Sunteți pe pagina 1din 10

Îmbinări elastice - Arcuri

ÎMBINĂRI ELASTICE - ARCURI

Problema 1

O supapă este închisă prin intermediul a două arcuri concentrice,


elicoidale exterior cu 𝐷𝑚1 = 60 𝑚𝑚, 𝑑1 = 5 𝑚𝑚, 𝑛1 = 6 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 și lungimea în
stare liberă 𝐻01 = 100 𝑚𝑚; interior 𝐷𝑚2 = 40 𝑚𝑚, 𝑑2 = 4 𝑚𝑚, 𝑛2 = 8 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒
și lungimea în stare liberă 𝐻02 = 90 𝑚𝑚. La montaj, în faza de închidere a
supapei, ambele arcuri sunt precomprimate până la lungimea 𝐻𝐼 = 70 𝑚𝑚.
Precomprimarea inițială la montaj este 𝐻11 = 𝐻12 = 80 𝑚𝑚, și modulul de
elasticitate transversal 𝐺 = 0,81 ∙ 105 .

Să se stabilească:
a) forța cu care sunt precomprimate arcurile, când supapa este închisă;
b) forța totală care solicită arcurile;
c) forța care acționează asupra arcului când supapa este deschisă.

Rezolvare:

a) Forța cu care sunt precomprimate arcurile

 Săgețile:
𝛿11 = 𝐻01 − 𝐻11 = 100 − 80 = 20 𝑚𝑚
𝛿12 = 𝐻02 − 𝐻12 = 90 − 80 = 10 𝑚𝑚

1
Îmbinări elastice - Arcuri

 Forțele care acționează când supapa este închisă:

𝛿11 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑14 20 ∙ 0,81 ∙ 105 ∙ 54 1012500000


𝐹11 = 3 = = = 97,66 𝑁
8 ∙ 𝑛1 ∙ 𝐷𝑚1 8 ∙ 6 ∙ 603 10368000
𝛿12 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑24 10 ∙ 0,81 ∙ 105 ∙ 44 207360000
𝐹12 = 3 = = = 50,63 𝑁
8 ∙ 𝑛2 ∙ 𝐷𝑚2 8 ∙ 8 ∙ 403 4096000

b) Forța totală care solicită arcurile:

𝐹𝑡 = 𝐹11 + 𝐹12 = 97,66 + 50,63 = 148,29 𝑁

c) Forța care acționează asupra arcului când supapa este deschisă.

 Rigiditatea arcurilor:

𝐹11 97,66
𝐶1 = = = 4,883 𝑁/𝑚𝑚
𝛿11 20
𝐹12 50,63
𝐶2 = = = 5,063 𝑁/𝑚𝑚
𝛿12 10

 Săgețile maxime:

𝛿𝑛1 = 𝐻01 − 𝐻𝐼 = 100 − 70 = 30 𝑚𝑚


𝛿𝑛2 = 𝐻02 − 𝐻𝐼 = 90 − 70 = 20 𝑚𝑚

 Forțele care acționează când supapa este deschisă:

𝐹𝑛1 = 𝐶1 ∙ 𝛿𝑛1 = 4,883 ∙ 30 = 146,49 𝑁


𝐹𝑛2 = 𝐶2 ∙ 𝛿𝑛2 = 5,063 ∙ 20 = 101,26 𝑁

2
Îmbinări elastice - Arcuri

Problema 2

Arcul multilamelar din suspensia spate a unui autovehicul este format din
𝑛 = 7𝑙𝑎𝑚𝑒𝑙𝑒 de lățime 𝑏 = 48𝑚𝑚 și grosimea ℎ = 8𝑚𝑚 din 51VCr11A cu
𝜎𝑎𝑖 = 8500𝑀𝑃𝑎. Arcul are 2 lamele principale, fiind solicitat de forțele
𝐹1 = 300𝑑𝑎𝑁 (autovehiculul fără încărcătură) și 𝐹2 = 500𝑑𝑎𝑁 (autovehiculul
cu încărcătură utilă). Modulul de elasticitate este 𝐸 = 2,1 ∙ 105 .
Să se calculeze:
a) efortul unitar maxim
b) rigiditatea arcului
c) săgeata corespunzătoare

a) b)

