Sunteți pe pagina 1din 3

Cap.

5 Segmentii
Segmentii se monteaza in canalele portsegmenti ale pistonului, pentru a etansa
cilindrul. Ei au forma unui inel taiat. Datorita elasticitatii, in forma libera sta deschis,
avand distanta dintre capete s
0
. La montarea in cilindru, segmentul este strans si ia
forma circulara, de diametru D, iar distanta dintre capete devine s<s
0
. Deci segmentul
aplica o presiune pe oglinda cilindrului, presiunea medie elastica p
E
.
Suprafetele frontale numite flanc superior si flanc inferior sunt delimitate de
inaltimea segmentului h. O alta dimensiune caracteristica este grosimea radiala a.
Deoarece taietura segmentului face posibila dilatarea lui libera, aceasta se
numeste rost de dilatare.
Materialul folosit pentru segmenti: Otel X90CrMoV18.
Compozitie chimica (exprimata procentual):
s 0.015 :=
c 0.9 :=
m
o
1.2 :=
p 0.02 :=
v 0.1 := m
n
0.4 :=
s
i
0.45 :=
c
r
18 :=
Total:
t c p + v + s
i
+ s + m
o
+ m
n
+ c
r
+ 21.085 = :=
Proprietati:
duritate HRC 40 -
modulul de elasticitate longitudinal E 230 10
3
:= -
N/mm
2
coeficient de dilatare liniara 1210
6
:= K
-1 -
densitate 7.7 := kg/dm
3 -
Constructia segmentilor dreptunghiulari si conici
5.1 Di mensi onare
Fiind dat alezajul cilindrului D=92 mm, rezulta dimensiunile segmentilor:
grosimea radiala a
se
4.1 := mm -
inaltimea: -
h
se1
2 := mm
h
se2
2.5 := mm
h
se3
3 := mm
marimea rostului de dilatare: r
de
0.4 := mm -
h
1
0.3 := mm. -
Pentru segmentii de ungere se iau dimensiunile:
grosimea radiala a
sr
4 := mm -
inaltimea h
sr
4 := mm -
marimea rostului de dilatare r
dr
0.3 := mm -
a
1
1.3 := mm -
h
1
0.7 := mm -
h
2
0.25 := mm -
h
3
1 := mm -
r 0.5 := mm -
Veri fi carea segmenti l or
Presi unea radi al a
Segmentii pot fi de doua feluri: de presiune constanta sau variabila. Pentru o mai
buna etansare si o uzura mai uniforma a cilindrilului se vor folosi segmenti de presiune
variabila.
Presiunea pe care o exercita segmentul pe oglinda cilindrului, in functie de unghiul
, se determina in calculul tabelar din Microsoft Excel. (s-a considerat p
E
0.165 := MPa,
iar in urma calculelor a rezultat distributia de presiune pe camasa cilindrului).
5.4 Forma l i bera a segmentul ui
In stare montata, segmentul are forma unui inel taiat, dar in stare libera, adica atunci
cand se afla in cutie, are o forma ovala care se va determina. (calcul Excel).
Solicitari: (considerand K
s
1.8 := , K
m
0.5 := , C 0.1625 := , m 4.348165 := , toate
calculate anterior sau constante date)
in functionare:
maxfunct
p
E
K
s

2
3
D
a
se
1
|

\
|
|
.
2
1

(
(
(

204.617 = := MPa -
la montaj:
maxmont
2 K
m
E
D
a
se
1
|

\
|
|
.
2
1
m
a
se
3 C ( )

(
(

440.868 = := MPa -
Segmentii vor fi montati prin metoda Gdfygyuhjburg.