 𝜎𝑎𝑖 = 1800𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 ; la limită:𝜎𝑖 = 𝜎𝑎𝑖
𝑊
𝑀𝑖 max 𝑀𝑖 max 143 420
𝜎𝑎𝑖 = =≻ 𝑊 = = = 79,67 𝑐𝑚3
𝑊 𝜎𝑎𝑖 1800

22
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

H-h
B

Figura 11 Cote fus

𝐼
𝑊= ;
𝐻−ℎ (𝐵 − 𝑑)(𝐻 − ℎ)2
2 =𝑊= = 3 044 mm3
(𝐵 − 𝑑)(𝐻 − ℎ)3 6
𝐼= }
12
=≻ (𝐵 − 𝑑)(𝐻 − ℎ)2 = 30,91 ⋅ 400 = 3 044 cm3
𝐻 = 1,5𝐵
=≻ (𝐵 − 𝑑)(1,5𝐵 − ℎ)2 =. . .
=≻ (𝐵 − 30)(1,5𝐵 − 8)2 =. . .
=≻ (𝐵 − 30)(2,25𝐵 2 − 24𝐵 + 64) =. . .
=≻ 2,25𝐵 3 − 24𝐵 2 + 64𝐵 − 67,5𝐵 2 + 720𝐵 − 1920 =. . .
=≻ 2,25𝐵 3 − 91,5𝐵 2 + 784 𝐵 − 1920 = 0

Cu ajutorul unui ”solver equation” aplicație pe care o puteți

instala și pe telefonul mobil, aflați valorea lui B.


(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2

23
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

Figura 12 Rezultat ”solver equation”

𝐵 = 37,61 𝑚𝑚
H =1,5B =1,5 ⋅ 37,61 = 56,41 𝑚𝑚

24
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS “GALAȚI
FACULATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE BRĂILA

𝐵 = 37,61 𝑚𝑚
{
𝐻 = 56,41 𝑚𝑚
Cap. 2.10 Dimensionarea tirantului

Tirantul se dimensionează la tracțiune în zona găurilor:

dax

B
df

Ct

Figura 13 Cote tirant

𝑄
𝜎𝑡 = 2 ≤ 𝜎𝑎𝑡
𝐴
𝐴 = 𝑐𝑡 (𝐵 − 𝑑𝑓 − 𝑑𝑎𝑥 )
𝜎𝑎𝑡 = 1250 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚2 (𝑂𝐿50)
𝑄
=≻ 𝜎𝑎𝑡 ≥ 2 =
𝑐𝑡 (𝐵 − 𝑑𝑓 − 𝑑𝑎𝑥 )
𝑄
≻ 𝜎𝑎𝑡 ⋅ 𝑐𝑡 (𝐵 − 𝑑𝑓 − 𝑑𝑎𝑥 ) ≥ =≻
2
𝑄
=≻ 𝜎𝑎𝑡 ⋅ 𝑐𝑡 ⋅ 𝐵 ≥ + 𝜎𝑎𝑡 𝑐𝑡 (𝑑𝑓 + 𝑑𝑎𝑥 )
2
1 𝑄
=≻ 𝐵 ≥ [ + 𝜎𝑎𝑡 𝑐𝑡 (𝑑𝑓 + 𝑑𝑎𝑥 )]
𝜎𝑎𝑡 𝑐𝑡 2
1
𝐵≥ [2840 + 1250 ⋅ 2,5(9,5 + 10,1)]
1250 ⋅ 2,5
𝐵 ≥ 20,50 =≻ se adoptă B = 20,5 𝑐𝑚 = 205 𝑚𝑚

25

S-ar putea să vă placă și