Rezolvare:

a) Efortul unitar maxim (𝝈𝒎𝒂𝒙 )

3 𝐹2 ∙ 𝐿′ 5000 ∙ 1220
𝜎𝑚𝑎𝑥 = ∙ = 1,5 ∙ = 425 𝑀𝑃𝑎
2 𝑛 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 7 ∙ 48 ∙ 82

Unde:
𝐿′ = 𝑙1 + 𝑙2 = 610 + 610 = 1220 𝑚𝑚

3
Îmbinări elastice - Arcuri

b) Rigiditatea arcului (k)

4 𝑛 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3 ∙ 𝐸 4 7 ∙ 48 ∙ 83 ∙ 2,1 ∙ 105
𝑘= ∙ = ∙ = 63,6 𝑁/𝑚𝑚
𝑥 𝐿′3 1,25 12203

Se calculează raportul
𝑛′ 2
= = 0,285
𝑛 7

Unde 𝑛′ = 2 (nr. de lamele principale)


Din figura b) => 𝑥 = 1,25

c) Săgeata corespunzătoare diferenței de încărcătură (𝜹)

𝐹2 − 𝐹1 5000 − 3000
𝛿 = 𝛿2 − 𝛿1 = = = 15,7 𝑚𝑚
2∙𝑘 2 ∙ 63,6

Problema 3

Să se dimensioneze un arc elicoidal cilindric de tracţiune nepretensionat,


cu secţiunea spirei circulară, este montat între capătul unei pârghii şi baza unui
mecanism de divizare. Se cunosc: forţa de montaj a arcului 𝐹1 = 15 𝑁; cursa de
funcţionare a arcului ℎ = 10 𝑚𝑚; diametrul mediu al arcului 𝐷𝑚 = 8 𝑚𝑚;
rigiditatea arcului 𝑐 = 1,5 𝑁/𝑚𝑚; indicele arcului 𝑖 = 8; 𝜏𝑎 = 680 𝑀𝑃𝑎;
modulul de elasticitate transversal 𝐺 = 0,85 ∙ 105 ; materialul arcului OLC 75 A
STAS 795.

Rezolvare:

a) Calculul de rezistență

 Dimensionarea arcului

8 ∙ 𝑘 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐷𝑚 3 8 ∙ 1,2 ∙ 30 ∙ 8 3 2304 3


3
𝑑=√ =√ =√ = √1,22 = 1,1
𝜋 ∙ 𝜏𝑎𝑡 3,14 ∙ 600 1884
Unde
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹1 + 𝑐 ∙ ℎ = 15 + 1,5 ∙ 10 = 30 𝑁
𝑘 – factorul de formă al arcului
1,6 1,6
𝑘 =1+ = 1+ = 1,2
𝑖 8

4
Îmbinări elastice - Arcuri

𝜏𝑎 – rezistența admisibilă pentru arcurile de compresiune


𝜏𝑎𝑡 = 0,88 ∙ 𝜏𝑎 = 0,88 ∙ 680 = 600 𝑀𝑃𝑎

b) Calculul la deformații

 Săgeata de montaj a arcului

𝐹1 15
𝛿1 = = = 10 𝑚𝑚
𝑐 1,5

 Săgeata maximă de funcționare a arcului


𝐹𝑚𝑎𝑥 30
𝛿𝑚𝑎𝑥 = = = 20 𝑚𝑚
𝑐 1,5

 Numărul de spire active

𝐺 ∙ 𝑑4 0,85 ∙ 105 ∙ 1,14 124448


𝑛= 3 = = = 20 spire
8 ∙ 𝑐 ∙ 𝐷𝑚 8 ∙ 1,5 ∙ 83 6144

c) Elementele geometrice ale arcului

 Lungimea arcului nesolicitat


𝐻 = (𝑛 + 1) ∙ 𝑑 = (20 + 1) ∙ 1,1 = 23,1 𝑚𝑚

 Lungimea totală a arcului nesolicitat


𝐻0 = 𝐻 + 2 ∙ 𝐻𝑐 = 23,1 + 2 ∙ 6,9 = 37 𝑚𝑚
Unde
𝐻𝑐 = 𝐷𝑚 − 𝑑 = 8 − 1,1 = 6,9 𝑚𝑚

 Lungimea arcului la montaj


𝐻1 = 𝐻0 + 𝛿1 = 37 + 10 = 47 𝑚𝑚

 Lungimea arcului la sarcină maximă


𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐻0 + 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 37 + 20 = 57 𝑚𝑚

