Sunteți pe pagina 1din 1

Deoarece Ri>R i, actiuneaperetelui lateral se manifesta prin aplicarea unei presiuni p pe

periferia placii. Notand cu u' si u|" deplasarile radiale executate de periferia placii si respectiv, de
peretele lateral, se obtine deplasarea totala u, ce indeplineste conditia |u|=|u'|+|u"|, in care u' si
u" se calculeaza cu formula de la tuburi cu pereti grosi. Rezulta presiunea p: ( T
c
721.293 := K)
p

p
E
2 1 k + ( )
T
c
T
mar

( )
149.161 = := MPa
Eforturile unitare corectate 'r=r-p si 't='t-p se obtin folosind relatiile de mai sus.
Distributia eforturilor unitare arata ca valorile periculoase se inregistreaza la marginea si in
centrul placii, unde se aplica relatiile:
'
rmarsup

p
E
2 1 k + ( )
T
c
T
mar

( )
149.161 = := MPa
'
tmarsup
k ( ) '
rmarsup
226.809 = := MPa
'
rmarinf

p
E
2 1 k + ( )
T
c
T
mar

( )
149.161 = := MPa
'
tmarinf
k ( ) '
rmarinf
226.809 = := MPa
'
rcsup
3 k +
2
'
rmarsup
337.146 = := MPa
'
tcsup
3 k +
2
'
rmarsup
337.146 = := MPa
'
rcinf
3 k +
2
'
rmarinf
337.146 = := MPa
'
tcinf
3 k +
2
'
rmarinf
337.146 = := MPa
Considerandu-se:
desitatea fluxului radial de caldura qr [W/m2] -
conductivitatea materialului pistonului 120 := W/mK -
q
r
T
c
T
mar

10
3
R
i
2

4 1.174 10
6
= :=
Pentru o evaluare mai completa a solicitarilor termice, se tine seama si de variatia axiala a
temperaturii. Daca se admite ca temperatura scade liniar cu T intre fibrele superioara si
inferioara ale placii, valoarea absoluta a eforturilor unitare dupa orice directie este:
Tinem cont de densitatea fluxului axial de caldura: q
a
0.25 q
r
2.935 10
5
= :=
T
10
3
q
a

15.753 = :=
Obtinem astfel valoarea absoluta a eforturilor unitare:

z

p
E
2 1 ( )
T 17.902 = := MPa