 Pasul arcului
𝑡 = 𝑑 = 1,1 𝑚𝑚

 Diametrul exterior al arcului


𝐷𝑒 = 𝐷𝑚 + 𝑑 = 8 + 1,1 = 9,1 𝑚𝑚

5
Îmbinări elastice - Arcuri

 Diametrul interior al arcului


𝐷𝑖 = 𝐷𝑚 − 𝑑 = 8 − 1,1 = 6,9 𝑚𝑚

 Unghiul de înclinare a spirei, în stare liberă


𝑡 1,1
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,044 = 2,54°
𝜋 ∙ 𝐷𝑚 3,14 ∙ 8

Problema 4

Supapa unei pompe cu piston, este acționată de un arc elicoidal cilindric


de compresiune, executat din oțel 60Si15A. Lungimea arcului, în stare liberă
este 𝐻0 = 50 𝑚𝑚; când supapa este închisă, arcul are lungimea 𝐻1 = 40 𝑚𝑚.
Forța care acționează arcul, în cazul supapei închise este 𝐹𝑛 = 6,5 𝑑𝑎𝑁.
Se cunosc deasemenea:
𝐷𝑚 = 68 𝑚𝑚, 𝑑 = 4 𝑚𝑚, 𝑛 = 3, 𝑛𝑡 = 4,5, 𝑖 = 14, modulul de elasticitate
transversal 𝐺 = 0,85 ∙ 105 , rezistența admisibilă 𝜏𝑎𝑡 = 680 𝑀𝑃𝑎

Să se calculeze:

a) Rigiditatea arcului
b) Săgeata și lungimea arcului corespunzător forței 𝐹𝑛
c) Forța de blocare și săgeata arcului în stare blocată
d) Forța de precomprimare 𝐹1
e) Efortul unitar maxim

Fig. 1

6
Îmbinări elastice - Arcuri

Fig. 2

Rezolvare:

a) Rigiditatea arcului

𝐺 ∙ 𝑑4 0,85 ∙ 105 ∙ 44 21760000


𝑛= 3 = = = 2,88 N/mm
8 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷𝑚 8 ∙ 3 ∙ 683 7546368

b) Săgeata și lungimea arcului corespunzător forței 𝐅𝐧

 Săgeta maximă a arcului


3
𝐹𝑛 ∙ 𝐷𝑚 65 ∙ 683 20438080
𝛿𝑛 = 8𝑛 ∙ = 8 ∙ 2,88 ∙ = 23,04 ∙
𝐺 ∙ 𝑑4 0,85 ∙ 105 ∙ 44 21760000
= 21,64 𝑚𝑚

 Lungimea arcului corespunzător forței 𝑭𝒏

𝐻𝑛 = 𝐻0 − 𝛿𝑛 = 50 − 21,64 = 28,36 𝑚𝑚

c) Forța de blocare și săgeata arcului în stare blocată

 Forța de blocare

𝛿𝑏 32
𝐹𝑏 = ∙ 𝐹𝑛 = ∙ 65 = 96,12 𝑁
𝛿𝑛 21,64
unde
𝛿𝑏 = 𝐻0 − 𝐻 = 50 − 18 = 32 𝑚𝑚

7
Îmbinări elastice - Arcuri

pentru
𝐻 = 𝑛1 ∙ 𝑑 = 4,5 ∙ 4 = 18 𝑚𝑚

 Săgeata arcului în stare blocată

𝛿1 = 𝐻0 − 𝐻1 = 50 − 40 = 10 𝑚𝑚

d) Forța de precomprimare 𝑭𝟏

𝐹1 = 𝑘 ∙ 𝛿1 = 2,88 ∙ 10 = 28,8 𝑁

e) Efortul unitar maxim


8 𝐷𝑚 8 68 68
𝜏𝑚𝑎𝑥 = ∙ 𝐾 ∙ 3 ∙ 𝐹𝑛 = ∙ 1,1 ∙ 3 ∙ 65 = 2,80 ∙ ∙ 65 = 182,16 ∙ 1,062
𝜋 𝑑 3,14 4 64
= 193,54 𝑀𝑃𝑎

unde din Fig.2: 𝐾 = 1,1

Condiția

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜏𝑎
Deoarece
193,54 𝑀𝑃𝑎 < 680 𝑀𝑃𝑎

 Condiția este îndeplinită

Problema 5

Suspensia unei locomotive diesel este formată din arcuri elicoidale


cilindrice de compresiune.
Se cunosc:
𝑑 = 23 𝑚𝑚, 𝐷𝑚 = 118 𝑚𝑚, 𝑛 = 6, 𝑖 = 5, materialul arcului 60Si15A, sarcina
maximă statică care acționează asupra arcului este 𝐹𝑛 = 1800 𝑑𝑎𝑁, rezistența
admisibilă 𝜏𝑎𝑡 = 680 𝑀𝑃𝑎, modulul de elasticitate transversal 𝐺 = 0,85 ∙ 105

Să se calculeze:

a) Efortul unitar maxim


b) Săgeata arcului sub acțiunea sarcinii maxime
c) Lungimea arcului în stare liberă și blocată
d) Sarcina la care arcul se blochează

8
Îmbinări elastice - Arcuri

Rezolvare:

a) Efortul unitar maxim


8 𝐷𝑚 8 118 118
𝜏𝑚𝑎𝑥 = ∙ 𝐾 ∙ 3 ∙ 𝐹𝑛 = ∙ 1,3 ∙ 3 ∙ 18000 = 3,31 ∙ ∙ 18000
𝜋 𝑑 3,14 23 12167
= 59580 ∙ 0,0097 = 578 𝑀𝑃𝑎

unde din Fig.2 (Pb.4) : 𝐾 = 1,3

Condiția este ca

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜏𝑎

Deoarece
578 𝑀𝑃𝑎 < 680 𝑀𝑃𝑎

 Condiția este îndeplinită

b) Săgeata arcului sub acțiunea sarcinii maxime


3
𝐹𝑛 ∙ 𝐷𝑚 18000 ∙ 1183 29574576000
𝛿𝑛 = 8𝑛 ∙ = 8 ∙ 6 ∙ = 48 ∙ = 48 ∙ 1,24
𝐺 ∙ 𝑑4 0,85 ∙ 105 ∙ 234 23786485000
= 59,6 𝑚𝑚

c) Lungimea arcului în stare liberă și blocată

 Lungimea arcului în stare blocată

𝐻 = 𝑛𝑡 ∙ 𝑑 = 7,5 ∙ 23 = 172,5 𝑚𝑚
unde
𝑛𝑡 = 𝑛 + 𝑛𝑟 = 6 + 1,5 = 7,5 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒
deoarece
𝑛𝑟 = 25% ∙ 𝑛 = 0,25 ∙ 6 = 1,5 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒

 Lungimea arcului în stare liberă

𝐻0 = 𝐻 + 𝑛(𝑡 − 𝑑) = 172,5 + 6(35,2 − 23) = 245,7 𝑚𝑚


unde
𝛿𝑛 59,6
𝑡=𝑑+ + ∆= 23 + + 2,3 = 35,2 𝑚𝑚
𝑛 6

9
Îmbinări elastice - Arcuri

deoarece
∆= 0,1 ∙ 𝑑 = 0,1 ∙ 23 = 2,3 𝑚𝑚

d) Sarcina la care arcul se blochează

𝛿𝑏 73,2
𝐹𝑏 = ∙ 𝐹𝑛 = ∙ 18000 = 1,228 ∙ 18000 = 22107 𝑁
𝛿𝑛 59,6
unde
𝛿𝑏 = 𝐻0 − 𝐻 = 245,7 − 172,5 = 73,2 𝑚𝑚

10